Verslag 1ste Bossche Changemakers Challenge

Page 1

BOSSCHE CHANGEMAKERS CHALLENGE 16 september 2014 Groot Gasthuis, Kapel GZG terrein

Een impressieverslag met:  De aanpak: de creatieve dialoog  De pitches & opbrengsten van de Changemakers Challenge  De Changemakers Challenge als start van een continu samenwerkingsproces  Het vervolg Samenwerken mét jongeren voor een ondernemende, sociale en zorgzame stad


INTRODUCTIE Op dinsdagavond 16 september 2014 was het zover! De Bossche Changemakers Challenge. De eerste in een serie als podium voor en door jongeren. In de voormalige kapel van het GZG ziekenhuis pitchten jongeren hun ideeĂŤn en uitdagingen waarbij zij de kracht van de stad kunnen gebruiken. En andersom heeft de gemeente uitdagingen neergelegd waarbij zij de frisse blik en innovatiekracht van Young Changemakers uit de gemeenschap nodig heeft. Er waren 60 jongeren, actieve inwoners en ondernemers uit de stad en ambtenaren aanwezig. Een avond in het teken van ontdekking, ontmoeting, dialoog en samenwerking. In een intensieve brainstormsessie zijn de beste ideeĂŤn verzameld en concrete acties bedacht. Een avond als start van een ontdekkingsreis: op zoek naar nieuwe vormen van co creatie met jongeren voor een ondernemende, sociale en zorgzame stad.


1. DE AANPAK: DE CREATIEVE DIALOOG De basis van de creatieve dialoog is samenwerking en co creatie. Iedereen die meedoet, heeft een stukje van de puzzel. De creatieve dialoog is gevoerd op basis van een groupmapping waarbij:    

gelijkwaardig wordt samengewerkt mensen verbonden worden het eigenaarschap wordt gedeeld het creatieve potentieel en de ideeën van de deelnemers optimaal de ruimte hebben Onderdelen van de Changemakers Challenge:  Jongeren en gemeente pitchen hun uitdaging  Creëren brainstormteams  Brainstorm & creatieve dialoog  Report out & creëren nieuwe ‘werk’ teams  Afsluiting & vervolgafspraken2.

PITCHES & OPBRENGSTEN CHANGEMAKERS CHALLENGE


MirjamRiemersma& Steven Uzeel JC De Poort

“Wij zijn in Australië geweest en in contact gekomen met organisch boeren. Wij zijn wild enthousiast over hoe je daarvan kunt leven: eenvoudig, super gezond en ecologisch verantwoord. Wij willen bij de Poort een start maken met ecologische moestuinen. Wij willen de beweging van gezond boeren en eten over de stad verspreiden. Dit willen we doen door jong en oud, wijkbewoners en jongeren uit het JC bij elkaar te brengen. Mensen eenvoudige tuinier- en kooktechnieken te leren zodat ze ook zelf aan de slag kunnen. Onze vraag: hoe zorgen we dat wij kunnen starten bij de Poort en zich dit als een golf over de stad en de wereld verspreidt?”


Hoe starten wij een moestuin en veroveren we de wereld? Ideeën en acties die de brainstorm heeft opgeleverd!

Gemeente vragen om fruitbomen/kruiden, te planten en te onderhouden door de buurt

Eigen tuinen en braakliggende grond in de buurt gebruiken

Oogst samen opeten Maaltijden samen koken en en daar feestjes nuttigen op locatie de Poort. omheen vieren (op Senioren bus haalt op van huis. de moestuin) En inspirerende sprekers uitnodigen (bijv. ‘kruidenvrouwtje’) Gezond leuk uitziend snoepgoed ontwikkelen met fooddesign HAS


Hachem Ohlale StichtingMarokkaanseJongeren Den Bosch

“SMJH is een zelforganisatie door en voor Marokkaanse jongeren die een bijdrage wil leveren aan de positieverbetering van Marokkaanse jongeren in 's-Hertogenbosch, met inzet van de kracht van de Marokkaanse gemeenschap. Waar we tegenaan lopen is dat het bij Marokkaanse jongeren vaak gaat over problemen. We willen deze negatieve spiraal doorbreken. Hoe kunnen we zorgen dat - met name in de autochtone gedeeltes van de stad - de mogelijkheden, de talenten en de meerwaarde van de Marokkaanse jongeren voor onze Bossche samenleving, centraal gesprek wordt en deze ook kunnen worden benut?�


Hoe zorgen we samen voor een positief imago van Marokkaanse jongeren in Den Bosch? IdeeĂŤn en acties die de brainstorm heeft opgeleverd!

Op naar een jaarlijks terugkerend Marokkaans Festival op de Parade! Met regionale werking, samen met de Bossche Marokkaanse gemeenschap voor alle inwoners van Den Bosch

De Bossche Week Van de Marokkaan!

Een interculturele puberruil 073 en de ervaringen delen via filmpjes etc.

Een buddy project voor Marokkaanse jongeren: koppel hen aan succesvolle Bosschenaren en/of NL-ers!


Miriam Nienhuis-van Doremaele Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Den Bosch “Als directeur van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling en ben ik mede-verantwoordelijk voor de huidige (zorg)transities en kwaliteit van zorg in de stad. Zoals jullie weten was de ‘participatiesamenleving‘ het woord van 2013. Mijn vraag: hoe kunnen jongeren ons helpen om inwonerskracht te mobiliseren en te activeren? Zodat wij de meest zorgzame stad van Nederland worden.”


Hoe zorgen wij er samen voor dat wij de meest zorgzame stad van Permanente vernieuwing zorgoplossingen: • Verander het systeem, te beginnen met verplicht Nederland worden? Ideeën en acties die de brainstorm heeft opgeleverd!

• • • •

leesvoer zoals ‘Verdraaide organisaties’ Uitwisseling van 1 maand van ambtenaren en werkers Zorg & Welzijn Reserveer budget voor niet-reguliere vernieuwende initiatieven Zorglab als continue platform van co-creatie en vernieuwing van oplossingen in de zorg, voor en door de stad!! Benut bestaande initiatieven zoals Droomstad

Storytelling: Benut de kracht van verhalen: maak documentaires, vertel persoonlijke levensverhalen over de impact van burgerinitiatieven zoals ‘Den Bosch Ruilt’

Win-win oplossingen bijvoorbeeld Een hondenasiel in bejaarden tehuis

Verbind mensen: koffie in de buurt schenken, stadhuis als Ontmoetingsplek, open voordeur en dag in de wijk


Nieske Hak& Harmen van Heist RUIMDen Bosch “RUIM is een netwerk van jonge mensen die het beste met de stad voorhebben. Met een hart voor de stad, passie voor wat we doen en ambities richting de toekomst, willen we samen leren, creëren en delen met iedereen die nieuwsgierig is naar wat Den Bosch ook kan zijn. RUIM wil het Koningstheater kopen als plek waar jonge verschilmakers in de stad samen kunnen komen om het om te bouwen tot vette broedplaats van en voor jongeren in de stad: een plek waar creatieve, ondernemende pioniers kunnen samenwerken, van elkaar leren en tegelijkertijd investeren in de stad. Een alternatieve ‘academie’ waar coaching van volgende generaties op informele wijze kan ontstaan (peer-educatie) en waar op alle niveaus praktijkervaring wordt opgedaan. Hoe krijgen wij dit voor elkaar?”


Hoe bouwen we het Koningstheater om tot broedplaats voor en door jongeren? Ideeën en acties die de brainstorm heeft opgeleverd!

DOEN! Goede energie en een mooie uitkomst: gedurende 1 dag het Koningstheater operationeel maken om te laten zien waar wij van dromen!

Creatieve & positieve ‘guerrilla’: bijvoorbeeld een spijbelactie van middelbare scholieren, die dan allemaal huiswerk zitten te maken in het Koningstheater

Verbinden

Brutaal zijn, overtuigen, draagvlak creëren


Guus Hurkmans StichtingJong Actief “Jong Actief is een club voor en door jongeren. Jong Actief wil bereiken dat alle jongeren de mogelijkheid krijgen zichzelf optimaal te ontwikkelen. Ook zij die in een moeilijke positie zitten. Daarvoor bieden we een “thuisplek” in de stad voor deze jongeren. Zij krijgen bij ons de kans -op hun eigen tempo, hun eigen manier, via eigen projecten, begeleid door andere jongeren- hun talenten te (her)ontdekken en hun plek in de maatschappij (weer) in te nemen. Jong Actief slaat zo bruggen tussen deze jongeren en de samenleving. Dit levert zichtbaar resultaat op voor de jongeren. Maar het past niet goed in de maatstaven die op dit moment gelden voor "goede zorg". Hoe zorgen we dat er maatstaven komen waarin juist deze "gewone" thuisplekken" en ondersteuning van jongeren een plek krijgen en erkend worden op hun waarde?”


Hoe zorgen we er voor dat de maatstaven die Jong Actief gebruikt, een volwaardige plek krijgen in zorg en ondersteuning voor jongeren? IdeeĂŤn en acties die de brainstorm heeft opgeleverd!

Samen nieuwe maatstaven ontwikkelen vanuit DOEN: Jong Actief, de gemeente en Avans starten samen een experiment. Hierin wordt gewerkt aan nieuwe inkoopmaatstaven en verantwoordingsmechanismen. Experiment wordt begeleid met wetenschappelijk onderzoek door Avans Verantwoording wordt vormgegeven op basis van wat jongeren zelf belangrijk vinden in hun ondersteuning Samen= gelijkwaardige en hulp samenwerking jongeren, gemeente en zorginstellingen


3.

DE CHANGEMAKERS CHALLENGE ALS START VAN EEN CONTINU SAMENWERKINGSPROCES

Deze eerste Bossche Changemakers Challenge is de start van een continu proces rondom “jongerenparticipatie” nieuwe stijl in de gemeente Den Bosch. Een nieuw podium waar jongeren zelf en de gemeente thema's en ideeën in kunnen brengen voor een ondernemende, sociale, zorgzame en “jongerenproof” stad. Een podium waarbij zij samenwerking zoeken met elkaar en met ruimtemakers in de stad om concrete ideeën en projecten te realiseren. Jongeren(initiatieven) nemen het voortouw, geven de voor hen belangrijke thema’s én oplossingsrichtingen aan. Dit betekent: samen gaan ontdekken hoe dit podium is te realiseren. Jeroen Weyers, wethouder en ambassadeur van dit podium, heeft een speciale pitch gehouden om ervoor te zorgen dat deze Bossche Changemakers Challenge niet bij één leuke avond blijft, maar de start is van een continu proces. Uitgangspunten:    

Van al pratende bepalen wij, naar al doende ontdekken wij Jeugd heeft oplossingen en onderneemt ideeën Anderen denken mee, ondersteunen en faciliteren We werken samen aan een sociale en zorgzame stad.


Wethouder Jeroen Weyers “Ik ga deze ontdekkingsreis graag met jullie aan. Om op zoek te gaan naar manieren om blijvend samen te werken aan een ondernemende, leefbare, duurzame, zorgzame stad. Ik wil dat dit een continue proces wordt. Dat de samenwerking tussen jongeren en gemeente niet blijft bij één keer een leuke avond of het brainstormen over goede ideeën. Ik vind het daarbij belangrijk dat alle jongeren het podium kunnen krijgen: de mondige en de niet-mondige. Mijn vraag: hoe zorgen we er nu voor dat straks op straat, in heel Den Bosch, concreet merkbaar is dat jongeren en gemeente bondgenoten zijn in het bouwen aan een betere stad? Hoe maken we die samenwerking concreet? En hoe zorgen we er voor dat niet alleen de actieve en mondige jongeren ideeën ondernemen, maar dat veel meer jongeren mee gaan doen?“


Hoe zorgen we er voor dat straks concreet merkbaar is dat jongeren en gemeente bondgenoten zijn in het bouwen aan een betere stad? Hoe maken we die samenwerking concreet? De ideeën en acties die de brainstorm heeft opgeleverd!

Een start-up weekend voor Bossche jongereninitiatieven

Open podium voor ideeën: laat inwoners van Den Bosch de beste kiezen

Uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en (gelijkwaardige) samenwerking

Onder 1 dak brengen: fysiek én een internetplatform waar jongeren elkaar kunnen vinden en helpen etc.

Een lokaal open debat & dialoog met jongeren

Elke maand lokale dialoog tussen jeugd en beleidsmakers.Benut daarbij bijvoorbeeld de ervaring en het netwerk van One World Citizens

Informatie afgestemd op jeugd via kanalen voor en van de Jeugd. Geef hen zelf hierin een actieve rol en faciliteer dit.


4. HET VERVOLG

De opbrengst van de avond is groot. De pitchers gaan naar huis met een netwerk van mensen die met hun mee gaan doen. Een ‘werk’team om de ideeën en acties verder uit te werken.


De Expeditie gaat nu echt van start! “De bedoeling was om jonge changemakers en ruimtemakers uit de stad bij elkaar te brengen, en heel concrete ideeën te bedenken hoe we de stad samen nog beter, leuker en socialer kunnen maken. En dat is volgens mij heel goed gelukt. Ik wil ruimte geven, ik hoop dat jullie de ruimte pakken. Dat vraagt lef, dat vraagt om initiatief en ondernemerschap en iets van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’: als je vindt dat iets moet gebeuren, ga het vooral doen en wacht niet tot de gemeente actie onderneemt. Is de deur nou echt gesloten, loop je tegen muren of heb je een idee? Neem dan vooral contact met mij op.”

 Er zijn teams gevormd die aan de slag gaan met de ideeën en acties  Op 11 december is de volgende BCC. Hier kunnen weer nieuwe pitches het podium krijgen en wordt teruggemeld hoe de acties vanuit eerste Bossche Changemakers Challenge zijn verlopen  Deze wordt georganiseerd door JC NumberOne en Jong Actief, samen met SMJH, RUIM, JC De Poort en de gemeente  Meedoen op 11 december of een idee? Neem dan contact op met Fimke Zwerink f.zwerink@shertogenbosch.n

Jeroen Weyers

Tot de volgende Bossche Changemakers Challenge!


Reacties van deelnemers

En nog veel meer reacties op twitter #073CC


Achter de schermen De avond is tot stand gekomen met alle jongerennetwerken die aanwezig waren. Jonge mensen en ondernemers hebben de kans gekregen om zich te laten zien: De foto’s in dit verslag zijn gemaakt door Yvette Vugts. Gedurende de avond hebben eerstejaars studenten kunstacademie Irene Jelier, Lisanne van Brakel & Rianne van Os cartoons gemaakt olv Sander de Neef (reclametekenaar, docent, autonoom tekenaar, zie ook www.sanderdeneef.nl) Er is een filmimpressie van de avond gemaakt: de interviews zijn door Remi van Hoof uitgevoerd. Sjoerd van Kampen maakte de film (camerawerk & montage).


Colofon De Bossche Changemakers Challenge is een initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en is uitgevoerd in opdracht van wethouder Volkshuisvesting, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Onderwijs, Jeroen Weyers. Een co creatie van Fimke Zwerink (Aanjager Stadskracht) en Roos Sohier & Mariëlle Hornstra (organizers TEDxYouth@Brabantlaan & Changemakers Challenges).

In samenwerking met betrokken en actieve Bosschenaren: • Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch • Maria Paviljoen • RUIM, Jong Actief, SMJH, JC De Poort, JC Number One • Citytrainers • Academie voor Sociale Studies Avans • One World Citizens • Ondernemersrijk • Breinwijzer • Wordart Communicatie • Kunstbende Brabant • De Verschilmakerij • Duurzame Droomstad • Tasty Green Lifestyle Experience • Talentbased Society • Sjoerd Verreijt Coaching

Meedoen met de volgende Bossche Changemakers Challenge op 11 december aanstaande? Aanmelden kan bij Fimke Zwerink: f.zwerink@s-hertogenbosch.nl