Page 1

OB-0-87 PIB: 100263365 EPPDV: 13374649 Šifra delatnosti: 2814 Matični broj: 08359598 Registarski broj: 21408359598

OB-0-87

ROSAN ARMATURE d.o.o. 24420 Kanjiža, Dušana Popovića 10 tel.+381 24 876 744, fax +381 24 876 756 e-mail: info@rosan.rs www.rosan.rs Uplaćeni kapital: 5.000.000,00 EUR

Tek.račun 205 – 54951 - 38

ATTESTATION OF CONFORMITY

IZJAVA O SAGLASNOSTI izdate od proizvođača

na osnovu Direktive 89/106/EEC, čl.13, prilog III, tač.2, stav ii

PROIZVOD: Ispusni ventili serije SANITARY klasik A50.., A51.., A52.., A53.., A54.., A57.., A58.., A59.. NAMENA PROIZVODA: Ispusni ventili serije SANITARY klasik su zatvarajući, ispusni elementi, delovi vodovodne instalacije DOVODNA VODOVODNA INSTALACIJA: • Maksimalni pritisak vode 10 bara • Maksimalna temperatura vode je 90°C TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA: •

KONSTRUKCIJA: Priključne mere, kao i bitne dimenzije proizvoda saglasni su sa odredbama standarda SRPS EN 817:2010

MATERIJAL: Osnovni materijal proizvoda saglasan je sa standardima SRPS EN 1982:2011 i EN 12165:2011

POVRŠINSKA ZAŠTITA: Karakteristike i ispitivanja nikal-hrom prevlaka na funkcionalnim površinama odgovaraju standardu SRPS EN 248:2010

ZATVARAJUĆI ELEMENAT: Saglasan je testu izdržljivosti po standardu SRPS EN 817:2010

ZAPTIVNI MATERIJALI: Zaptivni materijal (na bazi gume) saglasan je sa SRPS EN 681-1:2007, zaptivni materijal (PTFE) saglasan je sa standardom ASTM D3294

MASTI: Primenjene masti saglasne su sa standardima DIN 51502 i ISO-L-XBDHB 2

KLASA PROTOKA: A klasa. Klasa protoka određena je na osnovu standarda SRPS EN 817:2010

GRUPA ŠUMNOSTI: II grupa. Grupa šumnosti odgovara razvrstavanju na osnovu standarda SRPS EN 817:2010

ISPITIVANJA PROIZVODA: Ispitivanje proizvoda saglasna su sa standardima SRPS EN 200:2010 i SRPS EN 817:2010

standardom

Na osnovu sopstvene odgovornosti izjavljujemo da su predmetni proizvodi, na koje se ova Izjava odnosi izrađeni i ispitani u saglasnosti sa zahtevima pomenutih standarda i saglasni su sa Zahtevima 89/106/EEC, Direktive za građevinske proizvode, sa svim izmenama i dopunama. Ova Izjava važi do opoziva ili izmena sadržaja Izjave.

Kanjiža, 04.01.2012.godine

Lice zaduženo za kvalitet:

20_IZJAVA_SANITARY klasik  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you