Page 8

U K A M UA J I K WA U S A F I

Usafi wa ukamuaji Usafi katika shughuli ya kukamua ni muhimu. Usafi wa kiwele, mtu anayekamua, na vifaa husababisha afya kwa ng’ombe, kiwango kizuri cha maziwa na walaji wenye afya.

C o pr py ot ri ec gh te t d

Kila kitu lazima kiwe safi

Ng’ombe mwenye afya

Viwele safi

Maziwa bora

Mikono safi

Vyombo safi Walaji wenye afya

Maziwa bora husababisha afya na huleta mapato zaidi yanapouzwa. 20

CO W S I G N A L S - M S I N G I

Cow Signals Msingi  
Cow Signals Msingi