Page 1

41 Fundamenteel juli 2017 | jaargang 24

Succesvolle oplevering zorgstudio’s ‘s Heeren Loo

Virtuele bezichtiging geeft inzicht tijdens het aankoopproces

Gebiedsontwikkeling zorgt voor een stevige basis


In dit nummer

De Stadspoort, markant appartementencomplex 4 Interview met wethouder van As Alphen aan den Rijn heeft wind in de zeilen

4

10

16

6

Virtuele bezichtiging geeft inzicht tijdens het 8 aankoopproces Succesvolle oplevering zorgstudio’s 10 ‘s Heeren Loo De week van Joop Jansen

12

Partner in beeld: Atelier Dutch

14

Gebiedsontwikkeling zorgt voor een stevige basis

16

Roosdom Tijhuis bouwt 75 woningen op gewilde locatie in Groningen

18

RT Nieuws

20

Werk & Hobby met Anneke Takken

22

Projectenoverzicht 23

18

22


Voorwoord Veranderingen Juli, de zomervakantie staat voor de deur en de eerste helft van het jaar zit erop. Een goed moment om even terug te kijken, rust te nemen en na de vakantie weer verder te gaan. Voor Roosdom Tijhuis is de eerste helft van 2017 goed verlopen. De omzet loopt conform begroting en inmiddels staat de teller op 350 verkochte koopwoningen (eind tweede kwartaal). Het consumentenvertrouwen is goed en mede door de lage hypotheekrente is de woningmarkt in veel gemeenten volop in beweging. Ook als Roosdom Tijhuis pikken we hier ons graantje van mee. In de bouwsector hebben we te maken met veel veranderingen. Verandering van de woningmarkt, wetgeving, technologie, leefstijlen en de organisatie. Sommige veranderingen kun je als onderneming zelf beïnvloeden, maar het grootste deel komt van buitenaf. De uitdaging is hoe je omgaat met deze veranderingen, de goede elementen adopteert en wettelijke veranderingen opneemt in de werkprocessen. De snelle verandering op de woningmarkt kent ook een keerzijde, woningprijzen stijgen snel, de markt raakt oververhit en het aanbod in belangrijke regio’s blijft achter door het tekort aan bestemde bouwlocaties. Verder merken we dat de levertijden van de verschillende bouwonderdelen sterk oplopen en onderaannemers moeite hebben om het werk bij te benen. De vraag groeit op dit moment harder dan het aanbod, waardoor er fikse prijsstijgingen aan de orde zijn. Daarnaast speelt ook nog het element dat steeds minder jongeren kiezen voor een beroep in de bouwuitvoering. Dit is nu al een probleem en zal op de langere termijn alleen maar groter worden. Als onderneming is het de uitdaging hoe je met dit gegeven omgaat. Wat zijn de mogelijkheden om nog meer te prefabriceren en wat zijn de mogelijkheden op het gebied van robotisering? Actuele veranderingen die op dit moment lopen binnen Roosdom Tijhuis liggen op het gebied van “slimmer bouwen”. Wat zijn de mogelijkheden om nog meer te industrialiseren? Daarnaast loopt er een groot automatiseringstraject om de informatie en data binnen projecten te stroomlijnen. Eén omgeving waar de informatie van een

project kan worden bijgehouden en de actuele status en vastgestelde afspraken kunnen worden getoond en gedeeld met betrokken partijen. Alles met als doel om de communicatie tussen de samenwerkende partijen, inclusief de consument, te verbeteren. Iedereen is continu op de hoogte van de laatste en juiste informatie. Dit willen we onder andere bereiken door de invoering van een digitaal woningdossier (Mijn Roosdom Tijhuis). De oplevering van de virtual reality beleving maakt daarnaast ook een belangrijk onderdeel uit van het automatiseringstraject. Klanten van Roosdom Tijhuis kunnen nu realtime hun woning en de mogelijkheden op het gebied van woonwensen bekijken. Een mooi voorbeeld van het inspelen op positieve veranderingen op het gebied van technologie! Waar we verder rekening mee moeten houden, zijn de veranderingen op het gebied van huishoudens. Het traditionele gezin verliest steeds meer terrein ten opzichte van één- en tweepersoonshuishoudens. Daarnaast hebben we te maken met de sterke toename van het aantal (vitale) ouderen. Waar willen zij wonen? En wat betekenen digitalisering en robotisering voor onze manier van leven, wonen en werken? Hoe beïnvloedt de zelfrijdende auto onze mobiliteit? Is ver straks nog wel ver? En hoe raakt dit regionale woningmarkten? Verder speelt de Wet Kwaliteitsborging in de bouw. We weten nog niet exact wat de eisen gaan worden en hoe deze eruit komen te zien, maar dat dit invloed gaat hebben op de bouwsector en onze organisatie is zeker. Een belangrijk aandachtspunt in al deze veranderingen is de menselijke factor, laten we zorgen dat we die niet uit het oog verliezen! Daarom mogen we nu lekker gaan genieten van een welverdiende zomervakantie. Namens het managementteam wens ik iedereen een fijne en gezonde vakantie toe! Gert-Jan ten Brinke Hoofd Planontwikkeling

3


De Stadspoort Alphen aan den Rijn, markant appartementencomplex

4

De bouw van De Stadspoort in Alphen aan den Rijn gaat in september van start. Het markante appartementencomplex komt op een prominente plek in de stad en vormt de entree naar het centrum. Roosdom Tijhuis realiseert er 29 koop- en 9 huurappartementen.


De Stadspoort wordt ontwikkeld op een locatie in Alphen aan den Rijn die al een tijdje braak lag, vertelt Marco Wijntje, ontwikkelingsmanager van Roosdom Tijhuis. ‘Het betreft inbreiding, op een hele mooie plek. We zagen gelijk de mogelijkheden, aan de rand van de stad, maar toch op loopafstand van het centrum en in de buurt van een recreatiegebied. Na gesprekken met de gemeente konden we de grond verwerven en is het plan in ontwikkeling gegaan.’ In het voorbereidingstraject werd er overleg gevoerd met verschillende partijen waaronder omwonenden. Door de zorgvuldige aanpak ontstond er een breed draagvlak voor de plannen. Roosdom Tijhuis realiseerde eerder in Alphen aan den Rijn appartementencomplex Mooi Irene. ‘Daar kijkt iedereen met tevredenheid op terug. Het succesvolle project diende op verschillende fronten als voorbeeld.’

Wijntje uit. ‘Het is een aantrekkelijke woonomgeving. Dat merkten we al tijdens de start verkoop in januari. Daar kwamen zo’n 200 belangstellenden op af. De ruime appartementen waren dan ook snel vergeven.’

5

Het ontwerp is van A3 Architecten in Rotterdam. Het complex sluit aan op de bestaande bebouwing, dat zie je aan de duidelijke architectonische verbindingen. Het markante gebouw beschikt over drie volumes met verschillende woonlagen. In totaal worden er 38 appartementen gecreëerd: 29 koop en 9 vrije sector huur. De oppervlaktes variëren van circa 70 tot 120 vierkante meter. Het gaat om negen verschillende type appartementen met een uitstekend afwerkingsniveau. Ze zijn allemaal voorzien van een luxe keuken, een complete badkamer, een balkon en een prachtig uitzicht. Op de begane grond bevinden zich de bergingen en een verlichte urban gallery. In het parkeerhof, onder en naast het complex, hebben de bewoners een eigen parkeerplek. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend. De bouw van De Stadspoort gaat in september van start. ‘Met een bouwtijd van anderhalf jaar zal het project omstreeks het eerste kwartaal van 2019 gereed zijn’, verwacht de ontwikkelingsmanager.

Alphen aan den Rijn heeft een centrale ligging in het Groene Hart en beschikt over alle belangrijke voorzieningen op het gebied van winkels, openbaar vervoer, onderwijs, cultuur en zorg. Vanuit De Stadspoort bevindt het centrum zich op loopafstand. Het maakt onderdeel uit van de vernieuwing van het stadshart. Dat betekent dat de buurt volop in ontwikkeling is. ‘Ontwikkeling van de Stadspoort past in het Masterplan van de gemeente. Het gebied krijgt daarmee een flinke impuls’, legt Marco


Wethouder van As: ‘Er is werk aan de winkel’

Alphen aan den Rijn heeft wind in de zeilen Alphen aan den Rijn ontwikkelt zich in gestaag tempo. Het aantal inwoners, de werkgelegenheid

6

en het aanbod aan voorzieningen en recreatiemogelijkheden laten een stijgende tendens zien. De gunstige ligging centraal in het Groene Hart speelt daarbij beslist een rol, zo weet wethouder Gerard van As van de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarnaast zit ook het economische tij mee. Het valt niet mee om de groei bij te kunnen benen. ‘Er is werk aan de winkel’, benadrukt Van As.

De gemeente Alphen aan den Rijn bestaat uit de kernen Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam. Het aantal inwoners bedraagt ruim 108.000. In Alphen aan den Rijn zelf wonen ongeveer 75.000 mensen. Volgens prognosecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek groeit de gemeente de komende jaren fors. Heeft u een verklaring voor de populariteit van Alpen aan den Rijn als vestigingsplaats? ‘Het is hier prettig wonen en werken. Met bijna 45.000 banen is er voldoende werkgelegenheid en het voorzieningenniveau mag hoog worden genoemd. Er is veel groen, vaarverbindingen zijn binnen handbereik en er valt ook recreatief genoeg te beleven. En heel belangrijk: onze gemeente ligt centraal ten opzichte van de Randstad. Verder bevindt Schiphol zich op korte afstand. De omstandigheden en het huidige economische klimaat werken ons in de kaart.’ Dat betekent wel dat de gemeente de komende jaren een forse woningopgave heeft. ‘De woningbehoefte is groot. Dat zijn we ons terdege bewust. Het is de bedoeling dat er jaarlijks 400 woningen bijkomen. Voorlopig gebeurt dat door inbreidingslocaties te benutten.

Maar op termijn voldoet dat niet meer. Het is wenselijk dat er een uitleggebied moet worden ontwikkeld. We zijn bezig met een onderzoek in welke richting dat het beste kan gebeuren. Je praat dan wel over een lange weg van zes tot acht jaar, want ook de provincie wordt daarbij betrokken.’ Hoe is het om hier als wethouder sturing aan te mogen geven? ‘Dat is een mooie en dankbare taak om zaken in gang te kunnen zetten in deze interessante periode. Mijn pakket bestaat onder andere uit ruimtelijke ordening, wonen, projecten, economische zaken en citymarketing. Op die gebieden valt de komende tijd veel te doen. Alphen bruist en wordt alleen maar levendiger en economisch sterker.’ Het Masterplan Stadshart is al volop in ontwikkeling. Bent u daar tevreden over? ‘Absoluut, het gebied krijgt een enorme kwaliteitsimpuls. Na een gedegen voorbereiding worden de plannen nu gerealiseerd. Er worden panden opgeknapt en er zijn gedateerde appartementencomplexen gesloopt. Daarmee is ruimte gecreëerd voor een aantrekkelijke woonomgeving met


Roosdom Tijhuis ontwikkelde in Alphen aan den Rijn appartementencomplex Mooi Irene met 67 woningen.

7

een eigentijdse uitstraling. Over ruim twee jaar moet alles gereed zijn, dat betekent dat het gebied 530 woningen telt.’ Een onderdeel daarvan vormt De Stadspoort, een ontwikkeling van Roosdom Tijhuis. Wat vindt u van dat plan? De Stadspoort is mooi gesitueerd, het vormt de entree naar het centrum rondom alle voorzieningen. Ook aan de buitenkant wordt het heel aantrekkelijk. Het ziet er gelikt uit. Het spreekt veel mensen aan gezien de grote belangstelling voor de appartementen. Wat ik goed vind, is dat Roosdom Tijhuis de plannen in een vroegtijdig stadium aan omwonenden heeft voorgelegd. Ze konden tijdens drie inspraaksessies hun wensen laten horen, daar is ook naar geluisterd. Dat zorgt voor transparantie en een optimale oplossing. Burgers worden niet verrast en het versnelt de procedures. Daar heeft iedereen belang bij.’

“Roosdom Tijhuis houdt zich aan de afspraken, denkt mee, gaat zorgvuldig te werk, levert kwaliteit en houdt rekening met omwonenden .”

Wat wilt u kwijt over de samenwerking tussen de gemeente en Roosdom Tijhuis? ‘De ervaringen zijn positief. Roosdom Tijhuis houdt zich aan de afspraken, denkt mee, gaat zorgvuldig te werk en levert kwaliteit. En het houdt rekening met omwonenden. De gedegen werkwijze zag je ook terug bij een eerder project: appartementencomplex Mooi Irene. De komende tijd zal er qua inbreiding meer moeten gebeuren in Alphen aan den Rijn, wellicht dat Roosdom Tijhuis daar ook een rol bij kan spelen. Als dat zo is, zal ik dat zeker toejuichen.’


Een ruime woonkeuken door een uitbouw van 2,40 meter

Een fraaie dakkapel voor meer ruimte en licht

‘Onze woning kwam echt tot leven!’

8

Virtuele bezichtiging geeft inzicht tijdens het aankoopproces

In de vorige uitgave van Fundamenteel werd al een tip van de sluier opgelicht over een nieuwe virtuele beleving binnen Roosdom Tijhuis. Inmiddels is de ontwikkeling van deze beleving zo goed als afgerond en wordt het volop ingezet tijdens de begeleiding van het aankoopproces.


Een handige trapkast zorgt voor opberggemak

De nieuwe VR-ruimte bij Roosdom Tijhuis

Hoewel de nieuwe virtuele toepassing nog maar sinds kort in gebruik is, blijkt het nu al een groot succes. Zodra klanten de virtual reality bril afzetten na een virtuele rondleiding, verlaten ze met een glimlach op hun gezicht de ruimte. ‘Een hele gave ervaring, maar ook echt nuttig’, reageert Richard Pasop enthousiast. ‘Ze hebben het goed voor elkaar, het is heel geavanceerd. Met de bril ervaar je een ruimtelijk gevoel, onze nieuwe woning kwam echt tot leven!’ Richard en zijn vriendin Ilona Egbers kochten eerder dit jaar een fraaie halfvrijstaande nieuwbouwwoning in de Bornse wijk Bornsche Maten. ‘We wilden graag van Oldenzaal naar het supergezellige Borne verhuizen. De prachtige wijk heeft een ideale ligging. Daarnaast wonen er diverse familieleden en is het dichtbij ons werk.’

inrichting nadenken. ‘Als je op deze bijzondere manier door je nieuwe huis wandelt, doe je dat automatisch.’ In september gaat de schop in de grond en start de bouw van hun nieuwe woning. Tot die tijd moet het stel nog even geduld uitoefenen. ‘Het wordt echt ons droomhuis. We kunnen nauwelijks wachten!’

‘Virtuele bezichtiging geeft inzicht en inspiratie’ Tijdens hun zoektocht naar een woning in Borne kwamen Richard en Ilona uit bij het nieuwbouwaanbod van Roosdom Tijhuis. Na het contact met de makelaar zat het stel spoedig aan tafel met een kopersbegeleider om diverse ruw- en afbouwopties te bespreken. ‘Je krijgt een heldere uitleg en via het grote beeldscherm konden we “live gummen”, oftewel digitaal aanpassingen doorvoeren. De veranderingen komen goed in beeld.’ Tijdens het gesprek werden Richard en Ilona uitgenodigd voor een virtuele rondleiding door hun aanstaande woning. Hierdoor kregen ze een levensechte indruk van diverse ruw- en afbouwkeuzes. ‘Juist dat inzicht is van groot belang’, benadrukt Richard. ‘Het geeft een reëel beeld van de werkelijkheid. De unieke belevenis biedt ook nog eens volop inspiratie.’ Praktische zaken, inzicht en beleving Aangezien de toepassing van virtual reality op dit niveau nog maar amper wordt toegepast, wisten Richard en Ilona niet precies wat ze ervan moesten verwachten. ‘Het was heel verrassend. Mijn vriendin had het al eens gezien bij vtwonen, zij vond het geweldig. De combinatie van praktische zaken, inzicht en beleving maakte het plaatje compleet. Het is in mijn ogen hét verkoopconcept van de toekomst’, aldus Richard. Richard en Ilona besloten na de virtuele rondleiding hun toekomstige woonkamer met 2,40 meter te verlengen. ‘Dat voornemen hadden we al, maar werd door de VR-bril bevestigd. Verder hebben we besloten het kozijn in de badkamer te verplaatsen, dat geeft een ruimtelijker gevoel en biedt praktische voordelen.’ Daarnaast kon het stel al voorzichtig over de

Een realtime ervaring Hoofd planontwikkeling Gert-Jan ten Brinke over de toevoeging van de virtuele beleving aan het verkooptraject. ‘We merken dat klanten er echt de meerwaarde van beleven. Dat schept tevredenheid.’ ’Het werkt goed om opties in beeld te brengen en te beleven’ ziet kopersbegeleider Iwan Velthuis. ‘Daarmee kunnen we kopers op een uitgebreide manier bedienen en voorkomen we verrassingen bij de oplevering van de woning. Het staat garant voor een klantvriendelijke benadering en heldere communicatie. Het persoonlijke karakter van het kopersgesprek blijft eveneens van groot belang.’ Gert-Jan onderstreept de technische vooruitgang. ‘De vertaalslag naar een functioneel hulpmiddel is geslaagd. De klant kan keuzemogelijkheden levensecht ervaren. Een grotere keuken of woonkamer? Een erker of dakkapel? Openslaande tuindeuren? Wel of geen trapkast? Het is allemaal realtime te ervaren.’ Op de muziek vooruit De technische ontwikkelingen op het gebied van virtual reality verlopen razendsnel. In de bouwsector staat VR echter nog in de kinderschoenen en wordt het mondjesmaat toegepast. Waar bedrijven vaak enkel kiezen voor 360° kijkpunten, loopt Roosdom Tijhuis op de muziek vooruit met een levensechte virtuele beleving waarbij je rond kan lopen en letterlijk om de hoek kan kijken. ‘Nu de virtuele beleving in gebruik is blijven we niet stil staan’, aldus Gert-Jan. ‘De eerste overleggen voor de volgende update hebben reeds plaatsgevonden. Denk hierbij aan het virtueel inrichten van de woning, het simuleren van waarheidsgetrouw zonlicht en het gebruik van interactieve elementen.’ Roosdom Tijhuis maakt hiervoor gebruik van de kennis en kunde van The Virtual Dutch Men, het bedrijf achter de realisatie van de virtuele beleving. Zij maken al jaren onze 3D visualisaties en geven nu ook handen en voeten aan onze virtuele wensen. Hun bouwtechnische kennis zorgt voor een prettige samenwerking.’

9


Nieuwe zorgstudio’s voor ‘s Heeren Loo in Druten

10

‘Je weet dat het goed komt, dat geeft rust’ De bouw van 38 wooneenheden voor ’s Heeren Loo in Druten is bijzonder goed verlopen. De betrokken partijen kijken met grote tevredenheid terug op het traject. In een half jaar realiseerde Roosdom Tijhuis op locatie Boldershof drie gebouwen met in totaal 36 zorgstudio’s, 2 appartementen en een kantoor. ‘Het is ons prima bevallen’, reageert Cornelis Poppe, projectleider vastgoed van ’s Heeren Loo. ‘Roosdom Tijhuis werkt efficiënt, zorgvuldig en netjes.’


was nieuwbouw op de locatie Boldershof wenselijk. Dat gebeurde op eigen terrein in een omgeving met weinig prikkels. ‘Sommige gebouwen zijn verouderd’, legt Cornelis Poppe uit. ‘Daarnaast verandert de vraag. Er is meer behoefte aan privacy. Dat zie je in de nieuwe gebouwen terug in studio’s met een eigen badkamer met douche en toilet. In de oude situatie was sprake van gedeeld sanitair. Vooruitgang voor de bewoners De bewoners gaan er dus op vooruit.’ Volgens de projectleider zijn de studio’s ook ruimer van opzet, de oppervlaktes zijn verdubbeld. Ook is er rekening gehouden met cliënten met een fysieke beperking. Het gebruik van een tillift en rolstoelen is mogelijk gemaakt door bredere deuren en gangen toe te passen.’ De drie nieuwe gebouwen zijn ontworpen door IAA Architecten. Roosdom Tijhuis verwerkte het voorlopige ontwerp in een definitief plan en zorgde voor de benodigde vergunningen. ‘Er is gewerkt aan de hand van raamafspraken, de basis ligt er. Dat is wel zo prettig. Ook voor eventuele vervolgopdrachten’, geeft Cornelis Poppe aan. ‘Je weet waar je aan toe bent en welke keuzes gemaakt moeten worden. Het is niet nodig om steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Dat geeft een stuk rust. Je weet dat het goed komt.’

Roosdom Tijhuis heeft veel ervaring opgebouwd op het gebied van woonzorgprojecten. Met het concept Bouwvoorzorg worden opdrachtgevers compleet ontzorgd. Ook ’s Heeren Loo Zorggoep kan daarover meepraten. Op locatie Schuylenburg in Apeldoorn worden door Roosdom Tijhuis gedurende 4 fasen in totaal 160 zorgeenheden gerealiseerd. De studio’s van fase 1 en 2 zijn inmiddels opgeleverd en de studio’s van fase 1 zijn al geruime tijd bewoond. Gezien de positieve ervaringen werd het bedrijf opnieuw ingeschakeld voor een nieuwbouwproject in Druten. ‘Het huisvestingsconcept, dat is ontwikkeld door SHL Vastgoed, is inmiddels een beproefde methode. Dat merk je aan alles’, vertelt Cornelis Poppe. ‘Het seriematig bouwen gaat Roosdom Tijhuis goed af, zeker in combinatie met prefabricage. Het repeterende karakter zorgt voor efficiëntie, maar het proces staat zeker niet stil. Het ontwikkelt zich door, dat zie je in steeds betere oplossingen.’ Tijd voor vernieuwing ’s Heeren Loo is een instelling voor verstandelijk gehandicapten en mensen met niet aangeboren hersenletsel. Het biedt op verschillende locaties in het land huisvesting en zorg voor ruim 6.000 cliënten. In totaal zijn er ruim 13.000 medewerkers bij ’s Heeren Loo in dienst. In Druten werken bijna 400 mensen voor meer dan 300 cliënten. Vanuit het oogpunt van vernieuwing

De gebouwen zijn inmiddels gereed. Het is de bedoeling dat ze in het najaar worden bewoond. ‘Het is allemaal erg vlot verlopen. Wat ik ook erg fijn heb gevonden is dat er netjes wordt gewerkt en de regels zorgvuldig worden nageleefd.’ Als voorbeeld noemt hij het bordje dat Roosdom Tijhuis op eigen initiatief heeft gemaakt en opgehangen op de plek waar de bouwweg begint. ‘Rustig rijden, je bent hier te gast’, staat er op te lezen. ‘Het geeft aan dat ze rekening houden met de omgeving en de mensen die er wonen. Ook dat verdient een compliment.’

11


Het personeel vormt het hart van het bedrijf. Bij Roosdom Tijhuis werken veel bevlogen medewerkers. In deze rubriek krijgen we een indruk wat een medewerker gedurende een week allemaal doet. In deze tweede aflevering werpen we een blik in de agenda van Joop Jansen, adjunct-directeur van Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis.

De week van… 12

Joop Jansen Joop Jansen (49) is al lange tijd verbonden aan Roosdom Tijhuis, 29 jaar om precies te zijn. Hij behoort ondanks zijn nog jonge leeftijd al tot de oudgedienden. ‘Ik voel me hier als een vis in het water en behoor inmiddels tot de inventaris’, grapt de adjunct-directeur. Joop heeft, zoals hij het zelf zegt, ‘een prachtige baan met de juiste balans’. De werkzaamheden zijn afwisselend en er is volop ruimte voor eigen initiatief. De taken met directeur Meindert Koopman zijn goed verdeeld. ‘Ik ben vooral verantwoordelijk voor de zaken die niet productiegericht zijn. Daarnaast ben ik bij Bouwvoorzorg, ons zorgconcept, betrokken vanaf de initiatieffase tot de contractvorming.’ De combinatie van organisatie, techniek en commercie bevalt uitstekend. ‘Het optuigen van projecten vind ik heel boeiend. Een voornaam onderdeel daarvan is om opdrachtgevers enthousiast te maken en ‘mee te nemen’, dat geeft veel voldoening.’ Joop praat heel wat af. Hij is bij tal van overlegsituaties betrokken, zowel intern als buiten de deur. Voorheen als hoofd bedrijfsbureau waren zijn taken vooral intern gericht. ‘Ik heb de kans gekregen me op het vlak van externe contacten te ontwikkelen. Als adjunct-directeur ben ik nog steeds de manager bedrijfsbureau, maar ben ik ook regelmatig in gesprek met externe partijen. Dat bevalt me beter dan ik verwacht had. Ik ga nog steeds iedere dag fluitend naar mijn werk en hoop dat nog lang vol te houden.’ Naast mijn formele takenpakket ben ik ook betrokken bij een hele speciale informele taak binnen Roosdom Tijhuis. In december kruipen Meindert en ik namelijk in onze bijbehorende outfits en werken wij als sint en piet mee aan een leuke ochtend voor de kinderen van onze collega’s. Erg leuk om te doen!

MAANDAG Een aanzienlijk deel van mijn werkzaamheden bestaat uit overleg. Dat is nodig in een grote organisatie, het geeft structuur en zorgt uiteindelijk voor een efficiënte werkwijze en een prima eindproduct. Deze maandag start de week met een overleg met de afdeling werkvoorbereiding. Werkverdeling, afstemming werkwijze en terugkoppeling/input voor het afdelingenoverleg komen aan de orde. Verder die dag: • Afstemming bouwkosten met een planontwikkelaar. • Afhandelen openstaande actiepunten waaronder zaken rond VCA. Avond: Samen met mijn zoon Daan de 10e muziekles, voor hem gitaar en voor mij basgitaar. Een nieuwe hobby naast motorrijden.


DINSDAG • Evaluatie samenwerking met een constructeur. • Overleg projectteam zorgproject in Houten.

kunnen we in onze branche ook in de toekomst over voldoende vakmensen beschikken.

Met Bouwvoorzorg bieden we zorghuisvesting op maat. Ik ben nauw bij deze projecten betrokken. Met een integrale aanpak ontzorgen we opdrachtgevers. Dat zie je terug in een optimaal eindresultaat, daarmee maken we het verschil.

VRIJDAG • Afstemming planning verkoop / capaciteit tekenkamer. • Overleg toe te passen sanitairpakketten. • Afhandelen openstaande actiepunten met onderwerpen als arbo en lease.

• Uitwerken financiële besparing voor de consument bij een ‘Nul op de meter’ woning. WOENSDAG • Afdelingenoverleg, afstemming tussen diverse afdelingen binnen Roosdom Tijhuis en Bouwcenter Nobel op product en werkwijze. Het is de kern van mijn activiteiten, hier komt alles samen. • Innovatie-overleg ‘slimmer bouwen’ over pilotproject met verbeterpunten voor woningen. • Afspraak met een woningcorporatie over energiezuinige woningen.

DONDERDAG • Overleg voortgang automatisering. Automatisering is voor ons een speerpunt. Zo zijn wij het laatste jaar volop bezig met portaalfuncties voor het delen van informatie met kopers, bouwpartners en medewerkers. Het efficiënt uitwisselen en opslaan van informatie komt het bouwproces op verschillende fronten ten goede en voorkomt faalkosten. • Afspraak met DuurzaamWonen over een zorgproject in Peize. • Bestuursvergadering Bouwgilde Vakademy. Sinds kort ben ik als bestuurslid actief bij de Bouwgilde Vakademy. Het gedegen opleiden van leerlingen voor de bouw is van groot belang. Wij zien de Vakademy als kweekvijver en investeren er graag in. Op die manier Elke dag is anders, zoals deze opening van een zorgcomplex in Assen.

13


Rob van der Velde van Atelier Dutch:

‘Tekenen en rekenen moeten gelijk opgaan’ Samen met verschillende partijen realiseert Roosdom Tijhuis projecten in heel Nederland. Om een hoge kwaliteit te kunnen garanderen, wordt er een beroep gedaan op de kennis en kunde van vaste partners. Bedrijven waar regelmatig mee wordt

14

samengewerkt, krijgen een podium in Fundamenteel. In deze uitgave uitgelicht: Atelier Dutch in Almere.

Atelier Dutch is een vooraanstaande partij als het gaat om gebiedsontwikkeling. Het ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en landschap ontwikkelt totaalconcepten voor woningbouw, zorghuisvesting, retail & leisure en

landschappelijke opgaven. ‘We kunnen tijdens het hele proces de helpende hand bieden’, vertelt Rob van der Velden, managing director van Atelier Dutch. ‘Onze kracht zit in het bieden van totaaloplossingen. Je moet dan denken


aan visie, strategie en schets tot bouwkundig of stedenbouwkundig ontwerp, uitwerking en begeleiding bij de realisatie. Maar het is ook mogelijk dat we ondersteunen bij bepaalde onderdelen.’ Jarenlange ervaring De oorsprong van het bureau ligt in 1985. In 2003 kreeg het de huidige naam. Er is in al die jaren veel kennis en ervaring opgebouwd. Atelier Dutch heeft tien medewerkers in dienst. Het gaat om stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten, bouwkundig projectleiders en tekenaars. Voor ieder project wordt een projectteam samengesteld, afgestemd op de opgave. De verschillende disciplines binnen het bureau werken vaak samen aan massastudies, haalbaarheidsstudies, kleinschalige stedenbouwkundige plannen of gebouwensembles. Zo kan Atelier Dutch prima uit de voeten met grootschalige gebiedsontwikkelingen. ‘Zeker als er meerdere ontwikkelende partijen bij betrokken zijn, worden wij ingeschakeld. Het is namelijk vaak een complex en langdurig proces’, weet Van

der Velden als geen ander. Zijn bureau kwam in 2002 in contact met Roosdom Tijhuis bij project Zwaaikom in Oosterhout. ‘Daar hebben we elkaar leren kennen. Er was gelijk sprake van een klik. Sindsdien wordt er regelmatig en uitermate prettig samengewerkt.’ Meestal komen de stedenbouwkundigen van Atelier Dutch voor Roosdom Tijhuis in actie. ‘Roosdom Tijhuis heeft veel in huis, het ontwikkelt, ontwerpt en bouwt op hoog niveau. Het maakt mooie woningen en beschikt zelf over goede ontwerpers die gepokt en gemazeld zijn. Op die manier kunnen we elkaar mooi aanvullen.’ Een verbindende rol Bij het proces van gebiedsontwikkeling is het zaak om met elkaar het schip de goede kant op te sturen, aldus de managing director. Er zijn meestal meerdere ontwikkelaars, één of meerdere gemeenten en soms bestaande bewoners bij betrokken. ‘De wensen en uitgangspunten komen natuurlijk niet helemaal overeen. Wij kunnen dan een verbindende rol spelen om toch de gezamenlijke droom te verwezenlijken, zonder dat partijen al teveel concessies moeten doen.

Maar het mag ook geen schizofreen plan worden, kortom het is soms best spitsroeden lopen. Daar zit de uitdaging. Daarnaast moeten tekenen en rekenen gelijk opgaan.’ Bij iedere opgave wordt uitgegaan van de locatie, de specifieke context en de uiteindelijke gebruiker. ‘Onze projecten zijn onderscheidend en lijken niet op elkaar. Wij willen iets bijzonders maken en leggen de nadruk op kwaliteit, karakter en identiteit. Ook dat hebben we met Roosdom Tijhuis gemeen.’

15

“Roosdom Tijhuis heeft veel in huis, het ontwikkelt, ontwerpt en bouwt op hoog niveau.”


Procedures vaak kwestie van geduld en lange adem

Gebiedsontwikkeling zorgt voor een stevige basis De bouwsector heeft moeilijke jaren achter de rug. Door een afwachtende houding werden er tijdens de economische crisis weinig huizen verkocht. De bouw van nieuwe woningen liep ook sterk terug. Nieuwbouwprojecten werden uitgesteld of zelfs helemaal afgeblazen. In sommige gebieden was sprake van een heuse bouwstop. Nu het herstel heeft ingezet,

16

neemt de druk op de woningmarkt al weer flink toe. Een inhaalslag lijkt noodzakelijk. De vraag naar goede betaalbare woningen is - zeker in de stedelijke gebieden - erg groot. In populaire plaatsen staan gegadigden in de rij voor een huis. Prijzen stijgen en bieden boven de vraagprijs is inmiddels al geen uitzondering meer, net als vóór de crisis. Nieuwbouwprojecten staan volop in de belangstelling. Verkoopbijeenkomsten worden massaal bezocht. Woningen worden gretig afgenomen. Dat is goed nieuws voor partijen die gronden in beheer hebben en zich met gebiedsontwikkeling bezighouden, zoals Roosdom Tijhuis. Wouter van Drie, coördinator bij Roosdom Tijhuis, bevestig het geschetste beeld. ‘Er is de komende jaren een grote behoefte aan woningen. Dat wil niet zeggen dat consumenten minder kritisch zijn. Kwaliteit is bepalend. Daar spelen we op in.’ Het lijkt op het eerste gezicht simpel. Grond aankopen, woningen ontwikkelen en daarna verkopen. Toch komt er heel

De komende jaren zal Roosdom Tijhuis honderden woningen ontwikkelen in plan Marslanden te Hardenberg.

wat bij kijken. Om nog maar niet te spreken over de risico’s tijdens het proces. Zo moest er het afgelopen decennium door gemeenten en ontwikkelaars flink worden afgeschreven op grondposities. ‘Gebiedsontwikkeling vergt sowieso een lange voorbereidingstijd. Het gaat meestal om een proces van jaren. Daarmee is het vaak een kwestie van geduld en een lange adem’, weet Wouter van Drie uit ervaring. Een goed voorbeeld is Buitenplaats Wijnbergen in Doetinchem, een nieuwbouwplan van 749 woningen. In 2009 werd de procedureovereenkomst gesloten en in 2011 volgde de wijziging van het bestemmingsplan. ‘Nu is bijna de helft van bouwvolume gerealiseerd. In 2024 moet het project gereed zijn.’ Complexe vraagstukken Roosdom Tijhuis heeft een prima naam opgebouwd als plan- en gebiedsontwikkelaar. Het weet van de hoed en


17

In de Bornsche Maten ontwikkelde Roosdom Tijhuis tot op heden 360 woningen. de rand. Sinds het begin van de jaren negentig van de vorig eeuw worden door heel het land gronden opgekocht en in eigen beheer bebouwd. ‘Het maakt je veel minder afhankelijk’, aldus Van Drie. Toch gaat het allemaal niet vanzelf. ‘Je moet constant de markt volgen en zorgen dat je niet achter de feiten aanloopt. Daarnaast krijg je te maken met complexe vraagstukken. Verschillende belangen, financiële zaken, bestemmingsplanprocedures, architectonische en archeologische aspecten, saneringen noem het maar op.’ Roosdom Tijhuis werkt nauw samen met aandeelhouders Bouwfonds Property Development (BPD) en Syntrus Achmea Real Estate & Finance (Saref). ‘Deze drie-eenheid maakt ons sterk. De combinatie van deze partijen zorgt voor een enorme slagkracht.

‘We hebben alles in huis: kennis, kunde, ervaring en investeringsvolume.’

We hebben alles in huis: kennis, kunde, ervaring en investeringsvolume’, stelt de coördinator gebiedsontwikkeling vast. De strategisch ingenomen grondposities worden op termijn benut voor woningbouw, een rol voor het bouwbedrijf van Roosdom Tijhuis. ‘Er is op deze manier een stevige basis om grootschalige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Tientallen jaren vooruit Partijen weten ons te vinden.’ Familiebedrijf Roosdom Tijhuis is sterk geprofessionaliseerd, heeft visie, komt afspraken na, gaat structureel de samenwerking aan en levert een prima kwaliteitsniveau, gericht op de klantbehoefte. ‘De klant staat altijd centraal. We maken waar wat we beloven. Daarbij zijn de lijnen kort en hechten we veel waarde aan duurzaamheid, verklaart Van Drie. ‘Dat alles vertelt zich snel rond. Daarom worden we ook regelmatig benaderd om te participeren in grondposities die we niet in eigen beheer hebben of voor projecten gericht op zorghuisvesting. Alles bij elkaar ziet de toekomst er goed uit, we kunnen op deze manier tientallen jaren vooruit.’


Roosdom Tijhuis bouwt woningen op een gewilde locatie in Groningen

Duurzaam plan Reitdiep: 75 woningen met volop variatie 18

Reitdiep is een gewilde plek om te wonen. De nieuwbouwwijk ligt aan de noordwestzijde van de stad Groningen. In fase 4 van het plan Reitdiep realiseert Roosdom Tijhuis in nauwe samenwerking met Bouwfonds Property Development (BPD) en Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF) 75 woningen. De bouw ging onlangs van start. Planontwikkelaar Erik Baan van Roosdom Tijhuis steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. Project Reitdiep kent op alle fronten een succesvol verloop. ‘Het gaat inderdaad

voorspoedig. Dat heeft zeker met de locatie en de kwaliteit van het plan te maken. Maar ook de constructieve samenwerking met de gemeente speelt hierbij een belangrijke rol.’


Tijdens het gesprek met Erik Baan komen steeds twee begrippen terug. Bij Rietdiep draait het om duurzaamheid en variatie. Het plan heeft een stedelijk karakter en ligt in een landelijke en waterrijke omgeving, vlakbij de Zernike campus. De fraai gekleurde waterhuisjes in de Reitdiephaven genieten grote bekendheid. Daaraan dankt het de naam het Curaçao van het

Noorden. De foto’s van de waterhuisjes staan hoog genoteerd in het overzicht van de meest bekeken plekken ter wereld. Het is de bedoeling dat er in Reitdiep in totaal zo’n 400 woningen worden gerealiseerd. Fase 1 en 2 van het uitleggebied zijn inmiddels afgerond. Roosdom Tijhuis komt nu in beeld, het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 75 woningen. Het betreft fase 4 dat eerder op de planning staat dan fase 3. De gemeente heeft de volgorde omgedraaid. ‘Er bestaat grote belangstelling voor de huizen in Reitdiep’, weet de planontwikkelaar van Roosdom Tijhuis. ‘De start verkoop in de theaterzaal van Martini Plaza trok ruim 200 bezoekers. Groningen is als woonlocatie zeer populair. Het vormt een bruisend middelpunt in Noord-Nederland en heeft alles te bieden wat je van een grote stad mag verwachten.’

Perfecte ligging Vanuit Reitdiep zijn de bewoners snel in het gezellige centrum van Groningen. Het gebied kent vaarverbindingen en veel groen, is goed ontsloten en beschikt over voorzieningen als een basisschool, een supermarkt en een transferium. ‘Uit dat oogpunt is het niet zo gek dat alle grondgebonden woningen binnen drie weken

waren verkocht’, aldus Erik Baan. Er worden door Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis 50 koopwoningen en 25 vrije sector huurwoningen gebouwd. De huurwoningen worden afgenomen door Syntrus Achmea Real Estate & Finance. De grote variatie is opvallend. Van de 75 huizen gaat het om 49

rijwoningen en 26 halfvrijstaande woningen. Ook in deze typen zit weer verscheidenheid in architectuur, maatvoering, inhoud en ligging. Sommigen grenzen aan het water. ‘Door de grote verscheidenheid zijn de huizen interessant voor zowel starters als doorstromers. Er zijn tevens levensloopbestendige woningen met een slaapen badkamer op de begane grond. Door de uiterlijke kenmerken en verschillen ontstaat ook nog eens een zeer gevarieerd beeld.’ De zeer duurzame woningen van Reitdiep zijn groot. Voor fase 4 voert Roosdom Tijhuis alle woningen energieneutraal uit met een EPCwaarde van 0. Het is zijn tijd daarmee ver vooruit. De eis ligt momenteel immers op een EPC-waarde van 0,4. De energiezuinige status wordt bereikt door een goede schilisolatie, maar vooral door het toepassen van zonnepanelen. Van alle woningen wordt één dakvlak volledig uitgerust met deze zonnepanelen. Dat gebeurt via een zogenoemd indaksysteem, zodat er geen dakpannen onder de zonnepanelen nodig zijn. ‘De onderdelen zijn geïntegreerd. Dat is esthetisch wel zo mooi.’ De bouw van de woningen in het westelijke deel van fase 4 is inmiddels begonnen. Het oostelijke deel volgt in het derde kwartaal van 2017. Het is de bedoeling dat alle woningen in de zomer van 2018 zijn opgeleverd.

19


RT Nieuws

Actuele ontwikkelingen binnen Roosdom Tijhuis

20

Laadpalen als extra service Het aantal elektrische auto’s in Nederland neemt sterk toe. De komende jaren zal deze groei verder doorzetten, zo is de verwachting. Roosdom Tijhuis speelt in op die ontwikkeling en heeft sinds kort de beschikking over enkele laadpalen. Deze oplaadpunten zijn beschikbaar voor gasten en eigen medewerkers. Ze zijn geplaatst tijdens de verbouwing van de entree van het kantoor in Rijssen, gelijktijdig werd de parkeergelegenheid aangepast. De oplaadpalen zijn geschikt voor elektrische auto’s en plug-in hybrides. ‘Er komen steeds

meer elektrische voertuigen op de weg. Met de oplaadpunten kunnen we onze gasten beter van dienst zijn’, vertelt Joop Jansen, adjunct-directeur bij Roosdom Tijhuis. ‘Zie het als een extra service. Daarnaast zijn de laadpalen bedoeld voor ons eigen personeel met een stekkerauto. Want daarvan hebben we er inmiddels tien rijden. Dat past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het milieu profiteert door de lage CO2-uitstoot en het is bedrijfsmatig interessant door de lage verbruikskosten’, aldus Jansen.

Een vliegende start voor Roosdom Tijhuis in 2017 Op vrijdag 31 maart jongstleden werd de tweehonderdste koop-/aannemingsovereenkomst ondertekend. Daarmee sloot Roosdom Tijhuis het eerste kwartaal van 2017 heuglijk af. Een prachtige mijlpaal, aangezien dit de eerste keer was dat de onderneming tweehonderd koopwoningen binnen slechts drie maanden tijd heeft verkocht. In het tweede kwartaal van 2017

liep de verkoop gestaag door, waardoor de teller inmiddels op 350 verkochte koopwoningen staat. Een prachtige prestatie waar alle medewerkers trots op mogen zijn! Ter vergelijking: Roosdom Tijhuis sloot het jaar 2016 succesvol af met 414 verkochte koopwoningen.


330 nieuwbouwwoningen op het Eiland De gemeente Oosterhout en ontwikkelaar Zwaaikom CV tekenden op woensdag 12 april 2017 een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van ongeveer 330 woningen op het Eiland in Oosterhout. De bouw van de woningen op het Eiland maakt deel uit van het project Zwaaikom. De verkoop van de woningen start waarschijnlijk eind 2018. Vermoedelijk zal de ontwikkelaar de eerste woningen medio 2019 gaan bouwen.

Zwaaikom CV is een samenwerking tussen Van Arnhem Bouwgroep en Rotij Projecten (een samenwerking tussen Roosdom Tijhuis, Bouwfonds Property Development en Syntrus Achmea Real Estate en Finance). Roosdom Tijhuis zal circa 200 woningen ontwikkelen en realiseren. De heren Companje en van Arnhem van Zwaaikom CV en de heer Willemsen, wethouder van de gemeente Oosterhout, ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst. Wethouder Willemsen is verheugd met de ontwikkelingen van project Zwaaikom: “Na twintig jaar zijn er eindelijk concrete plannen voor het Eiland. De ondertekening van de overeenkomst is dan ook een grote mijlpaal. Met de bouw kunnen we ook tegemoet komen aan de belangstelling om op het Eiland te gaan wonen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze voortvarendheid voor het Zwaaikomgebied samen kunnen vasthouden”.

€ 450.000,-. De koopwoningen zijn beschikbaar voor iedereen die er wil wonen en die het kan betalen. De gemeente Oosterhout vindt het belangrijk dat tien procent van de woningen uit goedkope koop bestaat (tot € 200.000,-) en dat tien procent van de woningen uit sociale huur bestaat. Het is nog niet bekend hoe de woningen er uit gaan zien. Het stedenbouwkundig plan is gereed en de ontwikkelaar gaat straks in gesprek met architecten.

KOOP- EN HUURWONINGEN Op het Eiland van het project Zwaaikom zal de ontwikkelaar zowel koopwoningen als huurwoningen bouwen. Deze bestaan uit grondgebonden woningen en appartementen in diverse prijsklassen. Een deel hiervan zijn sociale huurwoningen. De prijs van de koopwoningen varieert van net onder de € 200.000,- tot circa

BESTEMMINGSPLAN De gemeente Oosterhout werkt momenteel aan een bestemmingsplan. Dit gebeurt in samenwerking met Zwaaikom CV en TopVorm Vastgoed BV. Ook betrekt de gemeente Oosterhout bewoners, organisaties, bedrijven en verenigingen bij de planvorming. Al jaren voert de gemeente Oosterhout met deze partijen

OPENBAAR GROEN GEBIED Voordat er mensen gaan wonen op het Eiland, zal de ontwikkelaar eerst de vuilstort aanpakken en inrichten als een groen gebied. Dit heeft als doel een veilig openbaar groen gebied te creëren dat voor toekomstige bewoners en bezoekers toegankelijk is. Ook zal er een brug geplaatst worden tussen de Korenbocht en de Koningsdijk. Op deze locatie lag vroeger ook een verbinding.

gesprekken over het Zwaaikomgebied, zowel individueel als via informatiebijeenkomsten. Naar verwachting geeft de gemeente Oosterhout nog voor de zomer van 2017 het voorontwerp bestemmingsplan vrij voor inspraak. De gemeente Oosterhout zal dan informatiebijeenkomsten voor de betrokkenen organiseren. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, start de verkoop van de woningen.

21


In onze rubriek Werk & Hobby komt deze keer Anneke Takken uitgebreid aan bod. De 34-jarige kopersbegeleider werkt sinds augustus 2016 bij Roosdom Tijhuis. Anneke woont in Nijverdal, is sinds kort weer vrijgezel en heeft geen kinderen. In haar vrije tijd is ze regelmatig bij de schietvereniging te vinden.

Werk & Hobby 22

Kopersbegeleider Anneke Takken actief in de schietsport ‘Het is één van de meest veilige sporten’ De schietsport wordt vaak als een typische mannensport gezien. Niets is minder waar. Ook vrouwen kunnen prima met deze sport uit de voeten. Er zijn genoeg vrouwelijke sportschutters die hun mannetje staan. Een goed voorbeeld daarvan is Anneke Takken. ‘Ik bedrijf sinds 2009 de schietsport, met veel plezier. Er komt best veel bij kijken, het is gewoon boeiend. Daarnaast is het gezellig bij de vereniging. Dat alles maakt het tot een erg leuke bezigheid.’ Veiligheid voorop Vrienden en collega’s vinden het stoer en gaaf. Het past bij je, krijgt ze vaak te horen. Anneke zocht destijds met haar toenmalige man een gezamenlijke hobby. ‘Tijdens een uitje had ik ooit eens met een luchtbuks geschoten. Dat ging bijzonder goed, ik had er plezier in.’ Anneke meldde zich bij schietvereniging SDVV in Almelo. Een grote club met veel verschillende disciplines om de schietsport te beoefenen. Anneke moest als aspirant-lid een heel traject doorlopen. ‘Het begint met luchtschieten met een luchtgeweer en een luchtpistool. Dan krijg je de basisbeginselen onder de knie en wordt er gehamerd op de veiligheid. Later krijg je training met klein en groot kaliber.’ Na anderhalf jaar mocht de sportschutter een wapenvergunning aanvragen en kon ze haar eigen wapen, een klein kaliber revolver aanschaffen. Volgens Anneke is schieten één van de meest veilige sporten. ‘Je wordt echt heel goed begeleid, veiligheid staat voorop. De trainingen zijn daar ook op gericht en er is altijd een baancommandant

aanwezig.’ De medewerker van Roosdom Tijhuis kreeg de smaak te pakken en richtte zich op het schieten met groot kaliber geweer en pistool. Ze schiet met een groot kaliber .223 geweer, in dit geval een target rifle Remington 700 police. Daarmee doet ze mee aan PG100 wedstrijden (precisie geweer) door heel Nederland. Al vindt ze militair pistoolschieten ook interessant. ‘De schutter doet het, maar de kwaliteit van je materiaal is ook van groot belang. Ik hoop de komende tijd meer wedstrijden te schieten en een hoger niveau te halen. Dat is het doel.’ Anneke weet wat er nodig is om goed te presteren. ‘Je moet voor jezelf rust creëren. Dat lukt door je ademhaling volledig onder controle te hebben. Daarnaast komt het aan op concentratie en de juiste focus. Het geeft een geweldige kick als je van 100 meter afstand de roos raakt, zeker als het lukt om in groepjes te schieten, dus zoveel mogelijk schoten in de roos. Dat is de uitdaging. In een wedstrijd is het een schot per roos, je bent gauw een half uur bezig met 35 tot 40 schoten.’ Juiste mix Anneke volgde de opleidingen MBO Bouwkunde en HBO Bouwtechnische Bedrijfskunde. Ze begon na haar studie als werkvoorbereider bij Aan de Stegge in Goor. Later als medewerker frontoffice bij Woningstichting Hellendoorn en tot vorig jaar als kopersbegeleider bij Groothuis Wonen. Inmiddels heeft Anneke haar draai gevonden bij Roosdom Tijhuis. Ze trad augustus 2016 in dienst als kopersbegeleider. ‘Je bent de schakel tussen koper en je werkomgeving. De begeleiding gebeurt van A tot Z, oftewel vanaf het tekenen van het contract tot en met de oplevering van de woning. Het is een mooie baan met de juiste mix. Een combinatie van techniek, sociaal en commercieel, dat ligt me wel. Het geeft veel voldoening als je klanten een blij gevoel kunt geven.’ Volgens Anneke heeft Roosdom Tijhuis het prima voor elkaar. De processen verlopen gestructureerd en alle technische voorzieningen zijn in huis. ‘We lopen voorop. De voormalige showroom is omgetoverd in ‘de woonkamer’ zoals we het noemen, waar klanten profiteren van alle moderne mogelijkheden inclusief de nieuwe VRruimte. Dat is heel prettig werken.’


Projectenoverzicht PROJECTEN IN UITVOERING

Apeldoorn Zuidbroek

TOEKOMSTIGE PROJECTEN

Plaats Plan

Wapenveld Griftstaete

Plaats Plan

Almelo

Nijrees Noord

Vianen Lodewijck

Almelo Nijrees

Amerongen

Amerongse berg

Groningen Reitdiep

Amstelveen

De Scheg

Apeldoorn

Bouw voor zorg

Hilversum

Apeldoorn

Bouw voor Zorg De Bornsche Maten

Anna’s Hoeve

Assen Kloosterveste

Twello Fliertbuurt

Borne

Biddinghuizen

Leuvenheim Arnhemstestraat

Doetinchem Wijnbergen

Blaricum Blaricummermeent

Numansdorp Meestoof

Ede Kernhem

Borne

Bornsche Maten

Eerbeek Lombok

Den Haag

Vroondaal Staete

Kerkdriel

Kerkdriel noord

BOUWKAVELS IN VERKOOP

Hardenberg Marslanden

Diepenheim

Loohof

Plaats Plan

Haren

Harener Holt

Doetinchem Dichteren

Almelo

Hengelo (ov)

Landmanserve

Druten

Beilen Nagtegaal

Hilversum

Anna’s Hoeve

Ede Kernhem

Brummen Engelenburgerlaan

Houten

Bouw voor Zorg

Haren

Harener Holt

Coevorden

Kampen Stationskwartier

Hengelo (gld)

De Kwekerij

Deventer Spijkvoorderenk

Didam Kerkwijk

Holten

Hof van Holten

Didam Loilseveld

Leuvenheim

Kampen Stationskwartier

Doetinchem Wijnbergen

Lopik Molenhof

Krimpen aan den IJssel Ravesteyn

Hellendoorn

Hellendoorn Noord

Losser

De Saller

Leek

Oostindie

Holten

De Kol

Nieuw Beijerland

Aan de kreek

Losser

De Saller

Kampen Stationskwartier Oosterhout

Nieuw-Beijerland

Aan de Kreek

Nieuw-Beijerland

Aan de Kreek

Oostwold

De Gaveborg

Oud-Loosdrecht

Op Koers

Rotterdam

Villapark Onderweg

Rijswijk

t Haantje

Rijssen

Het Nieuwe Veer

Steenwijk (Tuk)

Bergstein

Stolwijk Bovenkerk

Rijssen

Opbroek

Hengelo (GLD)

De Kwekerij

Tilburg Koolhoven

Steenwijk Tuk

Kampen

Het Stationskwartier

Tuk Bergstein

Tilburg

Losser

De Saller

Twello

Wijhe

Noorder Koeslag

Vianen Vijfheerenlanden

Waterparc Veluwemeer

Bouw voor Zorg

Koolhoven Buiten

Zwolle Stadshagen

Groningen Reitdiep

Nijrees Noord

Ossehaar “De Velden” 2.1

Nieuwbouw Leuvenheim

De Zwaaikom

De Schaker

Wijhe

Noorder Koeslag

Zevenhuizen

Bouw voor Zorg

PROJECTEN IN VERKOOP Plaats Plan Almelo

Nijrees Noord

Assen Kloosterveste Alpen aan den Rijn

De Stadspoort

Borne

Bornsche Maten

Brielle Nieuwland-Oost Brummen

Brummen, Koppelenburg

Coevorden

Ossehaar ‘De Velden’

De redactie wenst u een prettige zomervakantie

Didam Kerkwijk Diepenheim Loohof Holten

De Kol

De redactie:

Druk:

Kampen Stationskwartier

Angela Vorsselman

Grip op Media

Den Haag

Huub Meilink

Vroonpoort

Krimpen aan den IJssel Ravesteyn Leek

Richard Stegers

De Hoven

Grafische vormgeving: Bloemendaal in Vorm

Lopik Molenhof

Verder werkten mee:

Losser

De Saller

Gert-Jan ten Brinke, Marco Wijntje, Gerard van As,

Beeldmateriaal:

Nieuw-Beijerland

Aan de Kreek

Richard Pasop, Ilona Egbers, Iwan Velthuis, The Virtual

Studio 81

Tilburg

Koolhoven Buiten

Dutch Men, Cornelis Poppe, Joop Jansen, Rob van der

IM-RO

Tynaarlo Rietwijk

Velde, Wouter van Drie, Erik Baan, Meindert Koopman,

ArchiVision

Zevenhuizen Zevenhuizen-Oost

Anneke Takken.

Huub Meilink Eigen opnamen

23


Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis bezoekadres Jutestraat 8 Rijssen telefoon 0548 85 42 20 bezoekadres Rivium Westlaan 42 Capelle a/d IJssel telefoon 010 288 83 33 postadres Postbus 237 7460 AE Rijssen e-mail info@roosdomtijhuis.nl website www.roosdomtijhuis.nl

Roosdom Tijhuis Planontwikkeling Jutestraat 8 Rijssen telefoon 0548 85 42 20 bezoekadres Rivium Westlaan 42 Capelle a/d IJssel telefoon 010 288 83 33 postadres Postbus 252 7460 AG Rijssen e-mail info@roosdomtijhuis.nl website www.roosdomtijhuis.nl bezoekadres

Roosdom Tijhuis | Fundamenteel 41  

Twee keer per jaar publiceert Roosdom Tijhuis de Fundamenteel, het bedrijfsmagazine met het laatste nieuws van én rondom Roosdom Tijhuis.

Roosdom Tijhuis | Fundamenteel 41  

Twee keer per jaar publiceert Roosdom Tijhuis de Fundamenteel, het bedrijfsmagazine met het laatste nieuws van én rondom Roosdom Tijhuis.

Advertisement