Eken V Læseprøve

Page 1


V © Cecilie Eken (tekst) og Malene Reynolds Laugesen (illustrationer) og Høst & Søn /  & , København 2016 1. udgave, 1. oplag, 2016 Grafisk tilrettelægning: Dorte Cappelen Prepress: Livonia Print Solutions /w JK Morris Production, Värnamo Sat med Mrs Eaves og trykt i UV-offset hos Livonia Print, Riga ISBN 978-87-638-4270-9 Printed in Latvia 2016

Enhver kopiering fra denne bog må kun ske efter reglerne i lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer.

Høst & Søn er et forlag i  &  Købmagergade 62, 3. | Postboks 2252 | DK-1019 København K rosinante-co.dk


Cecilie Eken   Malene Reynolds Laugesen

 & Jeg mødte ham V engang i maj – den aften min far var gået sin vej. Jeg lå i min seng sådan helt som normalt men ku’ ikke sove for alt føltes galt. Dér sad han i månens sært sølvklare strøm: en dreng uden skygge, en dreng fra en drøm helt snavset og tynd, og han kiggede rundt med øjne så grå at mit hjerte gjorde ondt.

9


Først stirred’ jeg bare forundret og stum på drengen dér uden for nutid og rum. »Hvem er han? Et spøgelse?« tænkte jeg – han rysted’ på hoved som hørte han mig: »Jeg er levende nok selvom det som du ser er et ekko af noget som ikke er mer’. Engang ku’ jeg lege og håbe og le, du kender mig godt, du kan kalde mig V.« Han rakte mig hånden. »Skal vi ta’ af sted? Hvis du gerne vil lede, kan jeg godt gå med.« Så greb jeg om Bamse, stod op og var klar til at følges med V og finde min far.

10
Vi løb ud ad døren, tog trappen ned, V førte an, for han vidste besked og lod til at kende hver krog i en by der lignede min, men alligevel var ny forandret af skygger og stilhedens skridt – han strøg om et hjørne, og jeg fulgte trit langs sorte kanaler så blanke som glas ned ad en gade, over en plads.

13


Så standsed’ han op, og jeg genkendte glad den torvehal hvor vi tit købte mad men nu var der noget der virked’ forkert, jeg tøved’ på tærsklen, blev pluds’lig genert: kun børn var derinde – klædt ud som dyr – en løve, en tiger, en panda, en tyr og en hel flok ved døren med masker af fjer. Jeg spurgte uroligt: »V, hvad skal vi her?« Han peged’ på nogen, jeg så vistnok kort min far ved en bod, før han vendte sig bort. »Skynd dig! Dér er han.« V tog om min arm og trak mig af sted gennem trængsel og larm.

14

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.