Page 1

Uddannelsesleder Ved Rosborg Gymnasium & HF er 2 stillinger som uddannelsesleder ledig pr. 1. maj 2014 eller snarest derefter. Uddannelseslederen indgår i skolens ledelsesteam og har samtidig et mindre antal undervisningstimer. Rosborg Gymnasium & HF har gennem de senere år oplevet en stærk vækst i antal elever og ansatte, så der pr. 1. august forventes at være ca. 1400 elever og 150 ansatte, heraf 130 lærere. Det er vort ønske at styrke skolens ledelse ved at øge antallet af uddannelsesledere, således at skolens ledelse fremover vil omfatte rektor, vicerektor, økonomi- og administrationschef samt fire uddannelsesledere. I ledelsen arbejder vi tæt sammen samtidig med, at den enkelte uddannelsesleder har et selvstændigt personalemæssigt, pædagogisk og administrativt ledelsesansvar. Uddannelseslederen vil få det ledelsesmæssige ansvar for undervisningen i et af skolens uddannelsesområder med ca. 10 klasser, herunder alle forhold vedr. eleverne. Ligeledes er uddannelseslederen nærmeste leder for ca. 25 lærere, der gennemføres årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med. Det forventes, at uddannelseslederen indgår i samarbejdet om skolens pædagogiske udvikling og strategi. Desuden vil der til hver uddannelsesleder være knyttet særlige ledelsesopgaver af driftsmæssig karakter, som aftales nærmere i forbindelse med ansættelsen. Løn i henhold til gældende overenskomst med mulighed for kvalifikationstillæg og resultatløn. Yderligere oplysninger ved henvendelse til rektor Mads Peter Villadsen eller vicerektor Flemming Kiilsgaard Madsen på tlf. 7583 2322 eller på mail: rosborg@rosborg-gym.dk Ansøgningsfrist mandag den 3. marts 2014. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 11 og 12. Ansøgninger stiles til rektor Mads Peter Villadsen mærket Uddannelsesleder og sendes elektronisk via Gymnasiejob.dk eller til job@rosborg-gym.dk

Uddannelsesleder 2014  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Uddannelsesleder_2014.pdf