Page 2

Joan Stolarczyk

Horsted

2010

b

Jonas Thoft Moth

Lauridsen

2010

b

Kristine Louise

Møller-Jensen

2010

b

Lars Risom

Poulsen

2010

b

Line Falborg

Sejr

2010

b

Line Guntoft

Riiskjær

2010

b

Lisbeth

Hansen

2010

b

Lærke-Sofie Klok

Due

2010

b

Maria Lund

Kallestrup

2010

b

Mette Riber

Eggert

2010

b

Michaela

Dahl

2010

b

Nana Nørby

Alrø

2010

b

Nicolaj

Hougaard

2010

b

Nina Schrøder

Noe

2010

b

Silke Liane Valentin

Jensen

2010

b

Steffen Dahl

Christensen

2010

b

Tanne

Hundahl

2010

b

Tone

Høyrup

2010

b

Andrea Svennevig

Hyldig

2010

e

Anne-Sophie Anker

Hansen

2010

e

Emil Ørum

Østergaard

2010

e

Ida Maria Samsøe

Grønkjær

2010

e

Jakob Hübertz

Poulsen

2010

e

Johan Engstrøm

Johansen

2010

e

Jonas Stenkjær

Dich

2010

e

Julie Mia

Brund-Andersen

2010

e

Lasse Løvlund

Toft

2010

e

Luna Maria Stjerneby

Karlsen

2010

e

Malene Billeskov

Keller

2010

e

Marcus Alsted

Elkjer

2010

e

Maria Bay

Bechmann

2010

e

Marie Cecilie

Vinther

2010

e

Mathias Berntsen

Beck

2010

e

Nicolai Duedahl

Hendé

2010

e

Nina Lomholt

Andersen

2010

e

Pernille

Lund

2010

e

Rikke Gade

Vestermark

2010

e

Aargang 2010  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Klasselister_40_ar_jubilaeum/AArgang_2010.pdf

Aargang 2010  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Klasselister_40_ar_jubilaeum/AArgang_2010.pdf