Page 1

PERTUBUHAN KEBAJIKAN PEMBANTU TADBIR MALAYSIA (PKPTM) A-2-5 KEM DESA PASIFIK, JALAN AMPANG KIRI, 55000 KUALA LUMPUR. e-mel :pkptm2014@gmail.com BORANG KEAHLIAN Sila lampirkan :

1-salinan slip gaji terkini 2-salinan kad pengenalan 3-borang akuan potongan gaji

NO. AHLI :

A. BUTIRAN DIRI 1 NAMA PENUH :

2 NO. KAD PENGENALAN (BARU) : -

3 BANGSA :

4 NO.H/P :

5 NO. GAJI : -

6 JAWATAN : 7 GRED JAWATAN :

8 TARIKH MULA BEKERJA : -

9 ALAMAT PEJABAT :

POSKOD : 10 ALAMAT RUMAH :

B. PENGAKUAN AHLI Saya dengan ini memohon menjadi ahli PERTUBUHAN KEBAJIKAN PEMBANTU TADBIR MALAYSIA (PKPTM) dan bersetuju : a- Mematuhi peraturan-peraturan dan Perlembagaan PKPTM b- Gaji saya dipotong oleh pihak Biro Perkhidmatan Angkasa (mengikut pekeliling Akauntan Negara Malaysia) dibayar kepada PKPTM bagi bayaran yuran bulanan sebanyak RM3.00 dan lain-lain bayaran atau perubahan (jika ada) yang diarahkan oleh PKPTM dari masa ke semasa. Persetujuan ini laku sehingga kebenaran ini saya tarik balik secara bertulis dan pembatalan potongan ini akan dilaksanakan setelah disahkan oleh pihak berkenaan bahawa saya adalah bebas daripada sebarang hutang atau tunggakan ansuran bayaran. Saya maklum bahawa urusan potongan gaji ini adalah suatu kemudahan membayar dan saya masih bertanggungjawab terhadap bayaran-bayaran yang tidak dijelaskan kepada PKPTM. Bersama ini saya sertakan bayaran sebanyak RM13.00 (termasuk bayaran masuk sebanyak RM2.00, yuran bulanan bulan pertama sebanyak RM3.00, tabung kebajikan RM4.00 dan tabung pembangunan RM4.00) AKAUN PERTUBUHAN NAMA BANK NO. AKAUN

: PERTUBUHAN KEBAJIKAN PEMBANTU TADBIR MALAYSIA : CIMB BANK : 8006958754 UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

1 - NO RESIT : 2 - DIULUSKAN PADA :

3 -OLEH :

Borang keahlian pkptm  
Borang keahlian pkptm  
Advertisement