Page 1

ÅLANDS LYCEUM Respekt - Gemenskap - Frihet under ansvar

HUTH STUDIEGUIDE 2013 - 2014 www.lyceum.ax


Bästa studerande vid Ålands yrkesgymnasium! Du har valt att läsa det högskoleförberedande utbildningshelheten som ersätter de allmänna/gemensamma samt valbara ämnena med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. Ålands lyceum, som är en del av Ålands gymnasium, är en skola med omkring 460 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och matsal, samt vissa andra undervisningsutrymmen. Ålands lyceums lokaliteter är således arbetsplats för mer än 600 personer. Denna studieguide skall ge Dig viktig information och studievägledning. Läs studieguiden noggrant och ha den ständigt tillgänglig som uppslagsverk och arbetskalender. Mer ingående information om studier och kurser finns i Ålands lyceums läroplan och på skolans hemsida. Kom ihåg att Du alltid kan vända Dig till Dina lärare, Din studiehandledare, rektor eller kansli för råd och upplysningar. Välkommen och lycka till med studierna vid Ålands lyceum! Marcus Koskinen-Hagman Rektor

För mer detaljerad information om t.ex. skolans läroplan, kursbeskrivningar och regler hänvisas till skolans hemsida: www.lyceum.ax

Denna studieguide tillhör: Namn: Klass:


Innehållsförteckning ÅLANDS GYMNASIUM ................................................................................. 4 ÅLANDS LYCEUM - PERSONAL .................................................................. 4 Lärare och studiehandledare. .......................................................................... 5 LÄSÅRET 2013 - 2014 ..................................................................................... 6 Måltider ........................................................................................................... 6 Skåp................................................................................................................. 6 STUDIER ENLIGT ÅLANDS LYCEUMS LÄROPLAN ................................ 7 Viktiga begrepp ............................................................................................... 7 Studieupplägg ................................................................................................. 7 Kurser enligt Ålands lyceums läroplan ........................................................... 8 Behörighet för vidare studier i Sverige ........................................................... 8 Kursupplägget ................................................................................................. 9 Studentexamen .............................................................................................. 10 STUDIEHANDLEDNING OCH INFORMATION I WILMA ....................... 11 TENTAMEN I GRAMMATIK ........................................................................ 11 BIBLIOTEKET................................................................................................ 12 BÖCKER OCH STUDIEMATERIAL............................................................. 12 STUDERANDE I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD ......................................... 12 STÖDUNDERVISNING ................................................................................. 12 NÄRVARO OCH FRÅNVARO ....................................................................... 13 TIDSRAMAR. ................................................................................................. 14 PROVPERIOD. ............................................................................................... 14 Utvärdering av prov ...................................................................................... 15 OMTAGNING ................................................................................................. 16 TENTAMEN ................................................................................................... .17 ÖVRIGT OM KURSER .................................................................................. 18 BEDÖMNING ................................................................................................. 19 AVBRYTA HUTH-STUDIER ......................................................................... 21 STUDENTEXAMEN ...................................................................................... 21 Studentproven hösten 2013 och våren 2014. ................................................ 22 ATT ANSÖKA TILL HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET.......................... 23 Åland ............................................................................................................. 23 Fastlandet. ..................................................................................................... 24 Sverige. ......................................................................................................... 25 ÅLANDS LYCEUMS ORDNINGSREGLER ................................................ 27 ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE PROGRAM ......................... 29 Lärarnas arbetsrum........................................................................................ 30 Karta över skolbyggnaden ............................................................................. 31 ARBETSKALENDER..................................................................................... 34 KURSBRICKA PERIOD 1-5 .......................................................................... 39


ÅLANDS GYMNASIUM www.gymnasium.ax

Styrelse Christina von Hertzen, ordförande Kari Granberg Stig Grönlund Anita Husell-Karlström Annika Karlsson Martin Nilsson Cia Numelin

ÅLANDS LYCEUM - PERSONAL Postadress

Ålands lyceum PB 74 22101 MARIEHAMN

Besöksadress

Västra skolgatan 2

Telefax Telefon Telefon, lärarrum Hemsida

13124 Växel 532 530 532 533 www.lyceum.ax

Rektor Anträffbar vardagar kl. 9.00 - 16.00

Marcus Koskinen-Hagman Tfn: 532 532 Mobil: 0457 3443900

Prorektor

Hösten 2013: Birgitta Lundberg Tfn: 532 540 Mobil: 040 5790135

Kanslist

Katarina Cederroos Tfn: 532 530, 532 531

Ansvarig för studerande Ildiko Stormbom i behov av särskilt stöd Tfn: 532 345 (HUTH) Mobil: 0400 364999

4

Systemansvarig

Anthonio Salminen Mobil: 040 5409525

IKT-handledare

Lars Hägerstrand Mobil: 0457 3420901

Våren 2014: Fredrik Törnroos Tfn: 532 540 Mobil: 0400 618777


Lärare Ämne

Lärare

Förkortning

Telefon

Engelska

Sara Gref

SaGr

532 561

Fysik och matematik

Robin Lundin

RoLu

532 562

Geografi

Cilla Sommarström

CSO

532 562

Hälsokunskap

Peter Åkerholm

PeÅk

Kemi

Elin Nyvall

ElNy

532 562

Samhällskunskap

Cecilia Hagman Staffan Holmström

CeHa StHo

532 544 532 563

Svenska

Ulrika Back

UB

532 563

Studiehandledare Utbildningsprogram

Studiehandledare Telefon

Adress

Biträdande rektor/ utbildningsledare

Frisörprogrammet

Grunér-Andersson, Jonna

532 306

Neptunigatan 19

Gylling, Kim

FöretagsekonomiProgrammet

Lundén, Pia

532 464

Östra skolgatan 2

Sundberg, Katarina

Hotell- och restaurangprogrammet

Enroth-Lindén, Brita

26843

Strandgatan 1

Sundberg, Katarina

Media- och kommunikationsprogrammet

Lundén, Pia

532 464

Östra skolgatan 2

Sundberg, Katarina

Närvårdarprogrammet

Lundén, Pia

532 464

Östra skolgatan 2

Björkvall, Johanna

Sjöfartsprogrammet

Eriksson, Wiveca

532 253

Neptunigatan 6

Selander, Lars

Sociala och samhälleliga programmet

Sundqvist, Monika

Östra skolgatan 2

Björkvall, Johanna

Teknikprogrammen

Grunér-Andersson, Jonna

Neptunigatan 19

Gylling, Kim

532 306

E-postadressen får du om du tar fornamn.efternamn@gymnasium.ax

5


LÄSÅRET 2013 - 2014 Höstterminen inleds onsdagen den 14 augusti för eleverna i årskurs 1 och torsdagen den 15 augusti för årskurs 2 och 3. Höstlov Självständighetsdag Jullov

17 - 18.10.2013 6.12.2013 21.12 2013 - 6.1 2014

Vårterminen inleds tisdagen den 7 januari 2014 kl. 8.00. Vinterlov Påsklov Första maj lov Kristi himmelsfärd

15 - 23.2.2014 18 - 21.4.2014 1 - 2.5.2014 29.5.2014

Skolan håller läsårsavslutning med studentdimission lördagen den 31 maj 2014 kl. 11.00. Läsåret indelas i fem perioder. Se sista sidan.

Måltider Skolans restaurang heter Oasen och håller öppet kl. 10.45 - 12.15. Lunch serveras i tre matlag och lärarna meddelar vilket matlag som gäller. • • •

Matlag 1 Matlag 2 Matlag 3

kl. 10.55 - 11.25 kl. 11.25 - 11.55 kl. 11.40 - 12.10

Mellanmål Mellanmål serveras må-ti och to-fr kl. 14.20 - 14.40 i skolans matsal. I provperioderna är dagarna kortare och då serveras inget mellanmål. Specialkost Om du behöver specialkost p.g.a. allergi el.dyl. skall du meddela detta till kökspersonalen.

Skåp De studerande, i första hand de vars utbildningsprogram inte finns på Östra skolgatan, har tillgång till ett eget skåp som går att låsa. Nyckeln delas ut av kansliet i början av HUTH-perioden mot en avgift på 15 €. Avgiften återlämnas då nyckeln lämnas tillbaka. OBS!

Eftersom antalet skåp är begränsat måste skåpnyckeln lämnas tillbaka direkt då HUTH-perioden är slut!

Studerande skall hålla pengar och andra värdesaker inlåsta i sitt skåp, då risken för stöld är stor. Skolan ansvarar inte för försvunna pengar eller värdesaker.

6


STUDIER ENLIGT ÅLANDS LYCEUMS LÄROPLAN Inledning Studerande som önskar förbereda sig för vidare studier på högskole- och yrkeshögskolenivå kan om de så önskar välja att läsa den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) enligt Ålands lyceums läroplan. På detta sätt kan de studerande skaffa sig vissa särskilda behörigheter som krävs för studier i Sverige och avlägga studentexamensprov som beaktas vid antagningen till utbildningar på fastlandet och i övriga världen. Det är viktigt att komma ihåg att alla studerande som avlägger examen från Ålands gymnasium, gymnasieexamen med yrkesinriktning/grundexamen från Ålands yrkesgymnasium eller allmänbildande gymnasieexamen inklusive studentexamen från Ålands lyceum, erhåller grundläggande behörighet för vidare studier på Åland, fastlandet och i Sverige. Nästan alla utbildningsprogram vid svenska högskolor och universitet kräver dock att man utöver grundläggande behörighet också uppfyller krav på särskild behörighet, även kallad områdesbehörighet. Utbildningar inom naturvetenskap och teknik kräver t.ex. ofta att man har läst lång matematik, fysik och kemi, vilket inte ryms inom ramen för HUTH. Dessa behörigheter kan läsas in t.ex. via basår vid svenska universitet och högskolor.

Viktiga begrepp HUTH

= Den högskoleförberedande utbildningshelheten

HUTH-kurs

= Kurs som läses enligt Ålands lyceums läroplan

HUTH-period

= Period då studerande från yrkesgymnasiet läser kurser enligt lyceets läroplan

HUTH-modul

= Under studietiden läser de studerande totalt fem moduler A - E (under fem perioder) som alla innehåller specifika HUTH-kurser.

Studieupplägg Studerande vid yrkesgymnasiet läser vissa perioder enbart yrkesämnen och vissa perioder enbart allmänna/gemensamma ämnen (svenska, engelska, matematik m.m.) samt valbara ämnen. Studerande som väljer den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) ersätter de allmänna/gemensamma ämnena samt valbara ämnen med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. Under gymnasietiden läses totalt fem perioder med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. HUTH-perioderna benämns Modul A-E. Övriga perioder läses yrkesämnen. Studerande som väljer utbildningsprogram inom sjöfart och som vill läsa den högskoleförberedande utbildningshelheten inleder HUTH-studierna i åk 2 och avlägger sina gymnasiestudier på fyra år. 7


Kurser enligt Ålands lyceums läroplan HUTH-kurserna är utvalda för att säkerställa åländska studerandes möjligheter till och beredskap för vidare studier oavsett utbildningsland. I första hand är det antagningskriterierna till svenska högskolor och universitet som ligger till grund för upplägget av HUTH. Helheten består av 31 kurser som tillsammans med 3 studieveckor för idrott inom yrkesgymnasiet motsvarar 40 sv inom den yrkesförberedande utbildningen (ersätter allmänna/gemensamma ämnen och valbara ämnen). Kurser enligt Ålands lyceums läroplan Ämne

Kurser

Antal

Svenska

SV1, SV2, SV3, SV4, SV5, SV6, SV8

7

Engelska

ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, ENG5, ENG6, ENG10

7

Matematik

MK0, MK1, MK2, MK3, MK4, MK5, MK9

7

Fysik

FYK1, FYK2

2

Geografi

GEO2

1

Hälsokunskap

HÄ1

1

Kemi

KEK1

1

Samhällskunskap

SK1, SK2, SK3, SK4, SK5

5

Totalt antal kurser

31 st

Kursbeskrivningar hittas i läroplanen i Wilma och på skolans hemsida www.lyceum.ax.

Behörighet för vidare studier i Sverige Genom att välja HUTH-paketet erhåller studerande enligt nu gällande regelverk (se Utländsk bedömningshandbok 2013, http://ubh.vhs.se/) följande särskilda behörigheter för vidare studier i Sverige: Kurser och behörigheter Ämne

Antal kurser på lyceet

Behörighet: gammal/ny benämning

Svenska

6 kurser

Sv B / Sv 3

Engelska

6 kurser

En B / En 6

Matematik

6 kurser

Ma C / Ma 3b

Samhällskunskap

3 kurser

Sh A / Sh 1b

Samhällskunskap

5 kurser

Sh B / Sh 2

Fysik

2 kurser

Kemi

1 kurs

Geografi

1 kurs

Hälsokunskap

1 kurs

Nk A / Nk 1 och Nk B / Nk 2 -

I.o.m. Gymnasiereformen 2011 i Sverige infördes nya kursnamn. Högskolor och universitet använder sig tills vidare av både de gamla och nya namnen 8


Kursupplägget På Ålands yrkesgymnasium har de olika utbildningsprogrammen olika läroplaner. De studerande läser vissa gemensamma ämnen och kurser, men därutöver bestäms utbildningens innehåll utgående från den specifika yrkesinriktning som valts. Den ursprungliga HUTH-läroplanen har reviderats för att uppfylla de krav som ställs för att uppnå vissa behörigheter. Vilka kurser som ingår i HUTH-modulerna varierar sålunda beroende på a) när den studerande inlett sina studier b) vilket utbildningsprogram den studerande valt Moduler

- studerande som har inlett sina studier hösten 2011 (undantaget närvårdare)

Åk 1 Modul A

Åk 3

Åk 2 Modul B

Modul C

Modul D*

Modul E

SV1

SV2

SV3

SV5

SV8

ENG1

ENG2

SV4

SV6

ENG10

MK0

MK1

ENG3

ENG5

MK9

KEK1

FYK1

ENG4

ENG6

GEO2

HÄ1/SK1

SK5

MK2

MK4

FYK2

IKT

HÄ2/SK2

MK3

MK5

SK4

HÄ3/SK3

Moduler

* Teknikprogrammen läser Modul D i Åk 3

- närvårdarstuderande som har inlett sina studier hösten 2011 Åk 1

Åk 3

Åk 2

Modul A

Modul B

Modul C

Modul D

Modul E

SV1

SV2

SV3

SV5

FI/KOM*

ENG1

ENG2

SV4

SV6

FI/KOM*

MK0

MK1

ENG3

ENG5

BIK3

KEK1

FYK1

ENG4

ENG6

GEO2

HÄ1/SK1

SK5

MK2

MK4

FYK2

IKT

HÄ2/SK2

MK3

MK5

SK4

HÄ3/SK3

* Kurserna ordnas av yrkesgymnasiet

9


Moduler

- studerande som inledde sina studier hösten 2012 eller inleder sina studier hösten 2013 (undantaget närvårdare) Åk 1

Åk 2

Åk 3

Modul A

Modul B

Modul C

Modul D

Modul E

SV1

SV3

SV4

SV5

SV8

SV2

ENG2

ENG4

SV6

ENG10

ENG1

ENG3

MK2

ENG5

MK5

MK0

MK1

MK3

ENG6

MK9

SK1

SK2

SK5

MK4

SK4

KEK1

FYK1

GEO2

SK3

FYK2

HÄ1

Moduler

- närvårdarstuderande som inledde sina studier hösten 2012 eller inleder sina studier hösten 2013 Åk 1

Åk 2

Åk 3

Modul A

Modul B

Modul C

Modul D

Modul E

SV1

SV3

SV4

SV5

FI/KOM*

SV2

ENG2

ENG4

SV6

FI/KOM*

ENG1

ENG3

MK2

ENG5

BIK3

MK0

MK1

MK3

ENG6

MK5

SK1

SK2

SK5

MK4

SK4

KEK1

FYK1

GEO2

SK3

FYK2

HÄ1

* Kurserna ordnas av yrkesgymnasiet

Alla Ålands lyceums kursbeskrivningar finns till påseende på skolans hemsida och i Wilma under ”Läroplan”.

Studentexamen Studerande kan efter slutförda kurser avlägga studentexamen i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Även andra studentexamensprov kan komma i fråga beroende på studerandes förkunskaper. Antagning till vidare studier på t.ex. fastlandet och i övriga världen baserar sig i regel på resultaten i studentexamensproven. I ämnena svenska, engelska och matematik ordnas s.k. prepkurser som förbereder för studentskrivningarna (SV8, ENG10, MK9). Läs mer om studentexamen på s. 21. OBS! Studerande på programmen för närvårdare ersätter prepkurserna med obligatoriska studier i finska eller kommunikation, som arrangeras av yrkesgymnasiet, samt bildkonst. 10


STUDIEHANDLEDNING Ålands yrkesgymnasiums studerande som valt HUTH-paketet handleds av det egna utbildningsprogrammets studiehandledare även under HUTH-perioderna.

INFORMATION I WILMA Alla studerande vid Ålands gymnasium har tillgång till Wilma – skoladministrationsprogrammet på nätet. De studerande får en personlig inloggning vid skolstart och om de är under 18 år har även vårdnadshavarna tillgång till informationen. I Wilma hittas information om bl.a. följande: Schema * Studier (kursvitsord) Lektionsanteckningar (frånvaro) Läroplan (kursbeskrivningar) Uppgifter om basgrupper och studerande Uppgifter om lärare och deras schema Lediga rum Blanketter, där t.ex. studentprovsanmälningar och –resultat registreras *Schemat

Eftersom skolan äter i tre lunchlag vid olika tider stämmer lektionernas start- och sluttider (klockslag) för timmarna före lunch inte i Wilma-schemat. Läraren informerar om vilket matlag som gäller.

Kontrollera meddelanden i Wilma och din e-post dagligen! Studerande är skyldiga att hålla sig à jour med det som händer i skolan och har ett personligt ansvar för att ta del av den information som ges.

TENTAMEN I GRAMMATIK I kursfordringarna i svenska ingår en tentamen i grammatik som skall avläggas som en del av första årets HUTH-studier. Tentamen ordnas i början av höstterminen, fristående från kurserna i svenska. Avklarad grammatiktentamen är en förutsättning för ämnesvitsord i svenska på avgångsbetyget. Årets tentamen hålls 3.9 kl. 16.10 i lyceets hörsal. För att klara provet bör man behärska den basgrammatik som ingår i högstadiets svenska: - ordklasser - satsdelar - att kunna skilja på ordklasserna adjektiv och adverb - verbens tempusformer (presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, futurum) - aktiva och passiva verbformer - huvudsatser och bisatser Den som behöver repetera grammatiken kan använda sig av kursboken Grammatik med komik (av Wickenberg & Wållberg, utgiven av Utbildningsradion), som också har en övningsbok med facit. Boken finns hos bokhandlarna. 11


BIBLIOTEKET Skolbibliotekarie är Birgitta Clemes. Biblioteket är öppet under hela skoldagen. Utlåning kan ske under de tider när bibliotekarien är på plats. Tiderna för varje period framgår på bibliotekets anslagstavla. Biblioteket är en plats för informationssökning och för läxläsning, alltså en plats där arbetsro råder. Läsplatser I biblioteket finns läsplatser som kan utnyttjas vid enskilt arbete, läxläsning etc. Dessutom kan lediga klassrum vid behov användas som tysta läsesalar.

BÖCKER OCH STUDIEMATERIAL Varje studerande skall skaffa anvisad studielitteratur och allt studiematerial. Studerande bör vara beredd att betala inträdesbiljett till teaterföreställningar, museer eller andra tillställningar. Ämneslärare informerar om vilka besök som ingår i undervisningen.

STUDERANDE I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Studerande med särskilda behov, diagnostiserade handikapp eller därmed jämförbara svårigheter, t.ex. läs- och skrivsvårigheter, språksvårigheter hos studerande med annan språkbakgrund än svenska, eller andra faktorer som gör det svårt för den studerande att visa sina kunskaper, har rätt att få sina särbehov beaktade i undervisningen och vid bedömning. Detta sker så att studerande ges möjlighet till kompensatoriska specialarrangemang och genom att studerande ges möjlighet att redovisa sina kunskaper på annat sätt än skriftligt. Svårigheterna kan beaktas vid bedömningen av kursen i sin helhet eller i delar av kursen. Studerande har också rätt till specialarrangemang i studentexamen. Den som har intyg bör så fort som möjligt lämna det till Ildiko Stormbom som ansvarar för arrangemang kring studerande i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att poängtera att det alltid är studerande själv som avgör huruvida hon/han vill utnyttja möjligheten till specialarrangemang. Specialarrangemangen diskuteras i första hand med Ildiko och därefter med berörda lärare. Ålands lyceum har en handlingsplan för studerande i behov av särskilt stöd som finns på lyceets hemsida. Den som har frågor kan kontakta Ildiko Stormbom genom att ringa 532 345 eller 0400 364999.

STÖDUNDERVISNING Stöd i kort matematik ges två lektioner i veckan. Tid och plats meddelas via anslag och info-TV. Kontakta Johnny Eklöw för mer information. Vid övriga studiesvårigheter, kontakta berörd lärare.

12


NÄRVARO OCH FRÅNVARO I Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium råder närvaroplikt. Ledighet i HUTHperioderna är inte att rekommendera p.g.a. den intensiva studietakten. Ledighet från skolan under HUTH-perioderna Ledighet kan i regel beviljas för en till två skoldagar i samband med lov. Längre ledighet kan beviljas efter särskild prövning och diskussion med vårdnadshavare och berörda. Ledighet under en provdag beviljas endast i undantagsfall. Anhållan om ledighet skall göras skriftligen på därtill avsedd blankett till Ålands lyceums rektor a) för en till två skoldagar ledigt, minst en vecka i förväg b) för längre ledighet, minst två veckor i förväg Blanketten kan skrivas ut på Ålands lyceums hemsida, se Sidor för studerande - Blanketter. Gör så här då du anhåller om ledigt: • Skriv ut blanketten ”Anhållan om ledighet” • Fyll i dina uppgifter • Kontakta de lärare som berörs: läraren fyller i om hon/han godkänner ledighet eller inte • Lämna in blanketten till Ålands lyceums rektor, Marcus Koskinen-Hagman, på lyceets kansli • Beslut om beviljande av ledighet meddelas per e-post Oredovisad frånvaro Kursvitsord ges inte till studerande som är upprepat frånvarande från undervisningen utan giltigt skäl. Lärarna ger vid kursstart besked om vilka regler som gäller och när en studerande avvisas från kursen. Avvisad studerande förlorar rätten till kursvitsord och läraren antecknar ett A (avbruten kurs) och datum för avbrott i Wilma. En avbruten kurs måste gås om vid lämpligt tillfälle, vilket kan vara schematekniskt svårt inom HUTH. Konsekvensen av en avbruten kurs kan bli fyra års studier. Alternativt kan studerande läsa in kursen på distans eller byta till allmänna ämnesstudier. En avbruten kurs kan inte avläggas genom tentamen. Sjukfrånvaro Vårdnadshavare eller myndig studerande anmäler sjukfrånvaro per telefon till det egna utbildningsprogrammets kansli senast kl. 9.00. Om studerande går hem under skoldagen anmäls detta genom ett personligt besök i lyceets kansli. Om studerande drabbas av sjukdom i provperioden måste detta anmälas till det egna kansliet samma dags morgon kl. 8.00 – 9.00. Om sjukanmälning inte har skett i vederbörlig ordning räknas detta som frånvaro utan giltig orsak.

Observera att sjukanmälan alltid måste göras varje dag! 13


Redovisad sjukfrånvaro Sjukdom skall redovisas på ett tillförlitligt sätt och om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro skall hälsovårdar- eller läkarintyg lämnas till lyceets kansli senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan. Vid upprepad frånvaro kan intyg krävas även för kortare tid än tre dagar. Sjukdom vid muntligt eller skriftligt examinationstillfälle Sjukdom vid föredrag, uppsats, prov m.m. skall verifieras med skriftligt intyg utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare, läkare eller grupphandledare. Intyget skall överlämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Studerande som varit frånvarande vid examinationstillfället och inte har vederbörligt sjukintyg har förverkat sin rätt till utvärdering.

Ta alltid i god tid kontakt med vederbörande lärare om du har förhinder att delta i lektionen!

TIDSRAMAR Ålands lyceum med 460 studerande och ca 60 anställda är en stor arbetsplats. För att skolvardagen skall löpa är det av största vikt att följa fastställda tider, d.v.s. deadlines. Sista datum för inlämningsuppgifter, sjukanmälningar, anmälan till studentexamensprov, omtagningar o.dyl. måste respekteras. Alla kan drabbas av sjukdom, ett gott råd är därför att inte förlita sig på den absolut sista inlämningsdagen. Ömsesidig respekt tar bort onödiga irritationsmoment och ger oss alla möjlighet att använda vår energi på ett positivt sätt.

PROVPERIOD Varje period avslutas med en provperiod. Under provperioden följs ett annat schema än under resten av perioden. Schemat innehåller vanliga lektioner, provtid samt utvärdering och utgivning av prov. Schemat för provperioden finns i Wilma och i arbetskalendern (se sidorna 34-38). I provperioden och veckan därefter hålls kursens sista lektion i form av obligatorisk kursutvärdering för respektive balk. Lärarna går igenom provet och ger kursvitsord och de studerande ges möjlighet att utvärdera kursen. Om den studerande p.g.a. sjukdom eller annan giltig orsak inte är närvarande vid kursutvärderingen är det på den studerandes ansvar att kontakta läraren för att ta del av kursbedömning och –utvärdering. Utvärdering av HUTH-kurser efter provperioden, då ny period redan inletts, sker på onsdagens MIKS-tid. Berörda kurser fogar över en utvärderingstid om ca 20 minuter (se sid 15). Studerande som är på praktik i den efterföljande perioden och p.g.a. detta inte har möjlighet att delta i utvärderingen tar själva ansvar för att kontrollera sina resultat i Wilma och kontaktar vid behov berörd lärare. För övriga studerande är alla utvärderingstillfällen obligatoriska.

14


Utvärdering av prov i provperioden Utvärderingstimmarna är obligatoriska och hålls i det rum där kursen går. Se Arbetskalendern, sidorna 34-38 för datum och tider! Utvärdering av prov efter provperioderna Prov i de balkar som kommer sist i provperioden utvärderas då periodbyte redan skett. Dessa utvärderingstimmar är obligatoriska och hålls på MIKS-tid enligt nedan: PERIOD 1

Kurs

Lärare

Utvärdering

Rum

Balk 8

SV6.D1

Ulrika B

9.10 kl. 14.40-15.00

VS032

Balk 8

FYK2.E3

Robin L.

9.10 kl. 14.40-15.00

VS038

Balk 7

ENG6.D1

Sara G.

9.10 kl. 15.05-15.25

VS032

Balk 7

GEO2.E2

Cilla S.

9.10 kl. 15.05-15.25

VS206

Balk 7

ENG10.E3

Magnus M.

9.10 kl. 15.05-15.25

VS038

Balk 4

MK4.D1

Robin L.

9.10 kl. 15.30-15.50

VS032

Balk 4

ENG10.E2

Sara G.

9.10 kl. 15.30-15.50

VS206

Balk 4

SK4.E3

Cecilia H.

9.10 kl. 15.30-15.50

VS038

PERIOD 2

Kurs

Lärare

Utvärdering

Rum

Balk 7

KEK1.A1

Elin N.

4.12 kl. 14.40-15.00

VS012

Balk 2

SV2.A1

Ulrika B.

4.12 kl. 14.40-15.00

VS012

Balk 2

MK3.C2

Robin L.

4.12 kl. 15.05-15.25

VS022

Balk 8

GEO2.C2

Cilla S.

4.12 kl. 15.05-15.25

VS022

PERIOD 3

Kurs

Lärare

Utvärdering

Rum

Balk 6

KEK1.A2

Elin N.

12.2 kl. 14.40-15.00

VS012

Balk 6

SK4.E1

Cecilia H.

12.2 kl. 14.40-15.00

VS321

Balk 1

SK1.A2

Cecilia H.

12.2 kl. 15.05-15.25

VS012

Balk 1

SV8.E1

Ulrika B.

12.2 kl. 15.05-15.25

VS321

PERIOD 4

Kurs

Lärare

Utvärdering

Rum

Balk 6

FYK1.B1

Robin L.

9.4 kl. 14.40-15.00

VS206

Balk 5

SV3.B1

Ulrika B.

9.4 kl. 15.05-15.25

VS206 VS206

Balk 2

ENG2.B1

Sara G.

9.4 kl. 15.30-15.50

PERIOD 5

Kurs

Lärare

Utvärdering

Rum

Balk 2

ENG2.B2

Sara G.

28.5 kl. 8.00-8.20

VS217

Balk 2

SV5.D2

Ulrika B.

28.5 kl. 8.00-8.20

VS033

Balk 7

SK3.D2

Cecilia H..

28.5 kl. 8.25-8.45

VS033

Balk 7

SV3.B2

Ulrika B.

28.5 kl. 8.25-8.45

VS217

15


OMTAGNING HUTH-studerande som skriver om prov deltar i de tillfällen som anordnas av Ålands yrkesgymnasium varannan onsdag i restaurang Rosé på Neptunigatan 19. Omtagningstillfälle för HUTH-kurser anordnas en gång efter varje period och anmälan sker till de studerandes respektive kansli inom nedan stipulerad tid. Anmälan görs på den blankett som används inom yrkesgymnasiet. HUTH-period

Datum för omtagning

Sista dag för anmälan

Period 1

23.10

16.10

Period 2

11.12

5.12 (pga utgivning 4.12)

Period 3

26.2

13.2 (pga utgivning 12.2)

Period 4

23.4

16.4

Period 5

4.6

30.5 (pga utgivning 28.5)

Studerande har rätt att delta i ett omtagningsprov för att höja underkänt kursvitsord (OBS: inte underkänt provvitsord). Studerande som önskar höja underkänt kursvitsord skall delta i närmast följande omtagningstillfälle, i annat fall har studerande förverkat sin rätt till omtagning. Studerande som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle (kursprov, uppsats m.m.) har rätt till utvärdering vid närmast följande omtagning. Sjukdomen skall verifieras med skriftligt intyg av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller grupphandledare. Intyget skall lämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Utan intyg får man inte göra någon omtagning. Studerande som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle och som efter att ha deltagit i omtagningen blivit underkänd i kursen har rätt att delta i en ny utvärdering för att få möjlighet att höja sitt underkända kursvitsord. Studerande skall ta kontakt med sin lärare för att komma överens om datum för ny utvärdering. Vid varje omtagningstillfälle skrivs i regel endast ett prov. Om studerande på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter har flera prov eller underkända kurser vid samma omtagningstillfälle bör han/hon komma överens om alternativa arrangemang med berörda lärare. Regeln är att det prov som infaller först i provperioden skrivs på omtagningen och det senare provet på alternativ dag enligt överenskommelse med läraren. Studerande kan välja att skriva om flera prov vid samma omtagning, men detta rekommenderas inte. Skolan är inte skyldig att ordna alternativa omtagningar om studerande p.g.a. ledighet för bl.a. resor inte haft möjlighet att delta i ordinarie examinationstillfällen.

OBSERVERA! 1. Lärare utarbetar prov endast till dem som anmält sig inom föreskriven tid. 2. Om du varit sjuk, utarbetar läraren prov endast om intyg inlämnats inom utsatt tid (se ovan)! 16


TENTAMEN Att tentera en kurs innebär att den studerande på egen hand skall lära sig kursinnehållet för aktuell kurs. Den som avlägger en kurs genom tentamen utvärderas på andra villkor än den som deltar i ordinarie kurslektioner och kursprov. Tentamensprovet kan vara mer omfattande och andra bedömningskriterier tillämpas. Både underkänd och godkänd kurs kan förnyas genom tentamen, men studerande har rätt att delta i endast ett tentamenstillfälle. Det är alltid det högre vitsordet som ligger till grund för ämnesbedömningen. I läroplanens kursbeskrivningar (se Wilma) finns angivet vilka kurser som inte går att tentera, t.ex. kan enskilda språkkurser inte tenteras. Mer information om tentamen finns i läroplanens allmänna del under rubriken Självstudier, kapitel 5.1.3 och vad gäller tentamen i språk, se skild bilaga till läroplanen. Ålands lyceums läroplan hittar du i sin helhet på skolans hemsida. A) Tentamen för att höja underkänt kursvitsord Om studerande efter prov och omtagning fortfarande bedöms med underkänt vitsord i en kurs har hon/han rätt att tentera ifrågavarande kurs en gång. Detta skall ske innan nästa HUTH-period börjar. Kursen kan tenteras vare sig kursen erbjuds eller inte i berörd period. Gör så här: 1. Kontakta studiehandledaren för ditt utbildningsprogram för diskussion! 2. Kontakta därefter den lärare som du gått den underkända kursen med. 3. Läraren ger besked om vilka villkor som gäller för deltagande i tentamen och dess bedömning. 4. Läraren fastställer tidpunkten för tentamenstillfället. Tentamen måste vara klar, d.v.s. bedömd och registrerad i Wilma senast två veckor innan din nästa HUTHperiod börjar. 5. Du lämnar sedan in din tentamensansökan till studiehandledaren för ditt utbildningsprogram. 6. Studiehandledaren meddelar följande personer om beviljad tentamensrätt per epost - den studerande - berörd lärare - Ålands lyceums prorektor till kännedom B) Tentamen för att höja godkänt kursvitsord eller för att avlägga kurs för första gången Godkända kursvitsord kan höjas genom tentamen en gång. Kursen tenteras då i den HUTH-period där kursen ingår. Gör så här: 1. Kontakta studiehandledaren för ditt utbildningsprogram för diskussion! 2. Kontrollera vilken lärare som undervisar kursen du vill tentera i den period du vill avlägga tentamen och kontakta sedan berörd lärare. 3. Läraren ger besked om vilka villkor som gäller för deltagande i tentamen och dess bedömning. 4. Läraren fastställer tidpunkten för tentamenstillfället. 5. Du lämnar sedan in din tentamensansökan till studiehandledaren för ditt utbildningsprogram. 6. Studiehandledaren meddelar följande personer om beviljad tentamensrätt per epost 17


- den studerande - berörd lärare - Ålands lyceums prorektor till kännedom Observera att ansökan är bindande. Om du inte vill delta i tentamen skall den avbokas senast en vecka före provtillfället. Avbokning sker till respektive lärare. Datum för tentamensansökan Tentamensansökan lämnas alltid in till studiehandledaren senast kl. 12.00. Sista dag för ansökan anges i tabellen nedan: Period

Datum för tentamensansökan

Period 1

20.8.2013

Period 2

30.10.2013

Period 3

18.12.2013

Period 4

5.3.2014

Period 5

30.4.2014

OM KURSER Att gå om Studerande som önskar gå om en godkänd eller underkänd kurs har följande möjligheter: 1. 2. 3.

Kursen kan bokas på lyceet om den går i en balk som passar i den studerandes övriga schema och det finns plats i kursen.* Kursen kan avläggas på distans t.ex. via Vasa svenska aftonläroverk Studerande kan förlänga sin studietid med ett fjärde läsår efter att yrkesstudierna är klara, och har då möjlighet att läsa om ett flertal kurser.

Då studerande går om en underkänd obligatorisk kurs på distans för att det inte finns någon möjlighet att gå kursen i Ålands lyceum står Ålands gymnasium för hela eller en del av kostnaderna, max 30€ / kurs. I andra fall betalar studerande själv alla studieavgifter. * Kurs kan bokas hos din studiehandledare enligt följande schema: Kurs i

Bokas under tiden:

period 1

20.8 kl. 12.00 - 21.8 kl. 12.00

period 2

23.9 kl. 12.00 - 26.9 kl. 12.00

period 3

15.11 kl. 12.00 - 20.11 kl. 12.00

period 4

23.1 kl. 12.00 - 28.1 kl. 12.00

period 5

24.3 kl. 12.00 - 27.3 kl. 12.00

Att avlägga kurser utanför lyceet Studerande har rätt att få studier vid andra skolor som till mål och väsentligt innehåll motsvarar Ålands lyceums läroplan för HUTH-kurser tillgodoräknade. Det finns möjlighet att avlägga kurser t.ex. genom distansstudier och utbyte. Studerande måste skriftligen dokumentera kursernas mål och innehåll samt bedömning för att få kurserna 18


erkända i Ålands lyceum. Det är upp till studerande att själv ta reda på utbud och möjligheter. För att kunna tillgodoräkna sig dessa kurser på avgångsbetyget, måste studerande lämna in anhållan om tillgodoräknande och dokumentation med kursvitsord senast inom april. Kontakta din studiehandledare för vidare information.

BEDÖMNING Bedömningens uppgift är att upplysa studerande om deras framsteg och inlärningsresultat. Bedömningen skall motivera och handleda de studerande i deras studier. Bedömningen skall grunda sig på läroplanens mål. Studerande har rätt att på förhand få grunderna för bedömning och vitsordsgivning klarlagda. Alla HUTH-kurser bedöms enligt de kriterier som stipuleras i Ålands lyceums läroplan och kursbeskrivningar. Kurserna bedöms enligt skala 4-10 eller med bedömningen godkänd-underkänd (se kursbeskrivningarna i Ålands lyceums läroplan på skolans hemsida och i Wilma). Bedömningskriterier Vitsordet berömliga kunskaper och färdigheter (9-10) ges åt studerande som - har ingående och helhetsmässiga kunskaper - har lätt för att se samband och helheter - löser problem och uttrycker sig självständigt, kreativt och personligt - självständigt kan strukturera, planera och redovisa arbeten - kan värdera och analysera behandlat ämnesområde - har mycket goda förutsättningar för fortsatta studier Vitsordet goda kunskaper och färdigheter (7-8) ges åt studerande som - har goda kunskaper - förstår orsak och verkan - kan arbeta efter modeller - kan redovisa sina kunskaper men som behöver ett visst stöd för strukturering - har goda förutsättningar för fortsatta studier Vitsordet nöjaktiga kunskaper och färdigheter (5-6) ges åt studerande som - har vissa splittrade kunskaper - har svårt att se helheter - inte kan redovisa självständiga kunskaper - har begränsade, men i huvudsak tillräckliga, förutsättningar för fortsatta studier Gymnasieexamensbetyget På gymnasieexamensbetyget från Ålands yrkesgymnasium överförs bedömningen av HUTH-läroämnena till den bedömningsskala som gäller inom studerandes eget utbildningsprogram (1-5 eller 1-3). Inom Ålands yrkesgymnasium är bedömningen målrelaterad och sker genom att läraren gör en slutgiltig bedömning av den studerandes prestationer på basen av alla kursvitsord som givits i ämnet. Kursbedömning Kursbedömning sker i slutet av kursen och grundar sig förutom på eventuella skriftliga prov på fortlöpande observation och utvärdering av den studerandes prestationer. I bedömningen beaktas också den studerandes förmåga till självständigt arbete och samarbete med andra. 19


Om du är missnöjd med HUTH-kursbedömningen kan du inom 14 dagar räknat från kursbedömningsdagen vända dig till vederbörande lärare och skriftligen eller muntligen begära rättelse. Som bedömningsdag räknas kursens sista lektion såvida läraren inte av särskilda skäl har flyttat utgivningen till ett senare datum. Detta datum måste dock noteras och dokumenteras i kursdagboken i förväg så att alla kursdeltagare vet vilken tidpunkt som gäller. Om du fortsättningsvis är missnöjd med lärarens beslut kan du vända dig till lyceets rektor inom 14 dagar från det att läraren skriftligen eller muntligen besvarat rättelseansökan. Om du fortsättningsvis är missnöjd med rektors beslut kan du vända dig till styrelsen för Ålands gymnasium. En sådan ansökan skall lämnas inom 30 dagar efter det att rektor lämnat sitt utlåtande. Stoppad i ett läroämne Om två på varandra följande kurser i samma ämne, i den ordning de läses, är underkända måste studerande med godkänt vitsord förnya den ena kursen. Studerande kan inte fortsätta studierna i ämnet innan någondera kursen avlagts med godkänt vitsord. Studerande kan avlägga kursen genom att a) gå om, b) tentera eller c) läsa kursen på distans. Att bli stoppad i ett HUTH-läroämne leder med största sannolikhet till att du förlänger dina studier med ett fjärde år. Underkända kurser Två tredjedelar av kurserna i ett läroämne måste vara godkända. Av studierna i ett läroämne får den studerande ha underkända prestationer enligt följande, dock aldrig två underkända kurser efter varandra i samma ämne: Antal kurser i läroämnet: 1-2 3-5 6-8 9-

Högsta tillåtna antal underkända kurser: 0 1 2 3

Studieprestationer Varje studerandes studieprestationer, d.v.s. kursvitsorden, registreras i skoladministrationsprogrammet Wilma. Den studerande och omyndig studerandes vårdnadshavare kan själv se sina prestationer i Wilma, och har därutöver rätt att på begäran få ett skriftligt utdrag från utbildningsprogrammets kansli eller studiehandledare. Redan påbörjade HUTH-kurser kan inte avbrytas under periodens gång, utan studerande slutför de kurser som inletts. Byte till allmänna/gemensamma ämnen skall ske senast tre veckor innan nästa allmänna/gemensamma ämnes-/HUTH-period börjar. Godkända kurser som avlagts inom HUTH kan fås tillgodo som allmänna/gemensamma ämneskurser eller valbara ämnen.

20


AVBRYTA HUTH-STUDIER Studerande som önskar avbryta sina HUTH-studier kan göra så inför en kommande HUTH-period. Byte skall ske senast under det första läsåret. För läsåret 2013-2014 är sista dag för byte från HUTH till allmänna/gemensamma ämnen 11 juni 2014. Om studerande har svårigheter att klara HUTH-studierna under C-modulen kan byte komma ifråga endast i undantagsfall. Varje ärende måste först utredas skilt tillsammans med studiehandledaren. Då Modul D inletts är det inte längre möjligt att avbryta HUTH. Vid svårigheter kan studietiden istället förlängas med ett fjärde läsår så att studerande har möjlighet att slutföra sitt studieprogram.

STUDENTEXAMEN Studerande som valt HUTH kan välja att avlägga studentexamen. Avlagd studentexamen ger ökade möjligheter att söka till utbildningar i hela världen. Studentexamen omfattar fyra obligatoriska prov samt därutöver ett eller flera valfria extra prov. Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår). OBS! Vid det sista skrivtillfället måste minst ett prov vara obligatoriskt! För att få avlägga studentprov bör man ha läst de obligatoriska kurserna i respektive ämne eller på annat sätt uppfylla förkunskapskraven. Rekommendationen är därför att HUTH-studerande avlägger följande prov: 1) 2) 3) 4)

Modersmål Engelska Matematik Ämnesrealprov

(prov på lång nivå) (samhällskunskap)

Provet i modersmålet är obligatoriskt för samtliga studerande, och åtminstone ett prov på mer krävande (lång) nivå måste ingå i examen. Prov i det andra inhemska, d.v.s. finska kan ingå i examen, och det är möjligt att skriva extra prov i t.ex. språk. Dessa prov kräver dock förkunskaper som inte ges inom HUTH. Den studerande kan skriva prov i ett eller flera realämnen, men endast ett ämnesrealprov kan vara obligatoriskt. Ämnesrealen är uppdelad på två olika provdagar: • •

Ena provdagen: Andra provdagen:

biologi, filosofi, fysik, historia och psykologi evangelisk luthersk religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning och samhällslära.

Studentexamensvitsord: Laudatur Eximia cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Cum laude approbatur Lubenter approbatur Approbatur Improbatur

(L) (E) (M) (C) (B) (A) ( I)

= 7 poäng/röster = 6 poäng/röster = 5 poäng/röster = 4 poäng/röster = 3 poäng/röster = 2 poäng/röster = 0 poäng/röster 21


Kompensation: Ett underkänt vitsord (improbatur) i något av de obligatoriska studentexamensproven kan kompenseras på följande sätt: i+ i ii=

kompenseras med poängtalet 12 kompenseras med poängtalet 14 kompenseras med poängtalet 16 kompenseras med poängtalet 18

Vid ansökan till utbildningar vid fastländska högskolor och universitet ger specifika studentprov tilläggspoäng. Läs mer om detta på lyceets hemsida under Studiehandledning. Provarrangemang Ålands lyceum ansvarar för studentprovsarrangemangen. Studerande inom yrkesutbildningen deltar i studentproven tillsammans med lyceets studerande och samma regler gäller alla skribenter. Provresultat Proven korrigeras preliminärt av Ålands lyceums lärare, och de preliminära resultaten publiceras i Wilma. Studentexamensnämnden gör den slutliga bedömningen och resultaten skickas till Ålands lyceum senast den 23 november (höstens skrivningar) respektive 25 maj (vårens skrivningar). Även dessa resultat publiceras i Wilma. Om du har frågor kring studentexamensproven, kontakta din studiehandledare! I Wilma hittar du studentprovsresultaten i menyn till vänster under Blanketter. Studentdimission Studerande som avlägger studentexamen har möjlighet att delta i Ålands lyceums studentdimission 31.5.2014. Mer information skickas till berörda i maj.

Studentproven hösten 2013 Hörförståelseproven Måndag 9.9 Finska (lång o. medellång) Tisdag 10.9 Engelska (långa språk) Onsdag 11.9 Främmande språk (korta språk) Tyska Ryska Engelska Franska Spanska/italienska

De skriftliga proven Fredag 13.9 Modersmål, textkompetens Måndag 16.9 Real (bi, fil, fy, hi, psy) Onsdag 18.9 Engelska (långa språk) Fredag 20.9 Finska (lång o. medellång) Måndag 23.9 Modersmålet, essäprov Svenska som andra språk Onsdag 25.9 Matematik, lång och kort Fredag 27.9 Real (geo, hä, ke, liv, rel, sk) Måndag 30.9 Främmande språk (korta) 22

Samling före samtliga prov enligt lista på anslagstavlan utanför kansliet.


Studentproven våren 2014 Hörförståelseproven Måndag 10.2 Engelska (långa språk) Tisdag 11.2 Finska (lång o. medellång) Onsdag 12.2 Främmande språk (korta språk) Tyska Franska Spanska Engelska Ryska/Italienska

De skriftliga proven Fredag 7.2 Modersmål, textkompetens Måndag 10.3 Modersmål, essäprov Svenska som andra språk Onsdag 12.3 Real (geo, hä, ke, liv, rel, sk) Fredag 14.3 Engelska (långa språk) Måndag 17.3 Finska (lång o. medellång) Onsdag 19.3 Matematik, lång och kort Fredag 21.3 Real (bi, fil, fy, hi, psy) Måndag 24.3 Främmande språk (korta)

ATT ANSÖKA TILL HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Många studerande söker sig till högskolor och universitet antingen på fastlandet, Åland eller i Sverige. Antagningssystemen grundar sig på olika principer. Till fastlandet är det framför allt resultatet av ett inträdesförhör samt studentprovsresultatet som ger poäng. Antagningen till Högskolan på Åland och till högskolor och universitet i Sverige bygger i första hand på avgångsbetyget. På skolans hemsida hittar du aktuell information. Med vilka betyg söker jag? Avgångsbetyg Högskolan på Åland

Studentbetyg

x

Högskolor/universitet på fastlandet

x

Yrkeshögskolor på fastlandet

x

Högskolor/universitet i Sverige

x

x

Åland Antagning till Högskolan på Åland grundar sig på avgångsbetyget från gymnasiet och en eventuell antagningsintervju. I vissa fall ingår lämplighetsprövning. För mer information, se www.ha.ax.

23


Fastlandet Antagningsförfarandet till fastländska högskolor, universitet och yrkeshögskolor varierar och du måste därför noggrant läsa de olika antagningsvillkoren för respektive utbildningsprogram. Här presenteras generellt antagningsförfarandet till skolor på fastlandet. I alla utbildningar förekommer urvalsprov (= inträdesförhör) vilket innebär att du på förhand läser en eller flera böcker som du sedan skall skriva prov i. Vissa urvalsprov kan vara utformade som lämplighetstester. Förutom urvalsprovet ger också studentskrivningarna poäng. Vilka studentprov som ger poäng varierar beroende på utbildningsprogram (se skolans hemsida). Vid ansökan till yrkeshögskolor ges vanligtvis också poäng för vitsord i enskilda läroämnen samt medeltalet på avgångsbetyget från gymnasiet. Till konstskolor baserar sig antagningen på en eller flera inlämnade förhandsuppgifter och urvalsprov. Ansökningar till samtliga utbildningar vid fastländska universitet och högskolor görs via en gemensam webbaserad ansökningstjänst. Ansökningstiden pågår för de flesta utbildningsprogrammen från mars till mitten av april. Se www.universitetsansokan.fi. Motsvarande ansökningstjänst för yrkeshögskolor hittar du på www.yhansokan.fi. Informationsmaterial Lärosätenas broschyrer och ansökningsguider kan avhämtas i studiehandledarentrén på lyceet, men för aktuell information, se utbildningsanordnarnas egna hemsidor. De svenskspråkiga lärosätena brukar skicka hem ansökningsmaterial till alla abiturienter under vårterminen. Bra adresser på nätet: www.opintoluotsi.fi www.studieinfo.fi www.mol.fi/avo www.ammattinetti.fi www.studeraihelsingfors.fi www.abo.fi www.hanken.fi www.aalto.fi www.sockom.helsinki.fi www.helsinki.fi/universitetet/ www.arcada.fi www.novia.fi www.ylioppilastutkinto.fi www.kansanopistot.fi/index_sve.html www.ammatillinenkoulutus.com fyrk.luckan.fi www.dia.fi www.yhstudier.nu www.yhansokan.fi www.universitetsansokan.fi www.avoinyliopisto.fi

Allt om utbildning i Finland. Om att söka till utbildningar. Om studier och yrken i Finland, intressetest. Om yrken. Om att studera på svenska i Helsingforsregionen. Åbo Akademi Svenska handelshögskolan i Helsingfors Aalto universitetet, bl.a. högskolorna för teknik Svenska social- och kommunalhögskolan vid H:fors univ. Helsingfors universitet Yrkeshögskolan Arcada Yrkeshögskolan Novia Information om studentexamen. Om folkhögskolestudier på fastlandet. Om yrkesutbildning på gymnasialstadiet. Webbtjänst om stipendier och understöd. Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning. De svenskspråkiga yrkeshögskolornas gemensamma portal Gemensam ansökan till yrkeshögskoleutbildning. Gemensam ansökan till universitet och högskolor. Öppen universitetsundervisning vid alla Finlands universitet

www.alandskastudentlaget.ax www.asfh.fi

Åländska studentlaget vid Åbo Akademi Åländska studentföreningen i Helsingfors

Se även skolans hemsida (Studiehandledning) för fler länkar! 24


Sverige Mångfalden universitet och högskolor i Sverige innebär att du i god tid måste bekanta dig med de olika utbildningsmöjligheterna. Du kan söka till 47 högskolor och universitet, samt till en mångfald andra yrkesinriktade utbildningar. Oftast är antalet sökande till en utbildning fler än antalet platser. Då görs ett urval bland de sökande främst på basen av betyg och högskoleprovsresultat. Sökande med avgångsbetyg från Åland konkurrerar i samma urvalsgrupp som sökande med avgångsbetyg från svensk gymnasieskola: kvotgrupp BI. Om du kompletterar ditt avgångsbetyg efter examen hamnar du vid ansökan i kvotgrupp BII, kompletteringsgruppen. Kompletteringsgruppen tilldelas färre platser och på så sätt kan konkurrensen vara hårdare där. För att kunna antas till en utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighet, se s. 26. Du kan skriva högskoleprovet och på så sätt konkurrera i högskoleprovsgruppen: kvotgrupp HP. Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. Om det är många som söker till en utbildning, kan det vara bra att göra provet. Man får göra provet så många gånger man vill. Högskoleprovet anordnas två gånger per år och kostar ca 40 €. Hösten 2013 äger provet rum den 26 oktober, sista anmälningsdag den 16 september. Vårens prov äger rum den 5 april 2014. Sista anmälningsdag är den 15 februari. På Åland anordnas provet av Högskolan på Åland, men anmälningsblanketter kan avhämtas från lyceets studiehandledarentré eller Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Ansökningar till utbildningar vid svenska universitet och högskolor görs via en gemensam webbaserad ansökningstjänst, www.antagning.se. Ansökningstiden pågår för de flesta utbildningsprogrammen från mitten av mars till mitten av april. Du hittar information om ansökan till YH- och KY-utbildningar via länkarna nedan. Informationsmaterial Universitets- och högskolerådet ger ut aktuella publikationer om högskolestudier. Publikationerna finns till påseende i studiehandledarentrén, där också utbildningskataloger från universiteten och högskolorna kan avhämtas. Du kan också beställa hem en egen katalog från det lärosäte som intresserar dig. Bra adresser på nätet: www.studera.nu

Samtliga universitet och högskolor samlade under en adress. Allmän information om högskoleprovet och övrigt studierelaterat. www.antagning.se Här ansöker du till alla högskoleutbildningar i Sverige. www.studentum.nu Om utbildning i Sverige och utomlands. www.allastudier.se Om utbildning i Sverige och utomlands. www.yhmyndigheten.se Om yrkeshögskolestudier och kvalificerad yrkesutbildning. www.uhr.se Universitets- och högskolerådet: Statistik, antagning och studieinformation. www.utbildningsinfo.se Skolverkets sida om utbildning. www.saco.se Yrkesbeskrivningar, framtidsutsikter, lönesituationen m.m. www.ams.se För dig som skall välja yrke, utbildning och studier. www.folkhogskola.nu Om du är intresserad av att gå på folkhögskola i Sverige. www.studieservice.ax/sverige.htm Viktigt att veta om du ska plugga i Sverige! www.hallonorden.org Flytta, arbeta eller studera i Norden!

Se även skolans hemsida (Studiehandledning) för fler länkar!

25


Behörigheter Behörighet består av grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning. Alla studerande med avgångsbetyg från Ålands gymnasium uppfyller grundläggande behörighet för studier i Sverige. Den särskilda behörigheten varierar mellan de olika utbildningarna och utgör förkunskapskrav som anses nödvändiga för att genomföra utbildningen i fråga. Förkunskapskraven är i allmänhet formulerade som krav på kunskaper i vissa gymnasiekurser. I.o.m. Gymnasiereformen 2011 i Sverige infördes nya kursnamn. Högskolor och universitet använder sig tills vidare av både de gamla och nya namnen, se nedan. Den kursiverade texten indikerar vilka särskilda behörigheter HUTH-paketet ger: Gymnasiet i Sverige

NYTT NAMN

Motsvarande kurser på Ålands lyceum

Sv B/Sv2 B En B En C Ma A Ma B Ma C Ma D Ma E Fy A Fy B Ke A Ke B Bi A Bi B Nk A

Sv 3 En 6 En 7 Ma 1/a/b/c Ma 2/a/b/c Ma 3b Ma 4 Ma 5 Fy 1a Fy 2 Ke 1 Ke 2 Bi 1 Bi 2 Nk 1a1

Nk B

Nk 2

Hi A Hi B Sh A Sh B Mod. Steg 2 språk Steg 3 Steg 4 Steg 5 Id A Id B

Hi 1b-3 Hi 2a/b Sh 1b Sh 2 2 3 4 5

De obligatoriska kurserna i svenska. (6 kurser) De obligatoriska kurserna i engelska. (6 kurser) De obligatoriska kurserna i engelska + två kurser. (8 kurser) De obligatoriska kurserna i kort matte. (6 kurser) De obligatoriska kurserna i kort matte. (6 kurser) De obligatoriska kurserna i kort matte. (6 kurser) De obligatoriska kurserna i lång matte. (10 kurser) De obligatoriska kurserna i lång matte. (10 kurser) Minst 6 kurser fysik. Minst 8 kurser fysik. Minst 3 kurser kemi. Minst 4 kurser kemi. De obligatoriska kurserna i biologi. (2 kurser) De obligatoriska kurserna i biologi. (2 kurser) De obligatoriska kurserna i naturvetenskapliga ämnen (biologi, kemi, fysik och/eller geografi, totalt minst 2 kurser). De obligatoriska kurserna i naturvetenskapliga ämnen (biologi, kemi, fysik och/eller geografi, totalt minst 4 kurser). Minst 4 kurser i historia. Minst 6 kurser i historia. Minst 3 kurser i samhällskunskap. Minst 5 kurser i samhällskunskap. B-språk t.o.m. kurs 5/FIN t.o.m. kurs 5 B-språk t.o.m. kurs 7/FIN t.o.m. kurs 7 B-språk t.o.m. kurs 8 + 1 kurs/FIN t.o.m. kurs 8 + 1 kurs/FIF 7 kurser B-språk t.o.m. kurs 11/FIN t.o.m. kurs 11/FIF t.o.m. kurs 9/FIA 6 kurser De obligatoriska kurserna i idrott och minst en kurs hälsokunskap. De obligatoriska kurserna i idrott och minst en kurs hälsokunskap..

26

(gäller avgångsbetyg fr.o.m. 2008)


ÅLANDS LYCEUMS ORDNINGSREGLER Landskapslag om gymnasieutbildning (ÅFS 13/2011) fastställer i 36§ och 46§: ”En studerande ska utföra sina uppgifter omsorgsfullt, respektera planerad studietakt, uppträda hänsynsfullt, följa skolans ordningsregler, lärares och annan personals anvisningar samt hantera skolans egendom ansvarsfullt. Studerande som bryter mot bestämmelserna i 36 § 2 mom. och som trots rektors varning inte rättar sig kan av skolans ansvariga förvaltningsorgan på ett lärarkollegiums förslag avstängas för viss tid, högst ett år. Det ansvariga förvaltningsorganet kan besluta att avstängningen ska börja verkställas omedelbart. Innan beslut om avstängning tas ska den studerande och, i förekommande fall, omyndig studerandes vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig i ärendet.”

Trivsel och arbetsro Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Därför skall förhållandet mellan studerande, lärare och personal präglas av ömsesidig hänsyn, omsorg och respekt. §1 INFORMATION Studerande vid Ålands lyceum är skyldiga att hålla sig à jour med det som händer i skolan. För att möjliggöra detta ges viktig information i huvudsak genom e-post och på de informationstillfällen som ordnas en gång i veckan. Lärare och studerande skall varje arbetsdag läsa sin e-post och inom två arbetsdagar eller inom fastställd tid besvara frågor via e-post. §2 STUDIETAKT Gymnasiets undervisning utgår från en studietid på tre år, men studerande har även rätt att studera fyra år. • Minst tre godkända kurser per period Studerande skall varje period avlägga minst tre kurser med godkänt vitsord. Om studerande fortsättningsvis, under flera perioder i följd, trots att skolan erbjudit handledning och stöd, inte klarar denna studieprestation meddelar skolan vederbörande myndighet att studiestödet dras in till dess att studerande följer normal studietakt. Studerande som upprepat och gravt försummar sina studier kan efter beslut i styrelsen för Ålands gymnasium avskiljas från studierna för maximalt ett år. Ett sådant beslut kan komma i fråga först efter att den studerande fått såväl muntlig som skriftlig varning och hörts av lärarkollegiet. Vårdnadshavare skall få besked om situationen och höras. §3 NÄRVAROPLIKT Gymnasiet har närvaroplikt. Detta betyder att den som har fått en studieplats också skall närvara vid lektioner och andra till skolan hörande aktiviteter. • Sjukdom Den som drabbas av sjukdom skall anmäla detta per telefon till kansliet samma dags förmiddag senast kl. 10.00. Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro för omyndig studerande. Den som är förhindrad att delta i lektionerna p.g.a. läkarbesök eller liknande bör meddela om detta i god tid. Sjukdom skall redovisas på ett tillförlitligt sätt och om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro eller återkommande kortare sjukfrånvaro skall hälsovårdar- eller läkarintyg lämnas till grupphandledaren. • Sjukdom vid muntligt eller skriftligt examinationstillfälle Sjukdom vid föredrag, uppsats och prov m.m. skall verifieras med skriftligt intyg utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare, läkare eller grupphandledare. Intyget skall överlämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. • Oredovisad frånvaro Frånvaro utan giltig orsak rubriceras som skolk. Studerande som är upprepat frånvarande från undervisningen avvisas från kursen. Innan den studerande avvisas, måste läraren ge en varning och informera om att fortsatt oredovisad frånvaro leder till avbruten kurs. En avbruten kurs måste slutföras genom förnyat deltagande.

27


• Studieuppehåll Studerande kan av rektor beviljas studieuppehåll för maximalt ett år. Skriftlig ansökan, där orsaken till studieuppehållet redovisas, riktas till rektor. • Ledighet av privata skäl Studerande som önskar vara borta från skolan av privata skäl, fyller i blanketten ”Anhållan om ledighet från Ålands lyceum”, kontaktar berörda ämneslärare och lämnar sedan, beroende på frånvarons omfattning blanketten till sin grupphandledare eller till rektor. §4 TIDSRAMAR Arbetsuppgifter och redovisningar skall inlämnas inom given tid. Fastställda anmälningstider skall respekteras. Studerande är t.ex. skyldig att hålla sig à jour med fastställda tider för bokning och avbokning av kurser. §5 FUSK Studerande som gör sig skyldig till fusk eller försök till fusk, t.ex. genom att kopiera andras alster i redovisningar eller projektarbeten, får underkänt kursvitsord. Vid fusk kontaktas omyndiga studerandes vårdnadshavare alltid. Kurs som underkänts p.g.a. fusk får inte tenteras. I särskilt graverande fall kan ärendet föras till skolans ledningsgrupp som kan föreslå för styrelsen att studerande relegeras i enlighet med gällande lag. §6 SKOLANS LOKALER OCH EGENDOM Studerande som gör sig skyldig till skadegörelse är ekonomiskt ansvarig. Detta gäller även utrustning och programvara som hör till skolans datorer. §7 ANVÄNDNING AV TEKNISK UTRUSTNING Material som kränker upphovsrätten får inte lagras eller distribueras. Spridandet av kedjebrev, pornografi, religiös-, rasistisk- eller politisk propaganda är inte tillåtet och kan vara åtalbart. Vid all kommunikation och interaktion skall respekt och hänsyn visas så att arbetsro råder. Skolans datorer är alla studerandes gemensamma arbetsredskap och användandet får inte störa eller försvåra andras arbete. För att få använda skolans datorer bör studerande tillsammans med sin vårdnadshavare underteckna skolans datakontrakt för att visa att man har tagit del av skolans datorregler. Användare som bryter mot dessa regler och anvisningar kan avstängas från datoranvändningen för viss tid eller helt förlora sin användarrättighet. Mobiltelefoner, mp3-spelar o.dyl. skall inte användas under lektion eller utvärderingstillfällen såsom föredrag, uppsats och prov m.m. §8 RÖKNING Rökning i skolan eller på skolområdet är enligt lag förbjudet. §9 ALKOHOL OCH DROGER Användning, förmedling och försäljning av alkohol och droger i skolan eller på skolområdet är enligt lag förbjudet. § 10 PARKERING Det är av säkerhetsskäl absolut förbjudet att parkera på gräsmattor, framför skolentrén eller så att tillfartsvägarna blockeras. Studerande får inte heller parkera på de parkeringsplatser som är markerade med nummerskylt. Parkerade bilar som trots tillsägelse placerats så att tillfartsvägarna blockeras, kan transporteras bort.

28


ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE PROGRAM FÖR LANDSKAPETS SKOLOR 1.

I fråga om skolans verksamhetskultur och värdegrund skall betonas a. att alla i skolan har ansvar för varandra b. att skolans mål är att de studerande skall mogna till vuxna medborgare som tar ansvar för sina handlingar och sina val c. att vårdnadshavarna/föräldrarna har huvudansvaret för de ungas uppfostran och vård

2.

I fråga om skolans lärmiljö skall betonas a. att alla har rätt till och ansvar för en trygg arbets- och studiemiljö b. att i skolans ordningsregler skall beskrivas hur tryggheten och trivseln kan befrämjas c. att skolans studerande, personal och vårdnadshavare/föräldrar skall informeras muntligt och skriftligt om reglerna och om konsekvenserna då de inte följs

3.

Alkohol- och drogförebyggande undervisning och information skall årligen ordnas a. för skolans studerande b. för skolans lärare och övrig personal c. för de studerandes vårdnadshavare/föräldrar

4.

I fråga om skolans studerandevård skall betonas a. att de studerande har stor andel och ansvar för trivseln och studiemotivationen b. att hela skolsamfundet har ansvar att förebygga mobbning och utslagning c. att skolan har nära samverkan med hemmen d. att skolan samarbetar med social- och hälsovårdsmyndigheterna och polisen

5.

Då skolans ordningsregler inte följs skall skolan vidta disciplinära åtgärder a. en studerande kan utvisas från undervisningsutrymmet och förvägras delta i undervisningen för högst den återstående arbetsdagen b. en studerande kan ges en skriftlig varning c. en studerande kan avstängas från skolan för viss tid, högst ett år b-c Berörd vårdnadshavare/förälder skall ges tillfälle att bli hörd

6.

Då en studerande är berusad d. skall läraren utvisa den studerande ur undervisningsutrymmet e. skall skolans rektor/prorektor avvisa den studerande från skolan och utfärda en skriftlig varning f. skall skolans studerandevårdsgrupp underrätta berörd vårdnadshavare/förälder om situationen g. skall studerandevårdsgruppen, om missförhållandena inte avhjälps, anmäla situationen (anmälningsplikt) till berörd kommuns socialnämnd

7.

Då skolan befarar bruk av narkotika h. skall studerandevårdsgruppen kontakta den studerande i. skall studerandevårdsgruppen tillkalla polis om man misstänker att narkotikabrott äger rum i skolan eller på skolans område j. skall studerandevårdsgruppen underrätta berörd vårdnadshavare/förälder om situationen k. skall studerandevårdsgruppen då det är fråga om en person under 18 år anmäla situationen till den berörda kommunens socialnämnd. Då det är fråga om en ung person, under 21 år, skall studerandevårdsgruppen meddela situationen till kommunens socialnämnd l. skall studerandevårdsgruppen överenskomma med den studerande om ett tillfälligt anpassat studieprogram samt följa upp programmet m. skall studerandevårdsgruppen meddela rektor om en överenskommelse inte fås till stånd eller vårdplanen på annat sätt inte fullföljs f-m Skolans studerandevårdsgrupp skall dokumentera sina åtgärder förvaltningsenligt och meddela åtgärderna berörd studerande, vårdnadshavare/förälder och grupphandledare /klassföreståndare för kännedom.

29


HUTH-lärarnas arbetsrum på lyceet På kartan (sid 31-33) ser du de olika arbetsrummens placering. VS032a Idrott och hälsokunskap

Rummets telefon 532 540

30

VS134 Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen

Rummets telefon

Hagman Cecilia

532 544

VS027 Naturvetenskaper och matematik

Rummets telefon

Lundin Robin Nyvall Elin Sommarström Cilla

532 562

VS305 Svenska och samhällsvetenskaper

Rummets telefon

Back Ulrika Holmström Staffan

532 563

VS045 Engelska, finska och IT

Rummets telefon

Gref Sara

532 561

VS046 Främmande språk

Rummets telefon

Melander Magnus

532 564


KARTA ÖVER VÄSTRA SKOLGATAN

31


32


33


Ålands lyceum Arbetskalender 2013 - 2014 Dag

Vecka

Datum

Dag 1 Dag 2 Dag 3

33

O 14.8 To 15.8 F 16.8

Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8

34

M 19.8 Ti 20.8 O 21.8 To 22.8 F 23.8

Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13

35

Dag 14 Dag 15 Dag 16 Dag 17 Dag 18

36

Dag 19 Dag 20 Dag 21 Dag 22 Dag 23

37

M 9.9 Ti 10.9 O 11.9 To 12.9 F 13.9

Dag 24 Dag 25 Dag 26 Dag 27 Dag 28

38

M 16.9 Ti 17.9 O 18.9 To 19.9 F 20.9

Dag 29

39

M 26.8 Ti 27.8 O 28.8 To 29.8 F 30.8 M 2.9 Ti 3.9 O 4.9 To 5.9 F 6.9

Åk 1 inleder skolåret. Åk 2 och 3 inleder skolåret.

Sista dag för tentamensansökan och schemaändringar för period 1 kl. 12.00

Informationsmöte om HUTH, åk 1 kl. 14.30 i May Flodin

Obligatorisk grammatiktentamen för åk 1 kl. 16.10 Infotillfälle om studentprov för åk 3, HUTH

St.ex. Hörf. finska St.ex. Hörf. engelska (långa språk) St.ex. Hörf. fr, sp, ty (korta språk) St.ex. Mo - textkompetens St.ex. Real: bi, fil, fy, hi, psy St.ex. Engelska (långa språk) St.ex. Finska St.ex. Mo - essäprov

M 23.9

Dag 30 Dag 31 Dag 32 Dag 33 Dag 34 Dag 35 Dag 36 Dag 37

Period 1 14.8 - 3.10.2013

40

Ti 24.9 O 25.9 To 26.9 F 27.9

Prov Prov Prov Prov

bl.2 bl.5 bl.6 bl.3

M 30.9 Ti 1.10 O 2.10 To 3.10

Prov Prov Prov Prov

bl.1 bl.8 bl.7 bl.4

St.ex. Matematik St.ex. Real: geo, hä, ke, liv, rel, sk St.ex. Korta språk

Schema för provperioden 24.9 - 3.10 Ti 24.9

O 25.9

To 26.9

Fr 27.9

Må 30.9

Ti 1.10

O 2.10

To 3.10

Prov bl. 2 9.00-11.20

Prov bl. 5 9.00-11.20

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20

Prov bl. 1 9.00-11.20

Prov bl. 8 9.00-11.20

Prov bl. 7 9.00-11.20

Prov bl. 4 9.00-11.20

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 4

12.00 bl. 8

12.00 bl. 7

12.00 bl. 4

12.00 bl. 2

12.00 samling

12.00 bl. 6

12.00 bl. 3

13.00 bl. 5

13.00 bl. 6

13.00 bl. 3

13.00 bl. 1

13.00 bl. 8

13.00 bl. 5

13.00 bl. 4

13.00 bl. 1

14.00 idr åk1

14.00 idr åk2

14.00 bl. 7

14.00 idr åk3

16.9

34

Sista dag för anmälan till höstens högskoleprov som skrivs på lördag 26.10


Ålands lyceum Arbetskalender 2013 - 2014 Dag Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4

Vecka 40

Datum Fr 4.10

41

M 7.10 Ti 8.10 O 9.10 To 10.10 F 11.10

Dag 5 Dag 6

Period 2 4.10 - 27.11.2013

MIKS: Utvärdering från provperiod 1 (se sid 15).

Dag 7 Dag 8 Dag 9

42

M 14.10 Ti 15.10 O 16.10

Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14

43

M 21.10 Ti 22.10 O 23.10 To 24.10 F 25.10

Omtagning med YG

Dag 15 Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19

44

M 28.10 Ti 29.10 O 30.10 To 31.10 F 1.11

Sista dag för tentamensansökan kl. 12.00

Dag 20 Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24

45

M 4.11 Ti 5.11 O 6.11 To 7.11 F 8.11

Dag 25 Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30 Dag 31 Dag 32 Dag 33 Dag 34

46

M 11.11 Ti 12.11 O 13.11 To 14.11 F 15.11 M 18.11 Ti 19.11 O 20.11 To 21.11 F 22.11

Prov Prov Prov Prov Prov

Dag 35 Dag 36

48

M 25.11 Ti 26.11

Prov bl.8 Prov bl.2

O 27.11

Prov bl.7

Dag 37

47

Sista dag för anmälan till omtagning

bl.1 bl.6 bl.4 bl.3 bl.5

Sista dag för anmälan till vårens studentexamensprov kl. 16.00

Schema för provperioden 18.11 - 27.11 Må 18.11

Ti 19.11

O 20.11

To 21.11

Fr 22.11

Må 25.11

Ti 26.11

O 27.11

Prov bl. 1 9.00-11.20

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 4 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20

Prov bl. 5 9.00-11.20

Prov bl. 8 9.00-11.20

Prov bl. 2 9.00-11.20

Prov bl. 7 9.00-11.20

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 8

12.00 bl. 7

12.00 bl. 2

12.00 bl. 7

12.00 bl. 1

12.00 bl. 6

12.00 bl. 4

12.00 bl. 3

13.00 bl. 5

13.00 bl. 4

13.00 bl. 3

13.00 bl. 5

13.00 bl. 8

13.00 bl. 2

13.00 bl. 7

13.00 bl. 5

14.00 idr åk1 17-18.10 26.10

14.00 idr åk3

14.00 idr åk2

Höstlov Höstens högskoleprov

35


Ålands lyceum Arbetskalender 2013 - 2014 Dag

Vecka

Datum

Dag 1 Dag 2

48

To 28.11 F 29.11

Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6

49

Må 2.12 Ti 3.12 O 4.12 To 5.12

Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10 Dag 11

50

Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15 Dag 16

51

Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20

2

Ti 7.1 O 8.1 To 9.1 F 10.1

Dag 21 Dag 22 Dag 23

3

M 13.1 Ti 14.1 O 15.1

Dag 24 Dag 25 Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 27 Dag 30

Period 3 28.11.2013 - 4.2.2014

Utvärdering från provperiod 2 (se sid 15) Sista dag för anmälan till omtagning

M 9.12 Ti 10.12 O 11.12 To 12.12 F 13.12

Omtagning med YG

M 16.12 Ti 17.12 O 18.12 To 19.12 F 20.12

Sista dag för tentamensansökan kl. 12.00

Lucia kl. 8.00 i gymnastiksalen

Julfest med YG

To 16.1 4

F 17.1 M 20.1 Ti 21.1 O 22.1 To 23.1 F 24.1

Dag 31 Dag 32 Dag 33 Dag 34 Dag 35

5

M 27.1 Ti 28.1 O 29.1 To 30.1 F 31.1

Dag 36 Dag 37

6

M 3.2 Ti 4.2

Infotillfälle om studentprov för åk 3, HUTH Prov bl.7 Prov Prov Prov Prov Prov

bl.8 bl.2 bl.4 bl.5 bl.6

Prov bl.3 Prov bl.1

Schema för provperioden 24.1 - 4.2 Fr 24.1

Må 27.1

Ti 28.1

On 29.1

To 30.1

Fr 31.1

Må 3.2

Ti 4.2

Prov bl. 7 9.00-11.20

Prov bl. 8 9.00-11.20

Prov bl. 2 9.00-11.20

Prov bl. 4 9.00-11.20

Prov bl. 5 9.00-11.20

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20

Prov bl. 1 9.00-11.20

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 1

12.00 bl. 6

12.00 bl. 3

12.00 bl. 1

12.00 bl. 7

12.00 bl. 8

12.00 bl. 2

12.00 bl. 4

13.00 bl. 3

13.00 bl. 2

13.00 bl. 4

13.00 bl. 5

13.00 bl. 6

13.00 bl. 3

13.00 bl. 1

13.00 bl. 5

14.00 idr åk2 6.12 21.12-6.1

36

14.00 idr åk1

Självständighetsdagen Jullov


Ålands lyceum Arbetskalender 2013 - 2014 Dag

Period 4 5.2 - 3.4.2014

Vecka

Datum

Dag 1 Dag 2 Dag 3

6

O 5.2 To 6.2 F 7.2

St.ex. Mo - textkompetens

Dag 4

7

M 10.2

St.ex. Hörf. engelska

Dag 5

Ti 11.2

Dag 6 Dag 7 Dag 8

O 12.2 To 13.2 F 14.2

Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13

9

Dag 14 Dag 15 Dag 16 Dag 17 Dag 18

10

Dag 19 Dag 20 Dag 21 Dag 22 Dag 23

11

Dag 24 Dag 25

12

M 24.2 Ti 25.2 O 26.2 To 27.2 F 28.2 M 3.3 Ti 4.3 O 5.3 To 6.3 F 7.3

St.ex. Hörf. finska St.ex. Hörf. korta språk

Utvärdering från provperiod 3 (se sid 15) Sista dag för anmälan till omtagning

Omtagning med YG

Infotillfälle om studentprov för åk 1-2, HUTH

Sista dag för tentamensansökan kl.12

M 10.3 Ti 11.3 O 12.3 To 13.3 F 14.3

St.ex. Mo - essäprov

M 17.3 Ti 18.3

St.ex. Finska

Dag 26

O 19.3

St.ex. Matematik

Dag 27 Dag 28

To 20.3 F 21.3 M 24.3

St.ex. Real: bi, fil, fy, hi, psy

Dag 29 Dag 30 Dag 31 Dag 32 Dag 33

13

Dag 34 Dag 35 Dag 36 Dag 37

14

St.ex. Real: geo, hä, ke, liv, rel, sk St.ex. Engelska (långa språk)

St.ex. Korta språk

Ti 25.3 O 26.3 To 27.3 Fr 28.3

Prov Prov Prov Prov

bl.1 bl.3 bl.4 bl.7

Må 31.3 Ti 1.4 O 2.4 To 3.4

Prov Prov Prov Prov

bl.8 bl.6 bl.5 bl.2

Schema för provperioden 25.3 - 3.4 Ti 25.3

O 26.3

To 27.3

Fr 28.3

Må 31.3

Ti 1.4

O 2.4

To 3.4

Prov bl. 1 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20

Prov bl. 4 9.00-11.20

Prov bl. 7 9.00-11.20

Prov bl. 8 9.00-11.20

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 5 9.00-11.20

Prov bl. 2 9.00-11.20

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 5

12.00 bl. 6

12.00 bl. 5

12.00 bl. 2

12.00 bl. 1

12.00

samling

12.00 bl. 4

12.00 bl. 7

13.00 bl. 2

13.00 bl. 4

13.00 bl. 7

13.00 bl. 8

13.00 bl. 6

13.00 bl. 3

13.00 bl. 2

13.00 bl. 8

14.00 idr åk2

14.00 idr åk1 15.2 17-21.2

14.00 bl. 5

Sista dag för anmälan till vårens högskoleprov, som skrivs på lördag 5.4. Sportlov

37


Ålands lyceum Arbetskalender 2013 - 2014 Dag Dag 1

Vecka 14

Datum Fr 4.4

Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6

15

M 7.4 Ti 8.4 O 9.4 To 10.4 F 11.4

Dag 7 Dag 8

16

Dag 9 Dag 10

M 14.4 Ti 15.4 O 16.4 To 17.4 Ti 22.4 O 23.4 To 24.4 F 25.4

Period 5 4.4 - 31.5.2014

Utvärdering från provperiod 4 (se sid 15)

Sista dag för anmälan till omtagning

Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14

17

Dag 15 Dag 16 Dag 17

18

M 28.4 Ti 29.4 O 30.4

Dag 18 Dag 19 Dag 20 Dag 21 Dag 22

19

M 5.5 Ti 6.5 O 7.5 To 8.5 Fr 9.5

Dag 23 Dag 24 Dag 25 Dag 26 Dag 27

20

M 12.5 Ti 13.5 O 14.5 To 15.5 F 16.5

Dag 28 Dag 29 Dag 30 Dag 31 Dag 32

21

M 19.5 Ti 20.5 O 21.5 To 22.5 F 23.5

Prov Prov Prov Prov Prov

Dag 33 Dag 34 Dag 35

22

M 26.5 Ti 27.5 O 28.5

Prov bl.2 Prov bl.7 Prov bl.3

Dag 36

F 30.5

Sista dag för anmälan till omtagning kl.16

Dag 37

L 31.5

Studentdimission

Omtagning med YG

Sista dag för tentamensansökan kl. 12.00

bl.6 bl.1 bl.5 bl.8 bl.4

Sista dag för anmälan till studentskrivningarna kl. 16.00

Utvärdering från provperiod 5 (se sid 15)

Schema för provperioden 19.5 - 28.5 Må 19.5

Ti 20.5

O 21.5

To 22.5

Fr 23.5

Må 26.5

Ti 27.5

O 28.5

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 1 9.00-11.20

Prov bl. 5 9.00-11.20

Prov bl. 8 9.00-11.20

Prov bl. 4 9.00-11.20

Prov bl. 2 9.00-11.20

Prov bl. 7 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 4

12.00 bl. 7

12.00 bl. 2

12.00 bl. 3

12.00 bl. 6

12.00 bl. 1

12.00 bl. 8

13.00-14.20

13.00 bl. 5

13.00 bl. 8

13.00-14.20

13.00 bl. 2

13.00 bl. 5

13.00 bl. 4

14.00 bl. 7

14.00 bl. 3

bl. 1

38

bl. 4 18-21.4 1-2.5 29.5

Påsklov Lov (Första maj) Lov (Kristi himmelfärdsdag)

4.6

Omtagning för period 5 kl. 9.00 - plats meddelas senare.


HUTH-KURSBRICKA PERIOD 1 Gruppens kod

Utbildningsprogram & klass

D1

BT11, EDTd11, EDTe11, VPT11

E2

Fe11a, Fe11b, NVA11

E3

FR11, HRk11b, MK11, SOS11

MK9.E3 1

RoLu VS022

2

RoLu VS206

4

SaGr VS039

5

SaGr VS039

6

CSO VS206

7

MaMe VS040

8

RoLu VS033

SK4.E2 CeHa VS320

FYK2.E2

SV5.D1 UB VS034

SV8.E3 UB VS034

ENG10.E2

MK4.D1 RoLu VS206

ENG5.D1

SK4.E3 CeHa VS038

MK9.E2 RoLu VS022

GEO2.E3

MK5.D1 RoLu VS024

ENG10.E3

SV8.E2 UB VS034

ENG6.D1 SaGr VS217

FYK2.E3

GEO2.E2 CSO VS206

SV6.D1 UB VS032

Studerande på NVA11 ersätter kurserna SV8, ENG10 och MK9 med obligatoriska studier inom sitt program, varav BIK3 läses med lyceets studerande. HUTH-studerande från EDTe12, FE12 och MK12 läser alla kurser tillsammans med lyceets studerande: Bl.

Kurs

Lärare

Rum

1

GEO2.2E

Cilla Sommarström

VS206

3

SK3.1

Anders Casén

VS038

4

SV6.3F

Stig Wennström

VS033

5

ENG4.2A

Tove Waller

VS040

6

HÄ1.TK

Peter Åkerholm

VS049

7

SK5.1D

Cecilia Hagman

VS038

8

MK3.2D

Elin Nyvall

VS023 39


HUTH-KURSBRICKA PERIOD 2 Gruppens kod

Utbildningsprogram & klass

A1

BT13, HR13a, NVA13, VPT13

C2

EDTd12, FTT12, NVA12, SOS12

ENG4.C2 1

SaGr VS040

2

RoLu VS022

3

RoLu VS022

4

CeHa VS038

5

RoLu VS023

6

SaGr VS043

7

ElNy VS012

8

CSO VS206

SK1.A1 CeHa VS319

MK3.C2

SV2.A1 UB VS033

MK2.C2

SK5.C2

SV1.A1 UB VS033

MK0.A1

SV4.C2 UB VS033

ENG1.A1

KEK1.A1

GEO2.C2

40

HÄ1.C2 PeÅk VS030


HUTH-KURSBRICKA PERIOD 3 Gruppens kod

Utbildningsprogram & klass

A2

EDTd13, FE13a, FTT13

E1

BT11, EDTd11, EDTe11, VPT11

SK1.A2 1

CeHa VS320

2

RoLu VS023

4

RoLu VS022

5

CSO VS321

6

ElNy VS012

7

SaGr VS217

8

SaGr VS042

SV8.E1 UB VS034

MK9.E1

SV1.A2 UB VS034

FYK2.E1

SV2.A2 UB VS321

GEO2.E1

KEK1.A2

SK4.E1 CeHa VS321

ENG10.E1

MK0.A2 RoLu VS026

ENG1.A2

41


HUTH-KURSBRICKA PERIOD 4 Gruppens kod

Utbildningsprogram & klass

B1

BT13, FE13b, HR13a, NVA13, VPT13

ENG2.B1 2

SaGr VS217

4

SaGr VS034

5

UB VS034

6

RoLu VS206

7

StHo VS038

8

RoLu VS024

ENG3.B1

SV3.B1

FYK1.B1

SK2.B1

MK1.B1

HUTH-studerande från EDTe12, FE12,FTT12 och MK12 läser kurser tillsammans med lyceets studerande:

42

Bl.

Kurs

Lärare

Rum

1

ENG5.TK

Magnus Melander

VS042

3

SV5.2C

Eva Johansson

VS032

4

SV4.2E

Stig Wennström

VS033

5

MK4.2E

Elin Nyvall

VS026

6

ENG6.3

Magnus Melander

VS043

7

MK2.1B

Johnny Eklöw

VS023


HUTH-KURSBRICKA PERIOD 5 Gruppens kod

Utbildningsprogram & klass

B2

EDTd13, FE13a, FTT13

D2

EDTd12, NVA12, SOS12

SK2.B2 1

StHo VS038

2

SaGr VS217

4

SaGr VS217

5

RoLu VS022

6

SaGr VS217

7

CeHa VS038

8

SaGr VS043

ENG2.B2

SV5.D2 UB VS033

ENG3.B2

SV6.D2 UB VS034

MK4.D2

ENG5.D2

MK1.B2 RoLu VS022

SK3.D2

SV3.B2 UB VS034

ENG6.D2

FYK1.B2 RoLu VS206

43


Läsåret 2013-2014 Läsåret är indelat i fem perioder. Varje period omfattar ca. 8 veckor. Period 1: Period 2: Period 3: Period 4: Period 5:

14.8 - 3.10 2013 4.10 - 27.11 2013 28.11 2013 - 4.2 2014 5.2 - 3.4 2014 4.4 - 31.5 2014

Lektionsschema Måndag-fredag t. 1 8.00-9.20

Timme 3 - lunch Matlag 1 10.55-11.25

Det finns 8 balkar Varje balk består av 3 pass à 75 minuter per vecka.

t. 2

9.35-10.55

t. 3

t. 3

Se förklaring

Matlag 2 11.25-11.55

t. 4

13.00-14.20

t. 3

t. 5

14.40-16.00

Onsdag - MIKS* t. 5

11.25-12.45 11.05-11.25,

De studerande äter i 3 matlag.

11.55-12.50

Timme 3 börjar och slutar.

Matlag 3 11.40-12.10

därför på olika tider.

t. 3

11.05-11.40,

Din lärare informerar om

12.10-12.50

vilka tider som gäller.

14.30-15.15

* Infotimme, se anslag.

Balkschema Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1

21

32

4

5

Lektion 2

4

72

6

8

23

Lektion 3

8

6

4

5

1

Lektion 4

31

5

1

73

6

Lektion 5

71

8

MIKS*

22

33

Lektion 1

HUTH studieguide 2013 14  

Ålands lyceums studieguide för HUTH-studier läsåret 2013-14