Page 1

PRÀCTICA WEB 3 UNITAT 2 : Els estats de la matèria NOM I COGNOMS: 1.

data límit: 28 de maig

Tipus d'enllaços http://www.mhe.es/bachillerato/fisica_quimica/844816962X/archivos/media/esp/unidad_2/2ani_U.2.swf Explica amb les teves parraules: - Enllaç ionic - Enllaç covalent - Enllaç metàl·lic

2.

Canvis físics i químics. http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1072 Després d' investigar per la pàgina web, hauràs après més sobre canvis químics i físics. Posa'n 4 exemples de cada.

3.

Punt d'ebullició i pressió.“Temperatura d'ebullició de l'aigua al Tibet”. Observa el següent experiment a youtube: http://www.youtube.com/watch?v=PnoMZLTVGs0&feature=related Fes un redactat explicant l'experiment el resultat. Has de fer servir paraules com: pressió, variació de la pressió, temperatura d'ebullició, volum.

4.

Mètodes de separació: “Destilación” http://www.youtube.com/watch?v=W7Vlxn4e2v0 Respon: a. En que consiteix la destil.lació? b. Posa'n dos exemples de mescles que es puguin separar mitjançant aquest mètode.

3.

Canvi d'estats del Iode: “Pràctica 6” http://www.youtube.com/watch?v=p6i1PYGW264 Fes un redactat d'unes 3 línies en el que parlis de: l'estat i el color de la substància inicial, l'estat i el color de la substància final, el canvi que s'ha produït i en què consisteix aquest canvi.

4.

Problema A la llet, el dissolvent és l'aigua en la que estan dissoltes els greixos, proteïnes, lactosa, minerals i vitamines. En la composició de mig litre de llet, que són 500 ml, podem trobar 435 ml d'aigua. Quin % d'aigua conté la llet?


5.

Dissolució d'una sustància http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ulloa1/tercero/tema2/oa3/index.html Mitjançant aquesta aplicació s'ha de calcular el volum d'aigua a afegir per crear 2 dissolucions de concentració definida. S'han d' anotar els càlculs.

6.

Gràfica de solubilitat.

A la temperatura de 60 ºC es dissolen__________ g de sal en 100g d'aigua. A la temperatura de______________ ºC es dissolen 47 g de sal en 100g d'aigua. I a la temperatura de 100ºC es dissolen___________ g de sal en 100g d'aigua.

Per saber-ne més: Dissolució de sals Se simulen els processos de dissolució de dues sals: una molt soluble (NaCl) i una altra poc soluble (AgCl), mostrantse la diferència entre les dues situacions estables aconseguides. http://www.dlt.ncssm.edu/TIGER/Flash/moles/Dissolving_NaCl-Electrolyte.html http://www.dlt.ncssm.edu/TIGER/Flash/equilibrium/Solubility_of_AgCl.html

Pràctica 3 FQ1  

Pràctica 3 física i quimica 1 GES 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you