Page 1

Organisationsplan for Rosborg Gymnasium & HF skoleåret 2012-13 Ledelse Rektor, Vicerektor, uddannelsesledere, økonomi- og administrationschef Pædagogisk råd MED-udvalg Arbejdsmiljøudvalg og områdeteam Ledelsen 3 fra Ledelsen (PV, FM, FH) 2 fra Ledelsen (PV, FH) Alle lærere 3 lærere 1 lærere 1 fra kontor 1 fra kantinen (DK) 1 fra pedel 1 pedel (JF) 1 fra kantine 2 elever

Koordineringsudvalg

Arbejdsmiljøgrupper: Lærer (3 lærere, PV), kontor (SRY, FH), Kantine (DK, EL), pedel (JF, SL)

Vicerektor, uddannelsesledere, økonomi- og administrationschef PR-formand og –næstformand 4 lærere: en fra hvert studieområde 1 elevrepræsentant fra hvert studieområde

STUDIEOMRÅDER Samf Mat-Nat

Sprog-hum inkl. mus-krea

HF

Uddannelsesleder

Uddannelsesleder

Uddannelsesleder

Uddannelsesleder

EB

FM

JN

JD

Studieretningsteam

Studieretningsteam

Studieretningsteam

Studieråd

EN-SP-TY-la (1a, 2a, 3a)

SA-EN-Ma (1t, 1u, 2t, 2u, 2v, 3t, 3u)

BI-Ma-Id (1s)

Alle klassekoordinatorer i studieområdet

EN-SP-Bk (1a, 2a) EN-SP-ps (2b, 3a) EN-Sa-ps (1b, 1c, 1d, 1j, 2c, 2d, 3b, 3c)

SA-MA-eø (1v, 2v, 3v)

MA-Fy-Ke (1y, 1z, 2y, 2z, 3y, 3z) MA-BT-Fy (1x, 2x, 2y, 3x)

En elevrepræsentant fra hver årgang

MA-GV-Ke (1z)

MU-EN-me (1e, 2e, 3e) MU-MA-me (1f, 2f, 3y) MA-Fy-de (1f, 2f)

1a

1b

1c

1d

1e

1f

1j

1t

1u

1v

1s

1x

1y

1z

1n

1p

1q

1r

KF

DS

AK

TL

TF

SG

JL

AL

HM

BO

JDP

CV

ME

KS

VB

OP

MH

NB

2a

2b

2c

2d

2e

2f

2t

2u

2v

2x

2y

2z

2n

2p

2q

2r

MO

MU

LJ

CJ

DU

LL

UK

PS

DP

CP

TT

MN

CL

SB

LY

3a

3b

3c

3e

3t

3u

3v

3x

3y

3z

HH

GI

LH

MLJ

KU

JT

JU

FL

JA

Sprog-hum inkl. mus-krea Studieområde

Samf Studieområde

Mat-Nat Studieområde

HF Studieområde

AA, AE, AK, BØ, CB, CJ, DU, DS, FN, GI, GY, HA, HH, JL, KF, KH, LA, LE, LJ, LH, LO, LU, MB, MK, MI, MLJ, MO, MU, MV, OR, PA, PB, PC, PN, SE, SG, SW, TF

AG, AJ, AL, AN, BO, BT, CD, CS, DN, HM, IG, JP, JO, JT, JV, JØ, KL, KU, LL, LT, MC, PG, PS, RO, SH, SR, SS, TC, UK

AB, BJ, CK, CP, CV, DP, FL, HE, HO, IT, JA, JDP, JJ, JK, JM, JU, KI, KS, LG, LM, ME, MF, ML, MM, MS, PL, SA, SB, SN, TL, TT

AD, AH, BL, CL, EH, JE, JH, JR, JS, JW, LN, LR, LY, MG, MH, MJ, MN, NB, OP, RN, RV, VB

Studievejleder:

Studievejleder:

Studievejleder:

Studievejleder:

AD, BT, GY, MB, SW

AD, GY, MB, SW

AD, BT, MB

AD, EH, GY

2012-13_Organisationsplan  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/2012-13_Organisationsplan.pdf