Page 1

46

Fundamenteel

december 2019 | jaargang 26

Vorstelijk wonen in plan Keizershof in Ede

BEKIJK ONZE JAARVIDEO

160 zorgstudio’s voor ‘s Heeren Loo opgeleverd

De aanschaf van een woning: onze klantreis in beeld


In dit nummer

4

14

Klaar voor de toekomst in plan Zuidbroek

4

Esse Zoom, groene en waterrijke wijk

6

Vorstelijk wonen in plan Keizershof te Ede

8

160 studio’s ‘s Heeren Loo opgeleverd

10

Recente projecten in beeld

12

RT Nieuws

14

Plan Lombok-Zuid in Eerbeek

16

Gerenommeerd ontwerpbureau SVP

18

Onze klantreis in beeld

20

Stikstof dreigt bouwsector te dwarsbomen

22

Projectenoverzicht

23

16

20

22

Bekijk onze jaarvideo! www.roosdomtijhuis.nl/ons-2019


Voorwoord De laatste weken van het jaar zijn alweer aangebroken. Aan mij de eer om middels dit voorwoord 2019 af te sluiten. Het was een turbulent jaar op allerlei vlakken. Onvrede en onrust bepaalden vooral de laatste maanden het beeld. Verschillende beroepsgroepen trokken naar Den Haag om te protesteren. De stikstofcrisis, het PFAS-probleem, schaarste aan woningen, locaties en personeel en niet te vergeten de kostprijsstijging. Ook onze sector staat onder druk. Door het beperkte aanbod is de woningmarkt overspannen. Dat leidt tot hoge prijzen. Daar staat de extreem lage hypotheekrente tegenover, maar aan de andere kant zien we wel dat het vertrouwen van de consument iets afneemt. Ondanks deze ontwikkelingen kan Roosdom Tijhuis met een goed gevoel terugkijken op het afgelopen jaar en zien we een toename in activiteiten, waarbij risico’s konden worden beheerst, hetgeen heeft geresulteerd in een mooie omzet. Dat dit mooie resultaat geboekt kon worden, is de verdienste van onze hele organisatie. Om alle werkzaamheden in goede banen te leiden, zijn er veel extra inspanningen verricht. Daarom wil ik iedereen bedanken voor de inzet. Het wordt gewaardeerd! En dat mag best wel eens worden uitgesproken. Het was een goed jaar, maar zeker ook één met een flinke schaduwzijde. Daarmee doel ik op het plotselinge overlijden van onze medewerker Henri Tijhuis in november en het heengaan van onze oud-collega’s Johan Eijsink en Pieter Heuving eerder dit jaar. Ook daar wil ik op deze plek bij stilstaan, zo vlak voor de feestdagen. De dominee verwoordde het treffend tijdens de afscheidsdienst van Henri. ‘Een vacature kan worden ingevuld, maar een persoon is niet te vervangen’. Bij deze woorden sluit ik me graag aan. Waakzaamheid Nu we op de drempel van 2020 staan, is dit een geschikt moment om vooruit te blikken. De bedreigingen die eerder werden aangehaald, zijn zeker nog niet voorbij. Er zijn maatregelen getroffen waardoor het land niet op slot is gegaan. Daarmee lijkt de stikstofproblematiek en PFAS voor nu geen grote invloed te hebben op onze werkzaamheden en projecten. Het wachten is op overheidsmaatregelen voor de langere termijn, want een echte oplossing heeft zich nog niet aangediend. Waakzaamheid blijft dus geboden, aangezien we steeds worden verrast door onverwachte besluiten vanuit Den Haag. Dat blijkt onder andere uit de terugtrekkende beweging als het gaat om het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen. Ineens was er het bericht dat de subsidie op warmtepompen per 1 januari 2020 komt te vervallen. Daar gaat geen positief signaal vanuit. Integendeel, het zorgt opnieuw voor een verhoging van de bouwkosten. Inhaalslag We hebben als sector voor de komende jaren een grote uitdaging in de vorm van de enorme woningbouwopgave. De schaarste zorgt voor problemen. Ook daarbij is de overheid aan zet. Het versneld bouwen moet mogelijk worden gemaakt, anders duurt het jaren voordat de inhaalslag op stoom komt. Aan ons zal het niet liggen, als Roosdom Tijhuis leveren wij hier graag een bijdrage aan op zowel het gebied van woningbouw- en gebiedsontwikkeling. Er is genoeg kennis en kunde in huis en met ons woonconcept Identis® kunnen we inspelen op wat de markt nodig heeft. Onze bouwprocessen zijn gericht op standaardiseren, automatiseren en industrialiseren. Dat wordt de komende tijd verder uitgebouwd. Daarnaast zetten we in op een versteviging van het klantcontact met de speciaal daarvoor in het leven geroepen woningdossier Mijn Roosdom Tijhuis. Op die manier zijn we klaar voor de toekomst en moeten we in staat zijn de goede lijn door te trekken. Maar eerst is het tijd voor een welverdiende vakantie. Namens het managementteam wil ik iedereen een fijne periode toewensen. Prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig nieuwjaar! Gert-Jan ten Brinke Hoofd Planontwikkeling

3


Nieuwbouwwoningen in Wierden met een EPC van 0

Klaar voor de toekomst in plan Zuidbroek De nieuw te bouwen woningen in plan Zuidbroek in Wierden zijn helemaal klaar voor de toekomst. De huizen zijn gasloos uitgevoerd en hebben een EPC-waarde van 0. In combinatie met andere duurzame maatregelen staat het garant voor een comfortabel binnenklimaat én erg lage energielasten.

4 Plan Zuidbroek is een gewilde nieuwbouwlocatie aan de zuidkant van Wierden. Roosdom Tijhuis beschikte er over grondposities met haar grondbank Rotij Projecten BV waarin Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF) en BPD als aandeelhouders participeren. In 2008 leidde het tot een bouwclaimovereenkomst met de gemeente Wierden. In totaal bouwt Roosdom Tijhuis in Zuidbroek circa 140 woningen. Daarvan is in de eerste fase al de helft gerealiseerd waaronder beleggershuurwoningen voor SAREF. Door de crisis kwam er een kink in de kabel en was een pas op de plaats nodig. ‘In constructief overleg met de gemeente werd besloten de voortgang van het nieuwbouwplan op te schorten, zoals ook elders massaal gebeurde’, weet ontwikkelingsmanager Gerrit Hilberink. Nu het economisch weer voor de wind gaat, kan er weer gebouwd worden. Roosdom Tijhuis is toe aan fase 2.2. Het betreft 26 woningen en 6 vrije kavels. Het plangebied is bouwrijp gemaakt en begin 2020 gaat de daadwerkelijke bouw van start. De huizen zijn onderverdeeld in 3 vrijstaande en 8 halfvrijstaande woningen, 4 halfvrijstaande woningen voor senioren met slapen en baden op de begane grond, 6 rijwoningen en 5 rijwoningen voor senioren met eveneens de slaap- en badkamer op de begane grond. De verkoop ging begin juli van start. ‘De belangstelling was groot, dat resulteerde er in dat in korte tijd vrijwel alle woningen en kavels werden verkocht’, vertelt planontwikkelaar Harmen van de Maat. Door het succes wordt nu gelijk werk gemaakt van fase 2.3. De start van de verkoop was op 18 oktober en opnieuw waren er veel geïnteresseerden. Fase 2.3 bestaat uit 15 woningen (3 vrijstaande en 12 halfvrijstaande woningen, waarvan 4 met

slapen en baden op de begane grond) en vier vrije kavels. De woningen die Roosdom Tijhuis vanaf nu realiseert in plan Zuidbroek hebben een EPC-waarde van 0 en zijn volledig gasloos. Dat betekent dat er geen gasaansluitingen zijn en dat er elektrisch wordt gekookt. De Cv-ketel maakt plaats voor een beter alternatief: een warmtepomp. In Zuidbroek krijgen de woningen van Roosdom Tijhuis een individuele bodemwarmtepomp. Om de woning extra energiezuinig te maken, worden er zonnepanelen toegepast. In combinatie met Triple HR+++ glas profiteren de bewoners van een comfortabel binnenklimaat, lage woon- en energielasten en gunstige en ruime financieringsmogelijkheden. Ze hebben namelijk recht op een groene hypotheek met een aantrekkelijke korting op de rente. De bouw van woningen in fase 2.3 zal na de zomer van 2020 van start gaan. Naar schatting kunnen deze huizen dan in het eerste kwartaal van 2021 worden opgeleverd. Daarna heeft Roosdom Tijhuis in fase 3 nog een bouwclaim van 14 woningen. Plan Zuidbroek is ruim opgezet, straalt kwaliteit uit en bevindt zich op loopafstand van de kern van Wierden. De wijk beschikt over royale groenstroken, verschillende speelvoorzieningen voor kinderen en is mede door de ligging ten opzichte van de A35 goed ontsloten. Het ontwerp van de woningen is van de hand van de architecten Anja Wiggers en Bouke Nijland van Roosdom Tijhuis. De aantrekkelijke huizen vormen een eigentijdse variant op de typische jaren 30 stijl met witte accenten in het gevelbeeld.


Wethouder Johan Coes en projectleider van plan Zuidbroek Desiree den Blanken.

Gemeente Wierden tevreden over samenwerking

‘Stevige basis door sterke betrokkenheid’ Plan Zuidbroek voorziet voor een belangrijk deel in de woningbehoefte van de gemeente Wierden. In deelgebied 1 zijn ongeveer 250 woningen gebouwd. De komende jaren worden in de deelgebieden 2 en 3 nog eens zo’n 330 woningen gerealiseerd. Over Zuidbroek spraken we met wethouder Johan Coes en Desiree den Blanken van de gemeente. Het is goed wonen in de gemeente Wierden. Dat blijkt ook uit het jaarlijkse onderzoek van Elsevier Weekblad. Met plek 11 wordt Wierden daarin hoog gewaardeerd als woongemeente. Dat gebeurde aan de hand van een enquête onder 6.500 respondenten en 100 criteria over zaken als faciliteiten in de omgeving, natuur, criminaliteit en woongenot. De uitkomst van het onderzoek wekt geen verbazing bij wethouder Johan Coes en Desiree den Blanken, projectleider van plan Zuidbroek. Zij weten uit ervaring dat de bewoners erg tevreden zijn. ‘Mensen wonen prettig in de gemeente Wierden, dat horen we van alle kanten. Het dorpse karakter, het voorzieningenniveau, veiligheid, de goede verbindingen waaronder de fietssnelweg en de groene omgeving worden daarbij vaak genoemd.’ Toch wil dat niet zeggen dat Wierden op haar lauweren rust. Om op toekomstige wensen in te kunnen blijven spelen, werd onlangs een woningmarktonderzoek gedaan. De uitkomsten worden vertaald naar de lokale woonvisie. ‘Er blijkt nog steeds een flinke vraag naar woningen’, geeft de wethouder aan. ‘De komende tijd moet dat ingevuld worden

in Zuidbroek en Zenderink in Wierden, De Berghorst in Enter en wat kleinere inbreidingsgebieden in de gemeente. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat er zeker ook behoefte is aan goedkopere en levensloopbestendige woningen.’ In Zuidbroek realiseert Roosdom Tijhuis levensloopbestendige woningen met slapen en baden op de begane grond. ‘Een goede ontwikkeling, want er is veel vraag naar’, aldus de wethouder. ‘Roosdom Tijhuis bouwt sowieso woningen die aansluiten bij de behoefte. Ze luisteren goed naar kopers door wensen te inventariseren. Dat blijkt wel uit de snelle verkoop ervan.’ Desiree den Blanken heeft als projectleider van plan Zuidbroek nadrukkelijk te maken met Roosdom Tijhuis en de andere ontwikkelaar. Zij is te spreken over de samenwerking. ‘De partijen hebben weliswaar te maken met hun eigen belangen maar er is duidelijk sprake van een gezamenlijke missie. Dat zie je terug in een sterke mate van betrokkenheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.’ Na de economische crisis kon het bouwtempo weer worden opgevoerd. Dat gebeurde ook, met een snellere fasering tot gevolg. ‘Roosdom Tijhuis denkt hier in mee en kan er qua volume en flexibiliteit aan voldoen.’ Zowel Coes als Den Blanken zijn te spreken over de woningen die worden gerealiseerd. ‘Er wordt zowel aan het ontwerp als de bouw veel zorg en aandacht gegeven. Het straalt kwaliteit uit. Daarnaast hecht het bedrijf net als de gemeente veel waarde aan duurzaamheid. Daardoor krijgt ons hoge ambitieniveau ook daadwerkelijk gestalte.’

5


ESSE ZOOM IN NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

Groene, waterrijke en duurzame woonwijk Groen, waterrijk en duurzaam. Esse Zoom is een uiterst aantrekkelijke uitbreidingslocatie in aanbouw. In de jonge wijk van Nieuwerkerk aan den IJssel worden in totaal ongeveer 550 woningen gebouwd. Daarvan zijn er inmiddels 125 opgeleverd en zo’n 150 woningen in aanbouw.

6

Het plan wordt ontwikkeld door drie partijen, waaronder Roosdom Tijhuis.


/nieuwbouwnieuwerkerk

7 Esse Zoom aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel krijgt geleidelijk vorm. Er zijn al verschillende bouwfases afgerond. De komende jaren worden er nog meer woningen gerealiseerd. De ruim opgezette wijk kent een duidelijke samenhang, toch heeft iedere woonbuurt zijn eigen karakteristieke eigenschappen. Er is sprake van een grote verscheidenheid aan woontypes, zodat verschillende doelgroepen aan bod komen. De woningen worden fraai afgewerkt met een mooie detaillering. Het geeft de buurt een gezellige uitstraling. Esse Zoom is kindvriendelijk van opzet én gedeeltes zijn autovrij. Nieuwerkerk aan den IJssel, onderdeel van de gemeente Zuidplas, heeft een prima ligging aan de rand van het Groene Hart. Door de stedelijke voorzieningen binnen handbereik en de dorpse sfeer is het een aantrekkelijk woongebied. De wijk heeft over belangstelling niet te klagen, het ligt centraal in de Randstad en dichtbij Rotterdam en Gouda. De grondpositie komt uit verschillende grondbanken binnen Roosdom Tijhuis, met Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF) en BPD als aandeelhouders. Vanuit de gezamenlijke bouwclaim worden er door Roosdom Tijhuis in totaal 76 woningen in Esse Zoom gebouwd. In de eerste fase met de naam De Lanen heeft Roosdom Tijhuis afgelopen zomer 27 woningen opgeleverd. Het betrof een mix van woningen voorzien van een eigentijdse architectuurstijl met een knipoog naar het verleden in een parkachtige omgeving met water in de onmiddellijke nabijheid en kavels die aan het water grenzen. Het aanbod bestond uit 18 geschakelde woningen (bestaande uit drie rijen van zes), 4 geschakelde herenhuizen, 4 halfvrijstaande

woningen en één vrijstaande woning. Ze waren razendsnel verkocht. Momenteel is Roosdom Tijhuis bezig met de bouw van de tweede fase in het gebied. Het gaat om 24 vrije sector huurwoningen voor SAREF en vier halfvrijstaande koopwoningen. De oplevering staat gepland in de zomer van 2020. Over de ontwikkeling van de derde en laatste fase in het plangebied is Roosdom Tijhuis in gesprek met de gemeente. Het betreft de bouw van nog eens 21 woningen, die deels aan het water liggen. ‘De samenwerking tussen de bouwclaimhouders en de gemeente verloopt prettig’, vertelt planontwikkelaar Pieter Stehouwer van Roosdom Tijhuis. ‘Er wordt regelmatig, meestal maandelijks, overleg gevoerd tussen de betrokken partijen. Het gaat er zeer gestructureerd aan toe, waarbij ook de gemeente een positieve rol speelt.’

Esse Zoom is kindvriendelijk van opzet én gedeeltes zijn autovrij De woningen in de tweede en derde fase zijn gasloos en uiterst duurzaam uitgevoerd en daarmee klaar voor de toekomst. Ze hebben een uitstekende isolatie, triple HR+++ glas, een bodemwarmtepomp, zonnepanelen en een EPC-waarde van 0. Dat is beter dan de huidige norm van 0,4. Het zorgt voor een comfortabel binnenklimaat en lage woon- en energielasten.

Bekijk de video: Wonen in Esse Zoom


Keizershof in Ede, een plan met een unieke ligging

Vorstelijk wonen in een groene omgeving 8

Kernhem is een groene, waterrijke woonwijk aan de rand van Ede. De natuur krijgt er alle ruimte, dat zie je bijvoorbeeld terug in de ecozone. Je vindt er moderne, betaalbare woningen. Naast eenheid is in Kernhem gekozen voor afwisseling. Er zijn veel verschillende woningtypes en ontwerpen, dat gaat niet ten koste van een herkenbare uitstraling en samenhang. Verder is de wijk autoluw opgezet met ‘verborgen’ parkeerplekken. Kernhem maakt qua bouw een beweging van oost naar west richting de A30. Het is een gewilde locatie vanwege de gunstige ligging tussen Arnhem en Utrecht. Het dorpse karakter in combinatie met een scala aan

voorzieningen werkt eveneens positief. Roosdom Tijhuis is, samen met haar partners Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF) en BPD, één van de vier ontwikkelende partijen in het plangebied en dus al lange tijd actief in Kernhem. Momenteel is de realisatie van deelgebied, of in dit geval scherf 14, Keizershof actueel. Op die locatie worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van 18 fraaie woningen. Het betreft 8 rijwoningen (waarvan 4 hoekwoningen), 8 half­ vrijstaande en 2 vrijstaande woningen. Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van Roosdom Tijhuis en BPD en in nauw overleg met de gemeente Ede. Het plan


Kernhem in Ede is volop in ontwikkeling. De eerste schop van het langdurige nieuwbouwproject ging bijna twintig jaar geleden de grond in. Inmiddels wonen er ruim vijfduizend mensen in de uitbreidingswijk. Daar blijft het niet bij. Ook de komende vijf jaar worden er nog honderden woningen gebouwd. Roosdom Tijhuis is als ontwikkelaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van de wijk met een groen en duurzaam karakter.

ging eind mei in verkoop, alle woningen waren zeer snel verkocht. Het geeft iets aan over de kwaliteit van het aanbod.

Voor het ontwerp van de eigentijdse woningen met een knipoog naar het verleden tekende architect Martijn

De bouw van de woningen in Keizershof zal binnenkort van start gaan Want het prima ontsloten Keizershof staat voor vorstelijk wonen in een groene omgeving. De unieke ligging aan de ecologische zone Doesburgerdijk zorgt voor veel toegevoegde waarde. Kopers zijn enthousiast over het aantrekkelijke straatbeeld en de riante luxe uitgevoerde woningen met een prachtig uitzicht. De uitstekend geïsoleerde woningen zijn aangesloten op stadsverwarming. De woningen worden dus duurzaam verwarmd met lage energielasten tot gevolg, zeker als er zonnepanelen worden toegepast.

Ebberink van Roosdom Tijhuis. “Gezien de asymmetrische opbouw is een Engelse stijl herkenbaar. Belangrijk uitgangspunt was om de overgang van de bestaande wijk naar de omliggende natuur vriendelijk te laten verlopen. Daar is nadrukkelijk rekening mee gehouden en dat zie je bijvoorbeeld terug in schuine kappen op de garages. Ondanks de variatie in gevelopbouw ontstaat een rustig en evenwichtig beeld.” Planontwikkelaar Bart Zijlstra spreekt van een mooi plan waar alles klopt. “De puzzelstukjes zijn er op hun plaats gevallen. Het proces verliep erg vlotjes, mede door de constructieve

houding van de gemeente. Een hoge kwaliteit stond steeds centraal, op ieder detail werd de aandacht gevestigd. Mede daardoor belooft Keizershof een werkelijk prachtige woonplek te worden, dat kan niet missen.” De bouw van de woningen in Keizershof zal binnenkort van start gaan. De oplevering staat dan in het derde kwartaal van 2020 gepland. Daarmee is de rol van Roosdom Tijhuis in Kernhem nog lang niet uitgespeeld. Eind november ging een ander plan in verkoop, dat gaat over scherf 24 in het oostelijke deel van het plangebied. Daar worden 51 woningen gerealiseerd, waarvan 36 huurwoningen voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Het is de bedoeling dat de bouw daarvan medio 2020 begint.

Volg ons op:

/NieuwbouwEde

9


Realisatie 160 studio’s locatie Groot Schuylenburg in Apeldoorn

Groot project voor ’s Heeren Loo afgerond

10

’s Heeren Loo Zorggroep doet regelmatig een beroep op de diensten van Roosdom Tijhuis. De zorginstelling is erg te spreken over de samenwerking waarbij door Roosdom Tijhuis ontzorging wordt geboden bij de technische uitwerking en realisatie van zorgcomplexen. De afgelopen vier jaar werden er gefaseerd in totaal 160 studio’s gebouwd op locatie Groot Schuylenburg in Apeldoorn.

’s Heeren Loo Zorggroep ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dat gebeurt voor ruim 9.000 cliënten vanuit verschillende vestigingen in het land. Op locatie Groot Schuylenburg werd vanaf 2016 gewerkt aan 160 studio’s. De laatste en vierde fase is inmiddels afgerond. Afgelopen zomer was de oplevering van de laatste 40 wooneenheden. Met een groot feest voor bewoners en begeleiders werd er op 15 november uitgebreid stilgestaan bij de voltooiing van het grote en langdurige project. Tijdens het gezellige samenzijn werd uitvoerder Gerard Beldman van Roosdom Tijhuis in het zonnetje gezet. Hij begeleidde het bouwproces. Het concept Bouwvoorzorg® werd voor ’s Heeren Loo al eerder succesvol toegepast op locatie Boldershof in Druten en locatie De Bongerd in Ermelo. In Druten realiseerde Roosdom Tijhuis drie gebouwen met 36 zorgstudio’s, 2 appartementen en een kantoor. In Ermelo was op 21 november de oplevering van 20 zorgstudio’s. Het betrof het


eerste gasloze project voor ’s Heeren Loo. Het gebouw wordt verwarmd door gebruik te maken van luchtwarmtepompen. Er zijn ook zonnepanelen toegepast. Er zijn nu verkennende gesprekken met de zorginstelling over een nieuw project eveneens in Ermelo. Het betreft de locatie Groot Emaus waar behoefte is aan 30 studio’s. Zorgappartementen in Houten In opdracht van Woningstichting Viveste bouwt Roosdom Tijhuis 37 zorgappartementen in Houten. Reinaerde zal als huurder van het pand voorzien in de huisvesting van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Het project verloopt volgens planning en naar grote tevredenheid. Het complex heeft een bijzondere uitstraling voor het gebruik van verschillende gevelmaterialen, is volledig gasloos en heeft een EPC van 0. Er zijn zonnepanelen toegepast en er wordt gebruik gemaakt van een collectief bronsysteem met individuele bodemwarmtepompen. Hoogste punt zorgcomplex in Markelo De bouw van een zorgcomplex met 15 appartementen in Markelo voor J.P. van de Bent Stichting vordert gestaag. Op 20 november werd het bereiken van het hoogste punt gevierd. Het is de bedoeling dat het gebouw komend voorjaar wordt opgeleverd. Roosdom Tijhuis komt in Markelo in actie in opdracht van Vasters Beheer. In het complex worden naast de 15 zorgappartementen twee flexibele ruimtes gerealiseerd. J.P. van de Bent Stichting deed al vaker een beroep op Bouwvoorzorg® van Roosdom Tijhuis. Dat gebeurde in Apeldoorn bij projecten aan de Venkelstraat en aan de Sprenkelaarshof. 32 zorgeenheden in Rijssen Bouwvoorzorg® is met zorgorganisatie de Baalderborg Groep in gesprek over de bouw van 32 zorgeenheden in Rijssen. Het betreft de herbestemming van de locatie van de voormalige Mauritsschool. Al eerder werd hierover een intentieovereenkomst gesloten. Nu zijn er voorbereidingen getroffen voor een bestemmingsplanprocedure. De buurt is inmiddels geïnformeerd middels een omwonendenbijeenkomst. De bijeenkomst is positief verlopen, aldus Herman ter Haar. Bij een project in Nijverdal werkte Roosdom Tijhuis ook al eerder samen met de Baalderborg Groep.

Zorglandgoed Bloemendaal in Vianen Woningcorporatie LEKSTEDEwonen heeft Roosdom Tijhuis ingeschakeld voor de ontwikkeling van Zorglandgoed Bloemendaal in Vianen. Het is de bedoeling om op de locatie 32 zorg-wooneenheden en 1 beheerwoning te realiseren. Op deze landelijk gelegen plek is ruimte voor levensbestendig wonen voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met geheugenproblemen zoals dementie. De toekomstige huurders van het complex zijn Stichting De Iris en Herbergier. Al eerder werd een intentieovereenkomst gesloten tussen de betrokken partijen. De welstandscommissie is inmiddels akkoord met het ontwerp. De plannen worden nu technisch verder uitgewerkt. De Hoprank in Peize De bestemmingsplanprocedure voor de herbouw van het complex De Hoprank in Peize is afgerond. Dat maakt de weg vrij voor de bouw van 62 zorgwoningen voor Interzorg NoordNederland. Roosdom Tijhuis is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de appartementen die bestemd zijn voor mensen met psychogeriatrische problemen. Duurzaamheid krijgt volop aandacht in het plan.

11


1

2

3 4


5

6

Recente projecten in beeld 13 7

8 9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bornsche Maten in Borne Schuytgraaf in Arnhem Kerkwijk in Didam Stationskwartier in Kampen Hellendoorn-Noord in Hellendoorn Lombok-Zuid in Eerbeek De Heemtuin in Nijverdal Marslanden in Hardenberg Natuurlijk Vroondaal in Den Haag Zuidbroek in Wierden


RT Nieuws

Actuele ontwikkelingen binnen Roosdom Tijhuis

14

In memoriam

100e traptoren geprefabriceerd

Op zaterdag 9 november werden wij op de hoogte gesteld van het plotselinge overlijden van onze collega Henri Tijhuis, controller bouwbedrijf bij Roosdom Tijhuis. Onbegrijpelijk en bijna niet te bevatten nieuws waarvoor woorden tekort schieten.

Onze traptoren wordt nu bij alle rijwoningen ingezet en onlangs werd de honderdste toren afgeleverd door de jongens van de werkplaats. Inmiddels worden er circa tien per week geproduceerd. Daarom is besloten om voor deze productie een speciale hal te huren en die er geheel op in te richten. Deze nieuwe hal ligt naast de huisvesting van onze eigen materieeldienst. Dat is met laden en lossen van de vrachtwagens natuurlijk een mooie bijkomstigheid.

Henri was sinds 1988 werkzaam bij Roosdom Tijhuis. De eerste jaren in Markelo en later in Rijssen. Hij had een enorme kennis van alle financiële aspecten in de bedrijfsvoering van ons bouwbedrijf en beheermaatschappij. Met zijn open eerlijke instelling en grote kennis en kunde leverde hij een belangrijke bijdrage aan de professionalisering en automatisering van onze bedrijfsprocessen. Maar Henri was daarnaast ook een fijne en betrokken collega, iemand waar je altijd een beroep op kon doen. Onbegrijpelijk dat hij er niet meer is, we zullen hem dan ook erg gaan missen. Henri is 53 jaar geworden. Naast het verlies van Henri hebben wij tot onze grote spijt ook kennis moeten nemen van het feit dat voormalig collega’s Pieter Heuving († 28 juni 2019) en Johan Eijsink († 11 augustus 2019) van ons heen zijn gegaan. Pieter was werkzaam als uitvoerder vanuit onze vestiging in Capelle aan den IJssel. Johan was werkzaam als commercieel directeur bij Roosdom Tijhuis. Namens iedereen bij Roosdom Tijhuis wensen wij de nabestaanden van Henri, Pieter en Johan heel veel sterkte toe in deze verdrietige en moeilijke periode.

In de onlangs gehouden uitvoerdersvergadering toonden ook de uitvoerders zich zeer enthousiast. Onze vrachtwagenchauffeurs komen regelmatig terug met verhalen dat ze veel bekijks hebben van medeweggebruikers. Er worden zelfs foto’s gemaakt door passanten als de vrachtwagen stilstaat. Op de bouwplaats is het een mooi gezicht om de toren in de kraan te zien hangen en hoe hij langzaam door het trapgat zakt. Deze ontwikkeling is een product van wilde ideeën en logisch nadenken, aangestuurd door de werkgroep ‘Slimmer Bouwen’. We denken hiermee een mooie slag te hebben geslagen, afgestemd op ons bouwsysteem. Goede ideeën blijven welkom en logisch nadenken idem!

Roosdom Tijhuis stabiele factor in Top 50 grootste bouwers van Nederland Ieder jaar brengt Cobouw de Cobouw50 uit. Dit is een lijst met de vijftig grootste en best presterende bouwbedrijven uit Nederland. Ook van het afgelopen jaar heeft PricewaterhouseCoopers, in opdracht van Cobouw, de winnaars weer in kaart gebracht. Ondanks de ontwikkelingen in de bouw hebben we dankzij de inzet van alle medewerkers onze plek op nr. 36 (in de lijst als G. Tijhuis Holding) weten te evenaren. Daarnaast staat Roosdom Tijhuis ook dit jaar weer in de top 5 van meest solvabele bedrijven. Een resultaat om trots op te zijn!


Bewonersfeest ‘s Heeren Loo De afgelopen jaren is er door Roosdom Tijhuis gebouwd aan 160 studio’s voor ‘s Heeren Loo in Apeldoorn. Deze studio’s vormen nu een buurtschap voor ouder wordende cliënten op locatie Groot Schuylenburg. Alle cliënten hebben een fraaie studio met een eigen badkamer gekregen. Onlangs heeft Roosdom Tijhuis alle bewoners en begeleiders uitgenodigd om samen hun nieuwe thuis te vieren. Onder het genot van muziek, een hapje en een drankje heeft iedereen volop van deze middag genoten. Onze uitvoerder, Gerard Beldman, werd nog even extra in het zonnetje gezet en ontving een mooi cadeau van de bewoners. Kortom: een prachtig feest om de samenwerking en de voltooiing van dit project te vieren!

Feestelijke viering 125 jaar werkervaring Op woensdag 25 september werden tijdens een druk bezochte receptie bij Restaurant De Poppe in Markelo 5 jubilarissen in het zonnetje gezet. Het betrof André Baan (3 maart), Dirk Getkate (11 april), Henk Vossebeld (13 juni), Iwan Velthuis (29 augustus) en Marco Hoppen (19 september). Deze heren vierden samen met familie en collega’s hun 25-jarig dienstverband bij Roosdom Tijhuis. Nogmaals namens iedereen bij Roosdom Tijhuis van harte gefeliciteerd!

15


Plan Lombok-Zuid in Eerbeek In Lombok-Zuid, de eerste volledig gasloze wijk in de gemeente Brummen, ontwikkelt Roosdom Tijhuis in totaal circa 200 woningen waarvan er inmiddels ruim 50 in verkoop zijn gebracht. In navolging van de succesvolle verkoop van de eerste fasen zal Roosdom Tijhuis eind dit jaar met nog eens 22 woningen in verkoop gaan. Dit aanbod zal bestaan uit 2 vrijstaande woningen, 12 twee-onder-een-kapwoningen en 8 rijwoningen. Plan Lombok-Zuid betreft een gezamenlijke ontwikkeling van Syntrus Achmea Real Estate & Finance, BPD Ontwikkeling B.V. en Roosdom Tijhuis. Het plan bestaat uit een divers aanbod in verschillende prijsklassen. Kortom voor iedere doelgroep is er een passende woning in plan Lombok-Zuid!

Volg ons op:

16

/NieuwbouwEerbeek


17

Maak alvast een virtuele wandeling door het plangebied


SVP, ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw

‘Integrale aanpak is onze kracht’ Samen met verschillende partijen realiseert Roosdom Tijhuis projecten in heel Nederland. Om een hoge kwaliteit te kunnen garanderen, wordt een beroep gedaan op de kennis en kunde van vaste partners. Bedrijven waar regelmatig mee wordt samengewerkt, krijgen een podium in Fundamenteel. Deze keer staat SVP in Amersfoort centraal.

18

SVP is een gerenommeerd ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw. Vanuit Amersfoort wordt met veertig stedenbouwkundigen, architecten en bouwkundigen gewerkt aan opdrachten in heel Nederland en daarbuiten. Het bureau ging in 1984 van start en onlangs werd het 35-jarig jubileum gevierd. De vakgebieden architectuur en stedenbouw vormen volwaardige onderdelen met eigen projecten. Maar de beide disciplines lopen bij SVP naadloos in elkaar over. ‘Juist die integrale aanpak is onze kracht’, vertelt directeur Maartje Luisman. Ze heeft samen met Gideon de Jong en Esther Vlaswinkel de leiding over SVP. ‘Architectuur en stedenbouw hebben hun eigen invalshoeken, maar sluiten op elkaar aan. Je kunt het niet los van elkaar zien. Er is sprake van overlap. Ons bureau beheerst beide vakgebieden en kan de koppeling maken. Dat zie je niet veel.’

Het totaalconcept van SVP zorgt voor toegevoegde waarde tijdens het gehele traject, van ruimtelijk plan tot en met interieurontwerp. ‘We werken aan de gebouwde omgeving, zowel in stedelijke als meer landschappelijke context en op ieder schaalniveau. Dan moet je denken aan gebiedsontwikkeling, maar ook de architectonische invulling ervan’, licht Luisman toe. ‘De kruisbestuiving maakt onze plannen beter, completer en waardevoller. We halen het beste uit elkaar.’ SVP heeft veel kennis, ervaring en visie in huis en werkt vooral in opdracht van ontwikkelaars, bouwers, corporaties en overheden. Een brede en open blik is een belangrijk kenmerk van het bureau. ‘We maken mooie plaatjes, maar doen veel meer dan dat. We willen ook graag dat er gebouwd wordt. Dat betekent meedenken in het proces. Iedere partij heeft zijn eigen inbreng en op die manier kom je samen tot de beste oplossingen die overigens ook haalbaar moeten zijn.’ SVP wordt regelmatig ingeschakeld door Roosdom Tijhuis. Een deel van deze projecten wordt begeleid door stedenbouwkundig ontwerper Manon Witbraad. ‘We weten elkaar goed te vinden en werken altijd op een prettige manier samen.’ Momenteel wordt er samen opgetrokken bij de gebiedsontwikkeling van de Venneperplantage in Nieuw-Vennep West. Er zijn verschillende partijen waaronder meerdere ontwikkelaars bij betrokken. ‘We zijn bezig met de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen, dat moet uiteindelijk leiden tot een visie waarin wonen, landschap, waterberging en recreatie worden gecombineerd. Een zeer boeiende opdracht.’ Volgens Witbraad is Roosdom Tijhuis praktisch en nuchter. ‘Het levert in alle opzichten kwaliteit en ziet de meerwaarde van onze inbreng in.’ Er is ook een gezamenlijk uitgangspunt, stelt ze. ‘Een mooie plek maken waar iedereen blij van wordt. Uiteindelijk draait het


Esther Vlaswinkel, Maartje Luisman en Gideon de Jong, zij vormen de directie van SVP.

De kruisbestuiving maakt onze plannen beter, completer en waardevoller

om woongenot en woonplezier. Daarom moeten de bewoners altijd centraal staan.’ Bij SVP zijn ze ervan overtuigd dat de beste ideeën niet alleen achter de tekentafel bedacht worden, maar juist samen met toekomstige bewoners en omwonenden. Verder worden er zoveel mogelijk partijen bij betrokken, zoals energiebedrijven, het waterschap en natuur- en milieuorganisaties. ‘Zo ontstaat een sterk en maatschappelijk gedragen plan. Met enquêtes en bewonersbijeenkomsten krijg je een beeld van wat er leeft en krijg je de kans te luisteren en te reageren op ideeën van de omgeving.’ Luisman en Witbraad merken dat de afgelopen jaren de projecten complexer en daarmee tijdrovender zijn geworden. ‘Het zijn inderdaad vaak lange processen. Wij zien het niet als complex maar uitdagend. Er spelen steeds meer facetten een rol bij opgaven. Dan moet je denken aan klimaat, circulariteit, duurzaamheid, mobiliteit en het energievraagstuk. Dat maakt ons werk bijzonder interessant. Schoonheid zit in details, dat zijn we ons terdege bewust. Met slimme ideeën binnen de financiële kaders blijven met een verrassend en aansprekend ontwerp. Dat is de kunst.’

19


De aanschaf van een woning bij Roosdom Tijhuis

20 VERKENNING AANBOD

OPTIE NEMEN

START VERKOOP De aanschaf van een nieuwbouwwoning is voor onze klanten een spannende tijd. Wij geven u graag een kijkje in hun klantreis: Het avontuur begint bij het verkennen van ons woningaanbod. Nadat zij enthousiast zijn geraakt over een project en eventueel al een kijkje hebben genomen op de locatie, brengen zij een bezoek aan de makelaar. Daar ontvangen zij de verkoopstukken en worden alle vragen beantwoord. Zodra de financiële mogelijkheden in kaart zijn gebracht kan er een optie worden genomen. Tijdens de optietermijn kan alle informatie rustig worden doorgenomen om de juiste keuze te maken. Als de belangstellenden klaar zijn om hun optie om te zetten in een aankoop, is het tijd om de koop-/ aannemingsovereenkomst te ondertekenen bij de makelaar. Nu de aankoop definitief is zijn de kopers van harte welkom bij Roosdom Tijhuis, daar maken zij kennis met hun kopersbegeleider en worden alle ruw- en afbouwopties besproken. Van een extra stopcontact tot een ruime uitbouw, er is veel mogelijk.

WOONWENSEN BEPALEN

HANDTEKENING

PREFABRICAGE WONING

De aanschaf van een nieuwbouwwoning is voor onze klanten een spannende tijd


daarna start de prefabricage van de woning. Zodra alle voorwaarden van de koop-/ aannemingsovereenkomst zijn voldaan sturen wij een brief over de start van de bouw. Daarin staat tevens een indicatie van de oplevering en wordt aangegeven vanaf wanneer de aanstaande bewoners naar de notaris kunnen voor de overdracht. Zodra de oplevering van de woning nadert sturen wij een uitnodiging voor de kopersbijeenkomst. Tijdens dit leuke moment krijgt kopers naast een kijkje in hun woning ook alvast de mogelijkheid om de aanstaande buren te ontmoeten. Dan is het eindelijk zover, het is tijd voor de

START BOUW BRIEF EN BEZOEK NOTARIS

OPLEVERING WONING

KOPERSBIJEENKOMST Een virtuele wandeling door de aanstaande woning helpt bij het maken van keuzes. Voor de badkamer en keuken volgt er een uitnodiging bij onze vaste partner Bouwcenter Nobel. Hun adviseurs informeren graag over de nieuwste trends en praktische oplossingen. Kiezen onze kopers liever een andere leverancier? Dan is dat uiteraard ook mogelijk. In aanloop naar de start van de bouw informeren wij over de sluitingsdatum van uw ruw- en afbouwopties. Tot aan deze datum kunnen kopers hun woonwensen kiezen en wijzigen,

oplevering! Samen met hun kopersbegeleider controleren de aanstaande bewoners de woning van a tot z. Naast handige gebruiks- en onderhoudstips geven wij tevens uitleg over de installaties. Eventuele opleverpunten worden genoteerd en zo snel mogelijk opgelost. Na de overhandiging van de sleutel is het tijd om te genieten van hun prachtige woning.

BEKIJK ONZE KLANTREIS VIDEO

21


Landelijk aantal nieuwbouwwoningen stagneert door problematiek

Stikstof dreigt bouwsector te dwarsbomen De komende tijd worden er veel minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan de bedoeling was. Dat komt door de stikstofcrisis en problemen met PFAS. De bouwsector staat daardoor volop in de belangstelling. Helaas niet vanwege de bouw van een recordaantal woningen, maar doordat een bouwcrisis op de loer ligt. Maar wat is er nu precies aan de hand?

22

Stikstof zorgt in theorie voor een voedingsrijke bodem, tot zover het goede nieuws. Door een overvloed aan stikstof overwoekeren bijvoorbeeld brandnetels of grassen de gebiedseigen planten die juist gedijen bij een schrale grond. Hierdoor verdwijnt de biodiversiteit en verschraalt de natuur. Om te voldoen aan de Europese richtlijnen die ongeveer 500 vogelsoorten en zo’n 1.500 plant- en dierensoorten beschermen, moeten er natuurherstelmaatregelen worden genomen. Om zo de hoeveelheid stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden te verminderen. Het netwerk van Natura 2000-gebieden dient namelijk ter bescherming van zowel de gebieden (natuurlijke habitats) als de wilde planten en dieren binnen Europa. Nederland heeft circa 160 Natura 2000-gebieden en behoort daarmee tot de achterhoede in Europa. Als je naar de oppervlakte kijkt, bestaat 13,4 procent van Nederland uit een Natura 2000-gebied. Nederland staat daarmee op plaats 19 van de 28 lidstaten. Het is dus niet zo dat Nederland over een bovenmatige hoeveelheid Natura 2000-gebieden beschikt. Compensatie In beginsel zou iedere activiteit die zorgt voor een verhoogde neerslag van stikstof op een voor stikstof gevoelig Natura 2000-gebied niet mogen plaatsvinden, tenzij ook maatregelen getroffen zijn die ervoor zorgen dat deze additionele neerslag ook weer op een andere manier wordt gecompenseerd. Dit zou betekenen dat bij iedere afzonderlijke activiteit aangetoond moet worden dat er geen verhoogde neerslag van stikstof op een Natura 2000 gebied ontstaat. Denk hierbij aan het bouwen van een woning of bedrijfspand. Ook het bewonen of bedrijfsmatig gebruiken van het pand zelf geldt als een activiteit. De overheid heeft hiervoor in 2015 het Programma Aanpak Stikstof

(PAS) ingevoerd. Dit programma was bedoeld om vergunningen te kunnen verlenen voor onder meer het bouwen van woningen waarbij die activiteit zorgde voor een verhoogde stikstofneerslag. Dit deed het programma door toekomstige maatregelen te betrekken als compenserende maatregel. En op een zodanige manier dat per saldo geen toename van stikstofneerslag zou plaatsvinden. In het PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waar ten minste één stikstofgevoelig habitat voorkomt in het kader van overbelasting door stikstof. Dit is het geval voor 118 van de 160 Natura 2000-gebieden. Niet geoorloofd De hoogste rechter in Nederland heeft na een jarenlange juridische strijd van de milieubeweging geoordeeld dat het inrekenen van maatregelen die niet zeker zijn, niet geoorloofd is. Kortom we mogen van de rechter niet op de pof leven en mogelijke toekomstige maatregelen nu al als definitief meenemen. De positieve gevolgen van de compenserende maatregelen tegen de milieuschade moet dus al vaststaan voordat de vergunning verleend wordt. Het hele principe van vergunningverlening op basis van het PAS is door de uitspraak van de rechter van tafel gegaan. Daarmee vallen we terug op het gegeven dat per activiteit onderzocht moet worden of er sprake is van een verhoogde stikstofneerslag op één van de 116 gevoelige Natura 2000-gebieden. In ons geval moet dit dus per in te dienen omgevingsvergunning gedaan worden, zowel voor de bouw van de woningen als de gebruiksfase van de woningen. Geen negatief effect Tot nu toe laten de berekeningen bij de omgevingsvergunningen voor onze bouwplannen zien dat er geen negatieve gevolgen zijn. Echter vergt het een constante aandacht om er per locatie in zowel de bouw, de opstalontwikkeling of de gebiedsontwikkeling voor te zorgen dat dit geen negatieve effecten heeft. Dit kan bijvoorbeeld door het optimaliseren van de projectomvang, door het aanpassen van aanrijroutes of door het gebruiken van ander materieel. De overheid heeft recent de korte termijn maatregelen bekendgemaakt, waaronder bijvoorbeeld een algehele snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur op de snelwegen. Dit is zeker op lange termijn niet het ei van Columbus. De stikstofperikelen kunnen onze branche de komende tijd dus blijven dwarsbomen. Het is nog even afwachten welke middellange termijn maatregelen het kabinet het komende jaar gaat aankondigen om een crisis af te wenden. Door Wouter van Drie, Coördinator Gebiedsontwikkeling


Projectenoverzicht PROJECTEN IN UITVOERING

VERVOLG PROJECTEN IN VERKOOP

VERVOLG TOEKOMSTIGE PROJECTEN

Plaats

Plan

Plaats

Plan

Plaats

Plan

Almelo

Nijrees Noord

Oegstgeest

Heren van Oegstgeest

Bergentheim

Möllincksvaart

Assen

Kloosterveste

Oosterhout

De Contreie

Borne

De Bornsche Maten

Borne

Bornsche Maten

Rijssen

De Juterij

Den Haag

Natuurlijk Vroondaal

Deventer

Spijkvoorderenk

Wierden

Zuidbroek

Den Ham

Zuidmaten

Diepenheim

Loohof

Wijhe

Noorder-Koeslag

Didam

Kerkwijk

Doetinchem

Wijnbergen

Zevenhuizen

Zevenhuizen-Oost

Doetinchem

Wijnbergen

Ede

Kernhem

Ede

Kernhem

Groningen

Reitdiep

Eerbeek

Lombok-Zuid

Hellendoorn

Hellendoorn-Noord

BOUWKAVELS IN VERKOOP

Eerbeek

Schoollocaties

Houten

Zorgappartementen

PLAATS

PLAN

Groningen

Reitdiep Meerstad

Het Spoor

Beilen

Nagtegael

Groningen

Kampen

Stationskwartier

Bergentheim

Möllincksvaart

Hardenberg

Marslanden

Losser

De Saller

Coevorden

Ossehaar

Heerde

Willem Alexanderschool

Meppel

24 NOM-woningen

Dedemsvaart

Dedemsvaart

Hellendoorn

Hellendoorn-Noord

Nieuw-Beijerland

Aan de Kreek

Deventer

Spijkvoorderhout

Holten

De Liesen

Nieuwerkerk aan den IJssel Esse Zoom

Didam

Loilseveld

Kampen

Stationskwartier

Nijverdal

Kruidenwijk

Didam

Kerkwijk

Losser

De Saller

Oegstgeest

Heren van Oegstgeest

Doetinchem

Wijnbergen

Nieuw-Beijerland

Aan de Kreek

Oosterhout

De Contreie

Losser

De Saller

Nieuwerkerk a/d IJssel

Esse Zoom

Tilburg

Natuurlijk Koolhoven

Nieuw-Beijerland

Aan de Kreek

Nijverdal

De Heemtuin

Wijhe

De Noorder Koeslag

Nijverdal

De Heemtuin

Nijverdal

Joncheerelaan

Zwolle

Stadshagen

Nijverdal

Bergleidingweg

Oosterhout

De Contreie

Hardenberg

Marslanden

Tuk

Bergstein

Oosterhout

De Zwaaikom

Wierden

Zuidbroek

Peize

62 zorgeenheden

Zutphen

Revelhorst

De Hoprank Ridderkerk

Pruimendijk

Plaats

Plan

TOEKOMSTIGE PROJECTEN

Rijswijk

Binnenpark

Apeldoorn

Zuidbroek

Plaats

Plan

Twello

De Schaker

Arnhem

Wilgenvliet

Amstelveen

De Scheg

Vianen

33 zorgeenheden

Borne

Bornsche Maten

Apeldoorn

Zuidbroek

Wierden

Zuidbroek

Coevorden

Ossehaar ‘De Velden’

Arnhem

Schuytgraaf

Wijhe

Noorder Koeslag

Didam

Kerkwijk

Beilen

Nagtegael

Zwolle

Stadshagen

Doetinchem

Wijnbergen

Ede

Heren aan het Veen

Eerbeek

Lombok-Zuid

Hardenberg

Marslanden

Hellendoorn

Hellendoorn-Noord

Hellevoetsluis

Heren aan de Haven

Kampen

Stationskwartier

Leuvenheim

Arnhemstestraat

Losser

De Saller

Nieuw-Beijerland

Aan de Kreek

PROJECTEN IN VERKOOP

De redactie wenst u fijne feestdagen!

De redactie:

Druk:

Nieuwerkerk aan den IJssel Esse Zoom

Richard Stegers

Grip op Media

Nijverdal

Angela Vorsselman

Kruidenwijk-Zuid

Huub Meilink

Grafische vormgeving: Bloemendaal in Vorm

Verder werkten mee: Johan Coes, Desiree den Blanken, Harmen van de

Fotografie:

Maat, Gerrit Hilberink, Pieter Stehouwer, Martijn

The Virtual Dutch Men

Ebberink, Bart Zijlstra, Maartje Luisman, Manon

BRNDZ

Witbraad

Eigen opnamen

23


Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis bezoekadres telefoon

Jutestraat 8 Rijssen 0548 85 42 20

bezoekadres telefoon

Rivium Westlaan 42 Capelle a/d IJssel 010 288 83 33

postadres

Postbus 237 7460 AE Rijssen

Roosdom Tijhuis Planontwikkeling bezoekadres telefoon

Jutestraat 8 Rijssen 0548 85 42 20

bezoekadres telefoon

Rivium Westlaan 42 Capelle a/d IJssel 010 288 83 33

postadres

Postbus 252 7460 AG Rijssen

info@roosdomtijhuis.nl www.roosdomtijhuis.nl

Volg ons op social media

Profile for Roosdom Tijhuis

Roosdom Tijhuis | Fundamenteel 46  

Twee keer per jaar publiceert Roosdom Tijhuis de Fundamenteel, het bedrijfsmagazine met het laatste nieuws van én rondom Roosdom Tijhuis.

Roosdom Tijhuis | Fundamenteel 46  

Twee keer per jaar publiceert Roosdom Tijhuis de Fundamenteel, het bedrijfsmagazine met het laatste nieuws van én rondom Roosdom Tijhuis.

Advertisement