Page 1

Historien om  Hammarby  Sjöstad   Industriområdet  som  blev  e7   hållbart  bostadsområde.  

Bild från:  tengbom.se  


Det började  med  en  bra  idé   Länge  var  Hammarbyhamnen  e7  stort   industriområde,  med  flera  tunga  industrier.   Men  när  fler  och  fler  företag  fly7ade  sin   produkHon  någon  annanstans,  började   området  förslummas.  Marken  behövde   användas  Hll  något  ny7.  Så  föddes  idén  om  e7   hållbart  bostadsområde.    


Industriområdet Hammarbyhamnen   Industrierna  har  länge  trängts  på   stränderna  runt  Hammarby  sjö.  Från  början   fanns  här  många  texHlindustrier,  men  på   1800-­‐talet  etablerade  sig  fler  typer  av   Hllverkning,  som  Liljeholmens  stearinfabrik   och  Barnängens  tekniska  fabrik.  När   fabrikerna  lämnade  området  på  1970-­‐  och   80-­‐talen  och  Hammarbyhamnens  roll  som   godshamn  minskade,  började  Hammarby   industriområde  förslummas.  Vad  skulle   kommunen  använda  marken  Hll  nu?  

Bild från:  myra.eu  


Bostadsområdet växer  fram   I  början  90-­‐talet  lade   stadsbyggnadskontoret  fram  en  plan  för   bebyggelse  av  området.  Nu  skulle  det  fyllas   med  bostäder!  1994  stod  de  första   bostäderna  färdiga  och  sedan  dess  har   området  vuxit  i  takt  med  a7  bostäderna   blivit  fler.  NuförHden  är  Hammarby  Sjöstad   e7  av  Stockholms  största  pågående   stadsbyggnadsprojekt.  Stadsdelen  är   modern,  miljöanpassad  och  präglas  av   innerstadskänsla.  När  den  är  klar  kommer   28  000  personer  a7  bo  här.    


Hammarby sjöstad  idag   Med  si7  a7rakHva  läge  vid  va7net  och   grönområden,  och  sina  bra  kommunikaHoner  in   Hll  city,  är  det  populärt  a7  bo  i  Sjöstan,  som  det   kallas  av  stockholmarna.  Förutom  bostäder,   finns  här  många  restauranger,  buHker  och  annan   service  som  man  behöver  i  vardagen.  Invånarna  i   Sjöstan  kan  också  stoltsera  med  Stockholms   enda  slalombacke.  På  vintern  är  tvärbanan  full   med  folk  som  kånkar  på  skidor  och  pjäxor  –   vilket  är  en  ganska  rolig  syn  mi7  i  huvudstaden!   I  Hammarby  Sjöstad  finns  också  Park  Inn  by   Radisson  Stockholm  Hammarby  Sjöstad,  som  är   populärt  bland  dem  som  vill  upptäcka  Sjöstan,   eller  ska  på  e7  evenemang  i  Globen  som  inte   ligger  så  långt  bort.     Fotograf:  Alexander  Teglund  

Historien om Hammarby Sjöstad  
Historien om Hammarby Sjöstad  

Läs historien om Hammarby Sjöstad i Stockholm - industriområdet som blev ett hållbart bostadsområde.

Advertisement