Page 1

2012 bewijzen map Roos van Keulen 51477 1


2


3


inhoud

4

De bedrijven en projecten

pagina 5 - 7

1.1 Beoordeelt opdracht en adviseert opdrachtgever

pagina 8 - 13

1.2 Maakt plan van aanpak

pagina 14 - 19

1.3 Maakt concept

pagina 20 - 29

1.4 Maakt ontwerp

pagina 30 - 41

1.5 Presenteert media-uiting

pagina 42 - 45

2.1 Bereidt realisatie voor

pagina 46 - 53

2.2 Begeleidt uitbesteding

pagina 54 - 59

2.3 Maakt de media-uiting

pagina 60 - 75

2.4 Beheert hard- en software

pagina 76 - 79

2.5 Beheert database

pagina 80 - 85

3.2 Promoot het bedrijf

pagina 86 - 93

3.3 Regelt financiĂŤle zaken

pagina 94 - 99


intermezzo

project wereld wijven Voorstraat 178, Dordrecht

kussen, wereldwijven product

vrijwilligsters aan het werk

kussen stapel, wereldwijven product

Het bedrijf Intermezzo is een handwerkplaats en galerie te gelijk, voorheen was Intermezzo enkel een galerie voor jonge designers die zich daar konden laten zien. Op een gegeven moment startte Jolanda met het project Wereldwijven. Wereldwijven bestaat uit handwerkvrouwen met allerlei culturele achtergronden, maar woonachtig in Nederland, die door samenwerking, onder het eigen label of in opdracht van derden, eigentijdse mode- en interieurproducten maken. Doel van het project wereldwijven is om de waardering te onderhouden voor traditionele handwerktechnieken en anderzijds positieverbetering van vrouwen uit diverse culturen, door middel van samenwerking, ontmoeting, educatie, professionalisering en de verkoop van producten. Project Afrika kussen Jolanda Branderhorst heeft mij veel zelfstandigheid gegeven vooral bij het bedenken, maken en uitbesteden van mijn eigen kussen. Het is de bedoeling om mezelf hier in te zijn en niet teveel naar Jolanda’s ontwerpen te kijken. Deze kussen moet uitbesteed worden in Intermezzo zodat het echt een WereldWijven product wordt. Ik heb dus volledige zeggenschap over het concept en ontwerp, en in principe ook het materiaal, maar wel onder toezicht van Jolanda. Mijn kussen wordt gebaseerd op Afrikaanse design en grafische elementen, ook zal er een stuk persoonlijkheid van mezelf in voorkomen.

5


dirk van lieshout

Hammerstraat 15A, Rotterdam

Het bedrijf Dirk van Lieshout is een kunstenaar die zijn projecten uitvoert naar aanleiding van de happenings en cultuur waar zijn kunstwerk komt te staan. Hiervoor neemt hij vaak veel tijd om onderzoek te doen, hij loopt dan bijvoorbeeld rond in de stad waar zijn werk geplaatst wordt en maakt schetsen van wat hij ziet om vervolgens aan de hand van die schetsen maquettes te maken. Dit vertaalt zich uiteindelijk in installaties en mobiele studio’s

project ‘Rio’ stellage, Terschelling

De afgelopen drie jaar is hij met name in het buitenland actief met het realiseren en uitwerken van mobiele studio’s. Deze werkwijze stelt Dirk in staat op een meer flexibele wijze zijn ideeën en plannen voort te zetten in een vorm die ingaat op de specifieke omgeving van deze plek. Veel werken zijn instrumenten of bouwsels waardoor hijzelf en de bezoekers opnieuw of anders naar de omgeving kunnen kijken. Project Rumoer In Kattenburg(Amsterdam) word er op het kattenburgerplein 6 interactieve putdeksel geplaats, waar geluid en licht uit zal komen en in het midden van de putdeksels illustraties. Het geluid zal gaan over het rumoer in Kattenburg van toen en nu, het zelfde geld voor de illustraties.

‘mobile studio’, Rotterdam

Mijn taak hier in is de grafische communicatie. Hiervoor maak ik een project logo, illustraties, advertenties zowel digitaal als print, flyers, een blog en ansichtkaarten. Naast deze communicatie, communiceer ik ook persoonlijk met de bewoners en krijg ik vooral een begeleidende rol over het aantrekken van jongeren. Ook zal ik contact maken met bedrijven/personen waar we grafische producten kunnen uitbesteden.

6

thee huis instalatie, Xiamen


albert kramer

Drievriendenstraat 26, Rotterdam

‘sparida’ speelkunst, Breskens

schuim meubilair, kunst in huiskamer, Rotterdam

Het bedrijf Albert Kramer is een kunstenaar die onderzoek doet naar de verschijningsvormen van het leven, waarbij hij elk levend wezen beschouwt als een bron van energie die hij zo eenvoudig mogelijk probeert weer te geven. Hij is gefascineerd door de mens in relatie tot de dierenwereld. Zowel mens als dier maken daar een deel van uit. Mensen krijgen dan dierlijke trekjes en dieren zeer menselijke trekjes. Elke vorm ontstaat uit een spel met drie golvende vlakken die elkaar snijden in drie krommende lijnen. Elke vorm lijkt geabstraheerd, maar is een realistische weergaven van zijn filosofie. Alberts voorkeur gaat uit naar mensen, dieren en op levende wezens lijkende voorwerpen, die voortdurend in beweging zijn. Elementen zoals kleur, zijn inwisselbaar en verschillend per beeld. Zo zijn Alberts beelden vaak kleurrijk. Behalve als kunstobject zijn ze als blikvanger en speelobject te gebruiken. Project Graphic Cow Tijdens mijn stage periode heb ik besloten om verder te studeren en te werken in het grafische vak. Mijn beeld hiervan is niet alleen het bekende grafische werk, maar ook omdit op een ruimtelijke en autonome wijzen uit te werken. Dit heb ik uiteindelijk ook uitgevoerd in één van mijn projecten bij Albert Kramer, namelijk de Graphic Cow. Het idee hier achter was om mijn werkhouding te veranderen, door sneller te gaan werken en minder tijd te besteden aan het nadenken, omdat ik dat vaak te lang doe. Het eerste wat in me op kwam was een koe, omdat ik aan eenvoud dacht. In mijn ogen stralen koeien een zekere eenvoud uit. Ik besloot om hier gelijk op door te gaan. Het uiteindelijk idee dat ik kreeg was om een eenvoudige koe te maken voor aan de wand of als kunst object, die een grafische element heeft. Ook neem ik hier mooi het leer van materialen mee, ik experimenteer wat met gips, rubber, steentjes etc. Van dit project heb ik ook veel geleerd en ideeën ontwikkelt.

Douvegeitjes, Heerlen

7


1.

beoordeelt opdracht en adviseert opdrachtgever

8


.1 Verzamelt informatie over de wensen van opdrachtgever, beoordeelt opdracht, overlegt met opdrachtgever om evt. aanpassing van informatie en legt dit vast, analyseert informatie , trekt op basis hiervan conclusies, stelt een passend advies op.

9


1.1 beoordeelt opdracht en adviseert opdrachtgever

Intermezzo Project: Flyer Bij het maken van mijn eigen kussen heb ik niet zo zeer advies gegeven, omdat dit een opdracht was die ik zelf had bedacht en ging uitvoeren. Maar tijdens andere projecten, zoals het maken van een flyer, heb ik Jolanda wel degelijk advies gegeven. Wat mijn advies was bij het maken van deze flyer, was om de flyer een echte eye catcher te maken. Iets wat opvalt maar niet te veel van het goede is, maar eenvoudig gehouden. Ook heb ik uitgelegd wat de beste manier was om wereld wijven zelf in het licht te brengen, omdat mensen vaak Intermezzo enkel nog als een galerie zien. Dit advies had ik besproken met Jolanda, en vervolgens veel ontwerpen laten zien om mijn punt te versterken.

10


11


1.1 beoordeelt opdracht en adviseert opdrachtgever

Dirk van Lieshout Project: Rumoer Dirk van Lieshout heeft mij de opdracht gegeven om de grafische elementen te maken voor zijn project Rumoer in Kattenburg. De uitdaging wordt vooral het aanspreken van zowel ouderen als jongeren, ik zal dus de vormgeving voor beide groepen afstemmen. Ik ben voornamelijk zelfstandig bezig, maar dit neemt niet weg dat alles besproken moet worden. Tijdens deze besprekingen heb ik mijn mening en advies gegeven op grafische vlak. Voorbeeld: Tijdens het maken van de logo wilde Dirk zien hoe het er uit zag als er een putdeksel rand om de logo heen zat, bij het eind resultaat heb ik opgemerkt dat het te druk en onoverzichtelijk overkwam. Mijn advies was om de logo eenvoudig en krachtig te houden, zodat deze goed zou opvallen bij de Kattenburgers en makkelijker toegepast kan worden op flyers en ansichtkaarten.

12


1.1 beoordeelt opdracht en adviseert opdrachtgever

Albert Kramer Project: Uitnodiging Bij het maken van de graphic cow heb ik geen beoordeling of advies gegeven, sinds dit ook een eigen opdracht was en ik hier eerder advies kreeg van Albert, omdat het allemaal nieuw voor mij was. Maar tijdens mijn stage periode bij Albert heb ik ook een Uitnodiging gemaakt voor een 20 jarige jubileum van RAR, oeuvre prijs nominatie en het aanstormend talent prijs. RAR oftewel Regio Art Rijnmond, is een vereniging van beeldend kunstenaars, met ruim vijftig beroepsleden en een eigen galerie en kunstuitleen voor zowel particulieren en bedrijven. Normaal maakt Albert de uitnodigingen, maar het leek hem leuk om een frisse kijk er op te hebben door het een ander te laten doen. De uitdaging was vooral om de drie onderwerpen passend te maken op een A5 blad. Mijn advies hierbij was om het echt in drie vlakken op te delen, zodat het duidelijk is. Ook heb ik advies gegeven om het een rustige vormgeving te geven, omdat er al veel in stond.

13


1.

maakt plan van aanpak

14


.2

Overlegt met collega’s, de opdrachtgever en derden over het plan van aanpak, formuleert de inhoud van het plan van aanpak, vertaalt plan van aanpak in uit te voeren stappen, de benodigde tijd en de benodigde inzet van mensen en middelen.

15


1.2 maakt plan van aanpak

Intermezzo Project: Afrika kussen De planning binnen Intermezzo loopt anders, dit is meer van dag tot dag, omdat het afhankelijk is van het werktempo van de vrijwilligers, maar dit neemt niet weg dat er alsnog goed gepland moet worden, het ene kussen á uitbesteding van een klant heeft voorrang op de andere. We letten ook goed op de werkzaamheden van alle vrijwilligers, zodat wij de producten in de ochtend net voordat zij aankomen klaar kunnen leggen en iedereen snel aan de slag kan. Het bijhouden van de werkzaamheden is vooral belangrijk voor het geven van feedback aan de vrijwilligers. Als het gaat om een uitbesteding van een klant wordt er extra opgelet, deze producten moeten uiteraard goed afgeleverd worden. De uren van arbeid worden hierbij ook bijgehouden zodat er een factuur opgesteld kan worden. Bij het maken van mijn eigen kussen heb ik mijn planning afgestemd op de andere werkzaamheden die voorrang hebben en de aanwezige vrijwilligers, omdat de één goed is in borduren en de ander weer haken. Ieder heeft een specifieke talent. Een planning kan niet altijd goed verlopen, dat heb ik hier sterk gemerkt, omdat er dan of opdrachten bij komen die voor gaan of vrouwen niet aanwezig zijn. Vanwege deze verrassingen heb ik mijn kussen uiteindelijk niet afgekregen tijdens mijn stageperiode bij Intermezzo, maar het is wel uiteindelijk goed gekomen en volledig uitgewerkt in november.

16


1.2 maakt plan van aanpak

Dirk van Lieshout Project: Rumoer Iedere week gaan Dirk en ik er voor zitten wat er nog gedaan moet worden en wat al af is. Dit doen wij meestal aan het begin van de eerste werkdag en het einde van de laatste werkdag. Naar aanleiding van deze gesprekken maken we een plan van aanpak voor de op een volgende weken.

Deze aanpak ligt mij goed, omdat dit voor meer overzicht zorgt. Het kan altijd gebeuren dat iets niet af komt of er komt wat tussen en doordat dit iedere week wordt besproken kunnen we een nieuwe dead line bespreken.

planning samen met Dirk opgesteld

17


1.2 maakt plan van aanpak

Albert Kramer Project: Graphic cow Bij Albert Kramer maak ik vaak zelfstandig een planning, omdat ik hier veel eigen dingen maak en het overzicht kan verliezen wanneer ik niet een planning maak. Ik let er dan vooral op of het goed uitkomt qua andere werkzaamheden van Albert, omdat ik daar natuurlijk ook aan zijn beelden werk of mee help aan grafische elementen, zoals een uitnodiging maken of een presentatie middel. Ik vind het een leerzaam moment wanneer ik deze planningen zelfstandig maak, zo kom ik er achter wat ik beter had kunnen doen. Ik leer sneller bij het maken van mijn eigen fouten, dat is de vrijheid die Albert mij geeft.

18


planning voor twee dagen

19


1. maakt concept

20


.3

verzamelt informatie, vormt een beeld op basis van verzamelde informatie en legt dit vast, ontwikkelt concept bedenkt communicatie-idee, kiest voor creatieve invulling, gebruikt geschikte hulpmiddelen, legt concept vast,verantwoordt de keuzes.

21


1.3 maakt concept

Intermezzo Project: Afrika kussen Als eerst heb ik in de kast gekeken in Intermezzo die vol zit met lappen stof, waar ik dan een aantal lappen uithaal die mij aanspreken en inspiratie gegeven. Ik pakte bijvoorbeeld een prachtige geribbelde lap uit die mij een warm en dierlijke gevoel gaf. Tijdens dit proces was Jolanda zelf bezig met een serie Afrikaanse kussen en ik kon het niet laten om mijn kussen te baseren op Afrikaanse design van nu. Vervolgens heb ik op het internet gekeken naar Afrikaanse design en wat mij gelijk opviel was dat in de Afrikaanse design veel vergrootte patronen voorkwamen. Dit bracht mij op het idee om mijn kussen ook een grafische touch te geven. Naar aanleiding van deze inspiratie heb ik besloten om een moodboard op te stellen van patronen en Afrikaanse mode/design. Wat mij hier opviel waren vooral de warme kleuren met zo nu en dan een koele element. Als ik aan Afrika denk, denk ik ook aan de dieren die daar voorkomen, hierbij dacht ik aan totem dieren. ik besloot om mijn eigen totemdier te bepalen met een

geribbelde lap met een dierlijke indruk

22

eigen verhaal. Hierbij kwam ik uit op de Dromedaris. Mijn verhaal hier achter is: Het lange weg die ik heb afgelegd in zowel mijn hele leven als in mijn stage periode en de toekomst met een bagage op mijn rug. Deze bagage staat voor de last die ik meedraag, maar ook de ervaringen, kennis, creativiteit, familie en vrienden waar ik mezelf mee kan voeden en mij de kracht geeft om door te gaan. Zelfs het woord dromedaris is gebaseerd op mijn persoonlijkheid. Ik ben een vrij ‘dromerige’ persoon, ik fantaseer en dag droom veel. Dit stukje persoonlijkheid komt in mijn kussen. Dit concept geeft mij een verbonden gevoel met de kussen die ik maak. Ik geef mezelf er in bloot op een subtiele wijzen, het stukje persoonlijkheid is iets waar ik niet gemakkelijk over te spreken ben, maar zo goed kan uiten. Ook het verwerken van een grafische element geuit in Afrikaanse design geeft mijn liefde bloot voor (grafisch) design.

dromedaris


moodboard afrikaanse design

23


1.3 maakt concept

Dirk van Lieshout Project: Rumoer Het is hier niet het geval dat ik een compleet eigen concept kan bedenken, deze moet zich binden met het project Rumoer in Kattenburg. Al snel kan ik hier denken aan Rumoer en Kattenburg, de opstanden en rellen van toen en nu. Voor het project Rumoer zijn we een aantal keren in het Archief van Amsterdam geweest om rumoer, opstanden en rellen van vroeger in Kattenburg op te zoeken. Dit was een geweldige bron van inspiratie. Je ziet prachtige prenten en foto’s van vroeger voorbij komen en de verhalen weergeven ook veel prachtige beelden in mijn hoofd. Naar aanleiding van deze inspiratie heb ik naar prenten en vormgeving van vroeger gezocht en veel beeldmateriaal verzamelt.

Op een gegeven moment zijn we ook op bezoek geweest bij oud bewoners van Kattenburg om hun verhalen over opstanden in Kattenburg op te nemen die we voor de putdeksels kunnen gebruiken. Ook hier bruiste het van inspiratie, vooral wanner er een kreet werd uitgesproken zoals: “Van die beroeps hanenkraaiers!” Het uiteindelijke concept is om te gaan richten op de kracht, omdat de bewoners van Kattenburg strijdlustig zijn, nu nog in hun oudere jaren. Ook wil ik de mensen goed betrekken bij de vormgeving, waardoor de vormgeving gericht is op de bewoners. Beelden uit het verleden is iets dat ik terug wil laten komen naar aanleiding van mijn bezoek in het Archief van Amsterdam.

"dit hebben we "Hé ome, je hebt nog wat spiritus!"

"op het Kippenbruggetje stonden we dan tegen over elkaar" uitspraken van het geluidsarchief en opgenomen verhalen

24


"UGHE UGHE UGHE"

jasper grootveld

"zeg jonge, weet je moeder dat je op straat speelt!"

"wij deden niet aan huurstaking. nee, we vergaten onze voledige huur te betalen. dat was onde actie"

"ik geef me bus niet af, mijn bus"

we gewonnen"

"van die beroeps hanenkraaiers"

"wat is het toch eigenlijk een bende hiero"

25


26

moodboard oude prenten/design


lijst van onderwerpen om te onderzoeken in het archief

27


1.3 maakt concept

Albert Kramer Project: Graphic cow In deze periode was ik vast gelopen en had ik moeite met op gang komen en dingen te doen. Dit probleem heb ik verwerkt tot iets positiefs, ik heb vrij snel een concept bedacht. Mijn idee is om iets eenvoudigs te creëren, een eenvoud die kracht heeft en zal opvallen. Hiervoor heb ik gekeken naar eenvoudige design en kunst. Wat mij opviel was dat een herhaling van een eenvoudig object het object doet versterken. Vervolgens heb ik een proef gemaakt met stempels die een gestileerde koeiensnuit voorstellen

om die herhaling van een eenvoudig beeld zelf te ervaren. Het idee van een koeiensnuit kwam uit het niets, Bij dit proces ging het er ook om dat ik leerde snel aan de slag te gaan, omdat ik geneigd ben om veel na te denken, vaak veels te veel. Nu werd ik aangespoord om te ‘doen’ en snel op een concept te komen. Dit is was een zeer goede leer moment, om mezelf meer te pushen om te gaan ‘doen’ en een middenweg te vinden in mijn bedenken en doen.

stempel van schuim testen

28


kracht der herhaling test met koeiensnuiten die zich als een koe vormt

kracht der herhaling test met koeiensnuit

29


1. maakt ontwerp

30


.4

Interpreteert concept, kiest geschikte elementen, houdt rekening met wet/regelgeving, maakt ontwerp/ presentatie, verantwoordt keuzes, gebruikt hulpmiddelen, overlegt met opdrachtgever, collega’s, derden. Werkt vlgs kwaliteits- en productiviteitsniveaus.

31


1.4 maakt ontwerp

Intermezzo Project: Afrika kussen Ik heb besloten om geen schetsen te maken met pen en papier, omdat deze methode vaak wordt vermijd in Intermezzo. Hier wordt meestal als het om een kussen gaat vrij wel gelijk op een lap gewerkt om goed te zien hoe het er uit komt te zien, en wanneer er een figuur op een lap moet komen word er een silhouetten uitgeknipt en er op gespeld, om vervolgens de lijnen met een rijgdraad op de lap te brengen. Als eerst heb ik weer naar lappen stof gekeken die mij aan Afrika deden denken, de prachtige geribbelde lap met een dierlijke look zat er natuurlijk als eerste in en vanuit daar heb ik er wat uitgekozen. Ik leg deze lappen bij elkaar en kijk wat het beste matches qua concept, kleur en textuur. In mijn

32

patroon schetsen

concept heb ik verteld dat er veel vergrootte patronen werden gebruikten in Afrikaanse design, dit heb ik ook gebruikt in mijn ontwerp proces. Doormiddel van het uitknippen van wat patronen heb ik gekeken wat het meeste aansprak. Voor mijn stukje persoonlijkheid, geuit als dromedaris, maak ik ook een plekje. Hiervoor heb ik een tijdje dromedarisen opgezocht waarvan ik de positie het er beste uit vond zien en vervolgens af gedrukt, uitgeknipt en gespeld op een lap. Dit is een methode van ontwerpen die ik gewoonlijk niet gewend ben, je bent in principe ook gelijk bezig met je media-uiting. Ik vind dat een mooi proces om te zien, je ziet je ontwerp veranderen in een prachtige uiting.

handwerk mogelijkheden onderzoeken


kleuren onderzoek met borduur garens

verdere kleuren en patronen schetsen

33


1.4 maakt ontwerp

Dirk van Lieshout Project: Rumoer Het kunst object zelf is rond, dat vond ik een belangrijke punt om te uiten in het logo en heb me vooral gericht op het ontwerpen van ronde logo’s, maar ook andere vormen om te zien hoe dat er uit ziet. Bij het typografie heb ik vooral fonts uitgetest die of een oude sfeer hebben of een sterk schreeuwend beeld. Na het uitzoeken van deze fonts heb ik wat ontwerpen gemaakt in Illustrator en af en toe een font bewerkt naar een af brekend/ ontploffend beeld, naar aanleiding van het Rumoer, opstanden en rellen verhalen. Ook heb ik één illustratie ontworpen voor in het logo, die een sterk beeld weergeeft, namelijk een bijl. Deze bij staat voor het verhaal van de Bijltjesopstand in Kattenburg. Als laatste heb ik wat toevoegingen ontworpen die het logo een oude look geven. Naast het ontwerpen van de logo heb ik ook wat illustratie geschetst voor op de flyer en ansichtkaarten. Ik heb er voor gekozen

Logo illustratie schetsen

34

om vooral illustraties te maken naar aanleiding van de verhalen van de Kattenburgers die wij bezocht hebben. Onder andere de bus kaping, in dit verhaal werd een bus gekaapt, omdat ze de dienstregeling wilden veranderen. Veel waren daar niet mee eens. Het komische gedeelte in dit verhaal was dat er enkel oudere vrouwen de bus hadden gekaapt, de jongste was 65. In mijn ontwerpen wil ik het komische gedeelte vermengen met de opstanden. Wat mij ook heeft geïnspireerd zijn de oude prenten die ik heb verzamelt in mijn concept, en heb een paar ontwerpen gemaakt van kippen met een mensenhoofd. Naar aanleiding van deze schetsen en het vooronderzoek heb ik een schets gemaakt van twee oude dames die in opstand komen tegen de verandering van dienstregeling van de bus. Deze oude dames heb ik afgebeeld als kippen, omdat het net een kippenhok was toen zij de bus hadden gekaapt.

logo fonts schetsen


logo font en font schetsen / ideeĂŤn

35


aardappel oproer schets

36


aardappel oproer schets

busstaking schets (oude vrouwen = kippenhok)

37


rumoer rumoer rumoer

rumoer rumoer rumoer rumoer

kattenburg kattenburg

Fonts; Rex Bold(inline) - Intro(inline) - Lot - Archive - Mod

kattenburg kattenburg

subtext fonts: Brannboll Smal/Fet - Ballpark Weiner - Lobster 1.3

edited font: Mod

Kattenburg

edited font: Rex Bold

kattenburg

a tt

ac enb / f urg.w ordpr ess.com

w o rd

er /r u k.c

sho ut ou ty

b oo

ng, history about y, so kat tor ten rs b ou

rg

kattenbu

oe r oe

rk

a tt

enb

urg.w

o rd p r

ac / f ess.com

eb

oo

rk

co

oe

att

o

k.

ru m m/ co

m

urg kattenb

k.

oo

ace press.com / f

ru m

rg.

ka t

ru m m/ eb

o

m

bu

oe r rk

k.

oe

co

m

mo

kattenburg

te n

m/

dee lu

er mo /r u

at

deel uw

deel uw

ka

o

m

sho ut

er mo /r u m

ru m

rg

kattenbu

m/ co

oo

k.

logo schetsen in Illustrator

eb

k.c

reten, verhalen e che k n li rgs ede bu ren ten

oe r

deel uw

ac / f ordpress.com

b oo

m

u rg.w

ac e press.com / f

ru

enb

w o rd

ru

at t

rg.

kreten, verhalen sche en l urg ied nb er tte

ru

rk

bu

g ur

en

kattenbu

ru

38

oe

kattenburg

te n

en

kreten, verhalen sche en l urg ied nb er tte

rg

m

at

o

n ere ed

k.c

rk

b oo

sche kreten, verh burg ale ne tten nl ka i

oe

ac e press.com / f

w

ru m

w o rd

rk

rk

rg.

oe

oe

kattenburg bu

, song, history abo story ut our ka ty tt ou

ru m

ru m te n

kattenburg

rg bu en

y, song, history ab stor out ur ka yo tt ut

at

ka

kattenburg

rg bu en

sho ut o

kattenburg

enb

urg.

wordpress.com

ac / f

ebo


bijl ontwerpen

ook

. c o m /r u m o e r

o k.c

kattenburg

eten, verhale che kr n en

o m /r u m o e

rum oer

rk

kattenburg

ook

. c o m /r u m o e r

bu

katten

rg

burg

ce b

tt

en

rg

fa

t at

ka

kattenburg

lied er

o er

deel uw

en

ka

eb o

katten

bu

rum oer

rum oer k

en k

kattenburg

s urg nb tte

burg

rg bu

ac

t at

burg.wordpress. co tten ka

m

burg katten

kattenburg

kattenburg

urg.wordpress. enb co att

f

ce b

kattenburg

m

m

fa

burg.wordpress. co tten ka

a tt

enb

u rg.w

o rd p r

co

kattenburg

kattenburg

y, song, history ab stor out ur ka yo tt ut

rg.

w o rd

ac press.com / f

/r u

kattenburg bu

mo

er te n

.c o

m

m/ co k.

at

rk

o

oe

ebo

ru m

ru m

oe r

sho ut o

/ f ess.com

b a ce

rg bu en

g ur

g

kattenburg

oo

k.

rk

m/

kattenbu

ru

oe

rum

rg

m

att en b

fac

kattenburg

kattenburg

en

urg

putdeksel vector

ok ebo

kattenburg rumoerkattenburg.wordpress.com

kattenburg

kattenburg

39


1.4 maakt ontwerp

Albert Kramer Project: Graphic Cow Voor de Graphic Cows heb ik vooral snelle schetsen gemaakt om de eenvoud te versterken en krachtig te maken. Deze ontwerpen bestaan vooral uit verschillende patronen die een grafische element toevoegen aan de koeien. Tijdens het maken van de koeien met gips heb ik ook heel wat uitgetest (proeven gemaakt) met het plaatsen van steentjes en wat die toevoegen aan het beeld. Maar ook heb ik een pigment toegevoegd in een vorm van

schetsen van patronen

40

een patroon. Bij de op een volgende koe die ik goot kwam het pigment nog terug in een vlekkerige/vuile manier. Dit zie ik ook als een soort schetsen die ik uiteindelijk verder kan uitwerking tot een uiting die af is. (Deze af beeldingen zijn te zien bij de competentie punt Media-uiting Blz. 71) Bij dit project was vooral het idee om te doen en niet teveel na te denken, dit is een reden waarom ik niet al teveel schetsen hebt.

het idee om de koeie in stukken te breken (vlekken)


‘moo’ herhalend laten voor komen, graferen of enkel uit de woorden laten bestaan

ideeën voor het graferen van de koeien

41


1.

presenteert media uiting

42


.5

Verantwoordt in het ontwerp gemaakte keuzes, hij presenteert de informatie en gebruikt presentatiemiddelen die recht doen aan het ontwerp, hij reageert adequaat op reacties en kritiek van de opdrachtgever.

43


1.5 presenteert media uiting

Intermezzo Project: Afrika kussen Ik kan niet zomaar mijn kussen uitwerken zonder deze te presenteren aan Jolanda. Zij moet goed overzicht krijgen over welke lappen stof er gebruikt gaan worden, zodat ik niet perongelijk een te dure lap pak. En wat de werkzaamheden worden zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Ik heb een power-point opgesteld met wat foto’s van de ontwerpen en kern punten. Ook had ik de lappen stof er bij liggen zodat Jolanda die goed kon zien Tijdens deze presentatie heb ik eerst uitgelegd wat mijn idee is, dus het Afrikaanse design gemixt met grafische elementen. Ook heb ik uitgelegd waar de dromedaris voor staat en dat niet zomaar een beeld is om het op te vullen. Vervolgens heb ik laten zien welke lappen stof, borduur garens en haak garen ik wil gebruiken en wat de opstelling van wordt.

44


dia’s van de presentatie powerpoint

45


2.

bereidt realisatie voor

46


.1 Verzamelt/inventariseert materialen/bestanden voor realisatie. Beoordeelt deze technisch en op geschiktheid en past deze evt. aan, zorgt voor aanlevering juiste bestanden, respecteert rechten en regelt toestemming, gebruikt relevante software.

47


2.1 bereidt realisatie voor

Intermezzo Project: Afrika Kussen Hier hebben wij veel mee te maken bij Intermezzo, vaak maken we vormen met rijgdraad in de lappen stof die we uiteindelijk aan één van de vrouwen geven met uitleg hoe ze het moeten borduren. Ook met het maken van mijn eigen kussen ontwerpen heb ik richtlijnen aangegeven van wat er gedaan moet worden. Ik heb bijvoorbeeld een aantal strepen zelf geborduurd zodat de vrouwen gelijk zien welke steek zij moeten gebruiken tijdens het borduren, welke kleuren er gebruikt moeten worden en wat de afstand is. Voor de patronen en dromedaris heb ik met een rijgdraad de vorm gemaakt. Bij de patronen was het de bedoeling dat daar op geborduurd wordt en heb ik daarbij uitgelegd welke steek zij daarvoor moesten gebruiken. Bij de dromedaris was het juist weer de bedoeling dat zij die overslaat en daar de strepen omheen borduren wat uiteindelijk een silhouet creëert van een dromedaris. Naast het maken van de vormen met rijgdraad heb ik ook een briefje bij gemaakt met uitleg wat er gedaan moet worden. Het kan lastig zijn om verbaal te communiceren met de vrijwilligers wanneer die niet goed Nederlands verstaan. Daarom is het belangrijk om het zo goed mogelijk uit te leggen met zowel verbaal als non-verbaal communicatie.

48


geregen dromedaris van eigen kussen ontwerp, om aan tegeven waar je geen of juist wel strepen mag zetten

geregen vierkanten waar boven op geborduurt moet worden

49


2.1 bereidt realisatie voor

Dirk van Lieshout Project: Rumoer Bij het maken van het project logo heb ik er op gelet dat deze volledig gemaakt is in Illustrator en geĂŤxporteerd als een PDF bestand, zodat die er altijd goed uit zal zien op een flyer of ansichtkaarten zonder pixels. Zodra ik met een flyer of ansichtkaart start denk ik er altijd aan om een bleed van 3MM en een zetspiegel van 12,5 te maken. De bleed geeft een extra rand die om de uiting heen, dit wordt gedaan zodat de drukker een richtlijn heeft voor het snijden van de flyer of ansichtkaart. De zetspiegel geeft aan waar je inhoud komt, zodat je niet te ver naar het buiten rand gaat, Ik zorg er ook altijd voor dat ik de uiting als bestand heb waar ik ze in heb gemaakt, voor eventuele aanpassingen, maar ook in PDF en PNG. Zodat de drukker en Dirk goed toegang hebben naar de uiting.

50


project rumoer in Kattenburg

GEZOCHT VERHALEN, (STRIJD)-LIEDJES M.B.T. RUMOER IN KATTENBURG De komende tijd ben ik als kunstenaar bezig met het realiseren van 6 deels interactieve geluidswerken die te zien en te horen zijn onder 6 ontworpen putdeksels die op het Bijltjespad en Kattenburgerplein geïnstalleerd gaan worden. We kunnen uw hulp hard gebruiken, daarom zijn we op zoek naar verhalen, gedichten, (strijd)liederen en vertel stemmen die gaan over uw eigen ‘Rumoer’ m.b.t de wijk Kattenburg in de periode 1900 t/m 2012.

www.dirkstudio.com

U kunt uw verhaal kwijt op onze facebook (Facebook.com/RumoerKattenburg) of BLOG (http://rumoerkattenburg. wordpress.com/) of mij mailen (vanlieshoutdirk@gmail.com). Wij zijn nog op zoek naar geluidsfragmenten of goede vertelstemmen, dus als uw verhaal opgenomen mag worden horen wij dat graag. Een selectie van de beste verhalen zullen bij de onthulling van het kunstwerk rond mei 2013 voor een lange tijd door iedereen te horen zijn.

vanlieshoutdirk@gmail.com

06 24 86 15 90

flyer voor het project rumoer waar je instelling van de bleed en crop-marks ziet.

51


2.1 bereidt realisatie voor

Albert Kramer Project: Graphic Cow Om de koe zo snel mogelijk in meerdere oplages te maken heb ik mallen gemaakt. Ik begin bij het maken van een koe in klei vorm met een klei wandje omheen, zodat daar rubber over gegoten kan worden wat uit eindelijk de eerste mal wordt. Vervolgens giet ik gips over de onderkant en randen van het rubberen mal. Dit word de steun mal. De steun mal zorgt ervoor dat de rubberen mal op zijn plek blijft en niet vervormt tijdens het proces voor een perfecte resultaat. Op deze manier zijn de koeien snel te maken en zijn ze altijd evenwijdig aan elkaar.

52


koe in klei vorm

gegoten rubber

gegoten gips over het rubberen mal

rubberen en gips mal eindresultaat

53


2.

begeleidt uitbesteding

54


.2

Geeft opdracht, selecteert opdrachtnemer, formuleert de opdracht, bewaakt de planning en begroting tijdens de uitbesteding, stelt criteria op voor het proces en resultaat van uitbesteding en beoordeelt het resultaat van de uitbesteding.

55


2.2 begeleidt uitbesteding

Intermezzo Project: Afrika kussen Uitbesteden deed ik elke dag bij Intermezzo. Ik krijg een opdracht van een vormgever of Jolanda heeft een kussen ontwerp bedacht en dat bespreek ik dan met de vrijwilligers en die maken het dan. Ik ben dan de tussen persoon (onderhandelaar) in de uitbesteding, de opdrachtgever legt mij dit uit en ik geef dit weer over aan de vrijwilligers. Tijdens het proces van uitwerking kijk ik geregeld bij de vrijwilligers of het nog goed loopt. Dit kan soms lastig zijn omdat de vrouwen vaak slecht Nederlands spreken en verstaan. Het komt wel eens voor dat het mis gaat. Soms komen zulke foutjes goed uit en een andere keer moet het overnieuw gedaan worden Mijn eigen kussen ontwerp heb ik ook uitbesteed aan de vrijwilligers. Ik zorg er dan voor dat de realisatie goed zit en bespreek dit met de vrijwilligers en Jolanda. De lappen waar de dromedaris en vierkanten op zitten zijn vooral uitbesteed, deze waren goed te doen voor de vrijwilligers. Het in elkaar zetten en een rits geven van de kussen zijn ook uitbesteed.

56


57


2.2 begeleidt uitbesteding

Dirk van Lieshout Project: Rumoer Voor het logo hebben we bedacht om daar een stempel van te maken, om die vervolgens handmatig op de flyers en ansichtkaarten aan te brengen om het gevoel van ‘opstand’ en ‘strijd’ te versterken. Daarvoor heb ik contact opgenomen met een stempelbedrijf en informatie gevraagd over de prijzen en hoe ik het logo het beste kon aanleveren. Ook heb ik uitgelegd wat de bedoeling was van deze stempel zodat zij daar beter beeld van krijgen en meer begrijpen wat de bedoeling is van de stempel. Daarnaast heb ik de taak op me genomen om de flyers en ansichtkaarten zelfstandig uit te besteden. Ik doe daar eerst een onderzoek voor, waar ik zo goedkoop mogelijk met een goede kwaliteit kan laten drukken.

58


uitbesteding stempel

59


2.

maakt media uiting

60


.3

Maakt tekst-/beeldelementen, past toe en plaatst ze, brengt specificaties aan, werkt structuur uit, past functionaliteit toe, stemt af,gebruikt software, legt realisatie voor, voert correcties door. Test werking/controleert specificaties, levert bestand

61


2.3 maakt media uiting

Intermezzo Project: Afrika kussen De uitwerking is gemaakt door veel verschillenden vrijwilligers en ik zelf. In het begin liep het vrij soepel. Ik begon met het rijgen van de vormen dat uitgewerkt moest worden op de lappen en vervolgens maakte ik zelf een begin. Nadat ik deze beginnetjes had gemaakt bestede ik de twee lappen uit met vierkanten er op aan vrijwilligsters. Zelf ging ik nog verder met de lap waar de dromedaris op stond en met het haken van de randen. Naderhand heb ik de lap met de dromedaris er op ook uitbesteed. In de loop van dit proces stond de uitwerking vaak stil, omdat Jolanda zelf opdrachten voor de vrijwilligers had die dringender waren en ik zelf druk bezig was met andere zaken (dit was tijdens de zomervakantie en mijn volgende stageplek). Uiteindelijk heb ik zelf wat gehaakte randjes gemaakt voor op het grijze gedeelte en ben ik langs geweest om de uitbesteding voort te zetten. De hele kussen is uiteindelijk goed af gekomen. Ik heb hiervan geleerd dat ik mijn opdrachten wat steviger bij de teugels moet nemen en moet doorzetten, omdat ik snel geneigd ben om op andere opdrachten te stappen en de vorige te vergeten.

62


63


64


65


2.3 maakt media uiting

Dirk van Lieshout Project: Rumoer Na het maken van de ontwerpen heb ik met Dirk besproken wat het beste logo ontwerp was om uit te werken, zodat het onderwerp duidelijk is, het er goed uit ziet en het makkelijk verwerkt kan worden in andere mediauitingen. Tijdens deze uitwerking heb ik rekening gehouden met wat ook het mooiste wordt wanneer we de logo’s op de flyers en ansichtkaarten bestempelen. Het maken van een illustratie voor de ansichtkaarten ging vrij snel, binnen 1 dag had ik het ontwerp en uiteindelijke media-uiting. Voor de ansichtkaarten heb ik een de achterkant eenvoudig en strak gelaten, het is natuurlijk aan de mensen om hier hun ding op te zetten. Ook heb ik nog een blogspot en Facebook aan gemaakt voor de bekendheid, deze heb ik zoveel mogelijk vormgegeven.

66

ce b

ook

. c o m /r u m

rg

burg katten

bu

fa

tt

en

rum oer

m

burg.wordpress. n e co tt ka

ka oer


67


68

rumoer in kattenburg - een project door Dirk van lieshout - rumoerkattenburg.wordpress.com

Dirk van Lieshout - http://dirkstudio.com Rumoer in Kattenburg - rumoerkattenburg.wordpress.com


69


2.3 maakt media uiting

Albert Kramer Project: Graphic Cow Als eerst goot ik vijf koeien. één neutraal wit, één geruit(rood wit), één met een rode waas en twee koeien heb ik steentjes in gegoten waarvan 1 koe een lijn patroon kreeg van donkere en lichte steentjes. Na dit proces begon ik met het echte uitwerking. In photoshop heb ik de neutraal witte koe gedupliceert en aan een muur gephotoshopped, om te laten zien wat je met de koeien kan doen. Vervolgens heb ik drie koeien een grafische finishing touch gegeven: -De neutrale koe heb ik gegrafeerd met 1 lijn die de contour van de koe volgt totdat die niet meer verder kan in het midden. Vervolgens heb ik de uitstekende lijnen zwart geveegd met acryl verf, dit gaf een leuk bewegend effect. -De rood/wit geruite koe heb ik gegrafeerd met nog een geruite laag, maar dan niet gelijk aan de rood witte ruit. Dit was een kleine toepassing, maar gaf veel effect en was precies wat deze koe nodig had. -De koe met een rode waas gaf ik een patroon die de waas opbrak in gedeeltes en waardoor je één voor één de mooie stukken van de koe goed kon zien.

70


71


72


schilderij van onbekend

73


74


75


2.

beheert hard en software

76


.4

installeert, onderhoudt en beveiligt zijn hard- en software, hij beoordeelt wanneer hij zelf taken kan uitvoeren of wanneer hij iemand anders moet inschakelen hij legt vast wat hij aan installatie, onderhoud en beveiliging heeft gedaan.

77


78


2.4 beheert hard en software

Algemeen Project: Algemeen Bij alle drie de stages heb ik te maken gehad met de zelfde software namelijk: Illustrator, InDesign en Photoshop. Tijdens mijn tweede stage periode heb ik de software Adobe CS5 moeten upgraden naar CS6, dat verliep vrij gemakkelijk, omdat ik dit altijd zelf doe. Ook ben ik in staat om te bepalen welke software ik moet gebruiken wanneer ik iets wil maken, zoals bij een logo is Illustrator het meest geschikt, omdat je dan pixel vermijd en het er perfect uit ziet. Maar als ik aan een flyer begin is Indesign het meest geschikt om de elementen bij elkaar toe te voegen. Zelf test ik vooral nu Illustrator uit, omdat ik me daar nog veel in moet ontwikkelen. Tijdens het maken van mijn logo voor het project Rumoer bij Dirk van Lieshout heb ik dit vooral gedaan. Ik heb ook wel eens wat onzin dingetjes gemaakt om uit te testen. Ook heb ik photoshop verder uitgetest, en een poster gemaakt als oefening zonder commerciĂŤle bedoelingen, deze poster is gebaseerd op de nummer The Eagles- Witchy Woman. Deze oefeningen doe ik vaak met een online tutorial er bij, maar ik probeer ook dingen zelf uit te zoeken.

raven hair &RUBY LIPS

th

ee

n

ag

les

hy

c wit

ma o w

poster oefening in Photoshop CS5

brush oefening in Illustrator Cs5

79


2.

beheert data base

80


.5

Controleert bestanden, zorgt ervoor dat ze worden opgeslagen in de database comform geldende afspraken en komt met voorstellen om de database aan te passen.

81


2.5 beheert data base

Intermezzo Project: Algemeen Hier in Intermezzo hebben we geen uitgebreide database omdat het kleinschalig is. Wat ik wel altijd doe is overal foto van maken en die op te delen in de weken dat die gemaakt zijn. Zodat ik die foto’s snel naar Jolanda kan versturen indien dat nodig is. Ook is dit handig voor mezelf om overal foto’s van te hebben. Deze foto’s zijn voornamelijk van de producten die in Intermezzo gemaakt worden, vooral de kussens, maar ook wel eens andere producten waar gehaakt, geborduurd of in word gebreid.

82


2.5 beheert data base

Dirk van Lieshout Project: Rumoer Ik zorg er altijd voor dat ik de grafische elementen van het project Rumoer zo goed mogelijk geördend bewaar. Niet alleen het ordenen is belangrijk, maar ook het hebben van de verschillende types bestanden. Mijn logo heb ik bijvoorbeeld als AI, PDF en PNG bestand, zodat die hoe dan ook toegankelijk is. Als Dirk dan iets nodig heeft zet ik het op een USB stick of stuur ik het op via de mail. Dit werkt prima voor ons, omdat we daar maar met z’n tweeën zitten en zo totaal geen verwarring of moeilijkheden van komen.

83


2.5 beheert data base

Albert Kramer Project: Algemeen Bij Albert Kramer hebben we een gezamenlijke map in dropbox, dit is een online opslag plek waar je dus ook folders in kan maken die je kunt delen met anderen die ook een dropbox account hebben. Dit delen we dan met z’n drieën, Albert, Rick en ik. We zetten daar vaak foto’s op die we hebben gemaakt van of eigen producten of waar we gezamenlijk aan hebben gewerkt. Ook is het handig om snel iets op te zetten wanneer iemand wat nodig heeft.

84


85


3.

promoot het bedrijf

86


.2

Werkt aan het uitbouwen van de commerciĂŤle positie van het bedrijf, hij bouwt en onderhoudt relaties en communiceert op kernachtige wijze de kwaliteiten van zijn bedrijf.

87


3.2 promoot het bedrijf

Intermezzo Project: Flyer Binnen Intermezzo had ik elke dag te maken met promotie, omdat het een atelier en winkel tegelijk is. Dagelijks lopen er klanten naar binnen, waar ik dan op af stap en in het kort uitleg wat het project Wereld wijven inhoud en wat er in het winkel te vinden is. In het winkel zelf liggen de kussen van Intermezzo zelf, maar ook producten van andere designers, waarvan vooral jong startende designers om hun meer een plekje te geven. Waar Intermezzo met het project Wereldwijven tegen aan loopt is de bekendheid van het project, men kent het project vaak niet goed en ziet Intermezzo enkel nog als galerie. Hiervoor heb ik een flyer ontworpen voor Intermezzo waarin het belangrijk was om het project Wereld Wijven uit te laten springen, omdat het nog niet bekend genoeg is bij de mensen. Deze flyers heeft dus echt de sfeer van Wereld Wijven mensen naar binnen te lokken.

88


Wereldwijven is een duurzaam project van Intermezzo, ruimte voor vormgeving in Dordrecht. Het project bestaat uit handwerkvrouwen met verschillende culturele achtergronden, die door samenwerking eigentijdse mode- en interieurproducten realiseren. Het doel van Wereldwijven is enerzijds het vinden van een eigentijdse vorm voor handwerken, om op die manier de herwaardering van traditionele handwerktechnieken te bewerkstelligen. Anderzijds zorgt Wereldwijven voor de positieverbetering van vrouwen uit diverse culturen, door middel van samenwerking, ontmoeting, educatie, professionalisering en verkoop van producten. Het project is begonnen als experiment eind 2006 met workshops handwerken en is inmiddels uitgegroeid tot een handwerklab waar 4 dagen per week door ca. 25 vrouwen wordt gewerkt. Zelfproducerende ontwerpers kunnen een samenwerkingsverband aangaan met het Wereldwijven handwerklab voor handwerk in opdracht t.b.v. hun eigen collectie. Daarnaast ontwikkelt Wereldwijven onder haar eigen label een interieurcollectie. Zo is er de laatste maanden gewerkt aan een serie stoere kussens. Wereldwijven vindt haar oorsprong in de constatering dat de productie van arbeidsintensief handwerk vaak wordt uitbesteed aan derdewereldlanden. Wereldwijven bewijst dat dat handwerk ook binnen Nederland gerealiseerd kan worden.

flyer Wereld Wijven

89


3.2 promoot het bedrijf

Dirk van Lieshout Project: Rumoer het is heel belangrijk om dit project te promoten, omdat je het bij de buurtbewoners bekend moet maken war er in hun buurt gaat gebeuren om conflicten te vermijden. We proberen hun er zoveel mogelijk bij te betrekken van jong naar oud. Dit doen we doormiddel van bezoek brengen aan de buurtbewoners en hun er actief aan mee te laten doen. We promoten actief via de blog en facebook die we hebben gemaakt, vooral om ook jongeren bij te betrekken. In het krantje De Eilander laten we een advertentie plaatsen zowel in het krantje als op de website. De Eilander is een krantje voor de buurten: Weesperbuurt, de Plantage, de Kadijken, Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg en de Czaar Peterbuurt. Ook de flyers en ansichtkaarten die we verspreiden zijn belangrijke elementen in het promoten van het project. De ansichtkaarten kan men gebruiken om iemand een kaartje te sturen, waardoor het nog verder verspreid wordt.

90


advertentie op de website de Eilander

91


3.2 promoot het bedrijf

Albert Kramer Project: Het Atelier Voor het RAR (Regio Art Rijnmond) kunstmarkt hadden Albert, Rick en ik bedacht om het anders aan te pakken. Normaal leg je je kunstwerken neer om zo jezelf te promoten, maar wij wouden er iets speciaals van maken. Wat we hadden bedacht is om een voorstellingen te geven, niet zomaar voorstellingen, nee, een voorstelling enkel met onze handen. Hiervoor hebben wij een poppenkast atelier gebouwd met in elk wand een gat waar een hand door heen kan komen. Zo geven wij een performance waar onze handen iets maken zoals een schilderij of zelfs een beeld uit schuim en omdat ieder maar 1 hand had moeten wij elkaar helpen wat een klunzige indruk geeft. Dit was heel goed uitgepakt, we hadden een passend Italiaanse muziek bij opgezet om mensen nog meer te lokken. Tijdens de performance stopte er wat mensen om te kijken, waar van veel heel erg nieuwsgierig waren over wie daar nou achter staan. Met deze performance is Albert Kramer Kunstwerken ook gepromoot, door middel van aandachttrekkerij waar door men zijn naam bij de stand zien staan en ĂŠĂŠn van de objecten in het Atelier performance was een olifantje uit schuim die Albert had gemaakt.

92


Het Atelier achter de schermen

Het Atelier van buiten af

93


3.

regelt financiele zaken

94


.3

Maakt voorcalculaties, offertes, nacalculaties, facturen en houdt financiĂŤle administratie bij volgens procedures, hanteert bij het opstellen van offertes en facturen correcte spelling en grammatica en zorgt dat de inhoud is afgestemd op de ontvanger.

95


3.3 regelt financiele zaken

Intermezzo Project: Lydia Bremer Ik heb niet zozeer te maken gehad met financiĂŤle zaken in Intermezzo, bij het maken van mijn kussen ook niet. Maar tijdens een andere project heb ik daar wel aan mee gewerkt. Deze project was een uitbesteding van designer van moderne sieraden en accessoires genaamd Lydia Bremer. Het ging hier om de kettingen met rubberen vierkantjes en kettingen bestaande uit geknoopte rubberen draden. Mijn taak hier was het begeleiden van de uitbesteding en een tussenpersoon zijn tussen Lydia Bremer en Intermezzo. Ik heb toen bij gehouden wat de werkzaamheden waren en hoeveel tijd daar in gestoken is. Toen de uitbesteding klaar was heb ik samen met Jolanda een factuur opgesteld naar aanleiding van de gegevens die ik had verzameld.

96


lijst van bestelling

97


3.3 regelt financiele zaken

Dirk van Lieshout Project: Rumoer Voor het drukken van de Flyers en ansichtkaarten heb ik uitgezocht waar dat zo goedkoop mogelijk kan met nog een goede kwaliteit. Ik heb op het internet gekeken naar een aantal drukkerijen, daar uit concludeerde ik dat via het internet het bedrijf drukkerij.nl het goedkoopste is. Ook zou op het GLR drukken een optie kunnen zijn, sinds dit geen commercieel werk is. Op Drukkerij.nl zou het voor papier van 135 Gram A5 Flyers per 500 â‚Ź96,kosten. Op het GLR kost het voor papier van 100 gram op A5 formaat per 500 al â‚Ź110,- . Hier uit kan ik concluderen dat het alsnog goedkoper is om het via Drukkerij.nl te bestellen. Na deze conclusie heb ik een brogroting gemaakt voor het uitgaven van het drukken van de flyers en ansichtkaarten.

98


geplande uitgaven aan promotie project Rumoer Een geplande bestelling van 500 flyers en 250 ansichtkaarten bij Drukkerij.nl. Levertijd: 2-5 werkdagen Verzendkosten: Geen

Drukkerij.nl (Onderdeel van Fit2Print B.V) Hoofdvestiging Zutphenstraat 6a, 7575 EJ Oldenzaal info@drukkerij.nl tel: 0800-2500255 (gratis)

omschrijving

aantal

bedrag

totaal

A5 Flyer 135 Gram Tweezijdig full color

500 stuks

€48,-

€96,-

Ansichtkaarten 170 grams Tweezijdig full color

250 stuks

voor 250

€39,-

voor 250

€39,+ €135,-

geplande uitgaven schema

99


100

Bewijzenmap  

bewijzenmap stage

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you