Page 1

Incremental growth BV. Doshi

Mefie Incremental


Opdrachtgevers: Opdracht: Programma: Project team: Lokatie: Jaar: Verantwoordelijk voor: Bijzonderheden:

ENVIU Rotterdam, Innovators in Sustainability Prijsvraag voor huisvesting voor de middle income class In Ghana Woning I.s.m. Olga Peek Kustgebied Ghana 2010 Team verantwoordelijk voor het totaal Betrokken geweest bij het initiatief en de voorbereidingen van de prijsvraag.

MEFIE INCREMENTAL Mefie Incremental betekent ‘my incremental house‘ in Twi, de eerste taal van Ghana. Mefie Incremental was een prijsvraaginzending voor een huis voor de ‘middle income class’ in Ghana. Het ontwerp haakt zowel op architectonische- als op stedenbouwkundige schaal in op de principes van ‘incremental housing’. Het basisontwerp biedt onderdak, is bestend tegen inbraak, zon, wind, regen en ongedierte en voorziet in elementaire voorzieningen als water en riool. Met het oog op de uiteenlopende behoeften en groottes van families wordt de vormgeving en de wijze en snelheid van expansie vervolgens overgelaten aan de bewoners zelf. De woningen onderling vormen een clustering waarin de sociale ruimtes naar elkaar gericht zijn ten behoeve van de cultuurgebonden levendigheid en interactie. Tegelijkertijd hebben bewoners ook hun privé binnen- en buitenplaats voor privacy en comfort. De woningen kunnen compact gebouwd worden à 50 woningen per Hectare, hierdoor ontstaat voldoende lokale koopkracht om voorzieningen als een apotheek en een care-centre in de nabije omgeving te kunnen vestigen.


Portfolio Roos Limburg prj.mefie incremental  

portfolio urban design