Page 1

ROSBORG GYMNASIUM & HF

Dagsorden og referatfra bestyrelsesmøde Dato: Sted:

I. september 2015, kl. I 9.00-22.00 Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale NI på kontoret

Til stede: Svenn Haargaard, indstillet af Dl, (SH) fmd Christa Laursen, indstillet af Kommuneforeningen i Region Syddanmark, (CL) Torben Bager indstillet af SDU. (TB) Jens Jørgen Christensen indstillet af Vejle Kommune som repræsentant for skolerne i Vejle. (JJC) Per Bhutho (ms) medarbejderrepræsentant (PB) Claus Lykke Due (us) medarbejderrepræsentant (CD) Peter Risager (ms), elevrepræsentant Viktor Glavind (us), elevrepræsentant Hanne Hautop, (HA) rektor Flemming Kiilsgaard Madsen, (FKM) Vicerektor Frank Hejlskov (FH) Økonomi og administrationschef Afbud: Sonny Berthold, indstillet af Region Syddanmark (næstformand)

Punkt Emne

Bemærkning Formanden bød velkommen til Viktor Glavind og Peter Risager, nye elevrepræsentanter

o. .

2 .

Beslutning om halbyggeri

3.

Evt. herunder fastlæggelse af mødedatoer i skoleåret 2015/16 samt fastlæggelse af dato for bestyrelsesseminar -

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen pt. 31. juli 2015 til efterretning. Formandsskabet for bestyrelsen på Rosborg Gymnasium og HF indstillede, at byggeriet af Rosborg Hallen gennemføres i den udformning, som har været i licitation (Jævnfør bilag nr. 4: Multihal-opr. tilbud) med en tilføjelse om, at byggeriet finansieres med fasiforrentede lån. Bestyrelsen fulgte form andsskabets indstilling og vedtog, at byggeriet iværksættes Torsdag den If. september 2015, kl. 16 Torsdag den 17. december 2015, kl. 16 Torsdag den 7. april 2016, kl. 16 Torsdag den 9. juni 2016, kl. 16 Der afholdes et bestyrelsesseminar i efteråret 2015 HA sender en doodle med forslag til datoer

Ref: 04-09-20 1 5fF KM


Underskrifter:

Svenn Haargaard, formand

Sonny Berthold, nĂŚstformand

Hr4ie Hautoprktor

Christa Laursen

Torben Bager

Claus Lykke Due

h1fr 7’QtQ, R

Pt

Viktor Glavind


2015 09 01 bestyrelsesmoede referat  
2015 09 01 bestyrelsesmoede referat  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/2015-09-01_Bestyrelsesmoede_referat.pdf