Page 1

1


16,55 KM2

2

3


SYSTEEM

SYSTEEM

OUD

NIEUW

4

OUDNIEUW

5


CLESSE / KNESSELARE

GEWEST PROVINCIE ARRONDISSEMENT COÖRDINATEN OPPERVLAKTE ONBEBOUWD WOONGEBIED ANDERE INWONERS MANNEN VROUWEN BEVOLKINGSDICHTHEID LEEFTIJDSOPBOUW 0-17 JAAR 18-64 JAAR 65 JAAR EN OUDER BUITENLANDERS BURGEMEESTER BESTUUR GROEP ZETELS GROEP 9910 GROEN E-VA

VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN GENT 5108'N 3024'E 37,27 KM² (2009) 86,24% 7,47% 6,29% 8.216 (01/01/2012) 50,51% 49,49% 220,42 INW./KM² (01/01/2008) 19,50% 62,18% 18,31% 1,29% (01/01/2008) FREDY TANGHE 9910 19 14 4 1

GEMIDDELD INKOMEN 14.576 EURO/INW. (2007) WERKLOOSHEIDSGRAAD 5,43% (JAN. 2009) POSTCODE KNESSELARE URSEL ZONENUMMER NIS-CODE POLITIEZONE WEBSITE

6

7

DEELGEMEENTE 9910 9910 09 44029 AALTER - KNESSELARE WWW.KNESSELARE.BE


KNESSELARE, 16 AUGUSTUS 1983

ANTOINE SCHRANS, BURGEMEESTER

8

VOORWOORD

‘HET KNESSELARE EN URSEL VAN TOEN...’, WAARIN EEN VOLLEDIG, GAAF EN JUIST HET IS ONS EEN EER EN EEN GENOEGEN — BEELD VAN DE BEIDE VROEGERE DORPEN ALS BURGEMEESTER VAN KNESSELARE/ WERD SAMENGESTELD. URSEL — DIT PRACHTIGE KIJKBOEK TE MOGEN INLEIDEN. EEN ‘BEELD’ DAT ZIJN NAAM NIET GESTOLEN HEEFT, WANT HET GAAT HET IS ONZE MEDEBURGERS BEKEND HIER LETTERLIJK OM EEN KIJK-ALBUM, HOE ONZE GEACHTE DORPSGENOOT, VOL UNIEKE HAARSCHERPE FOTO’S EN INSPECTEUR ALFONS RYSERHOVE, SEDERT PRENTKAARTEN, SOMMIGE ZO OUD WELHAAST VIJFTIG JAAR EEN BELANGRIJK ALS DE EEUW ZÉLF EN VELE TOT OP HEDEN GEDEELTE VAN ZIJN LEVEN AAN DE ONBEKEND OF ONUITGEGEVEN. GESCHIEDENIS EN DE VOLKSKUNDE VAN ONZE GEMEENTE HEEFT GEWIJD. IN AAN DE HAND VAN DE RUIM 230 MILDE HEIMATIEFDE HEEFT HIJ TALLOZE MET UITERSTE ZORG GESELECTEERDE BIJDRAGEN EN ARTIKELS GESCHREVEN HARTVERWARMENDE BEELDEN WORDT OVER HET VERLEDEN VAN ONS DORP: OOK NOG DE HÉLE GESCHIEDENIS OVER DE KERK, DE OUDE HOEVEN, GESCHETST VAN KNESSELARE EN URSEL, DE MOLEND, DE ‘GROTE KAPEK’, HET VAN VLAK VÓÓR DE EEWWISSELING KLOOSTER, HET ONDERWIJS, DE TOT EEN STUK NA DE TWEEDE HEERLIJKHEDEN EN DE FEODALITEIT, WERELDOORLOG. RUIM 2500 FIGUREN DE LANDBOUW EN HET VROEGERE VAN EENVOUDIGE MENSNE KOMEN ERIN VOLKSLEVEN... VOOR. HERKENNEN DE OUDEREN ONDER DE LEZERS ZICHZELF WEL, DE JONGEREN BELANGLOOS EN ONBAATZUCHTIG KRIJGEN DOORGAANS NAAM EN HEEFT HIJ HET ARCHIEF BESTUDEERD EN TOENAAM VAN DE GEFOTOGRAFEERDE OOK NAAR ONZE MENSEN GELUISTERD: PERSONEN MEE, WAT HET IDENTIFICEREN NAAR DE BOER, DE BOSWACHTER, VAN OUDERS, GROOTOUDERS EN DE KLOEFKAPPER, DE STROPER, DE ANDERE FAMILIELEDEN PROBLEEMLOOS BEZEMBINDER, DE LEURSTER, DE MAAKT. DEZE INDRUKWEKKENDE BROK HERBERGIER, DE SCHAAPHERDER... MENSELIJKE GESCHIEDENIS SPEELT ZICH HIJ PUBLICEERDE EEN GANSE REEKS DAARENBOVEN AF IN DE OMGEVING MERKWAARDIGE STUDIES EN ANDERE WAAR ZE THUISHOORT. KORTOM, EEN UITGAVEN IN DE PERIODE 1935-1983. EEUW SIMPEL VOLKSLEVEN VAN BIJ ONS, DOORHEEN HEEL VLAANDEREN IN EEND ROOM VAN EEN BOEK! EN ZEELAND IS HIJ BEKEND ALS VOORDRACHTGEVER. WIJ BIEDEN GRAAG AAN DE AUTEUR ONZE HULDE EN DANK VOOR DIT VERDIENSTELIMAAR KNESSELARE EN URSEL HEEFT HIJ JK WERK, DAT KNESSELARE EN URSEL ALLE NOOIT VERGETEN; STEEDS HEEFT HIJ EER AANDOET. OOK DE UITGEVERIJ MARC VOOR DIE DORPEN VERDER GEZANT EN VAN DE WIELE PVBA EN DE DRIJKKERIJ ‘DE VERZAMELD, GEPOOGD ALLES VOOR DE WINDROOS’ VERDIENEN ONZE WARMTOEKOMST VAST TE LEGGEN EN VEILIG TE STE DANK EN WAARDERING. STELLEN. WANT HET DEERDE HEM, DAT ER VAN GANSER HARTE HOPEN EN WENSEN ZOVEEL SCHOONHEID EN MENSELIJKHEID WIJ DAT DIT SCHITTEREND FOTOBOEK ‘HET DREIGDEN VERLOREN TE GAAN. KNESSELARE EN URSEL VAN TOEN...’ EEN GOED ONTHAAL EN EEN GROOT SUCCES EN NU IS DAAR ZIJN ONVOLPREZEN BOEK MOGE KENNEN! 9


KNESSELARE, 16 AUGUST 1983

ANTOINE SCHRANS, MAYOR

FOREWORD

ALBUM, FULL OF UNIQUE CRISP PICTURES AND POSTCARDS, SOME AS OLD AS THE IT IS OUR GREAT HONOR AND PLEASURE CENTURY ITSELF AND MANY HITHERTO —AS MAYOR OF KNESSELARE / URSEL — UNKNOWN OR UNPUBLISHED. LEAVE TO OPENING THIS WONDERFUL PICTURE BOOK. ON THE BASIS OF THE MORE THAN 230 SELECTED WITH EXTREME CARE IT IS OUR FELLOW CITIZENS KNOW HEARTWARMING IMAGES IS ALSO THE HOW OUR ESTEEMED FELLOW VILLAGER, HISTORY OUTLINED KNESSELARE AND INSPECTOR ALFONS RYSERHOVE, ALMOST URSEL, JUST BEFORE THE EEWWISSELING FIFTY YEARS SINCE A MAJOR PORTION OF UNTIL WELL AFTER THE SECOND WORLD HIS LIFE TO THE HISTORY AND FOLKLORE WAR. OVER 2500 FIGURES OF SIMPLE OF OUR CHURCH HAS ORDAINED. IN MILD MENSNE COME FOR IT. RECOGNIZE THE HEIMATIEFDE HE HAS MADE NUMEROUS ELDERLY AMONG THE READERS THEMSELVES CONTRIBUTIONS AND ARTICLES WRITTEN THOUGH, THE YOUNG PEOPLE USUALLY ABOUT THE HISTORY OF OUR VILLAGE: THE NAME AND SURNAME OF THE PERSON CHURCH, THE OLD FARMS, THE MOLEND, PHOTOGRAPHED WITH IT, WHICH THE ‘BIG KAPEK’, THE MONASTERY, THE MAKES THE IDENTIFICATION OF PARENTS, EDUCATION, THE GLORIES AND FEUDALISM, GRANDPARENTS AND OTHER FAMILY AGRICULTURE AND OLD PEOPLE’S ... PROBLEMS. THIS IMPRESSIVE PIECE OF HUMAN HISTORY TAKES PLACE AS ABOVE DISINTERESTED AND SELFLESS, HE HAS INTO THE ENVIRONMENT WHERE THEY STUDIED THE ARCHIVE AND ALSO LISTENED BELONG. IN SHORT, A CENTURY OF SIMPLE TO OUR PEOPLE: THE FARMER, THE FORESTER, PEOPLE LIVING WITH US IN DUCK CREAM A THE KLOEFKAPPER, THE POACHER, THE BOOK! BROOM-MAKER, THE LEUR STAR, THE INNKEEPER, THE SHEPHERDS ... HE PUBLISHED WE LIKE TO OFFER OUR TRIBUTE AND THANK A WHOLE SERIES OF REMARKABLE STUDIES THE AUTHOR FOR THIS MERITORIOUS AND OTHER EXPENSES IN THE PERIOD WORK, AND THAT KNESSELARE URSEL 1935-1983. THROUGHOUT FLANDERS AND ALL HONORS. ALSO THE PUBLISHER ZEALAND, HE IS KNOWN AS A LECTURER. MARC WHEELS AND PVBA DRIJKKERIJ THE COMPASS ROSE ‘HOTTEST DESERVE OUR BUT KNESSELARE URSEL AND HE HAS NEVER THANKS AND APPRECIATION. FORGOTTEN, HE STILL TRIED TO THOSE WHOLEHEARTEDLY AND WISH WE HOPE VILLAGES FURTHER ENVOY AND COLLECTED THAT THIS GORGEOUS PHOTO BOOK ‘THE CAPTURE EVERYTHING FOR THE FUTURE KNESSELARE URSEL OF AND THEN ...’ WELL AND SECURE. BECAUSE IT BOTHER HIM WELCOME AND A GREAT SUCCESS MAY THAT SO MUCH BEAUTY AND HUMANITY KNOW! THREATENED TO BE LOST. AND NOW THERE ARE ACCLAIMED BOOK ‘THE KNESSELARE AND URSEL OF WHEN ...’, IN WHICH A COMPLETE, NEAT AND ACCURATE PICTURE OF THE TWO FORMER VILLAGES WAS COMPILED.

10

AN ‘IMAGE’ THAT HAS NOT STOLEN ITS NAME, BECAUSE THIS IS LITERALLY A LOOK11


KNESSELARE, 20 JULI 1983

ALFONS RYSERHOVE

INLEIDING NU DE CRISI ZICH SCHERPER LAAT GEVOELEN EN HET AANTAL ‘INLEVERINGEN’ TOENEEMT, GROEIEN OOK DE BELANGSTELLING VOOR HET EIGEN MILLIEU EN DE NOSTALGIE NAAR HET VERLEDEN. NAARMATE HET AANTAL BUITENLAANDSE REIZEN VERMINDERT, GAAT MEN MEER EN MEER AANDACHT SCHENKEN AAN DE LITTEKENS VAN DE PLAATSELIJKE GESCHIEDENIS IN HET EIGEN DORP. VERKENNINGEN EN WANDELTOCHTEN STAAN AAN DE ORDE VAN DE DAG. NATUUREXPLORATIES ZIJN ONGEMEEN IN TREK. NOOIT IS HET AANTAL PUBLICATIES OP GEBIED VAN HEEMKUNDE EN HEIMATLITERATUUR ZO GROOT GEWEEST ALS DE DAG VAN HEDEN. NOOIT WAS ER ZO’N VERZAMELRAGE, NOOIT BESTOND ER ZO’N VERWOEDE JACHT OP OUDE FOTO’S, PRENTKAARTEN EN DOCUMENTEN...

12

RUSTIGE GEBORENHEID OMSLOTEN DOOR TYISCHE HUIZEN EN DOOR OUDE HERBERGEN, VAAK ZONDER VERDIEPING. TELEFOON- EN ELEKTRICITEITSPALEN WAREN ER NIET, MAAR STATIGE BOMENRIJEN EN PRACHTIGE HAGEN KWAMEN VOOR, TOT BIJ DE KERK TOE. IN ALLE RICHTINGEN VERTROKKEN DE GEKASSEIDE EN HOBBELIGE STRAATJES, MEESTEL ZONDER VOETPADEN. DAARACHTER STREKTE ZICH NAAR ALLE ZIJDEN HET GROENE LANDSCHAP UIT, ONGEREPT EN SCHOON, MET DE LANDELIJKE WEGEN EN ZANDPAARJES, HET VELE HOUT EN DE KNOTWILGEN, DE VERSPREIDE HOEVEN EN DE LAGE HUISJES, VEELAL NOG MET STROBEDEKKING. MEN HAD EEN BREED UITZICHT OVER DE HELLEMEERSEN, DE VLAKKE LANDERIJEN VAN LANGEDONK, MALSEM, HOEKSTRAAT, BUNTELARE, KAPELLE EN DRIES, WAAR NOG EEN VERRE MOLEN WENKTE. TE URSEL LIEP DIT MOOIE PANORAMA OVER WESSEGEM, DE SALUIN, VREKKEM, BERKEN, VELDSTRAAT EN KONIJNTJE NAAR HET KEIGAT. IN HET NOORDEN EN HET OOSTEN BODEN DE HOOGTEN VAN DE KLEITEN, SCHAPERSBOSSEN, BLAKTE, EENTVELD EN DRONGENGOED EEN ONVERGETELIJKE AANBLIK, WAARACHTER ZICH DE ZWWARTE LIJN VAN DE BOSSEN AFTEKENDE. HET STROOMRAMMETJE PUFTE REEDS LANGS DE GENTWEG, MAAR ER REED OOK NOG EEN POSTKOETS NAAR BRUGGE EN ER VOER EEN MARKTSCHIP IN DE VAART.

HET IS DUS ZEKER DE GESCHIKTE TIJD OM OOK HET FOTOBOEK ‘HET KNESSELARE EN URSEL VAN TOEN’ TE LATEN VERSCHIJNEN EN EVEN TE VERPOZEN BIJ HET OUDE GELAAT VAN TWEE LIEVE MEETJESLANDSE DORPEN. GELEGEN TUSSEN GENT EN BRUGGE, OP VEILIGE AFSTAND VAN DE STEDEN, HEBBEN ZIJ ZEER LANG HUN UITZICHT EN KARAKTER WETEN TE BEWAREN. BIJ DE EEUWWISSELING WAREN HET BEIDE NOG EENVOUDIGE, STILLE PLAATSJES LANGS DE GENTWEG. SPIJTIG GENOEG BESCHIKKEN WIJ OVER GEEN AFBEELDINGEN DIE EEN DE KERKTOREN PRIEMDE HOOG BOVEN EEUW OUD ZIJN; DE FOTOGRAFIE, DE LAGE HUISJES UIT, DIE NEERGEHURKT DIE REEDS BESTOND, WAS NOG EN SAMENGETROEPT IN HET CENTRUM NIET TOT HIER DOORGEDRONGEN. STONDEN. TALRIJKE MOLENS — ZES TE DE PRENTBRIEFKAART ONTSTOND KNESSELARE EN DRIE TE URSEL — SLOEGEN OMSTREEKS 1892. ER HET KRUIS VAN HUN WIEKEN IN DE LUCHT. HEEL HET CENTRUM WERD IN 13


SLECHTS VANAF DE EEUWWISSELING ZIJN ER VOLDOENDE FOTO’S EN PRENTKAARTEN VAN BEIDE DORPEN, MAAR OOK DIE SPREKEN NOG GENOEG VOOR ZICHZELF. ZIJ VOEREN ONS TERUG NAAR ONZE VROEGERE PAROCHIES EN NAAR DE LEEFWERELD VAN ONZE VOOROUDERS.

MAAR AANGRIJPENDE STEM EENS HEEFT GEHOORD, VERGEET HAAR NIET MEER. DEZE FOTO’S EN BEELDEN ROEPEN HAAR TELKENS WEER OP.

EEN EEUW MENSELIJK VERLEDEN LIGT IN DIT BOEK VASTGELEGD, EEN EEUW SIMPEL VOLKSLEVEN. MOGE HET U VEEL GENOEGEN EN KIJKGENOT STEM EENS AFOPDIEGOLFLENGTE VAN HET VERSCHAFFEN! VERLEDEN. NEEM DE TIJD OM DEZE BEELDEN GOED TE BEKIJKEN EN TE VERGELIJKEN HET SELECTEREN VAN DE FOTO’S IS MET DE HEDENDAAGSE TOESTANDEN. LET DIKWIJLS EEN MOEILIJKE OPGAVE VOORAL OP HET MENSELIJK ASPECT. GEWEEST. WE HADDEN ER NOG ZOVEEL MÉÉR EN SOMS DEED HET ONS HARTZEER, VELE GENERATIES ZIJN HIER EEN BEELD TE MOETEN LATEN WEGVALLEN. VOORBIJGEGAAN. OVER DE LEEFTOCHT MAAR HET AANTAL BLADZIJDEN WAS VAN VEEL GESLACHTEN ZIJN ONZE UITERAARD BEPERKT. MISSCHIEN KOMT DORPEN TOT ONS GEKOMEN EN ER NOG OOIT EEN TWEEDE ALBUM OVER GEWORDEN TOT WAT ZE NU ZIJN. ‘HET KNESSELARE EN URSEL VAN TOEN’... MAN, VROUW EN KINDEREN HEBBEN HIER GELEEFD, GEWERKT, GELEDEN EN DIT WERK, HET EERSTE DAT VERSCHIJNT LIEFGEHAD. ZE ZIJN HIER GESTORVEN OVER ‘GROOT KNESSLEARE’ SEDERT DE EN LIGGEN BEGRAVEN OP ONZE FUSIE, MAG NIET GEZIEN WORDEN ALS KERKHOVEN. IN SCHRALE TIJDEN EEN WETENSCHAPPELIJK BOEK OF EEN HEBBEN ZIJ VOOR HUN ARBEID WEINIG HISTORISCHE STUDIE. GEKREGEN. MAAR HET WAREN SCHONE, EENVOUDIGE EN GELOVIGE MENSEN. VEELEER HEBBEN WIJ EEN BIJDRAGE ZE WAREN GEEN VREEMDELINGEN: HET WILLEN LEVEREN TOT HET VASTLEGGEN WATEN ONZE OUDERS, GROOTOUDERS, VAN KNESSELARE EN URSEL IN BEELDEN OVERGROOTOUDERS EN VERWANTEN. DIE MISSCHIEN VROEG OF LAAT KONDEN VERLOREN GAAN. DEZE BEELDEN WERDEN VOOR U MET LIEFDE VERZAMELD. BIJ HET BESCHOUWEN HET IS EERDER EEN KOSTBAAR EN SCHIFTEN ERVAN ZIJN WE VAAK PRENTENBOEK GEWORDEN, EEN BOKRIJK STIL GEWORDEN EN ONTROERD. WIJ IN ZAKFORMAAT, WAARIN IEDERE ZAGENIN DE STRATEN EN ACHTER DE DORPSBEWONDER, ZOWEL JONG GEVELS DE MENSNE DIE ER EENMAAL ALS OUD, EEN KOMMERLOOS KAN GEWEEST ZIJN, WIJ HOORDEN NOG RONDKUIEREN. HUN STEM, WE KEKEN IN HUN GOEDIGE EN LIJDZAME OGEN. HUN LIED HANGT HET IS EEN SOORT RELIEK VOOR AL NOG IN ONZE RUISENDE BOMEN. JA, WE DIEGENEN DIE IETS OVER DE JONGSTE HEBBEN DEZE BEIDE DORPEN LIEF. TROTS GESCHIEDENIS VAN KNESSELARE EN BROUWERIJRECLAMES, VERKNOEIDE URSEL WILLEN OPSTEKEN. GEBOUWEN EN SCHREEWERIGE JUKEBOXMUZIEK IN ONZE STRATEN, SPREEKT IN DE EERSTE PLAATS MOETEN WIJ TOCH NOG DUIDELIJK DE STEM VAN HET BURGEMEESTER ANTOINE SCHRANS VOORGESLACHT. EN WIE DEZE STILLE BEDANKEN, OMDAT HIJ ONMIDDELIJK 14

EN ZONDER VOORBEHOUD DIT BOEK NAMEN WORDEN AAN HET EINDE VAN MET EEN VOORWOORD HEEFT WILLEN DIT WERK AFZONDERLIJK OPGENOMEN. INLEIDEN. WIJ BEDANKEN OOK IN HET BIJZONDER EEN WARM WOORD VAN DANK GAAT MEVROUW MAURITS HOOFT-STROBBE, VERDER NAAR DE UITGEVER MARC VAN MEJUFFER WILFRIEDA GILLIS, MEJUFFER DE WIELE UIT BRUGGE, DIE DE REALISATIE DENISE BAUWENS, GEMEENTESECRETARIS VAN DIT WERKMOGELIJK MAAKTE, MEDE JOZEF ARNAUT, ALFONS HOOFT, EGARD DOOR DE VOORTREFFEKIJKE LAY-OUT VAN DE CASTEELE, GERGARD EN JOZEF VAN JOHAN MAHIEU UIT BRUGGE EN VANDEVEIRE, PASTOOR BOUDONCK, DE ONVOLPREZEN UITVOERING DOOR PASTOOR KÖHN, SCHEPENEN DRUKKERIJ ‘DE WINDROOS’ UIT BEERNEM. VICTOR CLAEYS EN FREDDY TANGHE, GERARD VAN DE CASTEELE, ROGER OOK MOGEN WIJ DE VELE MENSEN UIT MOELAERT, ROMANO TONDAT, DANIËL KNESSELARE EN URSEL NIET VERGETEN, VERSTRAETE, LUTGART RYSERHOVE EN DIE DOOR HET VERSTREKKEN VAN MARTIN MATHYS, VOOR DE GROTE BELANGRIJKE INFORMATIE OF DOOR HET WELWILLENHEID WAARMEE ZIJ ONS IN BRUIKLEEN GEVEN VAN ZELDZAME STEEDS HEBBEN GEHOLPEN. FOTO’S, AAN HET TOTSTANDKOMEN VAN DIT BOEK HEBBEN MEEGEWERKT. HUN

15


KNESSELARE, 20 JULY 1983

ALFONS RYSERHOVE

16

INTRODUCTION

COBBLED STREETS, MOSTLY WITHOUT FOOT PATHS.

NOW IS THE SHARPER CRISI FELT AND LET THE NUMBER ‘SACRIFICES’ INCREASE, EVEN THE THERE REAR STRETCHED TO THE GREEN GROWING INTEREST IN THE ENVIRONMENT LANDSCAPE FROM ALL SIDES, PRISTINE AND OWN THE NOSTALGIA FOR THE PAST. AND CLEAN WITH THE RURAL ROADS AND ZANDPAARJES THE MANY WOOD AND AS THE NUMBER BUITENLAANDSE REDUCE WILLOWS, SPREAD THE NEED AND THE TRAVEL, WILL YOU MORE AND MORE LOW COTTAGES, MOSTLY STILL WITH ATTENTION TO DONATE THE SCARS OF STRAW COVER. MEN HAD A WIDE VIEW LOCAL HISTORY IN THE VILLAGE OWN. THE HELL MEERSEN, FLAT FARMING OF EXPLORATORY AND WALKS TO MAKE THE LONG DONK, MALSEM, HOEKSTRAAT, ORDER OF THE DAY. EXPLORATIONS IN BUNTELARE, KAPELLE DRIES AND WHERE, NATURE ARE NOT MEEN TREK. BECKONED TO A FAR MILL. URSEL RAN TO THIS BEAUTIFUL PANORAMA WESSEGEM NEVER IS THE NUMBER OF PUBLICATIONS ABOUT THE SALUIN, VREKKEM, BIRCH, IN FIELD OF LITERATURE LOCAL HISTORY VELDSTRAAT AND BUNNY TO KEIGAT. IN HEIMAT BEEN SO GREAT AS THE PRESENT THE NORTH AND EAST OF THE OFFERED DAY. THERE NEVER WAS SUCH COLLECT THE HEIGHTS KLEITEN, SCHAPER FORESTS, RAGE, THERE NEVER WAS SUCH A FURIOUS BLAKTE, EENTVELD PIERCED AND WELL AN HUNTING ON OLD PHOTOS, DOCUMENTS UNFORGETTABLE LOOK WHERE BEHIND POSTCARDS AND ... THE EMERGED ZWWARTE LINE OF FORESTS. THE STROOMRAMMETJE PUFFED ALREADY IT IS SO SURE THE RIGHT TIME TO LEAVE ALONG THE GENTWEG, BUT ALSO A TO APPEAR AND EVEN LOUNGE BY THE STAGECOACH REED TO BRUGES AND RUN OLD LADY FACE OF TWO VILLAGES THERE A MARKET IN THE SAILING SHIP. MEETJESLANDSE. ALSO THE PHOTO BOOK ‘THE KNESSELARE URSEL AND FROM THEN’ UNFORTUNATELY WE HAVE OVER SITUATED BETWEEN GHENT AND BRUGES, A CENTURY OLD NO GRAPHICS ARE ON SAFE DISTANCE FROM THE CITIES, THEY PHOTOGRAPHY, ALREADY EXISTED, WAS HAVE VERY LONG VIEW THEIR CHARACTER NOT TO HERE BY INTRUSION. POSTCARD AND KNOW TO KEEP. AT THE TURN WERE POSTCARD EMERGED AROUND 1982. THE ONLY TWO SIMPLE, SILENT VILLAGES ALONG THE GENTWEG. ONLY FROM THE CENTURY ARE THERE ENOUGH PHOTOS AND POSTCARDS THE CHURCH JABBED HIGH ABOVE THE VILLAGES OF BOTH, BUT NOT ENOUGH LOW HOUSES FROM WHICH SQUATTING TO SPEAK FOR ITSELF. THEY MAINTAIN OUR SAMENGETROEPT AND STOOD IN THE BACK TO OUR PAST TO PARISHES AND THE CENTER. MANY MILLS — KNESSELARE TO WORLD OF OUR ANCESTORS. SIX AND THREE TO URSEL — BEAT ER CROSS THEIR BLADES IN THE AIR. VERY QUIET IN THE VOTE ONCE AF ON THAT WAVELENGTH OF CENTRE WAS BORN ENCLOSED BY NATURE THE PAST. TAKE THE TIME TO THESE IMAGES TYISCHE HOUSES AND OLD HOUSES, OFTEN GOOD LOOK AND COMPARE WITH THE WITHOUT FLOOR. TELEPHONE AND POWER CONTEMPORARY SITUATIONS. PAY SPECIAL POLES WERE NOT THERE, BUT STATELY TREES ATTENTION TO THE HUMAN ASPECT. ROWS AND WONDERFUL COPENHAGEN CAME FOR, TO ADD TO THE CHURCH. IN MANY GENERATIONS ARE HERE GONE. ALL DIRECTIONS AND LEFT THE COBBLED ABOUT THE LIVE TOUR OF MANY SEXES 17


ARE OUR VILLAGES TO U.S. AND COME TO BECOME WHAT THEY ARE NOW. MAN, WOMAN AND CHILDREN HAVE LIVED HERE, WORKED AGO AND LOVED. HERE THEY ARE DEAD AND BURIED LIE ON OUR CEMETERIES. HAVE THEY GOT THEIR LITTLE WORK. CHAPPED IN TIMES BUT IT WAS CLEAN, SIMPLE AND FAITHFUL PEOPLE. THEY WERE NO STRANGERS: THE WATEN OUR PARENTS, GRANDPARENTS, GREAT-GRANDPARENTS AND RELATIVES.

RATHER HAVE WE WANT TO PROVIDE A CONTRIBUTION TO CAPTURE AND KNESSELARE URSEL IN IMAGES THAT MAYBE SOONER OR LATER COULD BE LOST. IT IS RATHER A PRECIOUS PICTURE BOOK BECOME A BOKRIJK POCKET WHICH EVERY VILLAGE ADMIRE, BOTH YOUNG AND OLD, A CHARGE MAY KOMMER STROLL.

WE THANK ALSO IN PARTICULAR MRS MAURITS HOOFT-STROBBE, MADEMOISELLE WILFRIEDA GILLIS, MADEMOISELLE DENISE BAUWENS, MUNICIPAL JOSEPH ARNAUT, ALFONS HOOFT ÉGARD OF CASTEELE, GERGARD AND JOSEPH VANDEVEIRE, PASTOOR BOUDONCK, PASTOOR KÖHN, DEPUTY MAYOR VICTOR CLAEYS AND

IT’S A KIND RELIC FOR ALL THOSE THAT SOMETHING ABOUT THE YOUNGEST OF THESE IMAGES WERE COLLECTED FOR YOU HISTORY AND KNESSELARE URSEL RAISE UP. WITH LOVE. WHEN CONSIDERED AND ITS CURDLE WE OFTEN STILL GOT AND MOVED. FIRST WE MUST THANK MAYOR ANTOINE WE ZAGENIN THE STREETS AND BEHIND THE SCHRANS BECAUSE HE IMMEDIATELY AND WALLS MENSNE THAT THERE ONCE WAS, WITHOUT RESERVATION THIS BOOK WITH WE HAVE HEARD THEIR VOTE, WE LOOKED A PREFACE INTENDED TO INITIATION. IN THEIR EYES OF KIND AND PASSIVE. STILL HANG THEIR SONG IN OUR RUSTLING TREES. A WARM WORD OF THANKS GOES ON YES, WE HAVE THESE TWO VILLAGES LOVE. TO THE PUBLISHER MARC BY THE WHEELS PRIDE BREWERY SIGNS, SCREWED BUILDINGS OF BRUGES WHICH THE CREATION OF AND SCHREEWERIGE JUKE BOXMUZIEK IN THIS WORK MAY BE MADE, BECAUSE OF OUR STREETS, SPEAK CLEARLY STILL VOTE THE VOORTREFFEKIJKE LAYOUT OF JOHAN FOR THE SEX. AND WHO THE SILENT BUT MAHIEU IN BRUGES AND UNSURPASSED POIGNANT VOTE ONCE HAS HEARD HER IMPLEMENTATION BY PRINTING THE NOT FORGET. THESE PHOTOS AND IMAGES COMPASS ROSE ‘FROM BEERNEM. CALL HER AGAIN AND AGAIN ON. MAY WEALSO REMEMBERTHE MANYPEOPLE A CENTURY OF HUMAN HISTORY IS STORED OUT AND KNESSELARE URSEL WHICH HAVE IN THIS BOOK, A CENTURY OF SIMPLE CONTRIBUTED. BY PROVIDING IMPORTANT LIFE PEOPLE. MAY THE LOOK YOU MUCH INFORMATION OR THE LOAN IN GIVING PLEASURE AND ENJOYMENT PROVIDE! RARE PHOTOS TO THE CREATION OF THIS BOOK THEIR NAMES ARE LISTED SEPARATELY SELECTING THE PHOTOS ARE OFTEN BEEN AT THE END OF THIS WORK. A DIFFICULT ASSIGNMENT. WE WERE THERE SO MUCH MORE AND SOMETIMES DID OUR HEARTBREAK TO HAVE TO LACK. A PICTURE BUT THE NUMBER OF PAGES OF COURSE WAS LIMITED. MAYBE THERE IS EVER A SECOND ALBUM ON ‘THE KNESSELARE URSEL AND THEN OF’ ... THIS WORK, THE FIRST THAT APPEARS ON ‘BIG KNESSLEARE’ SINCE THE MERGER MAY NOT BE SEEN AS A SCIENTIFIC OR BOOK A HISTORICAL STUDY. 18

19

FREDDY TANGHE, GERARD OF CASTEELE, ROGER MOELAERT, ROMANO TONDAT, DANIEL VERSTRAETE, LUTGART RYSERHOVE MATHYS MARTIN AND FOR THE GREAT WELWILLENHEID WHICH THEY ALWAYS HAVE HELPED U.S..


ONZE-LIEVE-VROUW VOORSPRAAKKAPEL, KNESSELARE

20

21


24 PRINT OP TRANSPARENCY PAPER 297 X 210 MM 24 PRINT ON TRANSPARENCY PAPER 11,69 X 8,26 INCHES 26 PRINT OP TRANSPARENCY PAPER OP ZEEFDRUK 297 X 210 MM 26 PRINT ON TRANSPARENCY PAPER ON SILKSCREEN 11,69 X 8,26 INCHES 28 PRINT OP TRANSPARENCY PAPER OP ZEEFDRUK 297 X 210 MM 28 PRINT ON TRANSPARENCY PAPER ON SILKSCREEN 11,69 X 8,26 INCHES 30 PRINT OP TRANSPARENCY PAPER OP ZEEFDRUK 297 X 210 MM 30 PRINT ON TRANSPARENCY PAPER ON SILKSCREEN 11,69 X 8,26 INCHES 32 ZEEFDRUK 297 X 210 MM 32 SILKSCREEN 11,69 X 8,26 INCHES 34 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 34 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES

22

23


HET SPIJT ONS, GEEN ENKELE AFBEELDING TE BEZITTEN VAN HET INTERIEUR VAN DE ‘GROTE KAPEL’ VÓÓR 1927. DE OUDE TOESTAND KENNEN WE DUS NIET. PASTOOR OSCAR TIREZ LIET IN 1927 BELANGRIJKE HERSTELLINGSWERKEN AAN DE KAPEL UITVOEREN. DE FOTO WERD GENOMEN IN 1934, DUS NA DE RESTAURATIE. ALLESZINS IS HET ALTAAR VOLLEDIG VERNIEUWD. IN 1974 WERD DE ‘GROTE KAPEL’, DIE WEER ERG BOUWVALLIG WAS, OPNIEUW OPGEKNAPT DOOR DE ZORGEN VAN PASTOOR HUBERT BRUWIERE EN MET MILDE GIFTEN VAN DE PAROCHIANEN. DIT WERK STOND ONDER DE LEIDING VAN DIRECTEUR M. GOEGEBUER O.S.A., DIE KUNSTZINNIG HET VERLEDEN MET DE HEDENDAAGSE VEREISTEN WIST TE VERZOENEN. ZOWEL BINNEN ALS BUITEN MAG DEZE MARIAKAPEL ONDER DE STEMMIGE, LANDELIJKE BIDPLAATSJES EEN ECHT PARELTJE GENOEMD WORDEN. IN 1985 HOOPT MEN HAAR 250-JARIG BESTAAN TE VIEREN.

24

25

SORRY, TO OWN THE INTERIOR OF THE ‘BIG CHAPEL’ BEFORE 1927. NO IMAGE OLD STATE KNOW WE CAN NOT. PRIEST OSCAR TIREZ LET IN 1927 MAJOR REPAIRS TO CHAPEL RUN. PHOTO WAS TAKEN IN 1934, SO AFTER THE RESTORATION. ALL THE WAY IS THE ALTAR COMPLETELY RENOVATED. IN 1974 WAS THE ‘BIG CHAPEL “VERY DILAPIDATED WAS THAT AGAIN, AGAIN REFURBISHED BY THE CONCERNS OF HUBERT BRUWIÈRE PRIEST WITH MILD AND GIFTS PARISHIONERS. THIS WORK WAS UNDER THE LEADERSHIP OF DIRECTOR M. GOEGEBUER OSA, CREATIVELY THE PAST WITH THE CONTEMPORARY REQUIREMENTS DID TO RECONCILE. BOTH INSIDE AND OUTSIDE THIS MAY BE UNDER THE MARY CHAPEL MOODY, RURAL BIDPLAATSJES A REAL GEM SPECIFIED. 1985 MEN IN HOPES TO CELEBRATE. ITS 250TH ANNIVERSARY


HET SPIJT ONS, GEEN ENKELE AFBEELDING TE BEZITTEN VAN HET INTERIEUR VAN DE ‘GROTE KAPEL’ VÓÓR 1927. DE OUDE TOESTAND KENNEN WE DUS NIET. PASTOOR OSCAR TIREZ LIET IN 1927 BELANGRIJKE HERSTELLINGSWERKEN AAN DE KAPEL UITVOEREN. DE FOTO WERD GENOMEN IN 1934, DUS NA DE RESTAURATIE. ALLESZINS IS HET ALTAAR VOLLEDIG VERNIEUWD. IN 1974 WERD DE ‘GROTE KAPEL’, DIE WEER ERG BOUWVALLIG WAS, OPNIEUW OPGEKNAPT DOOR DE ZORGEN VAN PASTOOR HUBERT BRUWIERE EN MET MILDE GIFTEN VAN DE PAROCHIANEN. DIT WERK STOND ONDER DE LEIDING VAN DIRECTEUR M. GOEGEBUER O.S.A., DIE KUNSTZINNIG HET VERLEDEN MET DE HEDENDAAGSE VEREISTEN WIST TE VERZOENEN. ZOWEL BINNEN ALS BUITEN MAG DEZE MARIAKAPEL ONDER DE STEMMIGE, LANDELIJKE BIDPLAATSJES EEN ECHT PARELTJE GENOEMD WORDEN. IN 1985 HOOPT MEN HAAR 250-JARIG BESTAAN TE VIEREN.

26

27

SORRY, TO OWN THE INTERIOR OF THE ‘BIG CHAPEL’ BEFORE 1927. NO IMAGE OLD STATE KNOW WE CAN NOT. PRIEST OSCAR TIREZ LET IN 1927 MAJOR REPAIRS TO CHAPEL RUN. PHOTO WAS TAKEN IN 1934, SO AFTER THE RESTORATION. ALL THE WAY IS THE ALTAR COMPLETELY RENOVATED. IN 1974 WAS THE ‘BIG CHAPEL “VERY DILAPIDATED WAS THAT AGAIN, AGAIN REFURBISHED BY THE CONCERNS OF HUBERT BRUWIÈRE PRIEST WITH MILD AND GIFTS PARISHIONERS. THIS WORK WAS UNDER THE LEADERSHIP OF DIRECTOR M. GOEGEBUER OSA, CREATIVELY THE PAST WITH THE CONTEMPORARY REQUIREMENTS DID TO RECONCILE. BOTH INSIDE AND OUTSIDE THIS MAY BE UNDER THE MARY CHAPEL MOODY, RURAL BIDPLAATSJES A REAL GEM SPECIFIED. 1985 MEN IN HOPES TO CELEBRATE. ITS 250TH ANNIVERSARY


HET SPIJT ONS, GEEN ENKELE AFBEELDING TE BEZITTEN VAN HET INTERIEUR VAN DE ‘GROTE KAPEL’ VÓÓR 1927. DE OUDE TOESTAND KENNEN WE DUS NIET. PASTOOR OSCAR TIREZ LIET IN 1927 BELANGRIJKE HERSTELLINGSWERKEN AAN DE KAPEL UITVOEREN. DE FOTO WERD GENOMEN IN 1934, DUS NA DE RESTAURATIE. ALLESZINS IS HET ALTAAR VOLLEDIG VERNIEUWD. IN 1974 WERD DE ‘GROTE KAPEL’, DIE WEER ERG BOUWVALLIG WAS, OPNIEUW OPGEKNAPT DOOR DE ZORGEN VAN PASTOOR HUBERT BRUWIERE EN MET MILDE GIFTEN VAN DE PAROCHIANEN. DIT WERK STOND ONDER DE LEIDING VAN DIRECTEUR M. GOEGEBUER O.S.A., DIE KUNSTZINNIG HET VERLEDEN MET DE HEDENDAAGSE VEREISTEN WIST TE VERZOENEN. ZOWEL BINNEN ALS BUITEN MAG DEZE MARIAKAPEL ONDER DE STEMMIGE, LANDELIJKE BIDPLAATSJES EEN ECHT PARELTJE GENOEMD WORDEN. IN 1985 HOOPT MEN HAAR 250-JARIG BESTAAN TE VIEREN.

28

29

SORRY, TO OWN THE INTERIOR OF THE ‘BIG CHAPEL’ BEFORE 1927. NO IMAGE OLD STATE KNOW WE CAN NOT. PRIEST OSCAR TIREZ LET IN 1927 MAJOR REPAIRS TO CHAPEL RUN. PHOTO WAS TAKEN IN 1934, SO AFTER THE RESTORATION. ALL THE WAY IS THE ALTAR COMPLETELY RENOVATED. IN 1974 WAS THE ‘BIG CHAPEL “VERY DILAPIDATED WAS THAT AGAIN, AGAIN REFURBISHED BY THE CONCERNS OF HUBERT BRUWIÈRE PRIEST WITH MILD AND GIFTS PARISHIONERS. THIS WORK WAS UNDER THE LEADERSHIP OF DIRECTOR M. GOEGEBUER OSA, CREATIVELY THE PAST WITH THE CONTEMPORARY REQUIREMENTS DID TO RECONCILE. BOTH INSIDE AND OUTSIDE THIS MAY BE UNDER THE MARY CHAPEL MOODY, RURAL BIDPLAATSJES A REAL GEM SPECIFIED. 1985 MEN IN HOPES TO CELEBRATE. ITS 250TH ANNIVERSARY


HET SPIJT ONS, GEEN ENKELE AFBEELDING TE BEZITTEN VAN HET INTERIEUR VAN DE ‘GROTE KAPEL’ VÓÓR 1927. DE OUDE TOESTAND KENNEN WE DUS NIET. PASTOOR OSCAR TIREZ LIET IN 1927 BELANGRIJKE HERSTELLINGSWERKEN AAN DE KAPEL UITVOEREN. DE FOTO WERD GENOMEN IN 1934, DUS NA DE RESTAURATIE. ALLESZINS IS HET ALTAAR VOLLEDIG VERNIEUWD. IN 1974 WERD DE ‘GROTE KAPEL’, DIE WEER ERG BOUWVALLIG WAS, OPNIEUW OPGEKNAPT DOOR DE ZORGEN VAN PASTOOR HUBERT BRUWIERE EN MET MILDE GIFTEN VAN DE PAROCHIANEN. DIT WERK STOND ONDER DE LEIDING VAN DIRECTEUR M. GOEGEBUER O.S.A., DIE KUNSTZINNIG HET VERLEDEN MET DE HEDENDAAGSE VEREISTEN WIST TE VERZOENEN. ZOWEL BINNEN ALS BUITEN MAG DEZE MARIAKAPEL ONDER DE STEMMIGE, LANDELIJKE BIDPLAATSJES EEN ECHT PARELTJE GENOEMD WORDEN. IN 1985 HOOPT MEN HAAR 250-JARIG BESTAAN TE VIEREN.

30

31

SORRY, TO OWN THE INTERIOR OF THE ‘BIG CHAPEL’ BEFORE 1927. NO IMAGE OLD STATE KNOW WE CAN NOT. PRIEST OSCAR TIREZ LET IN 1927 MAJOR REPAIRS TO CHAPEL RUN. PHOTO WAS TAKEN IN 1934, SO AFTER THE RESTORATION. ALL THE WAY IS THE ALTAR COMPLETELY RENOVATED. IN 1974 WAS THE ‘BIG CHAPEL “VERY DILAPIDATED WAS THAT AGAIN, AGAIN REFURBISHED BY THE CONCERNS OF HUBERT BRUWIÈRE PRIEST WITH MILD AND GIFTS PARISHIONERS. THIS WORK WAS UNDER THE LEADERSHIP OF DIRECTOR M. GOEGEBUER OSA, CREATIVELY THE PAST WITH THE CONTEMPORARY REQUIREMENTS DID TO RECONCILE. BOTH INSIDE AND OUTSIDE THIS MAY BE UNDER THE MARY CHAPEL MOODY, RURAL BIDPLAATSJES A REAL GEM SPECIFIED. 1985 MEN IN HOPES TO CELEBRATE. ITS 250TH ANNIVERSARY


HET SPIJT ONS, GEEN ENKELE AFBEELDING TE BEZITTEN VAN HET INTERIEUR VAN DE ‘GROTE KAPEL’ VÓÓR 1927. DE OUDE TOESTAND KENNEN WE DUS NIET. PASTOOR OSCAR TIREZ LIET IN 1927 BELANGRIJKE HERSTELLINGSWERKEN AAN DE KAPEL UITVOEREN. DE FOTO WERD GENOMEN IN 1934, DUS NA DE RESTAURATIE. ALLESZINS IS HET ALTAAR VOLLEDIG VERNIEUWD. IN 1974 WERD DE ‘GROTE KAPEL’, DIE WEER ERG BOUWVALLIG WAS, OPNIEUW OPGEKNAPT DOOR DE ZORGEN VAN PASTOOR HUBERT BRUWIERE EN MET MILDE GIFTEN VAN DE PAROCHIANEN. DIT WERK STOND ONDER DE LEIDING VAN DIRECTEUR M. GOEGEBUER O.S.A., DIE KUNSTZINNIG HET VERLEDEN MET DE HEDENDAAGSE VEREISTEN WIST TE VERZOENEN. ZOWEL BINNEN ALS BUITEN MAG DEZE MARIAKAPEL ONDER DE STEMMIGE, LANDELIJKE BIDPLAATSJES EEN ECHT PARELTJE GENOEMD WORDEN. IN 1985 HOOPT MEN HAAR 250-JARIG BESTAAN TE VIEREN.

32

33

SORRY, TO OWN THE INTERIOR OF THE ‘BIG CHAPEL’ BEFORE 1927. NO IMAGE OLD STATE KNOW WE CAN NOT. PRIEST OSCAR TIREZ LET IN 1927 MAJOR REPAIRS TO CHAPEL RUN. PHOTO WAS TAKEN IN 1934, SO AFTER THE RESTORATION. ALL THE WAY IS THE ALTAR COMPLETELY RENOVATED. IN 1974 WAS THE ‘BIG CHAPEL “VERY DILAPIDATED WAS THAT AGAIN, AGAIN REFURBISHED BY THE CONCERNS OF HUBERT BRUWIÈRE PRIEST WITH MILD AND GIFTS PARISHIONERS. THIS WORK WAS UNDER THE LEADERSHIP OF DIRECTOR M. GOEGEBUER OSA, CREATIVELY THE PAST WITH THE CONTEMPORARY REQUIREMENTS DID TO RECONCILE. BOTH INSIDE AND OUTSIDE THIS MAY BE UNDER THE MARY CHAPEL MOODY, RURAL BIDPLAATSJES A REAL GEM SPECIFIED. 1985 MEN IN HOPES TO CELEBRATE. ITS 250TH ANNIVERSARY


HET SPIJT ONS, GEEN ENKELE AFBEELDING TE BEZITTEN VAN HET INTERIEUR VAN DE ‘GROTE KAPEL’ VÓÓR 1927. DE OUDE TOESTAND KENNEN WE DUS NIET. PASTOOR OSCAR TIREZ LIET IN 1927 BELANGRIJKE HERSTELLINGSWERKEN AAN DE KAPEL UITVOEREN. DE FOTO WERD GENOMEN IN 1934, DUS NA DE RESTAURATIE. ALLESZINS IS HET ALTAAR VOLLEDIG VERNIEUWD. IN 1974 WERD DE ‘GROTE KAPEL’, DIE WEER ERG BOUWVALLIG WAS, OPNIEUW OPGEKNAPT DOOR DE ZORGEN VAN PASTOOR HUBERT BRUWIERE EN MET MILDE GIFTEN VAN DE PAROCHIANEN. DIT WERK STOND ONDER DE LEIDING VAN DIRECTEUR M. GOEGEBUER O.S.A., DIE KUNSTZINNIG HET VERLEDEN MET DE HEDENDAAGSE VEREISTEN WIST TE VERZOENEN. ZOWEL BINNEN ALS BUITEN MAG DEZE MARIAKAPEL ONDER DE STEMMIGE, LANDELIJKE BIDPLAATSJES EEN ECHT PARELTJE GENOEMD WORDEN. IN 1985 HOOPT MEN HAAR 250-JARIG BESTAAN TE VIEREN.

34

35

SORRY, TO OWN THE INTERIOR OF THE ‘BIG CHAPEL’ BEFORE 1927. NO IMAGE OLD STATE KNOW WE CAN NOT. PRIEST OSCAR TIREZ LET IN 1927 MAJOR REPAIRS TO CHAPEL RUN. PHOTO WAS TAKEN IN 1934, SO AFTER THE RESTORATION. ALL THE WAY IS THE ALTAR COMPLETELY RENOVATED. IN 1974 WAS THE ‘BIG CHAPEL “VERY DILAPIDATED WAS THAT AGAIN, AGAIN REFURBISHED BY THE CONCERNS OF HUBERT BRUWIÈRE PRIEST WITH MILD AND GIFTS PARISHIONERS. THIS WORK WAS UNDER THE LEADERSHIP OF DIRECTOR M. GOEGEBUER OSA, CREATIVELY THE PAST WITH THE CONTEMPORARY REQUIREMENTS DID TO RECONCILE. BOTH INSIDE AND OUTSIDE THIS MAY BE UNDER THE MARY CHAPEL MOODY, RURAL BIDPLAATSJES A REAL GEM SPECIFIED. 1985 MEN IN HOPES TO CELEBRATE. ITS 250TH ANNIVERSARY


ONZE-LIEVE-VROUW VOORSPRAAKKAPEL, KNESSELARE

36

37


38 PRINT OP TRANSPARENCY PAPER 297 x 210 MM 38 PRINT ON TRANSPARENCY PAPER 11,69 x 8,26 INCHES 40 PRINT OP MIKA OP ZEEFDRUK 297 x 210 MM 40 PRINT ON TRANSPARENCY PAPER ON SILKSCREEN 11,69 x 8,26 INCHES 42 PRINT OP MIKA OP ZEEFDRUK 297 x 210 MM 42 PRINT ON TRANSPARENCY PAPER ON SILKSCREEN 11,69 x 8,26 INCHES 44 ZEEFDRUK 297 x 210 MM 44 SILKSCREEN 11,69 x 8,26 INCHES 46 EENKLEURENDRUK 297 x 210 MM 46 MONOCOLOUR 11,69 x 8,26 INCHES 48 EENKLEURENDRUK 297 x 210 MM 48 MONOCOLOUR 11,69 x 8,26 INCHES 50 EENKLEURENDRUK 297 x 210 MM 50 MONOCOLOUR 11,69 x 8,26 INCHES

38

39


KNESSELARE TELT NOG VERSCHEIDENE MARIEAKAPELLETJES. DE GROOTSTE EN DE OUDSTE — THANS GEKLASSSEERD ALS MONUMENT — IS DE KAPEL VAN ONZELIEVE-VROUW-VOORSPRAAK, DOOR DE OUDERE MENSEN NOG ALTIJD DE ‘GROTE KAPEL’ GENOEMD. VOLGENS DE OVERLEVERING ZOU DAAR OP HET EINDE VAN 1734 EEN DUBBEL WONDER ZIJN GEBEURD. DE KLEINE PIETER-BERNARD CARDON, TE GENT OP 14 NOVEMBER 1725 STOM EN BLIND GEBOREN, WERD ER OP MIRAKULEUZE MANIER GENEZEN VÓÓR EEN MARIABEELDJE AAN EEN OLMBOOM. DE OUDERS, DIE ZEER BEMIDDELD WAREN, LIETEN DAN IN 1735 DEZE KAPEL OP DIE PLAATS OPRICHTEN. IN 1936 WERD MET VEEL LUISTER DE 200E VERJAARDAG VAN DEZE BIDPLAATS GEVIERD, IN AANWEZIGHEID VAN DE BISSCHOP VAN GENT. DE PRENTKAART DATEERT VAN ROND DE EEUWWISSELING.

40

41

KNESSELARE COUNTS HAVE SEVERAL MARIEAKAPELLETJES. THE LARGEST AND OLDEST — NOW GEKLASSSEERD AS MONUMENT — THE CHAPEL OF OUR LADY OF SPEECH BY THE OLDER PEOPLE STILL THE ‘BIG CHAPEL’ SPECIFIED. ACCORDING TO TRADITION, BECAUSE AT THE END OF 1734 HAVE A DOUBLE MIRACLE HAPPENED. THE LITTLE PIERRE-BERNARD CARDON TO GHENT ON 14NOVEMBER 1725 BORN BLIND AND STUPID WAS THERE MIRACULOUS CURE BEFORE A WAY TO CUT MARIA AN ASH. PARENTS WHO WERE VERY MEDIATED, DISCRETION IN 1735 THAN THIS CHAPEL FOUNDING IN THAT PLACE. IN 1936 WAS WITH LOTS OF LISTENING THE 200TH ANNIVERSARY OF THE CELEBRATED ORATORY, IN THE PRESENCE OF THE BISHOP OF GHENT. POST CARD WAS FROM AROUND THE CENTURY.


KNESSELARE TELT NOG VERSCHEIDENE MARIEAKAPELLETJES. DE GROOTSTE EN DE OUDSTE — THANS GEKLASSSEERD ALS MONUMENT — IS DE KAPEL VAN ONZELIEVE-VROUW-VOORSPRAAK, DOOR DE OUDERE MENSEN NOG ALTIJD DE ‘GROTE KAPEL’ GENOEMD. VOLGENS DE OVERLEVERING ZOU DAAR OP HET EINDE VAN 1734 EEN DUBBEL WONDER ZIJN GEBEURD. DE KLEINE PIETER-BERNARD CARDON, TE GENT OP 14 NOVEMBER 1725 STOM EN BLIND GEBOREN, WERD ER OP MIRAKULEUZE MANIER GENEZEN VÓÓR EEN MARIABEELDJE AAN EEN OLMBOOM. DE OUDERS, DIE ZEER BEMIDDELD WAREN, LIETEN DAN IN 1735 DEZE KAPEL OP DIE PLAATS OPRICHTEN. IN 1936 WERD MET VEEL LUISTER DE 200E VERJAARDAG VAN DEZE BIDPLAATS GEVIERD, IN AANWEZIGHEID VAN DE BISSCHOP VAN GENT. DE PRENTKAART DATEERT VAN ROND DE EEUWWISSELING.

42

43

KNESSELARE COUNTS HAVE SEVERAL MARIEAKAPELLETJES. THE LARGEST AND OLDEST — NOW GEKLASSSEERD AS MONUMENT — THE CHAPEL OF OUR LADY OF SPEECH BY THE OLDER PEOPLE STILL THE ‘BIG CHAPEL’ SPECIFIED. ACCORDING TO TRADITION, BECAUSE AT THE END OF 1734 HAVE A DOUBLE MIRACLE HAPPENED. THE LITTLE PIERRE-BERNARD CARDON TO GHENT ON 14NOVEMBER 1725 BORN BLIND AND STUPID WAS THERE MIRACULOUS CURE BEFORE A WAY TO CUT MARIA AN ASH. PARENTS WHO WERE VERY MEDIATED, DISCRETION IN 1735 THAN THIS CHAPEL FOUNDING IN THAT PLACE. IN 1936 WAS WITH LOTS OF LISTENING THE 200TH ANNIVERSARY OF THE CELEBRATED ORATORY, IN THE PRESENCE OF THE BISHOP OF GHENT. POST CARD WAS FROM AROUND THE CENTURY.


KNESSELARE TELT NOG VERSCHEIDENE MARIEAKAPELLETJES. DE GROOTSTE EN DE OUDSTE — THANS GEKLASSSEERD ALS MONUMENT — IS DE KAPEL VAN ONZELIEVE-VROUW-VOORSPRAAK, DOOR DE OUDERE MENSEN NOG ALTIJD DE ‘GROTE KAPEL’ GENOEMD. VOLGENS DE OVERLEVERING ZOU DAAR OP HET EINDE VAN 1734 EEN DUBBEL WONDER ZIJN GEBEURD. DE KLEINE PIETER-BERNARD CARDON, TE GENT OP 14 NOVEMBER 1725 STOM EN BLIND GEBOREN, WERD ER OP MIRAKULEUZE MANIER GENEZEN VÓÓR EEN MARIABEELDJE AAN EEN OLMBOOM. DE OUDERS, DIE ZEER BEMIDDELD WAREN, LIETEN DAN IN 1735 DEZE KAPEL OP DIE PLAATS OPRICHTEN. IN 1936 WERD MET VEEL LUISTER DE 200E VERJAARDAG VAN DEZE BIDPLAATS GEVIERD, IN AANWEZIGHEID VAN DE BISSCHOP VAN GENT. DE PRENTKAART DATEERT VAN ROND DE EEUWWISSELING.

44

45

KNESSELARE COUNTS HAVE SEVERAL MARIEAKAPELLETJES. THE LARGEST AND OLDEST — NOW GEKLASSSEERD AS MONUMENT — THE CHAPEL OF OUR LADY OF SPEECH BY THE OLDER PEOPLE STILL THE ‘BIG CHAPEL’ SPECIFIED. ACCORDING TO TRADITION, BECAUSE AT THE END OF 1734 HAVE A DOUBLE MIRACLE HAPPENED. THE LITTLE PIERRE-BERNARD CARDON TO GHENT ON 14NOVEMBER 1725 BORN BLIND AND STUPID WAS THERE MIRACULOUS CURE BEFORE A WAY TO CUT MARIA AN ASH. PARENTS WHO WERE VERY MEDIATED, DISCRETION IN 1735 THAN THIS CHAPEL FOUNDING IN THAT PLACE. IN 1936 WAS WITH LOTS OF LISTENING THE 200TH ANNIVERSARY OF THE CELEBRATED ORATORY, IN THE PRESENCE OF THE BISHOP OF GHENT. POST CARD WAS FROM AROUND THE CENTURY.


KNESSELARE TELT NOG VERSCHEIDENE MARIEAKAPELLETJES. DE GROOTSTE EN DE OUDSTE — THANS GEKLASSSEERD ALS MONUMENT — IS DE KAPEL VAN ONZELIEVE-VROUW-VOORSPRAAK, DOOR DE OUDERE MENSEN NOG ALTIJD DE ‘GROTE KAPEL’ GENOEMD. VOLGENS DE OVERLEVERING ZOU DAAR OP HET EINDE VAN 1734 EEN DUBBEL WONDER ZIJN GEBEURD. DE KLEINE PIETER-BERNARD CARDON, TE GENT OP 14 NOVEMBER 1725 STOM EN BLIND GEBOREN, WERD ER OP MIRAKULEUZE MANIER GENEZEN VÓÓR EEN MARIABEELDJE AAN EEN OLMBOOM. DE OUDERS, DIE ZEER BEMIDDELD WAREN, LIETEN DAN IN 1735 DEZE KAPEL OP DIE PLAATS OPRICHTEN. IN 1936 WERD MET VEEL LUISTER DE 200E VERJAARDAG VAN DEZE BIDPLAATS GEVIERD, IN AANWEZIGHEID VAN DE BISSCHOP VAN GENT. DE PRENTKAART DATEERT VAN ROND DE EEUWWISSELING.

46

47

KNESSELARE COUNTS HAVE SEVERAL MARIEAKAPELLETJES. THE LARGEST AND OLDEST — NOW GEKLASSSEERD AS MONUMENT — THE CHAPEL OF OUR LADY OF SPEECH BY THE OLDER PEOPLE STILL THE ‘BIG CHAPEL’ SPECIFIED. ACCORDING TO TRADITION, BECAUSE AT THE END OF 1734 HAVE A DOUBLE MIRACLE HAPPENED. THE LITTLE PIERRE-BERNARD CARDON TO GHENT ON 14NOVEMBER 1725 BORN BLIND AND STUPID WAS THERE MIRACULOUS CURE BEFORE A WAY TO CUT MARIA AN ASH. PARENTS WHO WERE VERY MEDIATED, DISCRETION IN 1735 THAN THIS CHAPEL FOUNDING IN THAT PLACE. IN 1936 WAS WITH LOTS OF LISTENING THE 200TH ANNIVERSARY OF THE CELEBRATED ORATORY, IN THE PRESENCE OF THE BISHOP OF GHENT. POST CARD WAS FROM AROUND THE CENTURY.


KNESSELARE TELT NOG VERSCHEIDENE MARIEAKAPELLETJES. DE GROOTSTE EN DE OUDSTE — THANS GEKLASSSEERD ALS MONUMENT — IS DE KAPEL VAN ONZELIEVE-VROUW-VOORSPRAAK, DOOR DE OUDERE MENSEN NOG ALTIJD DE ‘GROTE KAPEL’ GENOEMD. VOLGENS DE OVERLEVERING ZOU DAAR OP HET EINDE VAN 1734 EEN DUBBEL WONDER ZIJN GEBEURD. DE KLEINE PIETER-BERNARD CARDON, TE GENT OP 14 NOVEMBER 1725 STOM EN BLIND GEBOREN, WERD ER OP MIRAKULEUZE MANIER GENEZEN VÓÓR EEN MARIABEELDJE AAN EEN OLMBOOM. DE OUDERS, DIE ZEER BEMIDDELD WAREN, LIETEN DAN IN 1735 DEZE KAPEL OP DIE PLAATS OPRICHTEN. IN 1936 WERD MET VEEL LUISTER DE 200E VERJAARDAG VAN DEZE BIDPLAATS GEVIERD, IN AANWEZIGHEID VAN DE BISSCHOP VAN GENT. DE PRENTKAART DATEERT VAN ROND DE EEUWWISSELING.

48

49

KNESSELARE COUNTS HAVE SEVERAL MARIEAKAPELLETJES. THE LARGEST AND OLDEST — NOW GEKLASSSEERD AS MONUMENT — THE CHAPEL OF OUR LADY OF SPEECH BY THE OLDER PEOPLE STILL THE ‘BIG CHAPEL’ SPECIFIED. ACCORDING TO TRADITION, BECAUSE AT THE END OF 1734 HAVE A DOUBLE MIRACLE HAPPENED. THE LITTLE PIERRE-BERNARD CARDON TO GHENT ON 14NOVEMBER 1725 BORN BLIND AND STUPID WAS THERE MIRACULOUS CURE BEFORE A WAY TO CUT MARIA AN ASH. PARENTS WHO WERE VERY MEDIATED, DISCRETION IN 1735 THAN THIS CHAPEL FOUNDING IN THAT PLACE. IN 1936 WAS WITH LOTS OF LISTENING THE 200TH ANNIVERSARY OF THE CELEBRATED ORATORY, IN THE PRESENCE OF THE BISHOP OF GHENT. POST CARD WAS FROM AROUND THE CENTURY.


KNESSELARE TELT NOG VERSCHEIDENE MARIEAKAPELLETJES. DE GROOTSTE EN DE OUDSTE — THANS GEKLASSSEERD ALS MONUMENT — IS DE KAPEL VAN ONZELIEVE-VROUW-VOORSPRAAK, DOOR DE OUDERE MENSEN NOG ALTIJD DE ‘GROTE KAPEL’ GENOEMD. VOLGENS DE OVERLEVERING ZOU DAAR OP HET EINDE VAN 1734 EEN DUBBEL WONDER ZIJN GEBEURD. DE KLEINE PIETER-BERNARD CARDON, TE GENT OP 14 NOVEMBER 1725 STOM EN BLIND GEBOREN, WERD ER OP MIRAKULEUZE MANIER GENEZEN VÓÓR EEN MARIABEELDJE AAN EEN OLMBOOM. DE OUDERS, DIE ZEER BEMIDDELD WAREN, LIETEN DAN IN 1735 DEZE KAPEL OP DIE PLAATS OPRICHTEN. IN 1936 WERD MET VEEL LUISTER DE 200E VERJAARDAG VAN DEZE BIDPLAATS GEVIERD, IN AANWEZIGHEID VAN DE BISSCHOP VAN GENT. DE PRENTKAART DATEERT VAN ROND DE EEUWWISSELING.

50

51

KNESSELARE COUNTS HAVE SEVERAL MARIEAKAPELLETJES. THE LARGEST AND OLDEST — NOW GEKLASSSEERD AS MONUMENT — THE CHAPEL OF OUR LADY OF SPEECH BY THE OLDER PEOPLE STILL THE ‘BIG CHAPEL’ SPECIFIED. ACCORDING TO TRADITION, BECAUSE AT THE END OF 1734 HAVE A DOUBLE MIRACLE HAPPENED. THE LITTLE PIERRE-BERNARD CARDON TO GHENT ON 14NOVEMBER 1725 BORN BLIND AND STUPID WAS THERE MIRACULOUS CURE BEFORE A WAY TO CUT MARIA AN ASH. PARENTS WHO WERE VERY MEDIATED, DISCRETION IN 1735 THAN THIS CHAPEL FOUNDING IN THAT PLACE. IN 1936 WAS WITH LOTS OF LISTENING THE 200TH ANNIVERSARY OF THE CELEBRATED ORATORY, IN THE PRESENCE OF THE BISHOP OF GHENT. POST CARD WAS FROM AROUND THE CENTURY.


KNESSELARE TELT NOG VERSCHEIDENE MARIEAKAPELLETJES. DE GROOTSTE EN DE OUDSTE — THANS GEKLASSSEERD ALS MONUMENT — IS DE KAPEL VAN ONZELIEVE-VROUW-VOORSPRAAK, DOOR DE OUDERE MENSEN NOG ALTIJD DE ‘GROTE KAPEL’ GENOEMD. VOLGENS DE OVERLEVERING ZOU DAAR OP HET EINDE VAN 1734 EEN DUBBEL WONDER ZIJN GEBEURD. DE KLEINE PIETER-BERNARD CARDON, TE GENT OP 14 NOVEMBER 1725 STOM EN BLIND GEBOREN, WERD ER OP MIRAKULEUZE MANIER GENEZEN VÓÓR EEN MARIABEELDJE AAN EEN OLMBOOM. DE OUDERS, DIE ZEER BEMIDDELD WAREN, LIETEN DAN IN 1735 DEZE KAPEL OP DIE PLAATS OPRICHTEN. IN 1936 WERD MET VEEL LUISTER DE 200E VERJAARDAG VAN DEZE BIDPLAATS GEVIERD, IN AANWEZIGHEID VAN DE BISSCHOP VAN GENT. DE PRENTKAART DATEERT VAN ROND DE EEUWWISSELING.

52

53

KNESSELARE COUNTS HAVE SEVERAL MARIEAKAPELLETJES. THE LARGEST AND OLDEST — NOW GEKLASSSEERD AS MONUMENT — THE CHAPEL OF OUR LADY OF SPEECH BY THE OLDER PEOPLE STILL THE ‘BIG CHAPEL’ SPECIFIED. ACCORDING TO TRADITION, BECAUSE AT THE END OF 1734 HAVE A DOUBLE MIRACLE HAPPENED. THE LITTLE PIERRE-BERNARD CARDON TO GHENT ON 14NOVEMBER 1725 BORN BLIND AND STUPID WAS THERE MIRACULOUS CURE BEFORE A WAY TO CUT MARIA AN ASH. PARENTS WHO WERE VERY MEDIATED, DISCRETION IN 1735 THAN THIS CHAPEL FOUNDING IN THAT PLACE. IN 1936 WAS WITH LOTS OF LISTENING THE 200TH ANNIVERSARY OF THE CELEBRATED ORATORY, IN THE PRESENCE OF THE BISHOP OF GHENT. POST CARD WAS FROM AROUND THE CENTURY.


DE BRUG IN HOEKESTRAAT

54

55


58 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 58 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 62 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 62 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES

56

57


58

59


DE BRUG IN HOEKSTRAAT KORT VÓÓR DE EERSTE WERELDOORLOG. DEZE PRACHTIGE METALEN DRAAIBRUG WAS DE MOOISTE OVER HET KANAAL TUSSEN GENT EN BRUGGE. IN 1914 WERD ZIJ NIET VERNIELD, MAAR BIJ DE AFTOCHT IN OKTOBER 1918 BLIEZEN DE DUISTERS HAAR OP. TIENTALLEN JAREN ZOU MEN ZICH MET EEN HOUTEN NOODBRUG MOETEN BEHELPEN. IN 1938 KREEG MEN EINDELIJK EEN MOOIE METALEN BOOGBRUG, DIE EVENWEL IN 1940 DOOR DE BELGISCHE GENIETROEPEN OPNIEUW ZOU WORDEN OPGEBLAZEN. VAN HET JAAGPAD, DE BOMENRIJEN EN AL WAT OP DEZE PRENTKAART VOORKOMT, IS ER NIETS OVERGEBLEVEN, BEHALVE HET VERBREDE KANAAL ZELF.

60

61

THE BRIDGE IN HOEKSTRAAT SHORTLY BEFORE THE FIRST WORLD WAR. THIS BEAUTIFUL METAL BRIDGE BELOW THE NICEST ON THE CANAL BETWEEN GHENT AND BRUGES. SHE WAS NOT DESTROYED IN 1914, BUT THE RETREAT IN OCTOBER 1918 BLEW THE BLACKS HER. ONE WOULD HAVE TO MAKE DO. WITH A TEMPORARY WOODEN BRIDGE DECADES IN 1938 THEY FINALLY GOT A NICE METAL ARCH BRIDGE, WHICH, HOWEVER, WOULD BE BLOWN. AGAIN BY THE BELGIAN GENIUS IN 1940 TOWPATHS OF THE TREES OF ROWS AND ALL THAT APPEARS ON THIS POST CARD, THERE’S NOTHING LEFT, EXCEPT THE CHANNEL SELF WIDENED.


62

63


64

65

DE BRUG IN HOEKSTRAAT KORT VÓÓR DE EERSTE WERELDOORLOG. DEZE PRACHTIGE METALEN DRAAIBRUG WAS DE MOOISTE OVER HET KANAAL TUSSEN GENT EN BRUGGE. IN 1914 WERD ZIJ NIET VERNIELD, MAAR BIJ DE AFTOCHT IN OKTOBER 1918 BLIEZEN DE DUISTERS HAAR OP. TIENTALLEN JAREN ZOU MEN ZICH MET EEN HOUTEN NOODBRUG MOETEN BEHELPEN. IN 1938 KREEG MEN EINDELIJK EEN MOOIE METALEN BOOGBRUG, DIE EVENWEL IN 1940 DOOR DE BELGISCHE GENIETROEPEN OPNIEUW ZOU WORDEN OPGEBLAZEN. VAN HET JAAGPAD, DE BOMENRIJEN EN AL WAT OP DEZE PRENTKAART VOORKOMT, IS ER NIETS OVERGEBLEVEN, BEHALVE HET VERBREDE KANAAL ZELF.

THE BRIDGE IN HOEKSTRAAT SHORTLY BEFORE THE FIRST WORLD WAR. THIS BEAUTIFUL METAL BRIDGE BELOW THE NICEST ON THE CANAL BETWEEN GHENT AND BRUGES. SHE WAS NOT DESTROYED IN 1914, BUT THE RETREAT IN OCTOBER 1918 BLEW THE BLACKS HER. ONE WOULD HAVE TO MAKE DO. WITH A TEMPORARY WOODEN BRIDGE DECADES IN 1938 THEY FINALLY GOT A NICE METAL ARCH BRIDGE, WHICH, HOWEVER, WOULD BE BLOWN. AGAIN BY THE BELGIAN GENIUS IN 1940 TOWPATHS OF THE TREES OF ROWS AND ALL THAT APPEARS ON THIS POST CARD, THERE’S NOTHING LEFT, EXCEPT THE CHANNEL SELF WIDENED.


WITTE HUYS

66

67


70 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 70 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 74 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 74 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES

68

69


70

71


HET HERENHUIS, EERTIJDS ‘CAFÉ DE LUSTHOF’ EN THANS POSTKANTOOR, VELDSTRAAT 18 (M. VERHEYEBROECKAERT). STAAT VANAF 1788 BEKEND ALS HET ‘WITTE HUYS’. NOTARIS FOBE WOU HET IN JUNI 1877 VERKOPEN AAN HET GEMEENTEBESTUUR VOOR 20.500 FRANK, OM ER HET GEMEENTEHUIS VAN TE MAKEN. MEN VOND DE PRIJS ECHTER TE HOOG! LATER WERD HET BEWOOND DOOR BURGEMEESTER DR. AUGUST DE JAEGER EN ONDER DE OORLOG 1914-18 WAS DE ‘ORTSKOMMANDANTUR’ ER EEN TIJD GEVESTIGD. JAMMER GENOEG IS DIT PRACHTIGE HUIS THANS VERMINKT DOOR HET WEGNEMEN EN VERVANGEN VAN EEN VENSTER ONDERAAN. OP DE PLAATS VAN DE HUIDIGE KAPSALON POELMAN, UITERST RECHTS OP DE FOTO, STOND TEVOREN EEN MOOIE KOETSHUIS MET GROTE INRIJPOORT, DAT BIJ HET ‘WITTE HUYS’ BEHOORDE.

72

73

THE MANSION, FORMERLY ‘PLEASURE GARDEN CAFE’ AND NOW POST OFFICE, VELDSTRAAT 18 (M VERHEYE-BROECKAERT). STATE FROM 1788 KNOWN AS THE “WHITE HUYS. NOTARY HYDROPHOBIC WANTED TO SELL TO THE COUNCIL FOR 20,500 FRANCS, TO THE TOWN OF IT. IN JUNE 1877 HOWEVER, THEY FOUND THE PRICE TOO HIGH! WAS LATER INHABITED BY MAYOR DR. AUGUST THE JAEGER AND UNDER THE 1914-18 WAR WAS THE ‘ORTSKOMMANDANTUR’ ONE TIME LOCATED. UNFORTUNATELY THIS BEAUTIFUL HOME NOW MAIMED BY REMOVING AND REPLACING A WINDOW UNDERNEATH. AT THE SITE OF THE CURRENT HAIRDRESSER POELMAN, FAR RIGHT OF THE PICTURE, STOOD BEFORE A BEAUTIFUL COACH HOUSE WITH LARGE ENTRANCE GATE, WHICH BELONGED TO THE ‘WHITE HUYS.


74

75


HET HERENHUIS, EERTIJDS ‘CAFÉ DE LUSTHOF’ EN THANS POSTKANTOOR, VELDSTRAAT 18 (M. VERHEYEBROECKAERT). STAAT VANAF 1788 BEKEND ALS HET ‘WITTE HUYS’. NOTARIS FOBE WOU HET IN JUNI 1877 VERKOPEN AAN HET GEMEENTEBESTUUR VOOR 20.500 FRANK, OM ER HET GEMEENTEHUIS VAN TE MAKEN. MEN VOND DE PRIJS ECHTER TE HOOG! LATER WERD HET BEWOOND DOOR BURGEMEESTER DR. AUGUST DE JAEGER EN ONDER DE OORLOG 1914-18 WAS DE ‘ORTSKOMMANDANTUR’ ER EEN TIJD GEVESTIGD. JAMMER GENOEG IS DIT PRACHTIGE HUIS THANS VERMINKT DOOR HET WEGNEMEN EN VERVANGEN VAN EEN VENSTER ONDERAAN. OP DE PLAATS VAN DE HUIDIGE KAPSALON POELMAN, UITERST RECHTS OP DE FOTO, STOND TEVOREN EEN MOOIE KOETSHUIS MET GROTE INRIJPOORT, DAT BIJ HET ‘WITTE HUYS’ BEHOORDE.

76

77

THE MANSION, FORMERLY ‘PLEASURE GARDEN CAFE’ AND NOW POST OFFICE, VELDSTRAAT 18 (M VERHEYE-BROECKAERT). STATE FROM 1788 KNOWN AS THE “WHITE HUYS. NOTARY HYDROPHOBIC WANTED TO SELL TO THE COUNCIL FOR 20,500 FRANCS, TO THE TOWN OF IT. IN JUNE 1877 HOWEVER, THEY FOUND THE PRICE TOO HIGH! WAS LATER INHABITED BY MAYOR DR. AUGUST THE JAEGER AND UNDER THE 1914-18 WAR WAS THE ‘ORTSKOMMANDANTUR’ ONE TIME LOCATED. UNFORTUNATELY THIS BEAUTIFUL HOME NOW MAIMED BY REMOVING AND REPLACING A WINDOW UNDERNEATH. AT THE SITE OF THE CURRENT HAIRDRESSER POELMAN, FAR RIGHT OF THE PICTURE, STOOD BEFORE A BEAUTIFUL COACH HOUSE WITH LARGE ENTRANCE GATE, WHICH BELONGED TO THE ‘WHITE HUYS.


KERKSTRAAT

78

79


82 RISO 297 X 210 MM 82 RISO 11,69 X 8,26 INCHES 83 RISO 297 X 210 MM 83 RISO 11,69 X 8,26 INCHES 84 RISO 297 X 210 MM 84 RISO 11,69 X 8,26 INCHES

80

81


82

83


DE KERKSTRAAT GEZIEN VANAF NIEUWENDORPE IN 1915, MET DE DUITSE BEWEGWIJZERING OP DE HOEK VAN DE MOLENSTRAAT: ‘NACH AELTER’. BEMERK DE SMALLE STEENWEG ZONDER GAANPADEN, ENKEL VOORZIEN AAN WEERSZIJDEN VAN EEN BREDE STROOK AARDEWEG, MET AF EN TOE EEN ‘PLANKIERTJE’. LET EVENEENS OP DE GEBOUWEN IN HUN OUDE TOESTAND.

84

85

THE VIEW FROM NEW KERKSTRAAT DORPE IN 1915, WITH THE GERMAN SIGNAGE ON THE CORNER OF THE MOLENSTRAAT “NACH AELTER. NOTE THE NARROW STONE WITHOUT GOING PATHS, ONLY PROVIDED ON BOTH SIDES OF A WIDE AREA DIRT, WITH OCCASIONALLY A ‘PLAN SLIGHTLY AJAR. PLEASE ALSO ON THE OLD BUILDINGS IN THEIR CONDITION.


MOLENSTRAAT

86

87


90 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 90 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 92 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 92 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 94 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 94 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 96 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 96 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 98 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 98 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 100 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 100 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 102 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 102 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES

88

89


IN DE LOOP VAN DE 19E EEUW WERDEN TE KNESSELARE DRIE STENEN WINDMOLENS GEBOUWD. DE EERSTE WAS MOLEN DE SOMER, OPGERICHT IN 1845, IN DE MOLENSTRAAT (THANS: HOEKSTRAAT). MEER DAN EEN EEUW LANG IS HIJ IN HANDEN VAN DEZELFDE FAMILIE GEBLEVEN. KAREL DE SOMER BOUWDE DE MOLEN EN NA HEM IS ZIJN ZOON CHARLES-LOUIS ER EVENEENS MULDER GEBLEVEN TOT AAN ZIJN DOOD. IN 1872 BREIDDE HIJ HET MAALBEDRIJF UIT TOT EEN KOREN-, OLIE-, WIND- EN STOOMMOLEN. HIJ PLAATSTE EEN NIEUWE STOOMMACHINE IN 1895. IN 1909 WERD DE MOLEN AFGESTAAN AAN VICTOR DE SOMER-CRAPPE, MULDER, ZOON VAN CHARLES-LOUIS. SEDERT HET OVERLIJDEN VAN VICTOR DE SOMER IN 1927 WAS ZIJN BROER EMIEL ER MOLENAAR, TOT HIJ ZELF STIERF IN HET NAJAAR VAN 1944. REEDS ZEER LANG MAALDE MEN MACHINAAL IN DE MOLEN, TOT HIJ IN 1948 EINDELIJK ONTTAKELD WERD, ZODAT ALLEEN NOG DE STENEN KUIP OVERBLEEF. BEGIN 1951 WERD GANS DE HOEVE, LAND EN MOLENROMP INBEGREPEN, DOOR DE WEDUWE VICTOR DE SOMER-BAUTE PUBLIEK VERKOCHT. NOG IN HETZELFDE JAAR VOLGDE DE TOTALE AFBRAAK VAN DE MOLEN. DEZE MOOIE FOTO VAN DE ‘WITTE MOLEN’ DATEERT UIT 1938.

90

91

DURING THE 19TH CENTURY WERE TO KNESSELARE THREE STONE BUILT WINDMILLS. THE FIRST WAS THE MILL SOMER, FOUNDED IN 1845 IN THE MOLENSTRAAT (NOW: HOEKSTRAAT). MORE THAN A CENTURY LONG HE REMAINED IN HANDS OF THE SAME FAMILY. KAREL DE SOMER MILL AND BUILT AFTER HIM HIS SON CHARLES-LOUIS MULDER ALSO REMAINED UNTIL HIS DEATH. IN 1872 HE EXTENDED THE TIME FROM NOW UNTIL THE FLOUR, OIL, WIND AND STEAM MILL. HE SET A NEW STEAM ENGINE IN 1895. IN 1909 WAS THE MILL CEDED TO VICTOR DE SOMER-CRAPPE, MULDER, SON OF CHARLES-LOUIS. SINCE THE DEATH OF VICTOR DE SOMER IN 1927 THERE WAS HIS BROTHER EMIEL MILLER, UNTIL HE HIMSELF DIED IN THE AUTUMN OF 1944. ALREADY VERY LONG GROUND MACHINE MEN IN THE MILL, UNTIL HE FINALLY DISMANTLED IN 1948 WAS SO ONLY HAVE REMAINED ON THE STONE BOWL. 1951 BEGINNING WAS THE GOOSE FARM, LAND AND MILL HULL INCLUDED, SOLD BY THE WIDOW VICTOR DE SOMER-BAUTE PUBLIC. STILL IN THE SAME YEAR FOLLOWED THE TOTAL DEMOLITION OF THE MILL. THIS BEAUTIFUL PHOTO OF THE ‘WHITE MILL’ DATING BACK TO 1938.


IN DE LOOP VAN DE 19E EEUW WERDEN TE KNESSELARE DRIE STENEN WINDMOLENS GEBOUWD. DE EERSTE WAS MOLEN DE SOMER, OPGERICHT IN 1845, IN DE MOLENSTRAAT (THANS: HOEKSTRAAT). MEER DAN EEN EEUW LANG IS HIJ IN HANDEN VAN DEZELFDE FAMILIE GEBLEVEN. KAREL DE SOMER BOUWDE DE MOLEN EN NA HEM IS ZIJN ZOON CHARLES-LOUIS ER EVENEENS MULDER GEBLEVEN TOT AAN ZIJN DOOD. IN 1872 BREIDDE HIJ HET MAALBEDRIJF UIT TOT EEN KOREN-, OLIE-, WIND- EN STOOMMOLEN. HIJ PLAATSTE EEN NIEUWE STOOMMACHINE IN 1895. IN 1909 WERD DE MOLEN AFGESTAAN AAN VICTOR DE SOMER-CRAPPE, MULDER, ZOON VAN CHARLES-LOUIS. SEDERT HET OVERLIJDEN VAN VICTOR DE SOMER IN 1927 WAS ZIJN BROER EMIEL ER MOLENAAR, TOT HIJ ZELF STIERF IN HET NAJAAR VAN 1944. REEDS ZEER LANG MAALDE MEN MACHINAAL IN DE MOLEN, TOT HIJ IN 1948 EINDELIJK ONTTAKELD WERD, ZODAT ALLEEN NOG DE STENEN KUIP OVERBLEEF. BEGIN 1951 WERD GANS DE HOEVE, LAND EN MOLENROMP INBEGREPEN, DOOR DE WEDUWE VICTOR DE SOMER-BAUTE PUBLIEK VERKOCHT. NOG IN HETZELFDE JAAR VOLGDE DE TOTALE AFBRAAK VAN DE MOLEN. DEZE MOOIE FOTO VAN DE ‘WITTE MOLEN’ DATEERT UIT 1938.

92

93

DURING THE 19TH CENTURY WERE TO KNESSELARE THREE STONE BUILT WINDMILLS. THE FIRST WAS THE MILL SOMER, FOUNDED IN 1845 IN THE MOLENSTRAAT (NOW: HOEKSTRAAT). MORE THAN A CENTURY LONG HE REMAINED IN HANDS OF THE SAME FAMILY. KAREL DE SOMER MILL AND BUILT AFTER HIM HIS SON CHARLES-LOUIS MULDER ALSO REMAINED UNTIL HIS DEATH. IN 1872 HE EXTENDED THE TIME FROM NOW UNTIL THE FLOUR, OIL, WIND AND STEAM MILL. HE SET A NEW STEAM ENGINE IN 1895. IN 1909 WAS THE MILL CEDED TO VICTOR DE SOMER-CRAPPE, MULDER, SON OF CHARLES-LOUIS. SINCE THE DEATH OF VICTOR DE SOMER IN 1927 THERE WAS HIS BROTHER EMIEL MILLER, UNTIL HE HIMSELF DIED IN THE AUTUMN OF 1944. ALREADY VERY LONG GROUND MACHINE MEN IN THE MILL, UNTIL HE FINALLY DISMANTLED IN 1948 WAS SO ONLY HAVE REMAINED ON THE STONE BOWL. 1951 BEGINNING WAS THE GOOSE FARM, LAND AND MILL HULL INCLUDED, SOLD BY THE WIDOW VICTOR DE SOMER-BAUTE PUBLIC. STILL IN THE SAME YEAR FOLLOWED THE TOTAL DEMOLITION OF THE MILL. THIS BEAUTIFUL PHOTO OF THE ‘WHITE MILL’ DATING BACK TO 1938.


IN DE LOOP VAN DE 19E EEUW WERDEN TE KNESSELARE DRIE STENEN WINDMOLENS GEBOUWD. DE EERSTE WAS MOLEN DE SOMER, OPGERICHT IN 1845, IN DE MOLENSTRAAT (THANS: HOEKSTRAAT). MEER DAN EEN EEUW LANG IS HIJ IN HANDEN VAN DEZELFDE FAMILIE GEBLEVEN. KAREL DE SOMER BOUWDE DE MOLEN EN NA HEM IS ZIJN ZOON CHARLES-LOUIS ER EVENEENS MULDER GEBLEVEN TOT AAN ZIJN DOOD. IN 1872 BREIDDE HIJ HET MAALBEDRIJF UIT TOT EEN KOREN-, OLIE-, WIND- EN STOOMMOLEN. HIJ PLAATSTE EEN NIEUWE STOOMMACHINE IN 1895. IN 1909 WERD DE MOLEN AFGESTAAN AAN VICTOR DE SOMER-CRAPPE, MULDER, ZOON VAN CHARLES-LOUIS. SEDERT HET OVERLIJDEN VAN VICTOR DE SOMER IN 1927 WAS ZIJN BROER EMIEL ER MOLENAAR, TOT HIJ ZELF STIERF IN HET NAJAAR VAN 1944. REEDS ZEER LANG MAALDE MEN MACHINAAL IN DE MOLEN, TOT HIJ IN 1948 EINDELIJK ONTTAKELD WERD, ZODAT ALLEEN NOG DE STENEN KUIP OVERBLEEF. BEGIN 1951 WERD GANS DE HOEVE, LAND EN MOLENROMP INBEGREPEN, DOOR DE WEDUWE VICTOR DE SOMER-BAUTE PUBLIEK VERKOCHT. NOG IN HETZELFDE JAAR VOLGDE DE TOTALE AFBRAAK VAN DE MOLEN. DEZE MOOIE FOTO VAN DE ‘WITTE MOLEN’ DATEERT UIT 1938.

94

95

DURING THE 19TH CENTURY WERE TO KNESSELARE THREE STONE BUILT WINDMILLS. THE FIRST WAS THE MILL SOMER, FOUNDED IN 1845 IN THE MOLENSTRAAT (NOW: HOEKSTRAAT). MORE THAN A CENTURY LONG HE REMAINED IN HANDS OF THE SAME FAMILY. KAREL DE SOMER MILL AND BUILT AFTER HIM HIS SON CHARLES-LOUIS MULDER ALSO REMAINED UNTIL HIS DEATH. IN 1872 HE EXTENDED THE TIME FROM NOW UNTIL THE FLOUR, OIL, WIND AND STEAM MILL. HE SET A NEW STEAM ENGINE IN 1895. IN 1909 WAS THE MILL CEDED TO VICTOR DE SOMER-CRAPPE, MULDER, SON OF CHARLES-LOUIS. SINCE THE DEATH OF VICTOR DE SOMER IN 1927 THERE WAS HIS BROTHER EMIEL MILLER, UNTIL HE HIMSELF DIED IN THE AUTUMN OF 1944. ALREADY VERY LONG GROUND MACHINE MEN IN THE MILL, UNTIL HE FINALLY DISMANTLED IN 1948 WAS SO ONLY HAVE REMAINED ON THE STONE BOWL. 1951 BEGINNING WAS THE GOOSE FARM, LAND AND MILL HULL INCLUDED, SOLD BY THE WIDOW VICTOR DE SOMER-BAUTE PUBLIC. STILL IN THE SAME YEAR FOLLOWED THE TOTAL DEMOLITION OF THE MILL. THIS BEAUTIFUL PHOTO OF THE ‘WHITE MILL’ DATING BACK TO 1938.


IN DE LOOP VAN DE 19E EEUW WERDEN TE KNESSELARE DRIE STENEN WINDMOLENS GEBOUWD. DE EERSTE WAS MOLEN DE SOMER, OPGERICHT IN 1845, IN DE MOLENSTRAAT (THANS: HOEKSTRAAT). MEER DAN EEN EEUW LANG IS HIJ IN HANDEN VAN DEZELFDE FAMILIE GEBLEVEN. KAREL DE SOMER BOUWDE DE MOLEN EN NA HEM IS ZIJN ZOON CHARLES-LOUIS ER EVENEENS MULDER GEBLEVEN TOT AAN ZIJN DOOD. IN 1872 BREIDDE HIJ HET MAALBEDRIJF UIT TOT EEN KOREN-, OLIE-, WIND- EN STOOMMOLEN. HIJ PLAATSTE EEN NIEUWE STOOMMACHINE IN 1895. IN 1909 WERD DE MOLEN AFGESTAAN AAN VICTOR DE SOMER-CRAPPE, MULDER, ZOON VAN CHARLES-LOUIS. SEDERT HET OVERLIJDEN VAN VICTOR DE SOMER IN 1927 WAS ZIJN BROER EMIEL ER MOLENAAR, TOT HIJ ZELF STIERF IN HET NAJAAR VAN 1944. REEDS ZEER LANG MAALDE MEN MACHINAAL IN DE MOLEN, TOT HIJ IN 1948 EINDELIJK ONTTAKELD WERD, ZODAT ALLEEN NOG DE STENEN KUIP OVERBLEEF. BEGIN 1951 WERD GANS DE HOEVE, LAND EN MOLENROMP INBEGREPEN, DOOR DE WEDUWE VICTOR DE SOMER-BAUTE PUBLIEK VERKOCHT. NOG IN HETZELFDE JAAR VOLGDE DE TOTALE AFBRAAK VAN DE MOLEN. DEZE MOOIE FOTO VAN DE ‘WITTE MOLEN’ DATEERT UIT 1938.

96

97

DURING THE 19TH CENTURY WERE TO KNESSELARE THREE STONE BUILT WINDMILLS. THE FIRST WAS THE MILL SOMER, FOUNDED IN 1845 IN THE MOLENSTRAAT (NOW: HOEKSTRAAT). MORE THAN A CENTURY LONG HE REMAINED IN HANDS OF THE SAME FAMILY. KAREL DE SOMER MILL AND BUILT AFTER HIM HIS SON CHARLES-LOUIS MULDER ALSO REMAINED UNTIL HIS DEATH. IN 1872 HE EXTENDED THE TIME FROM NOW UNTIL THE FLOUR, OIL, WIND AND STEAM MILL. HE SET A NEW STEAM ENGINE IN 1895. IN 1909 WAS THE MILL CEDED TO VICTOR DE SOMER-CRAPPE, MULDER, SON OF CHARLES-LOUIS. SINCE THE DEATH OF VICTOR DE SOMER IN 1927 THERE WAS HIS BROTHER EMIEL MILLER, UNTIL HE HIMSELF DIED IN THE AUTUMN OF 1944. ALREADY VERY LONG GROUND MACHINE MEN IN THE MILL, UNTIL HE FINALLY DISMANTLED IN 1948 WAS SO ONLY HAVE REMAINED ON THE STONE BOWL. 1951 BEGINNING WAS THE GOOSE FARM, LAND AND MILL HULL INCLUDED, SOLD BY THE WIDOW VICTOR DE SOMER-BAUTE PUBLIC. STILL IN THE SAME YEAR FOLLOWED THE TOTAL DEMOLITION OF THE MILL. THIS BEAUTIFUL PHOTO OF THE ‘WHITE MILL’ DATING BACK TO 1938.


IN DE LOOP VAN DE 19E EEUW WERDEN TE KNESSELARE DRIE STENEN WINDMOLENS GEBOUWD. DE EERSTE WAS MOLEN DE SOMER, OPGERICHT IN 1845, IN DE MOLENSTRAAT (THANS: HOEKSTRAAT). MEER DAN EEN EEUW LANG IS HIJ IN HANDEN VAN DEZELFDE FAMILIE GEBLEVEN. KAREL DE SOMER BOUWDE DE MOLEN EN NA HEM IS ZIJN ZOON CHARLES-LOUIS ER EVENEENS MULDER GEBLEVEN TOT AAN ZIJN DOOD. IN 1872 BREIDDE HIJ HET MAALBEDRIJF UIT TOT EEN KOREN-, OLIE-, WIND- EN STOOMMOLEN. HIJ PLAATSTE EEN NIEUWE STOOMMACHINE IN 1895. IN 1909 WERD DE MOLEN AFGESTAAN AAN VICTOR DE SOMER-CRAPPE, MULDER, ZOON VAN CHARLES-LOUIS. SEDERT HET OVERLIJDEN VAN VICTOR DE SOMER IN 1927 WAS ZIJN BROER EMIEL ER MOLENAAR, TOT HIJ ZELF STIERF IN HET NAJAAR VAN 1944. REEDS ZEER LANG MAALDE MEN MACHINAAL IN DE MOLEN, TOT HIJ IN 1948 EINDELIJK ONTTAKELD WERD, ZODAT ALLEEN NOG DE STENEN KUIP OVERBLEEF. BEGIN 1951 WERD GANS DE HOEVE, LAND EN MOLENROMP INBEGREPEN, DOOR DE WEDUWE VICTOR DE SOMER-BAUTE PUBLIEK VERKOCHT. NOG IN HETZELFDE JAAR VOLGDE DE TOTALE AFBRAAK VAN DE MOLEN. DEZE MOOIE FOTO VAN DE ‘WITTE MOLEN’ DATEERT UIT 1938.

98

99

DURING THE 19TH CENTURY WERE TO KNESSELARE THREE STONE BUILT WINDMILLS. THE FIRST WAS THE MILL SOMER, FOUNDED IN 1845 IN THE MOLENSTRAAT (NOW: HOEKSTRAAT). MORE THAN A CENTURY LONG HE REMAINED IN HANDS OF THE SAME FAMILY. KAREL DE SOMER MILL AND BUILT AFTER HIM HIS SON CHARLES-LOUIS MULDER ALSO REMAINED UNTIL HIS DEATH. IN 1872 HE EXTENDED THE TIME FROM NOW UNTIL THE FLOUR, OIL, WIND AND STEAM MILL. HE SET A NEW STEAM ENGINE IN 1895. IN 1909 WAS THE MILL CEDED TO VICTOR DE SOMER-CRAPPE, MULDER, SON OF CHARLES-LOUIS. SINCE THE DEATH OF VICTOR DE SOMER IN 1927 THERE WAS HIS BROTHER EMIEL MILLER, UNTIL HE HIMSELF DIED IN THE AUTUMN OF 1944. ALREADY VERY LONG GROUND MACHINE MEN IN THE MILL, UNTIL HE FINALLY DISMANTLED IN 1948 WAS SO ONLY HAVE REMAINED ON THE STONE BOWL. 1951 BEGINNING WAS THE GOOSE FARM, LAND AND MILL HULL INCLUDED, SOLD BY THE WIDOW VICTOR DE SOMER-BAUTE PUBLIC. STILL IN THE SAME YEAR FOLLOWED THE TOTAL DEMOLITION OF THE MILL. THIS BEAUTIFUL PHOTO OF THE ‘WHITE MILL’ DATING BACK TO 1938.


IN DE LOOP VAN DE 19E EEUW WERDEN TE KNESSELARE DRIE STENEN WINDMOLENS GEBOUWD. DE EERSTE WAS MOLEN DE SOMER, OPGERICHT IN 1845, IN DE MOLENSTRAAT (THANS: HOEKSTRAAT). MEER DAN EEN EEUW LANG IS HIJ IN HANDEN VAN DEZELFDE FAMILIE GEBLEVEN. KAREL DE SOMER BOUWDE DE MOLEN EN NA HEM IS ZIJN ZOON CHARLES-LOUIS ER EVENEENS MULDER GEBLEVEN TOT AAN ZIJN DOOD. IN 1872 BREIDDE HIJ HET MAALBEDRIJF UIT TOT EEN KOREN-, OLIE-, WIND- EN STOOMMOLEN. HIJ PLAATSTE EEN NIEUWE STOOMMACHINE IN 1895. IN 1909 WERD DE MOLEN AFGESTAAN AAN VICTOR DE SOMER-CRAPPE, MULDER, ZOON VAN CHARLES-LOUIS. SEDERT HET OVERLIJDEN VAN VICTOR DE SOMER IN 1927 WAS ZIJN BROER EMIEL ER MOLENAAR, TOT HIJ ZELF STIERF IN HET NAJAAR VAN 1944. REEDS ZEER LANG MAALDE MEN MACHINAAL IN DE MOLEN, TOT HIJ IN 1948 EINDELIJK ONTTAKELD WERD, ZODAT ALLEEN NOG DE STENEN KUIP OVERBLEEF. BEGIN 1951 WERD GANS DE HOEVE, LAND EN MOLENROMP INBEGREPEN, DOOR DE WEDUWE VICTOR DE SOMER-BAUTE PUBLIEK VERKOCHT. NOG IN HETZELFDE JAAR VOLGDE DE TOTALE AFBRAAK VAN DE MOLEN. DEZE MOOIE FOTO VAN DE ‘WITTE MOLEN’ DATEERT UIT 1938.

100

101

DURING THE 19TH CENTURY WERE TO KNESSELARE THREE STONE BUILT WINDMILLS. THE FIRST WAS THE MILL SOMER, FOUNDED IN 1845 IN THE MOLENSTRAAT (NOW: HOEKSTRAAT). MORE THAN A CENTURY LONG HE REMAINED IN HANDS OF THE SAME FAMILY. KAREL DE SOMER MILL AND BUILT AFTER HIM HIS SON CHARLES-LOUIS MULDER ALSO REMAINED UNTIL HIS DEATH. IN 1872 HE EXTENDED THE TIME FROM NOW UNTIL THE FLOUR, OIL, WIND AND STEAM MILL. HE SET A NEW STEAM ENGINE IN 1895. IN 1909 WAS THE MILL CEDED TO VICTOR DE SOMER-CRAPPE, MULDER, SON OF CHARLES-LOUIS. SINCE THE DEATH OF VICTOR DE SOMER IN 1927 THERE WAS HIS BROTHER EMIEL MILLER, UNTIL HE HIMSELF DIED IN THE AUTUMN OF 1944. ALREADY VERY LONG GROUND MACHINE MEN IN THE MILL, UNTIL HE FINALLY DISMANTLED IN 1948 WAS SO ONLY HAVE REMAINED ON THE STONE BOWL. 1951 BEGINNING WAS THE GOOSE FARM, LAND AND MILL HULL INCLUDED, SOLD BY THE WIDOW VICTOR DE SOMER-BAUTE PUBLIC. STILL IN THE SAME YEAR FOLLOWED THE TOTAL DEMOLITION OF THE MILL. THIS BEAUTIFUL PHOTO OF THE ‘WHITE MILL’ DATING BACK TO 1938.


IN DE LOOP VAN DE 19E EEUW WERDEN TE KNESSELARE DRIE STENEN WINDMOLENS GEBOUWD. DE EERSTE WAS MOLEN DE SOMER, OPGERICHT IN 1845, IN DE MOLENSTRAAT (THANS: HOEKSTRAAT). MEER DAN EEN EEUW LANG IS HIJ IN HANDEN VAN DEZELFDE FAMILIE GEBLEVEN. KAREL DE SOMER BOUWDE DE MOLEN EN NA HEM IS ZIJN ZOON CHARLES-LOUIS ER EVENEENS MULDER GEBLEVEN TOT AAN ZIJN DOOD. IN 1872 BREIDDE HIJ HET MAALBEDRIJF UIT TOT EEN KOREN-, OLIE-, WIND- EN STOOMMOLEN. HIJ PLAATSTE EEN NIEUWE STOOMMACHINE IN 1895. IN 1909 WERD DE MOLEN AFGESTAAN AAN VICTOR DE SOMER-CRAPPE, MULDER, ZOON VAN CHARLES-LOUIS. SEDERT HET OVERLIJDEN VAN VICTOR DE SOMER IN 1927 WAS ZIJN BROER EMIEL ER MOLENAAR, TOT HIJ ZELF STIERF IN HET NAJAAR VAN 1944. REEDS ZEER LANG MAALDE MEN MACHINAAL IN DE MOLEN, TOT HIJ IN 1948 EINDELIJK ONTTAKELD WERD, ZODAT ALLEEN NOG DE STENEN KUIP OVERBLEEF. BEGIN 1951 WERD GANS DE HOEVE, LAND EN MOLENROMP INBEGREPEN, DOOR DE WEDUWE VICTOR DE SOMER-BAUTE PUBLIEK VERKOCHT. NOG IN HETZELFDE JAAR VOLGDE DE TOTALE AFBRAAK VAN DE MOLEN. DEZE MOOIE FOTO VAN DE ‘WITTE MOLEN’ DATEERT UIT 1938.

102

DURING THE 19TH CENTURY WERE TO KNESSELARE THREE STONE BUILT WINDMILLS. THE FIRST WAS THE MILL SOMER, FOUNDED IN 1845 IN THE MOLENSTRAAT (NOW: HOEKSTRAAT). MORE THAN A CENTURY LONG HE REMAINED IN HANDS OF THE SAME FAMILY. KAREL DE SOMER MILL AND BUILT AFTER HIM HIS SON CHARLES-LOUIS MULDER ALSO REMAINED UNTIL HIS DEATH. IN 1872 HE EXTENDED THE TIME FROM NOW UNTIL THE FLOUR, OIL, WIND AND STEAM MILL. HE SET A NEW STEAM ENGINE IN 1895. IN 1909 WAS THE MILL CEDED TO VICTOR DE SOMER-CRAPPE, MULDER, SON OF CHARLES-LOUIS. SINCE THE DEATH OF VICTOR DE SOMER IN 1927 THERE WAS HIS BROTHER EMIEL MILLER, UNTIL HE HIMSELF DIED IN THE AUTUMN OF 1944. ALREADY VERY LONG GROUND MACHINE MEN IN THE MILL, UNTIL HE FINALLY DISMANTLED IN 1948 WAS SO ONLY HAVE REMAINED ON THE STONE BOWL. 1951 BEGINNING WAS THE GOOSE FARM, LAND AND MILL HULL INCLUDED, SOLD BY THE WIDOW VICTOR DE SOMER-BAUTE PUBLIC. STILL IN THE SAME YEAR FOLLOWED THE TOTAL DEMOLITION OF THE MILL. THIS BEAUTIFUL PHOTO OF THE ‘WHITE MILL’ DATING BACK TO 1938.

103


KLOOSTERSTRAAT

104

105


108 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 108 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 110 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 110 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 112 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 112 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 114 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 114 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 116 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 116 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES

106

107


DE KLOOSTERSTRAAT TER HOOGTE VAN DE DREEF NAAR DE HOEVE VAN HECKE, LATER HECTOR WITTEVRONGEL, THANS ANTIEKBOERDERIJ ‘T LIJSTERNEST. VANAF DE FEESTZAAL WAS ER GEEN BEBOUWING MEER LANGS DEZE KANT TOT AAN DE FLABBAARTBEEK, DE GRENS MET OEDELEM. DE PALEN VAN DE ELEKTRISCHE LEIDING WAREN PAS GEPLAATST. RECHTS ZIEN WIJ DE TWEE MOOIE LINDEBOMEN BIJ DE TOEGANG TOT HET HOF RENE WILLE. DEZE PRENTKAART DATEERT UIT 1927. DE NAAM ‘SCHOOLSTRAAT’ DIE EROP VOORKOMT IS FOUTIEF EN WERD TE KNESSELARE NOOIT GEBRUIKT.

108

KLOOSTERSTRAAT REPRESENTING THE DROVE TO THE FARM HECKE, HECTOR WITTEVRONGEL LATER, NOW ANTIQUE FARM ‘T LIJSTERNEST. FROM THE PARTY WAS NO MORE CONSTRUCTION ALONG THE SIDE OF THE FLABBAARTBEEK, BORDER WITH OEDELEM. THE POSTS OF ELECTRIC LINE WERE POSTED PAS. RIGHT WE SEE THE TWO BEAUTIFUL LINDE TREES AT THE ACCESS TO THE COURT RENE WILLE. THIS POST CARD DATING FROM 1927. THE NAME ‘SCHOOLSTRAAT’ THAT SHOULD OCCUR IS WRONG AND WAS NEVER USED TO KNESSELARE.

109


DE KLOOSTERSTRAAT TER HOOGTE VAN DE DREEF NAAR DE HOEVE VAN HECKE, LATER HECTOR WITTEVRONGEL, THANS ANTIEKBOERDERIJ ‘T LIJSTERNEST. VANAF DE FEESTZAAL WAS ER GEEN BEBOUWING MEER LANGS DEZE KANT TOT AAN DE FLABBAARTBEEK, DE GRENS MET OEDELEM. DE PALEN VAN DE ELEKTRISCHE LEIDING WAREN PAS GEPLAATST. RECHTS ZIEN WIJ DE TWEE MOOIE LINDEBOMEN BIJ DE TOEGANG TOT HET HOF RENE WILLE. DEZE PRENTKAART DATEERT UIT 1927. DE NAAM ‘SCHOOLSTRAAT’ DIE EROP VOORKOMT IS FOUTIEF EN WERD TE KNESSELARE NOOIT GEBRUIKT.

110

111

KLOOSTERSTRAAT REPRESENTING THE DROVE TO THE FARM HECKE, HECTOR WITTEVRONGEL LATER, NOW ANTIQUE FARM ‘T LIJSTERNEST. FROM THE PARTY WAS NO MORE CONSTRUCTION ALONG THE SIDE OF THE FLABBAARTBEEK, BORDER WITH OEDELEM. THE POSTS OF ELECTRIC LINE WERE POSTED PAS. RIGHT WE SEE THE TWO BEAUTIFUL LINDE TREES AT THE ACCESS TO THE COURT RENE WILLE. THIS POST CARD DATING FROM 1927. THE NAME ‘SCHOOLSTRAAT’ THAT SHOULD OCCUR IS WRONG AND WAS NEVER USED TO KNESSELARE.


DE KLOOSTERSTRAAT TER HOOGTE VAN DE DREEF NAAR DE HOEVE VAN HECKE, LATER HECTOR WITTEVRONGEL, THANS ANTIEKBOERDERIJ ‘T LIJSTERNEST. VANAF DE FEESTZAAL WAS ER GEEN BEBOUWING MEER LANGS DEZE KANT TOT AAN DE FLABBAARTBEEK, DE GRENS MET OEDELEM. DE PALEN VAN DE ELEKTRISCHE LEIDING WAREN PAS GEPLAATST. RECHTS ZIEN WIJ DE TWEE MOOIE LINDEBOMEN BIJ DE TOEGANG TOT HET HOF RENE WILLE. DEZE PRENTKAART DATEERT UIT 1927. DE NAAM ‘SCHOOLSTRAAT’ DIE EROP VOORKOMT IS FOUTIEF EN WERD TE KNESSELARE NOOIT GEBRUIKT.

112

113

KLOOSTERSTRAAT REPRESENTING THE DROVE TO THE FARM HECKE, HECTOR WITTEVRONGEL LATER, NOW ANTIQUE FARM ‘T LIJSTERNEST. FROM THE PARTY WAS NO MORE CONSTRUCTION ALONG THE SIDE OF THE FLABBAARTBEEK, BORDER WITH OEDELEM. THE POSTS OF ELECTRIC LINE WERE POSTED PAS. RIGHT WE SEE THE TWO BEAUTIFUL LINDE TREES AT THE ACCESS TO THE COURT RENE WILLE. THIS POST CARD DATING FROM 1927. THE NAME ‘SCHOOLSTRAAT’ THAT SHOULD OCCUR IS WRONG AND WAS NEVER USED TO KNESSELARE.


DE KLOOSTERSTRAAT TER HOOGTE VAN DE DREEF NAAR DE HOEVE VAN HECKE, LATER HECTOR WITTEVRONGEL, THANS ANTIEKBOERDERIJ ‘T LIJSTERNEST. VANAF DE FEESTZAAL WAS ER GEEN BEBOUWING MEER LANGS DEZE KANT TOT AAN DE FLABBAARTBEEK, DE GRENS MET OEDELEM. DE PALEN VAN DE ELEKTRISCHE LEIDING WAREN PAS GEPLAATST. RECHTS ZIEN WIJ DE TWEE MOOIE LINDEBOMEN BIJ DE TOEGANG TOT HET HOF RENE WILLE. DEZE PRENTKAART DATEERT UIT 1927. DE NAAM ‘SCHOOLSTRAAT’ DIE EROP VOORKOMT IS FOUTIEF EN WERD TE KNESSELARE NOOIT GEBRUIKT.

114

115

KLOOSTERSTRAAT REPRESENTING THE DROVE TO THE FARM HECKE, HECTOR WITTEVRONGEL LATER, NOW ANTIQUE FARM ‘T LIJSTERNEST. FROM THE PARTY WAS NO MORE CONSTRUCTION ALONG THE SIDE OF THE FLABBAARTBEEK, BORDER WITH OEDELEM. THE POSTS OF ELECTRIC LINE WERE POSTED PAS. RIGHT WE SEE THE TWO BEAUTIFUL LINDE TREES AT THE ACCESS TO THE COURT RENE WILLE. THIS POST CARD DATING FROM 1927. THE NAME ‘SCHOOLSTRAAT’ THAT SHOULD OCCUR IS WRONG AND WAS NEVER USED TO KNESSELARE.


DE KLOOSTERSTRAAT TER HOOGTE VAN DE DREEF NAAR DE HOEVE VAN HECKE, LATER HECTOR WITTEVRONGEL, THANS ANTIEKBOERDERIJ ‘T LIJSTERNEST. VANAF DE FEESTZAAL WAS ER GEEN BEBOUWING MEER LANGS DEZE KANT TOT AAN DE FLABBAARTBEEK, DE GRENS MET OEDELEM. DE PALEN VAN DE ELEKTRISCHE LEIDING WAREN PAS GEPLAATST. RECHTS ZIEN WIJ DE TWEE MOOIE LINDEBOMEN BIJ DE TOEGANG TOT HET HOF RENE WILLE. DEZE PRENTKAART DATEERT UIT 1927. DE NAAM ‘SCHOOLSTRAAT’ DIE EROP VOORKOMT IS FOUTIEF EN WERD TE KNESSELARE NOOIT GEBRUIKT.

116

117

KLOOSTERSTRAAT REPRESENTING THE DROVE TO THE FARM HECKE, HECTOR WITTEVRONGEL LATER, NOW ANTIQUE FARM ‘T LIJSTERNEST. FROM THE PARTY WAS NO MORE CONSTRUCTION ALONG THE SIDE OF THE FLABBAARTBEEK, BORDER WITH OEDELEM. THE POSTS OF ELECTRIC LINE WERE POSTED PAS. RIGHT WE SEE THE TWO BEAUTIFUL LINDE TREES AT THE ACCESS TO THE COURT RENE WILLE. THIS POST CARD DATING FROM 1927. THE NAME ‘SCHOOLSTRAAT’ THAT SHOULD OCCUR IS WRONG AND WAS NEVER USED TO KNESSELARE.


‘DE KRUISSE’

118

119


122 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 1112 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 126 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 126 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 130 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 130 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 134 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 134 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES

120

121


122

123


BEHALVE ZIJN MOLENS BEZAT KNESSELARE NOG ANDERE SCHILDERACHTIGE EN TYPISCHE HOEKJES. DE VOLGENDE FOTO IS BIJNA EEN HERFSTSCHILDERIJTJE. HET OUDE JULIETJE CANNAERT STAPT NAAR HOEKESTRAAT TOE, BIJ ‘DE KRUISSE’, HELEMAAL OP HET EINDE VAN DE KERKSTRAAT. HET SCHEEFGEZAKTE BIDBANKJE NODIGT UIT TOT EEN GEBED. NIETS VERSTOORT DE LANDELIJKE RUST EN VREDE... WIJ ZIJN IN 1938 EN HET OUDE KRUIS IS REEDS VERPLAATST; TOT 1937 STOND HET EEN GOEDE TWEEHONDERD METER DICHTER BIJ DE MOLEN DE SOMER, OP DE PLAATS WAAR — NAAR MEN ZEGT — EEN LANDBOUWER ZOU VERMOORD ZIJN DOOR SOLDATEN IN DE FRANSE TIJD. HEEL DIT MOOIE HOEKJE IS NU VERDWENEN. ALLEEN HET KRUIS STAAT ER NOG, MAAR AL DE REST HEEFT PLAATS MOETEN MAKEN VOOR EEN BETONWEG MET VEEL NIEUWE HUIZENBLOKKEN.

124

EXCEPT HIS MILLS HAD KNESSELARE OTHER PICTURESQUE AND TYPICAL CORNERS. THE NEXT PICTURE IS ALMOST AN AUTUMN PAINTING. THE OLD JULIETJE CANNAERT STREET CORNER TO GET TO, AT ‘THE KRUISSE’, AT THE VERY END OF THE KERKSTRAAT. THE SAGGING BIDBANKJE INVITES A PRAYER. NOTHING DISTURBS THE RURAL PEACE AND QUIET ... WE ARE ALREADY BEEN MOVED IN 1938 AND OLD CROSS; UNTIL 1937 IT WAS A GOOD TWO HUNDRED METER CLOSER TO THE SOMER MILL ON THE PLACE — FOR MEN SAY — A FARMER WAS MURDERED BY THE FRENCH SOLDIERS IN TIME. THIS VERY BEAUTIFUL CORNER IS NOW GONE. ONLY THE CROSS IS THERE, BUT ALL ELSE HAS TO MAKE FOR A PLACE WITH MANY NEW CONCRETE ROAD BLOCKS.

125


126

127


BEHALVE ZIJN MOLENS BEZAT KNESSELARE NOG ANDERE SCHILDERACHTIGE EN TYPISCHE HOEKJES. DE VOLGENDE FOTO IS BIJNA EEN HERFSTSCHILDERIJTJE. HET OUDE JULIETJE CANNAERT STAPT NAAR HOEKESTRAAT TOE, BIJ ‘DE KRUISSE’, HELEMAAL OP HET EINDE VAN DE KERKSTRAAT. HET SCHEEFGEZAKTE BIDBANKJE NODIGT UIT TOT EEN GEBED. NIETS VERSTOORT DE LANDELIJKE RUST EN VREDE... WIJ ZIJN IN 1938 EN HET OUDE KRUIS IS REEDS VERPLAATST; TOT 1937 STOND HET EEN GOEDE TWEEHONDERD METER DICHTER BIJ DE MOLEN DE SOMER, OP DE PLAATS WAAR — NAAR MEN ZEGT — EEN LANDBOUWER ZOU VERMOORD ZIJN DOOR SOLDATEN IN DE FRANSE TIJD. HEEL DIT MOOIE HOEKJE IS NU VERDWENEN. ALLEEN HET KRUIS STAAT ER NOG, MAAR AL DE REST HEEFT PLAATS MOETEN MAKEN VOOR EEN BETONWEG MET VEEL NIEUWE HUIZENBLOKKEN.

128

EXCEPT HIS MILLS HAD KNESSELARE OTHER PICTURESQUE AND TYPICAL CORNERS. THE NEXT PICTURE IS ALMOST AN AUTUMN PAINTING. THE OLD JULIETJE CANNAERT STREET CORNER TO GET TO, AT ‘THE KRUISSE’, AT THE VERY END OF THE KERKSTRAAT. THE SAGGING BIDBANKJE INVITES A PRAYER. NOTHING DISTURBS THE RURAL PEACE AND QUIET ... WE ARE ALREADY BEEN MOVED IN 1938 AND OLD CROSS; UNTIL 1937 IT WAS A GOOD TWO HUNDRED METER CLOSER TO THE SOMER MILL ON THE PLACE — FOR MEN SAY — A FARMER WAS MURDERED BY THE FRENCH SOLDIERS IN TIME. THIS VERY BEAUTIFUL CORNER IS NOW GONE. ONLY THE CROSS IS THERE, BUT ALL ELSE HAS TO MAKE FOR A PLACE WITH MANY NEW CONCRETE ROAD BLOCKS.

129


130

131


BEHALVE ZIJN MOLENS BEZAT KNESSELARE NOG ANDERE SCHILDERACHTIGE EN TYPISCHE HOEKJES. DE VOLGENDE FOTO IS BIJNA EEN HERFSTSCHILDERIJTJE. HET OUDE JULIETJE CANNAERT STAPT NAAR HOEKESTRAAT TOE, BIJ ‘DE KRUISSE’, HELEMAAL OP HET EINDE VAN DE KERKSTRAAT. HET SCHEEFGEZAKTE BIDBANKJE NODIGT UIT TOT EEN GEBED. NIETS VERSTOORT DE LANDELIJKE RUST EN VREDE... WIJ ZIJN IN 1938 EN HET OUDE KRUIS IS REEDS VERPLAATST; TOT 1937 STOND HET EEN GOEDE TWEEHONDERD METER DICHTER BIJ DE MOLEN DE SOMER, OP DE PLAATS WAAR — NAAR MEN ZEGT — EEN LANDBOUWER ZOU VERMOORD ZIJN DOOR SOLDATEN IN DE FRANSE TIJD. HEEL DIT MOOIE HOEKJE IS NU VERDWENEN. ALLEEN HET KRUIS STAAT ER NOG, MAAR AL DE REST HEEFT PLAATS MOETEN MAKEN VOOR EEN BETONWEG MET VEEL NIEUWE HUIZENBLOKKEN.

132

EXCEPT HIS MILLS HAD KNESSELARE OTHER PICTURESQUE AND TYPICAL CORNERS. THE NEXT PICTURE IS ALMOST AN AUTUMN PAINTING. THE OLD JULIETJE CANNAERT STREET CORNER TO GET TO, AT ‘THE KRUISSE’, AT THE VERY END OF THE KERKSTRAAT. THE SAGGING BIDBANKJE INVITES A PRAYER. NOTHING DISTURBS THE RURAL PEACE AND QUIET ... WE ARE ALREADY BEEN MOVED IN 1938 AND OLD CROSS; UNTIL 1937 IT WAS A GOOD TWO HUNDRED METER CLOSER TO THE SOMER MILL ON THE PLACE — FOR MEN SAY — A FARMER WAS MURDERED BY THE FRENCH SOLDIERS IN TIME. THIS VERY BEAUTIFUL CORNER IS NOW GONE. ONLY THE CROSS IS THERE, BUT ALL ELSE HAS TO MAKE FOR A PLACE WITH MANY NEW CONCRETE ROAD BLOCKS.

133


134

135


BEHALVE ZIJN MOLENS BEZAT KNESSELARE NOG ANDERE SCHILDERACHTIGE EN TYPISCHE HOEKJES. DE VOLGENDE FOTO IS BIJNA EEN HERFSTSCHILDERIJTJE. HET OUDE JULIETJE CANNAERT STAPT NAAR HOEKESTRAAT TOE, BIJ ‘DE KRUISSE’, HELEMAAL OP HET EINDE VAN DE KERKSTRAAT. HET SCHEEFGEZAKTE BIDBANKJE NODIGT UIT TOT EEN GEBED. NIETS VERSTOORT DE LANDELIJKE RUST EN VREDE... WIJ ZIJN IN 1938 EN HET OUDE KRUIS IS REEDS VERPLAATST; TOT 1937 STOND HET EEN GOEDE TWEEHONDERD METER DICHTER BIJ DE MOLEN DE SOMER, OP DE PLAATS WAAR — NAAR MEN ZEGT — EEN LANDBOUWER ZOU VERMOORD ZIJN DOOR SOLDATEN IN DE FRANSE TIJD. HEEL DIT MOOIE HOEKJE IS NU VERDWENEN. ALLEEN HET KRUIS STAAT ER NOG, MAAR AL DE REST HEEFT PLAATS MOETEN MAKEN VOOR EEN BETONWEG MET VEEL NIEUWE HUIZENBLOKKEN.

136

137

EXCEPT HIS MILLS HAD KNESSELARE OTHER PICTURESQUE AND TYPICAL CORNERS. THE NEXT PICTURE IS ALMOST AN AUTUMN PAINTING. THE OLD JULIETJE CANNAERT STREET CORNER TO GET TO, AT ‘THE KRUISSE’, AT THE VERY END OF THE KERKSTRAAT. THE SAGGING BIDBANKJE INVITES A PRAYER. NOTHING DISTURBS THE RURAL PEACE AND QUIET ... WE ARE ALREADY BEEN MOVED IN 1938 AND OLD CROSS; UNTIL 1937 IT WAS A GOOD TWO HUNDRED METER CLOSER TO THE SOMER MILL ON THE PLACE — FOR MEN SAY — A FARMER WAS MURDERED BY THE FRENCH SOLDIERS IN TIME. THIS VERY BEAUTIFUL CORNER IS NOW GONE. ONLY THE CROSS IS THERE, BUT ALL ELSE HAS TO MAKE FOR A PLACE WITH MANY NEW CONCRETE ROAD BLOCKS.


SINTWILLIBRORDUSKERK, KNESSELARE

138

139


142 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 142 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 144 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 144 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES 146 EENKLEURENDRUK 297 X 210 MM 146 MONOCOLOUR 11,69 X 8,26 INCHES

140

141


BINNENZICHT VAN DE KERK IN 1909. BEMERK DE OUDE MUURSCHILDERINGEN, DE PETROLEUMLAMPEN EN DE KLEINE STOELTJES, AFKOMSTIG UIT DE OUDE KERK. HET TRIOMFKRUIS EN DE BEELDEN VAN HET H.HART EN VAN DE MOEDER GODS BIJ DE INGANG VAN HET KOOR, WAREN ER NOG NIET. VERSCHEIDENE HEILIGENBEELDEN ZIJN SINDDIEN VAN PLAATS VERANDERD. IN 1913 WERD HEEL DE KERK HERSCHILDERD.

142

WITHIN SIGHT OF THE CHURCH IN 1909. NOTE THE OLD MURAL, THE OIL LAMPS AND SMALL SEATS, FROM THE OLD CHURCH. THE TRIUMPH OF THE CROSS AND THE IMAGES H.HART AND MOTHER OF GOD AT THE ENTRANCE OF THE CHOIR, THERE WERE NOT. ARE SEVERAL SAINTS SIND THAT PLACE OF CHANGED. IN 1913 WAS THE WHOLE CHURCH REPAINTED.

143


BINNENZICHT VAN DE KERK IN 1909. BEMERK DE OUDE MUURSCHILDERINGEN, DE PETROLEUMLAMPEN EN DE KLEINE STOELTJES, AFKOMSTIG UIT DE OUDE KERK. HET TRIOMFKRUIS EN DE BEELDEN VAN HET H.HART EN VAN DE MOEDER GODS BIJ DE INGANG VAN HET KOOR, WAREN ER NOG NIET. VERSCHEIDENE HEILIGENBEELDEN ZIJN SINDDIEN VAN PLAATS VERANDERD. IN 1913 WERD HEEL DE KERK HERSCHILDERD.

144

WITHIN SIGHT OF THE CHURCH IN 1909. NOTE THE OLD MURAL, THE OIL LAMPS AND SMALL SEATS, FROM THE OLD CHURCH. THE TRIUMPH OF THE CROSS AND THE IMAGES H.HART AND MOTHER OF GOD AT THE ENTRANCE OF THE CHOIR, THERE WERE NOT. ARE SEVERAL SAINTS SIND THAT PLACE OF CHANGED. IN 1913 WAS THE WHOLE CHURCH REPAINTED.

145


BINNENZICHT VAN DE KERK IN 1909. BEMERK DE OUDE MUURSCHILDERINGEN, DE PETROLEUMLAMPEN EN DE KLEINE STOELTJES, AFKOMSTIG UIT DE OUDE KERK. HET TRIOMFKRUIS EN DE BEELDEN VAN HET H.HART EN VAN DE MOEDER GODS BIJ DE INGANG VAN HET KOOR, WAREN ER NOG NIET. VERSCHEIDENE HEILIGENBEELDEN ZIJN SINDDIEN VAN PLAATS VERANDERD. IN 1913 WERD HEEL DE KERK HERSCHILDERD.

146

WITHIN SIGHT OF THE CHURCH IN 1909. NOTE THE OLD MURAL, THE OIL LAMPS AND SMALL SEATS, FROM THE OLD CHURCH. THE TRIUMPH OF THE CROSS AND THE IMAGES H.HART AND MOTHER OF GOD AT THE ENTRANCE OF THE CHOIR, THERE WERE NOT. ARE SEVERAL SAINTS SIND THAT PLACE OF CHANGED. IN 1913 WAS THE WHOLE CHURCH REPAINTED.

147


EEN VERZAMELING FOTO’S EN PRENTBRIEFKAARTEN AANGEVULD MET HISTORISCHE GEGEVENS SAMENGESTELD DOOR ALFONS RYSERHOVE & ROSELIEN WILLE 148

149


16,55 KM2

16,55 KM2

GEPUBLICEERD DOOR

PUBLISHED BY

VORMGEVING / ART DIRECTION / CONCEPT

GRAPHIC DESIGN/ ART DIRECTION / CONCEPT

GEPRINT DOOR

PRINTED BY

VERTALING NAAR HET ENGELS

TRANSLATION IN ENGLISH

FOTOGRAFIE

PHOTOGRAPHY

FONT

FONT

COPYRIGHT

COPYRIGHT

SPECIALE DANK AAN

SPECIAL THANKS TO

SCHOOL OF ARTS KASK EN KONINKLIJK CONSERVATORIUM VORMEN SAMEN DE SCHOOL OF ARTS VAN HOGESCHOOL GENT WWW.KASK.BE

SCHOOL OF ARTS KASK EN KONINKLIJK CONSERVATORIUM VORMEN SAMEN DE SCHOOL OF ARTS VAN HOGESCHOOL GENT WWW.KASK.BE

ROSELIEN WILLE

ROSELIEN WILLE

PIXIES WORLD

PIXIES WORLD

TRANSLATE.GOOGLE.BE

TRANSLATE.GOOGLE.BE

ROSELIEN WILLE & ALFONS RYSERHOVE PLATFORM BOLD-MEDIUM-LIGHT

ROSELIEN WILLE & ALFONS RYSERHOVE PLATFORM BOLD-MEDIUM-LIGHT

2013, SCHOOL OF ARTS, KASK, ROSELIEN 2013, SCHOOL OF ARTS, KASK, ROSELIEN WILLE WILLE

150

GAËTAN BEGEREM, GEOFFREY BRUSATTO, CHARLOTTE CHEETHAM, JO DE BAERDEMAEKER, FILIP DE BAUDRINGHIEN, SARAH DE BONDT, CHRISTINE DEBOOSERE, LIEVEN DECONINCK, BIEKE DEPUYDT, PETER DERKS, THOMAS DESMET, ROBIN DE VOOGHT, DANNY DOBBELAERE, CHRIS HUBRECHT, JURGEN MAELFEYT, MARC POPELIE SASKIA WESTERDUIN , DRIES WIEWAUTERS

GAËTAN BEGEREM, GEOFFREY BRUSATTO, CHARLOTTE CHEETHAM, JO DE BAERDEMAEKER, FILIP DE BAUDRINGHIEN, SARAH DE BONDT, CHRISTINE DEBOOSERE, LIEVEN DECONINCK, BIEKE DEPUYDT, PETER DERKS, THOMAS DESMET, ROBIN DE VOOGHT, DANNY DOBBELAERE, CHRIS HUBRECHT, JURGEN MAELFEYT, MARC POPELIE SASKIA WESTERDUIN , DRIES WIEWAUTER 151


16,55 KM2  
16,55 KM2  
Advertisement