Page 1

90 mm

142 mm

ende blikke på ham. Det var kun

- JOE HILL, FORFATTER TIL HORN OG DØDENS JAGT.

Leon Alberti www.leonalbertiphotography.com

D E T VA R E N S M U K DAG .

BE H E S T.

90 mm E V ERY THIN G.

A NN UN A K I

χρυσός

1 . 618 0 3 3 9 8 8 7.

AT

R A M A`S

BE H E S T.

R A M A`S

BE H E S T.

E V ERY THING.

A NN UN A K I

χρυσός

1 . 618 0 3 3 9 8 8 7.

AT

R A M A`S

BE H E S T.

AT

R A M A`S

BE H E S T.

E V ERY THING.

A NN UN A K I

χρυσός

1 . 618 0 3 3 9 8 8 7.

AT

R A M A`S

BE H E S T.

BARRY LYGA

75.1333 °

W.

THE

FLOW ER

OF

LIFE .

死 のカタログ.

R IEM A NN

A L L T H E T I LÆ M E . SD E L JG U SEPN UN BO . K T ER LEDER T ILL HI M LEN.

B O R T S E T F R A L I G E T.

For at “redde sin sjæl”, som han siger, brænder han for at hjælpe politiet med at opklare mordsager, fordi han kan sætte sig ind i morderes tankegang. ENDGAME udgives simultant I Jazz’ lille fødeby finder man et lig, en død kvinde, måske en Google blaffer, og det kanLabs jo ske. i 30 lande. Niantic har lavet computerspillet. Men Jazz har en syg fornemmelse indeni: Hans far20th sidder fortsat Fox i fængsel, men at dette Century forventer have den første spillefilm klar i 2015. mord minder alt for meget om et af hans..., og så sker det en gang til. 1. del i serien I HUNT KILLERS.

SHE G O MY G O ODNESS MY G O ODNESS W HER E DID SHE G O. N A M E .

SHE

L I BE R D E M I R A BI L I B U S M U N D I . U V B -7 6 . U R A N U S A N D G A I A . 5 6 4 7 3 8 0 .

G O.

NA ME.

L I BE R

DE

M I R A BI L I B U S

MUNDI.

U V B -7 6 .

S K R I F T E R N E F R A S A F I R H AV E T

UR A N US

A N D G A I ASiden . 5 6 4tidernes 7 3 8 0 . Amorgen NGIN U I ASpillerne N D PA altid PA T Uværet A N Uklar. K U . De 7 3 6er 4 032 . DYAUS har

af0Cirinos fortælling A N G I N U I A N D PAEn PAselvstændig T U A N Ufortsættelse K U. 73 6 4 32 . D Y A U S PI T A R A N D P R I T H V I

CLE A R ,

Rigan hårdt stormagten I T. G O I N GDet , A lille L L kongerige IS CLE A R , er Wunder IT HO U Tpres A fra DO U B T. WMazura, H A T, T H E N , I S A L L ?

PI T A R

M A T A . 9 674 9 0 2 0 1 . N U M BE R . C O M I N G , A L L I S C L E A R , N O D O U B T A B O U T

A ND P Rkamptrænede I T H V I M Aog T Afuldkommen . 9 674 9 0 2skruppelløse 0 1 . N U M BE unge, –R og.

D O U B T.

C O især M ING, A LL IS hver NO D O U B T de A Ben OU T I T. G slægt. O I N GFor , Adem L L har I S ENDGAME CLE A R , W IT HOU T A repræsenterer ældgammel været mulighed, førU nu. W altid H A T, T Hen EN , I S A Lmen L ? Paldrig L A C en E . realitet 6 E Q U… J 5 ikke 6EQ J5 6EQU J5 6EQU J5

der andre Safirhavet. PL AC E . 6EQ U Jsnart 5 6 Ehar Q Ubesat J 5 6alle EQU J 5 6lande E Q Uomkring J5 T HE F U T U Alexias R E IS UN W R IT TEN,

T H E F U T U R E I S U N W R I T T E N , W H A T W I L L BE W I L L BE . D I S T A N C E .

bueskytte indkaldes W H A T W I Ltvillingebror L BE W I L er L BE . D I SiTkongens A N C Ehær, . Gog L Ihan ESE 5 8 1G .enTdag H EtilSen N A K E S ACR IFICE

Da. tolv med G L I E S E 5 8 1G T Hmeteorer E SN A K E SfåAtimers C R I F mellemrum I C E O F J rammer A N A M kloden E J A Y Atæt . 与på 那 国 島 海 底 地 形.

kanCvende O F J A N A M særlig E J A Y opgave. A . 与 那En 国opgave, 島 海 底 der 地 形. O L Okrigen, R . R Emen N Dsom L E Sogså H Akan M F O R E S T. T I M E . ham kan ham såXhun beslutter U M I E R A Ć koste ПУМ А livet. U MAlexia IER A Ć ikke . 0 6 7lade 352 0 5 gå 6 7i 3døden, 629M J0Y X N9 92 A . 010M Z A A 82

kodet tilZde unge udvalgte; enZbesked, 7 3 5 2 0 5 6 7 3 6indeholder 2 9 M X J 0 Yen XN 9 9 2 besked A . 010M AA 8 2 61 01M A M U . 7 8 Msom 2 M S 0 0 0 9 Y PPS5 fører dem til Qin Lin bjergene i Kina. Her bliver de mødt af en 5 3 /; [ 0 3 2 7 S N S 7 Q 5 N A A ; A - 0 8 Y G S M A A 0 9 6 B . Q M A 0 9 8 A A N . 0 7 5 2 1 3 3 S N . Z O 0 repræsentant fra Himmelfolket, som sætter dem ind i det globale 9S T X BM AOS 0 7S , 5S VQNQK . E V ER Y L E T T ER . M EL E AGER R EPR OAC HES spil om Jordens undergang: Verden vil rammes af naturkatastrofer, T H E D AW N A G A I N . O N E V E R Y PA G E . 7 6 9 4 0 0 2 - - - - - - - T H E B A R B A R I A N ødelæggelser og krige. Kun den Spiller, som først knækker koden D OES M A N -SL AUGH T ER F OR PL OW I NG : ON HIS Y EL L OW S A N D og finder frem til tre nøgler, sikrer sig selv og sin slægt overlevelse. PL A I NS NO T HI NG H A S BEE N SEE N BU T BL A NC HED SK U L L S A N D Alle andre vil dø. Reglerne er enkle: der er ingen regler. Hver Spiller B O N E S . 1 0efterlades ^1 0 0 R Imed G E Let spor ( Β og OR I ) ( 0“Endgame . 1 2 M ) GerJ begyndt”. 3 3 7 9 (17. 5 1   L Y,   5 . 3 7   P C ) ordene + 8 5 ° A N D −7 5 °. T H O R N B O R O U G H . F O I A C A S E N U M BE R 4 14 7 2 . R O T 1 . E V E R T H I NDet G . bliver Z P V starten B S F M Ppå P Len J Obrutal H J O .kamp U I Ffor X Soverlevelse, POHQM B D F også T 1en 3.8 men

BIL L ION

L I G H T-Y E Astorstilet R S AWA Y. A LWAder Y S .omfatter C U A Nhele D O kloden. L A M Nogle U E R T vil E , dræbe, V IENE , Y V IENE skattejagt, Q U E R I D O Sandre A M IG S , Q U Esig; V IE N E PA RA T O Dud, O Sandre U S T Espionerer, D E S . 0 8 og 6 352 0SNZ YS 6 . vilOforelske nogle regner den

enkelte spiller W N 0 0 8SBSN S 7 7 Wafventer. N S I . 9Men 8 S Talle WQ M A 9med. 9 7. Også S O læseren. S AY S . ESM AOA 7 7 W BW N A M . W E AV E R ’ S N E E D L E . U R F Y-3 2 9 2 4 3 6 9. T H O U A R T S L AV E T O F A T E , C H A N C E , K I N G S , A N D D E S P E R A T E M E N , A N D D O S T W I T H P O I S O N , WA R , A N D SIC K NESS DW EL L ; A ND P OPP Y OR C H A R M S C A N M A K E US SL EEP A S

DE T T E E R E N D GA M E . KHUI CNX U ÉLNU BK A NI CVXIUNL U DE S A ID. CHIC X U LU B C CH B . . DECIPHER , A N D I N T E R P R E T. E A DE R C HR AV NIDL SSEK E KE. , IV F IYLO U I N. D T H E DEST, S KF E

W E L L . V I G E N È R E . N E T H E R L A N D I S H P R O V E R B S . A N D S O H A S BE E N DECODE , K E Y A ND

HVAD NU, HVIS VERDENS VÆRSTE SERIEMORDER ...

D E L I V E R I T T O I T S P R O P E R H O M E , Y O U W I L L BE R E WA R D E D . A N D S O

9 by788763 Cover design and logo Rodrigo Corral833127 Design Additional logo and icon design by John Dismukes

125 125 125mm mm mm

det?” som M E L E A G E R „Kan R E Pdu Rmærke OACH E S spurgte T H E Alexius. D AW N„Det A Gskal A Iføles, N. O N om E VI bliver E R Y PA G E . 7 6 9 4 0 0 2 -

Endgame_DK.indd 1

Denne bog er en gåde. På dens sider gemmer én.” - - - - - - T H E til BA R B A R I A N D O E S M A N -S L A U G H T E R F O R P L O W I N G : O N H I S der sig spor, som fører til en nøgle gemt et BARRY LYGA (f. 1971)mærker er bosat i New York, hviskede „Hvad Y E L L O W S A„Jeg N D -PL A Idet,” NS N O T H jeg. ING H Anu?” S BE E N S E E N B U T BL A N C H E D S K U L L S sted på Jorden.

„Det har ikke særlig meget at gøre med, hvordan du holder buen eller strammer strengen eller slipper pilen. Alt dét har du lært. Det handler om, hvordan du tænker. Du skal tænke på buen som din ven. Du må U IF X SP OHQ M BDF T 13 . 8 BIL L ION først slippe, når du mærker, at buen er klar. Hvis du viser den respekt, L I G H T-Y E A R S AWA Y. A LWA Y S . C U A N D O L A M U E R T E , V I E N E , Y V I E N E vil den belønne dig medhan fuldtræffere.” forfatterskab er inspireret af den fremdrift,

A ND ON E Stid. som 1 0 ^1 0 0 RHan I Ghar E L ( Β O R I ) ( 0 . 1 2 M ) G J 3 3 7 9 (17. 5 1   L Y,   5 . 3 7   P C ) hvor han B lever fuld forfatter.

ENDGAME er nemlig ikke blot en trilogi, men et spil, som du selv kan deltage i. I bøgerne finder du skjulte spor, koder og koordinater, der skal bruges i computerQ U E R I D O S A M I G O S , Q U E V I E N E PA R A T O D O S U S T E D E S . 0 8 6 3 5 2 0 S N Z Y S 6 . spillet. Den, som først knækker koderne til W N 0 0 8 S B S N S 7 7 W N S I . 9 8 S T W Q M A 9 9 7. S O S A Y S . E S M A O A 7 7 W B W N A M . KALDET, vinder en halv million dollars i har fundet i tegneserie-historierne. En fortælling om mod og frygt, om loyalitet og søskendekærlighed og W E AV E R ’ S N E E D L E . U R F Y-3 2 9 2 4 3 6 9. T H O U A R T S L AV E T O F A T E , C H A N C E , guldmønter – ca. 2,5 millioner kroner. + 8 5 ° A N D −7 5 °. T H O R N B O R O U G H . F O I A C A S E N U M BE R 4 14 7 2 . R O T 1 .

og hans EenVbaggrund E R T Hfra I Ntegneserieverdenen, G . Z P V BSFM PPLJOHJO.

JAM E S F R E Y

om at tage skæbnen i egne hænder.

N I L S J O H N S O N - S H E LT O N

K I N G S , A N D D E S P E R A T E M E N , A N D D O S T W I T H P O I S O N , WA R , A N D SIC K NESS DW EL L ; A ND P OPP Y OR C H A R M S C A N M A K E US SL EEP A S

Se Eogså hjemmeside W L Lforfatterens . V IGEN È R E . N E T H E R L A N D I S H P R O V E R B S . A N D S O H A S BE E N S A ID. C HIC X U LU B C HIC X U LU B C HIC X U LU B . DECIPHER , DEC ODE , A ND

ENDGAME

For at deltage skal du have en gyldig Googlekonto. Udførlige spilleregler findes på: endgamerules.com.

www. Barrylyga.com S E A R C H A N D S E E K . I F Y O U F I N D T H E K E Y A N D D E L I V E R Du kan tilmelde dig ENDGAME her: keplerfuturistics.com

I N T E R PR E T.

I T T O I T S P R O P E R H O M E , Y O U W I L L BE R E WA R D E D . A N D S O W I L L BE S A I D A G A I N I F Y O U F A I L . I F Y O U F A I L .

6 5 8 9 0HS52 4 3ND 9SJSN.

C H I C X U L U B . P E O P L E O F E A R T H . E N D G A M E H A S BE G U N . E V E R Y T H I N G .

C H I C X U L U B . P E O P L E O F E A R T H . E N D G A M E H A S BE G U N . E V E R Y T H I N G .

E N D G A M E H A S BE G U N . E N D G A M E H A S BE G U N . E N D G A M E H A S BE G U N .

E N D G A M E H A S BE G U N . E N D G A M E H A S BE G U N . E N D G A M E H A S BE G U N .

E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N

E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G H AM ØESHTA S& BESGØU N N

E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N

KALDET

TYD, AFKOD OG FORTOLK. LED OG SØG. ENDGAME ER BEGYNDT.

N IC K C L AU S E N

HØST & SØN

E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N

E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N

E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N

mmE H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G24U mm E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A143M N

E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N

E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N

E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N

E N D G A M E H A S BE G U N

9

ENDGAME ER VIRKELIGT. OG ENDGAME ER NU.

QM A 0 9 8 A A N. 0752133SN. ZO 0 9S T X BM AOS 07S , 5S VQNQK . E V ER Y LE T T ER .

VAR DIN FAR?

H Ø S T & S Ø N

De steg ned fra himlen for tolvtusinde år siden. De grundlagde menneskeheden, så vi kunne finde guld til dem. Da de havde fået, hvad de kom efter, tog de afsted igen. Men Y Gvende T EN ER DIN FJENDE før de rejste, meddelte de, at F deRville tilbage en dag – og når de gjorde, ville et spil gå i gang. Et spil, der ville afgøre vores fremtid.

det2eneste, Hun 61 0 1 M A M Zat Ugøre .78M M S 0 0hun 0 9kan, Y P Pfor S 5at5redde 3 /; [ 0sin 3 2bror. 7SN S 7 tager Q 5 Nhans A Aplads. ; A- 0 8 YGSM A A 0 9 6B .

6 5 8 9 0HS52 4 3ND 9SJSN.

W I L L BE S A I D A G A I N I F Y O U F A I L . I F Y O U F A I L .

22,5 22,5 22,5mm mm mm

TAG MED PÅ SKATTE JAGT, NÅR HELE VERDEN SPILLER ENDGAME FR A DEN 7. OKTOBER 2014!

220 mm

bange for, at han rummer en mørk side, og at farens svaghed for at myrde er gået i arv.

14 . 7

BU T W HER E DID SHE G O MY G O ODNESS MY G O ODNESS W HER E DID

KALDET

azz lever som outcast i lokalsamfundet på grund af sin far, seriemorderen. Jazz er selv

FREY

E N D G A M E E R V I R K E L I G T. O G E N D G A M E E R N U . T H E S I S .

A L L T H E T I M E . D E L J U S P U N K T E R L E D E R T I L L H I M L E N . 6174 6174 6174 . & 6174 6174 6174 . A L L T H E T I M E . T H E BR O T H E R H O O D O F T H E S N A K E JOHNSON- A L L T H E T I M E . T H E BR O T H E R H O O D O F T H E S N A K E 2 7. 1167 ° S , 1 0 9. 3 6 67 ° LØ S GÅ DE N . 2 7. 1167 ° S , 1 0 9. 3 6 67 ° W F E R N WA Y F E R N WA Y F E R N WA Y F E R N WA Y 5 . 8 7 M SHELTON W F E R N WA Y F E R N WA Y F E R N WA Y F E R N WA Y 5 . 8 7   M 1 0 7, 8 4 0   K G . E V E R Y VOI N D. M LALBE ION EI.N G W E N T S H O P PI N G W O R D . E L I Z A B E T H C A N N I2. N del G afW E N T SHOPPI NG BU T W HER E DID 1 0 7, 8 4 0   K G . E V E R Y W RD E L II Z T H ECR AN NN serien

Spillernes hjem, erMi Igang. Hver COLOR . R E NDLESH A M ved F Ode, R E at S T.ENDGAME TIME. U ER AĆ П Уmeteor М А UM IER AĆ . 0 6

D E T VA R E N S M U K E N G .

J

R A M A`S

AT

1 . 618 0 3 3 9 8 8 7.

ENDGAME

om tid, ville de sige. Det måtte jo

siden

AT

1 . 618 0 3 3 9 8 8 7.

χρυσός

NICK CLAUSEN

NILS overgiv dig ogJOHNSONtag med på turen.” SHELTON er amerikansk forfatter og medforfatter til ENDGAME.

gtelig følelse af, at folk ville kaste

1 . 618 0 3 142 3 9mm8 8 7.

χρυσός

A NN UN A K I

BAR RY LYG A I HUNT K IL L E RS

get andet. Noget stort. Og Jazz fik

χρυσός

A NN UN A K I

E V ERY THING. H Y POT HESIS .

amerikansk forfatter. Alle hans fire dødsfart, ødelagte forlygter, bøger Amed Million Little Pieces,blod My på Friend Leonard, Bright Shiny Morning og The kofangeren, en sindssyg bag rattet og lyden Final Testament of the Holy Bible er blevet afinternationale rungende latter bestsellere. ud ad vinduet. Hop ind,

. Det skete i ny og næ. En bums.

Den slags. Men det her … det var et

A NN UN A K I

E V ERY THING. 14 . 7 167 ° S ,

”I JAMES HUNT KILLER er som en rustvogn FREY (f. 1969)i er

g på en mark var ikke nødvendigvis

E V E R Y23,1Tmm HING.

788763 835350

FANTASY | HØST & S ØN 143 mm

20/08/14 10.03

E N D G A M E H A S BE G U N

De Hvide Mænd, Himmelherren og Julemandens død.

dig igen.”

”Hvorfor hentede du mig tilbage? Hvad er der sket?”

”For der må være sket noget.” Djævelen lænede sig tilbage

OV E R LEVE R N E S BY

i stolen og strøg sit fipskæg. ”Når Filip Engell dukker op, så er helvede nemlig på nippet til at bryde løs.”

Det er halvandet år siden, Filip tog endeligt afsked med

200 mm 200 200 mm mm

Helvede og vendte tilbage til livet på jorden. Men Filip er

ikke længere den, han engang var. Han føler sig mere ensom end nogensinde – ensom og vred. Men en dag sker det,

der ikke længere burde kunne ske, og Filip hentes atter

tilbage til Helvede. Ikke af Djævelen denne gang, men af Gud selv …

ST HØ

&

N SØ

42 42

9 788763 839402

HØST & SØN

140 mm

16,5 mm

140 mm

140 mm

KE N N ETH BØGH A N D E RSE N

søgte mand. Tænk, at der efter alle disse år er bud efter

Den faldne engel

”Men du, Filip. Du må være underverdenens mest efter-

Den

faldne engel 225 mm

LISE BIDSTRUP

FANTASY SCI FI DYSTOPI

K E N N E TH B Ø G H A N D E RS E N

Femte bind i serien Den Store Djævlekrig. Af forfatteren til

HØST & SØN

27 mm

140 mm

30/07/15 13:13

TRÆD IND I LABYRINTEN, Rosinante-co.dk Følg med på facebook - OG DEN HURTIGSTE UNDSLIPPER.

HVOR KUN DEN STÆRKESTE OVERLEVER

S i k k a S F O rt æ l l i n g »Den gode bog når den er bedst.«

– Berlingske

– Lene KaaberbøL

Han er omringet af fremmede – drenge, som heller ikke kan huske noget fra før . Hver måned kommer der en ny til Lysningen. Ingen ved hvorfra. På den anden side af de høje stenmure, der omgiver det lille samfund, er der

Unge Læser Bog-vlog.dk #Bøgerduvildelemedandre #UngeLæser #BrugDinFantasy en uendelig og altid foranderlig labyrint. Den er drengenes eneste vej ud, men ingen er nogensinde kommet levende igennem den.

Om natten lukker porten drengene inde. Og fjenderne ude…

– Lene KaabeRbøL

»Jeg er helt vild med den bog, og hver gang jeg har brug for at læse om længsel, forelskelse, spænding og modige mennesker går jeg tilbage til den. Har kun læst den fem gange. går snart i gang med sjette.«

1

LABYRINTEN

»angsten for afgrunden, døden og mørket kan mærkes helt ind i sjælen. Men det kan heldigvis også lyset og livet, duftene, farverne, varmen og glæden. Det her er simpelthen den gode bog når den er bedst.«

HHHHH

L a by r i n t e n

HØST & SØN

– Good Reads

THE MAZE RUNNER film artwork © 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

ROS_Sikka_omslag_FINAL.indd 1

J A M E S D AS H N ER

Da Thomas vågner, kan han ikke huske andet end sit navn.

»En stærk fortælling. En sikker slugebog.«

220 mm

220 mm

er en prisbelønnet fantasyroman inspireret af det antikke grækenland.

JAMES DASHNER

På øen Chileos hersker kimererne, hvis særlige kræfter gør dem frygtet af alle. Også slavepigen Sikka adlyder dem i et og alt, men en dag indtræffer en ulykke, der vækker hendes modstand. Det viser sig, at hun som den eneste tilsyneladende besidder en viden, der kan true kimerernes magt. Snart må Sikka kæmpe for sin overlevelse i en verden fuld af løgn, bedrag og dybe hemmeligheder.

BOGEN BAG FILMEN FRA TWENTIETH CENTURY FOX

14/09/15 13.35

9 788763 836739

H Ø S T &

S Ø N


Glæd dig

JAMES DASHNER 27 mm

PPER.

27,5 mm

140 mm

Maze Runner-

BOGEN BAG FILMEN FRA TWENTIETH CENTURY FOX

DER ER INGEN REGLER. D E R E R I N G E N H J Æ L P. R E D D I G S E L V, E L L E R D Ø .

forhistorie! Udkommer 2016

140 mm

Thomas var sikker på, at flugten fra Labyrinten ville betyde frihed for

ham og de andre lysboere. Selv i sin vildeste fantasi havde han ikke troet, at noget endnu værre var i vente: Jorden er lagt øde. Udbruddet hærger. Kun de rigeste får behandling, ingen bliver helbredt.

e samfund, er der

Thomas vil hellere dø end at blive smittet med sygdommen, der langsomt

eksperimenter? Fase 2 er kun lige gået i gang…

VIL DER VÆRE NOGEN OVERLEVENDE?

INFERNOET er anden del af MAZE RUNNER-trilogien og kommer som biograffilm i efteråret 2015.

L a by r i n t e n

Thomas har mistet alt. Sit frie liv, sine venner.

Infernoet

Men nu er det slut. Prøvelserne er endelig overstået.

J A M E S D AS H N ER

Som sidste led i jagten på en kur mod Udbruddet , vil WICKED give

HØST & SØN

9 788763 836739

2D E T H E L E S L U T T E R H E R .

Eller vil hans skæbne for altid være i hænderne på WICKED og deres

Thomas og de tilbageværende lysboere deres hukommelse tilbage. Hvad WICKED ikke ved er dog, at Thomas allerede husker H Ø S T &H Ø S SØT N& S Ø N

9 788763 837347

140 mm

220 mm

fortærer hjernen – men er hemmeligheden til kuren gemt et sted i hans sind?

INFERNOET

LABYRINTEN

ne ude…

1

220 mm

neste vej ud, men

den.

JAMES DASHNER

uske noget fra før .

ed hvorfra.

25 mm

J A M E S D AS H N ER

J A M E S D AS H N ER

it navn.

til en

140 mm

JAMES DASHNER

ERLEVER

JAMES DASHNER

N,

140 mm

H at Ø alt S hvad T &de siger, S Ø N nok til at forstå, er løgn…

DØDSKUREN er tredje og sidste del af MAZE RUNNER-trilogien – bøgerne bag de populære film.

Da Thomas vågner, kan han ikke huske andet end sit navn. Han er omringet af fremmede drenge, som heller ikke kan huske noget fra før. Hver måned kommer der en ny til Lysningen. Ingen ved hvorfra. 9 788763 837354 HØST & SØN

Sådan starter James Dashners hæsblæsende action-trilogi MAZE RUNNER, bøgerne bag succesfilmene af samme navn. Træd ind i labyrinten, hvor kun den hurtigste overlever. Der er ingen regler. Der er ingen hjælp. Red dig selv, eller dø. Historien vil føre dig ud på en hjernevridende, dystopisk fortælling, hvor intet er, som det ser ud.

3

DØDSKUREN

Thomas nogensinde har forestillet sig.

220 mm

Men sandheden er i al sin gru værre end noget,

D ø d s ku r en

H Ø S T &

S Ø N

»Det er simpelthen underholdning på højt niveau.« – WEEKENDAVISEN


A NN UN A K I

χρυσός

1 . 618 0 3 3 9 8 8 7.

AT

R A M A`S

BE H E S T.

E V ERY THING.

A NN UN A K I

E V ERY THING.

A NN UN A K I

χρυσός

1 . 618 0 3 3 9 8 8 7.

AT

R A M A`S

BE H E S T.

E V ERY THING.

A NN UN A K I

χρυσός

1 . 618 0 3 3 9 8 8 7.

AT

R A M A`S

BE H E S T.

E V ERY THING.

A NN UN A K I

χρυσός

1 . 618 0 3 3 9 8 8 7.

AT

R A M A`S

BE H E S T.

E V ERY THING.

A NN UN A K I

χρυσός

1 . 618 0 3 3 9 8 8 7.

AT

R A M A`S

BE H E S T.

14 . 7 167 ° S ,

75.1333 °

W.

THE

FLOW ER

OF

LIFE .

死 のカタログ.

FREY

R IEM A NN

JAMES FREY (f. 1969) er

H Y POT HESIS .

amerikansk forfatter. Alle hans fire bøger A Million Little Pieces, My Friend Leonard, Bright Shiny Morning og The Final Testament of the Holy Bible er blevet internationale bestsellere.

6174 6174 6174 . A L L T H E T I M E . T H E BR O T H E R H O O D O F T H E S N A K E

NILS JOHNSONSHELTON er amerikansk forfatter

A L L T H E T I LÆ M E . SD E L JG U SEPN UN BO . K T ER LEDER T ILL HI M LEN.

LØ S GÅ DE N . VOI N D. M LALBE ION EI.N G W RD E L II Z T H ECR AN NN

1 0 7, 8 4 0 K G .

E V ERY

WENT

WOR D.

S H O P PI N G

EL I Z A BE T H

C A NNING

WENT

SHOPPI NG

BU T

W HER E

DID

L I BE R D E M I R A BI L I B U S M U N D I . U V B -7 6 . U R A N U S A N D G A I A . 5 6 4 7 3 8 0 .

A N D G A I ASiden . 5 6 4tidernes 7 3 8 0 . Amorgen NGIN U I ASpillerne N D PA altid PA T Uværet A N Uklar. K U . De 7 3 6er 4 032 . DYAUS har

A N G I N U I A N D PA PA T U A N U K U . 7 3 6 4 0 3 2 . D Y A U S PI T A R A N D P R I T H V I

L I BE R

DE

M I R A BI L I B U S

MUNDI.

U V B -7 6 .

C O især M ING, A LL IS hver CLE A R , NO D O U B T de A Ben OU T I T. G slægt. O I N GFor , Adem L L har I S ENDGAME CLE A R , W IT HOU T A repræsenterer ældgammel været mulighed, førU nu. D O U B T. W altid H A T, T Hen EN , I S A Lmen L ? Paldrig L A C en E . realitet 6 E Q U… J 5 ikke 6EQ J5 6EQU J5 6EQU J5

M A T A . 9 674 9 0 2 0 1 . N U M BE R . C O M I N G , A L L I S C L E A R , N O D O U B T A B O U T

T H E F U T U R E I S U N W R I T T E N , W H A T W I L L BE W I L L BE . D I S T A N C E .

W H A T W I L L BE W I L L BE . D I S T A N C E . G L I E S E 5 8 1G . T H E S N A K E S A C R I F I C E

Da. tolv med G L I E S E 5 8 1G T Hmeteorer E SN A K E SfåAtimers C R I F mellemrum I C E O F J rammer A N A M kloden E J A Y Atæt . 与på 那 国 島 海 底 地 形.

O F J A N A M E J A Y A . 与 那 国 島 海 底 地 形. C O L O R . R E N D L E S H A M F O R E S T. T I M E .

PI T A R

A ND P Rkamptrænede I T H V I M Aog T Afuldkommen . 9 674 9 0 2skruppelløse 0 1 . N U M BE unge, –R og.

Q U E R I D O Sandre A M IG S , Q U Esig; V IE N E PA RA T O Dud, O Sandre U S T Espionerer, D E S . 0 8 og 6 352 0SNZ YS 6 . vilOforelske nogle regner den

enkelte spiller W N 0 0 8SBSN S 7 7 Wafventer. N S I . 9Men 8 S Talle WQ M A 9med. 9 7. Også S O læseren. S AY S . ESM AOA 7 7 W BW N A M . W E AV E R ’ S N E E D L E . U R F Y-3 2 9 2 4 3 6 9. T H O U A R T S L AV E T O F A T E , C H A N C E ,

PL AC E . 6EQ U J5 6EQ U J5 6EQ U J5 6EQ U J5 T HE F U T U R E IS UN W R I T T E N,

UM IER AĆ

K I N G S , A N D D E S P E R A T E M E N , A N D D O S T W I T H P O I S O N , WA R , A N D SIC K NESS DW EL L ; A ND P OPP Y OR C H A R M S C A N M A K E US SL EEP A S

DE T T E E R E N D GA M E . W E L L . V I G E N È R E . N E T H E R L A N D I S H P R O V E R B S . A N D S O H A S BE E N KHUI CNX U ÉLNU BK A NI CVXIUNL U DE S A ID. CHIC X U LU B C CH B . . DECIPHER , DEC ODE , A N D I N T E R P R E T. S E A DE R C HR AV NIDL SSEK E KE. , IV F IYLO U I N. D T H E K E Y A N D DE T, S KF E

ПУМА

UM IER AĆ . 0 67 3 5 2 0 5 67 3 6 2 9M X J 0 Y X N9 9 2 A . 010 M Z A A 8 2

M E L E A G E R R E P R O A C H E S T H E D AW N A G A I N .

O N E V E R Y PA G E . 7 6 9 4 0 0 2 -

- - - - - - T H E B A R B A R I A N D O E S M A N -S L A U G H T E R F O R P L O W I N G : O N H I S Y E L L O W S A N D -PL A I N S N O T H I N G H A S BE E N S E E N B U T BL A N C H E D S K U L L S

ENDGAME ER VIRKELIGT. OG ENDGAME ER NU.

ENDGAME er nemlig ikke blot en trilogi, men et spil, som du selv kan deltage i. I bøgerne finder du skjulte spor, koder og koordinater, der skal bruges i computerQ U E R I D O S A M I G O S , Q U E V I E N E PA R A T O D O S U S T E D E S . 0 8 6 3 5 2 0 S N Z Y S 6 . spillet. Den, som først knækker koderne til W N 0 0 8 S B S N S 7 7 W N S I . 9 8 S T W Q M A 9 9 7. S O S A Y S . E S M A O A 7 7 W B W N A M . KALDET, vinder en halv million dollars i W E AV E R ’ S N E E D L E . U R F Y-3 2 9 2 4 3 6 9. T H O U A R T S L AV E T O F A T E , C H A N C E , guldmønter – ca. 2,5 millioner kroner. + 8 5 ° A N D −7 5 °. T H O R N B O R O U G H . F O I A C A S E N U M BE R 4 14 7 2 . R O T 1 . E V ERTHING.

Z P V BSFM PPLJOHJO.

U IF X SP OHQ M BDF T

13.8

BIL L ION

L I G H T-Y E A R S AWA Y. A LWA Y S . C U A N D O L A M U E R T E , V I E N E , Y V I E N E

JAM E S F R E Y N I L S J O H N S O N - S H E LT O N

K I N G S , A N D D E S P E R A T E M E N , A N D D O S T W I T H P O I S O N , WA R , A N D SIC K NESS DW EL L ; A ND P OPP Y OR C H A R M S C A N M A K E US SL EEP A S W E L L . V I G E N È R E . N E T H E R L A N D I S H P R O V E R B S . A N D S O H A S BE E N S A ID. C HIC X U LU B C HIC X U LU B C HIC X U LU B . DECIPHER , DEC ODE , A ND

ENDGAME

SE A RCH A ND SEEK . IF YOU FIND T HE K E Y A ND DELI V ER

I T T O I T S P R O P E R H O M E , Y O U W I L L BE R E WA R D E D . A N D S O W I L L BE S A I D A G A I N I F Y O U F A I L . I F Y O U F A I L .

For at deltage skal du have en gyldig Googlekonto. Udførlige spilleregler findes på: endgamerules.com. Du kan tilmelde dig ENDGAME her: keplerfuturistics.com

6 5 8 9 0HS52 4 3ND 9SJSN.

6 5 8 9 0HS52 4 3ND 9SJSN.

C H I C X U L U B . P E O P L E O F E A R T H . E N D G A M E H A S BE G U N . E V E R Y T H I N G . E N D G A M E H A S BE G U N . E N D G A M E H A S BE G U N . E N D G A M E H A S BE G U N .

KALDET

FREY (f. 1969) er

Denne bog er en gåde. På dens sider gemmer der sig spor, som fører til en nøgle gemt et sted på Jorden.

A N D B O N E S . 1 0 ^1 0 0 R I G E L ( Β O R I ) ( 0 . 1 2 M ) G J 3 3 7 9 (17. 5 1   L Y,   5 . 3 7   P C )

C H I C X U L U B . P EJAMES O P L E O F E A R T H . E N D G A M E H A S BE G U N . E V E R Y T H I N G .

W I L L BE S A I D A G A I N I F Y O U F A I L . I F Y O U F A I L .

De steg ned fra himlen for tolvtusinde år siden. De grundlagde menneskeheden, så vi kunne finde guld til dem. Da de havde fået, hvad de kom efter, tog de afsted igen. Men før de rejste, meddelte de, at de ville vende tilbage en dag – og når de gjorde, ville et spil gå i gang. Et spil, der ville afgøre vores fremtid.

QM A 0 9 8 A A N. 0752133SN. ZO 0 9S T X BM AOS 07S , 5S VQNQK . E V ER Y LE T T ER .

I N T E R PR E T.

D E L I V E R I T T O I T S P R O P E R H O M E , Y O U W I L L BE R E WA R D E D . A N D S O

TAG MED PÅ SKATTE JAGT, NÅR HELE VERDEN SPILLER ENDGAME FR A DEN 7. OKTOBER 2014!

61 0 1 M A M Z U . 7 8 M 2 M S 0 0 0 9 Y P P S 5 5 3 /; [ 0 3 2 7 S N S 7 Q 5 N A A ; A - 0 8 Y G S M A A 0 9 6 B .

KALDET

BIL L ION

I T. G O I N G , A L L I S C L E A R , W I T H O U T A D O U B T. W H A T, T H E N , I S A L L ?

ENDGAME

Leon Alberti www.leonalbertiphotography.com

E N D G A M E E R V I R K E L I G T. O G E N D G A M E E R N U . T H E S I S .

A L L T H E T I M E . D E L J U S P U N K T E R L E D E R T I L L H I M L E N . 6174 6174 6174 .

SHE G O MY G O ODNESS MY G O ODNESS W HER E DID SHE G O. N A M E .

NA ME.

L I G H T-Y E Astorstilet R S AWA Y. A LWAder Y S .omfatter C U A Nhele D O kloden. L A M Nogle U E R T vil E , dræbe, V IENE , Y V IENE skattejagt,

FREY

TYD, AFKOD OG FORTOLK. LED OG SØG.

E N D G A M E H A S amerikans BE G U Nk. E N D G A M E H A S BE G U N . E N D G A M E H A S BE G U N .

KU ENDGAME ER BEGYNDT. E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G ANMN E IHSPI A S LLER BE G UE N TI LBAGE

ENDGA ME

N-G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A MJOHNSO E H A S BE

ENDGA ME ENDGA ME ENDGA ME

forfatter. Alle hans fire H A Sbøger BE GAUMillion N E NLittle D G A M E H A S BE G U N 9 7 8 Pieces, 8 7 6 3 8My 3 5 3Friend 50 H A SLeonard, BE G U Bright N E NShiny DGA M E H A S BE G U N Morning og The H A SFinal BE G U N E NofDthe GA M EBible H AerS BE G U N Testament Holy H A Sblevet BE Ginternation UN END G A M E H A S BE G U N ale bestsellere.

E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N

ONE N D G A M E H A SNILS BE G UJOHNS N

SHELT ON er amerikansk forfatter og medforfatter til ENDGAME.

HØST & SØN

E N D G A M E H A S BE G U N

PRESSEN SKREV OM KA

NG U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A MSHELTO E H A S BE

E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M EEndgame H A S BE N erGiUgang.

E N D G A M E H A S BE G U N Om mindre end 80 dage vil en gigantisk E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M Emeteor H A S ramme BE G U N Jorden. Det er alles kamp mod alle. Samarbejde udvikler sig til venskab, og venskab bliver til kærlighed – men kun én slægt kan overleve.

Nu er der ingen vej tilbage: Kampen om Himmelnøglen er i gang. To Spillere ved tilsyneladende allerede, hvor den er gemt. Andre er mere opsatte på at stjæle Jordnøglen fra Sarah, mens flere kun tænker på hævn og hvordan de kan slå de andre Spillere ihjel. Og i det nordlige Etiopien sidder en Spiller og konspirerer mod selveste Himmelfolket – keplerne – i fortsat overbevisning om, at Endgame stadig kan afværges.

END G AME

LÆS BOGEN

F I N D S P OR E N E Siden tidernes morgen har tolv urgamle slægter været udvalgt L Ø S GÅ DE N til at spille Endgame. Et spil, der går ud på at sikre sin egen slægts overlevelse, mens Jorden går under og alle andre vil dø. Da tolv meteorer rammer kloden tæt på Spillernes hjem, ved de, at Endgame er i gang. Cover design and logo by Rodrigo Corral Design Additional logo and icon design by John Dismukes

9

E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N 20/08/14 10.03

HIMMELNØGLEN

Da Sarah Alopay kom først i kampen om at finde Jordnøglen, var hverken hun eller de otte andre overleven de Spillere klar over, at det netop var dét, der for alvor ville starte Endgame og gøre Jordens undergang uundgåelig.

Matt Jordan

. EN DGA ME ER I GA NG

&S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A S BE G U N E N D G A M E H A

E N D G A M E H A S BE G U N

ENDGAME

JAMES FREY

BE H E S T.

UR A N US

G O.

E V E R T H I NDet G . bliver Z P V starten B S F M Ppå P Len J Obrutal H J O .kamp U I Ffor X Soverlevelse, POHQM B D F også T 1en 3.8 men

Endgame_DK.indd 1

R A M A`S

SHE

+ 8 5 ° A N D −7 5 °. T H O R N B O R O U G H . F O I A C A S E N U M BE R 4 14 7 2 . R O T 1 .

Cover design and logo by Rodrigo Corral Design Additional logo and icon design by John Dismukes

AT

BU T W HER E DID SHE G O MY G O ODNESS MY G O ODNESS W HER E DID

Spillernes hjem, erMi Igang. Hver COLOR . R E NDLESH A M ved F Ode, R E at S T.ENDGAME TIME. U ER AĆ П Уmeteor М А UM IER AĆ . 0 6 kodet tilZde unge udvalgte; enZbesked, 7 3 5 2 0 5 6 7 3 6indeholder 2 9 M X J 0 Yen XN 9 9 2 besked A . 010M AA 8 2 61 01M A M U . 7 8 Msom 2 M S 0 0 0 9 Y PPS5 fører dem til Qin Lin bjergene i Kina. Her bliver de mødt af en 5 3 /; [ 0 3 2 7 S N S 7 Q 5 N A A ; A - 0 8 Y G S M A A 0 9 6 B . Q M A 0 9 8 A A N . 0 7 5 2 1 3 3 S N . Z O 0 repræsentant fra Himmelfolket, som sætter dem ind i det globale 9S T X BM AOS 0 7S , 5S VQNQK . E V ER Y L E T T ER . M EL E AGER R EPR OAC HES spil om Jordens undergang: Verden vil rammes af naturkatastrofer, T H E D AW N A G A I N . O N E V E R Y PA G E . 7 6 9 4 0 0 2 - - - - - - - T H E B A R B A R I A N ødelæggelser og krige. Kun den Spiller, som først knækker koden D OES M A N -SL AUGH T ER F OR PL OW I NG : ON HIS Y EL L OW S A N D og finder frem til tre nøgler, sikrer sig selv og sin slægt overlevelse. PL A I NS NO T HI NG H A S BEE N SEE N BU T BL A NC HED SK U L L S A N D Alle andre vil dø. Reglerne er enkle: der er ingen regler. Hver Spiller B O N E S . 1 0efterlades ^1 0 0 R Imed G E Let spor ( Β og OR I ) ( 0“Endgame . 1 2 M ) GerJ begyndt”. 3 3 7 9 (17. 5 1   L Y,   5 . 3 7   P C ) ordene

ENDGAME udgives simultant i 30 lande. Google Niantic Labs har lavet computerspillet. 20th Century Fox forventer at have den første spillefilm klar i 2015.

14 . 7

1 . 618 0 3 3 9 8 8 7.

& JOHNSON- A L L T H E T I M E . T H E BR O T H E R H O O D O F T H E S N A K E 2 7. 1167 ° S , 1 0 9. 3 6 67 ° SHELTON W F E R N WA Y F E R N WA Y F E R N WA Y F E R N WA Y 5 . 8 7 M 1 0 7, 8 4 0   K G . E V E R Y

2 7. 1167 ° S , 1 0 9. 3 6 67 ° W F E R N WA Y F E R N WA Y F E R N WA Y F E R N WA Y 5 . 8 7 M

LÆS BOGEN FIND SPORENE LØS GÅDEN og medforfatter til ENDGAME.

χρυσός

E V ERY THING.

»Denne bog er SIMPELTHEN HELT FANTASTISK! Læs d den, lev i den, lev med den og la tage jer med ud i det grænseløs – Børn & Bøger

JAM E S F R E Y NILS JOH N S O N - S H E LT O N

ENDGAME HIMMELNØGLEN

788763 836227

HØST & SØN

Endgame2_DK.indd 1

Det bliver starten på en brutal kamp for overlevelse, men også på en storstilet skattejagt, der omfatter hele kloden. Nogle vil dræbe, andre vil forelske sig, nogle regner den ud, og enkelte afventer. Men alle spiller med. Også læseren. Endgame-bøgerne er fyldt med skjulte spor, koder og koordinater, som kan bruges i skattejagten. Udførlige spilleregler findes på www.endgamerules.com.

»Det, der gør hele cross-medi oplevelsen i Endgame spænde er den måde, hvorpå det fysisk digitale bliver blandet. Spor d på internettet udløser GPS-ko som du skal ud og finde frem kan du måske få et hint om no måske har overset på en hjemm – eller en gåde, der peger imod helt nyt. Det er en moderne sk der udfordrer og giver den klas bog et helt nyt liv.« – Elektronista.dk

»Denne bog er SIMPELTHEN BARE HELT FANTASTISK! Læs den, oplev den, lev i den, lev med den og lad den tage jer med ud i det grænseløse rum …« – BØRN & BØGER

»Endgame er en fantastisk bog o en af de bedste, jeg har læst i år. vejen igennem er det svært ikke gætte med, karaktererne er spæn og til tider bliver man faktisk i t hvorvidt Endgame er fiktion elle – Xeniasbogblog.dk

»En virkelig fantastisk og super spændende bog, og jeg kan slet ik vente til den næste udkommer. Je bare gerne have mere nu!« ****** – Boghjørnet.dk


MARK FROST

PALADIN-PROFETIEN Hæsblæsende fantasy/sci fi-trilogi om urgamle væsener fanget i en anden dimension, der truer med at tilintetgøre verden. Og om en flok teenagere med særligt udviklede evner, hvis skæbne det er at bekæmpe dem ... Eller tilslutte sig dem.

»Paladin-profetien er en fed blanding af fantasy og sci-fi, der skaber en verden fuld af spænding, mysterier og venskab, der smager godt og stærkt hen ad Harry Potter … Allerede fra de første sider er bogen så fængende, at man ikke kan andet end at læse og glemme verden omkring sig.« – WEEKENDAVISEN

SERIEN ER SKREVET AF MARK FROST – MANDEN BAG KULT-SERIEN TWIN PEAKS.

Udkommer januar 2016


»Alif er et veldrejet bidrag til at fatte, hvad der sker derude. Overvældende i sit indhold. Bogen vil det hele, og den når det hele. Sproget er letflydende og levende. Det er som at vinde i (bog)lotto. Det er sjældent, der kommer så kloge og kraftige historier for unge og opefter.«

»Sproget er nøgternt registrerende. Handlingen hjerteskærende logisk. Det er et lille kunstværk om at vokse i modgang og modnes til modstand.«

- POLITIKEN

– POLITIKEN

Det er torsdag den 19. juli 1956, den dag, raketten til månen sendes op, og en ny æra i Moderlandets historie begynder. Mission Måne er en dyster fortælling om magt og kontrol. Om et brutalt regimes rejse til et mål så vigtigt, at al modstand knuses på vejen dertil. Men også en varm historie om venskab og oprør. Og om Standish, der overrasker alle. Ikke mindst sig selv.

Sally GarDner er erklæret ordblind og blev mobbet i skolen som barn, fordi hun skilte sig ud. Med Mission Måne har Gardner givet den ordblinde og “anderledes” teenager en stemme. Læs mere om forfatteren på www.sallygardner.net

SALLY GARDNER VinDer af Costa Children’s Book Award 2012 The Carnegie Medal 2013 Michael L. Printz Honor Award 2014 IBW Children’s Book Award shortlist 2013 Publishers Weekly shortlist, Best children’s books of 2013 The Guardian shortlist, Best children’s books of 2013

HØST & SØN

Hector og Standish er venner. De bor i Zone Syv, hvor Moderlandet overvåger og nådesløst kontrollerer dem og andre afvigere. Da Hector opdager noget mystisk ved Moderlandets planlagte månelanding, tager drengenes liv en farlig drejning. Hector ”forsvinder”, og Standish indser, at det er op til ham – en ordblind teenager, der ikke ligefrem passer ind i regimets mål om ensartethed – at stille sig op og gøre en forskel.

SALLY GARDNER

Hvad nu, hvis fodbolden ikke var røget over muren. Hvad nu, hvis Hector ikke var gået ud for at finde den. Hvad nu, hvis han ikke havde holdt den mørke hemmelighed for sig selv. Hvad nu, hvis …

CICERO FORUM HØST & SØN PRETTY INK ROSINANTE SAMLEREN

G. WILLOW WILSON

9

788763 831925

ALIF

missionmaane_CVR.indd 1

I et unavngivet mellemøstligt land hjælper en ung arabiskindisk hacker, Alif, sine klienter – fjender af systemet, fredløse, islamister og andre overvågede grupper – med at kunne ytre sig frit på nettet uden at ryge i magthavernes net. Alif er en af de bedste til det, han laver, men han bliver alligevel åndet i nakken af Hånden, systemets mand i marken. Og fra den dag, hvor Alif modtager Alf Yeom, et helligt skrift, som har både Koranen og 1001 nats eventyr som underliggende tekst, er han jaget vildt og må flygte fra sit hjem. Det bliver en flugt, der bringer ham i kontakt med dæmoner og en underverden, der hidtil har været ham ukendt.

21/02/14 12.09

SALLY GARDNER

MISSION MÅNE Prisvindende og anmelderrost roman, der giver et unikt bud på en fornyelse af den dystopiske genre. En mørk fortælling om magt og kontrol. Om et brutalt regimes rejse til et mål så vigtigt, at al modstand knuses på vejen dertil. Men også en varm historie om venskab og oprør. Om drengen Standish, der overrasker alle. Ikke mindst sig selv.


»Det er på mange måder en gennemtænkt og medrivende fremtidsfantasi, som Ally Condie har skabt, der slet ikke er så langt ude, at man ikke kan blive bare lidt bekymret.« – WEEKENDAVISEN

ALLY CONDIE

MATCHED CROSSED REACHED Cassie kæmper mod Samfundet, der i sin stræben efter at skabe det perfekte liv er fyldt med forbud og restriktioner. Ally Condies anmelderroste trilogi, der foregår i en nær fremtid, byder på medrivende læsning for store teenagere, voksne og eventyrlystne sjæle. Hvad sker der, hvis man udfordrer Samfundet og begynder at træffe sine egne valg?


JOSS STIRLING VIDSTE DU, at Joss Stirling har skrevet en ny novelle om Sky og Zed fra Soulfinders under et besøg i København?

DU KAN DOWNLOADE DEN GRATIS HER:

SOULFINDERS En gribende, paranormal kærlighedstrilogi krydret med thrillerens mystik og spænding. Hver bog fortæller historien om, hvordan en af de lækre Benedict-brødre møder sin soulfinder. Sin eneste ene. Alle er de savanter – personer med ekstra skærpede sanser – og bruger deres evner i kampen mod kriminelle og onde magter. Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden.

»Savner man Twilight er den nye serie Soulfinders en oplagt mulighed for at få mere storstilet fantasyromantik.« – TROLDSPEJLET


»Vi ser nu en stjerne fødes på fantasyhimlen, en stjerne som ikke bare lyser over et norrønt og frostbidt Skandinavien, men én som med sikkerhed kommer til at lyse internationalt.« – DAGENS NYHETER

SIRI PETTERSEN

Ravneringene

VINDER AF DE NORSKE BOGHANDLERES BØRNE- & UNGDOMSPRIS 2015

Forestil dig at mangle noget alle andre har. Noget, som beviser, at du hører til i denne verden, noget så vigtigt, at uden det er du ingenting: En pest, en myte – et menneske. Som 15-årig opdager Hirka, at hun er et odinsbarn – en haleløs råddenskab fra en anden verden. Foragtet. Frygtet. Og jaget. Hun aner ikke længere, hvem hun er, og er tilmed på flugt for sit liv. Men dette er kun begyndelsen, og Hirka er ikke den eneste råddenskab, der er kommet fra en anden verden, men måske den eneste, der ikke er kommet for at dræbe. Odinsbarn er en prisvindende storslået, spændende fantasyfortælling med rødder i nordisk mytologi. En historie om at skille sig ud fra mængden, om fremmedhad, fordomme, magtbalancer og kærlighed. Det er den første af tre bøger om pigen Hirka i trilogien Ravneringene. Bind to udkommer efterår 2016 og bog tre forår 2017. Serien er solgt til udgivelse i seks lande.

VINDER AF FABELPRISEN 2014 »Vi ser nu en stjerne fødes på fantasyhimlen, en stjerne som ikke bare lyser over et norrønt og frostbidt Skandinavien, men én som med sikkerhed kommer til at lyse internationalt.« – Dagens Nyheter


»En barsk og spændende bog.«

»Kenneth Bøgh Andersen kan skrive, så hjertet holder op med at slå. Hans fantasi er uden grænser.« 143 mm

De Hvide Mænd, Himmelherren og Julemand ens død.

der sket?” ”For der må være sket noget.” Djævelen lænede sig tilbage i stolen og strøg sit fipskæg. ”Når Filip Engell dukker op, så er helvede nemlig på nippet til at bryde løs.”

DEN STORE DJÆVLEKRIG

Det er halvandet år siden, Filip tog endeligt afsked med Helvede og vendte tilbage til livet på jorden. Men Filip er ikke længere den, han engang var. Han føler sig mere ensom end nogensinde – ensom og vred. Men en dag sker det, der ikke længere burde kunne ske, og Filip hentes atter tilbage til Helvede. Ikke af Djævelen denne gang, men af Gud selv …

Den faldne engel

”Hvorfor hentede du mig tilbage? Hvad er

KE N N ETH BØGH A N D E RSE N

KENNETH BØGH ANDERSEN

Den

fa ld ne en ge l 225 mm

Af forfatteren til

”Men du, Filip. Du må være underverdenens mest eftersøgte mand. Tænk, at der efter alle disse år er bud efter dig igen.”

143 mm

K E N N E TH B Ø G H A N D E RS E N

– POLITIKEN

Femte bind i serien Den Store Djævlekrig.

– TROLDSPEJLET

24 mm

I Helvede er Djævelen af ukendte årsager døende, og en arvtager til den mørke trone skal findes. Blandt menneskene finder Lucifer denne næste Mørkets Fyrste – et rigtigt pragteksemplar af en modbydelig møgunge. Men uheldet er ude, Døden misser, og Djævelen får fat i den forkerte dreng. Nemlig den altid artige Filip. Filip er Lucifers eneste håb, og en lang og sej kamp for at oplære den englegode dreng i ondskab begynder. HØST & SØN

9 788763 839402

Kenneth Bøgh Andersen giver nu sine mange fans, hvad de har drømt om i årevis – et nyt grumt kapitel i serien Den Store Djævlekrig. Med Den faldne engel byder forfatteren velkommen tilbage til Helvede med endnu en magisk fortælling om ondskab, døden, Gud, skæbnen og den frie vilje.

HØST & SØN


»Angsten for afgrunden, døden og mørket kan mærkes helt ind i sjælen. Men det kan heldigvis også lyset og livet, duftene, farverne, varmen og glæden. Det her er simpelthen den gode bog når den er bedst.« – LENE KAABERBØL 16,5 mm

140 mm

hvis særlige kræfter pigen Sikka adlyder en ulykke, der vækker hun som den eneste r kan true kimerernes in overlevelse i en e hemmeligheder.

lling

man inspireret nland.

»En stærk fortælling. En sikker slugebog.«

»Den gode bog når den er bedst.«

– Berlingske

– Lene KaaberbøL

n og mørket Men det kan tene, farverne, simpelthen bedst.«

H

og hver gang m længsel, ge mennesker læst den fem d sjette.«

LENE KAABERBØL CECILIE EKEN

14/09/15 13.35

SIKKAS FORTÆLLING En prisbelønnet fantasyroman inspireret af det antikke Grækenland. På øen Chileos hersker kimererne, hvis særlige kræfter gør dem frygtet af alle. Også slavepigen Sikka adlyder dem i et og alt, men en dag indtræffer en ulykke, der vækker hendes modstand. Det viser sig, at hun som den eneste tilsyneladende besidder en viden, der kan true kimerernes magt. Snart må Sikka kæmpe for sin overlevelse i en verden fuld af løgn, bedrag og dybe hemmeligheder.

SKAMMERENS DATTER Forestil dig, at der findes et menneske, som blot ved at se dig i øjnene, kan afsløre alle dine løgne og bedrag. Det kan Skammeren … Dina er Skammerens datter og til sin store fortrydelse har hun arvet sin mors evne. For hvordan kan man leve et helt almindeligt liv, når man har øjne, som ingen almindelige mennesker tør se ind i? Den prisbelønnede fantasyserie om Skammerens datter er blevet en moderne klassiker. Bøgerne danner også baggrund for storslåede teaterforestillinger og spillefilmen Skammerens datter.


t hele livet i fangenns de blot var børn, dem. De havde alle

ver.” de ...?” ev de.”

t overleve, om ven-

24,84mm

Hæsblæsende, historisk fantasyserie om slaver og safirdykkere og en stormagt i forfald. Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden.

– POLITIKEN 144 mm

2. del af serien

S K R I F T E R N E F R A S A F I R H AV E T

NICK CLAUSEN

re er ude ved havet, og solgt som slave. mpstyrke, så efter et or at lade ham kæmandere. Hvis Cirino kun have sin frihed.

Skrifterne fra Safirhavet

»Her er regulær, fantastisk spænding med øglekaravaner igennem ørkenen, gladiatorkampe, sammenhold, vovemod og den farefulde flugt. Der er lagt op til en god og solid underholdningsserie, hvor man ikke skal vente længe på den næste kamp, storm eller blot en lurende øgle i luften.«

NICK CLAUSEN

I R H AV E T

NICK CLAUSEN

En selvstændig fortsættelse af Cirinos fortælling

HELLE Rlille E D Ø D ERigan N DerSunder L AV E .pres . . fra stormagten Mazura, Det kongerige hårdt der snart har besat alle andre lande omkring Safirhavet. Alexias tvillingebror er bueskytte i kongens hær, og han indkaldes en dag til en særlig opgave. En opgave, der kan vende krigen, men som også kan koste ham livet. Alexia kan ikke lade ham gå i døden, så hun beslutter at gøre det eneste, hun kan, for at redde sin bror. Hun tager hans plads.

F RYGT E N E R DI N F J E N DE

„Kan du mærke det?” spurgte Alexius. „Det skal føles, som om I bliver til én.” „Jeg mærker det,” hviskede jeg. „Hvad nu?” „Det har ikke særlig meget at gøre med, hvordan du holder buen eller strammer strengen eller slipper pilen. Alt dét har du lært. Det handler om, hvordan du tænker. Du skal tænke på buen som din ven. Du må først slippe, når du mærker, at buen er klar. Hvis du viser den respekt, vil den belønne dig med fuldtræffere.” En fortælling om mod og frygt, om loyalitet og søskendekærlighed og om at tage skæbnen i egne hænder.

N IC K C L AU S E N FANTASY | HØST & S ØN

En medrivende historie om menneskers evne til at overleve, om venskab på trods og om spirende kærlighed.

N IC K C L AU S E N FANTASY | HØST & S ØN

En fortælling om mod og frygt, om loyalitet og søskendekærlighed og om at tage skæbnen i egne hænder.


»En vældig gribende og velkonstrueret roman, som på en vedkommende og aktuel måde formår at behandle emner som kildekritik og personlig stillingtagen.«

LISE BIDSTRUP 125 mm

og danse sig adgang til Idolernes by, Urban Populare. Byen, hvor alle de kendte og seje bor, byen hvor alt er nemt, hvor man gør det, man er bedst til: vælter sig i penge. Liam får sin drøm opfyldt, men må erkende, at livet som kendt slet ikke er så lige til endda, og hvad er det mon for nogle mærkelige sedler og advarsler, der pludselig dukker op på hans dørmåtte…

det idoldyrkelsen og manglen på kritisk og personlig stillingtagen, Lise Bidstrup sætter under luppen.

125 125 125mm mm mm

B

LISE

P U R T S ID

IIDDOOLLE R N E E R N ESS

S BY amfundet, amfundet,som somvivikender kenderdet, det,ererbrudt brudt

sammen, sammen,og ogdet deterernu nualles alleskamp kampmod mod

alle alleiihåbet håbetom omatatoverleve overleveog ogfåfådel delii de defåfåressourcer, ressourcer,der dererertilbage. tilbage.Alle Alleerer

som somudgangspunkt udgangspunkten enfjende. fjende.ViVifølger følgervennerne vennerne

sætter sætterdagsordenen. dagsordenen. 9 788763 836722

Lise Lise Bidstrups Bidstrups dystopiske dystopiske og og samfundskritiske samfundskritiske serie. serie. Hvert Hvert bind bind tager tager udgangspunkt udgangspunkt ii en en samsam-

SPILLETS BY IDOLERNES BY OVERLEVERNES BY

fundstendens fundstendensog ogfører førerden denud udiisin sinyderste yderstekonsekonse-

Spilletsby byhandlede handlededet detom omreality realityshows shows kvens. kvens.IISpillets

Idolernesby byvar vardet detsamfundets samfundetsidoldyrkelse, idoldyrkelse, og ogiiIdolernes

Overlevernes by by erer det det der der blev blev sat sat under under lup. lup. II Overlevernes samfundsøkonomi samfundsøkonomi og og overproduktion, overproduktion, der der erer ii fokus. fokus.

Lise Bidstrup har skrevet tre foruroligende og nervepirrende fremtidsfortællinger, om forskellige, dystopiske 99 788763 788763 841542 841542 HH ØØ SS TT && SS ØØ NN samfundstendenser. Hvert bind tager udgangspunkt i en samfundstendens og fører den ud i sin yderste konsekvens. I Spillets by handler det om reality shows og social ulighed og i Idolernes by er det samfundets idoldyrkelse, der bliver sat under lup. I Overlevernes by er det samfundsøkonomi og overproduktion, der er i fokus.

125 125 125mm mm mm

200 mm 200 200 mm mm

Overlevernes Overlevernes by by erer tredje, tredje, selvstændige selvstændige bog bog ii

22,5 22,5 22,5mm mm mm

OV E R LEVE R N E S BY

atatfinde findeetetsted, sted,hvor hvordet detikke ikkeererkapitalismen, kapitalismen,der der

HØST & SØN

Malte, Malte,Thea Theaog ogVitus Vitusiideres dereskamp kampfor forog oghåb håbom om

– WEEKENDAVISEN

200 mm

samfundstendenser. I Spillets by handlede det om reality-shows, i Idolernes by er

125 mm

LISE BIDSTRUP

Idolernes by er andet og selvstændige bind i Lise Bidstrups Urban-serie om

LISE BIDSTRUP IDOLERNES BY

Liam er en vildt god danser, og hans største drøm er at blive udtaget til White night

21,5 mm

ST HØ

&

N SØ

101393_cover_overlevernes by_.indd 1

30/07/15 13:13

»Bidstrup anfægter på begavet vis det overflodssamfund, vi er en del af, og som unge i den grad tager for givet.«

– BERLINGSKE TIDENDE

FANTASY - SCI FI - DYSTOPI  

Katolog 2015 fra Høst & Søn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you