Issuu on Google+

folder_Opmaak 1 07-11-12 11:42 Pagina 2

Laan van de Sport 2 | 9600 AJ Hoogezand | Telefoon: 0598 - 364900 | www.kwartierzorgenwelzijn.nl

In deze folder vindt u alle informatie over het scholingsaanbod. Op de achterzijde staat vermeld hoe u zich aan kunt melden. Zorg dat u zich op tijd aanmeldt, er is soms beperkt plaats.

Alle informatie is ook terug te vinden op:

www.kwartierzorgenwelzijn.nl

SCHOLINGSAANBOD STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Kwartier Zorg & Welzijn biedt scholing aan, bedoeld voor vrijwilligers (organisaties) uit de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Deze scholing is gratis.


folder_Opmaak 1 07-11-12 11:42 Pagina 3

THEMABIJEENKOMST: FISCALE REGELGEVING OMTRENT VERGOEDINGEN • Ontvangen uw vrijwilligers wel eens een (on)kostenvergoeding? • Huurt u wel eens iemand in om op te treden? • Huurt u wel eens een docent in? Eén of meer van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan kan het zijn dat u dan met de belastingdienst te maken krijgt. Natuurlijk is het toegestaan om vergoedingen te verstrekken, alleen in een groot aantal gevallen zijn er voorwaarden aan het betalen van vergoedingen verbonden. Om naheffingen bij een controle van de belastingdienst te voorkomen is het goed om op de hoogte te zijn van de fiscale regelgeving omtrent het betalen van vergoedingen. Datum: Tijd: Locatie: Door: Minimaal aantal deelnemers: Aanmelden voor:

Maandag 10 december 19.30 – 22.00uur ’t Spinneweb, Burgemeester Jonkerstraat 11a. Kwartier Zorg & Welzijn, Dhr. M. Baptist 15 3 december

CURSUS: VERGADERTECHNIEKEN VOOR (ASPIRANT) BESTUURSLEDEN Tijdens deze cursus worden diverse thema’s op het gebied van vergaderen behandeld. Afhankelijk van kennis, ervaring en leerbehoefte krijgt een onderwerp meer of minder aandacht. De cursus bestaat uit 4 avonden. De onderwerpen die aan bod komen zijn: • Vergaderrollen (welke rollen zijn er en welke rol past goed bij jou?) • Vergaderdoelen • Vergaderregels • Besluitvorming • Verantwoordelijkheden van bestuursleden • Notuleren • Communicatie (verbaal en non-verbaal) • Vergadertechnieken • Waar gaat het mis en wat kan je er aan doen? Data: Tijd: Locatie: Door: Minimaal aantal deelnemers: Aanmelden voor:

Dinsdag 19 februari, 5 maart, 19 maart en 23 april. 19.30 – 21.30uur De Kern, Rembrandtlaan 72a Blide b.v., Mevr. D. Venekamp 12 5 februari


folder_Opmaak 1 07-11-12 11:42 Pagina 4

WORKSHOP: ‘ VRIJWILLIGERS MET BAGAGE’ ‘Eigen kracht aanboren en iedereen naar betaald werk’, dat lijkt het motto voor de komende jaren te zijn. Iedereen wordt gestimuleerd om actief deel te nemen aan de maatschappij en vrijwilligerswerk kan een goede opstap zijn naar een baan. Voor een aantal mensen is ook die stap naar vrijwilligerswerk groot, als gevolg van diverse omstandigheden. Maar met de juiste begeleiding kunnen ook deze mensen een waardevolle vrijwilliger zijn voor een organisatie. Dat is natuurlijk prachtig en tegelijkertijd stelt het organisaties voor vragen: • Wat moet ik weten over de achtergrond van psychische klachten? • Welke gedrag komt voort uit de problematiek en hoe kan ik daar het best op reageren? • Wat kunnen we wel en niet verwachten van een vrijwilliger die een psychiatrische aandoening heeft? • Hoe kunnen we mensen uit deze groep vrijwilligers het best inzetten? • Hoe maken wij, op een voor iedereen goede manier, een plek in onze organisatie voor ‘vrijwilligers met bagage’? De workshop bestaat uit twee delen: 1e avond: Informatie over psychiatrische problematiek, gedrag en handvatten voor de omgang. 2e avond: Delen van ervaringen aan de hand van praktijkvoorbeelden, gekoppeld aan de inhoud van het eerste dagdeel. Data: Tijd: Locatie: Door: Maximaal aantal deelnemers: Aanmelden voor:

Donderdag 17 januari en 7 februari 19.30 – 21.30uur Wijkcentrum Spokie, Erasmusweg 2F Lentis Direct 20 3 januari

WORKSHOPS: PR & SOCIAL MEDIA Tijdens deze workshops ga je aan de slag met PR en social media. Hoe zorg je er nou voor dat jouw organisatie goed zichtbaar wordt? Welke media bestaan er allemaal en hoe maak je daar optimaal gebruik van? Wat houdt social media precies in en hoe kan je dat inzetten bij jouw organisatie. De workshop bestaat uit 3 delen: 1. Inleidende workshop over public relations, free publicity en social media Op de eerste avond krijg je een algemene introductie over zichtbaarheid via public relations, free publicity en social media. Er worden praktijkvoorbeelden getoond en de workshop wordt afgesloten met een huiswerkopdracht, ter voorbereiding op de tweede workshop.


folder_Opmaak 1 07-11-12 11:42 Pagina 1

2. Workshop: formuleer je eigen social media strategie Op de tweede avond ga je actief aan de slag met het formuleren en op papier zetten van een social media strategie voor jouw organisatie. Aan de hand van een hele concrete opdracht ga je zowel individueel als op groepsniveau bezig met het bedenken van ideeën. 3. Afsluitende laptopsessie De serie workshops eindigt met een interactieve sessie, hierbij ga je zelf aan de slag met het uitvoeren van (delen van) jouw eigen geformuleerde social media strategie. Hiervoor is het van belang dat je een eigen laptop of tablet meeneemt, zodat er ‘live & online’ gewerkt kan worden. Data: Tijd: Locatie: Door: Maximaal aantal deelnemers: Aanmelden voor:

Woensdag 13 maart, 27 maart, 10 april 19.30 – 21.30uur Woldwijckcentrum, Pleiaden 21 Statement communicatie adviesbureau 20 (maximaal 2 personen per organisatie) * 1 februari

* Aan de eerste twee workshops kunnen 20 mensen deelnemen. Bij de derde workshop geldt een maximaal aantal deelnemers van 10 (1 persoon per organisatie), i.v.m. het interactieve karakter.

AANMELDEN U kunt zich voor een cursus, workshop of themabijeenkomst aanmelden bij: Kwartier Zorg & Welzijn Steunpunt Vrijwilligerswerk steunpuntvrijwilligers@kwartierzorgenwelzijn.nl Tel. 0598 364900 U kunt meerdere deelnemers aanmelden per organisatie. Bij grote belangstelling geldt er een maximum van 2 deelnemers per organisatie. Mocht dit het geval zijn dan nemen wij uiteraard contact met u op. Als u zich via de mail aanmeldt, vermeld dan welke cursus/workshop u wilt volgen, de naam van de organisatie, naam deelnemer(s), telefoonnummer en e-mailadres. U krijgt een bevestiging als u zich heeft ingeschreven.


Scholingsaanbod Kwartier Zorg en Welzijn