Page 1

Grammatik- og sprogdag Tirsdag d. 24. november 2010 handlede det for alle 2g-elever om sprog og grammatik. Det med grammatikken foregik inden for rammerne af deres daglige 2.fremmedsprogshold. Formiddagen, som denne del af arrangementet strakte sig over, skulle vise en anderledes måde at arbejde med indlæring af grammatik på. I små grupper, som lærerne på forhånd havde dannet og givet opgaver, blev der studeret allehånde sider af fremmedsprogsgrammatikken – fra brugen af personlige pronominer over artiklernes funktion til reglerne for anvendelse af konjunktiv. Der blev arbejdet intenst (med en lille pause midtvejs, til en forfriskning i kantinen), for når man skal udarbejde øvelser, og man efterfølgende skal undervise holdet i sit lille hjørne af grammatikken, skal det forstås og begribes til bunds. Dagen blev afrundet i 3, modul med foredrag af Rasmus Jensen fra SPROGZONEN. Rasmus er lingvist og kunne fortælle om sprog og dialekter – og grundlæggende om opbygning af sprog. Rasmus høstede stort bifald! En vellykket dag, der har lagret stof til mange timers undervisning i sprogene efterfølgende. Kirsten Giselsson

1

Sprogdagsartikel gi nov 2010  
Sprogdagsartikel gi nov 2010  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Filer/Tekstfiler/2010/Sprogdagsartikel__GI___nov_2010_.pdf