Page 1

Tysk-hold på by-rally i Flensborg I 1. y og 1.bt var vi den 21. marts på tysktur til Flensborg. Hen på formiddagen var vi fremme ved Duborg-Skolen, hvor forstanderen bød os velkommen og fortalte om skolen og om, hvilken baggrund mange af skolens elever har. Han fortalte, at mange af skolens elever hverken føler sig danske eller tyske. I grænselandet er der tilsyneladende en sameksistens mellem dansk og tysk sprog og kultur. På Duborg-skolen foregår al undervisning på Dansk, bortset fra fremmedsprogfagene. I hverdagen taler de fleste elever tysk. Efter velkomsten delte vi os i to grupper, som hver blev vist ud til et klasselokale. Dér skulle vi møde nogle af skolens elever. Vi blev bedt om at finde et par elever at snakke med, men mange var lidt tilbageholdende, så der gik et stykke tid, før der skete noget. Da alle havde fundet nogen at tale tysk med, blev vi vist rundt, og samtidig talte vi om emner som skole, fritid, familie og bosted. Det tog lidt tid at tale sig varm, men det lykkedes efterhånden at kommunikere mere flydende. Det viste sig, at forskellen på vores og deres hverdag ikke var særligt stor. De gik til de samme fritidsaktiviteter, og på mange måder lignede deres hverdag af vores. Den mest markante forskel var, at det meste af deres undervisning foregik med papir og blyant. Computeren stod derhjemme. Det, at eleverne talte dansk i undervisningen og tysk i fritiden, forekom som helt naturligt for dem, selvom det for os virkede lidt underligt. Nogle elever havde også dansktalende forældre og talte derfor dansk i hjemmet, men de fleste steder taltes der tysk. Efter besøget på Duborg-skolen, blev vi sendt ud på et by-rally i Flensborg. Der var rigeligt tid til at hygge, og spise karrywurst, undervejs. I forbindelse med by-rally’et besøgte vi bl.a. Dänische Centralbibliolek, Johannsen Rumhaus og Westindien Speicher. Efter en hyggelig eftermiddag i Flensburg, mødtes vi igen på Duborg-Skolen, hvor en repræsentant for Flensborg Avis (FLA) ventede på os. Han fortalte om arbejdet på Flensborg Avis’, om avisens læsere og dens historie. Flensborg avis er inddelt i en tysk og en dansk del. Den dækker de vigtigste nyheder fra både Tyskland og Danmark. Oplægget holdt han skiftevis på dansk og tysk. Man skulle koncentrere sig grundigt for at følge med på tysk, men det var en god udfordring. Efter repræsentantens oplæg, kunne vi stille ham spørgsmål på tysk. Det var interessante svar han gav os, og det var med til at give os en bedre forståelse af livet i grænselandet. I grænselandet behøver man ikke tage stilling til, hvilken nationalitet man har. Det var nok svært at forholde sig til for mange af os. Efter et spændende oplæg om FLA og grænselandet, gik vi til en restaurant for at spise aftensmad – lækkert! Kort efter aftensmaden var der afgang med bussen fra Flensborg ZOB (busstation). Det var en god, og lærerig dag og ikke mindst en god anledning til at være sammen med sin klasse uden for klasselokalet. Emil Lillegaard Hansen 1y

Tysk-turen_til_Flensborg._Emil_L._1y_  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Tysk-turen_til_Flensborg._Emil_L._1y_.pdf

Tysk-turen_til_Flensborg._Emil_L._1y_  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Tysk-turen_til_Flensborg._Emil_L._1y_.pdf