Page 1

Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 2 - 2013


ANNONSE

HVILKEN STRØMAVTALE PASSER FOR DEG? SPOTPRIS / INNKJØPSPRIS Spotpriser har vært den billigste avtaleformen de siste 10 årene i følge Statistisk sentralbyrå. Spotpris passer for kunder som ønsker den rimeligste prisen over tid, og som samtidig tåler variasjoner i strømprisen.

VARIABEL PRIS Med denne avtalen varierer prisen i forhold til utviklingen i kraftmarkedet. Prisen endres flere ganger i løpet av året, men kraftleverandøren må varsle prisendringer med 14 dagers varsel.

FASTPRIS

RÅD når DU velger STRØMAVTALE • Styr unna kompliserte avtaler, og velg avtaler du forstår. • Velg et solid selskap. Redaktør Rønningsbakk i Kraftnytt anbefaler kommunalt eide selskaper. Kilder: kraftnytt.no og TV2 hjelper deg

En fastpris-avtale betyr at du binder prisen for et gitt tidsrom. Kunden betaler det samme uansett hvordan markedet endrer seg, omtrent som for en fastrenteavtale med banken. Fastpris kan inngås for 1, 2 eller 3 år, og prisen er bindende og uoppsigelig i avtaleperioden. Fastpris passer for kunder som ønsker en forutsigbar strømpris.

Kontakt HelgelandsKraft hvis du vil ha hjelp til å finne den avtalen som passer best for deg.


ANNONSE

FAST

VARIABEL

SPOT

2/3

www.facebook.com/helgelandskraft

HelgelandsKraft AS I www.helgelandskraft.no I Kundesenter: 75 10 00 33 I kundesenteret@helgelandskraft.no


LEDER

VÅR VIKTIGSTE RESSURS HelgelandsKraft er avhengig av mange faktorer for å levere gode resultater: Mye regn som fyller kraftmagasinene, rolige værforhold som ikke setter linjenettet på for store prøver eller et kraftmarkedet som ikke gir priser som medfører at alternative produkter får fortrinn. Alt dette kan summeres i ytre rammebetingelser. Det som til syvende og sist skal gi oss fortrinn, er hvordan hver enkelt medarbeider håndterer sin del av oppgaven. De ansatte og deres trivsel er vårt viktigste redskap for å framskaffe gode resultater for eierne og kundene. Vårt HMS-arbeid er kjent for å ha skaffet resultater mange er forbløffet over. De skadefrie periodene blir lengre og lengre, og vi har flere år på rad satt rekord i lavt sykefravær. Leder- og medarbeiderutvikling har over flere år vært en del av livet i bedriften og resultatene gis i form av gode tilbakemeldinger fra egne ansatte og ikke minst de vi ønsker å rekruttere til jobb hos oss. Vi har over en femårsperiode rekruttert 90 nye medarbeidere – eller sagt på en annen måte – erstattet bortimot en tredjedel av arbeidsstokken. Tilbakemeldingen er at folk søker seg til oss på grunn av godt arbeidsmiljø og ikke minst store og interessante arbeidsoppgaver i årene som kommer. HelgelandsKraft vil de neste årene ha et aktivitetsnivå på nybygging og reinvesteringer som mangler sidestykke i historien, og for å lykkes er vi avhengig av dyktige medarbeidere på alle nivå. Greier vi å beholde gløden og trivselen i en hverdag med stadig økende aktivitet, og ikke minst ta vare på helsen til hverandre og de vi leier inn, vil vårt omdømme som en god arbeidsplass bare forsterke seg ytterligere. Ingenting tyder på at ikke alle ansatte også i framtida vil bidra i så måte! Frode Valla nettsjef

OLAV THO VELGER HELGELAN KRAFT


ON

NDS-

Thon-gruppen velger HelgelandsKraft som strømleverandør til alle sine 62 hoteller i Norge og 66 Amfi kjøpesenter. Kontrakten er på totalt sett 170 GWh. I årsomsetning vil det utgjøre ca. 50 millioner kroner i året. Avtalen er toåring med opsjon på ytterligere tre år. – Pris har vært utslagsgivende. Gode systemer er også et konkurransefortrinn for oss, mener leder for salg, Stian Vikdal, som mener HelgelandsKraft har både priser og produkter som faller i smak i markedet. HelgelandsKrafts eksterne satsing har fått en pangstart og året har så vidt begynt. Konkurransedyktig – En tredjedel av sluttbrukersalget går ut av egen region. Det viser at vi har noe å tilby det norske markedet og at vi er konkurransedyktige på pris, konstaterer direktør i HelgelandsKraft, Ove Brattbakk. Produktutvikling Det er særlig bedriftsmarkedet eksternt som har oppdaget HelgelandsKrafts produkter. – Nå skal vi også finne en nisje i husholdningsmarkedet Norge og utvikle produkter med appell til husholdningsmarkedet eksternt. Vi skal konkurrere på pris, men også tilby et bra innhold, sier Brattbakk – Konkurransen i strømmarkedet i Norge tilspisser seg. Fortjenesten til en ordinær husholdningskunde ligger i størrelsesorden 200 kr pr. år. For å sikre arbeidsplasser og øke lønnsomheten i markedsselskapet, satser vi nå eksternt, sier markedssjef Arild Markussen. Visste du at: Bedriftskunder får fakturaen fra HelgelandsKraft elektronisk og kan kjøre den rett inn i økonomisystemet. Dette er både kostnadseffektivt og miljøvennlig. Privatpersoner kan benytte e-faktura. 4/5

Olav Thon velger strøm fra Helgeland til sine hoteller og kjøpesenter i Norge. Avtalen har en verdi på 50 millioner i årlig omsetning. Foto: Lillemor Hestvik.


BRUKER INNOVATIV TEKNOLOGI HelgelandsKraft bruker laserteknologi i planlegginga av prosjekter og beregninger. – Befaring i terrenget var tidligere eneste mulighet for å kunne planlegge prosjekter og gjøre beregninger. Nå benytter vi oss av laserskanning av områder, noe som gir oss en mye større nøyaktighet. Teknologien gjør også at vi kan planlegge og beregne hele året og ikke er avhengig av snøfritt landskap, sier produksjonssjef Torkil Nersund. HelgelandsKraft har brukt denne metoden siden 2006, noe som har spart dem for både tid og penger.

Det er TerraTec som utfører målingene. De berømmer HelgelandsKraft for å være innotive i måten de bruker dataene på. – HelgelandsKraft tar i bruk mer data enn det som er vanlig og får dermed svært nøyaktig oversikt over terreng, posisjon til eksisterende objekter og vegetasjon, sier Petter Solli, fagansvarlig laserskanning i TerraTec.

FAKTA: Infrarødt laserlys brukes til å måle avstander til terreng og objekter. Laserpulsene sendes mot terrenget fra fly, og ved å måle tiden før pulsene returneres, beregnes avstanden. Ved å samle inn flere hundre tusen slike punkter hvert sekund, kan man modellere bakken, trær, hus, veier og objekter med høy nøyaktighet og punkttetthet. Kilde: TerraTec.


ANNONSE

6/7

PRISGARANTI FOR BEDRIFTER VI TÅLER SAMMENLIGNING MED ALLE – garantert konkurransedyktige priser! PRISGARANTI på INNKJØPSPRIS (spotpris) og på FASTPRIS ved framvisning av tilbud fra andre leverandører. Ta kontakt med oss for BEDRIFTSAVTALE: Trond Skaland, telefon: 970 50390 Lars Andreas Østvik, telefon: 901 99976

www.facebook.com/helgelandskraft

HelgelandsKraft AS I www.helgelandskraft.no I Kundesenter: 75 10 00 33 I kundesenteret@helgelandskraft.no


ØVER PÅ BEREDSKAPEN

Gjennom en svært naturtro setting drilles aktørene i å ta avgjørelser og samarbeide, noe som er svært nyttig, forteller Svein Almås.

Ved naturkatastrofer eller andre ekstremsituasjoner, har HelgelandsKraft en sentral rolle i å sikre liv og helse på Helgeland. Regelmessig kjøres interne øvelser i HelgelandsKraft, eller sammen med kommunene og politiet. Sist gang var i Brønnøysund i februar i samarbeid med Fylkesmannen, der øvelsen gikk på ekstremvær på Sør-Helgeland.

Under øvelsen får den enkelte etat tenkt gjennom rollene de har i en ekstremsituasjon og prosedyrene oppdateres. Det er fylkesmannen og NVE som pålegger kommunene, politiet og kraftselskapene å gjennomføre beredskapsøvelser.

– Vi øver på mange ulike scenarier. Det er viktig at informasjonsflyten mellom aktørene som har en rolle i en slik beredskap fungerer godt, og derfor er slike øvelser svært nyttige for å kunne være godt forberedt når katastrofen rammer, sier beredskapskoordinator Svein Almås i HelgelandsKraft.

– Vi er veldig fornøyde med det samarbeidet vi har hatt. Øvelsene er veldig nyttige og er med på å bringe ulike etater og bedrifter sammen. Det øves i alt for stor grad innenfor etater, mens ved større kriser kreves det et utstrakt samarbeid for best mulig krisehåndtering, sier seniorrådgiver beredskap hos Fylkesmannen i Nordland, Tom Mørkved.


BYGGER KULTUR HelgelandsKraft er kjent for et godt og utviklende arbeidsmiljø. Nå har alle ansatte i HK deltatt på et bedriftutviklingsprogram i regi av Nordnorsk lederutvikling (NNL).

HelgelandsKraft er kjent for det gode arbeidsmiljøet.

Medspiller i HK er navnet på programmet som går over to dager og er et tilbud til alle ansatte. De 290 ansatte blir blandet i forhold til fagfelt og arbeidssted, sånn at alle kan bli bedre kjent. Tema er blant annet etikk, verdier, normer og standarder. HelgelandsKraft setter av mye tid, ressurser og penger på å ta vare på og utvikle arbeidsmiljøet og har hatt samarbeid med NNL siden midten av 90-tallet. – Det er viktig å jobbe langsiktig og å ha en rød tråd i dette arbeidet, etablere en tenkemåte som sier at vi vil ta vare på de ansatte som den viktigste ressursen vår. For å lykkes med forbedringer må man ha fokus på den enkelte. Den enkelte er like viktig som teknologien, sier organisasjonssjef Arnt Johan Hugaas. – Det er ganske unikt det HelgelandsKraft gjør med så langsiktig perspektiv på utvikling. Vi har fulgt organisasjonen i mange år og sett utviklinga. Gevinsten er tydelig; høy grad av tilfredshet, høy kundetilfredshet og lavt sykefravær, sier programleder i NNL, Tor Jørgen Andal.

KUNDESENTERET SVARER

8/9

Følger kontrakten huset eller kunden? Fastavtaler følger kunden, ikke huset. Hvis vi flytter, opphører fastavtalen da? Fastavtalen er bindende og følger kunden ved flytting. I tilfeller der kunde ikke “tar med seg” avtalen, skal det belastet kanselleringsgebyr. (Minimumsbeløp er kr 350,-) Kan jeg bryte en fastavtale? Dersom kunden bryter en fastavtale blir det beregnet fratredelsesgebyr for å dekke kostnaden ved at fastprisavtalen ikke gjennomføres ut avtaleperioden. NB: Husk å bruk kidnummer ved betaling av faktura!


HelgelandsKraft er i gang med utbygging av toveis strømforsyning til Sør-Helgeland. – Et nytt strømnett betyr mer stabil strømtilførsel, noe som har samfunnsøkonomisk gevinst. Vi ser at utviklinga skjer ved kysten, da er det viktig å legge til rette med stabil strømforsyning for både næringslivet og private, sier prosjektleder Pål Vassvik. Utbygginga av ny 132 kV forsyning til Sør-Helgeland er i gang i april, etter en meget lang konsesjonsprosess. – Konsesjonen kom i mars 2011. Hele 2012 gikk med til å legge til rette for bygginga av kraftlinja som består av både luftlinje og sjøkabel, forteller prosjektleder Pål Vassvik. Det nye ledningsnettet skal kobles på ved fjordspennet i Vistenfjorden, derfra blir det ny luftlinje til Andalsvågen, sjøkabel over Velfjorden og ny luftlinje inn til Skåren ved Brønnøysund.

PROSJEKTNYTT

BEDRET KRAFTFORSYNING PÅ SØR-HELGELAND

STATUS TOSBOTN HelgelandsKraft venter fortsatt på konsesjon på kraftlinja som er kritisk i forhold til oppstart, men har ambisjon om å være i gang tidlig i 2014. Prosjektet innbefatter fem anlegg innenfor en radius på fire kilometer. Fire av anleggene ligger i dagen, mens ett ligger i fjellet. STATUS LAUPEN Dette prosjektet er til sluttbehandling hos NVE og man forventer en avklaring i løpet av våren. Det planlagte kraftverket vil gi 25 GWh.

BETALER DU FOR MYE? Når du bestiller nettleie hos et nettselskap, må du også velge et kraftprodukt hos en kraftleverandør. Hvis ikke blir det dyrt for deg!

– Det kommer til å bli en del anleggstrafikk underveis, både helikopter og maskiner, men vi skal ta hensyn til befolkninga så langt det lar seg gjøre, lover Vassvik.

– Nettselskapet plikter å levere deg strøm, såkalt leveringsplikt, inntil du har tegnet avtale med en kraftleverandør. En slik løsning er mye dyrere enn gjennom et kraftselskap du selv har valgt, forklarer Frode Dorp Kundeansvarlig i HelgelandsKrafts Nettdivisjon.

Prosjektet består av sju delprosjekt og har en kostnadsramme på 250 millioner kroner. Planlagt ferdigstilling for prosjekt Kraftforsyning Sør-Helgeland er i begynnelsen av år 2016.

Det er NVE som har pålagt kraftselskapene å ha et klart skille mellom nett og kraft. Nettleverandøren er monopolist, mens kraft kan du selv velge å kjøpe hvor du vil. – Alle som ikke har valgt kraftleverandør, får brev fra oss om konsekvensen, men altfor mange får det ikke med seg. – Leveringsplikt er dyrt, så sjekk fakturaen din eller gå inn på nettsiden vår for å se hvilket produkt du har. Står det leveringsplikt, bør du ta kontakt med en kraftleverandør snarest for å få en avtale. Gjerne HelgelandsKraft, forklarer Frode Dorp, kundeansvarlig.


ANNONSE

BYSPRINTEN MOSJØEN 26-27. APRIL MØT VERDENSELITEN på ski og HelgelandsKraft i Mosjøen sentrum 27. april under Bysprinten.HelgelandsKraft har eget telt der du kan møte de folkekjære kombinertgutta Mikko Kokslien og Magnus Moan.

Vi lover masse moro hele lørdag!

10/11

Sammarbeidspartner med kombinertlandslaget og generalsponsor av Bysprinten

www.facebook.com/helgelandskraft

HelgelandsKraft AS I www.helgelandskraft.no I Kundesenter: 75 10 00 33 I kundesenteret@helgelandskraft.no


GLAD VINNER

Bysprinten samler skistjernene til showrenn midt i Mosjøen sentrum den siste helga i april.

HelgelandsKraft er stolte over å være generalsponsor for Bysprinten. – Bysprinten samler helgelendingene til folkefest, konstaterer markedssjef i HelgelandsKraft, Arild Markussen. Den siste helga i april invaderes Mosjøen av nasjonale og internasjonale skistjerner og i sentrum legges det skispor mellom butikker og kaféer i det intime og trivelige Mosjøen sentrum. – Som et ledd i den eksterne satsninga er HelgelandsKraft i år sponsor for Norges Skiforbund, kombinertlandslaget. Både Magnus Moan og Mikko Kokslien vil komme nordover til Bysprinten for å konkurrere med verdens skielite i sprint. Det gleder vi oss til og håper så mange som mulig tar turen til Mosjøen sentrum for å ta del i den gode stemninga, sier Markussen.

Vinneren av HelgelandsKrafts VM-konkurranse, var strålende fornøyd med turen til Val di Fiemme. Sportsinteresserte Harald Skotnes fikk oppleve VMstemninga på nært hold, se kombinertlandslaget ta sølv, oppleve den fantastiske stemninga på tribunen da Therese Johaug tok gull, middager med VIPgjester og gamle skikjendiser. Å plukke ut et høydepunkt fra turen, syns Skotnes er vanskelig. – Vi hadde det helt topp absolutt hele tida, skryter Skotnes, som vanligvis ikke har så stor vinnerlykke. En lottogevinst på 60 kroner er alt han kunne skryte av før han vant VM-billetten. – Vi kunne ikke fått en mer fortjent vinner av vår VM-konkurranse, sier Lars-Andreas Østvik, som var reiseleder.

Sentralbord 75 10 00 00 / Målertelefon 800 33 288 / Feilmelding 75 10 07 51 Kundesenteret 75 10 00 33 / kundesenteret@helgelandskraft.no Redaktør: Arild Inge Markussen / Tekst, foto og design: Mye i Media Helgelandskraft: Boks 702 – 8654 Mosjøen / www.helgelandskraft.no

myeimedia.no-0170

FOLKEFEST PÅ HELGELAND

Harald Skotnes til venstre, fikk hilse på Magnus Moan. Hallgeir Skog fra HelgelandsKraft til høyre.

Helgelandskraft Perspektiv Mars  

Helgelandskraft Perspektiv