Page 1

OB-0-87 PIB: 100263365 EPPDV: 13374649 Šifra delatnosti: 2814 Matični broj: 08359598 Registarski broj: 21408359598

OB-0-87

ROSAN ARMATURE d.o.o. 24420 Kanjiža, Dušana Popovića 10 tel.+381 24 876 744, fax +381 24 876 756 e-mail: info@rosan.rs www.rosan.rs Uplaćeni kapital: 5.000.000,00 EUR

Tek.račun 205 – 54951 - 38

ATTESTATION OF CONFORMITY

IZJAVA O SAGLASNOSTI izdate od proizvođača

na osnovu Direktive 89/106/EEC, čl.13, prilog III, tač.2, stav ii

PROIZVOD: Dvoručne baterije serije KLASIK euro KE01.., KE03.., KE09.., KE10.., KE11.., KE12.., KE21.., KE23.., KE26.., KE29.. NAMENA PROIZVODA: Dvoručne baterije serije KLASIK euro su zatvarajući, ispusni elementi, delovi vodovodne instalacije sa mogućnošću mešanja tople i hladne vode DOVODNA VODOVODNA INSTALACIJA: • Maksimalni pritisak vode 10 bara • Maksimalna temperatura vode je 90°C TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA: •

KONSTRUKCIJA: Priključne mere, kao i bitne dimenzije proizvoda saglasni su sa odredbama standarda SRPS EN 817:2010

MATERIJAL: Osnovni materijal proizvoda saglasan je sa standardima SRPS EN 1982:2011 i EN 12165:2011

POVRŠINSKA ZAŠTITA: Karakteristike i ispitivanja nikal-hrom prevlaka na funkcionalnim površinama odgovaraju standardu SRPS EN 248:2010

ZATVARAJUĆI ELEMENAT: Saglasan je testu izdržljivosti po standardu SRPS EN 817:2010

ZAPTIVNI MATERIJALI: Zaptivni materijal (na bazi gume) saglasan je sa SRPS EN 681-1:2007, zaptivni materijal (PTFE) saglasan je sa standardom ASTM D3294

MASTI I LEPILA: Primenjene masti saglasne su sa standardima DIN 51502 i ISO-L-XBDHB 2. Lepila su saglasna sa standardom DIN54454

KLASA PROTOKA: A klasa. Klasa protoka određena je na osnovu standarda SRPS EN 817:2010

GRUPA ŠUMNOSTI: II grupa. Grupa šumnosti odgovara razvrstavanju na osnovu standarda SRPS EN 817:2010

ISPITIVANJA PROIZVODA: Ispitivanje proizvoda saglasna su sa standardima SRPS EN 200:2010 i SRPS EN 817:2010

standardom

Na osnovu sopstvene odgovornosti izjavljujemo da su predmetni proizvodi, na koje se ova Izjava odnosi izrađeni i ispitani u saglasnosti sa zahtevima pomenutih standarda i saglasni su sa Zahtevima 89/106/EEC, Direktive za građevinske proizvode, sa svim izmenama i dopunama. Ova Izjava važi do opoziva ili izmena sadržaja Izjave.

Kanjiža, 04.01.2012.godine

Lice zaduženo za kvalitet:

16_IZJAVA_KLASIK euro  
16_IZJAVA_KLASIK euro