Dansk folkemusik, 3. årgang nr. 3, juni 1992

Page 1


INDHOlD:

‘Tôlkemusik .

.:

...

3. årgang nummer 3 Juni 1992

Forsidefoto: Søren Lond

B[adets adresse: DANSK FOLKEMUSIK Postboks 23 4600 KØ

Vi og de

Redaktiön: Søren Lond (ansv.) Pedersvej 34 4600 Køge telefon 53 65 I 9 i 9

.

.

..

•.

.

.

.

Nogle dage spiller vi fodbold.

.

••.:

Vagn Dahl Hansen Glæisersvej 30 4600 Køge telefon 53650036 Annoncer: Dansk Folkemusik Regnskabsafdelingen Glæisersvej W 4600 Køge

men som regel spiller vi musik Stadsmusikanter og bondespil .

10

lemænd før 1800

Folk/forsker Mester/lærling

..

....

-

.

16

Folkemusikhusets Festmaskerade

18

Nodefund

18

Tid og Sted

19

Horsens Folkemusik Festival

36

Kom til Nordborg i middelalderen

.4 I

Skagen Festivalen 92

42

Tom Luke 1941-1992

46

Tryk: LEA Reklame

Bladet udgives 6 gange årligt. Abonnement tegnes for 120 kroner åigt ved indbetaling på girokonto 6 48 80 80. De enkelté indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for rectoktio riens egen holdning.

-

ISSN nr. 0905-3964

Nceste nummer udkommer 10. august 1992.

Førde lnternasjonale Folkemus[kkfestival

Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 30. juni 1992.

LIdt foreningsnyt

48 50


0 Sommeren nærmer sig og det ses meget tydeligt på indholdet af dette nummer af “Dansk Folkemusik”. Det er så absolut præget 5! de store festivaller rundt omkring. Der er i Norden en meget lang række festivaller, stævner og træf, og nogle få af dem har efterhånden etableret sig som næsten institutioner. I Norge er det Førde, i Sverige er det Falun (blandt mange andre), i Finland Kaustinen og i Danmark er spektret bredere end nogensinde før: Skagen, Tønder, Midtfyn, og en lang Horsens, Roskilde række andre. -

-

Bredt udbud Og samtidig ses det også, at udbuddet af musik indenfor den enkelte festival bliver bredere og bredere. Den tilnærmelse, der er sket mellem de forskellige folkemusik-”ismer” indenfor de sidste par år, smitter helt selvfølgeligt af. Og glædeligt er det, at flere og flere også får øjnene op for, at indvandrerne i Danmark tilfører vort musikllv helt nye og spæn dende aspekter. Vi må nok heldigvis se frem til mange forskellige former for blandinger og fusioner af mange landes folkemusik på samme måde som det er sket i U.S.A. for eksempel. -

Fællesråd og indvandrere Men her kan det virke, som om Folkemusikkens Fællesråd ikke rigtig kender sin besøgelsestid. For hvor er indvandrermusik

kens og dens mange mellemfor mers repræsentanter? Hvor i Fællesrådet sidder de folk fra Kurdistan og Libanon, der nu her i landet spiller deres tradi tionelle sange og danse? Det er vel ikke sådan, at man alligevel ikke rigtig regner dem med til den danske/europæiske kultur? At musikken lyder, for fremmedartet og miljøet omkring musikken for svært at trænge ind i? For selvfølgelig er det et “vanske ligt” miljø. Et miljø, der blandt andet er præget af folk, der har været nødt til at tage deres skæbne og liv i egne hænder på en så kontant måde, at de har skiftet fædreland.

Den hjemlige andedam I den sidste snes år har folkemu sikken herhjemme på mange måder levet meget beskyttet. Der har været slagsmål om den ene eller anden retning var mest til folkemusik. Men det har syvende og sidst været en ret lille andedam, slagsmålene fore gik i. Og set med den store verdens øjne sandsynligvis nogle gange næsten latterligt. For selvom folkemusikkens rolle i Danmark idag tendensmæssigt er den samme som før, så er barskheden og kampen for noget, der bare minder om en menneskeværdig tilværelse heldigvis blevet en me get fjern ting for langt de fleste danskeres hverdag. Folkemusik har altid været de smås musik de undertryktes musik. Folkeslag har overlevet -

-

e

på grund af deres musik og sange. Det er en gammel sandhed, at den bedste måde at un dertrykke et folk på er at forbyde dets sprog, sang og musik. Hvis det gøres effektivt, dør folkets identitet. Men forsvaret mod dette har altid været ligetil: syng dine sange, spil din musik, tal dit sprog. Der bliver talt så meget om, at indvandrerne skal assimileres de skal optages i det danske samfund fuldt og helt. De skal have et dansk sprog, danske nor mer være og tænke dansk. Men samtidig gør man jo lige præcis det ved indvandrerne, som Bis marck i sin tid gjorde ved Sønderjylland. Man forsøger syste matisk at slå en kultur ihjel for derved at udslette et folks identi tet. -

-

-

Fællesrådets rolle Her må Folkemusikkens Fællesråd se at blive lidt udfarende. Det er ikke nok at sidde på den flade engang imellem og snakke om næste års uddeling og foraf de for sparsomme deling midler, der er til folkemusikken. Der er også et helt andet slagsmål: det er et slag, der gælder mennesker af kød og blod. Vi er blevet et land med mange forskellige ansigter fra store dele af verden. Det må være en menneskeret at bevare sin tale, sang ligemeget hvor i og musik verden man bor. -

-

-

-

-

Det må Fællesrådet også slås for.

3


Nogle dage spiller vi fodbold, men som regel spiller vi musik om Shetland Folk Festival om “Young Enterprise” og om drengen Kevin og hans violin Morten Alfred Hoirup har været en tur på Shetlandsøerne nord for Skotland. Et vindblæst område med en meget rig folkemusikalsk kultur. Det er der kommet denne artikel ud al. Fotografierne er taget al Helge Hansson fra Malmø.

Vi ankommer tidligt om morgenen med busser til “festival klubben” som findes i Isleburgh Community Centre på King Haraids Street i Lerwick. Vi kommer direkte fra havnen hvor vi er blevet samlet op af folk fra festivalkomitéen. Vi er her for at spille på den 12. Shetland Folk Festival sammen med en masse andre solister og bands fra USA, Frankrig, Norge, Ungarn, Skotland, Irland, England og, naturligvis, Shetland. “Festivaiklubben” skal vise sig at

4

blive nerven i den festival, som over store dele af Europa og USA har ry som en dødprofessionel og samtidig kanonhyggelig festival. Klubben “Klubben” består grundlæggende af 5 lokaler; der er et stort rum med stole, borde og servering af mad, et mødested for musikere og alle mulige andre, som af en eller anden grund har brug for at sidde ned og slappe al eller bare snakke et øjeblik. På væggene er der malet typiske Shetlandsmoti

ver: der er måger, fiskenet, mid delalderruiner, fiskere, får, klipper, hav og så videre i en lidt “alternativ” stil i en slags pa stelfarver det er vanskeligt at udtale sig om den kunstneriske kvalitet men man føler sig hjemme her! Fra “restauranten” fører døre ind til de andre lokaler for eksem pel baren, som består af træpla der over nogle bukke og en 4-5 fadølsanlæg med McEwans Ex port, Guinness, Tennents Lager og andre. -

...

-

-


Kevin Henderson

Her er altid mennesker og altid session: et par violiner og et piano (der står naturligvis et klaver i hvert eneste rum) kryd ret med varierende mængder af mandoliner, banjoer, guitarer og fløjter. Så er der 2 rum, hvor musikerne kan have deres instrumenter, hvor man kan have sessions (og har det) eller bare sidde på sto lene langs væggene og lytte. Tilsidst er der “koncertsalen” det vil sige noget i retning af en mindre gymnastiksal med en ret “vanskelig” lyd, en hævet scene og en fast stab (2 stk.) af lydfolk og et par hundrede tilhørere! Alt i alt er “The Festival Club” dér, hvor vi alle føler os hjemme, og dér hvor hele festivallen startor om eftermiddagen kl. 13 ved at alle festivallens optrædende præsenterer sig for et både nys gerrigt, oplagt og folkemusiken tusiastisk publikum ved at gå på scenen og lige give ti minutters smagsprøve... -

-

Mange unge

Koncert

Noget af det første, som slår mig, er, at her er usædvanligt mange unge mennesker i forhold til det, jeg er vant til at se derhjemme. Og de lytter det vil sige, nogle gange lytter de overhovedet ikke; så sidder de og filer ivrigt på deres violiner i store grupper, mens de “rigtige” navne sidder og taber underkæben over at se så dygtige og tændte unge musi kere stortrives i et helt fantastisk musikmiljø. Som en af de professionelle musikere og dansere fra den amerikanske dansetrup The Fiddie Puppets lettere rystet konstaterede: “Ham derov re ham med violinen, som leder hele flokken; han er 12 år gam mel. Jeg spillede med ham for lidt siden. Han spiller sin stil ligeså godt som jeg spiller min. Jeg er 37 år gammel. Min Gud, han har 25 år endnu inden han når min alder hvordan spiller han så ikke til den tid???!”.

Vores første “rigtige” koncert fo regår på “Frazer Peterson Cen tre”, en times kørsel fra Klubben. Vi er 7 forskellige bands, som spiller dér den aften, bands som for eksempel The Fiddie Puppets, Caravanserai et 8-mands orke ster fra England, som spiller Klezmer-inspireret musik, Spice Trade, som er et fransk orkester med en skæg blanding af “Hot Club de France”-swing og bluegrass, lokale Eart Kyent som spiller traditionel Shetlandsmu sik krydret med fransk-canadisk og irsk, samt et par lokale duoer med guitar og sang mest ameri kansk inspireret. (Festivallen be nytter sig heldigvis flittigt af alle de lokale bands og solister, til udelt fornøjelse for både publikum og besøgende musikere...!) Efter den traditionelle pause med kartoffelsuppe og sandwichs er der dans og så kører musi kerbussen hjem. Klokken 2 er vi så “hjemme” igen

-

-

-

-

-

-

5


A

I

D

I LL! H

-

i Klubben. Og nogle af os vælger at fortsætte en session, som vi en allerede startede i bussen session med amerikansk musik.

Kevin

i ‘U

SHErLMDFOLJ( TiVAL

Og jeg tror, det var dér, jeg lagde mærke til ham første gang. Han er én af de helt unge musikere, som stille og roligt samles om os og sidder og lytter og forsøger sig med at spille lidt med. Han hedder Kevin Henderson og

Iz,I

-

F --

.

I I

-

...

...

-

...

-

-

...

-

.

-

-

-

11

-

..

-

hvad “Quebéc Dance Band” med Orkney-pigerne fra “Wrigley Sisters”, Jennifer og Hazel Kevin skotter over mod dem de nu og nu, lytter ihvertfald falder alle ind så godt som man nu kan med en melodi, som ikke alle kender der er akkord- og melodivioliner, harmonika drone spil, improvisationer over diverse temaer men det swinger..!! Kevin Henderson er 15 år gam mel og én af mange unge folkemusikinteresserede på Shetland. Han startede med at spille som 8-årig. “Min bedstefar plejede at spille violin for mig og det holdt jeg meget af og så tænkte jeg at fiolen ville være et godt instru ment og tage op..” Kevin er vild med fodbold, golf og men ikke nødven folkemusik digvis prioriteret i nævnte rækkefølge. Han går hos en af de mest respekterede undervisere på Shetland, Willie Hunter: “Først gikjeg hos Trevor Hunter i et års tid. Han larte mig at læse og spille efter noder. Så fik jeg chancen for at gå hos Willie jeg skulle have været Hunter hos Trevor én gang om ugen, men han havde så travlt, at det kun blev til én gang om måneden, og det blev jeg så træt af at jeg

Hf i I r

-

-

er iøvrigt, viser det sig senere, søn af en af arrangørerne, Dave Henderson. Kevin er en af de helt unge violinister, som vi ser igen og igen i løbet af festivallen altid koncentreret om at lytte og lære, eller dybt involveret i en af de mange sessions med unge og gamle, amatører og professionelle, traditionelle eller “eksperi menterende” musikere. Det gælder her om at hænge med om at lægge mærke til, om at nyde og om at prøve at tage over i små perioder; “nu stopper dét her sæt hvis jeg nu går direkte på med de her to melodier, vil resten så følge mig er de hér mon de rigtige? er der nogle der kender dem?? Michael og Chris kender dem ihvertfald jeg prøver”. Alle stopper Kevin tager over med “Spey in Spate” og får straks følgeskab af Trevor Hunter på piano og et par af kammeraterne på fioler. Men hvad med resten hvad med Mark fra “The Fiddle Puppets”, Raynald Ouellet fra

3OAPRliL TO 3/4AY 1992

6


-

-

-

-

-

folkemusik. Mange, mange mennesker på Shetland lytter til folkemusik men det er helt klart med udgangspunkt i deres egen traditionelle musik. Det er bevidstheden om og nydelsen ved den musik, som giver inter essen for og overskuddet til musik fra andre lande og kulturer! Og måske har øernes rela tive isolation og kamp for at holde på en identitet i forhold til Skotland og resten af Storbri tanien gjort den lokale musik og kultur kritisk, værdsat og overlevelsesdygtig ..?!!

-

«Jeg ved ikke, hvorfor så mange unge spiller folkemusik her man er vel nærmest opdraget med musikken som en selvfølgelighed har altid hørt det i

.1

A’

& 3

-

-

-

--

-r-

I

D

D

I

P

Hm. •

I

-

-

-

at det var en god idé men vi har fået nogle gode kontakter; vi er blevet spurgt, om vi vil spille på Edinburgh Folk Festival næste år så det går vi og funderer på i øjeblikket og så vil vi også gerne lave en CD i forbindelse med den festival.. »

.

I I

.

E7

A

i

E7

rr

E

.

i

A

:11

:11

I

ppJ1

Hmi

Båndet, som iøvrigt er indspillet i en af violinisternes dagligstue, indeholder udmærket musik spillet af unge violinister, guitari ster, mandolinspillere, pianister og så videre. Og humøret er højt. Som den 17-årige David Keith, pianist i “Fiddlers Bid” og forret-

A

A

E’••

j’.._.::

rFrrrrri

I[IE’LII

Ii i I

-

vice, sælge dette produkt eller denne ydelse og så afslutte og afvikle firmaet alt sammen inden for en tidsramme på 9 måneder. Altså et uddannelsesprogram!

-

I I

P

“Vi startede et selskab (Wheatley bak Recordings), vi ville udgive musik og vi ville producere et bånc4 hvor vi selv og “The Young Heritage” et andet violinorkester plus et banc4 som hedder “Alliance” det er to mandoliner og elektrisk guitar skulle spille. Så måtte vi gå rundt og sælge andele for at skaffe penge til at lave båndet for. Det var noget af en oplevelse, det var skægt. Og det var en masse arbejde..! Det meste afoverskuddet fra bån det går til velgørenhed. Vi synes

-

IIL1’ikI_I

-#

DEVIL’S DELIGHT

II-

III[

v

Ifr I i i i i

A’

jj

© John Donald Cameron 1981

I## [H I’,

r###

7


Jam session på the Club House.

ningsleder i Wheatleybak Recor dings, afsluttende skriver på omslaget til båndet: “Vi håber at fortsætte vores of fentlige optrædener i fremtiden og vi vil forsøge at bevare den skotske, fransk-canadiske, irske og vigtigst af alt den shet landske musikstil, som har frydet mennesker i alle aldre i så høj grad. Vi håber, at dette bånd også vil blive en kilde til nydelse for de som lytter til det..!” -

-

Spil i skolen Kevin og hans venner øver sig ikke en gang om ugen. De øver sig ikke én gang hver anden uge de øver sig hver dag. “Jeg ta’r violinen med op til skolen og så spiller vi hver dag i frokostpau serne. Nogle dage spiller vi fodbolc4 men som regel spiller vi musik” Man kan nå at spille en del i de 50 minutter, pausen varer. Det er som med fodbold man opildner hinanden, konkur rerer lidt; “man tænker bare jeg kunne være lige så god som ham dér sådan tænkerjeg tit” Og så -

-

-

-

8

spiller Kevin iøvrigt 2-3 timer om dagen derhjemme. Og så mødes de tit om aftenen og så er der den årlige konkurrence og festi vallen ... og så bliver man måske så god en dag at drømmen kunne gå i opfyldelse drømmen om at blive professionel folkemusiker: “Jeg véd ikke hvorfor ... jeg har bare hørt folk tale om det folk som Rodney Miller for eksempel. Jo, det ville være alletiders men man skal være god, lissom Aly Bam! Jeg kunne godt tænke mig at komme til Canada for musikkens skyld ... det kunne jeg virkeliggodt tænke mig..!” -

-

-

-

Sidste koncert Vi er nået til søndag, festivallens sidste dag, og en af de mere krævende dage for musikerne, danserne og solisterne. Bortset fra formiddagskoncerter har Shetlandsfestivallen en spe ciel tradition, som går ud på, at man gennemfører en “sidste kon cert med deltagelse af alle de besøgende kunstnere” 3 forskel-

lige stederpå én gang..! Det foregår på “Clikimin Cen tre”, Shetland Hotel” og hjemme på “Festival Club”. Alle festivallens udenlandske optrædende spiller 20 minutter hvert sted og skynder sig ud i en minibus for at blive fragtet videre til det næste sted ... et show som jeg godt selv kunne tænke mig at overvære i sin helhed. Her er Hamish Moore & Dick Lee Qu artet med deres eksperimente rende folk-jazz for highlandspi pes, saxofon og percussion, Vas malon fra Ungarn med et meget anderledes og professionelt flot show, Walter Michael & Com pany med amerikansk hammerduicimer-musik og meget, meget mere en sand hvirvelstorm af traditionel og utraditionel musik! Der er ikke tid til ekstranumre, alt skal klappe ellers skrider hele tidsplanen ..! Det sidste sted, vi spiller, er på “Shetland Hotel”, hvor Kevin sidder; som sædvanlig årvågent lyttende. Og da vi senere ankom-

-


FIDDLERSBJD består af

Kevin Henderson, violin Christopher Stout, violin Michael Ferrie, violin Maurice Henderson, violin David Keith, violin/piano Steve Yarrington, guitar Adressen er Kevin Henderson 18 Ackrigarth Lerwick Shetland United Kingdom mer med vores instrumenter til Klubben, er han allerede dér og igang med at spille session.

Breve Vi skal med en bus til lufthavnen klokken 6, så vi tør simpelthen ikke gå i seng. Derfor tager vi alene til Dave Hendersons hjem tidligt om morgenen for at få noget morgenmad og en medbragt Gammel Dansk før den lange rejse hjem. Vi har haft en god tur og gjort et godt job, vi har været i selskab med gode venner og nu er vi trætte.

Jeg går ud og stiller mig i døråbningen for at kaste et blik på den gryende, regnfulde morgen over Shetlands øerne. Nede for enden af vejen kommer Dave og Kevin oppe fra Klubben, lige tids nok for egg & bacon og til at følge os til bussen. Før vi går, når jeg lige at aftale med Kevin, at jeg sætter hans adresse i “Dansk Folkemusik”, så man kan skrive, hvis man er inter esseret i at vide mere om bånd, unge på Shetland, musik og lignende. Og hvis nogle unge danske folkemusikere har lyst til at skrive, er de også meget velkomne, skulle jeg hilse og sige. Lige da vi skal til og stige ind i bussen, kommer jeg i tanke om noget, som jeg har glemt at

spørge om. Jeg vender mig imod Kevin og hans far, som står og skutter sig i den våde morgen. “Hey, Kevin, kender du noget som helst til dansk folkemusik..??” Han ser lidt forvirret ud.

«Dansk folkemusik?? Nj det gørjeg ikke ..!“

..

nej

Bussen kører og vi vinker indtil vi ikke kan se de to mere. Så er vi på vej hjem til Danmark. Men mon ikke vi kommer til at se Kevin igen på nogle af de store folkemusikfestivaller. På scenen? Ska’ vi vædde ..??

9


s tadsmusikanter og

bOfldPuhlemæI

før 1800

Jens Henrik Koudal er arkivar på Dansk Folkemindesamling, Bfrketinget 6, 2300 København S, og han beskæftiger sig blandt andet med den gamle danske spillemandsmusik. Fra ham har vi fået følgende artikel om spillemænd i Danmark før år 1800.

Vi ved egentlig meget lidt om det folkelige musikliv i Danmark før år 1800! Fra 1800-tallet har vi landbospil lemændenes nodebøger, bøndernes egne visebøger og foikloristi ske indsamlinger af folkemusik. Før 1800 eksisterer den slags kildemateriale næsten ikke, og det er sikkert den vigtigste grund til, at perioden er så ringe udforsket. Der kan imidlertid findes kildemateriale! I perioden 1600-1800 eksisterede der et officielt stadsmusikantvæsen med privilegere de musikanter i stadig konkur rence med et uorganiseret, upri vilegeret musikliv. De privile gerede musikanter hed officielt instrumentister, musici instru mentales eller efter ca. 1750 -

-

stadsmusikanter. De uprivilege rede musikanter blev kaldt fu skere, bønhaser og bierfidlere. Arkivmaterialet i tilknytning til stadsmusikanterne er aldrig blevet systematisk udforsket. Ikke mindst i forbindelse med stridig hederne mellem de to slags mu sikliv kan man få et betydeligt indblik i folkemusikken. Jeg har studeret dette fascine rende emne de sidste to år i min forskningstid ved siden af mine øvrige pligter som arkivar ved Dansk Folkemindesamling. Her er nogle resultater af arbejdet.

Stadsmusikantvæsenet i Danmark I Danmark skal vi frem til slutningen af middelalderen, før vi hører om fastansatte musikere i

Thomas Larsen Borup udsendte sin 7»deDands’ i København i 1762. Den skildrer i træsnit og vers, hvordan døden danser med folk fra alle stænder: Kongen, bi skoppen, a delsmanden, juristen, købmanden, bissekræm meren, værtshusmanden o.s.v. Døden bæ rer hver gang en rekvisit, der er typisk for den pågældende stand. “Dans, gamle bondemand, hør døden for dig spiller”, siger døden til bonden og spiller på sækkepibe. Det afbildede eksemplar ser iøvrigt ud til at mangle en dronepibe. -

10

første, vi kender, byerne. blev ansat i Arhus år 1500. Men derefter hører vi i 1500-tallet om tårnblæsere og stadsmusikanter i adskillige byer. Det var når byen ansatte en musiker med eneret til at levere musik inden for stadens grænser, at der opstod en rigtig stadsmusikant. 1614 er det næste afgørende årstal. Dette år gav kongen tårnmændene på Kronborg slot lov til frit lade sig bruge med deres svende ved de bryllupper, som holdtes i Helsingør og i hele Kronborg len. Tårnmændene på Københavns slot fik året efter en tilsvarende rettighed. Dermed var for første gang opstået en ordning, der gav en privilegeret musikant ret til opvartning i en by med tilhørende landdistrikt. Dette nye princip blev nu gradvis fundamentet i stadsmusikantvæsenet. Omkring 1670 var alle landområder blevet del af et stadsmusikantdistrikt, og stadsmusik antvæsenet kulminerede derefter i perioden 1670-1800. Det var byernes magistrater, der ansatte stadsmusikanterne. Fra 1670 var det dog først den kon gelige bekræftelse (“konfirmati on”) på bestallingen, der gjorde den gyldig, og som supplerede byen med et landområde. Stadsmusikanten havde pligt til at levere musik til bystyret, til købstadskirken, at give musikunder visning blandt andet i latinsko len og at forsyne private med musik til bryllupper, barsler og andre gilder. Kirkerne delte han med organist og kantor, men ved private guder var han alene be rettiget til at levere musikken. Her havde han monopol.


100 km

/

J

7

Stadsmusikant-distrikter i Danmark (undtagen Slesvig) i 1730 Når man sammenholder de loka le bestallinger med den kongelige bekræftelse af samme (det kgl. privilegium), kan man tegne et Danmarkskort over stadsmusi kantdistrikter. I 1700-tallet vfrkede cirka 25 kgl. privilegerede stadsmusikanter samtidigt. For at kunne klare sine meget forskelligartede forpligtelser måt te stadsmusikanten holde svende og læredrenge ligesom andre håndværkere. Mester, svende og læredrenge udgjorde tilsammen et helt lille orkester, der beher

skede et bredt spektrum af in strumenter, både strygere, træ9g messingblæsere. Ar 1800 ændredes institutionen på en måde, der varslede begyn delsen til enden: Når stadsmusi kantembederne blev ledige skulle de slås sammen med organistembedet. Samtidig bestemtes, at når de daværende stadsmusikan ter afgik ved døden, bortfaldt hos de fremtidige kombinerede or ganist- og stadsmusikantembe der eneretten til at forsyne landområderne med musik.

Stadsmusikanterne virkede sta dig i byerne, men omkring 1850 blev embedet helt afskaffet i sin gamle form. (Funktionen blev delvis overtaget af selvbestaltede “musikdirektører”, der virkede som orkesterledere i mange byer).

Spillede stadsmusikan ten på landet? Har stadsmusikanten og hans folk nu virkelig spillet til landsbyfester? Ja, det synes faktisk ofte at have været tilfældet. Lad

11


.

rr:F

Frue dag den 2. juli, kom kun een læredreng, selv om stadsmu sikanten også her havde lovet to musikanter. Drengen Jonas havde trompet og violin med sig, og han spillede både polskdans og menuet, sådan som forsamlingen

musik hos stadsmusikanten i Roskilde til fire lokale guder. Søndag før pinse, pinsedag og Skt. Hans dag kom da også to musikant-læredrenge til landsbyen og spillede. Men ved de unges sommergilde, som var Vor

os se på et eksempel fra landsbyen Reerslev sydvest for Roskilde. Det er samtidig et eksem pel på, hvad der kan uddrages al arkivmaterialet fra en retssag. I foråret og sommeren 1759 havde bønderne i Reerslev bestilt

g

r+

f-r.:

-4-h”-

tr rr---;,-

12

-

.

v


krævede. De tilstedeværende syntes imidlertid, at Jonas spillede dårligt til dansen på sin violin. “Han sov, mens han spillede”, sagde en af pigerne, og når de dansende bad om bestemte melo dier, undslog han sig, velsagtens fordi han ikke kunne spille dem. Alle byens piger og ungkarle havde skillinget sammen til gil det, men mindst én af pigerne blev så sur over det spil, at hun gik hjem igen. Jonas ønskede at komme tilbage til Roskilde så hurtigt som muligt, men man overtalte ham til at spille indtil solen gik ned. Så forlod han laden, hvor man dansede, og gik ind i stuen for at pakke instru menterne ned i den medbragte pose. Men nu krævede et par af karlene, at han skulle efterlade sine instrumenter til dagen efter. Da Jonas pure nægtede, blev der slagsmål, og musikanterdrengen blev smidt ud. Han måtte gå hjem til Roskilde uden instru menter, Et heldigt bevaret regnskab viser, at Roskilde-stadsmusikan tens svende i løbet af knap seks måneder i 1759 spillede til guder på landet 85 gange. Det er i gennemsnit en gang hver anden dag! (Og hertil kommer de lejlig heder, hvor stadsmusikanten og læredrengene spillede uden svende). Musikanten over Københavns amt var nødt til at være meget påpasselig med sine rettigheder ved bondegilderne, for han havde ingen købstad under sig. Fra 1716 til 1741 hed den privilege rede musikant Peder Kurrepind, og fra ham har vi usædvanlig mange klager bevaret. Klagerne afspejler imidlertid også, at han faktisk tit spillede ved bøndernes fester. Og de viser en anden interessant ting: Det er især bryllupper, barsler og fæstensøl, vi hører om, altså livets fester, mens årets fester i landbosam fundet næsten aldrig omtales. Forklaringen kan næppe være, at der ikke brugtes instrumen talmusik ved de årstidsbestemte fester det så vi jo i Reerslev men snarere, at her havde bønderne mange steder hævd på at -

-

Denne plade fra en bilæggerovn er fabrikeret i den norske del al dobbeltmonarkiet omkring 1780. Spillemanden synes at akkompagnere en pardans, måske en polskdans. (Foto: Skive Museum).

levere musikken selv.

Forpagtning For at komme fuskere til livs kunne stadsmusikanten forpagte sit landdistrikt helt eller delvis væk. Det vil sige, at han overdrog eneretten til at spille i nogle bestemte sogne til en anden mu sikant imod at få en fast årlig afgift. Jeg kender mere end 20 konkrete eksempler på forpagt ning. I arkivmaterialet kan man være heldig at finde en kontrakt, hvor en stadsmusikant forpagter et landområde væk til en eller flere bondespillemænd. Forpagtning har været almindelig i Danmark og Norge (men for eksempel ikke i Sverige). Nogle gange kunne systemet være gan ske indviklet. Præsten Niels Blicher fortæller i sin bog “Topogra phie over Vium Præstekald” i 1795, at bønderkarle, der spiller til bryllupper i hans jyske sogn, “have forpagtet den indkomst på

2den, 3die eller 4de hånd”! Jeg kender ingen forpagter-node bøger fra Danmark før 1800. Men det er så heldigt, at der er bevaret en sådan forpagter-node bog fra Norge. Den er fra omkring 1770, og har tilhørt bonden Hans Nielsen Balterud. Han forpagtede et distrikt af stadsmu sikanten i Oslo. En af melodierne er en “polonesse”, der er noteret to-stemmigt. Det er en meloditype og en sammenspilsmåde, som kendes i Sverige i dag som “sextonsdelspolska” (tak til Hans Olav Gorset, Oslo, for transkrip tionen på foregående side. Mu sikken kan høres på hans og Anon Egelands CD “For borgere og bønder; folkelig musikk fra gamle norske notebøker”, Poly gram 1990).

Ulovlige bondespille mænd En landbospillemand, der ville holde loven, måtte altså få en

13


forpagtningsaftale med stadsmu— sikanten. Det har mange også gjort, men endnu flere har spillet ulovligt. Den privilegerede musikant over Københavns amt, Peder Kurre pind, stævnede i 1736 kroman den i Tårbæk for at have brugt “utilladte spillemænd”. Tre navngivne spillemænd fra en nærliggende landsby havde hele sommeren opholdt sig ved kroen og spillet for gæsterne, både til særlige fester og til daglig. Kromanden henviste til, at det var gæsterne, der både ønskede og betalte spillemændene. Det kunne han ikke forhindre uden at drive næringen fra sit hus. Spillemændene var aftakkede solda ter, påstod han. Han tilføjede, at de privilegerede musikanter var svære at få fat på, “og deres spil til med og kun dur lidt”! Under sagen blev det klart, at de fleste kroer nord for København brugte noget lignende, og at spillemæn dene ofte lagde sig ud til dem i sommermånederne al den samme grund. Det bekræftes af, at Kurrepind i 1735 indleverede to lister til domstolen med 27 kroer i Københavns amt, hvor der fun gerede ulovlige spillemænd. Samme år anlagde Kurrepind sag mod en bonde i landsbyen Holte for at have tilladt 2 “urette spillemænd” at spille ved sin datters trolovelse. Bonden indrømmede, at begge spillemænd var kommet med deres violiner og havde spillet for gæsterne, såvel over middagsmåltidet som om eftermiddagen og aftenen for dem, som dansede. De to havde ladet tallerkenen gå over bordet samt fået penge af dem, som dansede. Den ene spillemand havde bonden imidlertid ikke indbudt, og han havde været uvidende om hans komme. Manden havde imidlertid sagt, at han nok skulle forsvare, hvad han gjorde. Den anden spillemand var derimod indbudt, for han var bondens svoger. Stadsmusikanten i Alborg var i 1726 så ihærdig, at han ankla gede en bonde for slet ikke at have musik ved sit bryllup. Denne bonde undskyldte sig med, at

14

den kone, han giftede sig med, havde været enke. Dommerne ved landstinget i Viborg mente nok, at det var tilladt at holde bryllup uden at have musik (eller betale afgift), så bonden vandt altså denne sag. Disse spredte eksempler fortæller os ikke, hvor udbredt det ulovlige spil har været. Det er imidlertid så heldigt, at vi fra Peder Kurrepind i Københavns amt har en opgørelse over ulov lige opvartninger og spillemænd i en tiårs periode, 1718-28.

Jens Henrik Koudal

Københavns amt strakte sig 2530 km. ud på Sjælland mod nord, syd og vest, og indbefattede desu den Amager. Kurrepinds opgø relse viser, at i hvert eneste af amtets 31 sogne foregik der enten ulovlige musikopvartninger eller boede ulovlige spillemænd. I de fleste sogne var der tale om begge dele! Landbospillemænde ne tilhørte ikke nogen bestemt der var både af socialgruppe takkede soldater, husmænd, indsiddere, gårdmænd, en smed, en hjulmand og en tjenestekarl. -

Musikken Stadsmusikanternes instrumen ter findes omtalt i musikanternes skifter. Det er et godt, velbe varet kildemateriale, som jeg ik ke skal gå nøjere ind på her. Bondespillemændenesinstrumen ter kendes primært fra mange spredte omtaler i retssager og så videre. Der er bevaret en erklæ

ring om bøndernes musik fra en amtsforvalter i 1713. Han mente, at bønderne i Københavns amt ikke behøvede nogen privilegeret musikant. Den slags var kun bonden til ruin. Det var bedre, at de levede efter deres gamle skik og nøjedes med deres egen trom me og “bondefedel” især da “det er dem ej så meget at gøre om kunsten som klangen”. Så kunne gilderne måske også begrænses til en dags tid, og hestene blev ikke udasede af at køre musikan ter frem og tilbage fra Køben havn en hel uge igennem. Alt tyder på, at trommen og fedelen (et violinlignende instru ment) har været bondespille mændenes foretrukne instru menter mange steder i 16.-18. århundrede. Instrumenter som drejelire, sækkepibe og forskellige fløjter og skalmejer har væ ret brugt i ældre tid, men vi ved ikke i hvilket omfang. Besætningerne kender vi pri mært fra mange spredte omtaler. Stadsmusikanterne stillede med besætninger på fra i til 4-5 mand, når de spillede på landet, alt efter hvor meget værten ville betale. Det har som sagt været både strygere, messingblæsere og træblæsere. “Fuskerne” synes derimod at have spillet med mindre besætninger, typisk en mand alene eller to sammen. Jeg har blandt andet fundet omtaler af 2-mandsgrupper med violin og tromme, 2 violiner, 2 waldhorn, violin og hakkebræt samt 3mandsgrupper på enten 2 violi ner og bas eller violiner og wald horn. Repertoiret hos bondespillemæn dene kan belyses gennem de iøvrigt ret få bevarede bondenodebøger før år 1800. Jeg har selv udgivet en af dem, Rasmus Storms nodebog Ca. 1760. Ras mus Storm voksede op som bondesøn, men blev senere tjenestekarl hos en købmand i Fåborg. Det vides ikke med sikkerhed, om han brugte sine melodier som bondespillemand eller i byen sandsynligvis gjorde han begge dele. Her er en af polskdansene med en særlig tonalitet, en utrolig slidstærk melodi: -

-


Å

Polsch

I I I I I I

I

I

I

I

I

I

I

I

L

I

&

-

,-

,-

-

.

&

A

-**

*

_

Polskdans fra Rasmus Storms nodebog omkring 1760.

Denne og de få andre bondenode ligesom mange bøger viser spredte omtaler at bønderne dansede polskdans, engelskdans og menuet i 1700-tallet. -

-

Særlige lokaliteter Det kunne hænde, at de lokale traditioner var så stærke, at bønderne simpelthen nægtede at kendes ved stadsmusikanten. Det var for eksempel tilfældet blandt de selvbevidste hollæn derbønder i Store Magleby på Amager. De nedstammede fra en gruppe bønder, der var blevet “importeret” fra Holland i 1520 for at opdyrke jorden på Amager. Det var velstående bønder på god jord, der holdt fast i et særpræg i levemåde, boliger, påklædning og skikke. Da den energiske Peder Kurre pind i 1725 krævede sine rettig heder som privilegeret musikant, svarede Store Magleby med en principiel afvisning. Man skrev slet og ret til myndighederne, at Kurrepind og hans folk “ikke kan betjene os udi Hollænderbyens menighed, så som vi deres spil ikke forstår, og til med kan de heller ikke spille de strøg, som udi Hollænderbyen efter æld gammel skik og sædvane hos os er brugelig”. Man havde altid haft sine egne bymænd til at spille og bad sig derfor fri for at blive besværet med “nye noder og fremmed spil”. Myndighederne indså, at man måtte respektere hollænderbøn dernes traditioner, men ville på den anden side heller ikke helt friholde dem for amtsmusikan tens privilegium. Så problemet

blev henvist til indbyrdes aftaler med det resultat at stridighe derne fortsatte i de næste 40 år. Vi ved desværre meget lidt om arten af den musik, der forårsa gede alle disse stridigheder på Amager. Men den engelske diplo mat Charles Molesworth ople vede i 1692, at hollænderbøn derne spillede på “Bag-pipes and squeaking Fiddles” (sækkepiber og hvinende violiner; “An Ac count of Denmark as it was in the Year of1692’ London 1694). -

Mslutning I perioden 1600-1800 eksisterede der som sagt to slags musikliv i Danmark: Det offentligt regu lerede og det spontane, uprivile gerede. Kildematerialet kan bru ges til at belyse sammenstødet mellem disse to musikalske ver dener. Men det kan også give os en betydelig indsigt i folkemusikken: Det kan fortælle os om en lang række “fuskere” med navn, erhverv og bopæl og derved belyse deres sociale stilling og deres udbredelse. Vi kan få at vide, hvor og ved hvilke lejlighe der, de spillede, og få oplysninger om deres instrumenter, besæt ninger og repertoire. De ganske vist få bevarede nodebøger kan i samspil med kildemateriale fra 1800- og 1900-tallet give os et fingerpeg om musikken selv. En undersøgelse af, hvor udbredt forpagtningssystemet var, kan bringe os på sporet af de landom råder, hvor lokale spillemænd altid selv har leveret musikken i modsætning til de steder, hvor stadsmusikantens folk faktisk blev brugt på landet. Det, som er -

-

sværest at belyse, er bøndernes eget syn på musikken. Men i heldige tilfælde kan især vidneafhøringer i retssager belyse bøndernes normer og holdninger. Det europæiske perspektiv er iøvrigt vigtigt her. Det er en kendsgerning, at mange stadsmusikanter og meget musik er kommet til Danmark sydfra. Men i hvor høj grad har stadsmusikanterne og deres svende haft kontinuerlige internationale kontakter? I Norden var stadsmusikantvæsenet udbredt i Danmark, Norge og de gamle danske landskaber i Sydsverige men ikke i resten af Sverige eller Finland. I Sydsverige og i Hol sten gav lokale myndigheder pri vilegium til lokale bondespille mænd. Hvor udbredt har dette mere decentrale princip været i resten af Europa og hvor mange steder har man helt afvist stadsmusikanten? Og til sidst: I hvilken grad er der virkelig tale om, at det, vi kalder “folkemusik”, har levet upåvirket Sf stadsmusikanternes købstadsmusik? Mit syn er, at i det mindste i Danmark har der altid været gensidig kontakt mellem by og land. -

-

-

-

Yderligere læsning:

Jens Henrik Koudal: “En privile geret musikant og hans konkurren tor 1716-41”, Dansk årbog for mu sikforskning XIX (1988-91). 70 sider (i trykken). Jens Henrik Koudal: “Da musikken var et privilegium”, Siden Saxo, Magasin for dansk historie, 7. årgang nr. 3 (1990), side 27-32.

15


8 foI kIfOrT/1rjj ‘FolIrJforsker-forhold” og “mester/lærling-forhold” er begreber, som Folkemusikhuset i Hogager igennem årene har erfaret sig frem til, og Tippe Molsted, der har arbejdet meget med Hogagers idéer, har som læserne måske ved taget initiativ til oprettelse al en fond, der støtter Hogagers arbejde. Det er ‘Fonden Folk/Forskere’ -

I Folkemusikhuset i Hogager var der den 2. maj den første udde ung al midler fra “Fonden FolkForskere”- ialt 92.000 kroner. Denne fond, der er oprettet af Tippe Molsted, har følgende fun dats:

Fondens formål er atyde støtte til dansk musikalsk folkekultar det være sig musik, sang, dans, fortælling med videre i henhold til idégrundlaget for Folkemusikhu set i Hogager 1990. Formålet søges fremmet ved:

styrker samarbejdet mellem fol kekulturens folk og dens forskere eller fornyere. Det være sig enkelte projekter eller institutioner. Fondsmidlerne kan ikke søges. Bestyrelsen kan tage initiativ for at indsamle kvalificerede ansøg ninger.

-

-

at yde støtte til folkekulturens folk og dens forskere samt mes ter I lærlinge forhold. at yde støtte til projekter, der -

-

Gitte Thofte fra Folkemusikhuset i Hogager sagde blandt andet i sin tale under uddelingen: “Fonden har valgt at lade sin første uddeling finde sted i Fol kemusikhuset i Hogager, fordi den anser sig selv som en knopskydning på Folkemusikhuset med et idégrundlag, der er tæt knyttet hertil: nemlig at yde

støtte til den levende traditio nelle folkekultur som en nødven dig forudsætning både ved stu dier såvel som ved genoptagen eller fornyelse af den musikalske folkekultur. Folkemusikhuset har på baggrund af over tyve års erfaringer peget på to grundlæggende forhold til styrkelse al idéen: folk/ forsker-forhold og mester/lærlin ge-forhold. I folk/forsker-forholdet bidrager begge parter med sin viden og erfaring til at undersøge, hvad der ligger i traditionen og af prøve, hvad som er brugbart idag. I mester/lærlinge-forholdet er

Spillemanden Thomas Thomsen havde lavet en Festmaskerade til prisuddelingen i Folkemusikhuset i Hogager.

16

-


Ronald Frederiksen og Nora Jensen er to sangere, der begge kommer fra “De Rejsende” de folk, der blandt andet har rejst rundt med tivolier. De fik hver en hædersgave på 6.000 kroner samt penge til det videre arbejde med deres sange. Dette arbejde består i indsamling, registrering, arkivering og ikke mindst brug af sangene. -

-

den traditionelle folkemusiker mester for unge, forskere og andre interesserede, som gerne vil lære traditionel folkemusik at kende og bruge. Forbilledet er naturmetoden. Der er i disse år et stigende behov for at kende og bruge dansk folkekultur, ligesom der tales meget om uddannelse i musikalsk folkekultur. Derfor er det så vigtigt at styrke funda mentet nemlig folkekulturens egne folk. Ved fondens første uddeling har -

bestyrelsen ønsket at stimulere til dannelsen og styrkelsen af en række folk/forsker- og mester! lærlinge-forhold. Dels for at pege på en række vigtige mestre med hver sit musikalske udtryk og fra forskellige steder i landet. Dels for at synliggøre styrken i disse arbejdsforhold og dermed inspi rere andre til at gå igang med lignende projekter. Et enkelt færdigt bogprojekt støttøs også et projekt, der som forudsætning har både folk/forsker- og mester/lærling-forhold.”

Der blev givet penge til følgende personer og projekter: Thomas Thomsen, Holstebro (spillemand og fortæller) Minna Kjærgaard, Hogager (balladesanger) Ronald Frederiksen, Ishøj (sanger) Nora Jensen (sanger) Evald Thomsen, Vester Åby (spillemand)

-

Gyda Hougaard, Sejerø (spillekone) Jonnas Sange (bog)

Fondsmidlerne blev uddelt som hædersgaver på 6.000 kroner og derudover til dækning af udgifter i forbindelse med projekter med de forskellige personer. Navn Thomas Thomsen Minna Kjærgaard Ronald Frederiksen Nora Jensen Evald Thomsen Gyda Hougaard Jonnas Sange

Hædersgave 6.000 .000 6.000 6.000 6.000 6.000

Projektbelob 8.000 8.000 8.000 1.000 8.000 8.000 15.000

17


A

.)

IL

## *#

#

r ——i

i iii

D

J j j 1

J I [

D

r’

r

--

D

A

D

D

I

i

G

D

.

.

G

ter giver de et enestående indblik i det sociale liv og netværk omkring musikken. Alholm Gods, Danmarks Radio, barokorkestret Concerto Copen hagen og Jens Henrik Koudal har indgået en aftale om at vække Alholm-musikken til live og få noget af musikken indspillet på CD i forbindelse med en helaftensudsendelse i au gust i DR om musikfundet.

I

r_r _ r 1 D__ — c

D

der arbejder med melodierne nu, og han fortæller, at der foruden musik af komponister som Quantz, Hasse, Jomelli, Pergolesi, Vivaldi og Scheibe også er omkring 2.500 dansemelodier noteret for fløjte. Nodesamlingen blev grundlagt af grev Otto Ludvig Raben (1730-91). Desuden er grevens personlige dagbog dukket op. Udover tidsbilledet i dagbogens korte nota-

flE

r ri

H

P

:H

;iJH d efun d

#

NT0 I V

0

På Alholm Slot på Lolland er der gjort et nodefund, der også har interesse for folkemusikfolk. Det er en større samling noder fra 1700-tallet, der har fundet dagens lys, og det drejer sig om både “almindelig” klassisk musik og folkemusik. Det er arkivar Jens Henrik Koudal fra Dansk Folkemindesamling,

18


AALBORG DANSE- OG SPILLEMANDSLAUG Seminarieskolen, Mylius Erichsens Vej 127, Aalborg Susanne Stennevad 98381654 Nils Rimer 98103319 Frank Tengstedt Suensonsgade 17, 9000 Aalborg 98127054 Ole Larsen Vibevej 22, 9000 Aalborg 98138462 Laugsaftener starter med sammenspil kl. 18. Dans fra kl. 19.30. Søndage i ulige uger. 13. september 27. september 11. oktober 25. oktober 21. november 6. december Laugsaftener. 13. juni kl. 19.30 Sommerbal med Carl Erik Lundgaard Jensen, to-radet harmonika, Poul Lendal, violin og Malene Beck, klaver. 29. august kl. 19.30 Sæsonbal. 6. 8. november Vennetræf. -

ALBERTSLUND FOLKEMUSIKHUS Roskilde Kro Roskildevej 200, Albertslixid Egeltaidsvej 7B, Postbox 525, 2610 Albertslirid 42642159 42641217 43620714 .

..

IIver torsdag kl. 19.30 -22 Abent danseværksted. 20. juni kl. 20 Midsommerbal på Roskilde Kro med Svend Bjerg og orkester. Entré 40 kr. 4. 11.Juli Sommerkursus på Husby Efterskole i Vestjylland. 30. august kl. 14 Høstfest på Dyregården. Endvidere er der planlagt arrangementer på følgende datoer: 1 9. september 17. oktober 21. november 27. december -

AMAGER GAMLE DANSE Aulaen, Korsvejens Skole 2770 Kastrup

BAKKEGÅRDENS MUSIKSKOLE Svendborgvej 319, Højby, 5260 Odense 5 65 95 99 95 giro 9 07 43 84 2-radet harmonika. Alle niveauer. Oplysninger og tilmelding hos Carl Erik Lundgaard Jensen, 64761734. Weekendkurser i 2-radet harmonika. Er der for langt til Fyn? Så sørg for at blive 4 5 stykker, begyndere som rutinerede, så kommer jeg gerne til jer, lige meget hvor det er, bare ikke i Nordkorea. Carl Erik Lundgaard Jensen, Høgsholtvej 1, 5690 Tommerup, 64 76 17 34. -

BALFORENINGEN DANSEPAVILLONEN Esben Wolf Nørregade 8 B 1.tv. 8000Arhus C 86188163

BALLADEGRUPPEN ‘86 Folkemusikhuset I Hogager, Langgade 87, Hogager, 7500 Holstebro 97 46 83 69

BARTOF CAFÉ Nordre Fasanvej 46 Frederiksberg 31869067 Det nye spillested md akustisk folkemusik og jazz. Abent søndag, mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.30 23.00 samt torsdag, fredag og lørdag kl. 10.30-01.00. -

24. juni Koncert og reception med American Café Orchester. Ring og hør nærmere om musikprogrammet

BJERGSTED BALLER Bjergsted Forsamlingshus, GI. Skovvej 1, Bjergsted, 4450 Jyderup Bjarne 53 47 82 57 Torben 53476864 Jens534781 81 24. oktober 28. december 27. februar 17. april Bjergstedballer.

BORNHOLMS FOLKEMUSIKLAUG

BROBY GAMLE SKOLE Folkekulturværksted Traktersted Suserupvej 55, 4180 Sorø 53 64 83 62 5 sommeruger som ikke er kurser, men aktive feriedage. Programmet er ikke endeligt En uge er normalt fra mandag til fredag. Pris kun 55 kr. for fortæring og overnatnings plads. Ring og hør nærmere. Reservér plads. uge 27 Bøm og ballader, dans og teater, leg og eventyr. uge 28 Spillemandsmusik og dans. uge 29 Harmonikamusik og samvær. uge 30 Ballader ord, toner og krop. uge 31 Sang fra baggårde og værtshuse.

CEILIDH CLUBBEN IÅRHUS David 86 81 55 16 Jette 86 18 35 37 Irsk Set Dance til levende musik

COPENHAGEN IRISH FESTIVAL Lisbeth Vium Mikkelsen Frankrigsgade 16-2 2300 København 5 31 586258 1.-4.oktober Koncerter i Pumpehuset, Studiestræde 52 og N. Zahles Semi narium, Nørrevold 5, København. Traditionel irsk musik af høj international standard, hovedsagelig kendte irske bands og solister, men også danske musikere. Kurser, jam sessions, bal, irsk pub og festivalcafé. Programmet er gratis og tilsendes mod frankeret svarkuvert til Lisbeth Vium Mikkelsen.

Skolen i Rø Hans-Jørgen Olsen Strandvejen 125, 3700 Rønne 56956951

BORUM GAMMEL.. DANSFORENING Borum Forsamlingshus Niels Hansen 86949050 Peter Poulsen 86948584

God sommer! På gensyn i 0. august

DANMARKS RADIO P2 Hver søndag kl. 16 16.40 Harpens Kraft 28.juni kl. 16.00 Satiriske viser de viser som sjældent er stuerene, og hvor kun et fåtal er udgivet på tryk og endnu færre i lyd. Tilrettelagt af Lene Halskov Hansen. P3 Hver mandag kl. 21.05 22.00 “Folk-Nyt” med nyt om alt, hvad der rører sig på den folkemusikalske scene. Redaktion: Alan Klitgaard. kl. 22.20-23.00 “Folk-Live” med optagelser fra den danske folkemusikscene. -

-

-

19


17. oktober kl. 20 23.15 1. november kl. 20 23.15 Abent Hus med dans til spillemandsmusik. Forskellige spillemandsgrupper besøger os og spiller den første time. Efter kaffe er der bunkespil med husets spillefolk. Entré 20 kr. incl. kaffe. øl og vand kan købes. Gæstegrupper søges tfl efterårssæ sonen. Ring venligst til 42 85 46 30.

DANSKE MUSIKSTÆVNER

-

-

Jacob Levinsen Normasvej 31 , i. 2000 Frederiksberg 31468709 21. 28. juni Musiklejr for børn (10 14 år) på østhimmerlands Ungdomsskole. 21. 28. juni Musiklejr for unge (1 3 i 9 år) på Vesteund Ungdomsskole. 27.juni-4.juii Musikstævne for voksne på Krogerup Højskole. -

-

Falun Folkemusiktestival med kurser, koncerter, artister og musikere fra hele verden.

97414345 97421505 Sidste fredag i hver måned kl. 19.30 Bal med forskellige grupper.

FARUM FOLKEMUSIKHUS Farum Lilieskoie Farum Hovedgade 7, ved Farum Station

FOLKEMUSIKFORENINGEN LIRUM LARUM

-

-

DIATONISK KONTAKT Lars Willadsen Bogfinkevej 8, 2630 Tåstrup 42 52 27 86

Bertel42 11 0969 Sonja 35367465 Leif3l 576932

Lene Buch Hansen Kongebakken 40 B 4000 Roskilde 42 35 75 33

FEJLTRIN

7. 9. august Roskilde Spillemandsstævne

Egmont Kollegiet ved Vibenhus Runddel

.

Jørgen Larsen 31 671233/5451

Heldags workshop i amerikansk

FOLKEMUSIKH USET I HOGAGER

DANSEMUSIK OG SQUARE DANCE

Langgade 87, Hogager 7500 Holstebro 97 46 83 69

FESTIRIBE

med

American Cafe Orchestra

(USA mv.)

Bente Kann Lupinmarken 6 6771 Gredstedbro 75431039 Hans Kann Rasmussen 75 42 1 1 47

FOLKEMUSIKLAUGET FYNBOERNE Bolbro Skole, Indgang F Stadionvej 50, Odense V.

13.og 14. juni FESTIRIBE for femtende gang. Gratis at deltage. Tilmelding inden 4. juni.

Enestående lejlighed til at lære noget (el. mere) om amerikansk spillemandsmusik ved et hold fremragende musikere og dygtige pædagoger.

SØNDAG d. 21. JUNI Medborgerhuset Gimle, København Kl. 9.00- 12.00 og 13.00-16.00: Workshops i violin. mandolin. guitar. tenorbanjo. mundharpe. bas og percussion, samt i square dance for begyndere og øvede. Kr. 120. Kl. 18.30-2 1.30: Stort Square Dance Bal og efterfølgende koncert ved American Cafe Orchestra. Kr. 40 (gratis for workshopdeltagere).

Anne-Mette Graubæk østergårds Allé 66 5250 Odense SV 66 17 88 60

FIOLEN Aktivitetscentret, Danmarksgade, 7500 Holstebro

17. juni Sidste laugsaften inden sommer-

Bidt å Bast Et kursus der henvender sig til folk, der har interesse i folke- og spillemandsmusik.

Da tilmeldingsfristen var den 1 juni. bedes interes serede straks tilmelde sig telefonisk til Tonni Andersen på 53 61 66 50 el. 36 45 41 31. Arrangører: DAFF og Square Dance Partners. .

DEN VIDE VERDEN Foikemusikcafé Tingiutis lokaler Valhalsgade 4 2200 København N. Entré normalt 40 kr. Rabatmulighed for folk fra Københavns Kommune.

ESBJERG SPILLEMANDSKREDS Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg Knud S. Thomsen 75181954 Hver fredag kl. 19-22 øveaften alle er velkomne. -

Sognegården, Stades Krog 9 (Bag Lyngby Kirke) 2800 Lyngby

FALUN FOLK MUSIC FESTIVAL Box 387 S-791 28 Falun, Sverige information telefon +46 23 19042 5. 11.juli ETHNO 92 for unge 15 25 år fra hele verden. 12. 18. juli -

-

15. august kl. 20 23.15 19. september kl. 20 23.15 .

-

20

Lars Lilholt skriver selv i forordet til “Bidt t Bast”: “Hvis man skal optræde med musikken, kan man ofte lægge ud med anden eller tredje stemme og først senere lade melodien dukke op. Jeg har bestræbt mig på at lave alle stemmerne til små melodier.”

20. 26. juli -

DET ÅBNE HUS

Birgit og Michael Kragh 42 85 46 30 Kjeld Brunbech 45 87 27 89

Brødrene Bast

.

Få brochure tilsendt! LOLLANDS HØJSKOLE Højskolevej 79, 4920 Søllested

5394 1061


ferien. Medbring madkurv. Hver mandag i sommerferien kl. 19 20.30 22. og 29. Juni, 6.-13.-20.-27. juli og 3. august Spil og dans i Munke Mose (nær Havhesten) 26. august kl. 19 Første laugsaften efter sommerferien på Bolbro Skole. Derefter hver onsdag kl. 19 .22 (undtagen sidste onsdag i måneden). Almindelig laugs-aften med spil og dans på Bolbro Skole, Indgang F. -

FOLKEMUSIKLAUGET “STRØMSVIGT” Tulle Nordvig Møllestensparken 7 4300 Holbæk 53 43 60 03

FOLKEMUSIKHUSRINGEN Sekretariat: Christian Foged ugen Warmingsvej 21, 8000 ArhusC 86 20 20 95 Formand: Jens E. Jørgensen Astrupvej 5, Bjergsted, 4450 Jyderup 53478181 Kasserer: Eva Ross Langelinie 36, Borum 8471 Sabro 86 94 90 36 Desuden: Birthe Boock GI. Grevegård 13, Skalbjerg 64471054 Judy Ryslander Schomacker Humlehusene 12 2620 Albertsluid 43 43 55 80 Steen Jagd Andersen

5.. 11.juli Dronekursus på Brenderup Folkehøjskole. 19. 25. juli Sommerkursus på Vestbirk Højskole. -

FOLKEMUSIKKENS FÆLLESRÅD

København Suppleant Martin Seeberg. TRANSPORTSTØTTEN TIL FOLKEMUSIKKEN Ansøgninger om transportstøtte til: Folkemusiksammenslutningen Kassereren Vesterbro 5, Stjær 8464 Galten

maj 1993 Arsmøde. .

P.O.BOX 385, N-6801 Førde, Norway. Tel. +47 57 20 300. 9. 12. juli Folkemusik fra 4 verdensdele. Over 200 artister fra Norge, Sverige, Irland, Rusland, Indien, Tjekoslo vakiet, Egypten, Guinea, Zambia, Colombia, Trinidad og mange flere. -

Fiolstræde 8, i 171 København K 33132469 Forretningsudvalget er: Klaus Bolø, Danske Folkedansere Knud Rasmussen, Spillemandsk redsen Per Dioh, Folkemusiksammenslut ningen Jens E. Jørgensen, Folkemusikhus ringen Lisbeth Torp, Dansk Selskab for Traditionel Musik og Dans Rod Sinclair, Tønder Festival Lars Josefsen, Lirum Larum

FØRDE INTERNATIONALE FOLKEMUSIK FESTIVAL

FOLKETS HUS Folkets Hus Stengade 50, 2200 Nørrebro Anne Grete Kamilles Blågårdsgade 30 A, st. 2200 København N. 31 358061 31 397047 Hver søndag kl. 15 18 Aben Folkemusikcafé. Hver onsdag kl 20 -23 Spilleøveaften. Aben for alle. Hver torsdag kl. 20-23 Dansespilleaften. -

GAMLE DANSE ‘57 Lundtoftegade 87, Kbh. N.

GAMLE DANSE AF 1947 Medborgerhuset, Norgesgade 3, Festsalen på 3. sal (elevator) 2300 København 5. Hver tirsdag kl 10.30 14.00 Dans til musik af Judy R. Soho macker. Frokostpakke medbringes og indtages 11.45 12.30. Kaffe/drikkevarer kan købes. Medbring kop/bestik. Sidste gang 9. juni 92. Lanciers danses hver gang! Alle er hjertelig velkomne. 16. juni Skovtur. -

FORENINGEN FOR MUSIKALSK FOLKEKULTUR I NORDJYLLAND

FOLKEMUSIKSAMMENSLUTNINGEN Sekretariat: Christian Gleesborg GI. østergårdsvej 10 8340 Malling 86 95 06 95 (automatisk viderestilling) Formand: Morten Alfred Hairup Nørregade 53, 3. ty. i 165 København K 33 32 i 1 67 Bestyrelse: Michael Møller Christensen (næstformand), København Per Dich, København Lars Dahl (kasserer), Galten Christian Gleesborg (sekretær), Malling Steen Jørgensen Esben “Mylle” Strandvig,

hver lørdag 11 -14 hele sommeren

Café 28 .

(gågaden)

Niels Jørn Østergaard Brunagervej 9, 9530 Støvring 98 37 35 75

FREDERIKSBERG FOLKEMUSIKHUS Frøbelseminariet Henrik Steffensvej, Frederiksberg Otto3l 21 3531 0Ie31 671082 Birgit3l 24 1816 12. juni kl. 21 Bal på Frøbelseminariet, hjømet af Henrik Steffensvej og Grundtvigs vej, indgang fra Henrik Steffensvej, over gården og ned i kælderen. Medbring selv kaffe. Entré 20 kr. Der er danseundervisning fra kl. 20.

Det er gratis at tå optaget korttattede meddelelser på de gule sider. FRIE FOLKEDANSERE Jørn Christiansen Aakjærs Allé 24 B 2860 Søborg 31695818

FUR KALDER Rolf Berg 42854900 Inger Frederiksen Johan Skjoldborgs Vej 16 8230 Abyhøj 86 25 00 39 FOLKEMUSIKALSK TELTLEJR 5. 15. juli Med Ole Jensen og Jacob Hogrebe. 15. 27. juli Med Laurits Jørgensen og Peter Karstensen. Ring efter folder.

-

Annoncer på de gule sider er billige GAMLE DANSE “RANTZAU” Lundtoftegade 87 København N Jesper Bering 42655147

GAMMELDANS I BRUND Ragna Gregersen Mælkebøttevej 52, Hillerslev 7700 Thisted 97981433

GILLELEJE SPILLEMANDSORKESTER Børge Stisen 42 29 27 27 Lone Panduro Jørgensen 48302317 Janne Aaris-Sørensen 42292402

GLADSAXE SPILLEMANDSLAUG Stengård Skolens Aula Triumfvej 1 Anni Bjerløv Skelhøjvej 25 A, 2800 Lyngby 42 88 85 68

-

.

Dansen indledes kl. 19.30. Entré 20 kr. Kaffe og andre drikkevarer kan købes. Tag S-toget til Stengården Station eller bus 161 den kører lige til døres. Vel mødt! -

21


Bregningevej 6 4593 Eskebjerg 53491527

HIMMERLAND DANSEOG SPILLEMANDS LAUG

Få mere at vide hos Niels (445304 00) eller Lene (53 76 52 20).

Johs. Jakobsen Akselterpvej 2, 9510 Arden 98 56 54 10

GRÆSRODSGÅRDEN

GUF God Underholdende Folkemusik i Strib Thorkild Christensen Lerbjergvej 64 5500 Middelfart 64402178 20. juni kl. 20 Sct Hansfest i GUF.

HARDSYSSEL SPILLEMANDSLAUG Preben Stoize 97 48 52 86

HERLEV GAMLE DANSE Aulaen, Elverhojen Skole, Ederlandsvej 2730 Herlev

Hveranden torsdag (lige uger) afholdes liegstouw i St. Brøndum Forsamlingshus med Himmerlands Danse- og Spillemandslaug.

HJORTSHØJ FOLKEMUSIK- OG GAMMELDANSFORENING

Viggo Gade, som spiller op til Thydans. 12. september kl. 20 Dans til melodier “I anledning af lavet til navnlig godtfolk i Holte Folkemusikhus af Benny E. Andersen. Orkestret består af Per Bille, Torben Hviid, Anne Okholm og Benny E. Andersen. 10. oktober kl. 20 Abent Hus. 14. november kl. 20 Abent Hus. 12. december kl. 20 Abent Hus. ...“.

-

HORSENS FOLKEMUSIK FESTIVAL

Menighedshuset øverødvej 27, Holte Gerd Gottlieb Poppel Allé 23, 2840 Holte 42424349

Erik Klint Højbyvej 63 5220 Odense ø 65 95 83 52

HØJBYSTÆVNET Oplysninger og program hos Keld Nørgaard 64 76 30 34 Ole Grønbæk 64 76 1091 4. 6. september Højby-stævnet bliver i 1992 endnu større, endnu flottere, endnu bedre end nogensinde før og stadig lige så hyggeligt som det plejer. -

-

86181567 86188163 25. 28. juni Ny dansk festival. -

HOLTE FOLKEMUSIKHUS

Højby Beboerhus Svendborgvej 325, 5220 OdenseS

-

Hjortshøj Forsamlingshus Elisabeth Jacobsen Virupvej 64, 8530 Hjortshøj 86220501

HØJBY FOLKEMUSIKLAUG

HUSMANDSSTEDET I SDR. NÆRÅ Tove Lindgård og Jprgen Jensen, Klevervej 23, 5792 Arslev 65991254

KOLDING HØJSKOLE Skovvangen 18, 6000 Kolding 75 53 06 00 5. 18. juli Youssou 92”. Stort vestafrikansk danse- og musikstævne. Pris for undervisning, kost, logi, hygge, fest og ballade er 3500 kr. for 14 dage. Der kan søges kommune- og statsstøtte. .

13. juni kl. 20 Sommerbal med spillemanden

Folkemu sikhu sringen IrRnc&kullJr im Brenderup Folkehøjskole 5.-il. juli 1992

Vestbirk Højskole 19.-25. juli 1992

Et kursus med udgangspunkt i dronein strumenter, blandt andet sækkepibe, dre jelire, torader, violin, nøgleharpe m.m. Lærerne er:

Et kursus med bred indføring i den traditionelle folkemusik på mange niveauer. Lærerne er:

Carl Erik Lundgaard Jensen (toradet harmonika) Poul Lendal (violin, drejelire, fele m.m.) Keld Nørgaard (sækkepibe) Dr. Hermann og Poul Panik (balladegøgl) Gitte Thofte og Jack Jacobsen (dansehold)

Rebildspillemændene (sammenspil) Klaus Pindstrup (violin/øvede) Einer og Anders Trabjerg (harmonikaløvede) Anders Christensen (dans) Judy Ryslander og Christian Foged (sang)

Dr. Hermann og Poul Panik (gøgl og gøglermusik)

På begge kurser vil der være børnepasningstilbud for børn fra 3 til 6 år. Yderligere oplysninger om værelsesforliold, priser og tilmelding fås hos Brenderup Folkehøjskole, 5464 Brenderup (tlf. 64 44 24 14) og Vestbirk Højskole, 8752 Østbirk (tlf. 75 78 11 71). Yderligere oplysninger om indhold med videre hos Birthe Boock, tlf. 64 47 10 54 (Dronekurset) og Folkemusikhusringens sekretariat, tlf. 86 20 20 95 (Vestbirkkurset). Foldere om kurserne kan rekvireres på Folkemusikhusringens sekretariat.

22


‘I

‘sTr

’ 1 7N1

ri’=F I

i,’

23


KØBENHAVNS FOLKEMUSIKHUS

FORDC w LL

TflTERI\ASJOflALE FOU(€MUSJKK’ ÆSTI VAt.

u

flORWA)7 912.JULI 1g92w

Lundtoftegade 87, Nørrebro Judy Ryslander Schomacker Humlehusene 12, 2620 Alberts lund 43 43 55 80 12. september kl. 13 17 Eftermiddagsseminar med Anders Christensen og den vestjyske spillemandsfamilie Sørensen. Spillehold, dansehold og fortælling. kl.19.30-24 Bal med familien Sørensens Orkester. :. oktober Abent Folkemusikhus. 7. november Eftermiddagsseminar og åbent folkemusikhus. december Abent Folkemusikhus. -

.

MØD 200 MUSIKERE FRA 4 VERDENSDELE: De Dannan (Irland), Agnes Buen Garnås, Knut Buen,

Kåre Nordstoga, Harald Gundhus, Warren Carlström (Norge), Toto la Momposina y sus Tambores (Columbia), Nye Ringnesin, Hemsedal spelemannslag (Norge), Ben Kady (Burkina Faso), Cavalier Steelband (Trinidad), Sjemchushinka (Rusland), Eile’s, Fjelijom, Naustedalen og Indre Suunljord spelemannslag (Norge), Al-Tannoura (Ægypten), Grlndsäter’s Spelmän (Sverige), Nayuina dancing troupe (Zambia), Zerotin (Tjekkoslovakiet), Yah bra Tangni (Nicaragua), L. Subramaniam (Indien).

KONCERTER, DANS, TURE, BØRNEAKTIVITETER, UDSTILLINGER m.m. Kurser i norsk, afrikansk og tjekkoslovakisk dans, irsk sang, spil på hardingfele, almindelig violin, torader og afrikanske trommer. Spe cielle dansekurser for børn.

FLERDAGESBILLETTER TIL SÆRPRIS: Torsdag—søndag: Fredag kl. 1 7.00-søndag:

Norske kr. 400,Norske kr. 300,-

For mere information, send kuponen nedenfor til: Forde Internasjonale Folkemusikkfestival, Postboks 395, 6801 Førde, Norge. Telefon i- 47 57 20 300 Fax + 47 57 20 304

KØGE SPILLEMANDS FORENING Ellemarkskolen, Gymnasievej, Køge Postbox 23, 4600 Køge Anne Jørgensen 53 65 6075

LEKKENDE SJÆLSØLUND -

Sjælsølund Efterskole 2970 Hørsholm 42861420 Karen-Lisbeth Nielsen Maegårdsvej 5 3770 Allinge 56 96 92 07 Lisbeth42 194404 Thim3l 641052 Margit42 19 2546 Bjarne3l 186615 28.juni-4.juli Sommerkursus med Judy Ryslander Schomacker, Tommy Schomacker, Jacob Hogrebe, Dennis Mogensen, Torben Hviid, Jens Salomonsen, Knud Grumløse, Leif Mollerup, Niels “Sav” Kristensen, Anne Pedersen, Perletand, Viggo Gade, Hanifi Kaya og en masse gæstelærere. Tilmelding senest den 1. juni hvis der erflere pladsertil den tid. Ring efter oplysninger og få tilsendt en folder.

LIRUM LARUMS AFTENSKOLE

-

(k1p ud eller koplér)

Jeg ønsker frit tilsendt:

Lirum Larums Aftenskole Algade 31, 4000 Roskilde 42369100 7. 9. august Roskilde Spillemandsstævne. Folder udkommer medio maj og kan bestilles skriftligt Vi spiller bla. Kalenderfynbo, Fædrelandspolka, Thomas Thomsens Firtur, Hambo på Logen, Kans Pers Polka, Norsk Rheinlftnder, Tore Härdelins Schottisch, Emmas Vals, Rask Polka, Jødetur fra Mors, Polkasek stur og Trads’ Hopsa. Fællesnumrene søndag er følgende: Roskilde Spillemandsmarch Trekant fra Hogager Den Skønne Vals -

Festivalbrochure____ Navn:_____________ Adresse:

24

Kursusbrochure____


ODSHERRED SPILLEMÆNDENE Jørgen C. Pyndt Torshaven 49, 4500 Nykøbing 5. 53 41 33 86 Hver mandag kl. 19.30 -22 er der øveaften på Grundtvigssko en i Nykøbing Sj. Çidste mandag i måneden er der Abent Hus.

POPULÆRE GAMLE DANSE TÅRNBY -

Aulaen, Korsvejens Skole, Tårnbyvej 7 Helen Auchenberg Tårnbypark Allé 47, 2.th. 2770 Kastrup Alle er velkomne. i 5 kr. pr. gang. Tag kaffe og brød med.

RANDERS SQUARE DANCE Ove Larsen Møllevangsvej 80, 8900 Randers 86 44 56 33

RIBE SPILLEMANDSLAUG Rosenallé 3 Niels Åge 75 44 1 1 56 Dorthe 75423543 Bente7543 1039 Onsdag I ulige uger kl. 19.30 øveaften i Rosenallé 3. 13. 14. juni FESTIRIBE -

ROSKILDE FOLKEDANSERLAUG Lisbeth Due Andersen Helgesvej 5, 4000 Roskilde 42363621 7. 9. august Roskilde Spillemandsstævne. 9. september kl. 20 -23 Første onsdagsaften efter sommerferien. Herefter spil og dans hver onsdag kl. 20 23 i Kulturhu set 26. september Bal i Kulturhuset. .

-

LOLLANDS HØJSKOLE Højskolevej 79, 4920 Søllested 53941061 20. 26. juli BIDT AF BAST Ugekursus med udgangspunkt i måden Lars LilholtlPia Jørgensen har arrangeret spillemandsmusik fra 1700-tallet på. Undervisere: Pia Jørgensen, Frede Nielsen og Ole Stangerup.

(færø-dans), så kom og vær med. Det er gratis! Hvis du melder dig til ovenstående inden 1. juli, skaffer vi logi til dig.

NORDSØHØJSKOLEN Niels Juelsvej 32, 9850 Hirtshals 98 94 44 77

-

MIDTFYNSFESTIVALEN Fangel Kro 5260 Odense S 65962501 2. 5. juli Midtfynsfestival. Billetter kan købes på posthuse over hele landet Alle billetter i forsalg. Alle billetkombina tioner sælges også ved indgangen. Alle 4 dage 550 kr. (I forsalg 525 kr.) Program tilsendes mod fremsendelse af adresseret A5 returkuvert frankeret med 4.75 kr. Programmet kan også købes på alle landets posthuse. Ring eventuelt om nærmere information. .

MIDDELALDER SPILLET I NORDBORG Thorkild Demuth Randerupvej 1 16, Mjolden 6780 Skærbæk 74754546e1. bil 30746345 31.jull 1. august Stort middelalderspil i Nordborg. Spiller du på et middelalderinstru ment, eller danser du kædedans

NØDDEKNÆKKERNE Nødebo Kro Søren Sigsgaard Kildeportvej 24, Nødebo 1 3480 Fredensborg 42282013 Ole Friedstrup Olsen 42268514 Sidste fredag i hver måned kl. 19.30 Fællesaften. Fra kl. 18: Spisning (Mad til oa. 50 kr. bestilles senest dagenfør på tlf. 42280746). Husorkestret “Nøddeknækkeme” spiller op. Hver gang en gæste gruppe.

ROSKILDE SPILLEMANDSLAUG Torsten Slotsbjerg Nymarks Vænge 38 4000 Roskilde 46757430

ROSKILDE SPILLEMANDS STÆVNE Lirum Larum Aftenskole Algade 31 4000 Roskilde 7. 9. august Spillemandsstævne. Medvirkende: Kat Yn’t Seil (NL), Forsmark III (5), Plommonkärnorna (5), Pigernes Fornøjelse, Pilgnm Shoes, Bal-X-Pressen, Rejseorkestret, -

25


Horsens Folkemusik Festiv Torsdag

.

.

.

,‘,2’ /,7////

Festivalabning RejseOrkestret

19.00 19.30 20.00 20.30 21 .00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 24.00 00.30 01.00

.

/

,%‘ /

/

.////

<‘.

Väsen

BAL-X-PRESSEN

.

-

//

// ;;

A’

.

///

AtlanticWave Band

7

/

/

////

4

// Poul Dissing Kvartet

Spalicek Rasmus Fri scene

Hedningarna

/

/ Paulski & Den Ny Verdensorden , ‘

/

,/

Lang Linken

Bluegrass Boulevard & Stacy Phillips

Stauning & Kaos Harp & Strings /

19.00 19.30 Berit Søndergaard & 20.00 Speed the Strings 20.30 Heartsease 21 .00 21.30 Wrigley Sisters & Co. 22.00 22.30 American Café 23.00 Orchestra 23.30 / 24.00 F 00.30 ,‘7 01.00 /

/v/

/

I

10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 .........a 15.30 16.00 16.30 Lang Linken 17.00 i /.30 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 24.00 00.30 01.00 01.30

Padderokkeme

nop med Hedningarna

BAL-X-PRESSEN

‘igley Sisters & Co.

iseOrkestret

Mlantic Wave Band Harald !post! mfl. Bluegrass Boulevard & Stacy Philips Callere: L&L Krak American Café Orchestra Galler: Fobert M. C.

Heartsease Fasmus Fri Scene

Groupa Baldrian Grus i Maskinen ‘Jäsen Maggie’s Jig

Hedningarna Carolans Weicome

De Dannan Dalakopa Karlekam meret

e

Kathryn Tickell Band

10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 3 Stacy Philips 13.30 14.00 14.30 IHarp & Strings 15.00 15.30 Atlantic Wave Band 16.00 16.30 ISpalicek 17.00 17.30 18.00 18.30 oxhunters 19.00 19.30 Wrigley Sisters & Co. 20.00 20.30 21.00 Lang Linken 21.30 22.00 RejseOrkestret 22.30 23.00 23.30 24.00 f: 0 01.00 01.30 0

De fleste tider er inklusive lydprøver, og da vi gerne vil give orkestrene og jer en god lyd. beder vi jer om at have tålmodighed! Musiktribunen kommer, ud over de programsatte punkter, til at rumme korte spots med festivalens orkestre. Der er også mulighed for at dit orkester kan optræde og nyde godt af et førsteklasses lydanlæg med førsteklasses bemanding. I Pub’en kan man spille sammen med eller lytte til mange af orkestrene. En del af disse sessions? vil nok blive flyttet over i Ølteltet på dyrskuepladsen, det kommer an på trængslen.

26


25.-28. juni 1992 Lørdag ,

10.00 10.30 I I .00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21 .00 21 .30 22.00 22.30 23.00 23.30 24.00 00.30 01.00

01.30 02.00

.

-

-

Grus Maskinen &L&LKrak Pensionistbal

I-

.

.

I

.

orkshop: Irsk dans medAnetiHauge Carlsen

:

Fri scene

Workshop: Thy-danse med Karl Skaarups Ork. Heartsease

Foxhunters LangLinken /

/

/ Lang’tinken Koinurit

j// .

I-

y

‘,,,,>

/////J

Rasmus Spalicek Bjarne Jes Hansen & Niels Martinussen Friscene

Robert M. Childs

American Café Orch. & BAL-X-PRESSEN & Koinurit RejseOrkestret

Berit Søndergaard Harald “Post’ mfl. fAks

A. Rajtjev & Padde. Harald”Post’ mfl.

Friscene

//

Baldrian

Skolvan

Karl Skaarups Ork.

American Café Orch. Heidrun Opedal Spalicek Väsen Fri scene IHeartsease

Bluegrass Boulevard & Stacey Philips Kathryn Tickell Band

RejseOrkestret

De Dannan

Je Sweevers

Dalakopa Rasmus

Väsen Chili Willy

/ .//‘ Wrigley Sisters & Co.

Heidrun Opedal

I

:oxhunters

ksander Rajtjev

IChili Willy arolans Weicome

Sisters &

Groupa obert M. Childs IAsh Plant United Swinlarks

10.00 11.30 11.00 11.30 12.00 12.30 I 3.00 13.30 14.00 14.30 15.00 I 5.30 16.00 16.30 17.00 11.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21 .00 21 .30 22.00 22.30 23.00 23.30 24.00 00.30

101.30 2.00

I Medforbehoidfor ændringer Work-shops: Der er angivet et par af de mere pladskrævende work-shops i programmet. De øvrige kan du finde i mindre lokaler på hotellet fredag, lørdag og søndag i dagtimerne. Der vil være work-shops med bl.a.: Robert M. Childs, Per Erik Nilsson, Stauning & Kaos, Thomas Holm, Rasmus, Stacy Phillips, Bluegrass Boulevard, Bent Jacobsen John McGann, Arto Järvelä, Dalakopa, Groupa, Peter Gorm Sørensen, Tom Paley, Pete Cooper, Martin O’Hare, Aleksander Rajtjev, Lang Linken, RejseOrkestret, Barbara Lester, Väsen m.fl. Kik på opsiagene i vestibulen, når du kommer til festivalen, eller ring på tlf 75 61 32 88, hvis du er nysgerrig på forhånd.

27


Cahranga Flor, Strøgorkestret øvrige medvirkende: Aktive spillemænd og dansere. Tilmelding: Folder kan bestilles skriftligt hos ovenstående, og tilmelding sker på girokort fra folderen. Stævnerepertoire søndag i Folkeparken: Roskilde Spillemandsmarch Trekant fra Hogager Den Skønne Vals

,

FUR KALDER Folkemusikalsk teltlejr ‘92 5. juli til 15. juli

RØDOVRE FOLKEMUSIKFORENING

Rodovregård Voldumvej (Rødovrevej 118) 2610 Rødovre

Her vil Ole Jensen og Jacob Hogrebe, der begge er kendte spillemænd med erfaring i mange musikalske dialekter og genrer, forestâ aktiviteterne.

Jørgen Vangsgaard Vamdrupvej 68 261 0 Rødovre 31 41 38 16

15. juli til 27. juli Vejlederne i denne periode bliver Laurits Jørgensen og Peter Karstensen, der begge har mange års erfaring med spillemands musik samt festmusik og visesang.

Rødovre Folkemusikforening spiller op til dans.

Ring efter folder

SKAGEN

Rolf Berg Inger Frederiksen

FESTIVALEN

tlf. 42 85 49 00 tlf. 86 25 00 39

Postbox 33, 9990 Skagen 98 44 66 77

25.-28.juni Skagen Festivalen 92 med et hav af kendte danske og udenlandske navne.

SKOMAGERDRENGENE

52400denseNø 66 10 48 08

SKÆLSKØR FOLKEHØJSKOLE

Folkemusik fra Hindsholm i levende tradition. Musik og danseinstruktion, kurser mm. Dansestudiekreds over lokale beskrivelser af Rasmus Henriksen fra 1800-tallet

Møllebakjken 26. juli 1. august Sommerkursus i dansk folkemusik. -

Tage Aabech Hybenhaven 202,

Festligt musikkursus for hele familien. 6 dage med musik, dans og sang framorgentil den lyse nat.

Næste nummer i 0/8

So

SKÆLSKØR FOLKEMUSIK Sekretariatet Turistbureauet Algade 7 4230 Skælskør Udsat til 1993 Skælskør Folkemusiktest Fra morgen til aften, over hele byen.

r’rirner ‘92 26. i

.

j uli til

august

Ring efter program

Folkelig dans Sange og viser Spillemandsmusik Anders Christensen, Carl Erik Lundgård Jensen, Poul Lendal, Keld Nørgård, Søren Theilmann, Søren P. Bregendahi, Finn Molsted

28

Li


92 II I

(f)

25. 28.JUNI -

FOLK, VISER, FOLKROCK Mere international end nogensinde over 200 musikere medfra 22forskellige lande: -

Bl.a.: Dubliners (Irland), Lars Lilholt (DK), Avalon (Skotland), Anne Linnet (DK), Åge Aleksandersen (Norge), Mikael Wiehe (Sverige), Edward II (England/Jamaica), Jonas Fjeld/Eric Andersen (Norge! USA), De Gyldne Lever (DK), Ivo Papasov (Bulgarien), Pia Raug (DK), Povl Dissing/Fuzzy (DK), Elena Ledda & Sonos (Italien), Värttina (Finland), Nils (DK), Vasmolom (Ungarn), Magical Musicians from China (Kina), Thomas Kjellerup (DK), Dan Berglund (Sverige), Fallen Angels (Irland), Abdul Tee-Jay’s Rökötö (Nigeria/Ghana/Sierra Leone/Monseata), Sutaras (Litauen), Raizes (Portugal), Bola Suriana (Mexico) ...og mange, mangeflere. ...

Festivalen fejrer De Gyldne Løvers 25 års jubilæum og Dubliners 30 års jubilæum!! Det bliver en OPLEVELSE! BILLET/PROGRAMSALG og reservation af CAMPPLADS: 98 44 66 7 7 , hverdag kl. i 5- i 7.

VI SES I SKAGEN! 29


SLETTEN SANG- OG DANSEFORENING Foreningshuset “Strandlyst” Sletten Havn, Humlebæk John Sylvester 42191990

19. 21.juni Kursus i Borris. Oplysninger og tilmelding senest 20. april til kursusleder Knud Ager, Bredgade 32, 7280 Sdr. Felding. Telefon 97 198541. 27. juni 5. juli Kursus i Bjerringbro. Oplysninger hos kursusleder Michael S. Petersen, Søvænget 1 6, Postbox 18, 4621 Gadstrup. Telefon 42 39 1134. 19. 25. juli Inspirationskursus på Brenderup Folkehøjskole. Oplysninger hos kursusleder Manny Mikkelsen, Syrenvænget 31 Thyregod, 7323 Give. Telefon 75 73 48 01. Tilmelding inden 1. juni til Brenderup Folkehøjskole, Stationsvej 54, 5464 Brenderup. Telefon 64 44 24 14. 11.- 13. september Klarinet- og tværfløjtekursus på Fyn nærmere betegnet på Højby Skole 10 km syd for Odense. Instruktører på kurset er: Klarinet: Bo Sand, København uddannet på musikkonservatoriet og har en alsidig baggrund med stor interesse for rytmisk- og spillemandsmusik. Fløjte: Lars Frederiksen, Roskilde er uddannet på musikkonservatoriet og har fået interesse for spillemandsmusik i Lirum Larum. Der bliver arbejdet med vejrtræk ning, klang, intonation og teknik. For klarinetspillere vil emnet “blade og disses vedligeholdelse’ indgå i programmet Pris: 450 kr. incl. overnatning i klasselokale og kost Medbring liggeunderlag og sovepose. Tilmelding og yderligere oplys ninger: Kursusleder Jette Mouritzen, Roersvej 44, 2. ty. 5000 Odense C. -

-

Oplysninger: Henning Conradsen, 75 86 81 98. VESTSJÆLLANDS AMT Erik Jensen 53 52 4450 Knud Rasmussen 53 49 53 52

-

Sletten Sangkor øver hver søndag kl. 10- 12. Dansegruppen danserførste og tredie mandag. Spillegruppen øver anden og fjerde mandag.

-

,

SPILLEMANDS DANSEN Glassalen, Bygning 101 (ind fra nordøst) Danmarks Tekniske Højskole 2800 Lyngby

-

Rolf W. Berg Frenderupvej 14, 2830 Virum 42 85 49 00 Niels Mejlhede Begeløvsvej 4, 2830 Virum 42 85 08 78 Hvertirsdag kl. 20 22.30 Balaften. Lukket mellem jul og nytår. -

SPILLEMANDS KREDSEN Knud Rasmussen Hovedgaden 77, Ubby 4490 Jerslev 53 49 53 52 Komplet lwrsusfolder tilsendes ved henvenselse til formanden.

30

Telefon 66 12 35 90. Bedst efter 17. 24. 25. oktober Temaweekend på Fuglsø. Tilmeldingsskema fås hos John Eliasen, Hornsletallé 17 B, 8500 Grenå. Telefon 86 32 56 02.

-

-

FREDERIKSBORG AMT Oplysninger hos Lisbeth EngbergAndersen, tlf. 42 17 60 65, Ellen Otterstrøm, tlf. 42 95 87 78 eller Inge Dahl Mikkelsen, tlf. 42 3408 07. KØBENHAVNS AMT Sonja Larsen, 31 78 43 33 1. og 2. distrikt RIBE AMT Arne Helge Jacobsen 75 12 19 65 RINGKØBING AMT KnudAger97 198541 26. juli kl. 13 17.30 Spilsammen-dage på kursuscentret Laugesens Have, Spjald. 7. 9. august Sensommer-stævne. .

VEJLE AMT Henning Conradsen 75 86 81 98 Christa Schôer 75 58 30 54 25. oktober 29. november Spilsammendage på ødsted Skole, Ammitsbølvej 18, 7100 Vejle. Oplysninger Christa Schöer, 75 58 3054. 5. september 19. september Spillemandskursus på ødsted Skole, som afsluttes med 26. september Spilsammendag. Koncert og legestue i Brunmosehallen, ødsted.

SPILLEMANDSLAUGET FANDANGO Leif Krak Højvangen 6 B, 8700 Horsens 75 64 67 67 musikalsk leder: Stig Christiansen GI. Vejlevej 7, 8721 Daugård 75895919 Torsdage i ulige uger kl. 19.30 øveaften på Torstedskolen i Horsens.

SPILLEMANDSLAUGET ØSTJYDERNE Peder Chr. Nørgaard IangeIandsgade 124 St. 8000 Arhus C. 86198519 21..23.august “Spillemandsstævne i Arhus” på Strandskolen i Risskov.

SPILLEMANDSMUSEET I REBILD Rebild, 9520 Skørping 98391604 Hver Søndag kl. 14 17 Gammeldans med Rebild Spillemandslaug. -


SQUARE DANCE PARTNERS Margot Gunzenhauser Hasselvej 18, 2830 Virum 45 83 99 83 21. juni Heldags workshop i ameikansk og keltisk-inspireret dansemusik og square dance med AMERICAN CAFE ORCHESTRA.

Danseundervisning ved Margot Gunzenhauser og Frede og Margit Olsen. Om aftenen stort square dance bal og koncert. Pris 120 kr. Tilmelding til Tonni Andersen, Schaldemosevej 3, st.th. 4100 Ringsted. Telefon 53 61 6650 eller 36 45 41 31. Betaling senest 1. juni på giro 7 52 33 86.

Ole Munch-Pedersen Rådvadsvej 132 2.th 2400 København NV 31 671082

mMtmns JANES REJOICE EVALD & LITTAUER ATLANTIC WAVE BAND ZAPP ZAPP • PETER BOJE BRIGHT SIGHT • RECOVER BLUES HANS • SHIRTSVILLE THE SHOUT • SHARING PATROL ERIK PETERSEN JAZZ GROUP THE BUTTERMOUNTAIN BOYS ROGGENKAMP 5 BLUESBAND JORGE DEGAS & KELD ANDERSEN GROUP • DET BLÅ BLUES BAND FOXY AND THE FAMILY JEWELS CAPTAIN HOFFERS SHOWBAND STICKS’N’FIRE • GOSHY GROUP LADIES FIRST • LES ENFANTS HER PERSONAL PAIN DIVIN’ DUCKS • PARADOX KIRSTEN SIGGAARD “PIAF” SOULONLY . ANCIENT TRIBE THIRD STONE FROM THE SUN LITTLE TRIGGERS • FIELFRAZ

Bendt Rasmussen Birke Allé 9, Thurø 5700 Svendborg 62207422

ti1

1. 2. 3. 4. 5. JULI

RETURN OF ANDY GROUND CONTROL MERZY • SKY HIGH MONRAD & RISLUND BIG FAT SNAKE • NILS JIVE • GRUPO CORDERO ALLAN OLSEN & NORLAN JAMES THOMAS • BLUES BAG NIKOLAJ STEEN JAN GLÆSELS ORKESTER m IVAN PETERSEN SAVAGE ROSE • BAMSES VENNER BURNIN RED IVANHOE m. TOMMY KENTER • PASSION ORANGE ØSTJYDSK MUSIKFORSYNING POVL DISSING m.VENNER

.

I

,4

%‘

‘\

(5fii

, 1 hJ I W\& J4/

GNAGS • MELANIE LASSE HELNER BAND ZAGO • CLOUSEAU • TV-2 SUZI QUATRO • KINGMAKER STONECAKE • JOHN CAMPBELL KIRSTY MacCOLL

THURØ FOLKEMUSIKLAUG

TEATER I KUFFERTEN Thorkild Demuth

RINGE’92

Randerupvej 1 16, Mjolden 6780 Skærbæk 74754546el. bil 30746345

SÆKKEPIBE FORENINGEN

‘ 1. GØOLERSCENEMED FULDT PROGRAMI4 DAGE, 3 GØGLER PLADSER, GØGL FORANROCK SCENEN, BØRNELEGEPLADS, PLADSMUSIKERE, HANDELSGADER OG MEGETMERE.

——-

..

MALURT • LUKA BLOOM ROBBEN FORD • SORT SOL SIVUCA BRASILIAN GROUP HANNE BOEL • ROLF WIKSTROM HANS THEESSINK & BLUE GROOVE LARS LILHOLT BAND

RICKIE LEE JONES • BUDDY GUY • MARILLION GUN • THE CHIEFTAINS • SHAKESPEAR’S SISTER CURTIS STIGERS • PROCOL HARUM • GLENN FREY SIMPLY RED •JOE COCKER • ROXE11’E PROGRAM OG INFORMATION Tilsendes mod fremsendelse at adresseret A5 returkuveri frankeret med 4,75 kr. til: Midtfyns Festival, Fangel Kro, 5260 Odense S. Programmet kan også købes på alle landets posthuse.

Information på 65 96 25 01 (teletonsvarer aften og weekend). CAMPING, PARKERING, HANOEL Camping og parkering er inkluderet i billetprisen. Campingområdet åbner søndag den 28. juni mod gyldig 4-dages billet. Al handel kun mod skriftlig tilladelse fra Midtfyns Festivalen.

BILLETFORSALG

BILLETPRISER 550 kr. (forsalg Alle 4 dage Fredag, lørdag, søndag Lørdag, søndag Enkeltdag Børn 4 dage (5-1 2 år) Børn enkelt dag (5-1 2 år) Gratis musik onsdag i juli.

i:g3

er på pladsen

525 kr.) 480 kr. 400 kr. 250kr. 220 kr. 80 kr.

Post Samtlige posthuse i Danmark Danartist Billet-Center, 66 14 01 10 Fangel Kro, City Pub i Ringe samt Ryslinge Kro Alle billetter i forsalg. Til enkeltdage dog kun hos Postvæsenet. Alle billetkom binationer sælges også ved indgangene.

31


TIDENS HØJSKOLE 2970 Hørsholm 42864054 12.-18.juli Grænserne udvides i år.

TO-RADER HARMONIKA Carl Erik Lundgaard Jensen Høgsholtvej 1, 5690 Tommerup 64761734

Spillemandsstæyne i Århus 1992 21 23 august

Ring og tå en sludder og hør om, hvornår der er to-raderkurser.

TINGLUTI Valhalsgade 4 2200 København N 31850006 Formand Torben Lund Damsbovænget 13 lv. 2500 Valby 31168247

TOMMERUP FOLKEMUSIKLAUG Keld Nørgaard 64763034 OleGrønbæk6476 1091

-

Send stof til de gule sider i god tid!

TØNDER FESTIVAL Vestergade 80, 6270 Tønder 74724610 28. 30. august Danmarks internationale folkemusik begivenhed. Programmet udkommer den 6. juli og fås ved indbetaling af 30 kr. på postgiro 4 06 26 04. Billetsalg fra i august. -

4. 6. september Højbystævne. Det store men hyggelige, det bedste. Det man glæder sig til og over. -

“1

.

NORDISK -‘I rFMUSIK DANS

Kurser, bunkespil, bal m.m. på Strandskolen, Nellikevej 1, Risskov.

DEN 11 JULI 17. JULI 1992 AFHOLDER VI PÅNY STÆVNE I FOLKEMU— SIK OG DANS I VRÅ MIDT I VENDSYSSEL I

Tilmelding og nærmere oplysning: Berit Søndergaard 86 25 82 34 Helle baltzer 86 14 87 56 Peder Chr. Nørgaard 86 19 85 19

I-I1

-

.

Det er lykkedes os at få fat på nogen at Nordens bedste spillemænd! instruktører, og som noget nyt vil vi i år også have dans på programmet. Af instruktorer kan nævnes: Berit Opheim nordisk sang : Kalle Almiof violin og sammenspil Ove Andersen violin og sammenspil : Kalle Standell dans Kurset arrangeres af Vrå Folkehojskole i samarbejde med Nordisk Folkemusikkomité. : : Vrå Folkehøjskole ligger midt i Vendsyssel, 15 km fra Vestekysten (Lokken) og 30 km nord for Aalborg. Vrå station kan du komme til direkte med IC- og IR-tog fra København, Odense, Århus OSV. Ligeledes er der togforbindelse til rutefærgerne i Hirtshals og Frederikshavn. -

-

.

.

-

.

-

.

.

VRÅ..... FOLKEHØJSKOLE

98981010 4

32

20. 26. juli Musikkursus. En hæsblæsende uge med spillemandsmusik, folkedans, gårdsange og meget mere musik. Ring efter brochure.

.

.

.

...

VESTLOLLANDS MUSIKFORENING Frede Nielsen Troelsebyvej 6, 4920 Søllested 53941924

-

.

..

-

ULDUM HØJSKOLE Højskolebakken 11 7171 Uldum 75 67 85 58

VEJLE VESTEREGNS FOLKEDANSERE Poul Brun Smedevænget 8, Kollemorten 7323 Give 75803515 29. august Leder- og spillemandstræfr samt familiesammenkomst i Lindeballe Forsamlingshus. Der er legestue både eftermiddag og aften for hele familien under ledelse af Niels de Friis og Ole Emig. Dagen slutter med en koncert i kirken. Alle er maget velkomne.

VESTSALLINGS SPILLEMANDSLAUG Anni Gori Borgergade 1 1 A, Spøttrup 7861 Balling 97561585

VRÅ FOLKEHØJSKOLE 9760 Vrå 98981010 11.— 17.juli Nordisk Folkemusik og dans. Et ugekursus i samarbejde med Nordisk Folkemusikkomité. Undervisere: Berit Opheim, norsk sang Kalle AlmIøf, violin og sammenspil Ove Andersen, violin og sammenspil Kalle Standell, dans. -

-

-


ØLSTYKKE SPILLEMANDSLAUG Erik Mølvig Henriksen Uggeløse Bygade 46 3540 Lynge 42187699 Lisbeth Engberg-Andersen Vandmanden 84 3650 Ølstykke 42176065 Torsdage kl. 19.00 Laugsaftener på “Græstedgaard”.

ÅRHUS FOLKEMUSIKHUS Carl Blochsgade 28, 8000 Årtius Jens Østerby 86 209938 Hveranden søndag aften (lige uger) er der Abent Hus kl. 19.30. Musik ved de til foreningen knyttede spillegrupper, dans, fælles kaffebord og sang. 20. juni kl. 10 Sommerudflugt til Vrads Sande og kl. 20 sommerbal med Fru

FESTIRIBE 1992 lørdag d. 13. og søndag d. 14.juni RIBE DANSE- OG SPILLEMANDSLAUG INDBYDER TIL DEN FEMTENDE FESTIRIBE Knudsens Orkester. 3. oktober Arrangement med “Katten i Sækken. 24. oktober Kursus for spillegrupper med Trio Tommerup. Om aftenen er der bal ved Trio Tommerup.

ÅRSLEV SPILLEMANDSLAUG Jens Johansen Sybergs Have 25 5300 Kerte minde 65 32 46 94 Ianse- og spillemandsaftener i Arslev Forsamlingshus med fælles kaffebord og sang.

STOF TIL NÆSTE NUMMER AF

DANSK FOLKEMUSIK SKAL VÆRE REDAKTIONEN I HÆNDE SENEST DEN 30. JUNI. NÆSTE NUMMER UDKOMMER 10. AUGUST.

MUSIKKURSUS

ULDUM HØJSKOLE 7171 ULDUM Ring efter brochure telefon 75 67 85 58

33

From China 5 kinesiske musi kere, der musikalsk arbejder med det store gamle riges idéver den og opfattelse af natur og kosmos. Instrumenterne er fløjte, yangpin (duicimer), pipa (lut), erhu (strygeinstrument) og Suona (skalmeje). -

De nordiske lande Värttinä er et finsk orkester, der spiller folkemusik med rødder i den musiktradition, der er i Ka relen på begge sider af den russiske grænse. Og desudên er det en blanding af traditionel musik og musikere med rødder i rocken. Fra Norge kommer Age Aleksan dersen Band norsk rocks “far”. Og udover rock er han visesanger, tekstskriver og artist. Mikael Wiehe fra Sverige behøver ingen nærmere præsentation og dennegang kommer han kun i selskab med sig selv og sin gui tar. Og på samme måde er Dan Berglund, en af de vigtigste fornyere af den svenske visetradi tion, i Skagen. Kun sig selv og den akustiske guitar. -

-

Danmark Den danske repræsentation er selvsagt stor i Skagen, og det er

med “husorkestret” Lars Lilholt Band i spidsen, Anne Linnet med akustisk band, De Gyldne Løver, Pia Raug, Povl Dissing, Fuzzy, John von Daler, Jens Jefsen, Nils, Shirtsville med Kim Sjø gren, det er Paul Banks og Steen Vig med Hugo Rasmussen, Claus Menzer og Hans Knudsen, det er Thomas Kjellerup med band, det er Ceznja, Booze Brothers, Freewheelin Bourgogneekspressen, T-Birds, Suleskær, Salty Dogs, Katten i Sækken, Skagen Harmonikaklub, Bjarne Jes Hansen og NieLs Martinussen og Jacob Skov. Plus alle de andre.

dem. Sammen med Niels Haus gaard har de bidraget til at udbrede kendskabet til vendel bosk kultur over det ganske land. Jubilæumsaftenen byder også på en dåb, fordi Danmark for første gang får besøg af De faldne Engle The Fallen Angels en kvindegruppe fra Dublin der synger a capella, det vil sige, at de synger flerstemmigt uden musikledsagelse. Så der er både fest, dåb, 30 års fødselsdag og sølvbryllup samme aften på Store Scene.

Jubilæumsaften

Der er udsendt et festivalpro gram, som i virkeligheden er en festivalbog, for det er på 82 sider. Her omtales det samlede program meget udførligt, og der er alle mulige oplysninger om billetsalg, festivalkontorer, børn, spisning, overnatning, tog- og busfor bindelser og meget, meget mere.

Skagenfestivalens sidste aften søndag den 28. juni bliver en jubilæumsaften. The Dubliners fejrer deres 30 års musikjubilæ um. Og samme aften går De Gyldne Løver på samme scene for at fejre sølvbryllup. 25 år på toppen og mest som udøvende på toppen af det Danmark, der startor ved Limfjorden. De startede med at synge Dubliners-sange, og måske er musikken stadig irsk inspireret, men teksterne er blevet så danske og specielt så nordjyske, at det engang imellem kun er vendelboer, der kan forstå -

-

-

-

-

Praktiske oplysninger

Programmet fås ved henvendelse til Skagen Festivalen Postboks 33 9990 Skagen Telefon 98446677

Rokoto med guitaristen Abdul Tee-Jay i spidsen er et afrikansk band med rødder i musikken fra Sierra Leone. Musikerne stammer fra Sierra Leone, Ghana, Nigeria og Monseata. Abdul Tee-Jay har været leder Sf African Connection og African Culture og Rokoto er et spændende bekendtskab.

45


..

IL

«««

Af Alan Klitgaard.

Historien om Paddy Doyles, som jeg egentlig var blevet bedt om at fortælle, må nu i stedet blive nogle mindeord om én af grup pens veteraner, Tom Luke, som døde nogle dage inde i februar. Tom var fysisk og psykisk mær ket af nogle år med store personlige problemer, men for godt halvandet år siden var han kommet så langt, at lysten til at spille vendte tilbage. Og så brød vi alle løfter til os selv og til vort gamle publikum og gendannede Paddy Doyles. Vi håbede, at arbejdet med musikken kunne være med til at give Tom livsly sten tilbage, men hvad enten vi var naive eller bare overoptimi stiske, så ved vi nu, at der skulle mere til end vi, og Tom selv, magtede at yde. Tom Carter Luke blev født i Californien i 1941, og han var 11 da han begyndte at spille guitar. Han var altså ikke nogen begyn der, da folkemusikken i begyn delsen af 60’erne blomstrede i Los Angeles området, men kunne sidde ind med folk som Mike Seeger, Tom Paley, Doug Dillard, Clarence White og Ry Cooder. Indflydelsen fra Doc Watson, som blev Toms ven og mentor, var tydelig i Toms spil og sang, og bedre forbillede kunne han vel næppe have valgt sig. Sammen med musikeren og foikloristen Stu Jamieson indspillede Tom som violinspiller i begyndelsen af 60’erne et par numre til “String Band Projekt” en af pladerne i Elektras berømte “Projekt”-serie. I 1969 rejste Tom med sin fami lie til Europa, og året efter tog han turen fra Paris til Køben havn. Den odyssé har han selv fortalt detaljeret om i noterne til Paddy Doyles’ første plade, men han ankom i hvert fald til

:1L

._

IL

København juleaftensdag, nogle timer før lukketid. Alligevel lyk kedes det ham, indimellem indkøb af juletræ, julegaver og julemad, at få tid til en snak med en violinspiller, der stod på Strøget og spillede irske jigs og reels (det var iøvrigt Clive Collins, der året efter, mens han buskede på Graf ton Street i Dublin, mødte Chri sty Moore, og som er blandt musikerne på den berømte Pros perous-plade, men det er en helt anden histerie). Via ham kom Tom i hvert fald i -

havde bare foreslået, at han dukkede op, næste gang vi spillede, og det gjorde han så de følgende syv år, kun afbrudt af et kort ophold på designcentret Kilken ny Workshop i Irland og et læn gere på Philips-fabrikkerne i Holland. Under vejs fandt vi ud af, hvor heldige vi havde været med vores nye medlem, som ikke blot sang og spillede banjo, guitar og vio lin, men også dobro, dulcimer, autoharpe, mandolin og mandola.

-

-

-

46

Tom Luke og Alan Klitgaard i 1972

kontakt med os i Paddy Doyles, og nytårsaften spillede han for første gang med os i “Imikrosko pet”. Mere end tyve år senere fortalte Tom os forresten, at vi aldrig havde spurgt ham, om han ville være med i gruppen. Vi

Det var utroligt frodige musikår, de føærste år i 70’erne, og ved siden af de mange jobs med Paddy Doyles, fik Tom tid til at spille og indspille med en lang række danske og udenlandske musikere, som nok kunne kende


en fuidbiodsmusiker, når de mødte én. Hans nyvakte inter esse for irsk, skotsk og engelsk musik førte til nære venskaber med bl.a. Alex Cambell, John Sheehan og Barney McKenna. Og Alistair Anderson som fik Tom igang med et nyt instru ment, den engelske concertina. Men Tom glemte aldrig sin første kærlighed til amerikansk oldtime og bluegrass. Han spillede med gæstende amerikanske mu sikere, det var ham og Tom Paley, der lancerede Tønder Fe stivalens kendingsmelodi “Will The Circle Be Unbroken”, han medvirkede i den turnerende mindekoncert Woody Guthrie midt i 70’erne, og hans soloplade fra 1976 er helliget amerikanske sange og ballader. Det blev hans eneste indspilning i eget navn, men dertil kommer som nævnt studiearbejde med mange andre musikere, og de fire Paddy Doyles-plader. Et demobånd, som han indspillede sidste år sammen med sønnen Jason Luke, forbliver nu desværre et demo bånd. -

-

Om folkemusikuddannelse Af Eskil Romme

Ja, hvorfor ikke. Det må da være rimeligt at folkemusikken får sin plads inden for musikuddannel sesinstitutionerne, efter gennem generationer at have været overladt til musikkens græsrodsfolk. Vi ville givetvis erobre anerken delse blandt institutionelle mu sikfolk, en anerkendelse man ellers ofte må kigge langt efter, og vi ville som musikalsk område lægge beslag på diverse midler. Og hvad så? Hvad ville vi derved have opnået i forhold til en styrkelse af folkemusikken? Efter min mening ikke det mindste! Er folkemusik ikke netop den ofte udefinerbare strøm af toner og rytme som flyder ud af samværet mellem mennesker der hvor hver leves som det nu er,

Man kunne have forestillet sig, at Tom følte sig fristet til at blive professionel musiker. Han var dygtig nok til at han kunne være blevet det. Men jeg tror aldrig han overvejede det. Den musik han holdt af, blev jo netop til blandt almindelige mennesker, der levede et almindeligt liv (at de så ofte er ualmindelige mennesker, der lever et ualmindeligt liv, er en helt anden sag). Men altså mennesker for hvem mu sikken er en del af hverdagen, en uundværlig del, men stadig kun en del. Toms musik, og vores, kræver et bagland, kræver ærlighed, forståelse og kærlighed, og den bliver meningsløs, hvis livlinen til verden omkring kappes. Til gengæld var Tom aldrig et musiks øjeblik i tvivl om sin berettigelse og kvalitet, og det interesserede ham ikke det fjerneste om medier og musikindu stri dømte den ude eller inde. Den ro og sikkerhed er værd at mindes for os, der nemmere lader os påvirke af modgang og urimelige betingelser. Lyden af Tom Lukes Gibson

hvor begreber som inspiration, overlevering, oplæring og udfol delse, ikke lader sig klart af grænse. Er det ikke netop her at folkemu sikken gror, vokser vildt og når det går højest, besætter. Jeg er lykkelig for at være blevet besat af folkemusik, og ikke uddannet i folkemusik, hvis noget sådant da overhovedet kan lade sig gøre. Man kan lade sig uddanne på sit instrument, man kan studere musikteori og historie, men fri os for professorater eller andre in stitutionelle niveauer inden for folkemusikken, som jo givet vis traditionen tro vil dele op, sætte på begreber og ikke mindst fortolke. Vi kan da ikke gå ind for at folkemusikken trækkes ud af den helhed hvori vi i det daglige ånder og lever med vores musik, som mere end noget er en helhed af liv, varme, rytme og toner.

banjo vil blive hængende i luften sålænge Paddy Doyles spiller, og hans musik vil altid leve, fordi nogen spillede den engang, fordi nogen spiller den nu, og fordi nogen vil spille den når vi allesammen har fulgt ham.

\

(,//‘ Çe

?

(7• Tom kunne også tegne. Her en “huskeseddel” til Alan Klitgaard (Han skulle låne en mandolin).

Vi har ikke behov for (ud)dannel se, men derimod gode rammer for samvær. Så gror musikken op af sig selv, op af selv de mindste jordhuller. Vi skal arbejde for at den økono miske støtte som gives, aktivt støtter den udøvende musik og dans. Transportstøtten er et godt og klart eksempel på hvordan der bør støttes en støtte der går direkte hen hvor musikken den spiller. Glem alt om at forsøge at løfte folkemusikken op på andre mu sikformers piedestaler. Piedesta ler kan vi ikke bruge til noget, tværtimod. Nej lad os koncentrere os om hovedproblemerne: 1) Folkemu sikken får en latterlig lille del af midlerne som gives til musikli vet. 2) Folkemusikken presses stadig mere og mere ud på et sidespor i Danmarks Radio. Det er to politiske kolosser der skal tages fat på, og lad så musikken i fred. Den kan nemlig selv! -

-

47


E Internasj F Ø RDFolkemusikkfestival Førde er en ganske lille by i Norge, der ligger knap 100 kilometer nord for Bergen. En by, der nærmest ikke er til at

finde på et kort men nu har den alligevel indskrevet sig i den norske folkemusikbistorie. For “Forde Internasjonale Folkemusikkfestival” er kommet for at blive. Og som så mange andre festivaller i disse år tænkes der både stort og internationalt. Folkemusikken er global, og det giver sig stigende udtryk overalt. -

Afrikanske trommer, norske hardingfeler, caraibiske steelpans og russiske harmonikaer er bare noget af det, som Førde Internasfo nale Folkemusikkfestival har at byde på i løbet af festivaldagene i Førde i Norge. Og det hele fore går fra torsdag den 9. juli til søndag den 12. juli, og det er tredje gang festivallen løber af stabelen. “Vi mener, at vi har fået et både interessant og varieret program for årets festival”, siger den daglige leder Hilde Bjørkum. -

48

Fra afrikanske rødder til Draumkvadet

Sommernat på Jølstra museet

Festivallens tema i år er afrikan ske rødder. Fredag eftermiddag er der lagt op til en stor temakoncert med kunstnere fra Afdka og Latinamerika. Her delta ger blandt andre Cavaliers Steelband fra Trinidad med calypso, den colombianske topgruppe Toto la Momposina y sus Tambores, Nayuma Dancing. Troupe fra Zambia, Ben Kady fra Burkina Faso og Al-Tannoura fra Ægyp ten. Fredag aften er der også Draumkvædet på programmet. Det er Agnes Buen Garnås, Knut Buen, Kåre Nordstoga, Harald Gundhus og Warren Carlström, der står for fremførelsen i Førde kirke. “Med et sådant fint melodimateriale, de bedste udøvere og Førdes kirkes gode akustik kan det kun blive en stor oplevelse”, mener Hilde Bjørkum. Og ellers er der blandt mange andre på denne aftens program sidste års gammeldans mestre, gruppen Nye Ringnesin, blandt de norske festivalkunstnere.

Men festivallen starter allerede torsdag aften med både åbnings koncert og natkoncert. “Efter en vellykket “Nordisk nat” på Jølstramuseet i f)or med spil, dans, natmad og god stemning,

iz. L

i


lægger vi op til noget lignende også denne torsdag nat i år”, fortæller Hilde Bjørkum og indbyder hermed til musikalsk natmenu. -

Udover disse tilbud fremgår det af festivaiprogrammet, at der også er en lang række aktiviteter udenfor koncertsalene blandt andet med ture, udstillinger, børneaktiviteter og gadekoncerter.

Adressen er:

Førde Internasjonale Folhemusikkfestival Postboks 395 6801 Førde Norge Telefon: + 47 57 20 300 Telefax: i- 47 57 20 304

-

Fra Irland til Indien Arets festivaiprogram byder på kendte musikere som violinvir tuosen L. Subramaniam fra In dien og den irske topgruppe De Dannan med Frankie Gavin i spidsen. “Vi satser på høj musikalsk kva litet, og det gælder alle de over 200 kunstnere, vi har engageret”, siger Hilde Bjørkum. Lørdag aften er der stor gallakoncert i idrætshallen. Og desu den er der igen i år de tradi tionelt så populære klubkoncer ter og nattedans på hotellet.

Kurser Desuden kan der vælges mellem 10 forskellige kurser i både nor ske og udenlandske musik- og dansetraditioner. Der er kursustilbud i hardingfele (Egil Syver bråten, Norge), almindelig violin (Øystein Rudi Ovrum, Norge), torader (Oddbjørn Ramstad, Nor ge), irsk sang (Eleanor Shanley, Irland), afrikansk trommespil (Kalifa Diarra, Burkina Faso), afrikansk dans (Seidou og Ma guelia Sanou, Burkina Faso),

hallingdans (Arild Herstad, Nor ge), tjekkoslovakiske danse (medlemmer fra gruppen Zerotin, Tjekkoslovakiet) og to kurser med norsk dans for børn (Ingrid Søyland Hope, Norge). Det anbefales interesserede kursusdeltagere at henvende sig til festivalledelsen snarest. Der er kun et begrænset antal pladser.

Fra Burkina Faso i Afrika kommer folkemusikgruppen Ben Kady.

4;

:*1

+

•,

49


lidt

foreningsnyt Folkemusikkens Fællesråd Folkemusikkens Fællesråd holdt årsmøde den 2. maj, og fra Benny Simmelsgaard der deltog i mødet, har vi modtaget følgende referat.

Folkemusikkens Fællesråd har nu eksisteret i snart et halvt år, og i den tid har forretningsudvalget nået indtil flere vigtige ting. Det har blandt andet været med til at påvirke lovvedtagelsen om blankbåndsaf giften, som vil betyde en bety delig sum penge afsat til kulturområdet og dermed også folkemusikken. Musikeksportinitiativet (MEl), som går ud på én gang om året at udsende en samling CD’ere til alverdens ambassader og andre offentlige instanser, er også blevet påvirket til at vide, det er en god idé at præsentere udlandet for dansk folkemusik. Derfor arbejder udvalget på højtryk med at finde materiale til en sådan CD. Så hvis du kender et godt orkester, som har indspillet dansk, folkelig musik, vil vi gerne have et praj. -

Af fremtidige projekter ligger bl.a. Folkemusikkatalog Danmark. Det er tænkt at skulle være et 80-100 siders katalog med orkestre og solister, som spiller spillemandsmusik/folke musik. Hvis du/dit orkester ger ne vil lave reklame for små penge, er her chancen. Et af de mere kildne emner på årsmødet var spørgsmålet om Folkemusikhuset i Hogagers fortsatte eksistens. Statens Musikråd har ladet det være op til de tre hovedorganisationer (Folkemusikhusringen, Spillemands kredsen og Folkemusiksammen slutningen) om Hogager skal fortsætte. Vi kom til enighed om, at det er en skam at nedlægge en institution, som kan gå hen at blive til noget, vi alle kan bruge, hvis vi kan påvirke stedets fremtidige politik i en retning, alle kan leve med. Et af de steder, den folkelige musik især har kunnet mærke nedskæringerne, er ved medier-

Kulturpolitishe aspekter af unionen Når dette blad er på gaden, er afstemningen om EF-unionen overstået. Folkemusikkens Fællesråd har dog vedtaget denne udtalelse om den fremtidige kulturpolitik.

Folkemusikkens Fællesråd udtaler sin bekymring over, at der i Unionstraktaten åbnes adgang til at indføre begræns ninger i de nationale kulturstøtteordninger, hvis disse er i strid med hensynet til den frie konkurrence. Muligheden for at indføre sådanne begrænsninger fremgår ikke af traktatens afsnit IX om kultur, men er nævnt i afsnit V

50

om konkurrence. Dette demon strerer klart det grundsyn, at landene, der indgår i Unionen, kan begrænses i at føre en selvstændig kulturpolitik via støtteordninger. Hensynet til kon kurrenceforholdene på markedet (for varer, arbejdskraft og kapi tal) er altså overordnet i forhold til frembringelsen af kulturelle “produkter” med national støtte. Folkemusikkens Fællesråd be klager, at disse vigtige kulturpo litiske aspekter indgår med så, ringe vægt i den offentlige debat, og at de er så dårligt belyst i det oplysningsmateriale, som væl

ne. Årsmødet udtrykker sin be klagelse over, at DR indskræn ker sendetiden for de folkemu sikalske programmer og ikke længere tilgodeser behovet for medarbejdere på dette område. Det er Fællesrådets håb, at flere og flere vil give udtryk for deres ønske om at høre folkelig musik i radioen. Derfor vil vi snarest muligt (også her i bladet) offentliggøre en adresseliste over ønskeprogrammer, så man ved, hvor man kan skrive hen. Det nye forretningsudvalg ser ud som det gamle: Klaus Bolø, Danske Folkedan sere. Knud Rasmussen, Spillemands kredsen. Per Dich, Folkemusiksammen slutningen. Jem E. Jørgensen, Folkemusikhusringen. Lisbeth Torp, Dansk Selskab for Traditionel Musik og Dans. Rod Sinclair, Tønder Festival. Lars Josephsen, Linim Larum. Næste årsmøde finder sted 2. maj 1993. gerne har til rådighed forud for afstemningen. Fællesrådet ønsker på ingen måde at blive taget til indtægt for et snævert nationalistisk kultursyn, der hylder dansk kultur på bekostning af kultur fra andre lande. Rådet vil med ovenstående alene tage afstand fra, at Unionstraktaten lægger op til forringelser af de enkelte landes muligheder for at be nytte nationale støtteordninger som et instrument blandt flere til at fremme en selvstændig kulturpolitik. Folkemusikkens Fællesråd si ger nej til at hensynet til maikedsforholdene bliver sat over kulturpolitikken.


KflUt55Ofl

vio1inbggere

13&F’

.

10. august 1992

bladet udkommer

Næste nummer at

Seminarievej 47 Nr. Nissum DK-7620 Lemvig Tlf. 97891591

ii•IfjE [kL\I]III iffl[Jfl1Ri) [fl1 «llJl E1D {Nit tIT1e JfflI AKUSTISK JAZZ OG FOLKEMUSIK


Ij

3400

*

1660

30

VESTJYSK VISEFESTIVAL V/ BJARNE LUND VINKELVEJ 11 6880 TARM

Et folkemusikbureau, som ønsker at formidle kvalitetsmusik. Danske og udenlandske kunstnere som et tilbud til spifiestederne. *

Kvalitetsmusik

*

Fornuftige priser

*

Demobånd

*

Plakater samt pressemateriale

GIBB TODD [SCO) MARJANNEKNORR (DK) * SULESKÆR (FØ/DK) ALLAN TAYLOR (GB) IAIN MACINTOSH (SCO) 5] GREY (USA) * DICK HAMISH JMLACH (SCO) BILL GRAIG (CAN) * DON DUNN (USA) * GAUGHAN (SCO) ROY BOOK BINDER (USA) * SAUL BRODY (USA) * ROD SINCLAIR (SCO/DK) GOLDMANN/PETERSEN & MEMPHIS (DK) * BENTE KURE & LEIF ERNSTSEN (DK) * ANDERS ROLAND (DK) * VOLKER WILMKING & GERRY SPOONER (D/GB) *JSTEN KJÆR (DK) * MAGGI’S JIG (DK) * SMILE SØREN & JACOB HARMONIKA (DK) * JENS “FOLKESANGER” CHRISTENSEN (DK) * REGNBUEN (DK) * MED MOR I BYEN (DK) * GRUS I MASKINEN (DK) * SHAMROCK (DK/IRL) NEW JAZZ PHILHARMONICS (DK) * *

en folkemusiksnak. FAIR PLAY Gråhedevej 9 DK-7250 Hejnsvig Telefon 75 33 51 72 I 75 32 44 78 Ring og