Page 12

Nye regler: et skridt i den rigtige retning Den nye bekendtgørelse om journalføring og den tilhørende vejledning udstikker tydelige rammer og præciserer, hvordan du som autoriseret sundhedsperson skal føre journal.

Tekst: Britt Esrom

F

ører du journal i klinikken eller butikken? Så gælder der nu nye regler for, hvordan journalen helt konkret skal føres. Omkring 1. juli udsendte Styrelsen for Patientsikkerhed en meddelelse til alle autoriserede sundhedspersoner om den nye bekendtgørelse.

Ledelsen skal afsætte tid Det er stadig den autoriserede sundhedsperson, som har ansvar for at føre journalen. Men som noget nyt, fremgår det nu også, at det er ledelsen på behandlingsstedet, dvs. klinikken eller butikken, der skal sikre, at der er tid til at udføre arbejdet.

Ifølge Anette Pedersen, som er formand for Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne, er præciseringen i den nye bekendtgørelse et rigtigt skridt på vejen sammenlignet med tidligere.

”Det er meget positivt, fordi vi ved, at journalføring er et område, hvor mange medlemmer er pressede på tid. Med den nye indføjelse fremgår det tydeligt, at journalen skal være opdateret, når arbejdsdagen er forbi,” siger Anette Pedersen.

”Det betyder nemlig, at det nu tydeligt fremgår, hvordan ansvaret fordeler sig hos henholdsvis ledelsen og den enkelte autoriserede sundhedsperson.”

Stadig ansvar for oplysninger Formanden fortæller, at autoriserede sundhedspersoner stadig har ansvar

for at føre journal, selvom de undervejs f.eks. søger rådgivning hos en øjenlæge. ”Det er først, når man laver en konkret henvisning til øjenlægen, at man kan overlade ansvaret med at føre journal til næste instans.” Anette Pedersen tilføjer, at også butiksassistenter har ansvar for at føje oplysninger til journalen. Formanden understreger, at den nye bekendtgørelse er vigtig at sætte sig ind i. ”Derfor kan man som medlem deltage i et infomøde om bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning, hvor man både kan deltage fysisk og online.”

Kom med til infomøde Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne har i samarbejde med Optikerforeningen og Dansk Selskab for Optometri arrangeret et aftenmøde om den nye bekendtgørelse. Det foregår torsdag den 2. september 2021, klokken 19.00 i Auditoriet på Erhvervsakademi Dania – Optikerhøjskolen i Randers. Mødet vil også blive live streamet. Hvis du vil deltage, så send en mail til uol@forbundet.dk med dit navn, dit mobilnummer og din mailadresse. Husk også at fortælle, om du vil deltage fysisk eller online.

12