Page 1

ÅLANDS LYCEUM Respekt - Gemenskap - Frihet under ansvar

STUDIEGUIDE 2012 - 2013 www.lyceum.ax


Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en del av Ålands gymnasium, är en skola med omkring 460 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och matsal, samt vissa andra undervisningsutrymmen. Ålands lyceums lokaliteter är således arbetsplats för mer än 600 personer. Denna studieguide skall ge Dig viktig information och studievägledning. Läs studieguiden noggrant och ha den ständigt tillgänglig som uppslagsverk och arbetskalender. Mer ingående information om studier och kurser finns i Ålands lyceums läroplan och på skolans hemsida. Kom ihåg att Du alltid kan vända Dig till grupphandledaren, studiehandledaren, rektor eller kansli för råd och upplysningar. Välkommen till Ålands lyceum och lycka till i studierna! Marcus Koskinen-Hagman Rektor

För mer detaljerad information om t.ex. skolans läroplan, kursbeskrivningar och regler hänvisas till skolans hemsida: www.lyceum.ax

Denna studieguide tillhör: Namn: Basgrupp:


Innehållsförteckning ÅLANDS GYMNASIUM ................................................................................. 4 ÅLANDS LYCEUM - PERSONAL .................................................................. 4 Studeranderådet.................................................................................................. 5 Lärarkollegium. .................................................................................................. 6 LÄSÅRET 2012 - 2013 ..................................................................................... 7 Måltider .............................................................................................................. 7 Skåp.................................................................................................................... 7 Idrottsutrustning ................................................................................................ 7 Temagrupper ..................................................................................................... 7 STUDIEHANDLEDNING ................................................................................ 8 INFORMATION I WILMA ............................................................................... 8 STUDERANDEVÅRD...................................................................................... 9 STUDIESOCIALA FÖRMÅNER ..................................................................... 9 BIBLIOTEKET................................................................................................ 10 BÖCKER OCH STUDIEMATERIAL............................................................. 10 STUDERANDE I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD ......................................... 10 STÖDUNDERVISNING ................................................................................. 11 NÄRVARO OCH FRÅNVARO ....................................................................... 11 STUDIER I KURSBUNDET GYMNASIUM ................................................ 12 Tidsramar. ........................................................................................................ 13 Provperiod. ....................................................................................................... 13 Justering av studieprogrammet. ....................................................................... 13 Tentamen ......................................................................................................... .14 Fritt valda kurser .............................................................................................. 15 Avlägga kurser utanför lyceet .......................................................................... 15 Provomtagning. ................................................................................................ 16 Bedömning. ...................................................................................................... 17 EXAMEN ........................................................................................................ 19 Studentexamen . ............................................................................................... 20 Studentproven hösten 2012 och våren 2013. ................................................... 21 ATT ANSÖKA TILL HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET.......................... 22 Fastlandet. ........................................................................................................ 23 Sverige. ............................................................................................................ 24 Åland ................................................................................................................ 25 ÅLANDS LYCEUMS ORDNINGSREGLER ................................................ 26 ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE PROGRAM ......................... 28 KARTA ÖVER SKOLBYGGNADEN ............................................................ 29 KURSVAL PER INRIKTNING ...................................................................... 32 ARBETSKALENDER..................................................................................... 36 KURSBRICKA PERIOD 1-5 .......................................................................... 41


ÅLANDS GYMNASIUM www.gymnasium.ax

Styrelse Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström Martin Nilsson Stig Grönlund Annika Karlsson Cia Nummelin Studeranderepresentant

Förvaltningschef Gyrid Högman Tfn: 532 570

ÅLANDS LYCEUM - PERSONAL Postadress

Ålands lyceum PB 74 22101 MARIEHAMN

Besöksadress

Västra skolgatan 2

Telefax Telefon Telefon, lärarrum Hemsida

13124 Växel 532 530 532 533 www.lyceum.ax

Rektor Anträffbar vardagar kl. 9.00 - 16.00

Marcus Koskinen-Hagman Tfn: 532 532 Mobil: 0457 3443900

Prorektor

Hösten 2012: Fredrik Törnroos Tfn: 532 563 Mobil: 0400 618777

Studiehandledare Anträffbara vardagar kl. 8.00 – 16.00 el. enl. överenskommelse

Anne-Git Elling Tfn: 532 534 Anna Levander Tfn: 532 567 Jenny Polviander Tfn: 532 535

Ansvarig för studerande Anne Almkvist i behov av särskilt stöd Mobil: 0457 3532541

4

Dataansvarig

Anthonio Salminen Mobil: 040 5409525

IT-handledare

Lars Hägerstrand Mobil: 0457 3420901

Våren 2013: Helena Enroos Tfn: 532 564 Mobil: 0457 3430155


Skolkurator

Se hemsidan Mobil: 0457 3431012

Skolpsykolog

Se hemsidan Mobil: 0457 5483517

Skolhälsovårdare

Agneta Backman Mobil: 0457 5291089 agneta.backman@ahs.ax

Skolläkare

Kirsti Karlström Mottagning en gång per månad. Tidsbeställning hos hälsovårdaren.

Skolekonom

Susann Råstedt Tfn: 532 530, 532 531

Kanslist

Katarina Cederroos Tfn: 532 530, 532 531

Fastighetsskötare

Guy Lindblom Tfn: 532 537 Mobil: 0457 5267061

För mottagningsoch telefontider, se hemsidan!

Mikael Eriksson Tfn: 532 536 Mobil: 0457 5267062 Vaktmästare/städledare Ann-Sofie Nordman Mobil: 0457 5958261 Restaurangchef

Gun Nordqvist-Alm Tfn: 532 538

E-postadressen får du om du tar fornamn.efternamn@gymnasium.ax

Studeranderådet Viktor Lönnroth 2F Lucas Mattsson 3A Emil Alm 3F

ordförande sekreterare kassör

Studeranderådsmedlemmar för läsåret 2012-2013 väljs inom period 2. Varje basgrupp har en representant. Studeranderådets protokoll finns till påseende på skolans hemsida. Studeranderådet ombesörjer även val av studeranderepresentant till Ålands gymnasiums styrelse. 5


Lärarkollegium Lärarnas kontaktuppgifter hittar du nedan och i Wilma. E-postadressen får du om du tar fornamn.efternamn@gymnasium.ax Namn

Undervisningsämne

Gr. Tfn,hem Mobil

Almkvist,Anne Back,Ulrika Bergroth,Gisela Broström,Nahid Carlsson,Ralf Casén,Anders Clemes,Birgitta Clemes,Birgitta

svenskaochlitteratur svenskaochlitteratur filosofi,psykologi,religion psykologi,filosofi,livsåskåd. biologi,geografi samhällskunskap svenskaochlitteratur,tyska svenskaochlitteratur,tyska

2D 19799 13462 1D 2B 22174 22127 12421 23015

DahlblomͲMattsson, AnnͲKristin Dolke,Joachim Eklöw,Johnny Ekman,Elisabeth Enroos,Helena Gref,Sara Hagman,Cecilia Haldin,Dan Hellqvist,Michael Johansson Bertil Johansson,Bertil Johansson,Eva KarlssonͲWickström,Inger Krogell,Solveig Liewendahl,Robert Lindqvist,Björn Lundberg,Birgitta Mannfolk,Josefine Melander,Magnus Meriläinen,Irma Mörn,Anna Nordlund,Birgitta Nordman,Dan Nyvall,Elin Rydell,Tom Smulter,Kenneth Sommarström,Cilla Sundblom,Lars Söderlund,Christina Söderäng,Lilian Törnqvist,Olle Törnroos,Fredrik Uhlin,Tommy Waller,Tove Wennström,Stig

6

0407735697 0407249722 0405681764 04573435267 04575244596 04575483091

1B 41570

0407781758

lärandestrategi,religion,psykologi matematik,fysik engelska spanska engelska(huth) samhällskunskap,historia informationsteknik religion historia,samhällskunskap historia samhällskunskap svenskaochlitteratur matematik matematik,kemi teaterochdrama matematik,fysik idrott,hälsok.,hälsaochidrott engelska engelska,svenska(huth) finska engelska,spanska engelska,franska historia,samhällskunskap geografi,kemi,matematik matematik,fysik idrott,hälsok.,hälsaochidrott biologi,geografi musik franska,tyska finska,ryska bildkonst idrott,hälsok.,hälsaochidrott matematik(huth) engelska svenskaochlitteratur

1G 3F 33797 14295 3E 22821

0405895269 0405840973 04573424946 04573430155 0457Ͳ3435750

2E 13082

04573437269

15703 1A 13777

2G 17969 2C 1C 17142 16700 1F 16616 2A 12601

3C 3A 2F 1E

16723 12805 22358 17020 13477 15412 31927 14038

4573532541

532563 532546 532545 532562 532563, 532563,

finska

3G 43466 3B 13117 3D 22654

Tfn,arb.rum

04573425628 04573798819 04573425100 0408658028 0407297697 04573834890 0405790135

0505940686 0407415649 04573312828

0405529265

0408293389 04573429495 0400618777 04573424661 0400748012

532565bibl.

532561

532547 532562 532564 532564 532561 532563 532561 532563 532544 532563 532562 532562 532562 532560 532564 532563 532561 532564 532564 532543 532562 532562 532560 532562 532564 532561 532566 532560 532562 532564 532563


LÄSÅRET 2012 - 2013 Höstterminen inleds onsdagen den 15 augusti för eleverna i årskurs 1 och torsdagen den 16 augusti för årskurs 2 och 3. Höstlov Självständighetslov Jullov

11 - 12.10.2012 6 - 7.12.2012 22.12 2012 - 6.1 2013

Vårterminen inleds måndagen den 7 januari 2013 kl. 8.00. Vinterlov Påsklov Första maj Kristi himmelsfärd

16 - 24.2.2013 29.3 - 1.4.2013 1.5.2013 9 - 10.5.2013

Skolan håller läsårsavslutning med studentdimission lördagen den 1 juni 2013 kl. 11.00. Läsårsavslutning för studerande i åk 1 och 2 fredagen den 31 maj 2013. Läsåret indelas i fem perioder. Se sista sidan.

Måltider Skolans restaurang heter Oasen och håller öppet kl. 10.45 - 12.15. Lunch serveras i tre matlag och din lärare meddelar vilket som gäller: • • •

Matlag 1 Matlag 2 Matlag 3

kl. 10.55 - 11.25 kl. 11.25 - 11.55 kl. 11.40 - 12.10

Mellanmål Mellanmål serveras må-ti och to-fr kl. 14.20 - 14.40 i skolans matsal. I provperioderna är dagarna kortare och då serveras inget mellanmål.

Skåp Varje studerande har tillgång till ett eget skåp, som går att låsa. Nyckeln delas ut av grupphandledaren i början av åk 1 mot en avgift på 15 €. Avgiften återlämnas då nyckeln lämnas tillbaka i slutet av det sista studieåret. Samtliga treor återlämnar sina nycklar före sportlovet, såvida de inte behöver skåpet under period 4 och 5. Studerande skall hålla pengar och andra värdesaker inlåsta i sitt skåp, då risken för stöld är stor. Skolan ansvarar inte för försvunna pengar eller värdesaker.

Idrottsutrustning De studerande klär om och duschar på rasten före och efter gymnastiklektionen. Gymnastikutrustning: träningsskor, gymnastikkläder för inne- och utebruk, allvädersdräkt eller motsvarande samt skridskor.

Temagrupper I lyceet finns grupper som planerar och arrangerar föreläsningar, workshops o. dyl. efter olika teman. Dessa är företags-, hållbarhets-, jämställdhets- och kulturgruppen. Grupperna består vanligtvis av lärare, studerande och övrig personal. Om du är intresserad av att delta i någon av dessa grupper ska du ta kontakt med din grupphandledare eller studiehandledare som kan ge mer information. 7


STUDIEHANDLEDNING Varje basgrupp har en studiehandledare, som kan ge hjälp och stöd när det gäller studier och kursval i gymnasiet. •

Anne-Git Elling handleder

1A, 1G, 2D, 2E, 3B, 3F, 3G

Anna Levander handleder

1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3C, 3E

Jenny Polviander handleder

1D, 1E, 1F, 2F, 2G, 3A, 3D

Infotimmar På onsdagar kl. 14.30 - 15.15 i hörsalen ges information om sådant som berör studier vid Ålands lyceum, studentskrivningarna, vidare studier efter gymnasiet etc. Se detaljprogram för respektive onsdag på skolans hemsida. Individuella samtal Varje studerande kallas årligen till individuellt samtal med sin studiehandledare. OBS: Innan samtalet i åk 3 skall den studerande ha tagit del av samtliga Finlandsoch Sverigepaket på onsdagens infotimmar! I praktiken betyder detta under åk 2. Åk 1 Åk 2 Åk 3

Samtalen hålls i period 3: Samtalen hålls i period 4: Samtalen hålls i period 2-3:

Praktiska frågor om studier/skola. Slutprov och vidare studier. Ansökningsförfaranden, vidare studier.

Kontrollera din e-post och informations-TV:n dagligen! Studerande vid Ålands lyceum är skyldiga att hålla sig à jour med det som händer i skolan och har ett personligt ansvar för att ta del av den information som ges per e-post eller vid olika informationstillfällen.

INFORMATION I WILMA Alla studerande vid Ålands lyceum har tillgång till Wilma – skoladministrationsprogrammet på nätet. De studerande får en personlig inloggning vid skolstart och om de är under 18 år har även vårdnadshavarna tillgång till informationen. I Wilma hittas information om bl.a. följande: Schema Prestationer (kursvitsord) Lektionsanteckningar (lärarna bokför och grupphandledaren kontrollerar all frånvaro) Kursbricka (alla kurser som den studerande valt under läsårets 5 perioder) Läroplan (beskrivningar av alla skolans kurser) Uppgifter om basgrupper och studerande Uppgifter om lärare och deras schema Lediga rum Blanketter, där t.ex. studentprovsanmälningar och –resultat registreras OBS: Schemat Eftersom skolan äter i tre lunchlag vid olika tider stämmer lektionernas start- och sluttider (klockslag) för timmarna före lunch inte i Wilma-schemat. Läraren informerar om vilket matlag som gäller. 8


Medeltalet

Alla vitsord, inklusive medeltalet, ges som heltal. Du ser alltså inte ditt slutliga medeltal korrekt eftersom detta ges med två decimaler på avgångsbetyget. För mer info, se sid 19.

STUDERANDEVÅRD I skolan finns en studerandevårdsgrupp bestående av rektor, ansvarig lärare för studerande i behov av särskilt stöd, skolpsykolog, -kurator, -hälsovårdare, studiehandledare samt en lärarrepresentant. Gruppen möts regelbundet under läsåret. Alla studerande har tillgång till Studerandehälsan, läs mer om verksamheten nedan.

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER Lunch Gratis lunch serveras varje dag. Studiestöd Studerande som har fyllt 17 år kan beviljas studiestöd. För att erhålla fullt studiestöd måste man fullfölja minst 4 kurser per period. Halvt studiestöd erhålles om man fullföljer minst 2 kurser per period. I början av hösten meddelar skolan AMS vilka studerande som går i åk 1, 2 och 3. Därför behöver du inte ett intyg från skolan då du anhåller om studiestöd! Kom ihåg att studiestödet inte beviljas i efterskott: om du vill ha stöd fr.o.m. augusti bör du ansöka senast i augusti (gärna redan under vårterminen inför inkommande läsår om du redan lyfter stöd). Kontakta Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Ålandsvägen 31, tfn 25000, för närmare upplysningar. Studerande som går det tredje året i gymnasiet ansöker i första hand om studiestöd t.o.m. den 31.3. Om den studerande har kurser i period 4 och/eller 5 måste en ny ansökan inlämnas till AMS. Gör så här: • Kontakta din studiehandledare eller kansliet för att få ett intyg över dina återstående studier • Lämna in ansökan och intyg till AMS senast i april (den månad du söker stöd för) Studerandehälsan De studerande har rätt till gratis hälsovård och studerandehälsan är gemensam för Ålands gymnasiums alla studerande. Inom studerandehälsan finns tillgång till skolhälsovårdare, -psykolog och -kurator. Studerandehälsan hittar du på Neptunigatan 21. På skolans hemsida finns uppgifter om mottagnings- och telefontider. OBS!

Nytt fr o m detta läsår: Uteblivet besök hos kurator och psykolog debiteras med 30€. Avbokning ska ske 24 timmar innan den bokade tiden.

Busskort Studerande som har längre skolväg än 5 km får ett busskort, som berättigar till avgiftsfri skolskjuts med landskapets kollektivtrafik. Om avståndet mellan hemmet och busshållsplatsen är längre än 5 km erhåller den studerande ersättning enligt av landskapsregeringen fastställd taxa. Busskorten delas ut av grupphandledarna. De abiturienter som efter den 5 februari deltar i skolans undervisning och kommer att åka buss till och från skolan skall kontakta kansliet, som förlänger giltighetstiden för busskortet eller ger bussbiljetter. 9


Bostadsbidrag Studerande som pga lång skolväg har ordnat annat boende, och som inte fyllt 17 år, kan ansöka om hyresbidrag från Ålands lyceum. Hyresbidraget, fastställt av landskapsregeringen, är 80 % av hyreskostnaderna, men maximalt 213€. Ålands lyceum saknar elevinternat och därför uppmanas de studerande att själva skaffa studiebostad. Studerande som fyllt 17 år kan beviljas bostadsbidrag via studiestödsansökan. Kontakta kansliet för närmare information!

BIBLIOTEKET Skolbibliotekarie är Birgitta Clemes. Biblioteket är öppet under hela skoldagen. Utlåning kan ske under de tider när bibliotekarien är på plats. Tiderna för varje period framgår på bibliotekets anslagstavla. Biblioteket är en plats för informationssökning och för läxläsning, alltså en plats där arbetsro råder. Läsplatser I biblioteket finns läsplatser som kan utnyttjas vid enskilt arbete, läxläsning etc. Dessutom kan lediga klassrum vid behov användas som tysta läsesalar.

BÖCKER OCH STUDIEMATERIAL Varje studerande skall skaffa anvisad studielitteratur och allt studiematerial. Tidigare studerande kan ibland sälja använd litteratur till ett billigare pris. På studeranderådets anslagstavla, som finns i gamla skolans nedre våning, östra flygelkorridoren, finns ofta anslag om litteratur som är till salu. Studerande bör vara beredd att betala inträdesbiljett till teaterföreställningar, museer eller andra tillställningar. Ämneslärare informerar om vilka besök som ingår i undervisningen.

STUDERANDE I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Studerande med särskilda behov, diagnostiserade handikapp eller därmed jämförbara svårigheter, t.ex. läs- och skrivsvårigheter, språksvårigheter hos studerande med annan språkbakgrund än svenska, eller andra faktorer som gör det svårt för den studerande att visa sina kunskaper, har rätt att få sina särbehov beaktade i undervisningen och vid bedömning. Detta sker så att studerande ges möjlighet till kompensatoriska specialarrangemang och genom att studerande ges möjlighet att redovisa sina kunskaper på annat sätt än skriftligt. Svårigheterna kan också beaktas vid bedömningen av kursen i sin helhet eller i delar av kursen. Studerande har också rätt till specialarrangemang i studentexamen. Den som har intyg bör så fort som möjligt lämna det till Anne Almkvist som ansvarar för arrangemang kring studerande i behov av särskilt stöd. Observera att intyg inte överförs automatiskt mellan grund- och gymnasieskolan! Det är viktigt att poängtera att det alltid är studerande själv som avgör huruvida hon/han vill utnyttja möjligheten till specialarrangemang. Specialarrangemangen diskuteras i första hand med Anne Almkvist och därefter med berörda lärare. Allmän information om hur läs- och skrivsvårigheter samt andra särskilda behov beaktas i Ålands lyceum och i examen ges till alla ettor i början av höstterminen och på föräldramötet för studerande i åk 1 som hålls i oktober. 10


Ålands lyceum har en handlingsplan för studerande i behov av särskilt stöd som finns på skolans hemsida. Den som har frågor kan kontakta Anne Almkvist i hennes rum (intill bildkonstsalen) eller genom att ringa 0457-3532541.

STÖDUNDERVISNING Studerande har möjlighet att delta i läs- och skrivträningskurser. Varje år ordnas åtminstone en kurs i lästräning (SV11) och en kurs i skrivträning (SV10). Kontakta Anne Almkvist för mer information. Efter den första kursen i engelska ordnas en intensivkurs för studerande med uppenbara brister i baskunskaperna (ENG11). Studerande i åk 1 som har svårigheter att uppnå godkänt vitsord i kurserna har också möjlighet att i begränsad omfattning få stödundervisning. Kontakta din engelsklärare för mer information. Stöd i kort matematik ges två lektioner i veckan. Tid och plats meddelas via anslag och info-TV. Kontakta Johnny Eklöw för mer information. Om du p.g.a. sjukdom eller andra särskilda skäl halkat efter i dina studier har du möjlighet att få stödundervisning som punktinsats. Kontakta berörd lärare! Studiehandledarna kan också ge information om skolans stödundervisning.

NÄRVARO OCH FRÅNVARO I gymnasiet råder närvaroplikt, men studerande kan av särskilda skäl beviljas ledighet från skolarbetet. Ledighet från skolan Grupphandledaren kan bevilja ledighet för en till två skoldagar. Längre ledighet kan beviljas av rektor efter särskild prövning och diskussion med vårdnadshavare och berörda. Anhållan om ledighet skall göras skriftligen på därtill avsedd blankett, minst en vecka i förväg till grupphandledare och minst två veckor i förväg till rektor. Blanketten finns i studiehandledarentrén och kan också skrivas ut på skolans hemsida. Studerande som representerar skolan vid olika evenemang får automatiskt ledigt från skolarbetet, men bör förvissa sig om att frånvaron i enskilda kurser inte blir så hög att vitsordet äventyras. Ledighet under en provdag beviljas endast i undantagsfall. Provet bör då skrivas vid närmast följande prov- eller omtagningstillfälle. Oredovisad frånvaro Kursvitsord ges inte till studerande som är upprepat frånvarande från undervisningen utan giltigt skäl. Lärarna ger vid kursstart besked om vilka regler som gäller och när en studerande avvisas från kursen. Avvisad studerande förlorar rätten till kursvitsord och läraren antecknar ett A (avbruten kurs) och datum för avbrott i Wilma. Se Avbruten kurs s. 13. Studieuppehåll Studieuppehåll kan beviljas för maximalt ett läsår. Studerande eller studerandes vårdnadshavare skall lämna in skriftlig ansökan med vederbörlig utredning till rektor. Ansökningsblankett finns på kansliet.

11


Sjukfrånvaro Vid sjukdom meddelas skolan senast kl. 10.00, per telefon 532 530/532 531 eller genom personligt besök i kansliet. Som regel ska vårdnadshavare kontakta skolan om studerandes sjukfrånvaro. Endast myndig studerande kan själv anmäla sin egen frånvaro. Observera att sjukanmälan måste göras varje dag! Sjukdom skall redovisas på ett tillförlitligt sätt och om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro skall hälsovårdar- eller läkarintyg lämnas till grupphandledaren senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan. Vid upprepad frånvaro kan intyg krävas även för kortare tid än tre dagar. Studerande som drabbas av sjukdom under skoldagen bör meddela grupphandledare, studiehandledare, lärare eller kansliet. Sjukdom vid muntligt eller skriftligt examinationstillfälle Sjukdom vid föredrag, uppsats, prov m.m. skall verifieras med skriftligt intyg utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare, läkare eller grupphandledare. Intyget skall överlämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Studerande som varit frånvarande vid examinationstillfället och inte har vederbörligt sjukintyg har förverkat sin rätt att skriva provet, uppsatsen, hålla föredraget m.m. Om studerande drabbas av sjukdom i provperioden måste detta anmälas till skolans kansli (tfn 532 530/532 531) samma dags morgon kl. 8.00 – 9.00. Om sjukanmälan inte har skett i vederbörlig ordning räknas detta som frånvaro utan giltig orsak. Läs mer under rubriken Omtagning på sidan 16.

Ta alltid i god tid kontakt med vederbörande lärare om du har förhinder att delta i lektionen!

STUDIER I KURSBUNDET GYMNASIUM Gymnasiets undervisning utgår från en normalstudietid på tre år. Studerande har rätt att studera fyra år i gymnasiet och kan av särskilda skäl av styrelsen för Ålands gymnasium beviljas rätt till skolgång även under ett femte läsår. Examen kan avläggas tidigast efter två års studier under förutsättning att den studerande aktivt bedriver självstudier. Avgångsbetyg erhålls efter att man avlagt minst 75 kurser enligt fastställda bedömningsprinciper och avlagt studentexamen. Under varje period skall en studerande avlägga minst tre kurser med godkänt vitsord. En studerande som inte klarar denna studietakt under flera på varandra följande perioder kan av styrelsen avskiljas från studierna för maximalt ett år. Ett sådant beslut kan komma i fråga efter att den studerande först genom muntlig och därefter genom skriftlig varning fått kunskap om sin situation och fått möjlighet att förbättra sin insats. Skolan är skyldig att i dessa frågor informera och diskutera situationen med omyndig studerandes vårdnadshavare. 12


Tidsramar Ålands lyceum med 460 studerande och ca 60 anställda är en stor arbetsplats. Totala antalet kurser som administreras är ca 11 000. För att detta och övriga rutiner skall löpa är det av största vikt att följa fastställda tider, dvs deadlines. Sista datum för inlämningsuppgifter, ändring av schema, sjukanmälningar, anmälan till studentexamensprov, omtagningar o.dyl. måste respekteras. Alla kan drabbas av sjukdom, ett gott råd är därför att inte förlita sig på den absolut sista inlämningsdagen. Ömsesidig respekt tar bort onödiga irritationsmoment och ger oss alla möjlighet att använda vår energi på ett positivt sätt.

Provperiod Varje period avslutas med en provperiod, se Arbetskalendern, sidorna 37-41. I provperioden och veckan därefter hålls kursutvärdering för respektive balk. Lärarna går igenom provet och ger kursvitsord och de studerande ges möjlighet att utvärdera kursen. Om den studerande p.g.a. sjukdom eller annan giltig orsak inte är närvarande vid kursutvärderingen är det den studerandes ansvar att kontakta läraren för att ta del av kursbedömning och –utvärdering.

Justering av studieprogrammet Vissa förändringar i studieprogrammet kan göras under studiernas gång. Man kan t.ex. ändra kursernas ordningsföljd om detta är tillåtet enligt kursprogrammet. Alla ändringar i studieprogrammet bör ske i samråd med studiehandledaren. Justeringar av period 1 görs senast tisdagen den 21.8. kl. 12.00. Justering av nästa periods schema skall ske senast sista dagen före provperioden kl. 12.00, se Arbetskalendern. Ändringar i schemat är inte möjliga efter deadline. • Avbruten kurs Studerande som inte fullföljer en bokad kurs måste med förnyat deltagande slutföra kursen. Studerande måste slutföra den avbrutna kursen genom att delta i undervisningen i Ålands lyceum eller avlägga motsvarande kurs via distans- eller närstudier vid annan skola. Observera att kursen inte kan tenteras i Ålands lyceum. Om kursen slutförs på annat sätt än genom att delta i undervisningen i Ålands lyceum måste studerande med intyg från respektive skola dokumentera sina slutförda prestationer i kursen inom av lyceet fastställd tid. Den genomförda kursen måste för att kunna erkännas till mål och innehåll motsvara Ålands lyceums läroplan och vara bedömd med godkänt vitsord. Studerande som skall slutföra avbrutna kurser vid andra skolor än Ålands lyceum har ingen rätt till handledning och skall ta eget ansvar för dokumentation. Rektor fattar beslut om erkännande av kursen. Den som har en avbruten kurs har inte rätt till avgångsbetyg. En avbruten kurs kan också förhindra studerande att gå vidare i studierna. Tag alltid kontakt med din studiehandledare innan du avbryter en kurs! • Avbrutet läroämne Studerande kan avbryta valfria läroämnen eller läroämnen som är indelade i olika nivåer. a. Om man avbryter ett valfritt läroämne innebär det att samtliga kurser i ämnet stryks från studieprogrammet. 13


b.

Om läroämnet är matematik, fysik, kemi eller finska, d.v.s. läroämnen som är indelade i olika nivåer, har den studerande möjlighet att byta nivå. Vid nivåbyten i matematik och finska ger respektive ämneslärare ett utlåtande om vilken kurs den studerande lämpligen skall fortsätta med. Vid övergången tillgodoräknas de godkända kurser och underkända kurser vars mål och innehåll motsvarar kurser på den nya nivån. I det fall att studerande läst flera kurser på den tidigare nivån än de överförda, kan därutöver godkända kurser tillgodoräknas i studieprogrammet.

• Byte av nivå a. b. c. d. e.

Byte från finska som A-språk till fortsättningskurs, A2-språk, kan ske senast innan femte kursen påbörjats. Slutvitsordet i finska bestäms på basen av de avlagda kurserna i finska som A2-språk. Byte från finska fortsättningskurs, A2-språk, till finska som B-språk kan ske innan den femte kursen påbörjats. Slutvitsordet i finska bestäms på basen av de avlagda kurserna i finska som B-språk. Byte från lång till kort kurs i matematik kan ske innan den sjunde kursen i fördjupad matematik påbörjats. Slutvitsordet i matematik bestäms på basen av de avlagda kurserna i kort matematik. Byte från kort till lång kurs i matematik kan ske under förutsättning att den studerande kan redovisa erforderliga kunskaper. Byte från kurs 4 till kurs 1-3 i B1- och B2-språk, där språkstudierna påbörjats i grundskolan, kan ske efter att den fjärde kursen avslutats. Byte sker efter lärarens rekommendation.

Tentamen Att tentera en kurs innebär att den studerande på egen hand skall lära sig kursinnehållet för aktuell kurs. Den som avlägger en kurs genom tentamen utvärderas på andra villkor än den som deltar i ordinarie kurslektioner och kursprov. Tentamensprovet kan vara mer omfattande och andra bedömningskriterier tillämpas. Både underkänd och godkänd kurs kan förnyas genom tentamen, men studerande har rätt att delta i endast ett tentamenstillfälle. Det är alltid det högre vitsordet som ligger till grund för ämnesbedömningen. Kurser tenteras endast i perioder där ifrågavarande kurs ingår i periodens kursutbud (se kursbrickorna på sid 42-46 eller i Wilma). I kursbeskrivningarna finns angivet vilka kurser som inte går att tentera. Mer information om tentamen finns i läroplanen under rubriken Självstudier, kapitel 5.1.3 och vad gäller tentamen i språk, se skild bilaga till läroplanen. Läroplanen hittar du på skolans hemsida. Blanketter för ansökan om tentamenstillstånd finns i studiehandledarentrén och på skolans hemsida. Gör så här: 1. Hämta eller skriv ut blanketten för tentamensansökan. 2. Kontakta aktuell lärare som ger besked om vilka villkor som gäller för deltagande i tentamen och dess bedömning. 3. Läraren fastställer tidpunkten för tentamenstillfället som i allmänhet infaller på provdagen för den balk där ifrågavarande kurs finns. 4. Du lämnar sedan in din tentamensansökan till prorektor. 5. Anslag om beviljad tentamensrätt sätts på anslagstavlan mittemot kansliet i början av respektive period. Observera att ansökan är bindande. Om du inte vill delta i tentamen skall den avbokas senast en vecka före provtillfället. Avbokning sker till respektive lärare. 14


Tentamensansökan gällande kurser i första perioden inlämnas senast den 21 augusti kl. 12.00. För övriga perioder se Arbetskalendern. OBS! Abiturienter kan inte tentera kurser i period 5.

Fritt valda kurser Utöver obligatoriska och valfria kurser (se t.ex. kursvalen för de olika inriktningarna på sidorna 33-36) har man i lyceet möjlighet att avlägga s.k. fritt valda kurser. Dessa kurser kan vara interna (ex. media och ung företagsamhet) eller externa (kurser i sport, musik, språk m.m.). Läs mer i läroplanen under rubriken Fritt valda kurser, kapitel 2.2.5. och i Bilaga 1. Externa kurser Birgitta Lundberg har huvudansvar för de externa kurserna. Hon sköter information och kontakten till de olika handledarna som har ansvar för att arrangera kurserna. Se skolans hemsida eller kontakta Gittan för närmare upplysningar. Viktiga datum • Obligatoriskt informationstillfälle i hörsalen onsdagen den 29 augusti kl. 14.30 för alla som ämnar söka extern kurs detta läsår. • Läsåret 2012–2013 skall de studerande anhålla om att få externa kurser senast torsdagen den 13.9 2012 kl. 12.00 eller fredagen den 11.1 2013 kl. 12.00 om du inleder dina externa kurser på vårterminen. Anmälan skall lämnas till Birgitta Lundberg. Rektor beviljar rätt att delta i externa kurser. • Studerande skall senast den 2.5 2013 kl. 15.00 inlämna rapport till Birgitta som registrerar kursen/kurserna som fullgjorda, såvida deltagande och rapportering uppfyller kriterier för godkänd kurs. OBS!

Abiturienter kan endast anhålla om externa kurser för höstterminen. Rapporter inlämnas till Gittan senast torsdagen den 20.12 2012 kl. 12.00.

Ledarutbildning Studerande som ansöker om externa kurser inom idrott skall genomföra en kurs i grundläggande ledarutbildning som arrangeras av Ålands Idrott. Kursen ges som a) helgkurs 6-7.10.2012 eller b) eftermiddagskurs på torsdagar (18.10, 25.10, 1.11, 8.11, 15.11, 29.11, ti 4.12 samt ett ytterligare datum under våren). Kursrapport En rapport lämnas inom utsatt tid till Gittan och skall innehålla • studerades namn och klass • beskrivning av kurs • rapport över varje kursavsnitt med datum, tid samt handledarens namnteckning • slutsammanställning och sammanfattning av kursen Bedömning Den studerande bedöms i enlighet med de bedömningskriterier som finns fastställda i kursprogrammet: godkänd eller icke godkänd. Kursen noteras på avgångsbetyget med beteckningen Godkänd.

Avlägga kurser utanför lyceet Studerande har rätt att få studier vid andra skolor som till mål och väsentligt innehåll motsvarar Ålands lyceums läroplan tillgodoräknade. Det finns möjlighet att avlägga 15


kurser t.ex. genom distansstudier och utbyte. Studerande måste skriftligen dokumentera kursernas mål och innehåll samt bedömning för att få kurserna erkända i Ålands lyceum. Det är upp till studerande att själv ta reda på utbud och möjligheter. Abiturienter måste, om sådana avlagda kurser skall kunna tillgodoräknas i avgångsbetyget, lämna in anhållan om tillgodoräknande och dokumentation med kursvitsord senast inom april. Kontakta din studiehandledare för vidare information.

Omtagning Omtagningstillfälle anordnas efter varje period. Tillfället hålls efter lektionstid kl. 16.10 och datum för omtagningarna framgår av Arbetskalendern. Studerande har rätt att delta i ett omtagningsprov för att höja underkänt kursvitsord (OBS: inte underkänt provvitsord). Studerande som önskar höja underkänt kursvitsord skall delta i närmast följande omtagningstillfälle, i annat fall har studerande förverkat sin rätt till omtagning. Studerande som varit sjuk vid examinationstillfället (kursprov, uppsats m.m.) har rätt att delta i närmast följande omtagning. Sjukdomen skall verifieras med skriftligt intyg av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller grupphandledare. Intyget skall lämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Utan intyg har du förverkat din rätt att skriva provet, uppsatsen, hålla föredraget m.m.! Studerande som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle och som efter att ha deltagit i omtagningen blivit underkänd i kursen har rätt att delta i ett nytt examinationstillfälle för att få möjlighet att höja sitt underkända kursvitsord. Studerande skall ta kontakt med sin lärare för att komma överens om datum. Vid varje omtagningstillfälle skrivs i regel endast ett prov. Om studerande på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter har flera prov eller underkända kurser vid samma omtagningstillfälle bör han/hon komma överens om alternativa arrangemang med berörda lärare. Regeln är att det prov som infaller först i provperioden skrivs på omtagningen och det senare provet på alternativ dag enligt överenskommelse med läraren. Studerande kan välja att skriva om flera prov vid samma omtagning, men detta rekommenderas inte. Skolan är inte skyldig att ordna alternativa omtagningar om studerande p.g.a. ledighet för bl.a. resor inte haft möjlighet att delta i ordinarie examinationstillfällen. Anmälan till omtagning Kom ihåg att anmäla dig till omtagningstillfället om du varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle eller om du vill höja underkänt kursvitsord. Anmälan till omtagningen görs via skolans interna datasystem. OBS! Anmälan kan inte göras hemifrån. OBSERVERA! 1. Lärare utarbetar prov endast till dem som anmält sig inom föreskriven tid. Sista anmälningsdatum till omtagningstillfällena: Se Arbetskalendern! 2. Studerande som fått förhinder att delta i examinationstillfälletssss skall snarast kontakta vederbörande lärare!

16


Bedömning Bedömningens uppgift är att upplysa studerande om deras framsteg och inlärningsresultat. Bedömningen skall motivera och handleda de studerande i deras studier. Bedömningen skall grunda sig på läroplanens mål. Studerande har rätt att på förhand få grunderna för bedömning och vitsordsgivning klarlagda. Bedömningskriterier Vitsordet berömliga kunskaper och färdigheter (9-10) ges åt studerande som - har ingående och helhetsmässiga kunskaper - har lätt för att se samband och helheter - löser problem och uttrycker sig självständigt, kreativt och personligt - självständigt kan strukturera, planera och redovisa arbeten - kan värdera och analysera behandlat ämnesområde - har mycket goda förutsättningar för fortsatta studier Vitsordet goda kunskaper och färdigheter (7-8) ges åt studerande som - har goda kunskaper - förstår orsak och verkan - kan arbeta efter modeller - kan redovisa sina kunskaper men som behöver ett visst stöd för strukturering - har goda förutsättningar för fortsatta studier Vitsordet nöjaktiga kunskaper och färdigheter (5-6) ges åt studerande som - har vissa splittrade kunskaper - har svårt att se helheter - inte kan redovisa självständiga kunskaper - har begränsade, men i huvudsak tillräckliga, förutsättningar för fortsatta studier Kursbedömning Kursbedömning sker i slutet av kursen. Kursbedömningen grundar sig förutom på eventuella skriftliga prov på fortlöpande observation och utvärdering av den studerandes prestationer. I bedömningen beaktas också den studerandes förmåga till självständigt arbete och samarbete med andra. Studerande som bedömts med underkänt kursvitsord har möjlighet att försöka höja sitt vitsord genom att delta i närmast följande omtagningstillfälle. Regler för omtagning finns under rubriken Omtagning, s. 16. Om du är missnöjd med kursbedömningen kan du inom 14 dagar räknat från kursbedömningsdagen vända dig till vederbörande lärare och skriftligen eller muntligen begära rättelse. Som bedömningsdag räknas kursens sista lektion såvida läraren inte av särskilda skäl har flyttat utgivningen till ett senare datum. Detta datum måste dock noteras och dokumenteras i kursdagboken i förväg så att alla kursdeltagare vet vilken tidpunkt som gäller. Om du fortsättningsvis är missnöjd med lärarens beslut kan du vända dig till rektor inom 14 dagar från det att läraren skriftligen eller muntligen besvarat rättelseansökan. Om du fortsättningsvis är missnöjd med rektors beslut kan du vända dig till styrelsen för Ålands gymnasium. En sådan ansökan skall lämnas inom 30 dagar efter det att rektor lämnat sitt utlåtande. 17


Stoppad i ett läroämne Om två på varandra följande kurser i samma ämne, i den ordning de läses, är underkända måste studerande med godkänt vitsord förnya den ena kursen. Studerande kan inte fortsätta studierna i ämnet innan någondera kursen avlagts med godkänt vitsord. Att bli stoppad i ett läroämne kan leda till att du förlänger dina studier med ett fjärde år. Studieprestationer Varje studerandes studieprestationer, dvs kursvitsorden, registreras i skoladministrationsprogrammet Wilma. Den studerande kan själv se sina prestationer i Wilma, och har därutöver rätt att på begäran få ett skriftligt utdrag från kansliet eller studiehandledarna. Ett utdrag över studieprestationerna överlämnas till studerande i slutet av varje läsår. Läroämnesbedömning Läroämnesvitsord ges efter det att samtliga kurser i läroämnet är slutförda. Läroämnesvitsordet är medeltalet för de olika kursernas vitsord. Vitsordet ges som ett helt tal varvid 0,5 avrundas uppåt. Den eller de lärare som beslutar om bedömningen har rätt att höja läroämnesvitsordet om de anser att den studerande har högre kompetens än vad som motsvaras av kursbedömningens medelvitsord. För att erhålla läroämnesvitsord förutsätts att två tredjedelar av kurserna i ett läroämne är godkända. Av studierna i ett läroämne får den studerande ha underkända prestationer enligt följande: Antal kurser i läroämnet: 1-2 3-5 6-8 9-

Högsta tillåtna antal underkända kurser: 0 1 2 3

Om studerande bytt nivå i ett läroämne fastställs vitsordet på basen av redovisade kunskaper på den senare nivån. Avgångsbetyget På avgångsbetyget antecknas ett medelvitsord som utgör det vägda medeltalet av samtliga läroämnesvitsord. Medelvitsordet uträknas i förhållande till antalet avlagda kurser som bedömts med siffervitsord, och ges med två decimalers noggrannhet. Betyg från gymnasiet ges då studerande avlagt gymnasiets lärokurser, minst 75 kurser, samt därtill studentexamen. Läroämnesvitsord ges alltid om studerande avlagt minst tre kurser i ett B-språk eller minst två kurser i andra ämnen. Observera att studerande som avlagt endast en kurs i ett B-språk aldrig bedöms med siffervitsord utan ges bedömningen Godkänd. När det gäller idrott har studerande rätt att oavsett antal avlagda kurser begära bedömningen Godkänd. Innan avgångsbetyget skrivs ut skall den studerande ta ställning till huruvida hon/han vill ändra givna kursvitsord till en anteckning om godkänd kurs på avgångsbetyget (”G”). Denna regel gäller för: • läroämnet idrott • läroämnen som omfattar endast en kurs • studier i valfria språk som omfattar högst två kurser (mer om B-språk, se ovan) 18


Studerande meddelar detta till respektive studiehandledare under sitt sista läsår, inom november för de som tar examen i december och inom april för de som tar examen i juni. Dessa godkända kurser räknas in i totalantalet kurser, men påverkar inte medeltalet. Så här räknar du ut medeltalet på ditt avgångsbetyg: ÄMNE / kurser Svenska Engelska Finska A Finska F Franska Matte k Kemi k Biologi Geografi Religion Filosofi Psykologi Historia Samhällsk. Idrott Bildkonst Musik Teater IT Lär Hälsa Ext. sport

1

2

3

8 9 7 G

8 9 7 G

8 8 5 G

7 8 7 7 8 8 7 8 7 9 9

G G 7 G

6

7

8 7 7 7 8 8 7 9 9 G G G

5

9 G

4

5

6

8 8

8 8

7 8

10 6 7

10 8 7

9 7

7 8 7 9

8

G

G

8

9

10

11

G

12

Läroämnesvitsord

Antal kurser

Läroämnessumma

7,83 8,33

8 8

6 6

48 48

9,50 7,00 7,00 8,00 6,67 7,00 7,33 7,50 7,60 8,00 7,00 9,00 9,33

10 7 7 8 7 7 7 8 8 8 7 9 9

4 5 6 1 3 2 3 2 5 4 5 5 3

40 35 42 8 21 14 21 16 40 32 35 45 27

8,00

8

2

16

62

488

Medeltal

Avbrutet 9 6

8 8

7 8 8 7 9 10

7

7 9

G

G

G

488/62 = 7,87

1. 2. 3. 4. 5.

Avgångsbetygets medeltal: 7,87

Räkna ut läroämnesvitsordet genom att addera alla kursvitsord och sedan dividera med antalet kurser som bedömts med vitsord i läroämnet. Läroämnesvitsordet ges som ett helt tal. Ex: engelska 9 + 9 + 8 + 8 + 8 + 8 = 50 / 6 kurser = 8,33  8 För att räkna ut det vägda medeltalet multiplicerar du sedan läroämnesvitsordet med antalet kurser som bedömts med siffervitsord. Ex: engelska läroämnesvitsordet 8 x 6 kurser = 48 Addera samtliga kurser som bedömts med vitsord (se exempel: 62 kurser). Addera läroämnessummorna (se exempel: 488). Dividera totala läroämnessumman med det totala antalet kurser (se exempel: 488/62). Medelvitsordet på avgångsbetyget ges med två decimaler.

EXAMEN Studerande skall förutom sitt studieprogram på minst 75 kurser avlägga studentexamen. Examen avläggs i studiernas slutskede.

19


Studentexamen Studentexamen omfattar fyra obligatoriska prov samt därutöver ett eller flera frivilliga prov. Provet i modersmålet avläggs av samtliga abiturienter, därtill avläggs tre obligatoriska prov valbart i finska (det andra inhemska språket), ett främmande språk, matematik eller ett ämnesrealprov. Åtminstone ett prov på mer krävande (lång) nivå måste ingå i examen. Studentproven i finska, engelska och matematik erbjuds i två svårighetsgrader. I Ålands lyceum läses läroämnet engelska på den mer krävande nivån. Läroämnet matematik kan läsas som kort eller långt läroämne. Finska kan läsas som A-språk, A2-språk (fortsättningsnivå) eller B-språk. Om den studerande ämnar skriva studentprovet i finska på lång nivå bör hon/han läsa finska som A-språk. Om den studerande ämnar skriva studentprovet i finska på medellång nivå förutsätts kurserna i finska som A- eller A2-språk. Finska som B-språk förbereder inte för studentprov i finska. Den studerande kan skriva ett eller flera realämnen, men endast ett ämnesrealprov kan vara obligatoriskt. Ämnesrealen är uppdelad på två olika provdagar. • •

Ena provdagen: Andra provdagen:

biologi, filosofi, fysik, historia och psykologi evangelisk luthersk religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning och samhällslära.

Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår). OBS! Vid det sista skrivtillfället måste minst ett prov vara obligatoriskt! Deltagande i examensprov förutsätter att studerande avlagt minst de obligatoriska kurserna i läroämnet. Läs mer på s. 22. Studentexamensvitsord: Laudatur Eximia cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Cum laude approbatur Lubenter approbatur Approbatur Improbatur

(L) (E) (M) (C) (B) (A) ( I)

= 7 poäng/röster = 6 poäng/röster = 5 poäng/röster = 4 poäng/röster = 3 poäng/röster = 2 poäng/röster = 0 poäng/röster

Kompensation: Ett underkänt vitsord (improbatur) i något av de obligatoriska studentexamensproven kan kompenseras på följande sätt: i+ i ii=

kompenseras med poängtalet 12 kompenseras med poängtalet 14 kompenseras med poängtalet 16 kompenseras med poängtalet 18

Vid ansökan till utbildningar vid fastländska högskolor och universitet ger specifika studentprov tilläggspoäng. Läs mer om detta på skolans hemsida under Studiehandledning. 20


Studentproven hösten 2012 Hörförståelseproven Måndag 10.9 Engelska (långa språk) Tisdag 11.9 Finska (lång o. medellång) Onsdag 12.9 Främmande språk (korta språk) Tyska Franska Ryska Engelska Spanska/italienska De skriftliga proven Fredag 14.9 Modersmål, textkompetens Måndag 17.9 Engelska (långa språk) Onsdag 19.9 Real (geo, hä, ke, liv, rel, sk) Fredag 21.9 Finska (lång o. medellång) Måndag 24.9 Modersmålet, essäprov Svenska som andra språk Onsdag 26.9 Real (bi, fil, fy, hi, psy) Fredag 28.9 Matematik, lång och kort Måndag 1.10 Främmande språk (korta) Samling före samtliga prov enligt lista på anslagstavlan utanför kansliet.

Studentproven våren 2013 Hörförståelseproven Måndag 11.2 Finska (lång o. medellång) Tisdag 12.2 Engelska (långa språk) Onsdag 13.2 Främmande språk (korta språk) Tyska Ryska Engelska Franska Spanska/italienska De skriftliga proven Fredag 8.2 Modersmål, textkompetens Måndag 11.3 Modersmål, essäprov Svenska som andra språk Onsdag 13.3 Real (bi, fil, fy, hi, psy) Fredag 15.3 Engelska (långa språk) Måndag 18.3 Finska (lång o. medellång) Onsdag 20.3 Matematik, lång och kort Fredag 22.3 Real (geo, hä, ke, liv, rel, sk) Måndag 25.3 Främmande språk (korta) 21


Vilka kurser bör jag läsa för att skriva studentprov? För att ha rätt att skriva studentprov måste du ha läst de obligatoriska kurserna i ämnet. Därutöver rekommenderar ämneslärarna att du läser de valfria kurserna, inklusive eventuell prepkurs. Modersmål: Engelska: Finska: Matematik: Franska/tyska: Spanska: Ämnesrealproven:

SV1-SV6 samt prepkurs på åk 3 (SV8). ENG1-ENG6 samt prepkurs på åk 3 (ENG10). FIA1-FIA6 eller FIF1-FIF7 med prepkurs i åk 3 (FIF9). MK0-MK5 eller ML1-ML10 samt prepkurs i åk 3 (MK9/ML16). MK6 är obligatorisk på fastlandet och rekommenderas. T.o.m. kurs 8 och gärna kurs 9 och/eller kurs 10. T.o.m. kurs 8 och prepkurs på åk 3 (SP9). Ju fler kurser du läser desto bättre förberedd blir du. De nationella kurserna är nödvändiga, lyceets kurser rekommenderas för fördjupning och/eller repetition. Se nedan!

ÄMNESREALPROV

NATIONELLA KURSER

LYCEETS KURSER

Ena dagen

Obligatoriska & valfria kurser

Valfria kurser:

Biologi

BI1, BI2, BI3, BI4, BI5

BI6

Filosofi

FIL1, FIL2, FIL3, FIL4

Fysik, lång nivå

FYL1, FYL2, FYL3, FYL4, FYL5, FYL6, FYL7, FYL8

FYL9

Historia

HI1, HI2, HI3, HI4, HI5, HI6

HI7, HI8, HI9

Psykologi

PSY1, PSY2, PSY3, PSY4, PSY5

PSY6, PSY7

Andra dagen

Obligatoriska & valfria kurser

Valfria kurser:

Ev. luth religion

REL1, REL2, REL3, REL4, REL5

REL6

Geografi

GEO1, GEO2, GEO3, GEO4

Hälsokunskap

HÄ1, HÄ2, HÄ3

Kemi, lång nivå

KEL1, KEL2, KEL3, KEL4, KEL5

Livsåskådning

LIV1, LIV2, LIV3, LIV4, LIV5

Samhällslära

SK1, SK2, SK3, SK4

KEL6, KEL7, KEL8 SK5 (obligatorisk)

ATT ANSÖKA TILL HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET De flesta av lyceets studerande söker till antingen fastlandet, Åland eller Sverige. Antagningssystemen grundar sig på olika principer. Till fastlandet är det framför allt resultatet av ett inträdesförhör samt studentprovsresultatet som ger poäng. Antagningen till Högskolan på Åland och till högskolor och universitet i Sverige bygger i första hand på avgångsbetyget. På skolans hemsida hittar du aktuell information. Med vilka betyg söker jag? Avgångsbetyg Högskolan på Åland

x

Högskolor/universitet på fastlandet

22

Studentbetyg x

Yrkeshögskolor på fastlandet

x

Högskolor/universitet i Sverige

x

x


Fastlandet Antagningsförfarandet till fastländska högskolor, universitet och yrkeshögskolor varierar och du måste därför noggrant läsa de olika antagningsvillkoren för respektive utbildningsprogram. Här presenteras generellt antagningsförfarandet till skolor på fastlandet. I alla utbildningar förekommer urvalsprov (= inträdesförhör) vilket innebär att du på förhand läser en eller flera böcker som du sedan skall skriva prov i. Vissa urvalsprov kan vara utformade som lämplighetstester. Förutom urvalsprovet ger också studentskrivningarna poäng. Vilka studentprov som ger poäng varierar beroende på utbildningsprogram (se skolans hemsida). Vid ansökan till yrkeshögskolor ges vanligtvis också poäng för vitsord i enskilda läroämnen samt medeltalet på avgångsbetyget från gymnasiet. Till konstskolor baserar sig antagningen på en eller flera inlämnade förhandsuppgifter och urvalsprov. Ansökningar till samtliga utbildningar vid fastländska universitet och högskolor görs via en gemensam webbaserad ansökningstjänst. Ansökningstiden pågår för de flesta utbildningsprogrammen från mars till mitten av april. Se www.universitetsansokan.fi. Motsvarande ansökningstjänst för yrkeshögskolor hittar du på www.yhansokan.fi. Informationsmaterial Lärosätenas broschyrer och ansökningsguider kan avhämtas i studiehandledarentrén. De svenskspråkiga lärosätena brukar skicka hem ansökningsmaterial till alla abiturienter under vårterminen. Bra adresser på nätet: www.opintoluotsi.fi www.studieinfo.fi www.mol.fi/avo www.ammattinetti.fi www.studeraihelsingfors.fi www.abo.fi www.hanken.fi www.aalto.fi www.sockom.helsinki.fi www.helsinki.fi/universitetet/ www.arcada.fi www.novia.fi www.ylioppilastutkinto.fi www.kansanopistot.fi/index_sve.html www.ammatillinenkoulutus.com fyrk.luckan.fi dia.fi www.yhstudier.nu www.yhansokan.fi www.universitetsansokan.fi www.avoinyliopisto.fi

Allt om utbildning i Finland. Om att söka till utbildningar. Om studier och yrken i Finland, intressetest. Om yrken. Om att studera på svenska i Helsingforsregionen. Åbo Akademi Svenska handelshögskolan i Helsingfors Aalto universitetet, bl.a. högskolorna för teknik Svenska social- och kommunalhögskolan vid H:fors univ.. Helsingfors universitet Yrkeshögskolan Arcada Yrkeshögskolan Novia Information om studentexamen. Om folkhögskolestudier på fastlandet. Om yrkesutbildning på gymnasialstadiet. Webbtjänst om stipendier och understöd. Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning. De svenskspråkiga yrkeshögskolornas gemensamma portal Gemensam ansökan till yrkeshögskoleutbildning. Gemensam ansökan till universitet och högskolor. Öppen universitetsundervisning vid alla Finlands universitet

www.alandskastudentlaget.ax www.asfh.fi

Åländska studentlaget vid Åbo Akademi Åländska studentföreningen i Helsingfors

Se även skolans hemsida (Studiehandledning) för fler länkar! 23


Sverige Mångfalden universitet och högskolor i Sverige innebär att du i god tid måste bekanta dig med de olika utbildningsmöjligheterna. Du kan söka till 47 högskolor och universitet. Oftast är antalet sökande till en utbildning fler än antalet platser. Då görs ett urval bland de sökande främst på basen av betyg och högskoleprovsresultat. Sökande med avgångsbetyg från Åland konkurrerar i samma urvalsgrupp som sökande med avgångsbetyg från svensk gymnasieskola: kvotgrupp BI. Om du kompletterar ditt avgångsbetyg efter examen hamnar du vid ansökan i kvotgrupp BII, kompletteringsgruppen. Kompletteringsgruppen tilldelas färre platser och på så sätt kan konkurrensen vara hårdare där. För att kunna antas till en utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighet, se s. 25. Du kan skriva högskoleprovet och på så sätt konkurrera i högskoleprovsgruppen: kvotgrupp HP. Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. Om det är många som söker till en utbildning, kan det vara bra att göra provet. Man får göra provet så många gånger man vill. Högskoleprovet anordnas två gånger per år och kostar ca 40 €. Hösten 2012 äger provet rum den 27 oktober, sista anmälningsdag den 17 september. Vårens prov äger rum den 6 april 2013. Sista anmälningsdag är den 15 februari. På Åland anordnas provet av Högskolan på Åland, men anmälningsblanketter kan avhämtas från studiehandledarentrén eller Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Informationsmaterial Högskoleverket ger ut aktuella publikationer om högskolestudier. Publikationerna finns till påseende i studiehandledarentrén. Utbildningskataloger från universiteten och högskolorna kan avhämtas från studiehandledarentrén. Du kan också beställa hem en egen katalog från det lärosäte som intresserar dig. Bra adresser på nätet: www.studera.nu

Samtliga universitet och högskolor samlade under en adress. Allmän information om högskoleprovet och övrigt studierelaterat. www.antagning.se Här ansöker du till alla högskoleutbildningar i Sverige. www.studentum.nu Om utbildning i Sverige och utomlands. www.allastudier.se Om utbildning i Sverige och utomlands. www.yhmyndigheten.se Om yrkeshögskolestudier och kvalificerad yrkesutbildning. www.vhs.se Statistik och antagningsregler m.m. www.utbildningsinfo.se Skolverkets sida om utbildning. www.saco.se Yrkesbeskrivningar, framtidsutsikter, lönesituationen m.m. www.ams.se För dig som skall välja yrke, utbildning och studier. Om du är intresserad av att gå på folkhögskola i Sverige. www.folkhogskola.nu www.studieservice.ax/sverige.htm Viktigt att veta om du ska plugga i Sverige! www.hallonorden.org Flytta, arbeta eller studera i Norden!

Se även skolans hemsida (Studiehandledning) för fler länkar! 24


Behörigheter Behörighet består av grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning. Den särskilda behörigheten varierar mellan de olika utbildningarna. Alla studerande med avgångsbetyg från Ålands lyceum uppfyller grundläggande behörighet för studier i Sverige. Särskild behörighet - gäller tills vidare Högskoleverket i Sverige håller på att revidera reglerna för särskild behörighet, se skolans hemsida för aktuell information. I.o.m. Gymnasiereformen 2011 i Sverige infördes nya kursnamn. Högskolor och universitet använder sig tills vidare av både de gamla och nya namnen, se nedan. Gymnasiet i Sverige

NYTT NAMN

Motsvarande kurser på Ålands lyceum

Sv B/Sv2 B En B En C Ma A Ma B Ma C Ma D Ma E Fy A Fy B Ke A Ke B Bi A Bi B Nk A

Sv 2 En 6 En 7 Ma 1/a/b/c Ma 2/a/b/c Ma 3b/c Ma 4 Ma 5 Fy 1a Fy 2 Ke 1 Ke 2 Bi 1 Bi 2 Nk 1a1

Nk B

Nk 2

Hi A Hi B Sh A Sh B Mod. Steg 2 språk Steg 3 Steg 4 Steg 5 Id A Id B

Hi 1b-3 Hi 2a/b Sh 1b Sh 2 2 3 4 5

De obligatoriska kurserna i svenska. (6 kurser) De obligatoriska kurserna i engelska. (6 kurser) De obligatoriska kurserna i engelska + två kurser. (8 kurser) De obligatoriska kurserna i lång eller kort matte. (10 resp. 6 kurser) De obligatoriska kurserna i lång eller kort matte. (10 resp. 6 kurser) De obligatoriska kurserna i lång eller kort matte. (10 resp. 6 kurser) De obligatoriska kurserna i lång matte. (10 kurser) De obligatoriska kurserna i lång matte. (10 kurser) Minst 6 kurser fysik. Minst 8 kurser fysik. Minst 3 kurser kemi. Minst 4 kurser kemi. De obligatoriska kurserna i biologi. (2 kurser) De obligatoriska kurserna i biologi. (2 kurser) De obligatoriska kurserna i naturvetenskapliga ämnen (biologi, kemi, fysik och/eller geografi, totalt minst 2 kurser). De obligatoriska kurserna i naturvetenskapliga ämnen (biologi, kemi, fysik och/eller geografi, totalt minst 4 kurser). Minst 4 kurser i historia. Minst 6 kurser i historia. Minst 3 kurser i samhällskunskap. Minst 5 kurser i samhällskunskap. B-språk t.o.m. kurs 5/FIN t.o.m. kurs 5 B-språk t.o.m. kurs 7/FIN t.o.m. kurs 7 B-språk t.o.m. kurs 8 + 1 kurs/FIN t.o.m. kurs 8 + 1 kurs/FIF 7 kurser B-språk t.o.m. kurs 11/FIN t.o.m. kurs 11/FIF t.o.m. kurs 9/FIA 6 kurser De obligatoriska kurserna i idrott och minst en kurs hälsokunskap. De obligatoriska kurserna i idrott och minst en kurs hälsokunskap.*

(gäller avgångsbetyg fr.o.m. 2008)

* Ett särskilt intyg måste bifogas vid ansökan till utbildningar med särskild behörighet Idrott B.

Åland Antagning till Högskolan på Åland grundar sig på avgångsbetyget från gymnasiet och en frivillig antagningsintervju. I vissa fall ingår lämplighetsprövning. För mer information, se www.ha.ax. 25


ÅLANDS LYCEUMS ORDNINGSREGLER Landskapslag om gymnasieutbildning (ÅFS 13/2011) fastställer i 36§ och 46§: ”En studerande ska utföra sina uppgifter omsorgsfullt, respektera planerad studietakt, uppträda hänsynsfullt, följa skolans ordningsregler, lärares och annan personals anvisningar samt hantera skolans egendom ansvarsfullt. Studerande som bryter mot bestämmelserna i 36 § 2 mom. och som trots rektors varning inte rättar sig kan av skolans ansvariga förvaltningsorgan på ett lärarkollegiums förslag avstängas för viss tid, högst ett år. Det ansvariga förvaltningsorganet kan besluta att avstängningen ska börja verkställas omedelbart. Innan beslut om avstängning tas ska den studerande och, i förekommande fall, omyndig studerandes vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig i ärendet.”

Trivsel och arbetsro Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Därför skall förhållandet mellan studerande, lärare och personal präglas av ömsesidig hänsyn, omsorg och respekt. §1 INFORMATION Studerande vid Ålands lyceum är skyldiga att hålla sig à jour med det som händer i skolan. För att möjliggöra detta ges viktig information i huvudsak genom e-post och på de informationstillfällen som ordnas en gång i veckan. Lärare och studerande skall varje arbetsdag läsa sin e-post och inom två arbetsdagar eller inom fastställd tid besvara frågor via e-post. §2 STUDIETAKT Gymnasiets undervisning utgår från en studietid på tre år, men studerande har även rätt att studera fyra år. • Minst tre godkända kurser per period Studerande skall varje period avlägga minst tre kurser med godkänt vitsord. Om studerande fortsättningsvis, under flera perioder i följd, trots att skolan erbjudit handledning och stöd, inte klarar denna studieprestation meddelar skolan vederbörande myndighet att studiestödet dras in till dess att studerande följer normal studietakt. Studerande som upprepat och gravt försummar sina studier kan efter beslut i styrelsen för Ålands gymnasium avskiljas från studierna för maximalt ett år. Ett sådant beslut kan komma i fråga först efter att den studerande fått såväl muntlig som skriftlig varning och hörts av lärarkollegiet. Vårdnadshavare skall få besked om situationen och höras. §3 NÄRVAROPLIKT Gymnasiet har närvaroplikt. Detta betyder att den som har fått en studieplats också skall närvara vid lektioner och andra till skolan hörande aktiviteter. • Sjukdom Den som drabbas av sjukdom skall anmäla detta per telefon till kansliet samma dags förmiddag senast kl. 10.00. Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro för omyndig studerande. Den som är förhindrad att delta i lektionerna p.g.a. läkarbesök eller liknande bör meddela om detta i god tid. Sjukdom skall redovisas på ett tillförlitligt sätt och om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro eller återkommande kortare sjukfrånvaro skall hälsovårdar- eller läkarintyg lämnas till grupphandledaren. • Sjukdom vid muntligt eller skriftligt examinationstillfälle Sjukdom vid föredrag, uppsats och prov m.m. skall verifieras med skriftligt intyg utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare, läkare eller grupphandledare. Intyget skall överlämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. • Oredovisad frånvaro Frånvaro utan giltig orsak rubriceras som skolk. Studerande som är upprepat frånvarande från undervisningen avvisas från kursen. Innan den studerande avvisas, måste läraren ge en varning och informera om att fortsatt oredovisad frånvaro leder till avbruten kurs. En avbruten kurs måste slutföras genom förnyat deltagande.

26


• Studieuppehåll Studerande kan av rektor beviljas studieuppehåll för maximalt ett år. Skriftlig ansökan, där orsaken till studieuppehållet redovisas, riktas till rektor. • Ledighet av privata skäl Studerande som önskar vara borta från skolan av privata skäl, fyller i blanketten ”Anhållan om ledighet från Ålands lyceum”, kontaktar berörda ämneslärare och lämnar sedan, beroende på frånvarons omfattning blanketten till sin grupphandledare eller till rektor. §4 TIDSRAMAR Arbetsuppgifter och redovisningar skall inlämnas inom given tid. Fastställda anmälningstider skall respekteras. Studerande är t.ex. skyldig att hålla sig à jour med fastställda tider för bokning och avbokning av kurser. §5 FUSK Studerande som gör sig skyldig till fusk eller försök till fusk, t.ex. genom att kopiera andras alster i redovisningar eller projektarbeten, får underkänt kursvitsord. Vid fusk kontaktas omyndiga studerandes vårdnadshavare alltid. Kurs som underkänts p.g.a. fusk får inte tenteras. I särskilt graverande fall kan ärendet föras till skolans ledningsgrupp som kan föreslå för styrelsen att studerande relegeras i enlighet med gällande lag. §6 SKOLANS LOKALER OCH EGENDOM Studerande som gör sig skyldig till skadegörelse är ekonomiskt ansvarig. Detta gäller även utrustning och programvara som hör till skolans datorer. §7 ANVÄNDNING AV TEKNISK UTRUSTNING Material som kränker upphovsrätten får inte lagras eller distribueras. Spridandet av kedjebrev, pornografi, religiös-, rasistisk- eller politisk propaganda är inte tillåtet och kan vara åtalbart. Vid all kommunikation och interaktion skall respekt och hänsyn visas så att arbetsro råder. Skolans datorer är alla studerandes gemensamma arbetsredskap och användandet får inte störa eller försvåra andras arbete. För att få använda skolans datorer bör studerande tillsammans med sin vårdnadshavare underteckna skolans datakontrakt för att visa att man har tagit del av skolans datorregler. Användare som bryter mot dessa regler och anvisningar kan avstängas från datoranvändningen för viss tid eller helt förlora sin användarrättighet. Mobiltelefoner, mp3-spelar o.dyl. skall inte användas under lektion eller utvärderingstillfällen såsom föredrag, uppsats och prov m.m. §8 RÖKNING Rökning i skolan eller på skolområdet är enligt lag förbjudet. §9 ALKOHOL OCH DROGER Användning, förmedling och försäljning av alkohol och droger i skolan eller på skolområdet är enligt lag förbjudet. § 10 PARKERING Det är av säkerhetsskäl absolut förbjudet att parkera på gräsmattor, framför skolentrén eller så att tillfartsvägarna blockeras. Studerande får inte heller parkera på de parkeringsplatser som är markerade med nummerskylt. Parkerade bilar som trots tillsägelse placerats så att tillfartsvägarna blockeras, kan transporteras bort.

27


ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE PROGRAM FÖR LANDSKAPETS SKOLOR 1.

I fråga om skolans verksamhetskultur och värdegrund skall betonas a. att alla i skolan har ansvar för varandra b. att skolans mål är att de studerande skall mogna till vuxna medborgare som tar ansvar för sina handlingar och sina val c. att vårdnadshavarna/föräldrarna har huvudansvaret för de ungas uppfostran och vård

2.

I fråga om skolans lärmiljö skall betonas a. att alla har rätt till och ansvar för en trygg arbets- och studiemiljö b. att i skolans ordningsregler skall beskrivas hur tryggheten och trivseln kan befrämjas c. att skolans studerande, personal och vårdnadshavare/föräldrar skall informeras muntligt och skriftligt om reglerna och om konsekvenserna då de inte följs

3.

Alkohol- och drogförebyggande undervisning och information skall årligen ordnas a. för skolans studerande b. för skolans lärare och övrig personal c. för de studerandes vårdnadshavare/föräldrar

4.

I fråga om skolans studerandevård skall betonas a. att de studerande har stor andel och ansvar för trivseln och studiemotivationen b. att hela skolsamfundet har ansvar att förebygga mobbning och utslagning c. att skolan har nära samverkan med hemmen d. att skolan samarbetar med social- och hälsovårdsmyndigheterna och polisen

5.

Då skolans ordningsregler inte följs skall skolan vidta disciplinära åtgärder a. en studerande kan utvisas från undervisningsutrymmet och förvägras delta i undervisningen för högst den återstående arbetsdagen b. en studerande kan ges en skriftlig varning c. en studerande kan avstängas från skolan för viss tid, högst ett år b-c Berörd vårdnadshavare/förälder skall ges tillfälle att bli hörd

6.

Då en studerande är berusad d. skall läraren utvisa den studerande ur undervisningsutrymmet e. skall skolans rektor/prorektor avvisa den studerande från skolan och utfärda en skriftlig varning f. skall skolans studerandevårdsgrupp underrätta berörd vårdnadshavare/förälder om situationen g. skall studerandevårdsgruppen, om missförhållandena inte avhjälps, anmäla situationen (anmälningsplikt) till berörd kommuns socialnämnd

7.

Då skolan befarar bruk av narkotika h. skall studerandevårdsgruppen kontakta den studerande i. skall studerandevårdsgruppen tillkalla polis om man misstänker att narkotikabrott äger rum i skolan eller på skolans område j. skall studerandevårdsgruppen underrätta berörd vårdnadshavare/förälder om situationen k. skall studerandevårdsgruppen då det är fråga om en person under 18 år anmäla situationen till den berörda kommunens socialnämnd. Då det är fråga om en ung person, under 21 år, skall studerandevårdsgruppen meddela situationen till kommunens socialnämnd l. skall studerandevårdsgruppen överenskomma med den studerande om ett tillfälligt anpassat studieprogram samt följa upp programmet m. skall studerandevårdsgruppen meddela rektor om en överenskommelse inte fås till stånd eller vårdplanen på annat sätt inte fullföljs f-m Skolans studerandevårdsgrupp skall dokumentera sina åtgärder förvaltningsenligt och meddela åtgärderna berörd studerande, vårdnadshavare/förälder och grupphandledare /klassföreståndare för kännedom.

28


KARTA ÖVER SKOLBYGGNADEN

29


30


31


Kursval för den estetiska inriktningen Studerande läser minst åtta fördjupade kurser inom ett av följande ämnen: bildkonst, dans eller musik (se de skuggade fälten).

Svenska o. litteratur Engelska 1 Finska, A-språk 1 Finska, A2-språk 1 Finska, B-språk 1 Franska, forts1 Franska, nybRyska 1 Spanska 1 Tyska, forts1 Tyska, nyb2 Matematik, lång 2 Matematik, kort Fysik, kort Kemi, kort Biologi Geografi 3 Religion 3 Livsåskådning Filosofi Psykologi Historia Samhällskunskap Hälsokunskap Idrott Bildkonst (ej profil) 4 Bildkonst 5 Dans Musik (ej profil) 5 Musik Teater & drama Informationsteknik Lärandestrategi 1

FÖRSTA ÅRET ANDRA ÅRET

TREDJE ÅRET

OBLIG.

OBLIG.

1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 0

2 2 2 2 2 5 2 2 5 2 2 1

1 1 1 1 1 1 5 1 1 3 3

OBLIG.

3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 2

4 7

7 4

3 4 4 4 5 8 4 4 8 4 5 3

4 5 5 5 6

5 6 6 6 7

8

5

6

7

5 5 6 4

6

7

6 6 7 5

8 7

7 8

8

8 9 10

2 2 3 3 1 2

2

3 1

2

3

4

D

4

D

D

D

M M M M

9 10 D D D

VALFRIA 7 7 7 8 9 9 9 1 9 9 9 11 6 1 1 3 3 2 2 2 2 5 3 2 5 1 1

8 8

9 10 11 9 10

10 10 12 7 2 2 4 4 4 4 3 3 6 4 3 6 2 2

11 11 13 14 15 16 8 9

1 1 1

9 10 10 11 10 11 2 3 4

5

6

7

8

5

6

5 5 4 4 7

6

5 8

6 9

7

7 4 4

5 5

6 6

7 7

2

3

4

5

7 10 11

2 2

3 3

4 4

5 5

6

8 8

D

M M M M

1

Studerande måste läsa ett främmande språk förutom engelska. Studerande väljer antingen lång eller kort matematik. 3 Studerande väljer antingen religion eller livsåskådning. LIV2 och LIV3 ges vart annat år. 4 Den som väljer bildkonst som profil ska läsa ytterligare sex kurser förutom kurs 9 och 10. 5 Ålands musikinstitut ansvarar för undervisningen i dans och musik, studerande ska slutföra motsvarande 8 kurser. Studerande måste utöver sin fördjupning ha minst två konst- och kulturkurser (BIK, MUS, TEA) av vilka BIK3 är en. 2

32


Kursval för den humanistisk-samhällsvetenskapliga inriktningen Studerande skall förutom de obligatoriska kurserna läsa minst åtta kurser fördjupning inom humaniora (språk, rel, liv, fil, psy, his, sam, hä - se de skuggade fälten). Om den studerande läser flera främmande spåk än det obligatoriska språket, inleds fördjupningen fr.o.m kurs 4 i det/de språk som är extra språk.

Svenska o. litteratur Engelska 1 Finska, A-språk 1 Finska, A2-språk 1 Finska, B-språk 1 Franska, forts1 Franska, nybRyska 1 Spanska 1 Tyska, forts1 Tyska, nyb2 Matematik, lång 2 Matematik, kort Fysik, kort Kemi, kort Biologi Geografi 3 Religion 3 Livsåskådning Filosofi Psykologi Historia Samhällskunskap Hälsokunskap Idrott 4 Bildkonst 4 Musik 4 Teater och drama Informationsteknik Lärandestrategi

FÖRSTA ÅRET ANDRA ÅRET

TREDJE ÅRET

OBLIG. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 5 1 2

OBLIG. 6

1 4 1 1 0

2 5 2 2 1

1 1 1 1 1 1 5 1 1 3

3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 2

4 7

7 4

OBLIG. 3 4 4 5 4 5 4 5 5 6 8 4 5 4 8 4 5 3

2 2 2 2 1 2

2

5 5 6 4

5 6 6 6 7

8

6

7

7

6 6 7 5

8 7

7 8

8 9 10

3 3

3 1

2

3

4

8

4

VALFRIA 7 7 7 8 9 9 9 1 9 9 9 11 6 1 1 3 3 4 4 2 2 5 3 2 5 1 1 1 1

8 8

9 10 11 9 10

9 10 10 11 10 11 2 3 4 10 10 12 7 2 2 4 4 5 5 3 3 6 4 3 6 2 2 2 2

5

6

7

8

11 11 13 14 15 16 8 9

5

6

6 4 4 7

5 8

6 9

7

7 4 3 3 3

5 4 4 4

6 5 5 5

7 8 7 10 11 6

1

1

Studerande måste läsa ett främmande språk förutom engelska. Studerande väljer antingen lång eller kort matematik. 3 Studerande väljer antingen religion eller livsåskådning. LIV2 och LIV3 ges vart annat år. 4 Studerande måste ha minst två konst- och kulturkurser (BIK, MUS, TEA) av vilka BIK3 är en. 2

33


Kursval för inriktningen hälsa och idrott Studerande ska ha sex kurser hälsa och idrott, samt två kurser hälsokunskap i sin fördjuping (se de skuggade fälten).

Svenska o. litteratur Engelska 1 Finska, A2-språk 1 Finska, B-språk 1 Tyska, forts1 Tyska, nyb2 Matematik, lång 2 Matematik, kort Fysik, lång Fysik, kort Kemi, lång Kemi, kort Biologi Geografi 3 Religion 3 Livsåskådning Filosofi 4 Psykologi Historia Samhällskunskap Hälsokunskap Hälsa och idrott Idrott Bildkonst Musik Teater och drama Informationsteknik Lärandestrategi 1

FÖRSTA ÅRET ANDRA ÅRET

TREDJE ÅRET

OBLIG.

OBLIG.

1 1 1 1 4 1 1 0

2 2 2 2 5 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

OBLIG.

3 3 3 6 3 3 2

4 7 4

3 4 4 5 8 4 5 3

4 5 5 6

5 6 6 7

5 6 4

6 7 5

6 7 8 7 8

8 9 10

2 2 3 3 1 2

2 2

3 1 2 3 3

2 4 4

5 3 5

VALFRIA 7 7 8 9 9 9 11 6 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 4 3

8 9 10 11 8 9 10 9 10 10 10 12 7 2 2 2 2 4 4 4 4 3 2 5 4

11 11 13 14 15 16 8 9 3 4 5 6 7

8

3

4

8

5

6

5 5 4 3 6

6

5 1 1 1 1

6 2 2 2 2

7 4 3 3 3

34

6

7

4 7

5 8

6 9

7

5 4 4 4

6 5 5 5

7 8 7 10 11 6

6

1

Studerande måste läsa ett främmande språk förutom engelska. Studerande väljer antingen lång eller kort matematik. 3 Studerande väljer antingen religion eller livsåskådning. LIV2 och LIV3 ges vart annat år. 4 PSY1 är valbar för studerande som läser lång matematik. 2

5

9


Kursval för den naturvetenskapliga inriktningen Studerande ska förutom de obligatoriska kurserna läsa minst 3 kurser fördjupning inom naturvetenskapliga ämnen (ma, fy, ke, bi, ge - se de skuggade fälten).

Svenska o. litteratur Engelska 1 Finska, A-språk 1 Finska, A2-språk 1 Finska, B-språk 1 Franska, forts1 Franska, nybRyska 1 Spanska 1 Tyska, forts1 Tyska, nybMatematik, lång Fysik, lång Kemi, lång Biologi Geografi 2 Religion 2 Livsåskådning Filosofi Psykologi Historia Samhällskunskap Hälsokunskap Idrott Bildkonst Musik Teater och drama Informationsteknik Lärandestrategi 1 2

FÖRSTA ÅRET ANDRA ÅRET

TREDJE ÅRET

OBLIG.

OBLIG.

1 1 1 1 1 4 1

2 2 2 2 2 5 2

1 4 1 1 1 1 1 1 1 1

2 5 2 2 2 2

1 5 1 1 3

2

2

OBLIG.

3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3

4 7

7 4

3 4 4 4 5 8 4 4 8 4 5 4 3 2 2 3 3 1

4 5 5 5 6

5 6 6 6 7

8

5

6

7

5 5 6 5

3 1

2

3

4

6

7

6 6 7 6

8 7

7 8

8

8 9 10

VALFRIA 7 7 7 8 9 9 9 1 9 9 9 11 7 4 3 3 2 2 2 1 4 3 2 5 1 1 1 1

8 8

9 10 11 9 10

9 10 10 11 10 11 2 3 4 10 10 12 8 5 4 4 4 4 3 2 5 4 3 6 2 2 2 2

5

6

7

8

11 11 13 14 15 16 9 6 7 8 5 6 5 5 4 3 6

6

4 7

5 8

6 9

7 4 3 3 3

5 4 4 4

6 5 5 5

7 8 7 10 11 6

7

1

Studerande måste läsa ett främmande språk förutom engelska. Studerande väljer antingen religion eller livsåskådning. LIV2 och LIV3 ges vart annat år.

35


Ålands lyceum Arbetskalender 2012 - 2013 Dag

Vecka

Datum

Dag 1 Dag 2 Dag 3

33

O 15.8 To 16.8 F 17.8

Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8

34

M 20.8 Ti 21.8 O 22.8 To 23.8 F 24.8

Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13

35

Dag 14 Dag 15 Dag 16 Dag 17 Dag 18

36

Dag 19 Dag 20 Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25 Dag 26 Dag 27

37

Dag 28 Dag 29

M 27.8 Ti 28.8 O 29.8 To 30.8 F 31.8 M 3.9 Ti 4.9 O 5.9 To 6.9 F 7.9 M 10.9 Ti 11.9 O 12.9 To 13.9 F 14.9 M 17.9 Ti 18.9

38

Åk 1 inleder skolåret. Åk 2 och 3 inleder skolåret.

Sista dag för tentamensansökan och schemaändringar för period 1 kl. 12.00 Obligatorisk grammatiktentamen för åk 1 kl. 16.10

Gittan L. informerar om externa kurser i hörsalen kl. 14.30.

Introduktionsdag för 1D, 1F och 1G Introduktionsdag för 1A, 1B, 1C och 1E

St.ex. Hörf. engelska (långa språk) St.ex. Hörf. finska St.ex. Hörf. fr, sp, ty (korta språk) Sista dag för anhållan om externa kurser till Gittan L. kl. 12.00 St.ex. Mo - textkompetens St.ex. Engelska (långa språk) St.ex. Real: geo, hä, ke, liv, rel, sk

O 19.9 To 20.9 F 21.9 M 24.9

39

Dag 30 Dag 31 Dag 32 Dag 33 Dag 34 Dag 35 Dag 36 Dag 37

Period 1 15.8 - 5.10.2012

40

Ti 25.9 O 26.9 To 27.9 F 28.9

Sista dag för schemaändringar för period 2 kl. 12.00 Prov bl.5 St.ex. Real: bi, fil, fy, hi, psy

M 1.10 Ti 2.10 O 3.10

Prov Prov Prov Prov Prov

To 4.10 F 5.10

Dag 38

St.ex. Finska St.ex. Mo - essäprov

Prov bl.2 Prov bl.1 bl.8 bl.3 bl.6 bl.7 bl.4

St.ex. Matematik St.ex. Korta språk

Studeranderådets möte kl. 13.50

Schema för provperioden 26.9 - 5.10

36

O 26.9

To 27.9

Fr 28.9

Må 1.10

Ti 2.10

O 3.10

To 4.10

Fr 5.10

Prov bl. 5 9.00-11.20

Prov bl. 2 9.00-11.20

Prov bl. 1 9.00-11.20

Prov bl. 8 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 7 9.00-11.20

Prov bl. 4 9.00-11.20

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 2

12.00 bl. 1

12.00 bl. 8

12.00 samling

12.00 bl. 6

12.00 bl. 7

12.00 bl. 4

12.00 bl. 8

13.00 bl. 7

13.00 bl. 4

13.00 bl. 4

13.00 bl. 3

13.00 bl. 5

13.00 bl. 2

13.00 bl. 1

13.00 bl. 3

14.00 idr åk2

14.00 idr åk1 6-7.10 17.9

14.00 idr åk3

ÅIF-kurs Sista dag för anmälan till höstens högskoleprov som skrivs på lördag 27.10


Ålands lyceum Arbetskalender 2012 - 2013 Dag

Vecka

Datum

41

M 8.10 Ti 9.10

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7

M 15.10 Ti 16.10 O 17.10 To 18.10

Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13

43

M 22.10 Ti 23.10 O 24.10 To 25.10 F 26.10

Dag 14 Dag 15 Dag 16 Dag 17 Dag 18

44

M 29.10 Ti 30.10 O 31.10 To 1.11 F 2.11

Dag 19 Dag 20 Dag 21 Dag 22 Dag 23

45

M 5.11 Ti 6.11 O 7.11 To 8.11 F 9.11

Dag 24 Dag 25 Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29

46

Dag 8

Dag 34 Dag 35 Dag 36

Utvärdering från P1: kl. 10.25 bl.6 Utvärdering från P1: kl. 9.35 bl.7 och kl. 10.15 bl.4

O 10.10 42

Dag 30 Dag 31 Dag 32 Dag 33

Period 2 8.10 - 28.11.2012

Sista dag för anmälan till omtagning och tentamensansökan kl. 12.00 Omtagning kl. 16.10

F 19.10

47

M 12.11 Ti 13.11 O 14.11 To 15.11 F 16.11 M 19.11 Ti 20.11 O 21.11

48

To 22.11 F 23.11

Informationsmöte för åk 1-vårdnadshavare kl. 19.00 i hörsalen

Volleybolldag. Lektioner och spelschema meddelas per e-post. Informationsmöte för abi-vårdnadshavare kl. 19.00 i hörsalen

Sista dag för schemaändringar för period 3 kl. 12.00 Prov bl.1 Prov bl.2 Prov bl.8 Sista dag för anmälan till vårens studentexamensprov kl. 14.00 Prov bl.7 Prov bl.4

M 26.11 Ti 27.11

Prov bl.6 Prov bl.3

O 28.11

Prov bl.5

Studeranderådets möte kl. 13.50

Schema för provperioden 19.11 - 28.11 Må 19.11

Ti 20.11

O 21.11

To 22.11

Fr 23.11

Må 26.11

Ti 27.11

O 28.11

Prov bl. 1 9.00-11.20

Prov bl. 2 9.00-11.20

Prov bl. 8 9.00-11.20

Prov bl. 7 9.00-11.20

Prov bl. 4 9.00-11.20

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20

Prov bl. 5 9.00-11.20

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 2

12.00 bl. 8

12.00 samling

12.00 bl. 4

12.00 bl. 6

12.00 bl. 3

12.00 bl. 5

12.00 bl. 4

13.00 bl. 2

13.00 bl. 3

13.00 bl. 7

13.00 bl. 5

13.00 bl. 1

13.00 bl. 2

13.00 bl. 8

13.00 bl. 7

14.00 idr åk1 6-7.10 11-12.10 27.10

14.00 idr åk3

14.00 idr åk2

ÅIF-kurs Höstlov Höstens högskoleprov

37


Ålands lyceum Arbetskalender 2012 - 2013 Dag

Period 3 29.11.2012 - 5.2.2013

Vecka

Datum

Dag 1 Dag 2

48

To 29.11 F 30.11

Dag 3 Dag 4 Dag 5

49

Må 3.12 Ti 4.12 O 5.12

Utvärdering från P2: kl. 14.40 bl.6 och kl. 15.20 bl.3 Utvärdering från P2: kl. 10.25 bl.5

Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10

50

M 10.12 Ti 11.12 O 12.12 To 13.12 F 14.12

Sista dag för anmälan till omtagning och tentamensansökan kl. 12.00 Omtagning kl. 16.10

Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14

51

Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19

2

Dag 20 Dag 21 Dag 22 Dag 23

Dag 30

M 7.1 Ti 8.1 O 9.1 To 10.1 F 11.1

3

Dag 24 Dag 25 Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29

M 17.12 Ti 18.12 O 19.12 To 20.12 F 21.12

Dag 15

4

Dag 31 Dag 32 Dag 33 Dag 34 Dag 35

5

Dag 36 Dag 37

6

Lucia kl. 8.00 i gymnastiksalen

Sista dag för abiturienter att lämna in externa kursrapporter till Gittan kl. 12 Julbord och samling

Sista dag för anhållan om extern kurs om du inleder kursen på vårterminen. Anhållan ges till Gittan senast kl. 12.00.

M 14.1 Ti 15.1 O 16.1 To 17.1 F 18.1 M 21.1 Ti 22.1 O 23.1 To 24.1 F 25.1

Informationsmöte för åk 2-vårdnadshavare kl. 19.00 i hörsalen Sista dag för schemaändringar för period 4 kl. 12.00 Prov bl.1

M 28.1 Ti 29.1

Prov bl.4 Prov bl.2

O 30.1 To 31.1 F 1.2

Prov bl.6 Prov bl.3 Prov bl.5

M 4.2 Ti 5.2

Prov bl.7 Prov bl.8

Studeranderådets möte kl. 13.50

Schema för provperioden 25.1 - 5.2 Fr 25.1

Må 28.1

Ti 29.1

On 30.1

To 31.1

Fr 1.2

Må 4.2

Ti 5.2

Prov bl. 1 9.00-11.20

Prov bl. 4 9.00-11.20

Prov bl. 2 9.00-11.20

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20

Prov bl. 5 9.00-11.20

Prov bl. 7 9.00-11.20

Prov bl. 8 9.00-11.20

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 4

12.00 bl. 2

12.00 bl. 6

12.00 bl. 3

12.00 bl. 5

12.00 bl. 7

12.00 bl. 8

12.00 bl. 6

13.00 bl. 3

13.00 bl. 5

13.00 bl. 7

13.00 bl. 8

13.00 bl. 1

13.00 bl. 4

13.00 bl. 2

13.00 bl. 3

14.00 idr åk2

38

6-7.12 22.12-6.1

14.00 idr åk1

Lov (Självständighetsdagen) Jullov


Ålands lyceum Arbetskalender 2012 - 2013 Dag

Period 4 6.2 - 5.4.2013

Vecka

Datum

Dag 1 Dag 2 Dag 3

6

O 6.2 To 7.2 F 8.2

Utvärdering från P3: kl. 13.00 bl.5 och 13.40 bl.7

Dag 4

7

M 11.2

Utvärdering från P3: kl. 15.30 bl.8

Dag 5

Ti 12.2

Sista dag för anmälan till omtagning o. tentamensansökan kl. 12. St.ex. Hörf. engelska

Dag 6 Dag 7 Dag 8

O 13.2 To 14.2 F 15.2

Omtagning kl. 15.20. OBS! Tiden.

St.ex. Mo - textkompetens St.ex. Hörf. finska St.ex. Hörf. korta språk

Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13

9

M 25.2 Ti 26.2 O 27.2 To 28.2 F 1.3

Dag 14 Dag 15 Dag 16 Dag 17 Dag 18

10

M 4.3 Ti 5.3 O 6.3 To 7.3 F 8.3

Dag 19 Dag 20 Dag 21 Dag 22 Dag 23

11

M 11.3 Ti 12.3 O 13.3 To 14.3 F 15.3

St.ex. Mo - essäprov

Dag 24 Dag 25

12

M 18.3 Ti 19.3

St.ex. Fi

Dag 26

O 20.3

St.ex. Ma

Dag 27 Dag 28 Dag 29

To 21.3 F 22.3 M 25.3 Ti 26.3 O 27.3

Prov bl.8 Prov bl.3 Prov bl.1

To 28.3

Prov bl.7

13

Dag 30 Dag 31 Dag 32 Dag 33 Dag 34

14

Dag 35 Dag 36

Ti 2.4 O 3.4 To 4.4 F 5.4

Karonka Abiturienter får börja kryssa kurser, mer info per e-post.

St.ex. Real: bi, fil, fy, hi, psy St.ex. Engelska (långa språk)

Sista dag för schemaändringar för per. 5 kl. 12.00.

Prov Prov Prov Prov

bl.4 bl.2 bl.6 bl.5

St.ex. Real: geo, hä, ke, liv, rel, sk St.ex. Korta språk

Studeranderådets möte kl. 13.50

Schema för provperioden 25.3 - 5.4 Må 25.3

Ti 26.3

O 27.3

To 28.3

Ti 2.4

O 3.4

To 4.4

Fr 5.4

Prov bl. 8 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20

Prov bl. 1 9.00-11.20

Prov bl. 7 9.00-11.20

Prov bl. 4 9.00-11.20

Prov bl. 2 9.00-11.20

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 5 9.00-11.20

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 3

12.00 bl. 1

12.00 samling

12.00 bl. 4

12.00 bl. 2

12.00 bl. 6

12.00 bl. 5

12.00 bl. 7

13.00 bl. 2

13.00 bl. 6

13.00 bl. 7

13.00 bl. 5

13.00 bl. 8

13.00 bl. 3

13.00 bl. 1

13.00 bl. 4

14.00 idr åk2

14.00 idr åk1 15.2 18-22.2 29.3–1.4

Sista dag för anmälan till vårens högskoleprov, som skrivs på lördag 6.4. Sportlov Påsklov

39


Ålands lyceum Arbetskalender 2012 - 2013 Dag Dag 1 Dag 2 Dag 3

Vecka 15

Datum M 8.4 Ti 9.4 O 10.4

Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8

To 11.4 F 12.4 16

M 15.4 Ti 16.4 O 17.4

Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13

17

To 25.4 F 26.4 M 29.4 Ti 30.4

18

To 2.5 F 3.5

Dag 20 Dag 21 Dag 22

19

M 6.5 Ti 7.5 O 8.5

Dag 23 Dag 24 Dag 25

20

M 13.5 Ti 14.5 O 15.5 To 16.5 F 17.5

21

M 20.5 Ti 21.5 O 22.5

Dag 29 Dag 30 Dag 31 Dag 32 Dag 33 Dag 34 Dag 35 Dag 36 Dag 37 Dag 38

Sista dag för anmälan till omtagning o. tentamensansökan (endast åk 1-2) kl. 12. Omtagning kl. 16.10

M 22.4 Ti 23.4 O 24.4

Dag 18 Dag 19

Dag 26 Dag 27 Dag 28

Utvärdering från P4: kl. 14.40 bl.2 och kl. 15.20 bl.6 Utvärdering från P2: kl. 10.25 bl.5

To 18.4 F 19.4

Dag 14 Dag 15 Dag 16 Dag 17

Period 5 8.4 - 1.6.2013

22

OBS! Abiturienters kursvitsord och tenterade kurser från period 1-4 ska vara inlämnade.

Sista dag för abiturienter att kryssa kurser. Externa kurser-rapporter ska lämnas till Gittan L. senast kl. 15.00.

Sista dag för anmälan till höstens studentskrivningar kl. 16.00. Prov bl.4

To 23.5 F 24.5

Prov Prov Prov Prov

bl.2 bl.1 bl.3 bl.5

M 27.5 Ti 28.5 O 29.5 To 30.5 F 31.5 L 1.6

Prov bl.6 Prov bl.7 Prov bl.8 Studeranderådets möte kl. 13.50 Utvärdering kl. 9.00 bl. 6 och kl. 9.45 bl. 7 Friluftsdag Utvärdering kl. 9.00 bl. 8 Sista dag för anmälan till omtagning kl.12 Avslutning Studentdimission

Schema för provperioden 20.5 - 29.5 Må 20.5

Ti 21.5

O 22.5

To 23.5

Fr 24.5

Må 27.5

Ti 28.5

O 29.5

Prov bl. 4 9.00-11.20

Prov bl. 2 9.00-11.20

Prov bl. 1 9.00-11.20

Prov bl. 3 9.00-11.20

Prov bl. 5 9.00-11.20

Prov bl. 6 9.00-11.20

Prov bl. 7 9.00-11.20

Prov bl. 8 9.00-11.20

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12.00 bl. 2

12.00 bl. 1

12.00 bl. 3

12.00 bl. 5

12.00 bl. 6

12.00 bl. 7

12.00 bl. 8

12.00 bl. 3

13.00 bl. 5

13.00 bl. 6

13.00 bl. 7

13.00 bl. 8

13.00 bl. 4

13.00 bl. 2

13.00 bl. 1

13.00 bl. 5

9-10.5 4.6

40

Lov (Kristi himmelfärdsdag) Omtagning för period 5 kl. 9.00 - plats meddelas senare.


41

BI1.1D BIK3.1A

BI1.1D BIK3.1A

BI1.1D BIK3.1A

3.1

3.2

3.3

GEO3

GEO3

GEO3

HI6.1

HI6.1

HI3.2F

HI3.2F

HI3.2F

BI2.2E

BI2.2E

BI2.2E

BI2.2C ENG1.1B SV3.2B TY4.3

7.1

7.2

7.3

8

TY4.2

FIF4.2BCFG

FIN5.2FG

FIA1

KEL1.1AG

FR4.1 GEO2.2A

FIF1.1AE FIN1.1ACE

HI4.3E

IDR3.2D IDR3.2G

HI1.1G

1

8

31

71

5

6

L. 4

L. 5

MIKS

5

1

6

4

IT1.TK

HI4.3F

TORSDAG

HI1.1F

33

73

8

23

5

KEL3.1

FREDAG

IT3.1

8

7

6

5

4

3

2

1

Bl

Ämne

ML1.1ADE

PROV

MK7.1

MK6.3BCE ML5.2AG

Datum

ML14.1

ML9.2

ML9.2

ML9.2

MUS11

REL4.1

SP1.1E

SK4.2 SP1.1CG

SK5.1D SV1.1C SV3.2C

SK5.1D SV1.1C SV3.2C

SK5.1D SV1.1C SV3.2C

SK3.1

MUS10.1 PSY4.1 REL1.1G

ML9.1 PSY1.1C SK5.1E

HÄ3.3DG MK0.1A MUS10.2 PSY1.1D

IT4.1

MK0.1D MK3.2C ML1.1G

IDR1.1F IDR3.2B LÄR1.1A MK6.3AD ML5.2D

22

6

L. 3

72

4

8

4

L. 2

ONSDAG

1

32

L. 1

TISDAG

21

MÅNDAG

PERIOD 1: 15.8 - 5.10

TY8.1

ENG10.3BD FIF6.3ABD FIN5.2ADE

SK1.2B SK5.1C SV6.3B

SK1.2B SK5.1C SV6.3B

MK0.1E PSY5.2 REL1.1B SP7.3BG

BIK1.1E ENG1.1G ENG10.3F HI3.2A IDR1.1A IDR1.1F LÄR1.1B MK6.3AD ML5.2D

BIK1.1E ENG1.1G ENG10.3F HI3.2A

MK3.2FG ML5.2EF PSY1.1B REL3.2A

SK1.2B SK5.1C SV6.3B

IT3.2

MK0.1E PSY5.2 REL1.1B SP7.3BG

KEL1.1AG

HIDR5 HÄ3.3BF

HÄ3.3A

KEL1.1AG

PSY5.1

PSY5.1

PSY5.1

HIDR1

LÄR1.1C MK0.1E PSY5.2 REL1.1B SP7.3BG

IDR7.1 LÄR1.1D PSY3.1

IDR7.2 LÄR1.1E PSY3.1

IDR1.1C IDR3.2A IDR3.2C

HI3.2B

FYL7

BIK1.1E ENG1.1G ENG10.3F HI3.2A IDR1.1B IDR5.2 LÄR1.1F MK6.3AD ML5.2D

BIK4.1 ENG10.3E FIA4 SV1.1B SV3.2D SV6.3C

6

BIK3.1F ENG4.2D ENG9.1 SP7.3CF TY1.1D TY4.1

BI3 SK4.1

SP4.2DE SV3.2F SV6.3DF

FYL4.2AG

IDR7.1 LÄR1.1G PSY3.1

FYK2

IDR3.2E IDR3.2G

IDR1.1G IDR5.1

IDR1.1D IDR5.3

ENG1.1A ENG10.3C ENG10.3G FIF4.2ADE FYL1.1F

FIF6.3CEF

FIF6.3CEF

5

4

FIN1.1B GEO1.1F HI3.2G

2.3

FIF6.3CEF

FIN1.1B GEO1.1F HI3.2G

2.2

FR8.1

IDR1.1E IDR3.2F

FIN1.1B GEO1.1F HI3.2G

2.1

HI6.1

BIK9 ENG1.1C ENG10.3A FIN1.1DFG FIN5.2BC SK1.2E SP1.1D SV1.1E TEA1.1DF

1

1

P E R I O D

K U R S B R I C K A


42

BI1.1B

BI1.1B

BI1.1B

2.1

2.2

2.3

FIN2.1DFG FIN6.2ADE

FR1

IT5

HIDR3

BIK10

1

8

31

71

5

6

L. 4

L. 5

MIKS

5

1

6

4

TORSDAG

22

6

L. 3

72

4

8

4

L. 2

ONSDAG

1

32

L. 1

TISDAG

33

73

8

23

5

GEO1.1 GEO2.2D HI4.3G

21

MÅNDAG

PERIOD 2: 8.10 - 28.11

REL1.1D SP8.3CF SV1.1F

FIF7.3ABD FIN6.2BC FYL1.1AG

IDR5.3

BI1.1G ENG2.1B ENG4.2E FIL1.2F HI1.1E IDR3.2C IDR5.1

7.3

8

BI1.1G ENG2.1B ENG4.2E FIL1.2F HI1.1E IDR1.1A IDR1.1C IDR3.2A IT2.TK ML1.1F SV3.2G SV6.3A

FREDAG

SK3.3 SP8.3BG SV1.1A

IT1.1A

8

7

6

5

4

3

2

1

Bl

PROV

LIV1

Ämne

Datum

MK3.2E MK5.2FG ML15

ML7.2EF MUS7.2 PSY1.1E

IT2.TK LÄR1.1C LÄRIT.1A ML1.1F SV3.2G SV6.3A

IT2.TK LÄR1.1A LÄRIT.1C ML1.1F SV3.2G SV6.3A

REL2.2CD

7.2

IDR5.3

MK0.1B

BI1.1G ENG2.1B ENG4.2E FIL1.2F HI1.1E IDR3.2B IDR5.1

LIV2

7.1

KEL7.1

BI2.TK ENG1.1F ENG4.2A ENG8.1 FIF1.1CG FIN6.2FG HI4.3AC HÄ2.2B IT1.1E SV6.3E TEA6

6

FR8.2

HI1.1C HI9.3EF HÄ1.1G IT1.1D KEL1.1F MK3.2B ML10.2 ML7.2D MUS7.1 PSY7.1 SP1.1B

SK2.2D SP2.1CG SV6.3G

BI1.1A BIK3.1E ENG4.2G ENG7 SV3.TK TY5.2 TY8.2

RY1

REL5

5

HIDR6 HÄ2.2C MK3.2A ML7.2AG PSY6.1 REL3.2B

HI4.3BD IDR1.1B IDR5.2 LÄR1.1D MK5.2C SK1.2A SV3.2E

HI4.3BD IDR1.1D IDR3.2G LÄRIT.1B MK5.2C SK1.2A SV3.2E

PSY4.2

HI1.1D

FYL8

3.3 BIK3.1C ENG2.1G ENG4.2F

LÄR1.1F LÄRIT.1G MK0.1C SK2.2G

HI4.3BD IDR3.2D IDR5.2 LÄR1.1B LÄRIT.1D MK5.2C SK1.2A SV3.2E

IT5

PSY1.1FG

BI2.2F BIK3.1B ENG1.1E FIF7.3CEF FR4.2 SV8.3BD TEA2.1 TY1.1AF TY5.1

FYL8

3.2 BIK3.1C ENG2.1G ENG4.2F

HI1.1A KEL3.2 MK6.3FG ML10.1

LÄR1.1G LÄRIT.1E MK0.1C SK2.2G

FYL4.2DF

LÄR1.1E LÄRIT.1F MK0.1C SK2.2G

IT5

FR5.1

4

FYL8

3.1 BIK3.1C ENG2.1G ENG4.2F

BIK8.1 ENG1.1D ENG4.2C IDR1.1E IDR3.2F IDR7.2

BIK8.1 ENG1.1D ENG4.2C IDR1.1G IDR7.1

BIK8.1 ENG1.1D ENG4.2C IDR1.1F IDR3.2E IDR7.2

BI1.1E ENG4.2B ENG9.2 FIF1.1DF SK3.2 SP2.1D SV10

1

2

P E R I O D

K U R S B R I C K A


43

FIL1.2A FIN2.1ACE

FIF9

BIK3.1D ENG2.1A ENG5.2D FIL1.2G

BIK3.1D ENG2.1A ENG5.2D FIL1.2G

7.1

7.2

BIK5.1 ENG11 SV8.3F TY9

7.3

8

1

8

31

71

5

6

L. 4

L. 5

MIKS

5

1

6

4

GEO2.2B

TORSDAG

22

6

L. 3

72

4

8

4

FIL4

L. 2

ONSDAG

HIDR2 IT1.1B MK7.2 ML14.2 ML2.1G PSY6.2 SK2.2A SP2.1E

MK9.3CD

KEL7.2 MK1.1E MK4.2C ML2.1ADE MUS1.1 PSY1.1A PSY3.3 SP2.1B SV1.1G SV8.3G

HI6.2

33

73

8

23

5

FREDAG

8

7

6

5

4

3

2

1

Bl

PROV Datum

MK1.1A ML11.1 ML12.2 SP5.2DE SV1.1D SV4.2C

ML2.1F SK3.4 SV4.2F

Ämne

KEL2.1AG

LÄR1.1B MK9.3AB

HI1.1B HI9.3AC HÄ1.1F

IDR1.1G IDR2.1E IDR7.3 IT1.1C

L. 1

32

IT4.2

HI2.1F

KEK2

SK4.3

SK4.3

IDR1.1E IDR3.2B IT1.1C LÄR1.1G MK9.3AB ML2.1F SK3.4 SV4.2F

21

TISDAG

ENG8.2

MK1.1D MK9.3E ML13

MK1.1D MK9.3E ML13

SK4.3

ML12.1 ML16 PSY2.1D PSY4.3 SK5.3A

KEL4 MK9.3F PSY3.2 REL3.2D SP4.2BC SV8.3A

IDR1.1B IDR3.2E IDR7.3 IT1.1C LÄR1.1E MK9.3AB ML2.1F SK3.4 SV4.2F

HÄ3.3CE

1

MÅNDAG

PERIOD 3: 29.11 - 5.2

HI7.2

HI7.2

FIN7.2ADE

FIL1.2G HI7.2

ENG2.1C ENG5.2A

BIK3.1D ENG2.1A ENG5.2D

TY6.1

FIF5.2ADE

BI1.1F SVA1

6

FIN7.2FG GEO2.TK

FIA5

BI1.1C ENG2.1D ENG9.3 SV4.2E SV8.3C

ENG5.2B

IT3.3

MK1.1D MK9.3E ML13

HI7.1 HÄ1.1C HÄ1.1E IT1.1G

GEO2.2E IDR3.2D IDR4.2F

GEO2.2E IDR1.1A IDR3.2A

FIF5.2BCFG

HI9.3BDG

SK2.2C SK5.1B SV2.1E SV8.3E

GEO2.2E IDR3.2C IDR3.2F LÄR1.1A

5

FIL1.2B FIN2.1B

FIL1.2B FIN2.1B

FIL1.2B FIN2.1B

HI5.1

SK2.2C SK5.1B SV2.1E SV8.3E

FYL2.1F GEO1.1B

IDR7.4 LÄR1.1D MK9.3G SK2.2C SK5.1B SV2.1E SV8.3E

GEO1.1G IDR1.1D LÄR1.1C MK9.3G

GEO1.1G IDR2.1C IDR2.1F

BIK2.2 ENG5.2F FIN7.2BC FR5.2 GEO1.2 HI2.1A SP9 SV11 SV3.2A TEA1.1B

ENG5.2G

3.3 ENG2.1F

FIF2.1AE

GEO1.1G IDR1.1C IDR4.2G LÄR1.1F MK9.3G

FIA2

4

ENG5.2G

FR9

3.2 ENG2.1F

BIK7

2.3

FR9

ENG5.2G

BIK7

2.2

FR9

3.1 ENG2.1F

BIK7

TY5.3

BIK3.1G ENG5.2E

2.1

1

3

P E R I O D

K U R S B R I C K A


44

BIK4.2

ENG3.1C IDR2.1F IDR4.2B IDR4.2E

ENG3.1C IDR2.1A IDR4.2D IDR4.2F

2.3

3.1

3.2

FYK1.1DE

ENG6.2FG

1

8

31

71

5

6

L. 4

L. 5

MIKS

5

1

6

4

SK1.2F

SK1.2F

SK1.2F

33

73

8

23

5

FREDAG

8

7

6

5

4

3

2

1

Bl

PROV Ämne

HÄ2.2DF MK2.1E REL2.2E SK2.TK SP5.2BC

KEL2.1F MK4.2B MK5.2E REL1.1C

TORSDAG

22

6

L. 3

72

4

8

4

L. 2

ONSDAG

L. 1

32

21

MÅNDAG

HI2.TK HI7.3

1

TISDAG

ENG6.2G FIF6.2ADE FIN8.2ADE FYL2.1AG

PERIOD 4: 6.2 - 5.4

8

IDR7.3

HI5.3 HÄ1.1B MK5.2A ML11.2 ML8.2D MUS1.2

ENG2.1E ENG3.1A FIN3.1B FYL5.2DF GEO2.2G IDR2.1D IDR2.1G KEL2.1F MK4.2B MK5.2E REL1.1C

FR6.2

7.3

FIF3.1AE FIN3.1ACE

ENG2.1E ENG3.1A FIN3.1B FYL5.2DF GEO2.2G IDR2.1D IDR4.2C KEL2.1F MK4.2B MK5.2E REL1.1C

FIA3

HI5.2 HÄ1.1A IT2.1D

SV4.2D

HI2.1D IT2.1E KEK1.1 MK1.1B ML3.1G

GEO1.1E

ML8.2EF

7.2

BIK1.1C

6

ENG5.2C ENG6.2F FIF2.1CF FIL1.2D FIN8.2BC GEO1.1C

FR6.1

IT4.3 ML3.1F

SV4.2D

SV4.2D

ENG2.1E ENG3.1A FIN3.1B FYL5.2DF GEO2.2G IDR4.2A

BIK8.2

5

ENG3.1B ENG9.4 FIF2.1DG FIL1.2E FIN3.1DFG

FR2

SP3.1B SV4.2A SV5.2C

SP3.1B SV4.2A SV5.2C

HI2.1E IDR2.1B IDR7.4

ML8.2EF

ML8.2EF

MK4.2FG ML3.1ADE

7.1

BIK2.3

IT4.3 ML3.1F

IT3.4 MK1.1C MK2.1A

HI2.1E IDR2.1C IDR4.2G IT4.3 ML3.1F

HI2.1E IDR2.1B IDR7.4

SP3.1B SV4.2A SV5.2C

ENG3.1G FIL1.2C GEO1.1D

ENG3.1G FIL1.2C GEO1.1D

ENG3.1C IDR2.1A IDR2.1E

4

3.3

BIK4.2

2.2

ENG3.1G FIL1.2C GEO1.1D

BIK4.2

2.1

ENG3.1F FYL5.2AG HÄ1.1D HÄ2.2A

BI1.TK BI2.2D BIK1.1B

1 REL2.2B SK1.2C SV2.1G

SK5.1F

Datum

SV2.1C TEA2.2

REL3.2G

ML8.2AG PSY2.1AFG

TY2

SP3.1CDG

TEA1.1AE

SVA2

TY6.3

SV4.2B TY6.2

REL4.2 SK2.2E

REL3.2F SK2.2B SP6.2DE SV4.2G

PSY4.4

TY7.1

4

P E R I O D

K U R S B R I C K A


45

GEO2.2F

BIK1.1D IDR4.2A IDR4.2C IDR4.2E IT2.1B ML6.2D REL1.1F SV2.1A SV5.2F

BIK1.1D IDR2.1E IDR4.2A IT2.1B ML6.2D REL1.1F SV2.1A SV5.2F

BIK1.1D IDR4.2C IDR4.2E IT2.1B ML6.2D REL1.1F SV2.1A SV5.2F

BI2.2B BIK2.4

BI2.2G BIK1.TK

BI2.2A

ENG6.2B

ENG6.2B

ENG6.2B

2.3

3.1

3.2

3.3

4

5

6

7.1

7.2

7.3

ENG6.2E FIN4.1B

1

8

31

71

5

6

L. 4

L. 5

MIKS

5

1

6

4

TORSDAG

22

6

L. 3

72

4

8

4

L. 2

ONSDAG

TY7.2

33

73

8

23

5

FREDAG

8

7

6

5

4

3

2

1

Bl

Ämne

Datum

PSY6.3 REL1.1A REL2.2F SV5.2E SVA3

KEK1.2 PSY7.2 SK1.2G SP6.2BC TY7.3

ML6.2AG PSY2.1C

IT3.5

PROV

HI7.4 HÄ1.TK MK2.1B MK4.2A MK5.2B

1

32

HI6.3 HÄ2.2E

HI2.1G HI3.2E IDR2.1F IDR4.2D SV2.1D

L. 1

TISDAG

FYK1.1AC FYL3.1AG FYL6.2DF

HI2.1G HI3.2E IDR2.1A IDR2.1B IDR2.1C SV2.1D

GEO2.2C

TY3

HI2.1B HI3.2C MK2.1C MK4.2E ML4.1G ML6.2EF SK1.2D SP3.1E SV2.1F SV5.2B

HIDR4 IT2.1C PSY2.1E SK2.2F SK5.1G SV5.2G TEA1.1C

HI2.1G HI3.2E IDR4.2D IDR4.2F SV2.1D

FIN4.1ACE

21

MÅNDAG

FR7.2

ENG6.2C FYL6.2AG

ENG6.2C FYL6.2AG

ENG6.2C FYL6.2AG

BIK2.1E FIF3.1CF

ENG3.1E FIF3.1DG FIN4.1DFG

ENG6.2BC

ENG6.2BC

ENG6.2BC

BI6

ENG6.2DE

ENG3.1D ENG6.2A ENG6.2A GEO1.1A

ENG6.2D

HI2.1C IDR2.1D IDR4.2G ML4.1F PSY2.1B REL1.1E REL3.2C SV5.2D

HI2.1C IDR2.1G IDR4.2B ML4.1F PSY2.1B REL1.1E REL3.2C SV5.2D

PERIOD 5: 8.4 - 1.6

8

GEO2.2F

FR7.1 FYL3.1F HI3.2D MK2.1D ML4.1ADE REL3.2E SV2.1B SV5.2A

2.2

FR3

HI2.1C IDR2.1G IDR4.2B ML4.1F PSY2.1B REL1.1E REL3.2C SV5.2D

FIN8.2FG

GEO2.2F

FIF6.2BCFG

2.1

FIA6

BIK5.2

1

5

P E R I O D

K U R S B R I C K A


ANTECKNINGAR ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

46


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

47


Läsåret 2012-2013 Läsåret är indelat i fem perioder. Varje period omfattar ca. 8 veckor. Period 1: Period 2: Period 3: Period 4: Period 5:

15.8 - 5.10 2012 8.10 - 28.11 2012 29.11 2012 - 5.2 2013 6.2 - 5.4 2013 8.4 - 1.6 2013

Lektionsschema Måndag-fredag t. 1 8.00-9.20

Timme 3 - lunch Matlag 1 10.55-11.25

Det finns 8 balkar Varje balk består av 3 pass

t. 2

9.35-10.55

t. 3

à 75 minuter per vecka.

t. 3

Se förklaring

Matlag 2 11.25-11.55

t. 4

13.00-14.20

t. 3

t. 5

14.40-16.00

Onsdag - MIKS* t. 5

11.25-12.45 11.05-11.25,

De studerande äter i 3 matlag.

11.55-12.50

Timme 3 börjar och slutar.

Matlag 3 11.40-12.10

därför på olika tider.

t. 3

11.05-11.40,

Din lärare informerar om

12.10-12.50

vilka tider som gäller.

14.30-15.15

* Infotimme, se anslag.

Balkschema Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lektion 1

1

21

32

4

5

Lektion 2

8

4

72

6

23

Lektion 3

4

6

1

5

8

Lektion 4

5

31

8

1

73

Lektion 5

6

71

MIKS*

22

33

Ålaands lyceum studieguide 2012-13  

Studierelaterad information för studerande vid Ålands lyceum läsåret 2012-13