Page 11

MAJI

Unywaji wa maji Maji safi

Kila ng’ombe anatakiwa kupata maji safi bila kipimo, siku nzima. Maji yawepo kwenye sehemu ya maji. Hakikisha kisiwe juu sana, kuhakiksha kwamba kila ng’ombe anaweza kunywa kwa urahisi.

Safi = bila uchafu, hayana harufu, hayana ladha

C o pr py ot ri ec gh te t d

Kielelezo cha unywaji wa maji kwa siku ya kawaida (nyuzi joto 30), kwa siku:

+

Ndoo moja = lita 10

Ng’ombe anayekamuliwa: ndoo 10-14 za maji

+

Ndama wa umri wa mwaka 1: ndoo 2-4 za maji

Ng’ombe ambaye hakamuliwi: ndoo 5-7 za maji

+

+

Ndama wa siku 14: lita 1-2

Dume: ndoo 5-7 za maji

LISHE NA MAJI

+

47

Cow Signals Msingi  
Cow Signals Msingi