Page 1

Særlige indsatsområder på Rosborg Rosborgs elever, medarbejdere og bestyrelse har i et stykke tid arbejdet med at indkredse nogle særlige indsatsområder, som fra 2009 kommer til at præge vores fælles hverdag både i undervisningen og i frivillige aktiviteter. Dette er mundet ud i, at vi har lagt os fast på at gøre en særlig indsats for at udvikle skolen inden for følgende områder: Eksternt samarbejde Innovation Internationalisering IT-baserede arbejdsformer I praksis betyder det, at du som elev vil opleve, at der i løbet af skoleåret bliver iværksat forskellige aktiviteter, der kan bidrage til, at Rosborg fortsat er en skole, der udvikler sig i et dynamisk samspil med omverdenen. Fx kan der blive tale om, at du og din klasse i nogle undervisningsforløb samarbejder med elever fra andre gymnasier i Danmark og i udlandet, eller at I samarbejder med forskere og med folk fra det private erhvervsliv. Der kan også blive tale om, at nogle undervisningsforløb er særligt tilrettelagt med henblik på at understøtte en kreativ og innovativ måde at lære på. Samtidig vil der løbende være fokus på at inddrage nye IT-baserede arbejdsformer i undervisningen. Målet med det hele er at opfylde skolens vision om at udvikle dygtige, engagerede elever med viden og kompetencer der kvalificerer til videregående uddannelser. Verden omkring Rosborg flytter sig, og Rosborg flytter med!

Indsatsomraader__pdf___2009_  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Indsatsomraader__pdf___2009_.pdf