Page 1

Praktijk voor Counseling en loopbaanbegeleiding

Rendement Werkgever


Het menselijk kapitaal is een belangrijke en kostbare productiefactor. Voor organisaties in de dienstverlening is het zelfs de enige productiefactor. Waarom zou je uit economisch oogpunt beschouwd niet hetzelfde omgaan met jouw menselijk kapitaal als met machines of met computers? Machines worden frequent onderhouden om uitval te voorkomen. Pc’s en software ontvangen gedurende hun levenscyclus upgrades om aan de veranderende eisen te kunnen blijven voldoen. Counseling en/of loopbaanbegeleiding is een beproefde onderhoudsmethode van de productiefactor mens waarmee uitval voorkomen wordt. De medewerker is hierdoor beter in staat om te voldoen aan de toenemende vraag naar zelfredzaamheid en blijft optimaal inzetbaarheid voor arbeid. Onze trajecten ondersteunen u bovendien bij het uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter.

Loopbaanbeleid Loopbaanbeleid omvat alles wat een organisatie kan ondernemen om medewerkers gemotiveerd te houden. Persoonlijke ontwikkeling speelt hierin een belangrijke rol. Het rendement van een loopbaanbeleid is vaak een terugkerend discussiepunt. Bij economische tegenwind is het immers verleidelijk te snijden in de uitgaven voor persoonlijke ontwikkeling. Het verleden leert dat dit niet slim is. Leren en ontwikkelen moet: het is een beslissende factor om concurrentievoordeel te behalen. Ook, en misschien wel juist, in economisch mindere tijden.

Waarom deze begeleiding uitbesteden aan Rosa Actum: 1. Goede coaching is een vorm van psychologische begeleiding. Want die gaat om de vraag welke onbewuste drijfveren het gedrag van de werknemer bepalen, welke filters deze hanteert om de wereld om zich heen te managen en hoe hij of zij betekenis geeft aan wat hij of zij meemaakt. 2. Een interne counselor of loopbaanadviseur is in de meeste organisaties niet direct voorhanden. De vereiste tijdsinvestering legt een zware druk op de gemiddelde HR-afdeling, zeker wanneer er gelijktijdig meerdere werknemers begeleiding nodig hebben. Psychologische begeleiding vergt bovendien zeer specifieke kennis; kennis waarover een HR-functionaris doorgaans onvoldoende beschikt. 3. Rosa Actum streeft ernaar om haar bedrijfskosten laag te houden. Daarnaast wordt elke vorm van begeleiding op maat gemaakt. U betaalt niet voor producten of diensten die u niet nodig heeft. Hierdoor zijn wij in staat om tegen scherpe tarieven te (blijven)werken. (€ 110,00 per uur exlusief BTW)

Hoe profiteert de organisatie als ik kies voor begeleiding: Wanneer de werknemer beter en harmonieuzer functioneert, hoeft deze minder gemotiveerd te worden omdat hij/zij juist vanuit zichzelf geïnspireerd is. Hij/zij zal minder gestresst of ziek zijn. Ook gaan samenwerkingsverbanden beter functioneren omdat de werknemer in balans minder conflictueus en creatiever is.

Gaat de werknemer meer geld opbrengen voor de organisatie na begeleiding door Rosa Actum: Ja, zeker als er een direct verband is tussen persoonlijke groei/balans van de werknemer en de (kwaliteit van de) omzet (zoals in dienstverlening/advieswerk). Het staat vast dat een organisatie met tevreden medewerkers beter draait en gezonder is.

Opbrengsten • Productiviteit (omzetverhoging, nieuwe klanten, resultaatgericht werken) • Kwaliteit (klanttevredenheid, efficiency van werkprocessen) • Besparing op werving en selectie (interne invulling van vacatures) • Minder ziekteverzuim • Meer tevreden en loyale medewerkers

Overige diensten Rosa Actum: • Psycholoog • Homecoach (is een maatschappelijk werker, activeringscoach en re-integratieconsulent in een)


Maarten is al een paar weken ziek thuis. Alles is me teveel is geworden verzucht Maarten. Thuis loop het niet goed en op het werk zorgen veranderingen ervoor dat ergernissen zich opstapelen. Maarten stelt zichzelf de vraag: “Hoe ga ik om met de wereld om mij heen?” Leo is een alleenstaande man van 42 jaar. Al een aantal jaren tobt Leo met zijn gezondheid. De gezondheidsklachten zijn zo ingrijpend dat Leo het werk dat hij al tientallen jaren heeft gedaan, niet meer kan volhouden. Er volgt ontslag. Deze gebeurtenissen zijn erg ingrijpend voor Leo. Omdat Leo zijn familie niet tot last wil zijn met zijn wisselende emoties, schakelt hij de hulp van de coach in. Leo gebruikt de gesprekken vooral als uitlaatklep. Het vertellen van zijn verhaal helpt Leo om zijn gedachten te ordenen en plannen te maken voor de toekomst. Barbara is een vrouw met een ruime werkervaring maar zij belandt steeds in dezelfde conflictsituaties op haar werk. De gesprekken die Barbara heeft met haar persoonlijke coach geven haar een andere kijk op de werksituatie. Zij reageert hierdoor anders dan voorheen en heeft aanmerkelijk minder problemen op de werkvloer. Bij een dreigend conflict herkent Barbara de signalen waardoor zij daar beter op kan anticiperen.

Bezoekadres: Duivenvoorde 211 A 3334 EH Zwijndrecht Telefoon: 06 - 418 32 432 Internet: www.rosaactum.nl Email: info@rosaactum.nl

Rendement Werkgevers  

Wat is het rendement van begeleiding door Rosa Actum?