Page 1

Studievalg, årsplan for 2009/2010 Måned August

Uger 35

Årgang

September

35-36-37 37-38-39 41-42 44-45-46 43 (mandag – onsdag) 44-45

3. g og 2. hf

Oktober Oktober

Oktober/november

1. g 3. g og 2. hf 3. g og 2. hf

November December/januar Januar

47-48 51-52-53

1. hf -

Februar Februar/marts

7-8 5-6-9

VUC + 2. hf + 3.g

Marts/april

11-12-14-15

2. g og 1. hf

April

16

2. g. og 1. hf

April/maj Maj Juni

19-20 21-22-23-24-25-26 Med kursiv er markeret eksterne aktiviteter

Tema Studievalgs tilstedeværelse på skolerne starter 3. års oplæg (det første af 2) Tilmelding til brobygning Pause Introoplæg Forventet brobygning i Syddanmark Studiepraktik i Region Midtjylland samt i Region Nordjylland Introoplæg Julepause fra Studievalg Diverse aktiviteter på skolerne fx gruppevejledninger m.m.. Pause Udslusningsoplæg/3. års oplæg (det andet af 2) 2. års oplæg samt det andet 1. års oplæg for hf’ere Karrierevalg for anden årgang og første hf Diverse aktiviteter på skolerne fx gruppevejledninger m.m.. Pause Aktiviteter efter behov

Studievalg paa rosborg gymnasium og hf aarsplan 2009  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Studievalg_paa_Rosborg_Gymnasium_og_HF_-_AArsplan_2009.pdf

Studievalg paa rosborg gymnasium og hf aarsplan 2009  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Studievalg_paa_Rosborg_Gymnasium_og_HF_-_AArsplan_2009.pdf