Page 1

On

#33

Verenigingsmagazine van S.G. Daedalus December 2012

#31

#32

#33

Nieuw! Nieuw!

Nieuw!

Timeline 1 m2 IO Tussen kunst en IO Letters


Het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) heeft als missie het vergroten van welvaart en welzijn in Nederland op basis van verpakte producten, vanuit een integrale visie op het verpakken. Het NVC is opgericht in 1953. Het NVC is de enige ketenvereniging in Nederland op het gebied van verpakken. Met haar kennisnetwerk van twaalfduizend mensen en vijfhonderd aangesloten ondernemingen is de vereniging voortrekker in opleiden, informeren en belangenbehartiging.

geen contact zonder verpakking

Nederlands Verpakkingscentrum Postbus 164, 2800 AD Gouda

Stationsplein 9k, 2801 AK Gouda

tel 0182-51 24 11, fax 0182-51 27 69 e-mail info@nvc.nl

2 OnOff #33 Timeline

www.nvc.nl


redactioneel Nieuw! Het staat heel groot op de omslag van deze OnOff en niet zonder reden. Nadat we in het vorige nummer voorzichtig wat andere dingen uitgeprobeerd hebben, slaan we met deze editie een nieuwe weg in. Zoals timeline de vertrouwd geraakte facebookbeleving verfriste en stiekem best veel veranderde, is de OnOff ook veranderd. Met meer aandacht voor de persoon achter de industrieel ontwerper; de mens achter het project. Nieuw is de rubriek ‘één vierkante meter IO’, waarbij op 100 bij 100 centimeter door middel van iemands favoriete producten een beeld geschetst wordt van een willekeurige student. We trappen af met Ruben Broekhuizen, een kersverse eerstejaars. Ook jouw vierkante meter in de OnOff? Mail naar OnOff@daedalus.utwente.nl. Een andere nieuwe rubriek is de publicatie van de resultaten van vakevaluaties. Gerben den Besten legt uit hoe de enquêtes die na je tentamen onder je neus geschoven worden jouw diploma straks meer waard maken. Dit wordt gevolgd door een beschrijving van de evaluaties van Inleiding Statistiek (bachelor) en Evolutionary Product Development Research (master). Nieuw is ook een uitgebreid interview met Nienke Meindersma, afgestudeerd Industrial Design Engineer en nu werkzaam op de verpakkingsafdeling van Unilever. Zij vertelt over haar dagelijkse werkzaamheden in één van de minder bekende branches van het Industrieel Ontwerpen.

Nieuw bij de redactie zijn Lydia, Mahana en Job, die het grote gemis van Chris ten Dam, Roy Stroek en Rosan Harmens meer dan opheffen, door elk op geheel eigen wijze fantastische inhoud toe te voegen aan dit magazine. Laurens van den Broek neemt met dit nummer ook definitief afscheid van de redactie en wordt als eindredacteur opgevolgd door Lieke van der Steen. Als je dit leuk vindt geef dit dan aan op onze nieuw opgerichte facebookpagina. Dan krijg je als bonus direct wekelijks nieuwe interessante links naar materiaal over ontwerpen, lezen en de wonderen van de grafische wereld. Nieuw is spannend, nieuw geeft energie. Hoewel ik nog maar kort de hoofdredactie voer over dit magazine ben ik erg trots op de vele mooie stappen die we gezet hebben de afgelopen tijd en ik hoop dat jullie hier als lezers net zo van kunnen genieten als wij dat gedaan hebben. Read on! Tekst door Han Slob

3


inhoud statisch Redactioneel 3 Bestuur 5 Onderwijs 6 Krabbelbox 7

rubrieken 1 m2 IO 24 Hoe maak ik mijn diploma meer waard? 25 Column Wendrich: Hyper Timeline Addiction 28

on topic Een dag uit het leven van een ontwerper 8 Letters 14 Timeline: Neil A. Armstrong door Mahana Tuimaka 16

off topic Tussen kunst en IO Study Tour Mosaic - Building Bridges Een magnum opus, binnen luttele seconden

4 OnOff #33 Timeline

12 20 22


bestuur OnOff 32 is pas net verstuurd als ik van Puck alweer de opdracht krijg om een stukje te schrijven over “Timeline”, het nieuwe onderwerp van de OnOff die je nu aan het lezen bent. Al elf jaar is de Universiteit Twente een studie rijk, die iets biedt dat geen enkele andere studie hier aanbiedt. Als studie brengt Industrieel Ontwerpen namelijk de werelden van techniek en kunst bij elkaar. De afgestudeerden die zij voortbrengt, weten dan ook als geen ander esthetisch verantwoorde producten te creëren. Om ervoor te zorgen dat de allereerste IO’ers een zo goed mogelijke studietijd konden beleven, is er met deze eerste lichting ook ons studiegenootschap Daedalus opgericht. Met het samenstellen van het OER-bestuur startte er ook een mooie tijd vol activiteiten voor de leden, zoals excursies als de Milaanreis, de welbekende IO feesten en noem het maar op. Inmiddels is het tweede lustrum gevierd, is het huidige bestuur alweer op driekwart van het jaar en is het einde voor het elfde bestuur al in zicht. De tijd voor het zoeken van een kandidaatsbestuur, dat het stokje van ons gaat overnemen, is aangekomen. Met ieder nieuw bestuur waait er een nieuwe wind door de vereniging, die frisse ideeën meebrengt waardoor wij blijven groeien. Na elf jaar ervaring als studiegenootschap Daedalus op de UT is het de vraag, hoe en óf wij door gaan in de toekomst. Door het op handen zijnde Nieuw Onderwijs Model, waarover meer te

lezen is in het artikel van Puck, zal hoogstwaarschijnlijk het activisme afnemen. Commissies, zoals de OnOff redactie die dit verenigingsblad telkens maar weer in elkaar weet te zetten, zullen het langzamerhand af laten weten om maar zo snel mogelijk de benodigde EC’s te pakken. Maar hoewel studeren belangrijk is, is ook het deelnemen in commissies belangrijk voor de ontwikkeling van studenten. Ik denk dat de tijd het ons moet leren en dat mensen ook vooral actief moeten blijven bij verenigingen. Daarom grijp ik deze kans ook aan om lekker propaganda te maken voor het lid worden in een commissie om je talenten te ontdekken en te buiten te gaan! Laten we samen zorgen dat S.G. Daedalus ook in de toekomst de gezellige vereniging blijft die het de afgelopen tien jaar is geweest.

Tekst door Thijs Baltes Voorzitter SG Daedalus

5


onderwijs Alles verloopt volgens een ‘timeline’. Een ‘timeline’ omvat gebeurtenissen uit het verleden, het heden, maar daarnaast ook indirect ontwikkelingen die zich in de toekomst gaan voordoen. Kijk maar eens naar Facebook, de welbekende en veelbesproken ‘timeline’. De één is er razend enthousiast over, terwijl de ander zich er mateloos aan stoort. Zo hoef je maar te scrollen en je hebt in een handomdraai een overzicht van gebeurtenissen uit het leven van iemand die je kent, of zelfs níet kent. Een ‘timeline’ maakt dingen overzichtelijk en voorspelbaar maar misschien daarom ook wel minder leuk? Dingen uit het verleden of heden worden een feit en verschijnen op een ‘timeline’. Als je het zo bekijkt valt de toekomst daarentegen wel een beetje buiten de boot, die ligt niet binnen de grenzen van een ‘timeline’. De toekomst ligt echter wel in de lijn waarlangs de ‘timeline’ zich zal vervolgen. Indirect omvat een timeline dus ook alles wat nog onbekend en onvoorspelbaar is, dat maakt het geheel eindeloos en wekt nieuwsgierigheid op. Zo wordt het onderwijs voortdurend op de schop genomen, maar zijn de plannen die de overheid heeft soms gewoon een kwestie van een herhalende geschiedenis. Zo hadden studenten vroeger torenhoge leningen en was studeren heel duur. “Vervolgens kwam er in 1986 de Wet op de Studiefinanciering en nu gaan we in 2014 waarschijnlijk toch weer terug naar leningen door middel van een ‘sociaal leenstelsel’.”Het zijn dus niet allemaal innoverende, vooruitstrevende ontwikkelingen, waarbij als je het zo bekijkt de ‘timeline’ van afgelopen jaren wordt gevolgd, maar dan wel in omgekeerde richting. Precies hetzelfde als dat soms met trends is, wat nu in is, is over een paar jaar weer ‘zo 2012’ en dan is een trend uit 1998 in 2020 ineens weer helemaal ‘je van het’. Ik zie het dan ook zeker gebeuren dat over een aantal jaren het sociaal leenstelsel toch weer van de baan is en de stufi daar weer voor in de plaats is gekomen om studeren te stimuleren en studenten financieel een steuntje in de rug te geven. Om in deze roerige tijden toch nog overzicht te houden op het onderwijsgebied; hierbij de belangrijkste gebeurtenissen op een rijtje. 6 OnOff #33 Timeline

2012 Invoering BSA (bindend studieadvies) Vanaf september 2012 heeft ook IO een bindend studieadvies voor de eerstejaars. Dit houdt in dat je minimaal 45EC moeten behalen in je eerste jaar om je studie te mogen vervolgen. Langstudeerboete Studenten die in de zomer nog even hard aan de bak moesten om hun bachelor af te ronden voor het nieuwe collegejaar om zo de ‘heet onder hun voeten boete’ te ontlopen, hebben die boete toch een beetje voor niets ontlopen, want de langstudeerboete is nu weer van de baan. 2013 Invoering module-onderwijs 2013 Vanaf september 2013 gaat het bacheloronderwijs volgens moduleonderwijs plaatsvinden. De opleiding IO valt onder het cluster ‘Technology Engineering’. Studenten volgen modules van 15 EC, waaraan slechts één cijfer is verbonden. De eerste module bij IO, WB en CiT zal qua inhoud veel met elkaar overeenkomen, zodat studenten die beslissen na één kwartiel van studie te willen wisselen binnen het cluster, toch makkelijk kunnen switchen tussen IO, WB of CiT. Inhoudelijk zal er niet veel aan het IO onderwijs veranderen. De keuze die de UT heeft gemaakt met dit module-onderwijs voor de bachelor, vertoont veel overeenkomsten met het huidige bacheloronderwijs van de faculteit CTW. 2014 Sociaal Leenstelsel vanaf 2014 Tot slot het sociaal leenstelsel. Het laat nog even op zich wachten, maar vanaf 1 september 2014 zal waarschijnlijk het sociaal leenstelsel ingevoerd worden. Een lichtpuntje voor huidige studenten: het sociaal leenstelsel zal alleen gaan gelden voor nieuwe studenten. Tekst door Puck Veugelers Commissaris onderwijs


rijksmuseum.nl/collectie

onehourpersecond.com

reeeeeeeeeeeeks.nl

lastweekbybartaalbers.tumblr.com

vimeo.com/48237094

rrrrrrrroll.tumblr.com Google de tekst in de tekstballonnen om je dosis digitale inspiratie binnen te hengelen. Heb Vel je ipit zelfperum een sit link vol inspiratie stuur hemdignatio dan naar: doluptatis in rerorest voluptati derions equate vernam ipitibu sapiend ipicto con parciis enim incides qui doluptate corit moluptat vollest, venis et am re del enisimo ssimet undanducia cum ni onoff@daedalus.utwente.nl of stop hemquis in molorepro de keabbelbox in qui de ame StudIO

consedi quia diostisi te veni cus aut utatem nobis suntur alibus aspedit pos qui dolupitatur, que consediti utatis pliqui doluptas rereicimus et, suntionet ium ellorer itatiasitCea voluptatur simet repediti derum fugit, core, sit qui doloratem quis eatur?


een het

uit

van ontwerper Vandaag kijken we in een dag uit het leven van een verpakkingsontwerper. Nienke Meinders werkt bij Unilever als ontwerpster van verpakkingen. Op haar LinkedIn-profiel is te zien dat ze de bachelor communicatiewetenschappen heeft afgerond. Om daarna een master bij IO te kunnen volgen, heeft ze alvorens een premaster IO gedaan. Uiteindelijk heeft ze de mastergraad in Industrial Design Engineering (IDE) behaald. Na wat emailverkeer is er eindelijk visueel contact. In de pauze van een collegedag hebben we een Skypegesprek met Nienke. Ondanks wat haperingen in de techniek, was het een verhelderend gesprek. Veel vragen worden beantwoord. Zijn ontwerpers nou echt de hele dag bezig met tekenen, of is dat maar een illusie? Hoe was de Universiteit Twente nou eigenlijk, nu je als wer-kende terugkijkt? Hoe kom je aan zo’n baan? Lees het hier.

8 OnOff #33 Timeline

dag

leven een


Hoe ziet een werkdag voor jou eruit? In de ochtend, wanneer ik net op het werk ben, bekijk ik allereerst mijn mail om te zien wat ik die dag moet doen. De meeste tijd van mijn dagen gaat naar twee grote projecten. Vaak zit ik de helft van de dag achter het bureau. De andere helft van de tijd ben ik verpakkingen aan het testen in het lab, bijvoorbeeld op lekken. Het “ontwerpen” is voor mij maar een heel klein stukje van mijn baan.

fiek gericht op het ontwerpen van verpakkingen. De andere teamleden komen niet uit Nederland. Enkele personen hebben een master Packaging Engineering in Frankrijk gedaan.

Nienke Meinders

Op dit moment werk ik naast twee grote projecten, ook aan twee kleine projecten. Onder een groot project wordt onder andere het ontwerpen van een nieuwe verpakking of het aanbrengen van een grote wijziging verstaan. Deze grote projecten kunnen enkele jaren duren. In kleine projecten onderzoek ik de effecten van kleine wijzigingen in een bestaand product. Een voorbeeld van een klein project is het veranderen van het materiaal. Wanneer er een ander soort polymeer in gebruik wordt genomen, hoeft de consument dit niet door te hebben, maar moet het nieuwe materiaal wel getest en goedgekeurd worden. Wat voor soort verpakkingen test je allemaal? De verpakkingsafdeling bestaat in totaal uit ongeveer vijftig mensen. Al deze mensen zijn opgedeeld in teams die zich richten op een specifieke productcategorie. Zo heb je de productcategorieën hair, skin, spreads en dressings. Ik werk in het dressingsteam, ik houd me dus bezig met de verpakkingen van sauzen zoals ketchup en mayonaise. In dat team werken zes mensen. Er is één andere Nederlander, die IPO (industrieel product ontwerpen) aan de Haagse Hogeschool heeft gestudeerd. Deze studie is speci-

9


Ik werk eigenlijk weinig direct met mijn dressingsteam samen. In een project werk je samen met mensen uit verschillende disciplines, bijvoorbeeld marketing, consumentenonderzoek of het testen van het product. Ik zit dus in mijn eentje of samen met iemand anders uit mijn dressingteam in zo’n internationaal team. Ziet elke dag er hetzelfde uit? Er is veel afwisseling in mijn werk. Soms zit ik dagen heel veel in het lab en soms helemaal niet. Een enkele keer moet ik naar Spanje om producten te testen in een fabriek. In principe is het een baan van negen tot vijf. Maar soms vindt er bijvoorbeeld een teleconferentie plaats om zes uur. Dit sluit op dat moment beter aan bij de werktijden van collega’s in het buitenland. Je werkt bij Unilever, wat houdt het werken bij Unilever precies in? Het is een echt Hollands bedrijf. Iedereen werkt heel hard aan zijn projecten. Maar wanneer jij te veel uren maakt of je werkdruk te hoog is, wordt daar iets aan gedaan.

“er

Hoe ben je bij Unilever terecht gekomen? Ik heb gesolliciteerd op een vacature bij Unilever na mijn afstuderen. Eerst had ik gesolliciteerd voor een functie, waar ik niet voor werd aangenomen. Toen ben ik gaan reizen. Na die reis heb ik nogmaals voor een soortgelijke functie gesolliciteerd en toen ben ik wel aangenomen. Je moet je er niet van laten weerhouden als je een keer wordt afgewezen. Het kan bijvoorbeeld heel erg aan de persoon liggen waarbij je solliciteert. De een ziet niet dat je het in je hebt, maar de ander wel. Is dit het werk wat je had verwacht toen je klaar was met de studie? Met het afstuderen heb ik bewust gekozen voor een afstudeeropdracht met verpakkingen. Mijn masterafstudeeropdracht heb ik gedaan bij Enviu. Hierbij moest ik voor een merk een verpakking maken voor gezonde snacks. Ik wist ook wel dat ik daarin verder wilde. Ik had nog geen idee waar ik precies zou gaan werken, of bij een groot of bij een klein bedrijf.

moet meer power Twente uit komen” 10 OnOff #33 Timeline


Hoe zie je je toekomst voor je? Wil je verder gaan bij Unilever, of je eigen bedrijf? Ik heb naast mijn baan bij Unilever ook een eigen bedrijf, waarvoor ik af en toe tassen ontwerp. Maar dit zou ik niet fulltime willen doen, want ik vind het leuker om met een team samen te werken. Op dit moment heb ik het nog erg naar mijn zin bij Unilever. Ik ben iets minder met ontwerpen bezig dan ik in eerste instantie had gedacht maar ik leer nog elke dag zo enorm veel, dat ik voorlopig nog niet uitgekeken ben bij Unilever. Misschien wil ik in de toekomst wel in een warmer land gaan wonen. Voor een sollicitatie is bijna altijd een portfolio vereist, hoe heb jij je portfolio samengesteld? De inhoud van je portfolio en wat de werkgever wil zien wordt erg bepaald door de functie waarnaar je solliciteert. Zo keken ze bij mijn functie, packaging design, minder naar de design kant, maar meer naar mijn competenties. Maar ik vind dat voor je sollicitatie je portfolio met name uit projecten moet bestaan waar je zelf achter staat. Een bedrijf heeft niet alle tijd om jouw portfolio te bestuderen. Het is belangrijk dat je gaat voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Het doel van het portfolio is om te laten zien wie je bent en wat je kunt. Met het oog op je werk, waar heb je tijdens je studie veel aan gehad en wat is tegengevallen? Ik heb veel gehad aan het vak Polymeren. In eerste instantie vond ik dat een vrij saai vak omdat je het niet echt toepast. Maar nu maak ik veel gebruik van mijn kennis over materialen en met name polymeren. Ook mijn kennis over productieprocessen pas ik veel toe. De projectvakken met teams vond ik heel leuk om te doen. Het werken in een team zit al wel een beetje in mij, maar het is wel goed om ervaring op te doen tijdens projecten. Wat me nu ook erg opvalt is dat je op de universiteit heel

erg vrij leert ontwerpen. Wanneer je bijvoorbeeld een fles ontwerpt en de dop wilt spuitgieten, houd je niet direct rekening met de productietijd. Maar in de realiteit heeft het geen zin om een product op de markt te brengen wanneer het spuitgieten twintig seconden kost. Ik merk dat ik die benadering van het ontwikkelen van een product minder heb geleerd. Ik kan alle studenten aanraden dat wanneer je aan de slag gaat met een project, je de hele levenscyclus moet benaderen. Zo moet je bedenken wie er allemaal met het product bezig zullen zijn en wat voor eisen zij kunnen hebben. Je moet je keuzes altijd kunnen verdedigen. Als je het ergens niet mee eens bent moet je het zeggen en moet een ander het ook kunnen verdedigen. Heb je nog een boodschap aan de studenten industrieel ontwerpen in Twente? Ik weet dat de mentaliteit aan de Universiteit Twente best wel bescheiden is. Maar dat is helemaal niet nodig. Zet je beste beentje voor en laat zien wie je bent en wat je in je mars hebt. Er moet vanuit Twente iets meer power komen. Wij zijn absoluut niet minder dan Delft of Eindhoven. Tekst door Rosanne Martens en Lydia Groote Schaarsberg

11


K unst Tussen

en Industrieel Ontwerpen.

Industrieel Ontwerpen, er kan met trots gezegd worden dat dit de meest creatieve studie is die we kennen op de Universiteit Twente. Het creren van prachtige doch functionele producten is waar we ons dagelijks mee uitdagen. Voor sommige van onze studenten gaat de zoektocht naar wat mooi is verder dan het maken van producten. In de TETEM kunstruimte was van 15 november tot 2 december de ExpositIO vrijetijdskunst van de studenten Industrieel Ontwerpen te bewonderen. De Viskom nam in het begin van dit jaar de taak op zich om een platform te creëren voor talent en creativiteit. Er werden vele werken ingestuurd om tentoongesteld te worden. Het ging hierbij om een breed scala aan werk variërend van 3d-objecten, kleding, schilderijen, posters 12 OnOff #33 Timeline

en zeefdrukken. Dit was ook een van de redenen dat de expositie zeer interessant was om te doorlopen. De variëteit van werk betekende ook het gebruik van verschillende technieken om tot een eindresultaat te komen dat kunst genoemd mag worden. Zo zie je dat het gebruik van een computer niet alleen uit industrieel ontwerpen maar ook uit de kunstwereld niet is weg te denken. Een goed voorbeeld hiervan is de pixelart posters waarop retrogames verbeeld waren. Naast werken waarbij gebruik was gemaakt van computers, waren er ook veel handgemaakte werken te zien, handgemaakte tassen. Er is echter ook een middenweg te vinden tussen de analoge en digitale wereld. De vele zeefdrukken zijn hier een goed voorbeeld van, het creëren van een beeld op de computer waarna dit met de hand wordt gedrukt en nabewerkt.


ExpositIO Plaats: TETEM Kunstruimte Kosten: Gratis Datum: 15 november t/m 2 december 2012

Dat het ging om jonge mensen was ook erg duidelijk. Er waren geen regels waar men zich aan heeft moeten houden. Het doel was om werken tentoon te stellen die gecreĂŤrd zijn voor het plezier of puur uit interesse en passie. Dit uit zich in de zeer mooi afgewerkte werken dan wel de originele insteek. Het gebruik van een in elkaar getimmerd houten paneel als startpunt voor een portret geeft een andere dimensie dan het witte canvas dat normaal gebruikt wordt. Het toepassen van een net wat andere aanpak kwam, naast in het werk, ook terug in de manier waarop de werken gepresenteerd werden. In plaats van het gebruik van lijsten die keurig netjes in een rij zijn opgehangen werd er gebruik gemaakt van een waslijn. De werken waren dynamisch over de gehele wand verdeeld, van onder naar boven van links naar rechts. Het gevolg hiervan was dat het mogelijk

was om een lange tijd voor een muur te staan en een heel scala aan werk te zien zonder ook maar even aan verveling te kunnen denken. Zelden zag je in een ruimte van vier en een halve bij anderhalve meter zoveel verschillende werken. Van schoenen naar een reusachtige mier gemaakt van onderdelen uit een airfryer en alles hiertussen. Deze diversiteit maakte het zeker de moeite waard om de ruimte eens flink onder de loep te nemen. Tekst door Alex Wesselink

13


a e h Letters c g kl b df i j n Elke dag lezen we ze, elke dag zien we ze, maar eigenlijk toch ook weer niet. Letters: ze vormen woorden die voor ons betekenis hebben, maar op zichzelf blijven ze onbekend. Tijdens mijn Vrije Opdracht heb ik deze letters losgekoppeld van woorden en er helemaal op ingezoomd. Door een applicatie te ontwerpen die hun geschiedenis weergeeft heb ik geprobeerd deze losse letters meer leven in te blazen.

T

ijdens het vak Grafische Vormgeving kreeg ik een sterke interesse in letters. Ik was gefascineerd door de perfecte vormen die ze hadden. Elke letter van een letterfamilie is tot in de puntjes uitgedacht. Ze moeten in combinatie met andere letters ervoor zorgen dat wij rustig onze krant kunnen lezen zonder daarbij afgeleid te worden door onleesbare kriebels. Letters horen dus anoniem te blijven. Toch is het interessant om juist wél wat meer naar deze letters te kijken. Zo kom je er achter dat hoewel het zo lijkt, letters helemaal niet op een rechte lijn liggen. Wanneer je sterk inzoomt zul je zien dat bijvoorbeeld de letter ‘e’ zich lager bevindt dan de andere letters in het woord. Zo zijn er nog veel meer rare trucjes toegepast die ervoor zorgen dat onze ogen rustig over deze letters heen kunnen glijden. Letters hebben een zeer rijke geschiedenis. Vanuit Mainz, waar de boekdrukkunst is ontstaan, tot aan Zwitserland, waar de welbekende Helvetica zijn oorsprong heeft, hebben de letters een hele weg afgelegd. Je kunt goed zien dat naarmate de tijd vordert, de letters steeds simpelere en strakkere vormen krijgen en er nog maar weinig

14 OnOff #33 Timeline

contrast tussen dik en dun te vinden is. Om al deze geschiedenis en veranderingen overzichtelijk weer te geven heb ik een applicatie gemaakt in het kader van de Vrije Opdracht.

Bij deze applicatie heb ik mij vooral verdiept in de verandering van drukletters: letters die veel gebruikt worden voor teksten in kranten en boeken en die tot doel hebben de leesbaarheid te versterken. Dus geen sierlijke scripten en houterige frakturen maar letters waarvan, wanneer je er veel achter elkaar moet lezen, geen hoofdpijn zult krijgen. Van de letters ‘o’, ‘n’ en ‘e’ wordt een evolutie getoond die laat zien hoe de vormen van deze letters in de loop der eeuwen zijn veranderd. Deze letters zijn niet zomaar gekozen, elk van deze letters geeft een goed beeld van de specifieke kenmerken van de letters. De letter ‘n’ is erg geschikt om de verandering van de schreven te laten zien, de letter ‘e’ laat het contrast van letters goed zien en de ‘o’ geeft de stand van de as goed weer. De geschiedenis wordt verder getoond in jaartallen en op een kaart. Zo is precies te

m


pr x v o t y q w m z u s

n

zien waar en op welk moment een bepaalde letterfamilie ontstaan is.

De gebruiker kan in de applicatie zelf bepalen welke informatie hij toont, zo kan de letter in vol ornaat bekeken worden, of juist in combinatie met een kaart. Ook de lettercategorieĂŤn die voor veel mensen onbekend zullen zijn, worden getoond in de applicatie. Wanneer de gebruiker op deze lettercategorieĂŤn klikt, krijgt hij extra informatie over de herkomst en kenmerken hiervan. Na het lezen van deze tekst zul je misschien nog steeds denken, die kleine details van al die letters en de geschiedenis daarvan, waarom zou ik me daar mee bezig houden? Maar misschien zul je voortaan ook net als ik wat vaker naar deze mooie lettervormen kijken en je verbazen hoe goed ze ons een verhaal kunnen vertellen. Tekst door Anke Sesink

Mocht je benieuwd zijn naar mijn applicatie en wil je hem uitproberen? Kijk dan op www.letterdata.nl.

15


16 OnOff #33 Timeline


17


Study Tour Mosaic Building Bridges Het is alweer een aantal maanden geleden sinds de deelnemers van Study Tour Mosaic terug zijn van een fantastische studiereis. In april en mei van dit jaar zijn wij met 24 studenten en 4 begeleiders afgereisd naar het warme Singapore en Maleisië. Een onderdeel van onze reis was het platform van Tourism Malaysia genaamd ‘Building Bridges’. Een project voor studenten en door studenten, gericht op het bij elkaar brengen van verschillende culturen. Het is goed om stil te staan bij hoe andere culturen leven en je af te vragen wat hun normen en waarden zijn. De achterliggende gedachte is dat mensen uit verschillende culturen van elkaar kunnen leren. Een mooie gedachte, maar wat hebben wij zoal gemerkt aan cultuurverschillen tijdens onze reis door Maleisië (en Singapore)?

Tekst door Luuk Jansen

Artikel Gesponsord door: Malaysia Truly Asia 18 OnOff #33 Timeline


Onze reis begon in Singapore. Tijdens één van onze bedrijfsbezoeken werd Singapore genoemd als Azië voor beginners. Dat is een goede manier om tegen Singapore aan te kijken. De gigantische mengelmoes van culturen zorgt ervoor dat je ook als westerling op een gespreid bedje terecht komt. En toch, als je wil is er genoeg van andere culturen te zien. Zo hebben wij regelmatig Little India en het opvallende China Town bezocht. Maleisië is daarentegen heel anders. Maleisië is niet het Azië voor beginners maar eerder het ‘echte’ Azië. In Maleisie begon onze reis in Kuala Lumpur. Een stad die volgens velen verwesterd is, maar alles behalve westers is. Dat merk je vooral aan de mensen. In de hotels lacht iedereen je vriendelijk tegemoet en heerst er een relaxte sfeer. Vlak voor ons hotel lag China Town, een rommelige straat met voornamelijk Chinese eettentjes en een paar internetcafé’s. Vooral met de typische Chinese lampions en de TL-verlichting ’s avonds, lijkt het

soms op een straat die je wel eens gezien hebt op een foto in het National Geographic magazine. In mijn vrije tijd liep ik vaak over straat in Kuala Lumpur. Gewoon rondkijken was eigenlijk fantastisch avondvermaak. Je bent echt eventjes in een andere wereld. Je loopt tussen grote wolkenkrabbers, dure restaurants, kleine marktkraampjes en rommelige steegjes. Veel tijd om van deze wereld te genieten is er echter niet want ze vragen je elke twintig meter of je misschien een massage wilt. Dit gebeurde licht opdringerig en het zorgde ervoor dat je ook een andere kant van Kuala Lumpur zag: de armoede. Armoede zoals we dat in Singapore nog niet zagen. Kuala Lumpur is een stad waar de verschillen erg groot zijn. Dit is soms schrijnend om te zien. Het werd in mijn ogen het best samengevat door een bedelaar die een mooi plekje voor de Louis Vuiton Store had uitgezocht.

19


In Kuala Lumpur leven veel mensen van Chinese afkomst. De Chinese cultuur is duidelijk anders dan die van de Maleisische bevolking. Op het eerste gezicht levert dat geen problemen op. Maar als je daar meer van wilde weten kon je gelukkig altijd terecht bij een van de grootste informatiebronnen van de stad: de taxichauffeurs. Alhoewel wij veel wisten van de Bumiputra politiek en de etnische verschillen was het erg interessant om te horen hoe zij daar mee omgingen en wat ze er van vonden. Uit hun verhalen bleek toch dat twee culturen bij elkaar op de lip wel eens onenigheid met zich meebrengt. Wat ik erg mooi vond was de manier waarop ze er mee omgingen: In plaats van de regering, of de andere cultuur te veroordelen sprak iedereen erg rustig en meestal berustte de taxichauffeur dan in het feit dat er ook positieve kanten aan de huidige situatie zitten. Dit werd nog sterker benadrukt toen ik een gesprek had met een Maleisische taxichauffeur over Nederland. Het gesprek kwam uiteindelijk uit op het bij ons legale en in Maleisië verboden homohuwelijk. De islamitische taxichauffeur vond het geen probleem: ”Dat is jullie cultuur, dus dan is het prima”. De vraag blijft natuurlijk of hij dat zei om ons niet te beledigen of omdat hij het meende. Ik geloof graag dat het laatste het geval is. In zijn algemeenheid kreeg ik de indruk dat de Maleisische bevolking erg tolerant is. Ze kennen dan ook al een lange multiculturele geschiedenis.

20 OnOff #33 Timeline

Naast de taxichauffeurs waren alle Maleisiërs die wij hebben ontmoet erg aardig en enthousiast. Overal waar we kwamen werden we warm onthaald. De mensen waren oprecht blij om ons te ontmoeten. De manier waarop zij ons welkom heetten is een extra vermelding waard. Zo kregen we vrijwel bij ieder bezoek in Maleisië een gratis lunch aangeboden en lunchen betekend daar net even iets anders dan de bolletjes met ham en kaas zoals we dat hier gewend zijn. Het lekkere eten resulteerde vaak in een ongedwongen sfeer en gaf ons de mogelijkheid veel lokale mensen informeel te spreken en beter te leren kennen. In de landelijke gebieden van Maleisië zagen we een toenemende invloed van religie op het dagelijks leven van de Maleisiërs. Na de studiereis, reisden een aantal van ons verder naar de Oostkust. Hier merkten we de invloed van religie nog meer. Tijdens gebedstijd hoor je het gebed luid klinken over de straten en is het plotseling erg stil. ‘s Avonds, in een aantal grote steden, zijn er bijna geen activiteiten meer na tien uur. We waren niet gewend aan deze serene manier van leven en we hadden niet verwacht dat zelfs in de grootste steden van de Oostkust op deze wijze geleefd wordt. Het leven aan de Oostkust was bijna het tegenovergestelde van het leven in Kuala Lumpur. Als westerlingen hebben we de neiging om te streven naar efficiëntie, geld en snelle vooruitgang. Door ons westerse denkkader


lijkt het dagelijks leven van de Maleisiërs aan de Oostkust zelfs een beetje saai. Het duurt een paar dagen om hier aan te wennen en te merken dat hun normen en waarden totaal anders zijn. Ze leven een eenvoudig leven, schijnbaar met de dag. Zo kwamen wij nooit iets tegen dat duidde op enige vorm van concurrentie. In onze cultuur, willen wij graag beter zijn dan anderen, succesvol zijn en progressie boeken. Onze samenleving is efficiënt, competitief en stressvol. Maar in tegenstelling tot ons, lijken de Maleisiërs erg tevreden met het leven dat ze hebben en leven ze in een solidaire gemeenschap. Ik geloof dat het gemeenschappelijke geloof in de islam het fundament is voor deze manier van leven. Ik denk dat we veel kunnen leren van hen. Vooral de tolerante, open en ongedwongen manier van in het leven staan, zou een waardevolle toevoeging zijn aan de huidige Nederlandse samenleving. Aan de andere kant denk ik dat onze progressieve mentaliteit een belangrijke aanwinst voor hen kan zijn.

een studiereis te organiseren of er simpelweg aan deel te nemen! Enkele hoogtepunten uit de reis zoals de riksja tocht door Penang, het bezoek aan de Cameron Highlands en de prachtige tocht door Belum Rainforest zal ik in ieder geval niet snel meer vergeten. Het Building Bridges project heeft ons geholpen bij de organisatie van de reis en het zorgde er ook voor dat wij zo nu en dan stil stonden bij de cultuurverschillen die op ons pad kwamen. Maleisië is een prachtig en veelzijdig land en dit korte verhaal doet geen eer aan alles wat er te beleven viel en valt. Ben je zelf geïnteresseerd in Maleisië? Spreek een van de deelnemers aan of kijk op www.buildingbridgesmalaysia.com. Tekst door Luuk Jansen

Al met al is Maleisië een prachtig land. De natuur is prachtig, het is een fantastisch vakantieland en ook de mensen zijn erg beleefd. Overal hangt een relaxte sfeer en alles is er te vinden. Alhoewel Maleisië op het gebied van industrieel ontwerpen nog erg ver achterloopt op Westerse landen en er voor IO’ers op de korte termijn weinig kansen liggen, was de studiereis een groot succes. Het was een unieke en leerzame ervaring en ik kan iedere IO’er aanbevelen ooit

21


HOPG HKMD y3rL OFDU EGEF GEVB EVBN ENSE SAJD UYUY VUYV IURM NFM MRN BRJH XUJU IXIX OIPP TPT PTKM ,HOKG H M, B BORP INVF FGUG RIMN FMD M, D K DIBC BUYY RFYO PGOL OFDU EGEF GEVB EVBN ENSE SAJD UYUY VUYV IURM NFM MRN BRJH XUJU IXIX OIPP TPT PTKM ,HOKG H M, B BORP INVF FGUG RIMN FMD M, D K DIBC BUYY

Het laatste vlaggenschip waar wij, ‘vrije geesten’, mee kunnen pochen dreigt ten onder te gaan. Tenminste, dat kan je concluderen uit de technologische vorderingen van de afgelopen jaren op het gebied van menselijke cognitie en het digitaal reproduceren hiervan. Onze grenzeloze creativiteit, hetgeen dat ons ‘menselijk’ maakt en onderscheidt van de grijze massa, staat op het punt beteugeld te worden door de krachtige nieuwe computerprogramma’s. De eerste voorspellingsalgoritmen sijpelen al langzaam de creatieve sector binnen. Muziek, films, boeken; alles wat aan deze algoritmen onderworpen wordt kan met immer groeiende nauwkeurigheid worden getoetst op mogelijk succes. Waarom nog proberen iets origineels te verzinnen?

Goed, in zó een vaart zal het niet lopen, maar dergelijke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld voor de creatieve sector (dat wil zeggen, de ‘creërende’ industrie) een groeiende kopzorg aan het worden. De angst dat wij in toekomstige tijden ons laten dichtslibben met kunstmatig gegenereerde, klinisch gecalculeerde drek is er één van de laatste decennia. Trek die angst door in het extreme en maak er een film over: het heeft van zowel Arnold Schwarzenegger als Keanu Reeves wereldsterren gemaakt. Het heeft allemaal betrekking op de diepgewortelde angst dat het in de nabije toekomst wel eens flink mis kan gaan, dat technologie de intelligentie van mensen zal ontstijgen en de overhand zal krijgen. Technofobie an sich bestaat al veel langer. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van het medium film: mensen renden uit paniek de filmzaal uit omdat ze dachten dat er daadwerkelijk een trein op hen in zou rijden. Of nog verder terug: Mary Shelley’s Frankenstein. Technologie en –fobie bestaan dus niet pas vanaf de industriële revolutie, een wijdverspreide misvatting. In onze moderne ‘high tech’ samenleving worden de nuances steeds vager. Uitvindingen zijn digitaler van aard en veel minder fysiek: zie bijvoorbeeld het daverende succes van de sociale media de laatste jaren of de uitvinding van het internet zelf. Zo ook algoritmen. Christopher


Eenbinnen magnum luttele opus seconden Steiner, voormalig blogger voor Forbes Magazine en schrijver van het onlangs gepubliceerde boek Automate This (How Algorithms Came To Rule Our World), omschrijft de steeds groter wordende invloed van deze applicaties in vrijwel alle facetten van onze maatschappij en illustreert dit aan de hand van een keur aan algoritmen die reeds toegepast worden. De vraag of dat een wenselijke tendens is, hangt af van de mate waarin wij onze morele standaarden willen ophangen aan objectieve software. Computers kunnen rationeel gezien de meest logische keuzes maken, maar dit blijken (in ethische zin) lang niet altijd de beste te zijn. Mag je bijvoorbeeld zeggen dat sommige rassen van mensen eerder geneigd zijn om criminele activiteiten te ondernemen, als de data daar op wijzen? Het is een gevaarlijke veronderstelling, vooral omdat het een causaal verband suggereert dat er wellicht niet eens is. Andere meespelende en bepalende factoren kunnen gemakkelijk over het hoofd worden gezien en zo onjuiste conclusies in de hand werken. In hoeverre kunnen we het maken van beslissingen overlaten aan geautomatiseerde processen? Dit is gefundeerde technofobie die al een stuk dichter bij de werkelijkheid en actualiteiten staat, om de moordlustige cyborgs maar even achterwege te laten.

Maar wat betekent dit voor de creatieve innovators onder ons? Hoeven zij hun best niet meer te doen, omdat over een aantal jaar een magnum opus binnen luttele seconden gefabriceerd kan worden? Hitsingles die in een minuutje in elkaar zijn geflanst? Kortweg, succes in een handomdraai? Nee, want we streven hier een belangrijk punt voorbij. De grote ‘maar’ bij algoritmen zit hem namelijk in slechts één aspect: ze bestaan bij de gratie van input. Zonder ingevoerde data zijn algoritmen onbruikbaar. Dat betekent kortom dat algoritmen altijd op basis van het verleden de toekomst zullen voorspellen. En daar zit de crux: menselijke creativiteit is nergens aan gebonden en is derhalve grillig en … tja, onvoorspelbaar. Hoe nauwkeurig de algoritmen de realiteit ook zullen simuleren, de obscure en zo nu en dan ronduit merkwaardige kwinkslagen van het menselijk verbeeldingsvermogen zijn gewoonweg niet na te bootsen. De opmars van geautomatiseerde creatieve producten en diensten lijkt niet te stuiten, maar vormt dan ook geen bedreiging voor creatieve entrepreneurs mits het onderscheid duidelijk aangegeven wordt. Kiest men voor een artificieel of authentiek (menselijk) product? Helaas wordt het er voor de consument zo niet gemakkelijker op om een keuze te maken. Over luxeproblemen gesproken. Tekst door Laurens van den Broek

23


1m

De vierkante meter van Ruben Broekhuizen

Foto door job van dongen

2

Blauwe Revolution/RVLT parka, ik hou zo van deze zomerjas dat ik hem het liefst in de winter ook nog zou dragen. Onder die jas draag ik dan het liefst mijn Rockwell by Parra shirt, die shirts zijn echt te goed met hun toffe print en kleuren. Zo’n shirt kan je ook het best dragen op een chino, maakt opzich niet zoveel uit welke kleur, al heb ik hier gekozen voor de rode. Een goede broek met goede schoenen: Nike SB Stefan Janoski’s, wat mij betreft de mooiste en beste schoenen die er zijn 24 OnOff #33 Timeline

gemaakt door Nike. Daarbij doe ik op een goede zomerdag mijn Wayfare Ray Ban zonnebril op en in de winter het liefst een goede muts! Muziek luister ik dan het best uit een goede koptelefoon, Skullcandy Hesh 2, want oordopjes vind ik nou net niks. Wat nou niet bij mijn dagelijkse outfit hoort maar wel bij mijn sportoutfit, zijn m’n schaatsen. Die hoeven niet perse mooi te zijn, maar die zijn er vooral om hard mee te gaan. De Viking Nagono Gold schoen met daaronder mijn gouden Maple Comet Laser ijzer, perfect afgesteld, helpen me daarbij.


Hoe maak ik mijn diploma meer waard?

Dit is de nieuwe rubriek van de evaluatiecommissie van Industrieel Ontwerpen. We evalueren vakken om ze te verbeteren voor studenten die het vak later nog moeten volgen. Je hebt er zelf echter ook iets aan. Daar willen we deze rubriek dan ook mee beginnen. Hierna zullen we vervolgen met twee items die je vanaf nu standaard in deze rubriek in de OnOff zult terugzien: resultaten van vakevaluaties en ‘wist-je-datjes’.

Accreditatie

Wist je dat alle universitaire opleidingen in Nederland eens in de zes jaar geaccrediteerd worden? Een accreditatiecommissie valideert het bestaansrecht van een opleiding. De beoordeling door deze commissie kan belangrijke gevolgen hebben voor de waarde van je diploma. Wanneer een opleiding negatief wordt beoordeeld, kan de opleiding opgeheven worden. In 2014 zal onze opleiding geaccrediteerd worden. Een belangrijk onderdeel van de beoordeling door de accreditatiecommissie is kwaliteitszorg: waarbij ze kijken naar vakevaluaties en monitorgesprekken. Gelukkig zijn docenten van IO vaak gemotiveerd om iets te doen met de feedback uit vakevaluaties. Om de opleiding te verbeteren is het belangrijk dat alle studenten feedback geven. Stel: een vak scoort onvoldoende maar de respons van die evaluatie was te laag, dan betekent dat niet meteen dat het vak terecht onvoldoende is beoordeeld. Het is goed mogelijk dat alleen de studenten die iets te klagen hebben de vragenlijst hebben ingevuld, dat zorgt voor een vertekend beeld van het vak en mogelijk negatieve beoordeling door de accreditatiecommissie. Maar niet alleen de accreditatiecommissie heeft invloed op je diploma. Ook een opinieblad als Elsevier of websites als www.kiesjestudie.nl doen eigen onderzoek naar de kwaliteit van opleidingen door middel van interviews en online vragenlijsten. Wanneer studenten die na jou komen dus niet tevreden zijn, kan ook dat de reputatie van je diploma negatief beïnvloeden. Kortom, je vult een vakevaluatie niet alleen voor een ander in maar ook voor jezelf! Goed, genoeg EvaCom propaganda. Wat doen we hier eigenlijk als EvaCom met een rubriek in jullie OnOff? Het antwoord is simpel: vertellen wat wij doen, maar vooral ook laten zien wat de resultaten zijn. In deze rubriek zullen wij geëvalueerde vakken bespreken, commentaren van docenten aan het licht brengen en jullie ‘Wist-je-datjes’ voorschotelen. Mocht je trouwens nog tips hebben of heb je andere dingen te melden, mail dan gerust naar: evaluatiecommissie@ daedalus.utwente.nl Succes met je studie en tot de volgende OnOff. Tekst door Gerben den Besten Namens de evaluatiecommissie Industrieel Ontwerpenluaties

25


Vakevaluaties In het overzicht hiernaast zie je de vakevaluaties van een halfjaar met per vak: de gemiddelde cijfers over verschillende categorieën, een gemiddelde hiervan, het totaalcijfer en de resultaten van de balansvragen. Deze balansvragen geven inzicht in het aantal bestede uren t.o.v. de EC’s, het tijdsbestek en de moeilijkheidsgraad van het vak. Omdat een antwoord op deze vragen ergens tussen ‘te weinig en te veel’, ‘te kort en te lang’ of ‘te gemakkelijk en te moeilijk’ liggen, is de streefwaarde van deze vragen dus niet zo hoog mogelijk maar juist in het midden. De laatste twee kolommen geven inzicht in de respons; die je mag interpreteren als een validatie van de resultaten. Het afgelopen halfjaar scoort alleen Elektronica (B1) een onvoldoende. Verder valt Raw Shaping Form Finding (B2) op met twee onvoldoendes: voor studiebegeleiding en informatievoorziening. Maar je kunt je afvragen of dat wel echte onvoldoendes zijn. Volgens de docent Robert Wendrich: ‘…studenten willen dat alles ze verteld wordt. Als het ware zou ik per student hun ‘handje’ moeten vasthouden om ze de richting te tonen van hun mogelijke oplossing. Echter, zo werkt het niet (zeker niet binnen dit vak)! Ten overvloede, het gaat om eigen inbreng, dynamisch zijn, exploreren, itereren en zoeken’.

Vaste prik Dan het vaste onderdeel van deze rubriek: het bespreken van vakevaluaties. Hierin zullen we elke keer een bachelor- en een mastervak bespreken die dit kwartiel gegeven worden. Zo kun je zelf zien hoe een vak verbeterd is, mocht je het nu volgen.

Inleiding Statistiek (B2) Kortom de opleiding deed het zeker niet slecht het afgelopen halfjaar dus laten we dat zo houden en natuurlijk nog meer verbeteren.

26 OnOff #33 Timeline

Door de jaren heen is er veel gebeurd rondom het vak Inleiding Statistiek. Zo scoorde het vak in 2009-2010 een 5,8. Het waren toen vooral de colleges (5,9) en de directe


Wist je dat:

de EvaCom de reactie van de docent altijd in het evaluatierapport vermeld? er ieder blok een evaluatie wordt georganiseerd waarvoor je gevraagd kan worden om feedback te geven over het gehele blok? alle vakevaluaties na te lezen zijn op de IO informatie BlackBoard site? Industrieel Ontwerpen in Twente in 2011 als beste uit de Elsevier-enquête is gekomen?

echt begrijpen. Aan de andere kant kwam er in 2010-2011 ook uit de evaluatie naar voren dat de opdrachten niet genoeg aansloten bij IO. Het belang van het vak voor de opleiding scoorde mede daarom niet erg hoog. Wat nog het meest opvallend was in 2010-2011, was het slagingspercentage: slechts 30% van de studenten haalden het vak. Er is een panelgesprek geweest met studenten die destijds het vak volgden, waarna veranderingen zijn doorgevoerd. In 2011-2012 is het vak weer geëvalueerd, waarna het een 6,8 scoorde. De veranderingen lijken effect te hebben gehad. Het studiemateriaal, ook de collegesheets, scoorde zelfs een 8,5. Daarnaast scoorde de begeleiding (7,4) en de presentatie (6,6) van de docent voor het eerst voldoende. De relevantie voor de opleiding scoorde echter nog steeds onvoldoende. Dit laatste lijkt vooral een kwestie van goede communicatie. In je master zul je merken dat statistiek, ook voor IO’ers, wel degelijk goed van pas komt.

studiebegeleiding (5,6) die onvoldoende scoorden. Wist je dat de toenmalige docent een overheadprojector en een whiteboard stift gebruikte? De overheadprojector maakte de colleges traag, onleesbaar en erg saai. Daar kwam verbetering in toen er voor het jaar 20102011 een nieuwe docent werd aangenomen. Deze docent gebruikte geen overheadprojector maar Word, maar de presentatie van de docent scoorde toen weer onvoldoende. Het totaalcijfer was wel verbeterd: een 6,3. De opdrachten kregen een hoog cijfer, want het maken van de opdrachten lijkt voor Inleiding Statistiek essentieel, daardoor ga je het

Evolutionary Product Development Research (mastervak) Evolutionary Product Development Research is een vak waarbij je de geschiedenis van een product helemaal moet uitpluizen aan de hand van alle productfasen van A.O. Eger. Dit vak scoorde in 2007-2008 een 7,2 en in 20112012 een 7,3. In 2011-2012 scoorde alle deelonderdelen zelfs zeer goed. De relevantie voor de opleiding scoorde een 9,4 en de presentatie van de docent scoorde een 8,8. De verwachting bij de opdrachten scoorde met een 7,3 het laagst. Maar zeker een goed en relevant vak. Het overwegen waard in je vakkenpakket!

27


HYPER TIME

LINE ADDICTION. Tekst door Robert Wendrich.

28 OnOff #33 Timeline


T

imeline is de nieuwe hippe handgreep op de tijd, als je op Facebook zit met je nieuwe hippe ik dan weet je dat Timeline onontkomelijk is. Het is de nieuwe hippe slavernij aan tijd, alles documenteren totdat je er zelf zo verrukt van bent en raakt dat je egostrelerij er bij iedere confrontatie een egoculatie van krijgt. Zoveel geilerij van tijd op lijn gezet is toch wel heel hedonistisch en zo perfect op maat. Vanuit ieder perspectief voel je dat deze waslijn van tekstuele vuilspuiterij, onverkwikkende triviale momenten en zelfgelikte beeldcultuur zo ongelooflijk veel potentiële karakterbouwende poeha is dat je vanzelf in je eigen grootsheid gaat geloven. Dit wijdverspreide virus van tijdsverslindende elektronische razernij is als ieder andere soort verslaving, tijdlijntjes snuiven om high te worden van je eigen zielsleed. Alcohol is nog steeds een gelegaliseerd en alom verkrijgbaar genotsmiddel, ook al hebben we deze heerlijke zonde te onthouden tot de magische grens van zestien jaar. Hoewel we in de achtergebleven gebieden waar de kapitalistische economie duidelijke krimpverschijnselen vertoont een hoger aantal tienerjongeren hebben die zich aan deze heuglijke bedwelmingsmiddelen vergrijpen om al het verdriet en leed van gemiste kansen te vergeten en weg te zuipen. Vaak in obscure schuren, verlaten caravans, vervallen kelders van leegstaande kantoorgebouwen van malafide projectontwikkelaars of gewoon op zolder van het ouderlijk huis. Roken ondergaat dezelfde behandeling; legaal, het ultieme accijnzen/casino-verdienmodel voor de overheid en een dito mega-verdienmodel voor de tabaksindustrie. Ondertussen door dezelfde overheid voorzien van interessante zwart omkaderde spreuken die het verband tussen de onvermijdelijke dood en het roken benadrukken. Ten overvloede werden de wel-rokers allemaal naar de buitenwereld gestuurd en staan ze nu ineengedoken in portieken, op terrassen, onder luifels, onder paraplu’s enzovoorts hun longen te verteren in de buitenlucht. De

slavernij is transparant gemaakt en benadrukt de tirannie van de paradoxale regelgeving van de overheid. Identificatie van rokers is nu zichtbaar voor iedereen, de verslaving wordt getoond aan een ieder in de publieke ruimte, gelijk een publieke schandpaal. Grap is dat wanneer je bijvoorbeeld een universiteitsgebouw wil betreden je vaak eerst door de mist van de rokers moet heen slepen. Een gezonde atmosfeer voor het naar binnen gaan, met een tapijt van as en peuken als deurmat gecombineerd met afgeladen asbakken als rookhalte. De zware drinkers zie je sowieso vaak buiten, deze mensen zijn ook vaak dakloos en niet te vinden op bijvoorbeeld Facebook. Hun tijdlijn schrijft zich op straat, de context waarin zij zich bevinden is een werkelijkheid die op geen enkele digitale tijdslijn te beschrijven valt. Wel staan hun gezichten op foto’s in dossiers van maatschappelijke instanties, politiedossiers en daklozenopvang die daardoor op een of andere manier toch weer een eigen vorm van een tijdlijn hebben. De andere notoire drinkers zie je niet als je oppervlakkig kijkt naar de wereld om je heen. Hiervoor moet je met geheel andere ogen kijken naar diezelfde wereld. Deze groep stille drinkers zijn onzichtbaar tot op het moment dat ze iemand aan gort rijden die bijvoorbeeld net oversteekt op een zebrapad. Een wit-zwart gestreept gedeelte van de weg waarop je een veilige oversteek kunt overwegen zonder gevaar. Hoewel goed naar links en rechts kijken voordat je oversteekt sterk wordt aangeraden. Deze groep alcoholisten zit wel op Facebook en vaak zie je dan ook treffende teksten en geheimzinnig onthullende kiekjes die de sporen van overmatig drankgebruik verklappen op hun tijdslijn. Dit wordt dan vaak leuk gevonden en van aanvurende of ondeugende aansporingen voorzien door hun fijne alcoholische vriendengroep. “LOL” staat er dan bij, of “WTF jij was los”. Ik las ergens dat een Atheneum-studentje in twee jaar tijd 44.000 Twitter berichten had getweet en daar niet verslaafd aan was volgens eigen zeggen. Ik moet

29


zeggen dat ik jaloers ben op zo’n gast, ik zou het zo graag willen kunnen: dat getwetter op de sociale mediakanalen. Wat kun je eigenlijk veel kwelen zonder moe te worden van jezelf en dan te weten dat alle volgers van je het helemaal te gek vinden dat je zo tekeer gaat. Moet toch een heerlijk gevoel geven van in de tijd staan, helemaal nu zijn, zo met de tijd verweven dat iedere seconde dat je je bek houdt eigenlijk verspild lijkt. Dat zou zonder meer zonde zijn zegt het innerlijk verontruste ego, de spiegel der glorie spoort aan tot nog meer digitaal gebraak. “Ik ben voor het legaliseren van soft drugs, zonder wietpas”. (Cannabis is nog steeds niet gelegaliseerd en is daardoor de meest paradoxale drug die er op dit moment in omloop is) Ik ontving deze tweet van een toevallig passerende medepassagier in de trein naar Amsterdam. Een Tweet vanuit mondeling gesproken woorden die door de ether ruizen en mijn gehoorgang binnen dringen zonder dat ik erom gevraagd heb. Ik verwerkte de opmerking en genoot van de vrijheid van meningsuiting die wij met zijn allen hebben gecreëerd. Verderop in het gangpad zat een stel tieners diep verzonken in hun Smartphones, de duimen onstuimig vingerend op de helder verlichte glazen displays hun Facebook-pagina’s te scannen, te likeen en met bij-de-handjes te vullen. Genoeglijk aanschouwde ik door het raam het voorbijflitsende landschap, de koeien vlogen als zwart-witte melkpakken voorbij, boerderijen lagen als verslagen productiefaciliteiten na te smeulen in de eens grazig groene weiden, een aantal blonde Hollandse meisjes op omafietsen met opgestoken haar zwoegden op de pedalen tegen de straffe wind die hun tere lichamen deed krom staan. De treinrit werd door de intercom met behulp van een spraakcomputer mededeling en een digitale interface op de monitor in tijdsdelen opgedeeld zodat het weg mijmeren tijdens de reis teniet werd gedaan.

Deze regelmatige update van de tijd op deze lijn is deel van deze hypertijd, de jacht om de tijd bij te blijven of sneller te gaan, blijft de mens prikkelen. Fascinerend binnen deze context is de recente actie van een Oostenrijkse waaghals, duidelijk onder invloed van Red Bull, die met een noodvaart van grote hoogte naar beneden duikt zodat hij de geluidsbarrière kan doorbreken en dan net op tijd een parachute opent en ogenschijnlijk geruisloos naar het aardoppervlak afdaalt. Het was geen super elegante sprong, esthetisch gezien dan: veel rondtollen, gezwaai met de armen en heftig gedraai op weg naar beneden maar toch goed geprobeerd na vijf jaar voorbereiding. Vraag blijft hoeveel Red Bull hij nodig heeft gehad om deze sprong te kunnen maken. De jacht op records breken om de tijd is van alle tijden en deze pogingen gezet op een tijdslijn zullen aantonen dat we veel sneller zijn dan ooit tevoren. Of het nu de horizontale snelheidsrecords van de Bluebird op de zoutvlakten van Utah zijn of laatstgenoemde verticale test van de zwaartekracht, alles komt neer op het vertrouwen en vooruitgang in techniek. Techniek bepaalt een groot deel van onze tijd en zal verderop in de tijd nog meer van betekenis worden. De hypertechnologie zal ons nog dichter bij elkaar brengen dan ooit tevoren, we zullen hoe langer hoe meer gaan beseffen hoe gelijk we zijn in onze verwachtingen, onze ervaringen, onze herhalingen, onze mimetische gedragingen, onze voorspelbaarheid, onze zorgeloosheid, onze naïviteit, onze eindeloze levensverwachtingen en ga zo maar door. Je hoeft eigenlijk helemaal geen ‘eigen’ leven te leiden, je kunt het lijden van een ander adopteren en daarin volledig opgaan door de Facebook-tijdslijn naadloos te kopiëren en na te spelen. Authenticiteit is een illusie, anders zijn is leuk, maar wie ben je echt? Wat houd je bezig? Waarom leef je dit leven? Waarvoor leef je dit leven? Hang jezelf aan de digitale


levenslijn van de Social Media, connect met velen en pik hier en daar zo je ervaringen, stijlen en prikkelend spannende momenten en maak je het eigen. Eigen je het toe, leef dat voor een tijdje en dan als je het niet bevalt, ‘jat’ je gewoon weer iets anders van een ander. Vraag je niet af welke ander, want die ander heeft het ook van een ander. Het is een circus, een tragikomisch circus van het eindeloze voortrazen,

hypersnel of tergend langzaam, we zijn er allemaal deel van. Deelname aan dit gedoe, dit gehannes binnen het rasterwerk of binnen de willekeur, we zijn er allemaal slaafse volgers van. Er zit geen copyright of patent op je leven; het leven op tijd, in tijd en met de lijn van tijd heb je zelf in de hand. Als je er iets van wilt maken, wacht dan niet op een ander of op een teken, just…

ROLL THE DICE! if you’re going to try, go all the way. otherwise, don’t even start. if you’re going to try, go all the way. this could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs and maybe your mind. go all the way. it could mean not eating for 3 or 4 days. it could mean freezing on a park bench. it could mean jail, it could mean derision, mockery, isolation. isolation is the gift, all the others are a test of your endurance, of how much you really want to

do it. and you’ll do it despite rejection and the worst odds and it will be better than anything else you can imagine. if you’re going to try, go all the way. there is no other feeling like that. you will be alone with the gods and the nights will flame with fire. do it, do it, do it. do it. all the way all the way. you will ride life straight to perfect laughter, its the only good fight there is. - Charles Bukowski De tijd zal blijvend voorbij glijden zolang we tijd blijven zien als iets tastbaars. Wij stevenen af op deze lijn naar tijdloosheid. Het lijkt me prettig dat we tijd los laten en het leven te laten glijden zoals het komt. “As the Spirit WANES the FORM appears”- Charles Bukowski

31


Hoofdredactie Han Slob

Vormgeving Alex Wesselink Anke Sesink Joska Sesink Lieke van der Steen

Eindredactie Lieke van der Steen Redactie Job van Dongen Laurens van den Broek Lydia Groote Schaarsberg Mahana Tuimaka Rosanne Martens

Redactieadres S.G. Daedalus t.a.v. OnOff Universiteit Twente Horst C.006 Postbus 217 7500 AE Enschede

Drukwerkproductie Gildeprint Enschede

053 4894439 onoff@daedalus.utwente.nl

Oplage 700

#28

Suggesties of opmerkingen, wil je ook een stuk schrijven? Neem contact op met iemand van de redactie.

#29

#30

ele seconden Hyper timeline addiction

Interview with Nienke Meinders  

An interview with a graduated Industrial Designer.

Interview with Nienke Meinders  

An interview with a graduated Industrial Designer.

Advertisement