Page 9

K U K A M UA K WA M I KO N O

Maelezo: jinsi ya kumkamua ng’ombe kwa mikono

2 Ongeza kidole chako cha kati na halafu ukamue taratibu kutoa maziwa kwenye njia ya chuchu.

3 Ongeza kidole chako cha pete na ukamue taratibu.

4 Ongeza kidole chako cha mwisho na ukamue kwa mara ya mwisho. Katika shughuli yote ya kukamua, usivute chuchu.

C o pr py ot ri ec gh te t d

1 Kamata chuchu vizuri kwa kuzungusha kiganja chako na kidole gumba pale chuchu inapoanza ili hupata maziwa yote kwenye chuchu.

5

Rudia hili mpaka kiwele kiwe kitupu.

Kukanda mara nyingi hutumika kama njia ya kukamua, inamaanisha kuvuta maziwa ndani ya chuchu na kidole gumba na kidole cha shahada. Hii husababisha uchungu kwa ng’ombe na huenda akaonyesha kwa kupiga teke. Usitumie njia hii. 24

CO W S I G N A L S - M S I N G I

Cow Signals Msingi  
Cow Signals Msingi