Page 1

V i e r k e e r p e r j a a r d ĂŠ n i e u w s b r i e f m e t i n fo r m at i e u i t d e t ea m s

17e editie november 2009 www.aletta.nl

Met school naar de bios

de ko n tij

Sportdag in Stadskanaal

rw

ijs

Verhuizing van de kas

Pr ak

TEAMTIME


Vergaderdata Centrale ouderraad Deelraad bovbouw H/V

di 15/12 wo 2/12

Deelraad onderbouw

do 3/12

Deelraad bovbouw vmbo di 8/12 Deelraad PrO

wo 9/12

ouderraad@aletta.nl

Locaties Laan van de Sport Hoofdlocatie (VMBO, HAVO, VWO) Laan van de Sport 4 9603 TG Hoogezand tel. 0598-350250 fax 0598-350255

Van Heemskerckstraat Praktijkonderwijs Van Heemskerckstraat 119a 9601 HC Hoogezand tel. 0598-361461 fax 0598-398036

Verhuizing van de kas

Vanaf 31 augustus is dhr. Toppen met zijn leerlingen begonnen met de verplaatsing van de kas aan de Erasmusweg. Het is de bedoeling dat de kas wordt gedemonteerd en bij de nieuwe dierenweide aan de Van Heemskerckstraat wordt herplaatst. Dit zal waarschijnlijk een heel schooljaar in beslag nemen. Van deze operatie zal door leerlingen van klas 2a verslag worden gedaan op de site van het Praktijkonderwijs. Zij hebben alvast een rondleiding gehad.... Bij het demonteren van de kas zijn tot nu toe 3 ramen gesneuveld. Een raam is 115 cm lang en 66 cm breed. In totaal moeten er 334 ramen uit de kas gehaald worden. Al met al een hele klus! Wordt vervolgd!


Beste ouders / verzorgers Deze teambrief gaat naar alle ouders en verzorgers van leerlingen in de deelschool Praktijkonderwijs. Via deze brief houden we contact en informeren we u over de gebeurtenissen in de Praktijkschool en de klas. Wilt u meer informatie of misschien iets meedelen dan kunt u bellen (0598) 361 461. U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter. Alle leerlingen hebben aan het begin van dit schooljaar een brochure over het Praktijkonderwijs meegekregen naar huis. Het boekwerkje is uitgebracht om ouders, leerlingen, leerkrachten in het basisonderwijs en stagebedrijven nog beter te informeren over het Praktijkonderwijs. Als er na het doorlezen van de brochure nog onduidelijkheden zijn horen we graag van u.

Het schooljaar is weer gestart met introductiedagen. Er wordt weer flink geleerd, gesport en stage gelopen. Van een aantal van de gebeurtenissen is een verslagje gemaakt voor deze Team Time. Tijdens de informatieavond in september hebben zich vier nieuwe kandidaten aangemeld voor de ouderraad van de deelschool. Daar zijn we heel erg blij mee. Ook de leerlingen hebben hun eigen leerlingenraad. Hierin worden voor leerlingen, en ook voor ons, belangrijke punten besproken. Uit de eerste gesprekken blijkt dat de leerlingen kritisch maar positief meedenken over het reilen en zeilen binnen de praktijkschool. Samen met u proberen de leerlingen en docenten er weer een goed leerjaar van te maken. Dat zal vast wel lukken, want samen zijn we sterk!

H. Blik, teamleider


Boomplantdag

Van de vader van Bert van der Heide kreeg de school een slangenden of apenboom (Araucaria araucana). Het is een altijd groene boom met grote stekels. De boom kan wel 40!! meter hoog worden. De leerlingen van groep 1b hebben voor de boom een mooi plekje gevonden. Volgens de leerlingen loopt meester Van der Werf achter de rollator als de boom volwassen is.

Sportdag in Stadskanaal

We zijn met de 1e en 2e klas naar Stadskanaal geweest voor de jaarlijkse atletiekdag. We hadden 6 onderdelen die met aardig groot succes zijn volbracht. Verspringen en hoogspringen leverde geen opvallende records op maar speerwerpen leverde een worp van Ali van maar liefst 20 meter op. Bij het kogelstoten presteerden sommige meiden het om voorbij de 7 meter te stoten.


De sprint werd door sommige jongens onder de 10 seconden afgelegd. Thomas was de snelste in 9,18 seconden. De duurloop was het terrein van de jongens met conditie. Robert-Jan was de rapste in 5min14. Stefanie deed de zelfde afstand in 7 minuten. We hebben ook meegedaan aan een uniehockeytoernooi. Bij beide klassen leverde dat een beker op. Groep 3 van de 1e klas haalde de 1e prijs en in klas 2 kwamen we met een 2e prijs thuis. Het was een geslaagde dag ondanks het weer.


7 oktober 2009 Dr Aletta Jacobs College Praktijkschool in bedrijf Hoe wordt er gewerkt in de deelschool voor Praktijkonderwijs? Op die vraag hebben de leerlingen en docenten van de Praktijkschool een antwoord gegeven. Leerkrachten en directies van de basisscholen in Hoogezand-Sappemeer en omgeving werden in de gelegenheid gesteld om rond te kijken in het gebouw aan de Van Heemskerckstraat. Het bezoek aan de school werd gearrangeerd na een overleg tussen de directies van het Bao en VO. Na het lunchbuffet, samengesteld en georganiseerd door leerlingen uit de richtingen Zorg & Welzijn en Dienstverlening, werden de belangstellenden toegesproken. In zijn welkomstwoord benadrukte algemeen directeur meneer Klaverkamp de zin van een goed overleg tussen het Bao en het PrO. Met nadruk waar het gaat om de doorstroom van de leerlingen. “De docenten en zorgadviseur van de Praktijkschool zijn graag bereid de collega’s in het Bao te ondersteunen in hun gesprekken met leerlingen en ouders die verwezen (kunnen) worden naar het Praktijkonderwijs”.

Meneer Blik, teamleider van het praktijkonderwijs, legde ook in zijn voorlichting de nadruk op de doorstroom van leerlingen vanuit het Bao naar het VMBO (met LWO) en naar het Praktijkonderwijs en vervolgens het MBO. De zogenaamde “startkwalificatie” werd daarbij extra toegelicht. Duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen de “moet-route” en de “mag-route” met betrekking tot de doorstroom naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Na de theoretische inleidingen stonden de deuren van de praktijklokalen open. Leerlingen van de klassen 3 en 4 toonden hun kunnen tijdens praktijklessen. Alle praktijkrichtingen in het PrO werden toegelicht: Zorg&Welzijn, Dienstverlening, Techniek en Groen. Ook was er uiteraard aandacht voor de stages in de omgeving van de school en de bedrijfsstages. Ouders met vragen over de doorstroom van hun zoon of dochter kunnen altijd contact opnemen met de mentor.


Met school naar de bios Donderdagmiddag 8 oktober heeft de hele school een bezoek gebracht aan de bioscoop. Daar hebben we kunnen genieten van de Nederlandse film: Spangas. Een prachtige film over een klas die op survival gaat in de Ardennen in België.

De film in het kort: De leerlingen van het ‘SpangaliS‘-college verlaten de schoolbanken en gaan op een actieve werkweek naar de Ardennen. Docent Jochem heeft er zin in en gaat als begeleider mee evenals docente Engels Madge, die niet echt zit te wachten op een week slapen in een tent. Aangekomen in het bos bij het basiskamp is het de bedoeling dat de leerlingen in teams allerlei opdrachten uitvoeren, maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Hierdoor komen ze soms zelfs in gevaarlijke situaties terecht. Tijdens het hoogtepunt van de werkweek, ‘de dropping‘, is er een hevige concurrentiestrijd tussen beide groepen en is de zekerheid van een goede afloop ver te zoeken. Samenwerken zal moeten om veilig de weg naar het kamp terug te vinden.

tt_pro_november_2009_review  

Sportdag in Stadskanaal Verhuizing van de kas i j s 17e editie november 2009 www.aletta.nl V i e r k e e r p e r j a a r d é n i e u w s b...