Page 1

Actes del Grup de Treball ABP Curs 2012/13

Grup ICE de noves metodologies a secundĂ ria de la UdG


1a sessió de l’equip de treball ABP i metodologies per secundària de l’ ICE de la UdG Data: Dimarts 20 de Novembre 2012 Assistents: Mercè Pallí Corbera (coordinadora del grup), Nuria Carandell, Mireia Dosil, Montserrat Figueras, Rosa Saló i també Arantxa Àlvarez i Tere Bardera com a representants de l' ICE de la UdG. Les representants de l'ICE ens informen que, a diferència del curs passat, enguany NO hi ha pressupost però si ganes de continuar amb l'equip. Les qüestions que seran tractades durant aquesta sessió son: - Coordinar tot el calendari de reunions. S'apunta com a molt necessària fer una sessió d’intensiva per posar-nos al dia. - Pensar com s'hauria de fer la difusió del projecte / experiència per part del ICE, caldria decidir el format ( seminari, taller, web, auto formació "altruista" per a formadors del ICE….etc.) - A la Web de l'ICE hi ha una llista de formadors i equips, la Tere ens demana una petita descripció de l'equip i els seus membres. - El certificat d'equip ICE que rebrem a final de curs serà de 40 hores (el del curs passat va ser de 20 hores ja que vàrem començar a mitjans de curs) - Revisió de la feina feta el curs passat... - Altres qüestions interessants i/o pendents: - Possibles entrevistes: -Sobre el llibre d’ABP de la ed. Graó, ens agradaria contactar amb l’autor ja que és professor de la UdG així com poder per contactar amb la xarxa ABP de la universitat. -També pot ser interessant una entrevista amb el professor de tecnologia Joan Querol, ja que també treballa amb la metodologia ABP i ara també està amb el tema de la emprenedoria (es treballa per projectes que estan lligats o reverteixen en entorns immediats i/o amb una utilitat social). - També tenim pendent una a l’institut de Sils des del curs passat. En primer lloc es passa a redactar un correu electrònic explicant la situació de l'equip a tots els membres de l'equip així com el calendari de reunions:

2


"Hola a tothom, Estem a l'ice, hem fet la primera trobada amb la Tere. Avui ens hem trobat la Nuri, la Rosa, la Montse la Mireia i jo. El primer que hauríem de fer tots plegats és veure qui té disponibilitat per continuar en el grup. No hem de patir si algú té necessitat de fer un parèntesi aquest any, es pot reenganxar més endavant. Cal tenir en compte que aquest any tenim el compromís amb l'ICE de crear 'un producte' que haurem de compartir a final de curs, en format taller, publicació, etc. Això vol dir que hi ha d'haver una implicació en el treball per part de tots nosaltres i un compormís d'assistència a les trobades. Les dates de les trobades seran aquestes: Divendres 14 de desembre @ 16h-19h a l'ICE Dijous 27 de desembre @ 10h-17h a l'Institut de Vilafant (jornada intensiva) Divendres 18 de gener @ 16h-19h al Brugulat Dijous 14 de febrer @ 16h-19h a l'ICE Divendres 15 de març @16h-19h a Vilafant Dijous 18 d'abril @16h-19h al Brugulat Divendres 17 de maig @16h-19h a Vilafant Dijous 13 de juny @16h-19h a l'ICE Aniria bé que al llarg d'aquesta setmana m'enviéssiu algun correu amb la vostra contesta" Finalment fem una breu reflexió, revisió i valoració de la feina fet el curs passat i arribem a la conclusió que potser el fet de treballar la plaça de les matemàtiques de Borrassà està massa acotat o potser massa específic… pensem que caldria un canvi cap a un enfoc mes general (sense deixar-ho de banda, ens serviria com a model/exemple) d'aquesta maner podríem aconseguir que altres professors o grups de professors poguessin seguir el nostre model per fer el mateix o treballar amb aquesta metodologia aplicant-ho a qualsevol espai públic del seu entorn més proper. Les preguntes que es podrien proposar son: Que pensa un arquitecte quan l'encomanen dissenyar un espai públic? En que pensa aquesta persona per inspirar-se? Què es fa a nivell de l'associació de veïns? Quin és el paper de l'ajuntament?  

3


2a sessió de l’equip de treball ABP i metodologies per secundària de l’ ICE de la UdG Data: 14 de desembre 2012 Assistents: Mercè Pallí, Montse Figueras, Mireia Dosil, Nuria Carandell, Josep Picot, Lourdes Muntaner i Rosa Saló 1.-Adjuntar document que hem enviat al l'ICE, n'hem fet la redacció. En segon lloc passem a redactar la descripció del nostre projecte a la web de l'ICE.

Qui som?   Som  un  grup  de  professionals  de  diferents  disciplines  i  diferents  centres  que  tenim   en  comú  el  neguit  de  motivar  l'alumnat  per  tal  que  el  seu  aprenentatge  els  sigui  útil  i   significatiu.   Ens   trobem   periòdicament   per   compartir   experiències   i   per   preparar   activitats  d'ensenyament-­‐aprenentatge  emmarcades  dins  la  metodologia  ABP,  tenint   en  compte  la  realitat  organitzativa  dels  nostres  centres.  

Història del  grup   2010-­‐2011   •

Recopilació d'informació:  primer  de  tot  necessitàvem  coneixements  lligats   a   l'adolescència,   a   les   competències,   el   que   s'estava   fent   en   matèria   d'ABP   i   també  sobre  els  continguts  de  les  diferents  àrees.  Això  es  va  fer  a  partir  d'una   pluja   d'idees   i   tot   el   material   es   va   organitzar   a   la   nostra   pàgina   web   dins   l'apartat  de  documentació.   Anàlisi   de   competències:   Per   parelles   vam   fer   un   anàlisi   competencial:   Mapes   conceptuals   de   les   competències   bàsiques   i   quines   aportacions   a   les   competències   bàsiques   fa   cada   matèria   que   posteriorment   vam   posar   en   comú.  

4


Discussió de   l'aplicació   de   l'ABP   dins   el   marc   organitzatiu   dels   centres   :   Vam   intentar   parlar   del   que   era   globalitat,   interdisciplinarietat.   I   van   tenir   moments   de  discussió   per  decidir  quina  havia  de  ser  l'aplicació  de  l'ABP  dins   la  realitat  dels  centres  representats,  que  majoritàriament  es  treballa  matèria   per  matèria.   Elaboració   de   seqüències   didàctiques   ABP   a   1r   d'ESO   amb   els   animals   com  a  fil  conductor:   Es   va   discutir   quina   aportació   podia   fer   cada   matèria   a   aquest   tema   i   es   van   elaborar   seqüències   didàctiques,   que   vam   recollir   a   la   nostra  pàgina  web.  

2011-­‐2012 •

Procés de   formació:   Vam   voler   completar   la   formació   iniciada   en   el   curs   anterior  coneixent  experiències  d’altres  centres.  En  aquest  sentit,  vam  visitar   l’institut  escola  Jacint  Verdaguer  de  Sant  Sadurní  d’Anoia,  on  el  seu  director,   Josep   Maria   Esteve   ens   va   explicar   el   funcionament,   l’organització   i   projectes   del   seu   centre.   Després   vam   visitar   el   Dr.   Luis   Branda,   de   la   facultat   de   medicina   de   la   UdG,   coordinador   dels   estudis   de   grau   en   medicina   i   responsable   de   l’aplicació   de   la   metodologia   ABP   a   l’esmentada   facultat.     Finalment   vam   organitzar   una   jornada   de   treball   amb   Josep   Maria   Carbó,   membre   del   grup   La   Font,   i   professor   de   l’Institut   de   Sils.   Amb   ell   vam   parlar   de   la   posada   a   la   pràctica   de   la   metodologia   globalitzada   (treball   amb   projectes)  tenint  en  compte  les  característiques  del  seu  centre.   Procés   de   creació   d’una   seqüència   didàctica:   ‘La   Plaça   de   les   matemàtiques   de   Borrassà   a   3r   d’ESO.’   Vam   iniciar   la   redacció   d’un   bloc   d’activitats   interdisciplinars   entorn   d’aquest   espai   públic   a   través   d’un   joc   de   taula   basat   en  preguntes.  

Objectius 2012-­‐2013   •

• •

Ampliar el   marc   del   disseny   de   la   seqüència   didàctica   donant-­‐li   un   enfoc   més   general  per  tal  que  es  pugui  aplicar  en  qualsevol  espai  públic  de  l’entorn  més   proper.   Estructurar   i   definir   la   seqüència   didàctica   des   d’aquest   nou   enfoc   més   globalitzat.   Continuar   amb   la   nostra   formació   interna:   visita   de   centres,   trobades   amb   professionals  que  ens  puguin  assessorar  amb  la  nostra  recerca.   5  


Publicar i   difondre   els   resultats   obtinguts   en   mitjans   electrònics,   trobades   pedagògiques,  etc.  

Membres del  grup   • • • • • • •

Mercè Pallí,  coordinadora  del  grup,  orientadora  i  professora  de  l’IE  Francesc   Cambó  de  Verges.   Nuri   Carandell,     professora   de   física   i   química   de   l’INS   Josep   Brugulat   de   Banyoles.   Mireia  Dosil,  cap  d’estudis  i  professora  de  matemàtiques  de  l’INS  de  Vilafant   Montse  Figueras,  coordinadora  pedagògica,  orientadora  i  professora  de  l’INS   Josep  Brugulat  de  Banyoles.   Lourdes  Montaner,  mestra  i  directora  de  l’escola  Sant  Pau  de  Figueres   Josep  Maria  Picot,  professor  de  música  de  l’INS  l’Olivar  Gran  de  Figueres.   Rosa  Saló,  professora  d’anglès  de  l’INS  Vilafant    

2.-Preparació propera sessió "intensiva" Matí: Que pretenem amb aquesta activitat, - Hem de fer ABP!!!! , hem de buscar les preguntes concretes relacionades amb el disseny d'un espai públic. - Lligat tot plegat amb el que volem que els alumnes aprenguin, competències, (continguts????-NO). - Costos de manteniment, sostenibilitat, relacions socials del barri, imagina't que ets un arquitecte ( donar rols. arquitecte, polític, jardiner, president de l'associació de veïns…) lligar-ho amb les intel.ligències múltiples per anar construint i/o dissenyar un espai públic. com poden ells utilizar es xarxes socials, qui fa de comunity manager… - Seguir les passes de la seqüència didàctica. - Pensem que rota aquesta investigació s'ha de posar a la pràtica per poder reflexionar sobre la seva utilitat els seus punts forts i febles, valorar, fer propostes de millra etc... Tarda: Cal portar mobil i ordinador. Twitter, Dropbox.

6


Baixar-se videos amb real player, --> . mp4 .mov Evernote.

3a sessió de l’equip de treball ABP i metodologies per secundària de l’ ICE de la UdG (sessió doble) Data: 27 de desembre 2012 -- Jornada de treball intensiu. Assistents: Loudres Muntaner, Mercè Pallí, Nuria Carandell, Montse Figueres, Mireia Dosil, Josep Picot i Rosa Saló Lloc: INS Vilafant Matí: Tenim el prupossit de dissenyar una activitat …. que es pugui adaptar al disseny d'un espai públic. Hi hauria un personatge o rol principal que podria ser un arquitecte. La resta de rols serien l'equip. Altres idees: -Caldria veure els diferents espais públics que hi ha al nostre poble o ciutat. -Concretant, en el nostre cas, la plaça de la Geometria de Borrassa -També ho podriem lligar amb l'emprenedoria … més organitzativa: -Es podria conatctar amb un arquitecte per veure com funciona un equip d'arquitectes ( temà de disseny, econòmic i de pressupostos,…) així com altres estaments socials que intervenen en crear i edificar un espai públic (assoc de vehins, ajuntament) -També caldria tenir en compte el tema de la sostenibilitat (materials….. construcció). -La utilitat de l'espai (quins altres equipaments hi ha al voltant,les persones que hi viuen al voltant) . - Altres preguntes que ens podem fer: Quin nom es pot donar a l'espai…? Tot això ens comporta un repte: ...I com es presenta tot això als alumnes?

7


Entrem en el debat del temps real de treball amb els alumnes… Pensem que és molt importat disposar del temps necessari per treballar d'aquesta manera. …es parla de sessions o seqüències de 1:30 o dues hores. És molt important no compartimentar les tasques… es proposa seguir les pautes descrites en el document "La sequüència didàctica" fet per la Mercè i la Montse el curs passat. També hem de dissenyar per competències La pregunta que ens hem de ver podría ser: Amb aquest projecte que volem que aprenguin l'alummat de l'etapa obligatòria?? Iniciem una pluja de idees: Caldria treballar la competècia comunicativa sobretot la INTERACCIÓ: - Participacions en interaccions orals escrites i audivisulas( o amb suport audiovisual): treball amb debats, treballs en equip cooperatiu… També pensem que s'ha d'afavorir situacions comunicatives que treballin les relacions socials i la comunicació: relacions inter i intra personals.

Disseny d’un espai públic Què vull que aprenguin els meus alumnes?

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA AUDIOVISUAL

LINGÜÍSTICA

Com puc saber el que han après? Quina eina/recurs puc utilitzar per a comprovar-ho?

I

Participació en interaccions orals, escrites i 1. Graella d’observació del audiovisuals per crear situacions de relació procés de treball. social i comunicatives a l’aula, a l’entorn més 2. Rúbrica per avaluar immediat i a la societat en general. l’exposició oral. Expressió oral 1. Exposar les idees seguint un ordre, la coherència i cohesió del discurs i l’adequació 3. Pauta d’anàlisi d’un text. del registre a la situació comunicativa. 4. Rúbrica específica. 2. Saber elaborar un guió previ amb un suport

8


visual per exposar les idees de manera ordenada, clara i concisa. 3. Aplicar les pautes d’exposició oral per una expressió clara, fluida amb la pronunciació, ritme, entonació i confiança. Expressió escrita 1. Conèixer el lèxic, l’ortografia i les estructures morfosintàctiques bàsiques de la 5. Posada en comú a nivell oral. llengua. 6. Activitats de comprensió 2. Saber elaborar un guió previ de treball. lectora específiques. 3. Saber presentar les idees de manera clara, ordenada i entenedora. 4. Saber organitzar un text. 5. Dominar els aspectes formals (la presentació i la grafia). Compresió i expressió escrita 1. Comprendre globalment un text. 2. Identificar la informació rellevant d’un text, 7. Observació del procés de la idea principal. treball. 3. Localitzar i extreure informació concreta 8. Rúbrica específica. referida a un text. 4. Interpretar el significat, és a dir, la capacitat d’analitzar un text en profunditat i d’inferir-ne i extreure’n informació no explícita. 5. Valorar críticament la informació obtinguda. 2. COMPETÈNCIA ARTÍSITCA I CULTURAL 1.Dissenyar un projecte d’espai públic. 2.Saber valorar els elements creatius d’un espai públic: originalitat, flexibilitat, riquesa i sensibilitat. 9.Valorant i analitzant cada part 3.Apreciar els elements artístics de l’espai del procés en les diferents públic i interpretar el missatgeen relació a les activitats proposades. característiques tècniques. 4. Interpretar i valorar evolució històrica de l’espai públic. 5. Respectar l’espai com a patrimoni cultural. 6. Construir cooperativament una maqueta.

9


3. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL 1.Saber cercar, seleccionar, registrar i processar la informació en relació al disseny i construcció d’un espai públic. 2. Reconèixer i ús de les xarxes socials com a eina de treball col·laboratiu. 3. Elaborar plànols dels espais públics utilitzant programari específic. 4. Localitzar i visualitzar un espai públic utilitzant diferents tipus de mapes (google maps, google earth, icc,...) COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 1. Interpretar de plànols i mapes: escales, 10. Observació per part del proporcions,... professor, autoavaluació i 2. Projectar un espai públic utilitzant diferents coavaluació. elements geomètrics. 3. Estimar els costos de disseny i construcció d’un espai públic. 4. Calcular la despesa energètica i de manteniment d’un espai públic. APRENDRE A APRENDRE 1.Reconèixer l’error com part de l’aprenentatge. 2.Mostrar iniciativa. 11.Com a síntesi podríem 3. Saber autocontrolar-se, actuar amb plantejar un portfoli de l’alumne. perseverància i esperit de superació. 4. Actuar de forma flexible i dialogant. 5. Reflexionar sobre el propi aprenentatge. 6.Saber buscar alternatives i solucions. 7.Tenir preparat els materials necessaris. 8.Planificar de manera reflexiva fites a curt, mig i llarg termini. 9.Concloure la tasca abans de passar a la següent. 10.Saber escollir les eines o estratègies adequades en cada moment (resums, esquemes, notes, apunts, gràfics, cròquis...)

10


AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL 1. Respondre adequadament a les crítiques 2. Acceptar i verbalitzar els propis errors. 3. Utilitzar la resposta assertiva 4. Reflexionar sobre la pròpia motivació i autonomia personal. 5. Imaginar un espai públic que s’adapti a les necessitats de l’entorn 6. Conèixer-se un mateix, les pròpies possibilitats i carències, l’autosuperació, la perseverança i l’actitud positiva. CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC 1. Dissenyar l’espai públic des d’un punt de vista d’eficiència energètica i d’estalvi d’aigua 2. Establir un balanç òptim entre els recursos disponibles i les necessitats que ha de satisfer l’espai públic. 3. Tenir en compte els materials reciclats com a recurs per la construcció de l’espai públic. 4.Contribuir a la protecció i promoció de la salut. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA 1.Conèixer i acceptar tots els components del grup. 2. Ser capaços de potenciar les intel·ligències de cada un dels membres del grup. 3.Respectar les normes que regulen la tasca 4.Implicar-se en la recerca d’alternatives, en la presa de decisions i en la funció que correspongui dins el grup. 5. Comprendre la realitat social en l’entorn de l’espai públic per ajustar i concretar el projecte. 6.Explicitar les actituds cíviques necessàries pel manteniment i conservació de l’espai públic.

11


Per la propera sessió: Queda pendent la elaboració d'un primer esborrany de com presentarem les activitats/ o el projecte als alumnes… També l’laboració de les primeras rúbriques o pautes d'observació o proves més convencionals segons les casos --> l'avaluació en general SESSIÓ DE LA TARDA d' autoformació eines: Fem mini tallers TIC de : Twitter Evernote Firefox downloadhelper i/o realplayer (per "baixar-se" videos) i altres … com Dropbox...Wunderlist...

4a sessió de l’equip de treball ABP i metodologies per secundària de l’ ICE de la UdG Data: 18 de gener 2013 Assistents: Mercè Pallí, Montse Figueras, Mireia Dosil, Lourdes Munatner, Nuria Carandell, Josep Picot I Rosa Saló Lloc: A l’INS Brugulat de Banyoles Discutim si convé canviar de projecte (disseny 1. d'un espai públic). En Josep Picot diu que ell acabaria l'activitat de la plaça de les matemàtiques de l'any passat perquè si no estem tot el dia obrint portes i no en tanquem. La Nuri i la Mercè veuen que és més fàcil el projecte de disseny d'un espai públic.. Després de llarga discussió decidim: A. Acabar nosaltres el joc de la plaça de les matemàtiques fent preguntes que tinguin a veure amb el disseny d'un espai públic. També hi haurà preguntes més 'grans' que tenen a veure amb les figures geomètriques de la plaça. (part 1) B. Això servirà de motivació perquè els alumnes puguin dissenyar el projecte de dur a terme el disseny del seu espai públic. (part II)

12


C. Al final parlem que potser estaria bé crear un joc tipus trivial amb la plaça de les matemàtiques de fons a l'estil (www.navegacionsegura.es). Cada formatget seria un rol: jardiner, arquitecte, veí, alcalde.... Les preguntes estarien relacionades amb el disseny d'un espai públic. Les preguntes de formatget estan relacionades amb el rol d'aquestes persones.

Rols que hi ha d'haver: La Mercè diu que el joc ha de servir per desenvolupar les habilitats de cadascú i saber trobar quin és el rol de cada alumne. A. l’ Arquitecte B. Vei ns/ciutadans C. Administració local D. Empresa constructora E. Jardiner Per exemple, quin tipus de preguntes es podrien formular? En el rol de l’ arquitecte: “Donat un plànol a escala 1:200, quan mesuren 3 cm del plànol a la realitat? De veins: Per un espai públic al costat d'un cole, quins elements arquitectònics hi hauria d'haver? Necessitem 60 preguntes/activitats de cadascuna de les matèries. Aquestes preguntes estan relacionades amb el rol però no necessàriament amb el disseny de la plaça. Les preguntes les posarem a l'espai docs compartit. Repartiment de tasques pel pròxim dia: A. Mercè i la Montse es miren la part d'avaluació, tant del joc com del disseny de l'espai públic B. Mireia: veure com això es pot implementar informàticament. C.Preguntes del rols: Josep Picot: construcció Rosa: administració local Nuri: Jardiner Mireia: Arquitecte Lourdes: Veïns

13


sessió de l’equip de treball ABP i metodologies per secundària de l’ ICE de la UdG 5a

Data: 14 de febrer 2013 Assistents: Mercè Pallí, Montse Figueras, Lourdes Muntaner, Josep Picot, Mireia Dosil, Nuria Carandell, i Rosa Saló Lloc: a l’ICE de la UdG a Girona Revisió de les preguntes per al joc d’assignació de rols dels tres primers perfils.

sessió de l’equip de treball ABP i metodologies per secundària de l’ ICE de la UdG 6a

Data: 15 de març 2013 Assistents: Mercè Pallí, Montse Figueras, Mireia Dosil, Nuria Carandell, Lourdes Muntaneri Rosa Saló Lloc: INS Vilafant - Vilafant Continuem afegint I revisant les preguntes del joc de rol.

sessió de l’equip de treball ABP i metodologies per secundària de l’ ICE de la UdG 7a

Data: 16 de abril 2013 Assistents: Mercè Pallí, Montse Figueras, Mireia Dosil, Nuria Carandell, Rosa Saló, Loudes Muntaner i Josep Picot Lloc: INS Brugulat - Banyoles Continuem afegint i revisant les preguntes del joc de rol. Totes les noves versions de les preguntes de cada rol queden guardades al Google drive. A: Grup ABP / Produccions del Grup / 2013-2014 / preguntes de guiatge… Són unes 40 preguntes per cada rol.

14


sessió de l’equip de treball ABP i metodologies per secundària de l’ ICE de la UdG 8a

Data: 15 de maig 2013 Assistents: Mercè Pallí, Montse Figueras, Mireia Dosil, Nuria Carandell, Lourdes Muntaner, Josep Picot i Rosa Saló Lloc: INS Vilafant La Mireia Dòsil ens presenta l’estructura mitjançant la qual podrem fer el joc. Aquesta estructura es fa amb el programa SCRATCH. Un cop estigui més acabat I un xic més perfilat caldrà anar entrant totes les preguntes.. Cal anar pensant també amb la “Guia de del professorat” Comencen a revisar la seqüència didàctica: (PROFESSOR) 1. Presentació i justificació. Explicació dels objectius: Introducció a l’activitat inicial, activitat de motivació per desvetllar els coneixements previs. 2. A partir dels resultats de l’activitat inicial : conèixer els diferents rols. Hauria de sortir la puntuació de cada rol per veure quin destaca cada alumne. Com poder fer perquè els grups de rol siguin equitatius? 3. Per fer agrupaments cooperatius: amb les figures de la plaça de les matemàtiques i un color. Agrupar cada rol en un espai de l’aula i repartir una part de la figura. Cada figura es diferenciarà amb un color diferent . La dividirem amb cinc peces corresponents als 5 rols. La suma de peces d’un mateix color serà la figura. I ja quedarà format el grup cooperatiu. 4. Com decidir el portaveu del grup: donar-los una guia escrita (plastificada) on hi hagi les aptituds i habilitats que ha de tenir un bon coordinador de grup. Deixar que espontàniament prenguin la decisió . FASE DE DESENVOLUPAMENT Suposit Fases del projecte: 1. Comprensió del supòsit de la situació a investigar...el tema a resoldre... 2. Amb ajut d’una visualització donar pistes, models.....que complementaria la tasca inicial. 3. Pensar aspectes a tenir en compte a aportar des de cada rol

15


4. Confecció d’un índex o un guió de treball. 5. Acords respecte a l’organització de les tasques, les fonts d’informació i la temporalització d’accions. (De cada fase de desenvolupament del projecte hauríem de tenir una pregunta guia) FASE DE SINTESI Presentació de l’espai públic i la seva defensa i argumentació Eines d’avaluació de les tres fases.

sessió de l’equip de treball ABP i metodologies per secundària de l’ ICE de la UdG 8a

Data: 16 de juny 2013 Assistents: Mercè Pallí, Montse Figueras, Mireia Dosil, Nuria Carandell, Lourdes Muntaner, Josep Picot i Rosa Saló Lloc: ICE Girona Balanç Un cop revisats els objectius establerts a l'inici de curs veiem que queden pendents les següents qüestions: 1.- Tothom està d’acord que cal ampliar l’espai comú (la web) amb més continguts . Ens cal fer l’actualització de la tasca feta aquest curs. 2.- L’estructura de la seqüencia didàctica està encara en procès .S’ha acabar de tancar. Cal mirar la graella que tenim feta al google docs en aquest sentit. 3.- Hem de continuar amb la nostra formació interna que enguany ha estat poca ( per qüestions econòmiques entre altres coses) 4.- Publicar i difondre els resultats obtingut als mitjans electrònics. S'arriba a la comclusió que, de moment, les activitats continuen essent bastant dirigides, caldrà tenir-ho molt en compte de cares a l'elaboració del projecte de disseny d'un espai public. Les activitats han de ser obertes obertes l’avalaució de les quals ha de ser molt clars, sistemàtica I coherent amb els objectius.

16

Actes sessions del grup de treball abp 2012 13  

Actes curs 2012/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you