Page 1

V i e r k e e r p e r j a a r d ĂŠ n i e u w s b r i e f m e t i n fo r m at i e u i t d e t ea m s

17e editie november 2009 www.aletta.nl

V4 tussen de sterren Excursie Dwingeloo

Uitwisseling Polen

De slaag/zakregeling wordt in de toekomst aangescherpt.

uw bo

Slaag/zakregeling

Vw o

'Jai bant een leleke lauwe ap'

Bo ve n

TEAMTIME


Beste ouders,

Vergaderdata Centrale ouderraad Deelraad bovbouw H/V

di 15/12 wo 2/12

Deelraad onderbouw

do 3/12

Deelraad bovbouw vmbo di 8/12 Deelraad PrO

wo 9/12

ouderraad@aletta.nl

Locaties Laan van de Sport Hoofdlocatie (VMBO, HAVO, VWO) Laan van de Sport 4 9603 TG Hoogezand tel. 0598-350250 fax 0598-350255

Van Heemskerckstraat Praktijkonderwijs Van Heemskerckstraat 119a 9601 HC Hoogezand tel. 0598-361461 fax 0598-398036

Aan het ‘thuisfront’ van onze leerlingen in de bovenbouw van het VWO Periode 1 is alweer voorbij, inclusief de toetsweek. Donderdag de 12e krijgt ieder z’n cijferoverzicht mee en hebt u de mogelijkheid om via een bijgeleverd formulier 10-minuten-gesprekken aan te vragen met docenten van uw kind(eren). De 6e-klassers zien het centraal examen met rasse schreden naderen en hebben in grote getale afgelopen vrijdag de Open Dag van de RUG bezocht. De 5e-klassers bevinden zich relatief in de luwte. De 4e-klassers moeten voldoen aan de nieuwe slaag/zakregeling, die u in de ze Team Time aantreft (en al langer op onze VWO-site). De 3e-klassers hebben heel voorzichtig kennis gemaakt met het verschijnsel ’toetsweek’. Sinds het begin van dit schooljaar hebben we ons opnieuw toegelegd op het bestrijden van absenteïsme, o.m. voor aanvang van het eerste lesuur. Daar hebt u van gehoord, neem ik aan. We hebben ontdekt dat het verzuimbestand er ernstiger uitziet dan het is, omdat nogal wat leerlingen, die hersteld weer naar school komen, geen ‘beterbriefje’ hebben afgegeven op de administratie en daardoor langer dan nodig ziek gemeld staan. Dus verzoek ik u vriendelijk om uw kind op de eerste dag dat hij/zij na ziekte weer naar school gaat een ‘beterbriefje’ mee te geven. Over ziekte gesproken: mevrouw Molendijk is thuis, herstellend van een ingrijpende operatie. Het gaat goed met haar. We zijn nog aan het zoeken naar een vervanger in de 3e klassen. Daar zullen we, verwacht ik, deze week in slagen. Ik wens u en uw kinderen een goede (winter)periode 2!

J. Westerhof teamleider bovenbouw Atheneum/Gymnasium


Belangrijke data:

Donderdag 12 november Rapporten en herkansingsbriefjes uitdelen Donderdag 19 november Herkansingen Maandag 23 november Contactavond Vrijdag 4 december Profielwerkstuk inleveren Dinsdag 8 december V3 naar Oldenburg Woensdag 9 december H3 naar Oldenburg Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari: Kerstvakantie Donderdag 21 januari Toetsweek periode 2 (3e klassen vanaf maandag 25 januari)


Uitwisseling Polen: 'Jai bant een leleke lauwe ap'

We zullen ze missen, de Polen. En andersom zijn ze ook wel een beetje aan ons gehecht geraakt: Die rare lui uit Hoogezand met hun blauwe onderarmen, vol gekrabbeld met Poolse zinnetjes. In ruil voor deze kennis van het Pools hebben onze leerlingen de belangrijkste zinnen uit de Nederlandse taal aan de Polen geleerd, waaronder het juweeltje uit de titel. Wanneer de Polen naar Nederland komen, zullen ze zich dus feilloos weten te redden. Dat dit gaat gebeuren, daar twijfelen de leerlingen niet aan. En met de Hongaren moet ook contact gehouden worden. Zolang je een beetje Engels kunt spreken, kun je met wat handen- en voetenwerk blijkbaar best vrienden maken over de Europese grenzen heen. En vriendschappen moet je onderhouden, onder andere door de ander bij je thuis uit te nodigen.


Samen hebben ze dan ook heel wat beleefd. Ze hebben meegedaan aan workshops op het terrein van dans, creativiteit, koken en Poolse cultuur en het geleerde op vrijdagmorgen voor de hele groep gepresenteerd. De rondleidingen in Olsztyn en Gdansk (het Amsterdam van de Oostzee) waren leerzaam, maar dat mocht de pret niet drukken. Zolang er ook maar een beetje vrije tijd bij zat. De avonden waren voor de meeste leerlingen waarschijnlijk nog het leukst (en het meest leerzaam, al beseffen we het zelf soms niet). In ieder geval weten ze nu allemaal wat het nut van een uitwisseling is: Je leert een heleboel over andere landen en culturen, maar tegelijkertijd leer je ook het een en ander over jezelf. Waar je grenzen liggen,en waar niet, bijvoorbeeld. Het is helaas voorbij. De rare etenstijden, de levensgevaarlijke zebrapaden, de tastbare erfenis van het communisme en de goedkope winkels. Sommigen doken zelfs al op de terugweg weer in de boeken om de achterstand op hun klasgenoten in te lopen, maar er is vooral veel nagepraat over deze bijzondere week.


V4 tussen de sterren Op dinsdag 26 augustus 2009 zijn de leerlingen van vwo 4 met een NG/NT profiel naar het Nederlands instituut voor Radio Astronomie te Dwingeloo geweest. Het is dit jaar namelijk het jaar van de sterrenkunde. Een verslag van twee deelnemers: Marleen en Demy De leerlingen gingen ’s morgens om 10 uur weg met de bus. Aangekomen bij Astron werden we verwelkomd met wat drinken en koek. Na een kwartiertje werden we meegenomen naar een lokaal. Daar kregen we een diavoorstelling over astronomie. We kregen uitleg over de werking van de radiotelescopen die in Westerbork staan. Ook hadden we het over sterren en enkele leerlingen waren benieuwd of er leven was op Mars. Ook kwam het onderwerp ‘zwart gat’ aan de beurt. Er werd verteld wat er met je zou gebeuren wanneer je in een zwart gat zou komen. Het onderwerp LOFAR kwam ook ter sprake. De presentatie duurde ongeveer een uur lang. Daarna kregen we een rondleiding door het gebouw. We kregen allerlei dingen te zien en daarbij werd veel verteld. Aan het eind van de rondleiding kregen we nog een lunch aangeboden. Het was een interessante dag en we zijn veel nieuwe dingen te weten gekomen.


Slaag/zak-regeling

Op de ouderavond van V4 en V5 werd gevraagd naar de toekomstige zak/slaagregeling m.b.t. de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde. De brief van de staatssecretaris daarover is inmiddels aangekomen! De regeling ziet er als volgt uit: Voor leerlingen die in het schooljaar 2011-2012 examen afleggen en waarvoor in 2012 de uitslag wordt vastgesteld (geldt dus voor de huidige V4 en voor de zittenblijvers in V5 en H4), zullen de volgende aanvullingen op de bestaande zak/slaagregeling gaan gelden: 1. Alle leerlingen moeten gemiddeld een voldoende halen voor het centraal schriftelijk examen. Een leerling is dus gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5. 2. Leerlingen in het havo en vwo mogen hooguit één vijf voor het eindcijfer van de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde scoren. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat hooguit één vijf voor Nederlands en Engels behaald mag worden. Een leerling is dus gezakt als a) er meer dan één vijf voor deze vakken wordt gescoord; b) er een vier of lager voor een van deze vakken wordt gescoord.

CultuurProfielSchool en Universum Synthese van α en β

Onze school is nu sinds drie jaar Universumschool en probeert daarnaast ultuurprofielschool te worden. Het eerste project beoogt meer leerlingen met een NT en NGprofiel af te leveren , met name Havo-meisjes. Cultuurprofielscholen streven naar het opzetten van een leerlijn cultuureducatie. Bij cultuureducatie neemt de reflectie van de leerling op zijn positie “in de wereld” een belangrijke plaats in. In de derde klassen proberen we beide projecten naar elkaar toe te laten groeien door het opzetten van het “vak” technisch ontwerpen. Tijdens de werkmiddagen in periode 3 en 4 zullen verschillende modules worden uitgevoerd die techniek, kunst, esthetiek, design en ethiek in zich verenigen. We houden jullie van deze nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

tt_bov_vwo_november_2009_review  
tt_bov_vwo_november_2009_review  

V w o 17e editie november 2009 De slaag/zakregeling wordt in de toekomst aangescherpt. www.aletta.nl Excursie Dwingeloo 'Jai bant een lele...