Page 1

ÅLANDS LYCEUM Respekt - Gemenskap - Frihet under ansvar

STUDIEGUIDE 2013 - 2014 www.lyceum.ax


Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en del av Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och matsal, samt vissa andra undervisningsutrymmen. Ålands lyceums lokaliteter är således arbetsplats för mer än 600 personer. Denna studieguide skall ge Dig viktig information och studievägledning. Läs studieguiden noggrant och ha den ständigt tillgänglig som uppslagsverk och arbetskalender. Mer ingående information om studier och kurser finns i Ålands lyceums läroplan och på skolans hemsida. Kom ihåg att Du alltid kan vända Dig till grupphandledaren, studiehandledaren, rektor eller kansli för råd och upplysningar. Välkommen till Ålands lyceum och lycka till i studierna! Marcus Koskinen-Hagman Rektor För mer detaljerad information om t.ex. skolans läroplan, kursbeskrivningar och regler hänvisas till skolans hemsida: www.lyceum.ax

Denna studieguide tillhör: Namn: Basgrupp:


Innehållsförteckning ÅLANDS GYMNASIUM.................................................................................. 4 ÅLANDS LYCEUM - PERSONAL................................................................... 4 Studeranderådet................................................................................................ 5 Lärarkollegium.................................................................................................... 6 LÄSÅRET 2013 - 2014...................................................................................... 7 Måltider............................................................................................................ 7 Skåp.................................................................................................................. 7 Idrottsutrustning .............................................................................................. 7 Temagrupper .................................................................................................... 7 STUDIEHANDLEDNING................................................................................. 8 INFORMATION I WILMA................................................................................ 8 STUDERANDEVÅRD...................................................................................... 9 STUDIESOCIALA FÖRMÅNER...................................................................... 9 BIBLIOTEKET................................................................................................. 10 BÖCKER OCH STUDIEMATERIAL.............................................................. 10 STUDERANDE I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD.......................................... 10 STÖDUNDERVISNING.................................................................................. 11 NÄRVARO OCH FRÅNVARO........................................................................ 11 STUDIER I KURSBUNDET GYMNASIUM................................................. 12 Tidsramar........................................................................................................ 13 Provperiod...................................................................................................... 13 Justering av studieprogrammet....................................................................... 13 Tentamen....................................................................................................... .14 Fritt valda kurser............................................................................................ 15 Avlägga kurser utanför lyceet........................................................................ 16 Provomtagning............................................................................................... 16 Bedömning..................................................................................................... 17 EXAMEN......................................................................................................... 19 Studentexamen .............................................................................................. 20 Studentproven hösten 2013 och våren 2014.................................................. 21 ATT ANSÖKA TILL HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET........................... 22 Fastlandet....................................................................................................... 23 Sverige............................................................................................................ 24 Åland.............................................................................................................. 25 ÅLANDS LYCEUMS ORDNINGSREGLER................................................. 26 ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE PROGRAM .......................... 28 Lärarnas arbetsrum......................................................................................... 29 Karta över skolbyggnaden.............................................................................. 30 KURSVAL PER INRIKTNING....................................................................... 33 ARBETSKALENDER...................................................................................... 37 KURSBRICKA PERIOD 1-5........................................................................... 42


ÅLANDS GYMNASIUM www.gymnasium.ax

Styrelse

Christina von Hertzen, ordförande Kari Granberg Stig Grönlund Anita Husell-Karlström Annika Karlsson Martin Nilsson Cia Numelin Studeranderepresentant

ÅLANDS LYCEUM - PERSONAL Postadress Ålands lyceum PB 74 22101 MARIEHAMN Besöksadress

Västra skolgatan 2

Telefax 13124 Telefon Växel 532 530 Telefon, lärarrum 532 533 Hemsida www.lyceum.ax Rektor Marcus Koskinen-Hagman Anträffbar vardagar Tfn: 532 532 kl. 9.00 - 16.00 Mobil: 0457 3443900 Prorektor Hösten 2013: Våren 2014: Birgitta Lundberg Fredrik Törnroos Tfn: 532 563 Tfn: 532 563 Mobil: 040 5790135 Mobil: 0400 618777 Studiehandledare Anträffbara vardagar kl. 8.00 – 16.00 el. enl. överens- kommelse

Anne-Git Elling Tfn: 532 534 Anna Levander Tfn: 532 567

Erika Eriksson Jenny Polviander Tfn: 532 535 moderskapsledig Ansvarig för studerande Anne Almkvist i behov av särskilt stöd Mobil: 0457 3532541 Systemansvarig Anthonio Salminen Mobil: 040 5409525 IKT-handledare Lars Hägerstrand Mobil: 0457 3420901 4


Skolkurator Pernilla Henriksson Mobil: 0457 3431012 pernilla.henriksson@ahs.ax Skolpsykolog Jhonina Lindqvist Mobil: 0457 5483517 jhonina.lindqvist@ahs.ax

För mottagningsoch telefontider, se hemsidan!

Skolhälsovårdare Agneta Backman Tfn: 538 680, må-fr kl. 08.15-09.00 Skolläkare Kirsti Karlström Tider till läkaren bokas via hälsovårdaren. Personalhandläggare Kanslisekreterare

Susann Råstedt Tfn: 532 530, 532 531 Katarina Cederroos Tfn: 532 530, 532 531

Fastighetsskötare Guy Lindblom Tfn: 532 537 Mobil: 0457 5267061 Mikael Eriksson Tfn: 532 536 Mobil: 0457 5267062 Vaktmästare/städledare Ann-Sofie Nordman Mobil: 0457 5958261 Restaurangföreståndare Gun Nordqvist-Alm Tfn: 532 538 E-postadressen får du om du tar fornamn.efternamn@gymnasium.ax Information om skolans verksamhet, regelverk m.m. hittar du på hemsidan:

www.lyceum.ax

Studeranderådet

Lucas Mattsson 2E, ordförande Studeranderådsmedlemmar för läsåret 2013-2014 väljs inom period 2. Varje basgrupp har en representant. Studeranderådets protokoll finns till påseende på skolans hemsida. Studeranderådet ombesörjer även val av studeranderepresentant till Ålands gymnasiums styrelse. 5


Lärarkollegium

Lärarnas kontaktuppgifter hittar du nedan och i Wilma. E-postadressen får du om du tar fornamn.efternamn@gymnasium.ax Namn

Undervisningsämne

Gr. Tfn, hem Mobil

Tfn, arb.rum

Almkvist, Anne Back, Ulrika Bergroth, Gisela Broström, Nahid Carlsson, Ralf Casén, Anders Clemes, Birgitta

svenska och litteratur svenska och litteratur filosofi, psykologi, religion psykologi, filosofi, livsåskåd. biologi, geografi samhällskunskap svenska och litteratur, tyska; biblioteksansvarig finska

3D

532541 532563 532546 532545 532562

lärandestrategi, psykologi, religion matematik, fysik engelska engelska samhällskunskap, historia informationsteknik idrott, hälsok., hälsa och idrott historia, samhällskunskap svenska och litteratur engelska matematik, fysik matematik, kemi teater och drama matematik, fysik idrott, hälsok., hälsa och idrott matematik, fysik engelska, svenska finska engelska, franska historia, samhällskunskap biologi, geografi, kemi geografi, kemi, matematik spanska matematik, fysik spanska idrott, hälsok., hälsa och idrott biologi, geografi musik franska, tyska finska, ryska bildkonst idrott, hälsok., hälsa och idrott engelska svenska och litteratur finska hälsokunskap

2G 1B 33797 14295 1E 1G 3E 13082 1A 3H 43466 1C 13117 22654

Dahlblom-Mattsson, Ann-Kristin Dolke, Kim Eklöw, Johnny Ekman, Elisabeth Gref, Sara Hagman, Cecilia Haldin, Dan Holmberg, Fanny Holmström, Staffan Johansson, Eva Karlsson, Janne Karlsson-Wickström, Inger Krogell, Solveig Liewendahl, Robert Lindqvist, Björn Lundberg, Birgitta Lundin, Robin Melander, Magnus Meriläinen, Irma Nordlund, Birgitta Nordman, Dan Nordqvist, Johanna Nyvall, Elin Olofsson, Julia Rydell, Tom Santos, Erika Smulter, Kenneth Sommarström, Cilla Sundblom, Lars Söderlund, Christina Söderäng, Lilian Törnqvist, Olle Törnroos, Fredrik Waller, Tove Wennström, Stig Westerholm, Maria Åkerholm, Peter

6

13462 2D 3B 22174 22127 12421 23015 2B

41570

1D 15703 2A 13777 3G 17969 2C 17142 16700

0407735697 0407249722 0405681764 04573435267 04575244596 04575483091 0407781758 0405895269 0405840973 04573424946 04573435750 0407698960 04573437269 0405949997 04573798819 04573425100 0408658028 0407297697 04573834890 0405790135 0505940686 04573312828

1F 3C 2F 3A

12601

16723 12805 22358 17020 (1A) 13477 3F 31927 2E 14038

0405529265

0408293389 04573429495 0400618777 04573424661 0400748012

532563, 532565 bibl. 532561 532547 532562 532564 532561 532544 532561 532540 532563 532563 532564 532562 532562 532562 532540 532562 532564 532561 532564 532543 532562 532562 532564 532562 532564 532540 532562 532564 532561 532566 532540 532564 532563


LÄSÅRET 2013 - 2014

Höstterminen inleds onsdagen den 14 augusti för eleverna i årskurs 1 och torsdagen den 15 augusti för årskurs 2 och 3. Höstlov 17 - 18.10.2013 Självständighetsdag 6.12.2013 Jullov 21.12 2013 - 6.1 2014 Vårterminen inleds tisdagen den 7 januari 2014 kl. 8.00. Vinterlov 15 - 23.2.2014 Påsklov 18 - 21.4.2014 Första maj 1 - 2.5.2014 Kristi himmelsfärd 29.5.2014 Skolan håller läsårsavslutning med studentdimission lördagen den 31 maj 2014 kl. 11.00. Läsårsavslutning för studerande i åk 1 och 2 fredagen den 30 maj 2014. Läsåret indelas i fem perioder. Se sista sidan.

Måltider

Skolans restaurang heter Oasen och håller öppet kl. 10.45 - 12.15. Lunch serveras i tre matlag och din lärare meddelar vilket som gäller: • Matlag 1 kl. 10.55 - 11.25 • Matlag 2 kl. 11.25 - 11.55 • Matlag 3 kl. 11.40 - 12.10 Mellanmål Mellanmål serveras må-ti och to-fr kl. 14.20 - 14.40 i skolans matsal. På onsdagar serveras frukt före infotimmen. I provperioderna är dagarna kortare och då serveras inget mellanmål.

Skåp

Varje studerande har tillgång till ett eget skåp, som går att låsa. Nyckeln delas ut av grupphandledaren i början av åk 1 mot en avgift på 15 €. Avgiften återlämnas då nyckeln lämnas tillbaka i slutet av det sista studieåret. Samtliga treor återlämnar sina nycklar före sportlovet, såvida de inte behöver skåpet under period 4 och 5. Studerande skall hålla pengar och andra värdesaker inlåsta i sitt skåp, då risken för stöld är stor. Skolan ansvarar inte för försvunna pengar eller värdesaker.

Idrottsutrustning

De studerande klär om och duschar på rasten före och efter gymnastiklektionen. Gymnastikutrustning: träningsskor, gymnastikkläder för inne- och utebruk, allvädersdräkt eller motsvarande samt skridskor.

Temagrupper

I lyceet finns grupper som planerar och arrangerar föreläsningar, workshops o. dyl. efter olika teman. Dessa är företags-, hållbarhets-, jämställdhets- och kulturgruppen. Grupperna består vanligtvis av lärare, studerande och övrig personal. Om du är intresserad av att delta i någon av dessa grupper ska du ta kontakt med din grupphandledare eller studiehandledare som kan ge mer information. 7


STUDIEHANDLEDNING

Varje basgrupp har en studiehandledare, som kan ge hjälp och stöd när det gäller studier och kursval i gymnasiet. • • •

Anne-Git Elling handleder Anna Levander handleder Erika Eriksson handleder

1E, 1F, 1G 2A, 2G, 3D, 3E, 3H 1C, 1D, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3H 1A, 1B, 2D, 2E, 2F, 3F, 3G, 3H

Infotimmar På onsdagar kl. 14.30 - 15.15 i hörsalen ges information om sådant som berör studier vid Ålands lyceum, studentskrivningarna, vidare studier efter gymnasiet etc. Se detaljprogram för respektive onsdag på skolans hemsida. Individuella samtal Varje studerande kallas årligen till individuellt samtal med sin studiehandledare. OBS: Innan samtalet i åk 3 skall den studerande ha tagit del av samtliga Finlands- och Sverigepaket på onsdagens infotimmar! I praktiken betyder detta under åk 2. Åk 1 Åk 2 Åk 3

Samtalen hålls i period 3: Samtalen hålls i period 4: Samtalen hålls i period 2-3:

Praktiska frågor om studier/skola. Slutprov och vidare studier. Ansökningsförfaranden, vidare studier.

Kontrollera din e-post och informations-TV:n dagligen! Studerande vid Ålands lyceum är skyldiga att hålla sig à jour med det som händer i skolan och har ett personligt ansvar för att ta del av den information som ges per e-post eller vid olika informationstillfällen.

INFORMATION I WILMA Alla studerande vid Ålands lyceum har tillgång till Wilma – skoladministrationsprogrammet på nätet. De studerande får en personlig inloggning vid skolstart och om de är under 18 år har även vårdnadshavarna tillgång till informationen. I Wilma hittas information om bl.a. följande: - Schema - Prestationer (kursvitsord) - Lektionsanteckningar (lärarna bokför och grupphandledaren kontrollerar all frånvaro) - Kursbricka (alla kurser den studerande valt under läsårets 5 perioder) - Läroplan (beskrivningar av alla skolans kurser) - Uppgifter om basgrupper och studerande - Uppgifter om lärare och deras schema - Lediga rum - Blanketter, där t.ex. studentprovsanmälningar och –resultat registreras OBS! Schemat: Eftersom skolan äter i tre lunchlag vid olika tider stämmer start- och sluttiderna (klockslag) för lektion 3 inte i Wilma-schemat. Läraren informerar om vilket matlag som gäller. Medeltalet 8

Alla vitsord, inklusive medeltalet, ges som heltal. Du ser alltså inte ditt slutliga medeltal korrekt eftersom detta ges med två decimaler på avgångsbetyget. För mer info, se sid 19.


STUDERANDEVÅRD

I skolan finns en studerandevårdsgrupp bestående av rektor, ansvarig lärare för studerande i behov av särskilt stöd, skolpsykolog, -kurator, -hälsovårdare, studiehandledare samt en lärarrepresentant. Gruppen möts regelbundet under läsåret. Alla studerande har tillgång till Studerandehälsan, läs mer om verksamheten nedan.

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER Lunch Gratis lunch serveras varje dag.

Studiestöd Studerande som har fyllt 17 år kan beviljas studiestöd. För att erhålla fullt studiestöd måste man fullfölja minst 4 kurser per period. Halvt studiestöd erhålles om man fullföljer minst 2 kurser per period. I början av hösten meddelar skolan AMS vilka studerande som går i åk 1, 2 och 3. Därför behöver du inte ett intyg från skolan då du anhåller om studiestöd! Kom ihåg att studiestödet inte beviljas i efterskott: om du vill ha stöd fr.o.m. augusti bör du ansöka senast i augusti (gärna redan under vårterminen inför inkommande läsår om du redan lyfter stöd). Kontakta Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Nygatan 5, tfn 25000, för närmare upplysningar. Studerande som går det tredje året i gymnasiet ansöker i första hand om studiestöd t.o.m. den 31.3. Om den studerande har kurser i period 4 och/eller 5 måste en ny ansökan inlämnas till AMS. Gör så här: • Kontakta din studiehandledare eller kansliet för att få ett intyg över dina återstående studier • Lämna in ansökan och intyg till AMS senast i april (den månad du söker stöd för) Studerande som går sitt fjärde år i lyceet måste också lämna in ett intyg över vilka kurser och studentprov de planerar avlägga under det sista läsåret för att lyfta studiestöd. Studerandehälsan De studerande har rätt till gratis hälsovård och Studerandehälsan på Neptunigatan 21 är gemensam för Ålands gymnasiums alla studerande. Där finns tillgång till hälsovårdare, kurator, psykolog, preventivmedelsrådgivning och läkare. På skolans hemsida och på Facebook (Studerandehälsan på Åland) finns mer information och kontaktuppgifter. Hälsovårdaren har telefontid alla vardagar kl. 08.15-9.00 på telefonnummer 538 680 och öppen mottagning, drop-in, alla vardagar kl. 09.00-11.00. OBS!

Det är viktigt att du håller avtalade tider. Om du måste avboka din tid skall det ske senast 24 timmar innan den bokade tiden. Uteblivet besök eller för sent avbokat besök hos kuratorn och psykologen kostar 40,00 euro som skickas hem på faktura. Avgiften uppbärs inte om det finns en godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbeställts i tid, så som t.ex. sjukdom. Den studerande bör dock vara sjukanmäld till skolan.

Busskort Studerande som har längre skolväg än 5 km får ett busskort, som berättigar till avgiftsfri skolskjuts med landskapets kollektivtrafik. Om avståndet mellan hemmet och busshållsplatsen är längre än 5 km erhåller den studerande ersättning enligt av land9


skapsregeringen fastställd taxa. De abiturienter som efter den 5 februari deltar i skolans undervisning och kommer att åka buss till och från skolan skall kontakta kansliet, som förlänger giltighetstiden för busskortet eller ger bussbiljetter. Bostadsbidrag Studerande som pga lång skolväg har ordnat annat boende, och som inte fyllt 17 år, kan ansöka om hyresbidrag från Ålands lyceum. Hyresbidraget, fastställt av landskapsregeringen, är 80 % av hyreskostnaderna, men maximalt 221€. Studerande som fyllt 17 år kan beviljas bostadsbidrag via studiestödsansökan. Kontakta kansliet för närmare information!

BIBLIOTEKET

Skolbibliotekarie är Birgitta Clemes. Biblioteket är öppet under hela skoldagen. Utlåning kan ske under de tider när bibliotekarien är på plats. Tiderna för varje period framgår på bibliotekets anslagstavla. Biblioteket är en plats för informationssökning och för läxläsning, alltså en plats där arbetsro råder. Läsplatser I biblioteket finns läsplatser som kan utnyttjas vid enskilt arbete, läxläsning etc. Dessutom kan lediga klassrum vid behov användas som tysta läsesalar.

BÖCKER OCH STUDIEMATERIAL

Varje studerande skall skaffa anvisad studielitteratur och allt studiematerial. Tidigare studerande kan ibland sälja använd litteratur till ett billigare pris. På studeranderådets anslagstavla, som finns i gamla skolans nedre våning, östra flygelkorridoren, finns ofta anslag om litteratur som är till salu. Studerande bör vara beredd att betala inträdesbiljett till teaterföreställningar, muséer eller andra tillställningar. Ämneslärare informerar om vilka besök som ingår i undervisningen.

STUDERANDE I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Studerande med särskilda behov, diagnostiserade handikapp eller därmed jämförbara svårigheter, t.ex. läs- och skrivsvårigheter, språksvårigheter hos studerande med annan språkbakgrund än svenska, eller andra faktorer som gör det svårt för den studerande att visa sina kunskaper, har rätt att få sina särbehov beaktade i undervisningen och vid bedömning. Detta sker så att studerande ges möjlighet till kompensatoriska specialarrangemang och genom att studerande ges möjlighet att redovisa sina kunskaper på annat sätt än skriftligt. Svårigheterna kan också beaktas vid bedömningen av kursen i sin helhet eller i delar av kursen. Studerande har också rätt till specialarrangemang i studentexamen. Den som har intyg bör så fort som möjligt lämna det till Anne Almkvist som ansvarar för arrangemang kring studerande i behov av särskilt stöd. Observera att intyg inte överförs automatiskt mellan grund- och gymnasieskolan! Det är viktigt att poängtera att det alltid är studerande själv som avgör huruvida hon/han vill utnyttja möjligheten till specialarrangemang. Specialarrangemangen diskuteras i första hand med Anne Almkvist och därefter med berörda lärare. Allmän information om hur läs- och skrivsvårigheter 10


samt andra särskilda behov beaktas i Ålands lyceum och i examen ges till alla ettor i början av höstterminen och på föräldramötet för studerande i åk 1 som hålls i oktober. Ålands lyceum har en handlingsplan för studerande i behov av särskilt stöd som finns på skolans hemsida. Den som har frågor kan kontakta Anne Almkvist i hennes rum (intill bildkonstsalen) eller genom att ringa 0457-3532541.

STÖDUNDERVISNING

Studerande har möjlighet att delta i läs- och skrivträningskurser. Varje år ordnas åtminstone en kurs i lästräning (SV11) och en kurs i skrivträning (SV10). Kontakta Anne Almkvist för mer information. Efter den första kursen i engelska ordnas en intensivkurs (ENG11) för studerande med uppenbara brister i baskunskaperna. Studerande i åk 1 som har svårigheter att uppnå godkänt vitsord i kurserna har också möjlighet att i begränsad omfattning få stödundervisning. Kontakta din engelsklärare för mer information. Stöd i kort matematik ges två lektioner i veckan. Tid och plats meddelas via anslag och info-TV. Kontakta Johnny Eklöw för mer information. Om du p.g.a. sjukdom eller andra särskilda skäl halkat efter i dina studier har du möjlighet att få stödundervisning som punktinsats. Kontakta berörd lärare! Studiehandledarna kan också ge information om skolans stödundervisning.

NÄRVARO OCH FRÅNVARO

I gymnasiet råder närvaroplikt, men studerande kan av särskilda skäl beviljas ledighet från skolarbetet. Ledighet från skolan Grupphandledaren kan bevilja ledighet för en till två skoldagar. Längre ledighet kan beviljas av rektor efter särskild prövning och diskussion med vårdnadshavare och berörda. Anhållan om ledighet skall göras skriftligen på därtill avsedd blankett, minst en vecka i förväg till grupphandledare och minst två veckor i förväg till rektor. Blanketten finns i studiehandledarentrén och kan också skrivas ut på skolans hemsida. Ledighet under en provdag beviljas endast i undantagsfall. Provet bör då skrivas vid närmast följande prov- eller omtagningstillfälle. Studerande som representerar skolan vid olika evenemang får automatiskt ledigt från skolarbetet, men bör förvissa sig om att frånvaron i enskilda kurser inte blir så hög att vitsordet äventyras. Ledighet för utbyten med andra skolor, t.ex. språkresor anordnade av lyceet, eller Munol (Mini-FN i Lübeck) beviljas endast en gång per läsår. Oredovisad frånvaro Kursvitsord ges inte till studerande som är upprepat frånvarande från undervisningen utan giltigt skäl. Lärarna ger vid kursstart besked om vilka regler som gäller och när en studerande avvisas från kursen. Avvisad studerande förlorar rätten till kursvitsord och läraren antecknar ett A (avbruten kurs) och datum för avbrott i Wilma. Se Avbruten kurs s. 13. Studieuppehåll Studieuppehåll kan beviljas för maximalt ett läsår. Studerande eller studerandes vårdnadshavare skall lämna in skriftlig ansökan med vederbörlig utredning till rektor. Ansökningsblankett finns på kansliet. 11


Sjukfrånvaro Vid sjukdom meddelas skolan senast kl. 10.00, per telefon 532 530/532 531 eller genom personligt besök i kansliet. Som regel ska vårdnadshavare kontakta skolan om studerandes sjukfrånvaro. Endast myndig studerande kan själv anmäla sin egen frånvaro.

Observera att sjukanmälan måste göras varje dag!

Sjukdom skall redovisas på ett tillförlitligt sätt och om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro skall hälsovårdar- eller läkarintyg lämnas till grupphandledaren senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan. Vid upprepad frånvaro kan intyg krävas även för kortare tid än tre dagar. Studerande som drabbas av sjukdom under skoldagen bör meddela grupphandledare, studiehandledare, lärare eller kansliet. Sjukdom vid muntligt eller skriftligt examinationstillfälle Sjukdom vid föredrag, uppsats, prov m.m. skall verifieras med skriftligt intyg utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare, läkare eller grupphandledare. Intyget skall överlämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Studerande som varit frånvarande vid examinationstillfället och inte har vederbörligt sjukintyg har förverkat sin rätt att skriva provet, uppsatsen, hålla föredraget m.m. Om studerande drabbas av sjukdom i provperioden måste detta anmälas till skolans kansli (tfn 532 530/532 531) samma dags morgon kl. 8.00 – 9.00. Om sjukanmälan inte har skett i vederbörlig ordning räknas detta som frånvaro utan giltig orsak. Läs mer under rubriken Omtagning på sidan 16.

Ta alltid i god tid kontakt med vederbörande lärare om du har förhinder att delta i lektionen!

STUDIER I KURSBUNDET GYMNASIUM

Gymnasiets undervisning utgår från en normalstudietid på tre år. Studerande har rätt att studera fyra år i gymnasiet och kan av särskilda skäl av styrelsen för Ålands gymnasium beviljas rätt till skolgång även under ett femte läsår. Examen kan avläggas tidigast efter två års studier under förutsättning att den studerande aktivt bedriver självstudier. Avgångsbetyg erhålls efter att man avlagt minst 75 kurser enligt fastställda bedömningsprinciper och avlagt studentexamen. Under varje period skall en studerande avlägga minst tre kurser med godkänt vitsord. En studerande som inte klarar denna studietakt under flera på varandra följande perioder kan av styrelsen avskiljas från studierna för maximalt ett år. Ett sådant beslut kan komma i fråga efter att den studerande först genom muntlig och därefter genom skriftlig varning fått kunskap om sin situation och fått möjlighet att förbättra sin insats. Skolan är skyldig att i dessa frågor informera och diskutera situationen med omyndig studerandes vårdnadshavare. 12


Tidsramar

Ålands lyceum med 480 studerande och ca 60 anställda är en stor arbetsplats. Totala antalet kurser som administreras är ca 11 000. För att detta och övriga rutiner skall löpa är det av största vikt att följa fastställda tider, dvs deadlines. Sista datum för inlämningsuppgifter, ändring av schema, sjukanmälningar, anmälan till studentexamensprov, omtagningar o.dyl. måste respekteras. Alla kan drabbas av sjukdom, ett gott råd är därför att inte förlita sig på den absolut sista inlämningsdagen.

Ömsesidig respekt tar bort onödiga irritationsmoment och ger oss alla möjlighet att använda vår energi på ett positivt sätt.

Provperiod

Varje period avslutas med en provperiod, se Arbetskalendern, sidorna 37-41. I provperioden och veckan därefter hålls kursutvärdering för respektive balk. Lärarna går igenom provet och ger kursvitsord och de studerande ges möjlighet att utvärdera kursen. Om den studerande p.g.a. sjukdom eller annan giltig orsak inte är närvarande vid kursutvärderingen är det den studerandes ansvar att kontakta läraren för att ta del av kursbedömning och –utvärdering.

Justering av studieprogrammet

Vissa förändringar i studieprogrammet kan göras under studiernas gång. Man kan t.ex. ändra kursernas ordningsföljd om detta är tillåtet enligt kursprogrammet. Alla ändringar i studieprogrammet skall ske i samråd med studiehandledaren. Justeringar av period 1 görs senast tisdagen den 20.8. kl. 12.00. Justering av nästa periods schema skall ske senast sista dagen före provperioden kl. 12.00, se Arbetskalendern. Ändringar i schemat är inte möjliga efter deadline. • Avbruten kurs Studerande som inte fullföljer en bokad kurs måste med förnyat deltagande slutföra kursen. Studerande måste slutföra den avbrutna kursen genom att delta i undervisningen i Ålands lyceum eller avlägga motsvarande kurs via distans- eller närstudier vid annan skola. Observera att kursen inte kan tenteras i Ålands lyceum. Om kursen slutförs på annat sätt än genom att delta i undervisningen i Ålands lyceum måste studerande med intyg från respektive skola dokumentera sina slutförda prestationer i kursen inom av lyceet fastställd tid. Den genomförda kursen måste för att kunna erkännas till mål och innehåll motsvara Ålands lyceums läroplan och vara bedömd med godkänt vitsord. Studerande som skall slutföra avbrutna kurser vid andra skolor än Ålands lyceum har ingen rätt till handledning och skall ta eget ansvar för dokumentation. Rektor fattar beslut om erkännande av kursen. Den som har en avbruten kurs har inte rätt till avgångsbetyg. En avbruten kurs kan också förhindra studerande att gå vidare i studierna. Tag alltid kontakt med din studiehandledare innan du avbryter en kurs! • Avbrutet läroämne Studerande kan avbryta valfria läroämnen eller läroämnen som är indelade i olika nivåer. a. Om man avbryter ett valfritt läroämne innebär det att samtliga kurser i ämnet stryks från studieprogrammet. 13


b. Om läroämnet är matematik, fysik, kemi eller finska, d.v.s. läroämnen som är indelade i olika nivåer, har den studerande möjlighet att byta nivå. Vid nivåbyten i matematik och finska ger respektive ämneslärare ett utlåtande om vilken kurs den studerande lämpligen skall fortsätta med. Vid övergången tillgodoräknas de godkända kurser och underkända kurser vars mål och innehåll motsvarar kurser på den nya nivån. I det fall att studerande läst flera kurser på den tidigare nivån än de överförda, kan därutöver godkända kurser tillgodoräknas i studieprogrammet. • Byte av nivå

a. Byte från finska som A-språk till fortsättningskurs, A2-språk, kan ske senast innan femte kursen påbörjats. Slutvitsordet i finska bestäms på basen av de avlagda kurserna i finska som A2-språk. b. Byte från finska fortsättningskurs, A2-språk, till finska som B-språk kan ske innan den femte kursen påbörjats. Slutvitsordet i finska bestäms på basen av de avlagda kurserna i finska som B-språk. c. Byte från lång till kort kurs i matematik kan ske innan den sjunde kursen i fördjupad matematik påbörjats. Slutvitsordet i matematik bestäms på basen av de avlagda kurserna i kort matematik. d. Byte från kort till lång kurs i matematik kan ske under förutsättning att den studerande kan redovisa erforderliga kunskaper. e. Byte från kurs 4 till kurs 1-3 i B1- och B2-språk, där språkstudierna påbörjats i grundskolan, kan ske efter att den fjärde kursen avslutats. Byte sker efter lärarens rekommendation.

Tentamen

Att tentera en kurs innebär att den studerande på egen hand skall lära sig kursinnehållet för aktuell kurs. Den som avlägger en kurs genom tentamen utvärderas på andra villkor än den som deltar i ordinarie kurslektioner och kursprov. Tentamensprovet kan vara mer omfattande och andra bedömningskriterier tillämpas. Både underkänd och godkänd kurs kan förnyas genom tentamen, men studerande har rätt att delta i endast ett tentamenstillfälle. Det är alltid det högre vitsordet som ligger till grund för ämnesbedömningen. Kurser tenteras endast i perioder där ifrågavarande kurs ingår i periodens kursutbud (se kursbrickorna på sid 42-46 eller i Wilma). I kursbeskrivningarna finns angivet vilka kurser som inte går att tentera. Mer information om tentamen finns i läroplanen under rubriken Självstudier, kapitel 5.1.3 och vad gäller tentamen i språk, se skild bilaga till läroplanen. Läroplanen hittar du på skolans hemsida. Blanketter för ansökan om tentamenstillstånd finns i studiehandledarentrén och på skolans hemsida. Gör så här: 1. Hämta eller skriv ut blanketten för tentamensansökan. 2. Kontakta aktuell lärare som ger besked om vilka villkor som gäller för deltagande i tentamen och dess bedömning. 3. Läraren fastställer tidpunkten för tentamenstillfället som i allmänhet infaller på provdagen för den balk där ifrågavarande kurs finns. 4. Du lämnar sedan in din tentamensansökan till prorektor. 5. Anslag om beviljad tentamensrätt sätts på anslagstavlan mittemot kansliet i början av respektive period. Observera att ansökan är bindande. Om du inte vill delta i tentamen skall den avbokas senast en vecka före provtillfället. Avbokning sker till respektive lärare. 14


Tentamensansökan gällande kurser i första perioden inlämnas senast den 20 augusti kl. 12.00. För övriga perioder se Arbetskalendern.

OBS! Abiturienter kan inte tentera kurser i period 5.

Fritt valda kurser

Utöver obligatoriska och valfria kurser (se t.ex. kursvalen för de olika inriktningarna på sidorna 33-36) har man i lyceet möjlighet att avlägga s.k. fritt valda kurser. Dessa kurser kan vara interna (ex. ung företagsamhet) eller externa (kurser i sport, musik, språk m.m.). Läs mer i läroplanen under rubriken Fritt valda kurser, kapitel 2.2.5. och i Bilaga 1. Externa kurser Idrottslärare Birgitta Lundberg (Gittan) har huvudansvar för de externa kurserna. Hon sköter information och kontakten till de olika handledarna som har ansvar för att arrangera kurserna. Se skolans hemsida eller kontakta Gittan för närmare upplysningar. Viktiga datum • Obligatoriskt informationstillfälle i hörsalen onsdagen den 28 augusti kl. 14.30 för alla som ämnar söka extern kurs detta läsår. • Läsåret 2013–2014 skall de studerande anhålla om att få externa kurser senast torsdagen den 12.9 2013 kl. 12.00 eller fredagen den 10.1 2014 kl. 12.00 om du inleder dina externa kurser på vårterminen. Anmälan skall lämnas till Gittan. Rektor beviljar rätt att delta i externa kurser. • Studerande skall senast den 30.4 2014 kl. 15.00 inlämna rapport till Gittan som registrerar kursen/kurserna som fullgjorda, såvida deltagande och rapportering uppfyller kriterier för godkänd kurs. OBS! Abiturienter kan endast anhålla om externa kurser för höstterminen. Rapporter inlämnas till Gittan senast torsdagen den 19.12 2013 kl. 12.00. Ledarutbildning Studerande som ansöker om externa kurser inom idrott skall genomföra en kurs i grundläggande ledarutbildning som arrangeras av Ålands Idrott. Kursen ges som a) helgkurs 5-6.10.2013 eller b) eftermiddagskurs på onsdagar kl. 16-18 (23.10, 30.10, tisdag 5.11, 13.11, 4.12 samt en träff i april 2014) Kursrapport En rapport lämnas inom utsatt tid till Gittan och skall innehålla • studerades namn och basgrupp • beskrivning av kurs • rapport över varje kursavsnitt med datum, tid samt handledarens namnteckning • slutsammanställning och sammanfattning av kursen Bedömning Den studerande bedöms i enlighet med de bedömningskriterier som finns fastställda i kursprogrammet: godkänd eller icke godkänd. Kursen noteras på avgångsbetyget med beteckningen Godkänd.

15


Avlägga kurser utanför lyceet

Studerande har rätt att få studier vid andra skolor som till mål och väsentligt innehåll motsvarar Ålands lyceums läroplan tillgodoräknade. Det finns möjlighet att avlägga kurser t.ex. genom distansstudier och utbyte. Studerande måste skriftligen dokumentera kursernas mål och innehåll samt bedömning för att få kurserna erkända i Ålands lyceum. Det är upp till studerande att själv ta reda på utbud och möjligheter. Abiturienter måste, om sådana avlagda kurser skall kunna tillgodoräknas i avgångsbetyget, lämna in anhållan om tillgodoräknande och dokumentation med kursvitsord senast inom april. Kontakta din studiehandledare för vidare information.

Omtagning

Omtagningstillfälle anordnas efter varje period. Tillfället hålls efter lektionstid kl. 16.10 och datum för omtagningarna framgår av Arbetskalendern. Studerande har rätt att delta i ett omtagningsprov för att höja underkänt kursvitsord (OBS: inte underkänt provvitsord). Studerande som önskar höja underkänt kursvitsord skall delta i närmast följande omtagningstillfälle, i annat fall har studerande förverkat sin rätt till omtagning. Studerande som varit sjuk vid examinationstillfället (kursprov, uppsats m.m.) har rätt att delta i närmast följande omtagning. Sjukdomen skall verifieras med skriftligt intyg av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller grupphandledare. Intyget skall lämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Utan intyg har du förverkat din rätt att skriva provet, uppsatsen, hålla föredraget m.m.! Studerande som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle och som efter att ha deltagit i omtagningen blivit underkänd i kursen har rätt att delta i ett nytt examinationstillfälle för att få möjlighet att höja sitt underkända kursvitsord. Studerande skall ta kontakt med sin lärare för att komma överens om datum. Vid varje omtagningstillfälle skrivs i regel endast ett prov. Om studerande på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter har flera prov eller underkända kurser vid samma omtagningstillfälle bör han/hon komma överens om alternativa arrangemang med berörda lärare. Regeln är att det prov som infaller först i provperioden skrivs på omtagningen och det senare provet på alternativ dag enligt överenskommelse med läraren. Studerande kan välja att skriva om flera prov vid samma omtagning, men detta rekommenderas inte. Skolan är inte skyldig att ordna alternativa omtagningar om studerande p.g.a. ledighet för bl.a. resor inte haft möjlighet att delta i ordinarie examinationstillfällen. Anmälan till omtagning Kom ihåg att anmäla dig till omtagningstillfället om du varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle eller om du vill höja underkänt kursvitsord. Anmälan till omtagningen görs via skolans interna datasystem. OBS! Anmälan kan inte göras hemifrån. OBSERVERA! 1. Lärare utarbetar prov endast till dem som anmält sig inom föreskriven tid. Sista anmälningsdatum till omtagningstillfällena: Se Arbetskalendern! 2. Studerande som fått förhinder att delta i examinationstillfället skall snarast kontakta vederbörande lärare! 16


Bedömning

Bedömningens uppgift är att upplysa studerande om deras framsteg och inlärningsresultat. Bedömningen skall motivera och handleda de studerande i deras studier. Bedömningen skall grunda sig på läroplanens mål. Studerande har rätt att på förhand få grunderna för bedömning och vitsordsgivning klarlagda. Bedömningskriterier Vitsordet berömliga kunskaper och färdigheter (9-10) ges åt studerande som - har ingående och helhetsmässiga kunskaper - har lätt för att se samband och helheter - löser problem och uttrycker sig självständigt, kreativt och personligt - självständigt kan strukturera, planera och redovisa arbeten - kan värdera och analysera behandlat ämnesområde - har mycket goda förutsättningar för fortsatta studier Vitsordet goda kunskaper och färdigheter (7-8) ges åt studerande som - har goda kunskaper - förstår orsak och verkan - kan arbeta efter modeller - kan redovisa sina kunskaper men som behöver ett visst stöd för strukturering - har goda förutsättningar för fortsatta studier Vitsordet nöjaktiga kunskaper och färdigheter (5-6) ges åt studerande som - har vissa splittrade kunskaper - har svårt att se helheter - inte kan redovisa självständiga kunskaper - har begränsade, men i huvudsak tillräckliga, förutsättningar för fortsatta studier Kursbedömning Kursbedömning sker i slutet av kursen. Kursbedömningen grundar sig förutom på eventuella skriftliga prov på fortlöpande observation och utvärdering av den studerandes prestationer. I bedömningen beaktas också den studerandes förmåga till självständigt arbete och samarbete med andra. Studerande som bedömts med underkänt kursvitsord har möjlighet att försöka höja sitt vitsord genom att delta i närmast följande omtagningstillfälle. Regler för omtagning finns under rubriken Omtagning, s. 16. Om du är missnöjd med kursbedömningen kan du inom 14 dagar räknat från kursbedömningsdagen vända dig till vederbörande lärare och skriftligen eller muntligen begära rättelse. Som bedömningsdag räknas kursens sista lektion såvida läraren inte av särskilda skäl har flyttat utgivningen till ett senare datum. Detta datum måste dock noteras och dokumenteras i kursdagboken i förväg så att alla kursdeltagare vet vilken tidpunkt som gäller. Om du fortsättningsvis är missnöjd med lärarens beslut kan du vända dig till rektor inom 14 dagar från det att läraren skriftligen eller muntligen besvarat rättelseansökan. Om du fortsättningsvis är missnöjd med rektors beslut kan du vända dig till styrelsen för Ålands gymnasium. En sådan ansökan skall lämnas inom 30 dagar efter det att rektor lämnat sitt utlåtande. 17


Stoppad i ett läroämne Om två på varandra följande kurser i samma ämne, i den ordning de läses, är underkända måste studerande med godkänt vitsord förnya den ena kursen. Studerande kan inte fortsätta studierna i ämnet innan någondera kursen avlagts med godkänt vitsord. Att bli stoppad i ett läroämne kan leda till att du förlänger dina studier med ett fjärde år. Studieprestationer Varje studerandes studieprestationer, dvs kursvitsorden, registreras i skoladministrationsprogrammet Wilma. Den studerande kan själv se sina prestationer i Wilma, och har därutöver rätt att på begäran få ett skriftligt utdrag från kansliet eller studiehandledarna. Ett utdrag över studieprestationerna överlämnas till studerande i slutet av varje läsår. Läroämnesbedömning Läroämnesvitsord ges efter det att samtliga kurser i läroämnet är slutförda. Läroämnesvitsordet är medeltalet för de olika kursernas vitsord. Vitsordet ges som ett helt tal varvid 0,5 avrundas uppåt. Den eller de lärare som beslutar om bedömningen har rätt att höja läroämnesvitsordet om de anser att den studerande har högre kompetens än vad som motsvaras av kursbedömningens medelvitsord. För att erhålla läroämnesvitsord förutsätts att två tredjedelar av kurserna i ett läroämne är godkända. Av studierna i ett läroämne får den studerande ha underkända prestationer enligt följande: Antal kurser i läroämnet: Högsta tillåtna antal underkända kurser: 1-2 0 3-5 1 6-8 2 9- 3

Om studerande bytt nivå i ett läroämne fastställs vitsordet på basen av redovisade kunskaper på den senare nivån. Avgångsbetyget På avgångsbetyget antecknas ett medelvitsord som utgör det vägda medeltalet av samtliga läroämnesvitsord. Medelvitsordet uträknas i förhållande till antalet avlagda kurser som bedömts med siffervitsord, och ges med två decimalers noggrannhet. Betyg från gymnasiet ges då studerande avlagt gymnasiets lärokurser, minst 75 kurser, samt därtill studentexamen. Läroämnesvitsord ges alltid om studerande avlagt minst tre kurser i ett B-språk eller minst två kurser i andra ämnen. Observera att studerande som avlagt endast en kurs i ett B-språk aldrig bedöms med siffervitsord utan ges bedömningen Godkänd. När det gäller idrott har studerande rätt att oavsett antal avlagda kurser begära bedömningen Godkänd. Innan avgångsbetyget skrivs ut skall den studerande ta ställning till huruvida hon/han vill ändra givna kursvitsord till en anteckning om godkänd kurs på avgångsbetyget (”G”). Denna regel gäller för: • läroämnet idrott • läroämnen som omfattar endast en kurs • studier i valfria språk som omfattar högst två kurser (mer om B-språk, se ovan)

18


Studerande meddelar detta till respektive studiehandledare under sitt sista läsår, inom november för de som tar examen i december och inom april för de som tar examen i juni. Dessa godkända kurser räknas in i totalantalet kurser, men påverkar inte medeltalet. Så här räknar du ut medeltalet på ditt avgångsbetyg: ÄMNE / kurser Svenska Engelska Finska A Finska F Franska Matte k Kemi k Biologi Geografi Religion Filosofi Psykologi Historia Samhällsk. Idrott Bildkonst Musik Teater IT Lär Hälsa Ext. sport

1

2

3

8 9 7 G

8 9 7 G

8 8 5 G

7 8 7 7 8 8 7 8 7 9 9

G G 7 G

6

7

8 7 7 7 8 8 7 9 9 G G G

5

9 G

4

5

6

8 8

8 8

7 8

10 6 7

10 8 7

9 7

7 8 7 9

8 7 9

G

G

8

9

10

11

G

12

Läroämnesvitsord

Antal kurser

Läroämnessumma

7,83 8,33

8 8

6 6

48 48

9,50 7,00 7,00 8,00 6,67 7,00 7,33 7,50 7,60 8,00 7,00 9,00 9,33

10 7 7 8 7 7 7 8 8 8 7 9 9

4 5 6 1 3 2 3 2 5 4 5 5 3

40 35 42 8 21 14 21 16 40 32 35 45 27

8,00

8

2

16

62

488

Medeltal

Avbrutet 9 6

8 8

7 8 8 7 9 10

7

G

G

G

488/62 = 7,87

1. 2. 3. 4. 5.

Avgångsbetygets medeltal: 7,87

Räkna ut läroämnesvitsordet genom att addera alla kursvitsord och sedan dividera med antalet kurser som bedömts med vitsord i läroämnet. Läroämnesvitsordet ges som ett helt tal. Ex: engelska 9 + 9 + 8 + 8 + 8 + 8 = 50 / 6 kurser = 8,33  8 För att räkna ut det vägda medeltalet multiplicerar du sedan läroämnesvitsordet med antalet kurser som bedömts med siffervitsord. Ex: engelska läroämnesvitsordet 8 x 6 kurser = 48 Addera samtliga kurser som bedömts med vitsord (se exempel: 62 kurser). Addera läroämnessummorna (se exempel: 488). Dividera totala läroämnessumman med det totala antalet kurser (se exempel: 488/62). Medelvitsordet på avgångsbetyget ges med två decimaler.

EXAMEN

Studerande skall förutom sitt studieprogram på minst 75 kurser avlägga studentexamen. Examen avläggs i studiernas slutskede.

19


Studentexamen

Studentexamen omfattar fyra obligatoriska prov samt därutöver ett eller flera frivilliga prov. Provet i modersmålet avläggs av samtliga abiturienter, därtill avläggs tre obligatoriska prov valbart i finska (det andra inhemska språket), ett främmande språk, matematik eller ett ämnesrealprov. Åtminstone ett prov på mer krävande (lång) nivå måste ingå i examen. Studentproven i finska, engelska och matematik erbjuds i två svårighetsgrader. I Ålands lyceum läses läroämnet engelska på den mer krävande nivån. Läroämnet matematik kan läsas som kort eller långt läroämne. Finska kan läsas som A-språk, A2-språk (fortsättningsnivå) eller B-språk. Om den studerande ämnar skriva studentprovet i finska på lång nivå bör hon/ han läsa finska som A-språk. Om den studerande ämnar skriva studentprovet i finska på medellång nivå förutsätts kurserna i finska som A- eller A2-språk. Finska som B-språk förbereder inte för studentprov i finska. Den studerande kan skriva ett eller flera realämnen, men endast ett ämnesrealprov kan vara obligatoriskt. Ämnesrealen är uppdelad på två olika provdagar. • •

Ena provdagen: biologi, filosofi, fysik, historia och psykologi Andra provdagen: evangelisk luthersk religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning och samhällslära.

Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår). OBS! Vid det sista skrivtillfället måste minst ett prov vara obligatoriskt! Deltagande i examensprov förutsätter att studerande avlagt minst de obligatoriska kurserna i läroämnet. Läs mer på s. 22. Studentexamensvitsord: Laudatur (L) = 7 poäng/röster Eximia cum laude approbatur (E) = 6 poäng/röster Magna cum laude approbatur (M) = 5 poäng/röster Cum laude approbatur (C) = 4 poäng/röster Lubenter approbatur (B) = 3 poäng/röster Approbatur (A) = 2 poäng/röster Improbatur ( I) = 0 poäng/röster Kompensation: Ett underkänt vitsord (improbatur) i något av de obligatoriska studentexamensproven kan kompenseras på följande sätt:

i + i i - i =

kompenseras med poängtalet 12 kompenseras med poängtalet 14 kompenseras med poängtalet 16 kompenseras med poängtalet 18

Vid ansökan till utbildningar vid fastländska högskolor och universitet ger specifika studentprov tilläggspoäng. Läs mer om detta på skolans hemsida under Studiehandledning. 20


Studentproven hösten 2013 Hörförståelseproven Måndag 9.9 Finska (lång o. medellång) Tisdag 10.9 Engelska (långa språk) Onsdag 11.9 Främmande språk (korta språk) Tyska Ryska Engelska Franska Spanska/italienska De skriftliga proven Fredag 13.9 Modersmål, textkompetens Måndag 16.9 Real (bi, fil, fy, hi, psy) Onsdag 18.9 Engelska (långa språk) Fredag 20.9 Finska (lång o. medellång) Måndag 23.9 Modersmålet, essäprov Svenska som andra språk Onsdag 25.9 Matematik, lång och kort Fredag 27.9 Real (geo, hä, ke, liv, rel, sk) Måndag 30.9 Främmande språk (korta)

Samling före samtliga prov enligt lista på anslagstavlan utanför kansliet.

Studentproven våren 2014 Hörförståelseproven Måndag 10.2 Engelska (långa språk) Tisdag 11.2 Finska (lång o. medellång) Onsdag 12.2 Främmande språk (korta språk) Tyska Franska Spanska Engelska Ryska/Italienska De skriftliga proven Fredag 7.2 Modersmål, textkompetens Måndag 10.3 Modersmål, essäprov Svenska som andra språk Onsdag 12.3 Real (geo, hä, ke, liv, rel, sk) Fredag 14.3 Engelska (långa språk) Måndag 17.3 Finska (lång o. medellång) Onsdag 19.3 Matematik, lång och kort Fredag 21.3 Real (bi, fil, fy, hi, psy) Måndag 24.3 Främmande språk (korta) 21


Vilka kurser bör jag läsa för att skriva studentprov? För att ha rätt att skriva studentprov måste du ha läst de obligatoriska kurserna i ämnet. Därutöver rekommenderar ämneslärarna att du läser de valfria kurserna, inklusive eventuell prepkurs. Modersmål: Engelska: Finska: Matematik: Franska/tyska: Spanska: Ämnesrealproven:

SV1-SV6 samt prepkurs på åk 3 (SV8). ENG1-ENG6 samt prepkurs på åk 3 (ENG10). FIA1-FIA6 eller FIF1-FIF7 med prepkurs i åk 3 (FIF9). MK0-MK5 eller ML1-ML10 samt prepkurs i åk 3 (MK9/ML16). MK6 är obligatorisk på fastlandet och rekommenderas. T.o.m. kurs 8 och gärna kurs 9 och/eller kurs 10. T.o.m. kurs 8 och prepkurs på åk 3 (SP9). Ju fler kurser du läser desto bättre förberedd blir du. Utöver de valfria nationella kurserna rekommenderas lyceets kurser för fördjupning och/eller repetition. Se nedan!

ÄMNESREALPROV

NATIONELLA KURSER

LYCEETS KURSER

Ena dagen

Obligatoriska & valfria kurser

Valfria kurser:

Biologi

BI1, BI2, BI3, BI4, BI5

BI6

Filosofi

FIL1, FIL2, FIL3, FIL4

Fysik, lång nivå

FYL1, FYL2, FYL3, FYL4, FYL5, FYL6, FYL7, FYL8

FYL9

Historia

HI1, HI2, HI3, HI4, HI5, HI6

HI7, HI8, HI9

Psykologi

PSY1, PSY2, PSY3, PSY4, PSY5

PSY6, PSY7 Valfria kurser:

Andra dagen

Obligatoriska & valfria kurser

Ev. luth religion

REL1, REL2, REL3, REL4, REL5

Geografi

GEO1, GEO2, GEO3, GEO4

Hälsokunskap

HÄ1, HÄ2, HÄ3

Kemi, lång nivå

KEL1, KEL2, KEL3, KEL4, KEL5

Livsåskådning

LIV1, LIV2, LIV3, LIV4, LIV5

Samhällslära

SK1, SK2, SK3, SK4

KEL6, KEL7, KEL8 SK5 (obligatorisk)

ATT ANSÖKA TILL HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

De flesta av lyceets studerande söker till antingen fastlandet, Åland eller Sverige. Antagningssystemen grundar sig på olika principer. Till fastlandet är det framför allt resultatet av ett inträdesförhör samt studentprovsresultatet som ger poäng. Antagningen till Högskolan på Åland och till högskolor och universitet i Sverige bygger i första hand på avgångsbetyget. På skolans hemsida hittar du aktuell information. Med vilka betyg söker jag? Avgångsbetyg Högskolan på Åland

x

Högskolor/universitet på fastlandet

22

Studentbetyg x

Yrkeshögskolor på fastlandet

x

Högskolor/universitet i Sverige

x

x


Fastlandet

Antagningsförfarandet till fastländska högskolor, universitet och yrkeshögskolor varierar och du måste därför noggrant läsa de olika antagningsvillkoren för respektive utbildningsprogram. Här presenteras generellt antagningsförfarandet till skolor på fastlandet. I alla utbildningar förekommer urvalsprov (= inträdesförhör) vilket innebär att du på förhand läser en eller flera böcker som du sedan skall skriva prov i. Vissa urvalsprov kan vara utformade som lämplighetstester. Förutom urvalsprovet ger också studentskrivningarna poäng. Vilka studentprov som ger poäng varierar beroende på utbildningsprogram. Vid ansökan till yrkeshögskolor ges vanligtvis också poäng för vitsord i enskilda läroämnen samt medeltalet på avgångsbetyget från gymnasiet. Till konstskolor baserar sig antagningen på en eller flera inlämnade förhandsuppgifter och urvalsprov. Ansökningar till samtliga utbildningar vid fastländska universitet och högskolor görs via en gemensam webbaserad ansökningstjänst. Ansökningstiden pågår för de flesta utbildningsprogrammen från mars till mitten av april. Se www.universitetsansokan.fi. Motsvarande ansökningstjänst för yrkeshögskolor hittar du på www.yhansokan.fi. Informationsmaterial Lärosätenas broschyrer och ansökningsguider kan avhämtas i studiehandledarentrén. De svenskspråkiga lärosätena brukar skicka hem ansökningsmaterial till alla abiturienter under vårterminen. Bra adresser på nätet:

www.opintoluotsi.fi Allt om utbildning i Finland. www.studieinfo.fi Om att söka till utbildningar. www.mol.fi/avo Om studier och yrken i Finland, intressetest. www.ammattinetti.fi Om yrken. www.studeraihelsingfors.fi Om att studera på svenska i Helsingforsregionen. www.abo.fi Åbo Akademi www.hanken.fi Svenska handelshögskolan i Helsingfors www.aalto.fi Aalto universitetet, bl.a. högskolorna för teknik www.sockom.helsinki.fi Svenska social- och kommunalhögskolan vid H:fors univ.. www.helsinki.fi/universitetet/ Helsingfors universitet www.arcada.fi Yrkeshögskolan Arcada www.novia.fi Yrkeshögskolan Novia www.ylioppilastutkinto.fi Information om studentexamen. www.kansanopistot.fi/index_sve.html Om folkhögskolestudier på fastlandet. www.ammatillinenkoulutus.com Om yrkesutbildning på gymnasialstadiet. fyrk.luckan.fi Webbtjänst om stipendier och understöd. dia.fi Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning. www.yhstudier.nu De svenskspråkiga yrkeshögskolornas gemensamma portal www.yhansokan.fi Gemensam ansökan till yrkeshögskoleutbildning. www.universitetsansokan.fi Gemensam ansökan till universitet och högskolor. www.avoinyliopisto.fi Öppen universitetsundervisning vid alla Finlands universitet www.alandskastudentlaget.ax www.asfh.fi

Åländska studentlaget vid Åbo Akademi Åländska studentföreningen i Helsingfors

Se även skolans hemsida (Studiehandledning) för fler länkar! 23


Sverige

Mångfalden universitet och högskolor i Sverige innebär att du i god tid måste bekanta dig med de olika utbildningsmöjligheterna. Du kan söka till 47 högskolor och universitet. Oftast är antalet sökande till en utbildning fler än antalet platser. Då görs ett urval bland de sökande främst på basen av betyg och högskoleprovsresultat. Sökande med avgångsbetyg från Åland konkurrerar i samma urvalsgrupp som sökande med avgångsbetyg från svensk gymnasieskola: kvotgrupp BI. Om du kompletterar ditt avgångsbetyg efter examen hamnar du vid ansökan i kvotgrupp BII, kompletteringsgruppen. Kompletteringsgruppen tilldelas färre platser och på så sätt kan konkurrensen vara hårdare där. För att kunna antas till en utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighet, se s. 25. Du kan skriva högskoleprovet och på så sätt konkurrera i högskoleprovsgruppen: kvotgrupp HP. Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. Om det är många som söker till en utbildning, kan det vara bra att göra provet. Man får göra provet så många gånger man vill. Högskoleprovet anordnas två gånger per år och kostar ca 40 €. Hösten 2013 äger provet rum den 26 oktober, sista anmälningsdag den 16 september. Vårens prov äger rum den 5 april 2014. Sista anmälningsdag är den 14 februari. På Åland anordnas provet av Högskolan på Åland, men anmälningsblanketter kan avhämtas från studiehandledarentrén eller Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Informationsmaterial Högskoleverket ger ut aktuella publikationer om högskolestudier. Publikationerna finns till påseende i studiehandledarentrén. Utbildningskataloger från universiteten och högskolorna kan avhämtas från studiehandledarentrén. Du kan också beställa hem en egen katalog från det lärosäte som intresserar dig. Bra adresser på nätet:

www.studera.nu Samtliga universitet och högskolor samlade under en adress. Allmän information om högskoleprovet och övrigt studierelaterat. www.antagning.se Här ansöker du till alla högskoleutbildningar i Sverige. www.studentum.nu Om utbildning i Sverige och utomlands. www.allastudier.se Om utbildning i Sverige och utomlands. www.yhmyndigheten.se Om yrkeshögskolestudier och kvalificerad yrkesutbildning. www.uhr.se Universitets- och högskolerådet: Statistik, antagning och studie information. www.utbildningsinfo.se Skolverkets sida om utbildning. www.saco.se Yrkesbeskrivningar, framtidsutsikter, lönesituationen m.m. www.ams.se För dig som skall välja yrke, utbildning och studier. www.folkhogskola.nu Om du är intresserad av att gå på folkhögskola i Sverige. www.studieservice.ax/sverige.htm Viktigt att veta om du ska plugga i Sverige! www.hallonorden.org Flytta, arbeta eller studera i Norden!

Se även skolans hemsida (Studiehandledning) för fler länkar! 24


Behörigheter Behörighet består av grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning. Den särskilda behörigheten varierar mellan de olika utbildningarna. Alla studerande med avgångsbetyg från Ålands lyceum uppfyller grundläggande behörighet för studier i Sverige. Särskild behörighet Den särskilda behörigheten varierar mellan de olika utbildningarna och utgör förkunskapskrav som anses nödvändiga för att genomföra utbildningen i fråga. Förkunskapskraven är i allmänhet formulerade som krav på kunskaper i vissa gymnasiekurser. I.o.m. Gymnasiereformen 2011 i Sverige infördes nya kursnamn. Högskolor och universitet använder sig tills vidare av både de gamla och nya namnen, se nedan. Gymnasiet i Sverige

NYTT NAMN

Sv B/Sv2 B Sv 3 En B En 6 Ma A Ma 1/a/b/c Ma B Ma 2/a/b/c Ma C Ma 3b Ma D Ma 4 Ma E Ma 5 Fy A Fy 1a Fy B Fy 2 Ke A Ke 1 Ke B Ke 2 Bi A Bi 1 Bi B Bi 2 Nk A Nk 1a1 Nk B Nk 2 Hi A Hi 1b Hi B Hi 2a/b Sh A Sh 1b Sh B Sh 2 Mod. Steg 2 2 språk Steg 3 3 Steg 4 4 Steg 5 5 Id A Id1 Id B

Motsvarande kurser på Ålands lyceum (gäller avgångsbetyg fr.o.m. 2008)

De obligatoriska kurserna i svenska. (6 kurser) De obligatoriska kurserna i engelska. (6 kurser) De obligatoriska kurserna i lång eller kort matte. (10 resp. 6 kurser) De obligatoriska kurserna i lång eller kort matte. (10 resp. 6 kurser) De obligatoriska kurserna i lång eller kort matte. (10 resp. 6 kurser) De obligatoriska kurserna i lång matte. (10 kurser) De obligatoriska kurserna i lång matte. (10 kurser) Minst 6 kurser fysik. Minst 8 kurser fysik. Minst 3 kurser kemi. Minst 4 kurser kemi. De obligatoriska kurserna i biologi. (2 kurser) De obligatoriska kurserna i biologi. (2 kurser) De obligatoriska kurserna i naturvetenskapliga ämnen (biologi, kemi, fysik och/eller geografi, totalt minst 2 kurser). De obligatoriska kurserna i naturvetenskapliga ämnen (biologi, kemi, fysik och/eller geografi, totalt minst 4 kurser). Minst 4 kurser i historia. Minst 6 kurser i historia. Minst 3 kurser i samhällskunskap. Minst 5 kurser i samhällskunskap. B-språk t.o.m. kurs 5/FIN t.o.m. kurs 5 B-språk t.o.m. kurs 7/FIN t.o.m. kurs 7 B-språk t.o.m. kurs 8 + 1 kurs/FIN t.o.m. kurs 8 + 1 kurs/FIF 7 kurser B-språk t.o.m. kurs 11/FIN t.o.m. kurs 11/FIF t.o.m. kurs 9/FIA 6 kurser De obligatoriska kurserna i idrott och minst en kurs hälsokunskap. De obligatoriska kurserna i idrott och minst en kurs hälsokunskap.*

* Ett särskilt intyg måste bifogas vid ansökan till utbildningar med särskild behörighet Idrott B.

Åland

Antagning till Högskolan på Åland grundar sig på avgångsbetyget från gymnasiet och en eventuell antagningsintervju. I vissa fall ingår lämplighetsprövning. För mer information, se www.ha.ax. 25


ÅLANDS LYCEUMS ORDNINGSREGLER Landskapslag om gymnasieutbildning (ÅFS 13/2011) fastställer i 36§ och 46§: ”En studerande ska utföra sina uppgifter omsorgsfullt, respektera planerad studietakt, uppträda hänsynsfullt, följa skolans ordningsregler, lärares och annan personals anvisningar samt hantera skolans egendom ansvarsfullt. Studerande som bryter mot bestämmelserna i 36 § 2 mom. och som trots rektors varning inte rättar sig kan av skolans ansvariga förvaltningsorgan på ett lärarkollegiums förslag avstängas för viss tid, högst ett år. Det ansvariga förvaltningsorganet kan besluta att avstängningen ska börja verkställas omedelbart. Innan beslut om avstängning tas ska den studerande och, i förekommande fall, omyndig studerandes vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig i ärendet.”

Trivsel och arbetsro

Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Därför skall förhållandet mellan studerande, lärare och personal präglas av ömsesidig hänsyn, omsorg och respekt. § 1 INFORMATION Studerande vid Ålands lyceum är skyldiga att hålla sig à jour med det som händer i skolan. För att möjliggöra detta ges viktig information i huvudsak genom e-post och på de informationstillfällen som ordnas en gång i veckan. Lärare och studerande skall varje arbetsdag läsa sin e-post och inom två arbetsdagar eller inom fastställd tid besvara frågor via e-post. § 2 STUDIETAKT Gymnasiets undervisning utgår från en studietid på tre år, men studerande har även rätt att studera fyra år. • Minst tre godkända kurser per period Studerande skall varje period avlägga minst tre kurser med godkänt vitsord. Om studerande fortsättningsvis, under flera perioder i följd, trots att skolan erbjudit handledning och stöd, inte klarar denna studieprestation meddelar skolan vederbörande myndighet att studiestödet dras in till dess att studerande följer normal studietakt. Studerande som upprepat och gravt försummar sina studier kan efter beslut i styrelsen för Ålands gymnasium avskiljas från studierna för maximalt ett år. Ett sådant beslut kan komma i fråga först efter att den studerande fått såväl muntlig som skriftlig varning och hörts av lärarkollegiet. Vårdnadshavare skall få besked om situationen och höras. § 3 NÄRVAROPLIKT Gymnasiet har närvaroplikt. Detta betyder att den som har fått en studieplats också skall närvara vid lektioner och andra till skolan hörande aktiviteter. • Sjukdom Den som drabbas av sjukdom skall anmäla detta per telefon till kansliet samma dags förmiddag senast kl. 10.00. Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro för omyndig studerande. Den som är förhindrad att delta i lektionerna p.g.a. läkarbesök eller liknande bör meddela om detta i god tid. Sjukdom skall redovisas på ett tillförlitligt sätt och om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro eller återkommande kortare sjukfrånvaro skall hälsovårdar- eller läkarintyg lämnas till grupphandledaren. • Sjukdom vid muntligt eller skriftligt examinationstillfälle Sjukdom vid föredrag, uppsats och prov m.m. skall verifieras med skriftligt intyg utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare, läkare eller grupphandledare. Intyget skall överlämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. • Oredovisad frånvaro Frånvaro utan giltig orsak rubriceras som skolk. Studerande som är upprepat frånvarande från undervisningen avvisas från kursen. Innan den studerande avvisas, måste läraren ge en varning och informera om att fortsatt oredovisad frånvaro leder till avbruten kurs. En avbruten kurs måste slutföras genom förnyat deltagande.

26


• Studieuppehåll Studerande kan av rektor beviljas studieuppehåll för maximalt ett år. Skriftlig ansökan, där orsaken till studieuppehållet redovisas, riktas till rektor. • Ledighet av privata skäl Studerande som önskar vara borta från skolan av privata skäl, fyller i blanketten ”Anhållan om ledighet från Ålands lyceum”, kontaktar berörda ämneslärare och lämnar sedan, beroende på frånvarons omfattning blanketten till sin grupphandledare eller till rektor. § 4 TIDSRAMAR Arbetsuppgifter och redovisningar skall inlämnas inom given tid. Fastställda anmälningstider skall respekteras. Studerande är t.ex. skyldig att hålla sig à jour med fastställda tider för bokning och avbokning av kurser. § 5 FUSK Studerande som gör sig skyldig till fusk eller försök till fusk, t.ex. genom att kopiera andras alster i redovisningar eller projektarbeten, får underkänt kursvitsord. Vid fusk kontaktas omyndiga studerandes vårdnadshavare alltid. Kurs som underkänts p.g.a. fusk får inte tenteras. I särskilt graverande fall kan ärendet föras till skolans ledningsgrupp som kan föreslå för styrelsen att studerande relegeras i enlighet med gällande lag. § 6 SKOLANS LOKALER OCH EGENDOM Studerande som gör sig skyldig till skadegörelse är ekonomiskt ansvarig. Detta gäller även utrustning och programvara som hör till skolans datorer. § 7 ANVÄNDNING AV TEKNISK UTRUSTNING Material som kränker upphovsrätten får inte lagras eller distribueras. Spridandet av kedjebrev, pornografi, religiös-, rasistisk- eller politisk propaganda är inte tillåtet och kan vara åtalbart. Vid all kommunikation och interaktion skall respekt och hänsyn visas så att arbetsro råder. Skolans datorer är alla studerandes gemensamma arbetsredskap och användandet får inte störa eller försvåra andras arbete. För att få använda skolans datorer bör studerande tillsammans med sin vårdnadshavare underteckna skolans datakontrakt för att visa att man har tagit del av skolans datorregler. Användare som bryter mot dessa regler och anvisningar kan avstängas från datoranvändningen för viss tid eller helt förlora sin användarrättighet. Mobiltelefoner, mp3-spelar o.dyl. skall inte användas under lektion eller utvärderingstillfällen såsom föredrag, uppsats och prov m.m. § 8 RÖKNING Rökning i skolan eller på skolområdet är enligt lag förbjudet. § 9 ALKOHOL OCH DROGER Användning, förmedling och försäljning av alkohol och droger i skolan eller på skolområdet är enligt lag förbjudet. § 10 PARKERING Det är av säkerhetsskäl absolut förbjudet att parkera på gräsmattor, framför skolentrén eller så att tillfartsvägarna blockeras. Studerande får inte heller parkera på de parkeringsplatser som är markerade med nummerskylt. Parkerade bilar som trots tillsägelse placerats så att tillfartsvägarna blockeras, kan transporteras bort.

27


ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE PROGRAM FÖR LANDSKAPETS SKOLOR 1. I fråga om skolans verksamhetskultur och värdegrund skall betonas a. att alla i skolan har ansvar för varandra b. att skolans mål är att de studerande skall mogna till vuxna medborgare som tar ansvar för sina handlingar och sina val c. att vårdnadshavarna/föräldrarna har huvudansvaret för de ungas uppfostran och vård 2.

I fråga om skolans lärmiljö skall betonas a. att alla har rätt till och ansvar för en trygg arbets- och studiemiljö b. att i skolans ordningsregler skall beskrivas hur tryggheten och trivseln kan befrämjas c. att skolans studerande, personal och vårdnadshavare/föräldrar skall informeras muntligt och skriftligt om reglerna och om konsekvenserna då de inte följs

3.

Alkohol- och drogförebyggande undervisning och information skall årligen ordnas a. för skolans studerande b. för skolans lärare och övrig personal c. för de studerandes vårdnadshavare/föräldrar

4.

I fråga om skolans studerandevård skall betonas a. att de studerande har stor andel och ansvar för trivseln och studiemotivationen b. att hela skolsamfundet har ansvar att förebygga mobbning och utslagning c. att skolan har nära samverkan med hemmen d. att skolan samarbetar med social- och hälsovårdsmyndigheterna och polisen

5. Då skolans ordningsregler inte följs skall skolan vidta disciplinära åtgärder a. en studerande kan utvisas från undervisningsutrymmet och förvägras delta i undervisningen för högst den återstående arbetsdagen b. en studerande kan ges en skriftlig varning c. en studerande kan avstängas från skolan för viss tid, högst ett år

b-c Berörd vårdnadshavare/förälder skall ges tillfälle att bli hörd

6.

Då en studerande är berusad d. skall läraren utvisa den studerande ur undervisningsutrymmet e. skall skolans rektor/prorektor avvisa den studerande från skolan och utfärda en skriftlig varning f. skall skolans studerandevårdsgrupp underrätta berörd vårdnadshavare/förälder om situationen g. skall studerandevårdsgruppen, om missförhållandena inte avhjälps, anmäla situationen (anmäl- ningsplikt) till berörd kommuns socialnämnd

7.

Då skolan befarar bruk av narkotika h. skall studerandevårdsgruppen kontakta den studerande i. skall studerandevårdsgruppen tillkalla polis om man misstänker att narkotikabrott äger rum i skolan eller på skolans område j. skall studerandevårdsgruppen underrätta berörd vårdnadshavare/förälder om situationen k. skall studerandevårdsgruppen då det är fråga om en person under 18 år anmäla situationen till den berörda kommunens socialnämnd. Då det är fråga om en ung person, under 21 år, skall stude- randevårdsgruppen meddela situationen till kommunens socialnämnd l. skall studerandevårdsgruppen överenskomma med den studerande om ett tillfälligt anpassat studieprogram samt följa upp programmet m. skall studerandevårdsgruppen meddela rektor om en överenskommelse inte fås till stånd eller vårdplanen på annat sätt inte fullföljs

28

f-m Skolans studerandevårdsgrupp skall dokumentera sina åtgärder förvaltningsenligt och meddela åtgärderna berörd studerande, vårdnadshavare/förälder och grupphandledare /klassföreståndare för kännedom.


Lärarnas arbetsrum På kartan (sid 30-32) ser du de olika arbetsrummens placering. VS032a Idrott och hälsokunskap

Rummets telefon

Holmberg Fanny Lundberg Birgitta Smulter Kenneth Törnroos Fredrik

532 540

VS134-5 Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen

Rummets telefon

Bergroth Gisela Broström Nahid Casén Anders Dolke Kim Hagman Cecilia Nordman Dan

532 546 532 545

VS027 Naturvetenskaper och matematik

Rummets telefon

Carlsson Ralf Eklöw Johnny Karlsson-Wickström Inger Krogell Solveig Lindqvist Björn Lundin Robin Nordqvist Johanna Nyvall Elin Rydell Tom Sommarström Cilla

532 562

VS312 Bildkonst

Rummets telefon

Törnqvist Olle

532 566

VS305 Svenska och samhällsvetenskaper

Rummets telefon

Back Ulrika Clemes Birgitta Holmström Staffan Johansson Eva Wennström Stig Almkvist Anne - ansvarig för studerande med särskilda behov

532 563

VS045 Finska och IT

Rummets telefon

Dahlblom-Mattsson Ann-Kristin Gref Sara Haldin Dan Meriläinen Irma Söderäng Lilian

532 561

VS046 Främmande språk

Rummets telefon

Ekman Elisabeth Karlsson Jan Melander Magnus Nordlund Birgitta Olofsson Julia Santos Erika Söderlund Christina Waller Tove

532 564

532 547 532 544 532 543

532 541

29


KARTA ÖVER SKOLBYGGNADEN

30


31


32


Kursval för den estetiska inriktningen Studerande läser minst åtta fördjupade kurser inom ett av följande ämnen: bildkonst, dans eller musik (se de skuggade fälten).

Svenska o. litteratur Engelska 1 Finska, A-språk 1 Finska, A2-språk 1 Finska, B-språk 1 Franska, forts1 Franska, nybRyska 1 Spanska 1 Tyska, forts1 Tyska, nyb2 Matematik, lång 2 Matematik, kort Fysik, kort Kemi, kort Biologi Geografi 3 Religion 3 Livsåskådning Filosofi Psykologi Historia Samhällskunskap Hälsokunskap Idrott Bildkonst (ej profil) 4 Bildkonst 5 Dans Musik (ej profil) 5 Musik Teater & drama Informationsteknik Lärandestrategi

FÖRSTA ÅRET ANDRA ÅRET

TREDJE ÅRET

OBLIG.

OBLIG.

OBLIG.

1 1 1 1 1 4 1

2 2 2 2 2 5 2

3 3 3 3 6 3

1 4 1 1 0

2 5 2 2 1

3 6 3 3 2

1 1 1 1 1 1 5 1 1 3 3

4 7

7 4

3 4 4 4 5 8 4

4 5 5 5 6

5 6 6 6 7

6

8

5

6

7

4 8 4 5 3

5

6

5 6 4

6 7 5

7 7 7 8 9 9 9 1 9 9 9 11 6 1 1 3 3 2 2 2 2 5 3 2 5 1 1

7

8 7

7 8

8

8 9 10

2 2 3 3 1 2

2

3 1

2

3

4

D

4

D

D

D

M M M M

9 10 D D D

VALFRIA 8 8

9 10 11 9 10

9 10 10 11 10 11 2 3 4

5

6

10 10 12 7 2 2 4 4 4 4 3 3 6 4 3 6 2 2

11 11 13 14 15 16 8 9

1 1 1

7

8

5

6

5 5 4 4 7

6

5 8

6 9

7

7 4 4

5 5

6 6

7 7

2

3

4

5

7 10 11

2 2

3 3

4 4

5 5

6

8 8

D

M M M M

1

1

Studerande måste läsa ett främmande språk förutom engelska. Studerande väljer antingen lång eller kort matematik. 3 Studerande väljer antingen religion eller livsåskådning. LIV2 och LIV3 ges vart annat år. 4 Den som väljer bildkonst som profil ska läsa ytterligare sex kurser förutom kurs 9 och 10. 5 Ålands musikinstitut ansvarar för undervisningen i dans och musik, studerande ska slutföra motsvarande 8 kurser. Studerande måste utöver sin fördjupning ha minst två konst- och kulturkurser (BIK, MUS, TEA) av vilka BIK3 är en. 2

33


Kursval för den humanistisk-samhällsvetenskapliga inriktningen Studerande skall förutom de obligatoriska kurserna läsa minst åtta kurser fördjupning inom humaniora (språk, rel, liv, fil, psy, his, sam, hä - se de skuggade fälten). Om den studerande läser flera främmande spåk än det obligatoriska språket, inleds fördjupningen fr.o.m kurs 4 i det/de språk som är extra språk. FÖRSTA ÅRET ANDRA ÅRET

Svenska o. litteratur Engelska 1 Finska, A-språk 1 Finska, A2-språk 1 Finska, B-språk 1 Franska, forts1 Franska, nybRyska 1 Spanska 1 Tyska, forts1 Tyska, nyb2 Matematik, lång 2 Matematik, kort Fysik, kort Kemi, kort Biologi Geografi 3 Religion 3 Livsåskådning Filosofi Psykologi Historia Samhällskunskap Hälsokunskap Idrott 4 Bildkonst 4 Musik 4 Teater och drama Informationsteknik Lärandestrategi 1

OBLIG. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 5 1 2 1 4 1 1 0

2 5 2 2 1

1 1 1 1 1 1 5 1 1 3

3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 2

4 7

7 4

OBLIG. 3 4 4 5 4 5 4 5 5 6 8 4 5 4 8 4 5 3

2 2 2 2 1 2

2

5 6 6 6 7

8

6

7

5

6

5 6 4

6 7 5

TREDJE ÅRET

OBLIG. 6

7

8 7

7 8

8 9 10

3 3

3 1

2

3

4

8

4

VALFRIA 7 7 7 8 9 9 9 1 9 9 9 11 6 1 1 3 3 4 4 2 2 5 3 2 5 1 1 1 1

8 8

9 10 11 9 10

9 10 10 11 10 11 2 3 4 10 10 12 7 2 2 4 4 5 5 3 3 6 4 3 6 2 2 2 2

34

6

7

8

11 11 13 14 15 16 8 9

5

6

6 4 4 7

5 8

6 9

7

7 4 3 3 3

5 4 4 4

6 5 5 5

7 8 7 10 11 6

1

Studerande måste läsa ett främmande språk förutom engelska. Studerande väljer antingen lång eller kort matematik. 3 Studerande väljer antingen religion eller livsåskådning. LIV2 och LIV3 ges vart annat år. 4 Studerande måste ha minst två konst- och kulturkurser (BIK, MUS, TEA) av vilka BIK3 är en. 2

5


Kursval för inriktningen hälsa och idrott Studerande ska ha sex kurser hälsa och idrott, samt två kurser hälsokunskap i sin fördjuping (se de skuggade fälten).

Svenska o. litteratur Engelska 1 Finska, A2-språk 1 Finska, B-språk 1 Tyska, forts1 Tyska, nyb2 Matematik, lång 2 Matematik, kort Fysik, lång Fysik, kort Kemi, lång Kemi, kort Biologi Geografi 3 Religion 3 Livsåskådning Filosofi 4 Psykologi Historia Samhällskunskap Hälsokunskap Hälsa och idrott Idrott Bildkonst Musik Teater och drama Informationsteknik Lärandestrategi

FÖRSTA ÅRET ANDRA ÅRET

TREDJE ÅRET

OBLIG.

OBLIG.

1 1 1 1 4 1 1 0

2 2 2 2 5 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

OBLIG.

3 3 3 6 3 3 2

4 7 4

3 4 4 5 8 4 5 3

4 5 5 6

5 6 6 7

5 6 4

6 7 5

6 7 8 7 8

8 9 10

2 2 3 3 1 2

2 2

3 1 2 3 3

2 4 4

5 3 5

VALFRIA 7 7 8 9 9 9 11 6 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 4 3

8 9 10 11 8 9 10 9 10 10 10 12 7 2 2 2 2 4 4 4 4 3 2 5 4

11 11 13 14 15 16 8 9 3 4 5 6 7

8

3

4

8

5

6

5 5 4 3 6

6

5 1 1 1 1

6 2 2 2 2

7 4 3 3 3

5

6

7

4 7

5 8

6 9

7

5 4 4 4

6 5 5 5

7 8 7 10 11 6

6

1

1

Studerande måste läsa ett främmande språk förutom engelska. Studerande väljer antingen lång eller kort matematik. 3 Studerande väljer antingen religion eller livsåskådning. LIV2 och LIV3 ges vart annat år. 4 PSY1 är valbar för studerande som läser lång matematik. 2

35

9


Kursval för den naturvetenskapliga inriktningen Studerande ska förutom de obligatoriska kurserna läsa minst 3 kurser fördjupning inom naturvetenskapliga ämnen (ma, fy, ke, bi, ge - se de skuggade fälten).

Svenska o. litteratur Engelska 1 Finska, A-språk 1 Finska, A2-språk 1 Finska, B-språk 1 Franska, forts1 Franska, nybRyska 1 Spanska 1 Tyska, forts1 Tyska, nybMatematik, lång Fysik, lång Kemi, lång Biologi Geografi 2 Religion 2 Livsåskådning Filosofi Psykologi Historia Samhällskunskap Hälsokunskap Idrott Bildkonst Musik Teater och drama Informationsteknik Lärandestrategi 1 2

36

FÖRSTA ÅRET ANDRA ÅRET

TREDJE ÅRET

OBLIG.

OBLIG.

1 1 1 1 1 4 1

2 2 2 2 2 5 2

1 4 1 1 1 1 1 1 1 1

2 5 2 2 2 2

1 5 1 1 3

2

2

OBLIG.

3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3

4 7

7 4

3 4 4 4 5 8 4

4 5 5 5 6

5 6 6 6 7

8

5

6

7

4 8 4 5 4 3 2 2 3 3 1

5

6

5 6 5

6 7 6

3 1

2

3

4

6

7

8 7

7 8

8

8 9 10

VALFRIA 7 7 7 8 9 9 9 1 9 9 9 11 7 4 3 3 2 2 2 1 4 3 2 5 1 1 1 1

8 8

9 10 11 9 10

9 10 10 11 10 11 2 3 4 10 10 12 8 5 4 4 4 4 3 2 5 4 3 6 2 2 2 2

1

Studerande måste läsa ett främmande språk förutom engelska. Studerande väljer antingen religion eller livsåskådning. LIV2 och LIV3 ges vart annat år.

5

6

7

8

11 11 13 14 15 16 9 6 7 8 5 6 5 5 4 3 6

6

4 7

5 8

6 9

7 4 3 3 3

5 4 4 4

6 5 5 5

7 8 7 10 11 6

7


Ålands lyceum Arbetskalender 2013 - 2014 Dag

Vecka

Datum

Dag 1 Dag 2 Dag 3

33

O 14.8 To 15.8 F 16.8

Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8

34

M 19.8 Ti 20.8 O 21.8 To 22.8 F 23.8

Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13

35

Dag 14 Dag 15 Dag 16 Dag 17 Dag 18

36

M 2.9 Ti 3.9 O 4.9 To 5.9 F 6.9

Dag 19 Dag 20 Dag 21 Dag 22 Dag 23

37

Dag 24 Dag 25 Dag 26 Dag 27 Dag 28

38

M 9.9 Ti 10.9 O 11.9 To 12.9 F 13.9 M 16.9

Dag 29

39

Åk 1 inleder skolåret. Åk 2 och 3 inleder skolåret.

Sista dag för tentamensansökan och schemaändringar för period 1 kl. 12.00 Obligatorisk grammatiktentamen för åk 1 kl. 16.10

Gittan L. informerar om externa kurser i hörsalen kl. 14.30. Introduktionsdag för åk 1 Introduktionsdag för åk 1

St.ex. Hörf. finska St.ex. Hörf. engelska (långa språk) St.ex. Hörf. fr, sp, ty (korta språk) Sista dag för anhållan om externa kurser till Gittan L. kl. 12.00 St.ex. Mo - textkompetens St.ex. Real: bi, fil, fy, hi, psy

Ti 17.9 O 18.9 To 19.9 F 20.9

Dag 30 Dag 31 Dag 32 Dag 33 Dag 34 Dag 35 Dag 36 Dag 37

M 26.8 Ti 27.8 O 28.8 To 29.8 F 30.8

Period 1 14.8 - 3.10.2013

40

St.ex. Engelska (långa språk) St.ex. Finska

M 23.9

Sista dag för schemaändringar för period 2 kl. 12.00

Ti 24.9 O 25.9 To 26.9 F 27.9

Prov Prov Prov Prov

bl.2 bl.5 bl.6 bl.3

M 30.9 Ti 1.10

Prov Prov Prov Prov

bl.1 bl.8 bl.7 bl.4

O 2.10 To 3.10

St.ex. Mo - essäprov

St.ex. Matematik St.ex. Real: geo, hä, ke, liv, rel, sk St.ex. Korta språk

Studeranderådets möte kl. 13.50

Schema för provperioden 24.9 - 3.10 Ti 24.9

O 25.9

To 26.9

Fr 27.9

Må 30.9

Ti 1.10

O 2.10

To 3.10

Prov bl. 2 9.00-11.20

Prov bl. 5 9.00-11.20

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20

Prov bl. 1 9.00-11.20

Prov bl. 8 9.00-11.20

Prov bl. 7 9.00-11.20

Prov bl. 4 9.00-11.20

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 4

12.00 bl. 8

12.00 bl. 7

12.00 bl. 4

12.00 bl. 2

12.00 samling

12.00 bl. 6

12.00 bl. 3

13.00 bl. 5

13.00 bl. 6

13.00 bl. 3

13.00 bl. 1

13.00 bl. 8

13.00 bl. 5

13.00 bl. 4

13.00 bl. 1

14.00 idr åk1

14.00 idr åk2

14.00 bl. 7

14.00 idr åk3

5-6.10 ÅIF-kurs 16.9 Sista dag för anmälan till höstens högskoleprov som skrivs på lördag 26.10

37


Ålands lyceum Arbetskalender 2013 - 2014 Dag Dag 1

Vecka 40

Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6

41

Dag 7 Dag 8 Dag 9

Period 2 4.10 - 27.11.2013

Datum Fr 4.10 M 7.10 Ti 8.10 O 9.10 To 10.10 F 11.10

Utvärdering från P1: kl.13.00 bl.8 och kl.13.45 bl.7 Utvärdering från P1: kl.14.30 bl.4 Sista dag för anmälan till omtagning och tentamensansökan kl. 12.00

42

M 14.10 Ti 15.10 O 16.10

Omtagning kl. 16.10

Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14

43

M 21.10 Ti 22.10 O 23.10 To 24.10

Dag 15 Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19

44

M 28.10 Ti 29.10 O 30.10 To 31.10 F 1.11

Dag 20 Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24

45

M 4.11 Ti 5.11 O 6.11 To 7.11 F 8.11

Dag 25 Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30 Dag 31 Dag 32 Dag 33 Dag 34

46

Dag 35 Dag 36 Dag 37

Informationsmöte för åk 1-vårdnadshavare kl. 19.00 i hörsalen

F 25.10

47

48

Informationsmöte för abi-vårdnadshavare kl. 19.00 i hörsalen Idrottsdag - dagens program meddelas per e-post / Högskoledag i H:fors (abi)

M 11.11 Ti 12.11 O 13.11 To 14.11 F 15.11 M 18.11 Ti 19.11 O 20.11 To 21.11 F 22.11

Sista dag för schemaändringar för period 3 kl. 12.00 Prov bl.1 Prov bl.6 Prov bl.4 Sista dag för anmälan till vårens studentexamensprov kl. 16.00 Prov bl.3 Prov bl.5

M 25.11 Ti 26.11

Prov bl.8 Prov bl.2

O 27.11

Prov bl.7

Studeranderådets möte kl. 13.50

Schema för provperioden 18.11 - 27.11 Må 18.11

Ti 19.11

O 20.11

To 21.11

Fr 22.11

Må 25.11

Ti 26.11

O 27.11

Prov bl. 1 9.00-11.20

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 4 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20

Prov bl. 5 9.00-11.20

Prov bl. 8 9.00-11.20

Prov bl. 2 9.00-11.20

Prov bl. 7 9.00-11.20

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 8

12.00 bl. 7

12.00 bl. 2

12.00 bl. 7

12.00 bl. 1

12.00 bl. 6

12.00 bl. 4

12.00 bl. 3

13.00 bl. 5

13.00 bl. 4

13.00 bl. 3

13.00 bl. 5

13.00 bl. 8

13.00 bl. 2

13.00 bl. 7

13.00 bl. 5

14.00 idr åk1

38

14.00 idr åk3

5-6.10 ÅIF-kurs 17-18.10 Höstlov 26.10 Höstens högskoleprov

14.00 idr åk2


Ålands lyceum Arbetskalender 2013 - 2014 Dag

Period 3 28.11.2013 - 4.2.2014

Vecka

Datum

Dag 1 Dag 2

48

To 28.11 F 29.11

SACO-mässan (gäller endast abiturienter)

Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6

49

Må 2.12 Ti 3.12 O 4.12 To 5.12

Utvärdering från P2: kl.9.35 bl.8 och kl.10.15 bl.2

Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10 Dag 11

50

M 9.12 Ti 10.12 O 11.12 To 12.12 F 13.12

Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15 Dag 16

51

M 16.12 Ti 17.12 O 18.12 To 19.12 F 20.12

Dag 17 Dag 18 Dag 19

2

Dag 20 Dag 21 Dag 22 Dag 23

F 10.1 3

Dag 24 Dag 25 Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 27 Dag 30

Ti 7.1 O 8.1 To 9.1

Utvärdering från P2: kl.14.30 bl.7 Sista dag för anmälan till omtagning och tentamensansökan kl. 12.00 Omtagning kl. 16.10

Lucia kl. 8.00 i gymnastiksalen

Sista dag för abiturienter att lämna in externa kursrapporter till Gittan kl. 12 Julfest med julbord och program

Sista dag för anhållan om extern kurs om du inleder kursen på vårterminen. Anhållan ges till Gittan senast kl. 12.00.

M 13.1 Ti 14.1 O 15.1 To 16.1

4

F 17.1 M 20.1 Ti 21.1 O 22.1 To 23.1 F 24.1

Informationsmöte för åk 2-vårdnadshavare kl. 19.00 i hörsalen Sista dag för schemaändringar för period 4 kl. 12.00 Prov bl.7 Prov Prov Prov Prov Prov

Dag 31 Dag 32 Dag 33 Dag 34 Dag 35

5

M 27.1 Ti 28.1 O 29.1 To 30.1 F 31.1

Dag 36 Dag 37

6

M 3.2 Ti 4.2

UniYH-dag i Åbo (gäller endast abiturienter)

bl.8 bl.2 bl.4 bl.5 bl.6

Prov bl.3 Prov bl.1

Studeranderådets möte kl. 13.50

Schema för provperioden 24.1 - 4.2 Fr 24.1

Må 27.1

Ti 28.1

On 29.1

To 30.1

Fr 31.1

Må 3.2

Ti 4.2

Prov bl. 7 9.00-11.20

Prov bl. 8 9.00-11.20

Prov bl. 2 9.00-11.20

Prov bl. 4 9.00-11.20

Prov bl. 5 9.00-11.20

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20

Prov bl. 1 9.00-11.20

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 1

12.00 bl. 6

12.00 bl. 3

12.00 bl. 1

12.00 bl. 7

12.00 bl. 8

12.00 bl. 2

12.00 bl. 4

13.00 bl. 3

13.00 bl. 2

13.00 bl. 4

13.00 bl. 5

13.00 bl. 6

13.00 bl. 3

13.00 bl. 1

13.00 bl. 5

14.00 idr åk2 6.12 Självständighetsdagen 21.12-6.1 Jullov

14.00 idr åk1

39


Ålands lyceum Arbetskalender 2013 - 2014 Dag

Period 4 5.2 - 3.4.2014

Vecka

Datum

Dag 1 Dag 2 Dag 3

6

O 5.2 To 6.2 F 7.2

Utvärdering från P3: kl.14.30 bl.6

Dag 4

7

M 10.2

Utvärdering från P3: kl.9.35 bl.3 och kl.10.15 bl.1

Dag 5

Ti 11.2

Sista dag för anmälan till omtagning o. tentamensansökan kl. 12.

Dag 6 Dag 7 Dag 8

O 12.2 To 13.2 F 14.2

St.ex. Mo - textkompetens St.ex. Hörf. engelska St.ex. Hörf. finska

St.ex. Hörf. korta språk Omtagning kl. 16.10 Karonka

Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13

9

M 24.2 Ti 25.2 O 26.2 To 27.2 F 28.2

Dag 14 Dag 15 Dag 16 Dag 17 Dag 18

10

M 3.3 Ti 4.3 O 5.3 To 6.3 F 7.3

Dag 19 Dag 20 Dag 21 Dag 22 Dag 23

11

M 10.3 Ti 11.3 O 12.3 To 13.3 F 14.3

St.ex. Mo - essäprov

Dag 24 Dag 25

12

M 17.3 Ti 18.3

St.ex. Finska

Dag 26

O 19.3

St.ex. Matematik

Dag 27 Dag 28

To 20.3 F 21.3 M 24.3

Sista dag för schemaändringar för per. 5 kl. 12.00.

Ti 25.3 O 26.3 To 27.3 Fr 28.3

Prov Prov Prov Prov

bl.1 bl.3 bl.4 bl.7

Må 31.3 Ti 1.4 O 2.4 To 3.4

Prov Prov Prov Prov

bl.8 bl.6 bl.5 bl.2

Dag 29 Dag 30 Dag 31 Dag 32 Dag 33

13

Dag 34 Dag 35 Dag 36 Dag 37

14

Abiturienter får börja kryssa kurser, mer info per e-post.

St.ex. Real: geo, hä, ke, liv, rel, sk St.ex. Engelska (långa språk)

St.ex. Real: bi, fil, fy, hi, psy St.ex. Korta språk

Studeranderådets möte kl. 13.50

Schema för provperioden 25.3 - 3.4 Ti 25.3

O 26.3

To 27.3

Fr 28.3

Må 31.3

Ti 1.4

O 2.4

To 3.4

Prov bl. 1 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20

Prov bl. 4 9.00-11.20

Prov bl. 7 9.00-11.20

Prov bl. 8 9.00-11.20

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 5 9.00-11.20

Prov bl. 2 9.00-11.20

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 5

12.00 bl. 6

12.00 bl. 5

12.00 bl. 2

12.00 bl. 1

12.00

samling

12.00 bl. 4

12.00 bl. 7

13.00 bl. 2

13.00 bl. 4

13.00 bl. 7

13.00 bl. 8

13.00 bl. 6

13.00 bl. 3

13.00 bl. 2

13.00 bl. 8

14.00 idr åk2

40

14.00 idr åk1

14.00 bl. 5

14.2 Sista dag för anmälan till vårens högskoleprov, som skrivs på lördag 5.4. 17-21.2 Sportlov


Ålands lyceum Arbetskalender 2013 - 2014

Period 5 4.4 - 31.5.2014

Dag Dag 1

Vecka 14

Datum Fr 4.4

Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6

15

M 7.4 Ti 8.4 O 9.4 To 10.4 F 11.4

Dag 7 Dag 8

16

M 14.4 Ti 15.4 O 16.4 To 17.4

Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14

17

Ti 22.4 O 23.4 To 24.4 F 25.4

Dag 15 Dag 16 Dag 17

18

Dag 18 Dag 19 Dag 20 Dag 21 Dag 22

19

M 5.5 Ti 6.5 O 7.5 To 8.5 Fr 9.5

Dag 23 Dag 24 Dag 25 Dag 26 Dag 27

20

M 12.5 Ti 13.5 O 14.5 To 15.5 F 16.5

Dag 28 Dag 29 Dag 30 Dag 31 Dag 32

21

M 19.5 Ti 20.5 O 21.5 To 22.5 F 23.5

Prov Prov Prov Prov Prov

Dag 33 Dag 34 Dag 35

22

M 26.5 Ti 27.5 O 28.5

Prov bl.2 Prov bl.7 Studeranderådets möte kl. 14.50 Prov bl.3 Utvärdering: kl.8 bl.2, kl.8.35 bl.7 och kl.9.10 bl.3 Sista dag för anmälan till omtagning kl.16 Studentdimission

Dag 9 Dag 10

Utvärdering från P4: kl.8.50 bl.6, kl.9.35 bl.5 och kl.10.15 bl.2 Sista dag för anmälan till omtagning kl. 12 och för tentamensansökan (endast åk 1-2) kl. 12.

Omtagning kl. 16.10

M 28.4

OBS! Abiturienters kursvitsord och tenterade kurser från period 1-4 ska vara inlämnade.

Ti 29.4 O 30.4

Sista dag för abiturienter att kryssa kurser. Externa kurser-rapporter ska lämnas till Gittan L. senast kl. 15.00.

Dag 36

F 30.5

Dag 37

L 31.5

bl.6 bl.1 bl.5 bl.8 bl.4

Sista dag för anmälan till studentskrivningarna kl. 16.00

Friluftsdag Avslutning

Schema för provperioden 19.5 - 28.5 Må 19.5

Ti 20.5

O 21.5

To 22.5

Fr 23.5

Må 26.5

Ti 27.5

O 28.5

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 1 9.00-11.20

Prov bl. 5 9.00-11.20

Prov bl. 8 9.00-11.20

Prov bl. 4 9.00-11.20

Prov bl. 2 9.00-11.20

Prov bl. 7 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20 Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 4

12.00 bl. 7

12.00 bl. 2

12.00 bl. 3

12.00 bl. 6

12.00 bl. 1

12.00 bl. 8

13.00-14.20

13.00 bl. 5

13.00 bl. 8

13.00-14.20

13.00 bl. 2

13.00 bl. 5

13.00 bl. 4

14.00 bl. 7

14.00 bl. 3

bl. 1

bl. 4 5.4 18-21.4 1-2.5

Vårens högskoleprov 29.5 Påsklov 4.6 Lov (Första maj)

Lov (Kristi himmelfärdsdag) Omtagning för period 5 kl. 9.00 - plats meddelas senare.

41


42

BI4

TY4.1

VS040

VS040

8

7.3

7.2

7.1

6

5

VS204

VS040

TEA6

VS133

VS043

VS042

TY8.2

VS216

FIA4

IDR5.1

VS042

VS033

VS040

VS040

VS033

VS038

VS133

ENG1.1C FYL7.3DF HI3.2C VS043 VS024 VS320

ENG1.1C FYL7.3DF HI3.2C VS043 VS024 VS320

BIK9

BIK9

VS206 VS043 VS040 VS042 PSY1.1CG SK4.1 SP1.1D SV3.2C VS039 VS038 VS037 VS034

BI2.2B ENG1.1E ENG10.4 ENG4.2E

VS312

VS312

FIF1.1BCD

VS217

FIL1.2C

VS049

VS024

VS024

VS321

REL5

VS321

REL5

REL5

VS321

VS038

IDR7.1

IDR7.1

IDR7.2

VS048

IT3.1

VS048

IT3.1

IT3.1

VS048

VS038

VS038

VS034

VS034

VS034

HIDR1.1A MK3.2D MK7.1 ML5.2ADE ML9.3D VS030 VS023 VS012 VS022 VS024

VS033

VS033

VS033

LÄR1.1E SK5.1D SV3.2F SV6.3G

VS039

VS038

LÄR1.1F SK5.1D SV3.2F SV6.3G

VS039

LÄR1.1G SK5.1D SV3.2F SV6.3G

HIDR5.3A HÄ1.TK HÄ3.2 MK0.1B MK6.1 ML1.1D ML9.3G REL3.2G VS030 VS049 VS319 VS023 VS012 VS026 VS022 VS039

FIN1.1BD HI1.1A HI3.2F HÄ3.3A KEL1.1G ML14.1 REL3.2D SK2.2E SP7.3DE SV1.1E VS215 VS319 VS320 VS030 VS012 VS023 VS321 VS038 VS037 VS034

MK0.1AC MK0.1E ML1.1AE ML1.1C SP7.3BC VS012 VS024 VS022 VS023 VS037

VS032

VS032

SK3.1 SV1.1C

VS038

VS032

SK3.1 SV1.1C

SK3.1 SV1.1C

VS038

FIF1.1FG FIL1.2F FIN1.1FG FYL4.2AG GEO3 HI1.1B HI5.1 VS216 VS049 VS215 VS026 VS204 VS319 VS320

IDR1.1F IDR3.2D

IDR1.1G IDR3.2D

IDR1.1E IDR5.2

VS133

FYL7.3AG GEO1.1G HI1.1F HI4.3DG IT2.1 VS026 VS204 VS320 VS319 VS048

VS023

VS023

FIF1.1AE FIL1.2A FIN1.1AE FIN5.2CDG HI6.1 VS216 VS321 VS217 VS215 VS320

FIA1

VS216

ENG1.1C FYL7.3DF HI3.2C VS043 VS024 VS320

VS312

VS039

VS012

KEL5 LÄR1.1A MK3.2B ML5.2F MUS10

VS012

VS038

MK3.2B ML5.2F MUS10

VS024

VS049

KEL5

VS023

VS133

SK2.2A

VS038

30.05.2013 14:20

KEL1.1AC MK0.1F ML1.1G ML9.3AEF REL1.1D RY1.1 VS012 VS023 VS024 VS026 VS321 VS215

PSY5.1 SK4.2 TEA1.1

VS038

MK3.2B ML5.2F MUS10

VS012

LÄR_IT.1D

VS049

KEL5

VS039

FIF4.2AEF FIN5.2AEF FR8 VS215 VS217 VS040

IDR5.3

BIK9

VS032

SK5.1G SV3.2E SV6.3E

VS043

VS312

BIK4.1 ENG1.1F ENG10.2

SV3.2B TY8.1

VS043

VS312

BIK3.1F ENG10.5 ENG4.2A

VS033

SV6.3F

VS312

BIK3.1D ENG10.3

GEO1.1D

3.2

ENG1.1B

IDR3.2A IDR3.2G

VS040

ENG1.1B GEO1.1D IDR1.1A VS040 VS204

VS043

3.1

4

VS039

ENG10.6 ENG4.2G IDR1.1B IDR3.2B IDR3.2E LÄR1.1C

VS043

VS043

IDR5.1 IDR5.3

3.3

VS038

IT1.1

VS048

TEA1.1

VS049

GEO2.2E HI4.3C HÄ3.1 VS206 VS319 VS030

ENG10.6 ENG4.2G IDR1.1C IDR1.1D IDR3.2F LÄR1.1B PSY5.1 SK4.2

VS042

FR4.1

VS040

TEA1.1

VS032

VS049

ENG10.6 ENG4.2G IDR1.1B IDR3.2C IDR5.4 LÄR1.1D PSY5.1 SK4.2

VS037

VS043

BIK1.1 ENG10.1 FIL1.2G

VS312

SP4.2B TY1.1

VS204

ENG1.1B GEO1.1D IDR1.1A VS040 VS204

2.3

2.2

2.1

1

Ålands lyceum, Mariehamn 1. perioden 14.8. - 23.9.2013

1

P E R I O D

K U R S B R I C K A


43

8

7.3

7.2

7.1

6

5

4

3.3

3.2

3.1

2.3

2.2

2.1

1

VS034

VS040

VS040

VS040

VS043

VS040

VS037

VS034

VS032

VS037

VS034

SV7

VS216

BI5

BI1.1C

VS215

TY1.2

VS312

BIK5

VS206

VS206

HI1.1C

VS319

HI9.1

VS320

VS032

TY4.2

VS043

VS217

FR5.1

VS040

VS215

VS026

VS206

GEO1.1F

VS204

VS206

HI4.3E

VS319

HI4.3F

VS320

VS040

VS026

VS040

VS043

VS042

FR4.2

VS040

VS024

VS320

VS030

FYL4.2F HI3.2D HIDR3.2A

VS026

VS026

ENG1.1D ENG4.2C FYL8.3AG IDR3.2G IDR5.2

VS040

VS023

LÄR_IT.1A

VS048

IT1.3

VS023

MK6.2

VS039

IDR7.2 LÄR1.1A

VS039

IDR7.2

IT5

VS048

IT3.2

VS048

HÄ2.1

VS030

IDR7.1

LÄR_IT.1E

LÄR_IT.1F

LÄR_IT.1C

SK3.3

VS038

VS038

SK3.3

VS038

VS034

VS038

VS133

VS039

VS022

VS321

VS039

TEA1.2 VS133

VS321

SK3.2 VS038

VS026

ML10.3AEF

LÄR_IT.1G

VS049

VS133

MUS1

VS023

VS038

SK2.2B

VS049

VS034

VS033

SV3.2D SV6.3C VS034

SP4.2CDG SV1.1D SV6.3B VS037 VS033 VS034

SK4.3 VS038

VS033

VS033

SV3.2D SV6.3C VS034

SV3.2D SV6.3C

SK4.3 VS038

MK1.1B PSY1.1E

VS038

SK4.3

VS049

MK1.1B PSY1.1E VS023

KEL3.2AF MK4.2D ML6.2DEG PSY5.2 REL1.1B SP8.3BC VS012 VS023 VS022 VS049 VS321 VS037

VS024

VS023

SK3.3 VS038

SP1.1B

VS037

KEL1.1D MK3.2E ML10.3G PSY1.1B REL1.1C

VS012

MK7.3

VS023

TEA1.2

VS133

TEA1.2

VS133

VS034

KEL3.2G ML10.3D MUS7.1 REL3.2F REL4.1

VS012

IT4.1

VS048

VS039

LÄR1.1E LÄR1.1F

MK7.3

VS023

VS023

MK7.3

VS038

VS012

VS034

VS039

ML2.1AE REL1.1F SK1.2C

VS022

MK3.2C SK1.2G SV6.3D

VS012

VS039

VS038

ML13

VS026

MK3.2C SK1.2G SV6.3D

VS012

MK7.2

VS023

30.05.2013 14:21

LÄR1.1B LÄR1.1C LÄR1.1D MK3.2C SK1.2G SV6.3D

VS039

LÄR_IT.1B

IT1.2

VS048

ENG1.1D ENG4.2C FYL8.3AG IDR1.1A IDR3.2F LÄR1.1G MK1.1B PSY1.1E

VS043

VS320

HÄ1.1A

VS030

HI7.1

VS319

FIF7.2 FIN2.1AE FYL1.1D GEO2.2C HI1.1G

VS215

VS042

TY5.1

FIN5.2B

VS217

VS216

IDR3.2E IDR5.3

IDR1.1F IDR3.2A

IDR1.1E IDR3.2C

ENG1.1D ENG4.2C FYL8.3AG IDR1.1G IDR5.2

VS043

VS033

ENG2.1E ENG7.1

VS204

VS204

BI5

BI1.1C

VS204

VS034

BI5

VS206

VS040

SV3.2A SV8.3G

VS312

BI1.1C

VS032

SV1.1F

VS204

BI2.2E BIK3.1C ENG4.2B

SP4.2E SV6.TK

VS043

VS312

BIK3.1B ENG1.1G FIF7.1

VS217

FYL8.3DF

VS024

ENG1.1A ENG5.2A FIF4.2CDG FIN6.2CDG GEO2.2F

VS312

SP1.1EF SP8.3DE SV1.1G

VS312

BIK10

VS204

BI2.2G BIK3.1A ENG4.2D

VS312

VS312

FYL8.3DF HI1.1C HI9.1 VS024 VS319 VS320

VS204

VS204

BI2.2G BIK3.1A ENG4.2D

VS319

VS319

FYL8.3DF HI1.1C HI9.1 VS024 VS319 VS320

VS024

VS024

BI2.2G BIK3.1A ENG4.2D

VS023

VS023

VS023

HI4.3B IDR1.1B IDR1.1D IDR5.4

VS049

VS049

VS049

ENG4.2F FIL1.2E FYK1.1 FYL1.1G

VS043

VS043

VS043

HI4.3B IDR3.2B IDR3.2D IDR5.1

VS319

HÄ2.2

VS320

ENG4.2F FIL1.2E FYK1.1 FYL1.1G

VS024

HÄ1.1G

VS030

HI4.3B IDR1.1C IDR1.1D IDR5.4

VS042

TY9

FIF5.2AEF FIL1.2B FIN6.2AEF HI8.1 VS215 VS049 VS217 VS321

ENG4.2F FIL1.2E FYK1.1 FYL1.1G

SV3.2G SV6.3A

VS033

FIA5

VS216

VS043

ENG2.1C

Ålands lyceum, Mariehamn 2. perioden 4.10. - 15.11.2013

2

P E R I O D

K U R S B R I C K A


44

BI1.1F

8

7.3

7.2

7.1

6

5

4

3.3

TY11

VS022

VS023

VS024

PSY1.1D

BI1.1A

VS133

TEA1.3

VS204

BIK8

VS312

VS320

VS320

ENG5.2E ENG7.2 FIA2 VS043 VS040 VS216

VS319

VS319

VS038

VS034

VS032

PSY3.1 SK5.3A SV1.1A SV8.3E VS321

FIF2.1BCD

VS217

VS023

VS024

VS049

VS321

VS038

VS034

VS032

VS037

SP5.2CDG

VS026

ML16.3EFG

VS037

FIN2.1BD FYL9 VS215 VS026

VS023

VS012

HI3.2G MK3.2A MK9.3C VS320

ML6.2AF REL2.1 SP2.1EF SV11 VS024 VS321 VS037 VS034

LÄR1.1B ML11.2 ML2.1C ML2.1G PSY1.1D PSY3.1 SK5.3A SV1.1A SV8.3E VS039 VS022 VS023 VS024 VS049 VS321 VS038 VS034 VS032

VS022

VS049

HI9.3 IDR4.2C IDR4.2G

VS040

VS040

VS319

BI2.2D ENG8.1 HI1.1E

VS206

VS206

VS040

HI9.3 IDR3.2A IDR3.2G ML11.2 ML2.1C ML2.1G PSY1.1D PSY3.1 SK5.3A SV1.1A SV8.3E

VS206

BI2.2D ENG8.1 HI1.1E

VS320

VS038

RY1.2 SK1.2A VS215

VS022

MK9.3A ML11.1 VS023

VS319

ML15.3AD

VS024

ML7.2DEG

VS032

SV4.2B SV8.3A VS033

VS034

SP9 VS037

TY10 VS042

PSY6.1

VS049

SV10 SV4.2F VS049

SK5.1E VS038

VS034

VS022

SK4.4 SK5.1F SP5.2B SV1.1B

VS038

MK5.2E VS023

HI9.3 IDR2.1B IDR3.2C ML11.2 ML2.1C ML2.1G

VS133

VS039

MK9.3B REL3.2E

VS023

VS012

KEL2.1AC

VS039

KEL7.2AF

VS012

BI2.2D ENG8.1 HI1.1E

VS204

VS206

VS026

ML2.1D REL3.2C

VS032

VS032

HÄ2.2A KEK1.1

VS030

TEA2.1

HI5.2

VS320

SV8.3DF SV9 VS032 VS033

VS040

HI2.1B

VS319

VS024

ML16.3AD

VS038

ENG2.1B ENG2.1F ENG9.2 FYL1.1AC HI1.1D HIDR6.3A HÄ3.3 IT4.2 VS043 VS042 VS024 VS319 VS030 VS320 VS048

VS312

VS043

VS023

MK9.3F

VS049

VS038

BI1.1E BIK3.1G

VS042

BIK6

VS312

VS217

VS026

VS049

VS032

PSY4.1 SK3.5 SV8.3B

VS038

ML12 PSY4.1 SK3.5 SV8.3B

GEO1.1C LIV3 VS206 VS049

VS023

ENG2.1D FIF2.1FG FIN2.1FG FIN6.2B FR11 VS216 VS215 VS217 VS042

VS204

VS204

FIN7.2AEF

VS039

BI2.2F

VS312

VS012

KEL2.1G LÄR1.1F MK9.3E

ENG2.1A ENG5.2G FIF9 VS040 VS043 VS215

VS048

IT1.4

BI1.1G BIK3.1E

VS204

GEO2.2A IDR2.1D IDR4.2B

KEL2.1G LÄR1.1D MK9.3E ML12 VS012 VS023 VS026

VS049

PSY4.1 SK3.5 SV8.3B

LÄR1.1E MK9.3DG ML15.3EFG REL3.2B SK2.2G SV4.2C VS012 VS024 VS321 VS038 VS032

GEO2.2A IDR1.1F IDR2.1A IT1.4 VS204 VS048

IT2.2

VS048

IT1.5

VS048

LÄR1.1G MK9.3DG ML15.3EFG REL3.2B SK2.2G SV4.2C VS039 VS012 VS024 VS321 VS038 VS032

3.2

HI9.2 IDR1.1C IDR3.2F

IT2.2

VS048

KEL2.1G LÄR1.1A MK9.3E ML12 VS012 VS039 VS023 VS026

VS040

IDR1.1E IDR4.2E

HÄ3.4

VS030

LÄR1.1C MK9.3DG ML15.3EFG REL3.2B SK2.2G SV4.2C VS039 VS012 VS024 VS321 VS038 VS032

FIN3.1AE FR5.2 HI4.3A HI8.2 VS217 VS042 VS319 VS321

GEO2.2A IDR3.2B IDR4.2D IT1.4 VS204 VS048

VS206

VS320

ENG5.2D HI9.2 VS040 VS320

BI1.1F

VS206

ENG5.2D

ENG5.2D HI9.2 VS040 VS320

BI1.1F

IT2.2

SK3.4 SP2.1D SV8.3C

VS048

IDR1.1G IDR3.2E

VS037

VS038

VS206

TY5.2

VS033

BIK1.2 ENG11

VS032

ENG5.2C ENG9.1 FIF2.1AE FIF8 VS040 VS043 VS216 VS215

VS039

VS312

28.11.2013 - 23.1.2014

3.1

2.3

2.2

2.1

1

3. perioden

3

P E R I O D

K U R S B R I C K A


45

8

7.3

7.2

7.1

6

5

4

3.3

3.2

3.1

2.3

2.2

2.1

1

BIK4.2

VS312

IDR2.1E IDR4.2A PSY1.1F REL2.3

IDR2.1B IDR2.1E PSY1.1F REL2.3

IDR2.1C IDR2.1D PSY1.1F REL2.3

ENG2.1G FIF5.2CDG FIN7.2CDG GEO1.1B

HI2.1A

HI2.1A

HI2.1A

BIK1.3

BIK1.4

TY6.1

FYL2.1G GEO2.2B

FR6.2

VS024

VS215

FR6.1

VS042

VS204

VS321

VS321

VS321

VS204

HI3.2E

VS320

HI3.2E

VS320

HI3.2E

VS320

VS032

SV4.2A

VS043

VS040

VS216

VS215

VS217

ENG5.2F ENG9.4 FIF3.1FG FIN3.1FG FIN7.2B

VS216

VS204

ENG3.1C

VS043

VS024

FYL2.1G GEO2.2B

VS043

VS216

FR6.2

VS204

ENG3.1C

VS024

FYL2.1G GEO2.2B

VS216

FR6.2

VS043

IDR7.4

HIDR2.1A VS030

HÄ1.1F

VS217

HI2.1G

VS320

IT3.3

VS048

VS024

HIDR4.2A

IDR2.1F

IDR7.3

VS048

IT2.3

VS012

MK1.1AC

VS023

VS022

VS026

VS023

MK1.1E ML3.1AE ML3.1C

VS012

VS023

PSY3.2 VS049

VS049

VS049

VS049

KEL4.2G MK2.1B PSY2.1E VS012

VS023

VS024

LIV1 VS049

MK5.2B ML3.1G VS023

VS030

HÄ1.1D IDR4.2D IDR4.2F KEL4.2G MK2.1B PSY2.1E

VS030

HÄ1.1D

VS030

VS012

IT2.4 VS048

HI7.2

VS319

VS026

SV2.1C

VS032

SV2.1C

VS032

SV2.1C

VS032

VS206

VS133

MK1.1F

VS023

REL4.2 VS321

SP5.2E VS037

MK4.2E VS026

MK4.2A ML3.1D ML7.2AF MUS7.2

VS023

VS038

PSY2.1BC SK1.2F

VS039

VS038

VS038

VS026

PSY2.1BC SK1.2F

VS039

VS024

PSY2.1BC SK1.2F

VS039

IT1.6

VS048

VS217

HÄ1.1D IDR2.1A IDR4.2F KEL4.2G MK2.1B PSY2.1E

VS030

HI2.1C

VS319

VS204

HÄ1.1E

VS030

SV5.2C

VS032

SV5.2C

VS032

SV5.2C

VS032

IT1.6

VS048

IT1.6

VS048

IDR7.4

VS215

FIF6.2AEF FIN8.2AEF FYL2.1AC FYL5.2AG GEO1.TK

FYL5.2F GEO1.1A

VS024

HI1.TK

VS319

SV4.2G

VS033

SV4.2G

VS033

SV4.2G

VS033

IDR2.1G IDR4.2E

FIL1.2D FIN3.1BD

VS321

VS032

TY6.2

ENG9.3

VS043

VS215

VS049

VS049

VS049

HI2.1F

VS320

ENG3.1C

VS042

VS043

VS037

ENG6.3

ENG6.2

VS039

VS038

ENG6.1

VS040

VS039

SP3.1D

VS040

ENG5.2B

VS216

REL1.1E SK5.TK

VS312

VS042

BI1.TK

VS206

VS033

TY2.1

VS043

SV4.2E

VS312

VS319

VS319

VS319

VS204

IDR4.2B

FYL2.1D GEO2.2D

VS026

HI2.1F

VS320

FIA6

VS216

IDR4.2C IDR4.2G

BIK2.1

VS312

VS204

HI2.1F

VS320

FYL2.1D GEO2.2D

VS026

VS204

VS034

ENG8.2

VS040

BIK2.1

VS312

VS312

VS026

VS037

SV4.2D

ENG5.TK

VS042

FYL2.1D GEO2.2D

VS038

SP2.1B

ENG3.1E

VS043

BIK2.1

VS039

REL1.1G SK1.2B

BI1.1D

VS204

Ålands lyceum, Mariehamn 4. perioden 5.2. - 24.3.2014

SK5.1B VS038

SV5.2F VS034

MK5.2D VS012

REL2.2 VS039

SV2.1D VS033

TY2.2 VS032

ML8.2DEG VS022

SK2.2D VS038

VS321

MK4.2C PSY1.1A

VS012

30.05.2013 14:21

4

P E R I O D

K U R S B R I C K A


46

8

7.3

7.2

7.1

6

5

4

3.3

3.2

3.1

2.3

2.2

2.1

1

SV5.2G

HI7.3

HI7.3

HI7.3

HI3.2B

HI3.2B

HI3.2B

ENG3.1D

ENG3.1D

BIK2.3

VS312

VS032

TY3

SV2.1E

VS033

SV5.2B

VS312

BIK1.5

VS204

VS133

TEA2.2

VS216

FIA3

VS024

VS024

PSY4.3

VS049

SK5.1C

VS039

VS042

TY7.1

SV2.1G

VS034

SK2.2F

VS038

SV2.1G

VS034

HI3.2A

VS320

SK5.1C

VS039

VS319

HI2.1E

VS319

HI2.1E

HI2.1E

VS319

VS215

VS032

TY7.2

ENG6.7

VS040

VS026

ENG6.8

VS039

VS204

ENG6.9

VS043

SV5.2D

VS034

VS320

HI5.3

IDR2.1G IDR4.2D

IDR2.1D IDR4.2B

VS048

IT4.3

IDR7.3

IDR7.3

VS012

VS023

MK2.1F

VS012

VS024

ML4.1G

VS321

VS321

VS033

KEK1.2 VS012

IT2.5

VS048

VS022

VS039

VS321

VS024

VS037

VS039

ML4.1D VS026

MK5.2A ML8.2AF PSY4.2 VS023

VS023

KEL7.2G MK5.2C VS012

REL2.4

VS039

SV2.1A VS032

SK2.2C VS038

PSY6.2 VS049

PSY2.1DG SK1.2E VS049 VS038

ML4.1C

VS022

ML5.2G REL1.TK REL3.2A SP6.2E VS026

VS033

KEL4.2F PSY2.1AF SV5.2E

VS012

VS033

IT3.4 VS048

HÄ1.1B

VS030

VS023

SV5.2D

VS034

ML14.2

VS026

MK2.1A MK2.1E ML4.1AE

VS012

KEL4.2F PSY2.1AF SV5.2E

VS321

HI6.2

VS320

FR7.2

VS042

IDR2.1B IDR2.1G KEL4.2F PSY2.1AF SV5.2E

HI2.TK

VS319

FIN8.2B

VS217

SV5.2D

VS034

SV2.1G

VS034

VS023

KEL2.1D MK2.1C

VS012

SP6.2CDG SV2.1F VS038 VS032

SP6.2CDG SV2.1F VS038 VS032

SK2.2F

VS038

PSY3.3

VS039

SK2.2F

VS038

SP6.2CDG SV2.1F VS038 VS032

PSY4.3

VS049

SK5.1C

VS039

PSY3.3

VS039

MK4.2B

VS023

PSY3.3

VS039

VS024

FIF6.2CDG FIN8.2CDG FYK1.2 FYL6.2F HÄ1.1C HÄ2.3 VS216 VS215 VS026 VS024 VS030 VS320

IDR4.2A

FIF3.1BCD FIN4.1BD FR7.1 VS217 VS215 VS040

VS026

VS026

FYL3.1AC FYL6.2AG

VS204

BI2.2C

VS026

FYL3.1AC FYL6.2AG

VS024

PSY4.3

VS049

IDR2.1E IDR4.2A IDR4.2E

IDR2.1A IDR4.2F

VS023

ENG9.5 FIN4.1FG FYL3.1D GEO2.2G

VS043

VS034

FYL3.1AC FYL6.2AG

VS042

VS040

ENG3.1A

VS038

ENG3.1G

VS215

BI2.2C

VS204

BI2.2C

VS037

SP3.1B

VS206

BI6

VS321

REL1.1A SK1.2D

VS204

BI2.2A

VS037

VS043

VS319

VS319

VS319

ENG6.10 ENG6.11

VS040

VS320

VS320

SP3.1EF SV5.2A

VS204

BI1.1B

VS043

VS043

VS320

ENG3.1D

VS043

HI2.1D

VS319

GEO1.1E

VS204

ENG3.1B

VS040

IDR7.4

IDR2.1C IDR4.2G MK4.2B

VS023

IDR2.1F IDR4.2C

VS319

GEO1.1E

VS204

ENG3.1B

VS319

VS217

FIF3.1AE FIN4.1AE FYL3.1G

VS216

HI2.1D

ENG6.6

VS040

IDR2.1C IDR2.1F MK4.2B

ENG6.5

VS043

HI2.1D

VS033

VS040

GEO1.1E

VS204

ENG3.1B

VS040

VS032

SV2.1B

VS037

VS042

ENG3.1F ENG6.4

VS215

4.4. - 16.5.2014

SP6.2B

VS312

BIK2.2

5. perioden

5

P E R I O D

K U R S B R I C K A


ANTECKNINGAR ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

47


Läsåret 2013-2014 Läsåret är indelat i fem perioder. Varje period omfattar ca. 8 veckor. Period 1: Period 2: Period 3: Period 4: Period 5:

14.8 - 3.10 2013 4.10 - 27.11 2013 28.11 2013 - 4.2 2014 5.2 - 3.4 2014 4.4 - 31.5 2014

Lektionsschema Måndag-fredag t. 1 8.00-9.20

Timme 3 - lunch Matlag 1 10.55-11.25

Det finns 8 balkar Varje balk består av 3 pass

t. 2

9.35-10.55

t. 3

à 75 minuter per vecka.

t. 3

Se förklaring

Matlag 2 11.25-11.55

t. 4

13.00-14.20

t. 3

t. 5

14.40-16.00

11.25-12.45 11.05-11.25, 11.55-12.50

Matlag 3 11.40-12.10 Onsdag - MIKS* t. 5

t. 3

14.30-15.15

11.05-11.40, 12.10-12.50

* Infotimme, se hemsidan.

De studerande äter i 3 matlag. Timme 3 börjar och slutar. därför på olika tider. Din lärare informerar om vilka tider som gäller.

Balkschema Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1

21

32

4

5

Lektion 2

4

72

6

8

23

Lektion 3

8

6

4

5

1

Lektion 4

31

5

1

73

6

Lektion 5

71

8

MIKS*

22

33

Lektion 1

LYC studieguide 2013 14  
LYC studieguide 2013 14  

Ålands lyceums studieguide läsåret 2013-14

Advertisement