__MAIN_TEXT__

Page 1

Програма Україна - НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони

Національне агентство України з питань державної служби

Реалізація Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони у 2015 році


Загальний контекст Національне агентство України з питань державної служби (далі - Нацдержслужба) визначене національним координатором та основним виконавцем заходів з виконання Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони України. Рішення прийняте 25 грудня 2012 року на шостому засіданні Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору.

Одним із заходів Річної національної програми співробітництва Україна–НАТО на 2015 рік, затвердженої Указом Президента України від 23 квітня 2015 року № 238/2015 (далі – РНП-2015), є реалізація Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони (далі – Програма). 2

Серед основних заходів РНП-2015 щодо підготовки фахівців з питань співробітництва Україна-НАТО визначено: 

виконання Програми (Нацдержслужба, Міністерство оборони України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень); впровадження Курсу з питань оборони і безпеки для керівного складу органів державної влади України (Нацдержслужба, Міністерство оборони України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України); забезпечення обміну досвідом з Грузією у рамках виконання Програми (Нацдержслужба, Міністерство оборони України).

План заходів з реалізації Програми на 2015 рік розроблений Нацдержслужбою спільно з керівництвом Програми на основі пропозицій органів державної влади, навчальних закладів та наукових установ, залучених до реалізації Програми.


Пріоритети діяльності

3


Загальні результати У рамках Програми забезпечується організація та проведення комунікативних заходів, навчальних поїздок, тренінгів для тренерів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і заходів, направлених на розвиток лідерського потенціалу, а також підготовка навчальних програм та підручників із згаданої тематики для цивільного персоналу сектору безпеки і оборони. 4

Основними напрямами реалізації Програми є розвиток лідерського потенціалу та підвищення кваліфікації державних службовців сектору безпеки і оборони з мовної підготовки, європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, з питань антикорупційного законодавства тощо. Одним з пріоритетних напрямів реалізації Програми є формування у державних службовців сектору безпеки і оборони системи знань, навичок і компетентностей, необхідних для реагування на виклики та загрози системі міжнародної безпеки. Реалізація заходів Програми сприяє комплексному реформуванню сектору безпеки і оборони та направлена на запровадження ефективної системи підготовки його персоналу. У рамках реалізації Програми до проведення навчальних заходів залучаються вітчизняні та міжнародні експерти.

Впровадження кращого світового досвіду та успішних практик у навчальний процес є ефективним інструментом у контексті підготовки сучасних фахівців.


Комунікативні заходи Впродовж 2015 року в рамках реалізації Програми проведено 41 комунікативний захід, в яких взяли участь 2518 представників органів державної влади сектору безпеки і оборони. До реалізації заходів Програми залучені представники органів державної влади: Адміністрації Президента України, Міністерства оборони України, Міністерства закордонних справ України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Нацдержслужби.

5

Крім того, активну участь у заходах Програми беруть представники вищих навчальних закладів і наукових установ: Дипломатичної академії Україні, Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Інституту Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова тощо.


Впродовж поточного року Нацдержслужбою у співпраці з Програмою організовано проведення чотирьох комунікативних заходів:

6

 семінару для тренерів/науково-педагогічних працівників «Виклики європейській безпековій системі: регіональні конфлікти»;  розширеного засідання Ради керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади за участю представників Програми та іноземних фахівців з питань державної служби;  Щорічної конференції Програми «Модернізація системи державного управління та її вплив на сектор безпеки та оборони» ;  комунікативного заходу на тему «Публічна служба в Україні: проблеми ефективного управління». Стан виконання заходів Програми обговорено 12 листопада 2015 року в рамках візиту представників Міжнародного секретаріату НАТО до України. Обговорення результатів впровадження Програми відбувається двічі на рік під час засідань Керівного комітету Програми в Штаб-квартирі НАТО (м. Брюссель, Королівство Бельгія). У липні 2015 року участь в обговоренні результатів Програми взяли представники Адміністрації Президента України і Міністерства оборони України. У грудні поточного року запланована участь у звітуванні представника Нацдержслужби.


Заходи Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України

Міжнародна експертна нарада з питань захисту критичної інфраструктури в Україні Національний інститут стратегічних досліджень

Робоча зустріч в Національній академії Національної гвардії України

7


Семінар в Національній академії державного управління при Президентові України «Досвід країн ЄС у сфері організації миротворчих операцій та забезпечення підтримання громадської безпеки у зоні їх проведення»

8

Семінар для працівників кінологічних служб різних відомств Міжрегіональний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій


Мовна підготовка

9


У 2015 році в рамках реалізації Програми здійснювалась мовна підготовка фахівців сектору безпеки і оборони. Зокрема, участь у курсах взяли 142 представники органів державної влади, 93 з яких отримали сертифікати. Мовна підготовка здійснюється на базі провідних вищих навчальних закладів:  Національний університет оборони України імені Івана Черняховського;  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;  Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Щорічно Нацдержслужбою проводиться робота щодо визначення потреб. Зокрема, у 2015 році потреби на центральному та регіональному рівнях у підвищенні кваліфікації з мовної підготовки складають 3 744 та 3 249 осіб відповідно.

10

У період з 4 по 19 листопада 2015 року на базі Нацдержслужби проведені тестування з метою визначення рівня володіння англійською мовою представниками органів державної влади сектору безпеки і оборони. У тестуванні взяли участь 653 особи, з яких 572 було відібрано для навчання на курсах підвищення кваліфікації з мовної підготовки у 2015-2016 навчальному році.


Курси з мовної підготовки Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

11

Тестування з мовної підготовки Національне агентство України з питань державної служби


Впровадження Курсу з питань оборони і безпеки для керівного складу органів державної влади України

12

Окремим напрямом в рамках реалізації Програми є впровадження Курсу з питань оборони і безпеки для керівного складу органів державної влади України (далі – Курс). Нацдержслужбою з іншими заінтересованими органами проводиться робота щодо впровадження Курсу:  створено Організаційний комітет з питань підготовки Курсу та забезпечено проведення його засідання;  підготовлено проекти концепції та програми Курсу, розроблені з урахуванням досвіду та кращих практик з проведення аналогічних курсів у Фінляндії, Естонії та Грузії;  утворено Робочу групу з підготовки до впровадження Курсу та проведено її засідання;  підготовлено пропозиції щодо тематик виступів та сформовано перелік вітчизняних і міжнародних експертів.


Разом з тим, під час розширеного засідання Координаційної групи з питань реалізації Програми було прийнято рішення щодо перенесення Курсу на 2016 рік у зв’язку з новими підходами до його впровадження. Розширене засідання Координаційної групи з питань реалізації Програми

Висока зацікавленість з боку органів державної влади до Курсу обумовлює необхідність продовження роботи з його впровадження, що забезпечить ефективну комунікацію між органами державної влади, інститутами громадянського суспільства та засобами масової інформації. 13

Обмін досвідом з Грузією Обмін досвідом з Грузією у рамках виконання Програми забезпечується шляхом участі експертів – представників державних установ Грузії в комунікативних заходах, організованих в рамках виконання Програми. Так, представники Програми професійного розвитку ГрузіяНАТО та Бюро державної служби Грузії взяли участь у 3 заходах, співорганізатором яких була Нацдержслужба:  засіданні Ради керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади за участю представників Програми та іноземних фахівців з питань державної служби;  Щорічній конференції Програми «Модернізація системи державного управління та її вплив на сектор безпеки та оборони»;  Дев’ятій щорічній регіональній конференції з питань інституційної розбудови; Крім того, відбулась робоча зустріч Ректора Дипломатичної академії України М.Кулініча з керівником Програми професійного розвитку Грузія-НАТО М.Габашвілі.


Робоча зустріч Ректора Дипломатичної академії України М.Кулініча з Керівником програми професійної підготовки НАТО у Грузії М.Габашвілі

14

Відповідно до резолюції Щорічної конференції Програми прийнято рішення розвивати взаємодію з Грузією, іншими країнами в рамках реалізації Програми з метою ознайомлення з кращими практиками реформування державного управління та державної служби, запобігання проявам корупції та конфлікту інтересів, а також залучення експертів у сфері державного управління та державної служби до проведення комунікативних заходів.

Засідання Координаційної групи З метою підвищення ефективності реалізації заходів Програми наказом Нацдержслужби від 27 жовтня 2014 року № 165 утворено Координаційну групу з питань реалізації Програми (далі – Координаційна група), що є дорадчим органом при Нацдержслужбі.

Метою діяльності Координаційної групи є фаховий аналіз, організація та реалізація заходів щодо виконання Програми. До її складу входять представники органів державної влади, навчальних закладів та наукових установ, залучених до реалізації Програми.


15


Протягом 2015 року проводились щоквартальні засідання Координаційної групи. Зокрема, Нацдержслужбою організовано проведення 4 засідань Координаційної Групи (05 лютого, 29 травня, 15 вересня та 08 грудня). Під час проведених засідань обговорено питання підвищення ефективності реалізації Програми та посилення міжвідомчої координації органів державної влади, навчальних закладів та наукових установ, залучених до реалізації Програми. До участі у розширених засіданнях Координаційної групи запрошуються представники Адміністрації Президента України, Штаб-квартири НАТО, Женевського центру з питань демократичного контролю над збройними силами (DCAF) тощо.

Напрями реалізації Програми на 2016 рік Нацдержслужбою з урахуванням пріоритетів державної політики щодо співробітництва України з Північноатлантичним альянсом визначено напрями реалізації Програми у 2016 році: 16

Profile for Ivan Roschin

Nato PDP report  

Nato PDP report  

Profile for roschin
Advertisement