Page 1

Tag over hovedet Hyttebyen klar til indflytning S책dan vil de unge gerne bo

SIDE 3

SIDE 6

D E R B L AL E BEBO J AB VE F O R A M M E R 05 NU 013 BER 2 O K TO


Indhold

Hyttebyen er klar til at give de hjemløse tag over hovedet SIDE 3 Hvad er vigtigt for dig? SIDE 9 Den lykkelige g.... SIDE 10 8 tips til hvordan du får et bedre indeklima SIDE 13 SIDE 3

Set fra mit vindue AF HANS HELGE ANDERSEN

Udsatte boligområder Den 1. oktober er en dato, som boligpolitikere ser frem til med forventning men også med frygt. ”Listen over udsatte boligområder” offentliggøres nemlig denne dag. På trods af den store indsats der udføres, må vi konstatere, at Finlandsparken igen i år er på ”Listen over udsatte boligområder”. Desværre. Ingen af vore læsere må være i tvivl om, at AAB tager den offentliggjorte liste meget alvorligt. AAB vil – sammen med Vejle Kommune – iværksætte realistiske tiltag, der skal få vort boligområde af listen igen. En SFI-rapport fra 2012 nævner mange muligheder for at påvirke beboersammensætningen i et alment boligområde. Disse samt andre muligheder skal drøftes og afprøves. Som nævnt i seneste udgave af AAB Nyt blev der udsendt en testliste i forbindelse med offentliggørelsen af Boligaftalen i juni. Derudover blev der i forbindelse med offentliggørelsen af den officielle liste også udsendt "Listen over særligt udsatte boligområder efter de fem nye kriterier". Det skal her oplyses, at der endnu ikke er fremsat lovforslag om de nye kriterier. Jeg forstår ikke formålet med tænkte lister. Det eneste formål jeg kan se, er stigmatisering af nogle almene boligområder på forhånd. Derfor har jeg en bøn til alle læsere og medier: Brug aldrig ordet ghetto om et boligområde. Det er dårlig stil at bruge et så negativt ladet ord som ghetto om folks hjem.

FRIVILLIG FREDAG Som bekendt har jeg indstillet alle AAB’s frivillige – lige fra medlemmer af afdelingsbestyrelsen til alle de beboere, der dagligt yder et frivilligt arbejde i cafeer, klubber og aktiviteter – til Frivilligprisen 2013. Desværre blev AAB’s frivillige ikke indstillet til prisen, hvilket har skuffet mig meget, men jeg prøver igen næste år. Med Frivilligprisen følger et beløb på 5.000 kr. Det er ikke beløbet, der gør, at jeg er skuffet. AAB’s frivillige lægger mange timer i det frivillige arbejde, og det ærgrer mig, at det ikke påskønnes. Alle AAB’s frivillige skal vide, at hovedbestyrelsen sætter stor pris på det engagement, der vises rundt om i vores afdelinger. Vi er ikke i tvivl om, at I – de frivillige, der er engagerede i opgaver i de enkelte afdelinger – betyder meget for trivslen i afdelingerne. VEJLE-PRISEN 2012 Kvartershuset i Løget var sammen med vore kollegers almene boligbyggeri nomineret til Vejle-Prisen 2012. Afdelingerne i Løget var stolte over nomineringen, og stoltheden blev ikke mindre af, at det lykkedes at vinde Vejle-Prisen 2012. Det synlige bevis i form af et diplom blev ophængt i Kvartershuset dagen efter modtagelsen.

Udgiver AAB VEJLE, Mindegade 17A, 7100 Vejle. Bladet udkommer 6 gange årligt. Oplag 4.730 stk. Redaktion Knud Aage Thiemer, afd. 29, Lotte Vestergaard, afd. 52, Lena Kristiansen, afd. 47, Claus Uldall, Udlejningen, Hanne Bredahl, Administrationen. Indleveringfrist til næste AAB NYT 29.10.2013. Grafisk design OPENING. Tryk Digitalhuset, Vejle. Syns­punkter, der fremsættes i eksterne indlæg, er ikke nødvendigvis dækkende for AABs holdning. Forsidefoto Hanne Bredahl og Michael Vibe


Aktuelt SIDE 4 Hvorfor vælge en almen ungdomsbolig? SIDE 6 En dag i mit liv SIDE 11 Mobile byhaver i vejle SIDE 12 Find 5 svar SIDE 14 Generel information SIDE 15 Stafetten SIDE 16 FOTO MICHAEL VIBE

SIDE 6

SIDE 10

FOTO HANNE BREDAHL

FOTO HANNE BREDAHL

HYTTEBYEN

er klar til at give de hjemløse tag over hovedet Efter en lang og sej kamp står Vejles nye hytteby nu langt om længe klar til at tage imod de første beboere. TEKST HANNE BREDAHL, REDAKTIONSSEKRETÆR, AAB VEJLE Der har været masser af forhindringer for den nye hytteby i Vejle. Blandt andet et skift af adresse, yderligere krav til byggeriet, en kontrakt der blev opsagt samt økonomiske udfordringer. Men efter en lang og sej kamp står hyttebyen endelig klar til at tage imod de første beboere. Inspirationen til hyttebyen kommer bl.a. fra en lignende hytteby i Aalborg, hvor husene dog kun er på 18 kvm, mens dem i Vejle er på 40 kvm plus et fælleshus. Projektet er et samarbejde mellem AAB Vejle, der fungerer som bygherre og udlejer,

og Vejle Kommune og Kirkens Korshær, som tager sig af den kommende drift. Visiteringen sker i samarbejde mellem kommunen og Kirkens Korshær. Som støtte for beboerne er der ansat en social vicevært til at hjælpe i dagligdagen. HYTTEBYER GØR GAVN Nogle mennesker er hjemløse, fordi de har svært ved at finde sig til rette i almindelige boliger, fx på grund af sygdom eller misbrug. De nye boliger skal være med til at sikre hjemløse tag over hovedet. Evalueringer fra andre hyttebyer viser, at de gør gavn blandt de hjemløse, der har vanskeligt ved at bo i en almindelig lejlighed. De udsatte borgere får permanent tag over hovedet, og får et sted, hvor de kan være på egne præmisser, og samtidig kan indgå i et socialt fællesskab. Alternativet ville for mange være et liv på gaden. Målgruppen for hyttebyerne er primært 35-45-årige.

SELVSTÆNDIG BOLIGAFDELING – AFDELING 53 Der er tale om en selvstændig almen boligafdeling, som får betegnelsen afdeling 53. Det betyder, at lejerne flytter ind på samme vilkår som de øvrige lejere i AAB Vejle. Lejerne i afdeling 53 skal selv betale den månedlige husleje på 3.444 kr. plus forbrug, som er fastlagt for hyttebyen. Dertil kommer et indskud svarende til fire måneders husleje. Der er kun afsat ganske få midler til den daglige drift, og det vil derfor være lejerne selv i samspil med den sociale vicevært, der skal holde området i orden med græsslåning og snerydning. Der er også udarbejdet en husorden for hyttebyen, som er lidt mere rummelig end den, der sædvanligvis er gældende for AAB’s afdelinger. Men overholdes husordenen ikke, og de øvrige beboere generes, vil det kunne føre til en udsættelse af lejeren.

re i afdeling AAB byder de nye leje

53 velkommen.

AAB NYT SIDE 3


Aktuelt 70 års fødselsdag i afdeling 13 I 1943 var Danmark under besættelse, og byggeriet af boliger var underdrejet pga. materialemangel og restriktioner. På trods af det kastede AAB Vejle sig ud i bl.a. byggeriet af afdelingen 13, hvor der blev bygget eftertragtede rækkehuse. I år kunne afdeling 13 derfor fejre 70 års-fødselsdag. John Eskildsen, som er formand for afdelingen, fortæller, at fødselsdagen blev fejret med en fin middag i Torvehallerne, hvor mere end halvdelen af beboerne i afdelingen deltog. Det er stadig en efterspurgt afdeling, og ventetiden til et rækkehus er meget lang. Har man først fået foden indenfor, gives der ikke frivilligt slip igen. I næste nummer af AAB Nyt kan læserne få et kig ind i den hyggelige og efterspurgte afdeling.

Kvartershuset i Løget hædret med Vejle-Prisen 2012 for god arkitektur Siden 1972 har Vejle Kommune tildelt Vejle-Prisen til nybyggeri, ombygninger/renoveringer eller grønne arealer, som kan give inspiration til andre bygherrer, rådgivere og borgere. Temaet for Vejle Prisen 2012 er ”Rum for vækst”, og AAB Vejle vandt altså prisen med det nye flotte Kvartershus i Løget. Du kan læse mere om prisen på vejle.dk

AAB VEJLE INVITERER TIL VÆLGERMØDE Den 19. november 2013 er der kommunalvalg i Danmark. Her vælges medlemmerne af landets byråd, kommunalbestyrelser og regionsråd. I den anledning inviterer AAB Vejle til vælgermøde tirsdag den 12. november kl. 19.00 i Multihuset på Sofievej. Alle lokalpartier er inviteret. Og det er du også. Så skynd dig at sætte kryds i kalenderen, mød op og vær med til at gøre valgkampen konkret for dig og dine ønsker til dit lokalsamfund de næste fire år. AAB Vejle udgiver også et valgnummer, hvor politikerne får lov til at komme til orde.

Vind en

JULEAND

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 44 inviterer til julebanko.

DER ER UDVALGT TRE EMNER: Det foregår søndag den 1. december kl. 13.30

• Færre i job skal forsørge flere. Hvad vil Vejle Kommune gøre for at få vendt denne udvikling? • Listen over udsatte boligområder vokser. Hvad vil Vejle Kommune gøre for at få vendt bøtten? • I henhold til Affaldsregulativet skal alle boliger betale det samme grundgebyr. Hvad mener politikerne om det? Valgnummeret af AAB Nyt bliver omdelt til alle AAB's beboere. AAB NYT NUMMER 05 OKTOBER 2013

i festsalen, sal 2, Valdemarsgade 16. Der er mange fine præmier bl.a. en juleand + en flaske vin for en fuld plade og en flaske vin for en fuld række. Der er også sidegevinster. Pris pr. spilleplade er 10 kr. I pausen serveres der gløgg og æbleskiver. Sæt kryds i kalenderen, og mød op til julehygge i afdeling 44.

Alle er velkomne!


Nu med hurtig og nem adgang til motorvejen Når den nye til- og frakørsel ved Grønlandsvej åbner medio november, forbedres adgangen til og fra motorvej E45 væsentligt. Det samme bliver tilfældet med AAB's afdeling 41 og 42, hvilket vil gøre boligområdet til et attraktivt og centralt sted at bo. Hos AAB Vejle hilser man derfor den nye til- og frakørsel velkommen.

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL Når en stor afdeling som Løget skal renoveres, kan der dukke mange spørgsmål op hos beboerne. Skal jeg genhuses? Vil min husleje stige? Hvor lang tid vil renoveringen tage? AAB Vejle har ansat to medarbejdere: Martin Weits og Helle Kirk. Deres job er dels at være tovholdere på den store opgave, som renoveringen er, dels at svare på alle de spørgsmål, beboerne i Løget måtte have. Der vil løbende blive sendt nyhedsbreve ud, og der er etableret en hjemmeside, hvor alt hvad der har med renoveringen at gøre, bliver lagt på. Hjemmesideadressen er: loeget.dk

Ifølge Vejdirektoratet er Østjyske Motorvej omkring Vejlefjordbroen den travleste vejstrækning i Jylland og lidt af en flaskehals. Fra 1997 til 2007 er antallet af biler, der dagligt krydser broen, steget fra 42.700 til 63.800 – en stigning på knap 50 procent på ti år.

Sådan får du en bedre økonomi BolivVejle har indgået et samarbejde med BRFkredit, om at yde økonomisk rådgivning til beboere i Løget og på Nørremarken uanset om de bor hos AAB, Lejerbo eller Østerbo. Her kan man få hjælp til de økonomiske spørgsmål, man går rundt med i hverdagen. Tilbuddet er gratis og anonymt. Der er rådgivning 14. november 2013 og 12. december 2013.

Der vil blive taget godt hånd om hver enkelt beboer uanset hvilken type bolig, man har i Løget, og der vil blive sendt informationer ud i god tid, så man uden stress og bekymringer vil kunne følge med i, hvad der sker og skal ske i Løget.

Rådgivningen foregår i henholdsvis Kvartershuset i Løget, Løget Høj 2A, kl. 10.30-13.30 og på Nørremarksskolen, Moldevej 5, kl. 15.30-17.30. Tidsbestilling kan ske ved henvendelse til Lis Aagaard fra Beboerrådgivningen i AAB på tlf.: 75 82 53 12 eller lis@finlandsparken.dk

TV2 og DR markerer undertekster på en ny måde Hvis man gerne vil have undertekster på tv-skærmen på de danske programmer, skal man holde øje med tegnet [=] fremover. Symbolet kan ses som et billede på to linjers-tekstning på tvskærmen.TV2 og DR er blevet enige om at lancere det nye tegn på skærmen og i programoversigter for at markere, at der findes undertekster til et program, hvilket der gør til rigtig mange udsendelser. Første gang, [=}-tegnet kunne ses på tv, var torsdag den 12. september. Du kan læse mere om tekstning på DR og TV2 på henholdsvis dr.dk/fådethelemed og på omtv2.tv2.dk.

LØGET BY DAY blev igen en velbesøgt succes Løget By Day, der blev afviklet den 8. september 2013, var igen i år en stor succes, fortæller udlejningsmedarbejder Per Laursen, der var med på dagen. Hvis man lejede en bolig på dagen, kunne man få en måneds gratis husleje. Der var også mulighed for at stille spørgsmål om den kommende renovering i Løget. Det gav travlhed, da mange beboere valgte at kigge forbi for at høre, hvad renoveringen kommer til at betyde for lige præcis deres bolig. Også de besøgende havde en god dag. Der var BMX-show og workshop, markedsplads, rodeotyr og meget mere. AAB NYT SIDE 5


"Jeg ville umuligt kunne have fundet en lige så lækker lejlighed i Århus til samme pris og med samme centrale beliggenhed. Banegården ligger lige overfor ungdomsboligerne, og jeg kan bruge tiden i toget på lektier." -Sine Grønne Karlsen

AAB NYT NUMMER 05 OKTOBER 2013


Hvorfor vælge en almen ungdomsbolig? Henrik Heibøll Jensen, Sine Grønne Karlsen og Kristina Bonjet fortæller her, hvorfor de har valgt at bo i en ungdomsbolig hos AAB Vejle. TEKST OG FOTO HANNE BREDAHL, REDAKTIONSSEKRETÆR, AAB VEJLE Henrik er 21 år og læser til datamatiker på Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle. Han kommer fra Horsens, og ønsket var egentlig at læse i Århus, men da kæresten bor og arbejder i Vejle, var det mest praktisk at flytte til Vejle. Efterfølgende fandt Henrik så også ud af, at datamatikeruddannelsen i Vejle er meget rost og efterspurgt, og derfor var valget ikke 6så svært. Lækre lejligheder og super location Henrik googlede ungdomsboliger på livet løs. Blandt de unge går snakken nemlig om, at man skal passe på med private udlejere. - Man ved aldrig helt, hvad man kan blive udsat for, og som ung studerende har man ikke råd til at blive snydt af en privat udlejer og komme til at stå med en kæmperegning for noget, man ikke har indflydelse på, fortæller Henrik. Han forklarer, at valget af en almen ungdomsbolig derfor er et sikkert og trygt valg. Her bliver man ikke snydt. Og derudover er det trygt, at der er dørtelefoner, og låsechips, så der er kontrol med , hvem der kommer og går. Det var også vigtig for Henrik at få en lækker og smart lejlighed med en central beliggenhed – tæt på studie, shopping og gå-ibyen-stederne. Derfor faldt valget på en af AAB’s ungdomsboliger i Danmarksgade. Fedt at være medbestemmende Mødet med beboerdemokratiet har været en positiv oplevelse. Henrik synes det er en god måde at blive introduceret til, hvad det er for en størrelse. At opdage, at man faktisk selv kan få indflydelse på mange ting. Man kan påvirke ”retningen”, lave arrangementer etc. Afdelingsbestyrelsen, hvor Henrik er med, har fx lige besluttet, at fælleslokalet i afdelingen skal shines op. AAB’s aktivitetsfond

har bevilget 6000 kr. til formålet, så der er råd til ny belysning, nyt musikanlæg og masser af maling. - Det er fedt at være medbestemmende, siger Henrik. Selvom de bor lige godt 77 unge i afdelingen, er larm og ballade ikke det store problem ifølge Henrik. De har en husorden at rette sig efter, og på hverdage skal der være ro efter kl. 22. - Selvfølgelig festes der igennem i weekenderne. Det er jo helt normalt, og noget man må regne med, når man bor et sted, hvor mange unge er samlet, fortæller Henrik. Læser lektier i toget Sine er også rigtig glad for sin almene ungdomsbolig i Danmarksgade. Sine har boet hos AAB siden februar og kommer oprindeligt fra Lemvig. Sine er 23 år. Hun læser til maskiningeniør i Århus, og uddannelsen har et rigtig godt ry. Det kan synes lidt paradoksalt, at hun læser i Århus, men bor i Vejle. Men valget faldt på Vejle, fordi Sine synes byen minder om Lemvig. Herudover havde hun hørt om ungdomsboligerne i Danmarksgade fra nogle venner. - Jeg ville umuligt kunne have fundet en lige så lækker lejlighed i Århus til samme pris og med samme centrale beliggenhed. Banegården ligger lige overfor ungdomsboligerne, og jeg kan bruge tiden i toget på lektier, fortæller Sine. Hun forklarer, at hvis hun havde en lejlighed i Århus, ville hun alligevel skulle bruge den samme tid på transport, da det er umuligt at få en ungdomsbolig i Århus med central beliggenhed. Sine har en veninde i Århus, der betaler næsten 4.000 kr. for en studiebolig på 15 kvm. Hurtig sagsbehandling og nemt at få en studiebolig Sine kendte ikke til almene boliger, inden hun flyttede til Vejle. Men vidste dog, at AAB er synonym med almene boliger. Hun er overrasket over, hvor nemt det er at få en almen studiebolig. Og utroligt, at man bare kan komme og låne en nøgle for at se boligerne. Valget faldt på AAB Vejle, fordi medarbejderne var lynhurtige i sagsbehandlingen. Sine har deltaget i beboermøderne. Hun synes, at det er en god måde at lære sine naboer at kende på. - Man lærer at tage hensyn til andre. Det er ligesom en slags opdragelse i at bo sammen med andre, siger Sine. AAB NYT SIDE 7


For mange af beboerne i Danmarksgade er det deres første egen bolig. Første gang man får lov til at være privat – med kæresten – uden at mor sidder og ”lurer”. Og lige så stille lærer man at holde sit eget hjem. - På et eller andet tidspunkt bliver man jo selv træt af, at det roder, og der ligger gammelt vasketøj, siger Sine. Sine synes, at fordelene ved at bo i en almen studiebolig er mange: Dejligt stort vaskerum, så tøjvasken hurtig er klaret. Der er kort afstand til studiet. Huslejen er rimelig. Beliggenheden er central, og der er en vicevært, der sørger for at stedet ser pænt ud. Og så er der også gratis internet og en meget billig tv-pakke. - Det fås ikke bedre andre steder, og det er en ekstra bonus. Når man er på SU, tæller hver en krone, siger Sine. Fedt fællesskab, Facebook og frihed Kristina, 22 år har boet i sin ungdomsbolig i Danmarksgade i fire år. Hun læser international virksomhedskommunikation med tysk som fremmedsprog i Odense. Hun befinder sig ligesom Henrik og Sine godt i miljøet, og synes det er nogle superfede, smarte lejligheder med masser af spændende indretningsmuligheder. Det bedste er dog helt klart fællesskabet. - Det er så fedt, at man er der for hinanden og hjælper hinanden. Alle har nogle kompetencer, som de bidrager med til fællesskabet. Det kan være hjælp til en stoppet vask, økonomi, it eller bare en pladefuld hjemmebagte boller, siger Kristina. Afdelingen har også sin egen Facebook-side, så man hurtigt kan komme i kontakt med hinanden – uanset om det drejer sig om at låne nogle æg, invitere til hygge eller stable en improviseret fællesspisning på benene. Kristinas forældre sætter også pris på de almene ungdomsboliger i Danmarksgade. Miljøet er godt og trygt. Beliggenheden er perfekt lige over for Vejle Banegård, så de ved, at deres datter ikke skal gå gennem en mørk by, men bare lige skal over gaden, når hun kommer hjem fra weekendbesøg. Det giver en frihed og tryghed hos Kristina og hendes forældre. ”Superfedt at I gør det her” Interviewene med Henrik, Sine og Kristina blev foretaget i forbindelse med AAB’s årlige ungdomsboligkampagne i Danmarksgade. Godt 100 unge mødte op til åbent hus-arrangementet, og alt blev lejet ud i løbet af en time. Der var musik ved DJ Renter, cool cocktails ved Club Foam, konkurrence og lykkehjul med masser af forkælelse og lækre præmier til de begejstrede unge mennesker, hvor den spontane reaktion lød: ”Det er superfedt, at I gør det her”. AAB Vejle vil gerne takke alle de unge, som kiggede forbi samt alle sponsorer, som bidrog til at forkæle de unge og give dem en god dag.

AAB NYT NUMMER 05 OKTOBER 2013

"Det er så fedt, at man er der for hinanden og hjælper hinanden." -Kristina Bonjet


HVAD ER VIGTIGT FOR DIG? Hvad er vigtigt for dig som beboer hos AAB Vejle? Er din bolig mere end bare tag over hovedet? Det kunne vi rigtig godt tænke os at vide her i AAB. Det er vigtigt for os, at vores beboere er glade og trives i deres hjem hos os. Vi inviterer derfor dig til at fortælle om, hvad der er vigtigt for dig, for at du trives i dit hjem. For nogle er tag over hovedet nok, for andre er det en billig husleje, godt naboskab, fred og ro eller spændende aktiviteter i afdelingen/området. Der kan være mange faktorer, der spiller ind. Din mening er vigtig for os, fordi vi gerne vil lære dig bedre at kende, så vi ifællesskab kan gøre AAB Vejle til et endnu bedre sted at bo, hvor forskellige forudsætninger for fællesskabet er accepteret og en styrke. NORDJYLLAND, NAIROBI ELLER NØRREBRO Godt en million danskere bor alment, og Danmarks almene boliger huser alle slags mennesker. Her skal der være plads til alle. Er du enig i det? Ofte er vi tilbøjelige til at bedømme andre kulturer ud fra, hvordan vores egen kultur ser ud, hvordan man ”skal” opføre sig og hvilke normer, traditioner og skikke, der er de ”rigtige”. Men uanset om man kommer fra Nordjylland, Nairobi eller Nørrebro, vil man nok have forskellige opfattelser af, hvad der er ”rigtigt” eller ”forkert”. Nogle synes, at det er dejligt og berigende, når der bor mange forskellige kulturer og etniciteter sammen. Man taler om social kapital. Tror du på, at man bliver mere tolerant og rigere af at møde andre kulturer, om det er en nordjyde, nairobianer eller nørrebrogenser? Tror du, at man måske vil blive mindre fordomsfuld, hvis man kender sine naboer bedre? Har vi selv ansvar for den gode tone i vores AAB-bofællesskab? Og for at lære hinanden bedre at kende?

FORTÆL OM DIG SELV OG DINE VÆRDIER Vi har udarbejdet et spørgeskema, som bliver omdelt sammen med dette nummer af AAB Nyt. I spørgeskemaet beder vi dig svare på nogle faktuelle spørgsmål som fx køn og alder. Men vi vil også rigtig gerne høre noget om, hvem du er, og hvad du mener om forskellige forhold i boligforeningen. Samt hvad der er vigtigt for dig for at have det godt, der hvor du bor. Så du skal bare fortælle løs. Vi vil i de efterfølgende numre af AAB Nyt bringe "klip" fra undersøgelsen. Vi vil også ad flere gange trække lod om gavekort på 500 kr. blandt de forhåbentlig rigtig mange besvarelser, som vi modtager fra jer beboere. Vi skal have navn, adresse og telefonnummer, men hvis du ikke ønsker dit navn offentliggjort, skal du bare skrive, at du gerne vil være anonym. Vi håber, du vil være med til at svare på vores mange spørgsmål. Der findes ikke rigtige eller forkerte svar, men personligt nedgørende, racistiske, injurierende eller hadefulde besvarelser vil ikke blive bragt. Skynd dig i blækhuset, og fortæl hvad der er vigtigt for dig.

AAB NYT SIDE 9


Den lykkelige

G..... TEKST TORSTEN FRØSTRUP, FRØSTRUPS VIDEOLAB

Jeg har skabt mig et indtægtsgrundlag baseret på min passion for visuel formidling og historiefortælling med video som medie. Det startede tilbage i teenageårene, da min bedstefar købte et videokamera. Vi satte det til tv’et og så os selv på skærmen, og så var jeg solgt. Jeg tog turen hele vejen rundt om underholdningsbranchen med bl.a. 10 års ansættelse hos Vejle Musikteater som lys- og lydtekniker. Derefter knap tre år med spændende og udviklende opgaver hos et lokalt reklamebureau. Jeg var nu klar til at blive selvstændig erhvervsdrivende. TAG PULSEN PÅ LØGET OG FINLANDSPARKEN Skæbnen leder mig i første del af 2013 til, hvad denne artikel drejer sig om. Nemlig “Ghettoen i Vejle” – en film bestilt af Vejle Kommune. Opgaven lød: Tag pulsen på, hvad beboerne i Løget og Finlandsparken synes om, at boligområderne er kommet på regeringens liste over udsatte boligområder i Danmark. Minister for by, bolig og landdistrikter var indbudt til en konference om emnet, og lokalpolitikere ville slå et slag for at ændre listens præmisser. De havde behov for input fra beboerne og ville bl.a. forsøge sig med en film. ”God ide”, meldte Jonas Normann (sidewalktalk.dk) og jeg tilbage. Vi gør det. En af de første tanker, jeg gjorde mig, var: “Fedt! Så får vi adgang til et muslimsk hjem.” VELFUNGERENDE SAMMENHOLD Jeg er født og opvokset i Hirtshals, og det kan godt mærkes i "mødet med de frem-

AAB NYT NUMMER 05 OKTOBER 2013

mede". Derhjemme var der ikke den store åbenhed overfor indvandrere. Frygten for det anderledes er en ur-egenskab, som bor i os alle. Der stilles krav, om at vi tilpasser os en ny situation. Eller er det måske i tilfældet med integration mere den anden vej rundt? Det mener jeg ikke – i hvert fald ikke, når vi er gæster i deres hjem. Det er spændende, hvordan de forskellige nationaliteter i Finlandsparken har skabt et velfungerende indbyrdes sammenhold. Det lykkedes desværre ikke i samme grad at indgå fællesskaber med etniske danskere. Men hvorfor egentligt ikke det? BESØG DEN LYKKELIGE G..... Lars Brødsgaard, der bor i udkanten af området ved Finlandsparken, forklarer under interviewet til filmen, at han vil påstå, at etniske danskere er mere angste for mødet med “de andre” end omvendt. Det tror jeg, at han har ret i. Det er paradoksalt, at mange vælger at gå udenom området, når al sund fornuft nemt kan regne ud, at vi er tvunget til at åbne vores arme og forene os med hinanden. I hvert fald hvis vi ønsker, at tilstanden af velfærdssamfundet skal opretholdes i længden. Flere folk burde tage turen til ”Den lykkelige g.....” (som afdelingsformanden i Finlandsparken ynder at kalde området) – og mærke efter, om ikke der skulle være noget positivt at formidle videre. Mennesker er jo mennesker. Link til filmen – vimeo.com/63803001


En dag i

mit liv TEKST PREBEN JENSEN, FORMAND FOR AFDELING 44, AAB VEJLE Jeg er ikke som de andre. Sammenlign mig ikke med ”Morten og Peter” fra TV2. Det gode humør er stadig i behold. Eller er det? Har jeg været sur i dag? Skældt konen ud? Eller været glad? Det husker jeg ikke. Dagen starter med at komme ud af sengen. Hvorfor, når der nu alligevel ikke sker noget i dag? Jeg skal huske at komme i bad. Hvad skal der så ske? Jo, jeg skal have tøj på. Men først skal jeg barberes og have børstet tænder. Og så er jeg klar til en ny dag. Hvordan får jeg mad? Hvordan får jeg morgenmad? Jeg kan jo ikke selv lave noget. Det er svært. Så er det heldigt, at nogen kommer og laver det til mig. Men hvornår kommer de lige? Der står stolen, så jeg sætter mig og venter. Endelig kommer der en, og lidt efter er morgenmaden klar med to stykker brød og kaffe med fløde – samt de bolsjer, der skal indtages i form af piller. Efter fortæringen af morgenmaden sætter jeg mig i stolen igen og overvejer at læse en bog. Hvilken en skal det nu være? Det kan jeg ikke finde ud af, så jeg lægger mig på sengen. Hov! Søvnen overmandede mig, og jeg vågner ved, at der står en og klapper mig på skulderen. Jeg bliver helt forvirret, for hvad laver den person i mit hjem? Forklaringen er min middagsmad. Der går en time med at få spist. Jeg går lidt rundt og spekulerer over, hvad der nu skal ske. Overvejelserne munder ud i, at jeg besøger sengen igen, for en ”morfar” er rigtig godt sådan lige over middag. Endnu en lur Hen på eftermiddagen får jeg besøg af familien – endelig et lyspunkt til at bryde det monotone. Vi snakker om mit helbred, som ikke er godt; Der er lidt bøvl med maven, men det skyldes nok

indtagelsen af de mange piller. Så er det ved at være kaffetid. Min gæst laver kaffen, og vi taler videre et stykke tid. Hun tager også opvasken, inden hun er nødt til at tage af sted igen. Det er dejligt.

"Jeg bliver overmandet af den pokkers søvn igen, så det bliver til en lur i stolen." Stolen står der stadig og er tom. Med avisen under armen overmander jeg stolen, så den må bære mig, mens avisen bliver læst. Jeg bliver over- mandet af den pokkers søvn igen, så det bliver til en lur i stolen. Men kun en lille lur, for der kommer snart en, som skal sørge for aftensmad til mig. Hun klarer også opvasken. Så er det tv-tid. Tv Avisen skal jeg have med. Og så er der ellers fyldt med programmer hele aften, ikke noget jeg har lyst til at se. Sengen står tom. Det skal den ikke, så jeg benytter mig af den for at være udhvilet til næste dag. Godnat og sov godt...

FAKTA Demens er betegnelsen for en række symptomer på svigtende hjernefunktion. Alle kan rammes af demens. Hukommelsen bliver dårlig, evnen til at fungere i hverdagen nedsættes, og man bliver nemt konfus. Måske begynder man at opføre sig anderledes, end man plejer. Man er måske mere irritabel, har pludselig lettere til tårer eller måske svært ved at styre sin vrede.

AAB NYT SIDE 11


MOBILE BYHAVER I VEJLE SÆLGES

Byhaveforeningen Dyrk Vejle tilbyder vejlenserne en ny form for fællesskab med mulighed for at dyrke grønt til eget forbrug. Nemlig mobile byhaver. TEKST HANNE BREDAHL, REDAKTIONSSEKRETÆR, AAB VEJLE HVAD ER EN BYHAVE?

LYKKEBAKTERIER I HØJBEDE

En mobil byhave består af mobile højbede, og er især et tilbud til de mennesker, som bor i lejlighed, og som ikke har tid eller råd til egen have. Der er plads til alle uanset baggrund. En byhave kan lejes for 100 kr. pr. sæson for én, og 50 kr. for den/de næste. Pengene dækker de udgifter der er forbundet med at drive foreningen.

Med de mobile byhaver ønsker foreningen at skabe et sted, hvor mennesker kan slappe af og mødes. Og som en ekstra bonus får man lykkebakterier med i købet. Forskning viser nemlig, at der i jorden findes nogle specielle bakterier, som får hjernen til at udskille serotonin (det hormon, som sætter humøret i vejret). Så er der noget at betænke sig på?

Fra sæsonstart i 2014 vil Vejles borgere kunne leje en eller flere byhaver. Man må også gerne bare kigge og nyde omgivelserne og samværet.

Vil du vide mere om de mobile byhaver og aktiviterne i foreningen, kan du gå ind på www.dyrkvejle.dk, hvor du også kan blive "tilmeldt".

AAB AABNYT NYTNUMMER NUMMER05 05OKTOBER OKTOBER2013 2013


tips Til hvordan du får ET BEDRE INDEKLIMA TEKST OG FOTO TEKNISK AFDELING, AAB VEJLE

Problemer med fugt i boligen opstår som regel af en kombination af beboerens adfærd og de byggetekniske forhold. Her er 8 tips til hvordan du selv kan skabe et godt indeklima, også selvom din lejlighed er af ældre dato. uft ud med gennemtræk på L begge sider af din lejlighed 5-10 minutter tre gange dagligt. Tør luft er billigere at opvarme end fugtig luft. H  old alle rum opvarmet til samme temperatur. Mellem 18-20 grader. Vinduer skal helst holdes lukket i løbet af dagen.

 ør ikke tøj indendørs. Brug T tørreloft, tørrekælder eller evt. tørretumbler i dit fællesvaskeri.

Du kan finder flere tips og informationer om fugt i boligen på skimmel. dk og sbi.dk/indeklima.

 jern fugt fra badeværelset F efter at du har været i bad. Aftør vægge og gulve med en gummiskraber, så vandet kommer væk. Tør ikke håndklæder på radiatoren.  ør grundigt rent med jævne G mellemrum. Støv og snavs er grobund for mikroorganismer.  uft ud i køkkenet når du laver L mad. Eller brug din emhætte, hvis der er en sådan i din lejlighed.  old møblerne ca. 10 cm fra H ydervæggene. Møblerne vil give termisk isolation, men forhindrer ikke, at kondens sætter sig på den kolde væg.  Hvis der er dug på dine vinduer om morgenen fx i soveværelset, er det tegn på, at der er for meget fugt i din bolig. Derfor skal du tørre duggen af dine vinduer og lufte ud.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om forholdene i din lejlighed, er du altid velkommen til at kontakte din inspektør.

AAB NYT SIDE 13


Find 5 svar Klip siden ud og send den til AAB, Mindegade 17A, 7100 Vejle. Mrk. Find fem svar. Indsendes senest d. 20.11.2013.

1. H  vor bor Henrik, Sine og Kristina? Tysklandsgade? Danmarksgade?

2. E  r det vigtigt for AAB, at deres beboere trives og har det godt? Ja Nej

3. F år man et bedre indeklima af at lufte ud? a J Nej

Vinderne af sidste AABNYTs Find 5 SVAR

den 24. december den 12. november

5. F indes der lykkebakterier i jord?  Ja Nej

1. præmie - 2 billetter til "Fuck, jeg er i 40'erne" med Mette Lisby 2. præmie – gavekort på 250 kr. 3. præmie – gavekort på 150 kr.

1. Niels Andersen, afd. 29 2. Lene Sørensen, afd. 8 3. Knud Hessellund, afd. 42

Navn

Redaktionsudvalget ønsker tillykke. Vinderne har fået direkte besked.

Adresse

AAB NYT NUMMER 05 OKTOBER 2013

AAB 4. Hvornår holder vælgermøde


Generel information Her finder du navne og kontaktoplysninger på medlemmer af ledelsen, inspektører,

INSPEKTØRER Afd. 11-17-24-37-46 Glenn Nutkins tlf. 76 43 72 21 gn@aabvejle.dk

Afd. 12-13-15-38-51 Jens Kongerslev tlf. 76 43 72 22 jk@aabvejle.dk

beboerrådgivning og administrationen i AAB.

AABs ADMINISTRATION Foreningens kontor: Mindegade 17A tlf. 75 82 77 00, fax 75 72 46 45 aabvejle.dk, post@aabvejle.dk

TELEFONTIDER Man.-ons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-12.00   ÅBNINGSTIDER Man.-ons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 11.00-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 11.00-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-12.00

   Afd. 29-35-44-45-50 Henrik Andersen tlf. 76 43 72 24 ha@aabvejle.dk

INSPEKTØRERNES TELEFONTIDER Man.-ons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-09.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 14.30-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-09.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 14.30-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-09.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 11.00-12.00

   AABs LEDELSE Hovedbestyrelsen: Formand Hans Helge Andersen tlf. 75 83 43 37 hha@aabvejle.dk

Næstformand Lotte Vestergaard tlf. 75 83 86 17 lve@aabvejle.dk

Afd. 41-42-52 John Spælling Kristensen tlf. 76 43 72 25 jsk@aabvejle.dk

Afd. 1-8-26-47-48-49-53 Michael Vibe tlf. 76 43 72 20 mv@aabvejle.dk

BEBOERRÅDGIVNINGEN Socialrådgiver Lis Aagaard laa@aabvejle.dk Hans Ole Olesen tlf. 75 83 43 26 hoo@aabvejle.dk

 an. kl. 10.00-12.00, M Løget Høj 14B, tlf. 75 72 71 78  irs. kl. 16.00-18.00, T fast telefontid på tlf. 75 82 53 12  ns. kl. 10.00-12.00, O Svendsgade 13B, tlf. 75 72 71 78

Leif Rasmussen tlf. 75 72 31 15 lr@aabvejle.dk

 re. kl. 10.00-12.00, Beboerhuset, F Finlandsvej 103A, tlf. 75 82 53 12

Knud Aage Thiemer tlf. 24 84 12 80 kaat@aabvejle.dk

ADMINISTRATIONEN Ledergruppen i AAB, Udlejningschef Tommy Mølgaard tlf. 76 43 72 09 tm@aabvejle.dk

Susi Flindt tlf. 31 55 54 86 sfl@aabvejle.dk

Økonomichef Kim Lassen tlf. 76 43 72 19 kl@aabvejle.dk

Ove Hansen tlf. 20715651 oha@aabvejle.dk

Teknisk chef Steen Rosvang Andersen tlf. 76 43 72 23 sra@aabvejle.dk

INSPEKTØRERNES TRÆFFETIDER Man.-ons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 14.30-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 14.30-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 11.00-12.00

  

VARMEMESTRENES TELEFON-/TRÆFFETIDER Man.-tirs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 06.45-07.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 15.15-15.45 Ons.-tors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 06.45-07.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 14.15-14.45 Fre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 06.45-07.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 11.15-11.45

MØLLEVANGEN Ellevang 1B, tlf. 75 82 17 68 moellevangen@aabvejle.dk VESTBYEN Mindegade 14 st., tlf. 75 83 58 79 vestbyen@aabvejle.dk SANDEGRAVEN Sofievej 4, tlf. 75 82 77 02 sandegraven@aabvejle.dk FINLANDSPARKEN Vaskeribygningen, Finlandsvej 29, tlf. 75 82 65 94 finlandsparken@aabvejle.dk   LØGET BY Løget Høj 12A, tlf. 75 83 12 63 loegetby@aabvejle.dk FALCKS VAGTTELEFON tlf. 70 12 13 07, skal/kan kun benyttes ved uopsættelige opgaver/arbejder. YOUSEE SUPPORT, FEJLMELDING OG SPØRGSMÅL tlf. 70 70 40 40, yousee.dk DANSK KABEL TV tlf. 69 12 13 14, danskkabeltv.dk

AAB NYT SIDE 15


Jeg bor selv i et alment boligbyggeri, og jeg elsker det. Den frihed det giver mig, og det fællesskab vi har, er alle fordommene værd.

Stafetten

Af Susanne Vestergaard, formand i afdeling 17

Smil, og verden smiler igen Jeg tænker tit på, hvad ordet ”fordom” i grunden betyder og indebærer? Hvordan opstår en fordom, og hvordan kan den i sidste ende ramme et individ eller sågar en hel befolkning? Fordomme er et vidt begreb. Er det en fordom at bo i en lejlighed i stedet for et hus? Er det en fordom at tale et andet sprog i stedet for dansk? Der er mange fordomme at tage hensyn til. Nogle er nemme at forholde sig til, andre er svære at forstå. Alle mennesker har en slags fordomme om hinanden, deres kultur og deres måde at leve på. En fordom kan bygge på en dårlig oplevelse eller en handling. Man kan være uvidende om en person eller en situation, og via det skabe en fordom, der kan såre andre mennesker. Jeg har personligt svært ved at forstå, hvordan man som menneske kan skabe en fordom over for en anden person, som man ikke kender til. Hvordan man uden viden kan se ned på en person eller en situation? Hvordan man som menneske kan skabe en ubalanceret handling ved at komme med en holdning, som bygger på ens egne oplevelser og meninger?

Vi har i Danmark mange alkoholikere, stofmisbrugere og mennesker af anden etisk baggrund samt psykisk syge, som hver dag oplever fordomme og nederlag, fordi andre mennesker har en holdning, der i bund og grund bunder i en dårlig situation, de selv har oplevet. Mange mennesker, der bor i et almen boligbyggeri for eksempel hos AAB, oplever fordomme fra dem, der bor i hus. Holdninger og meninger om penge og fattigdom kommer let i spil. Jeg bor selv i et alment boligbyggeri, og jeg elsker det. Den frihed det giver mig, og det fællesskab vi har, er alle fordommene værd. Jeg vil ønske, at man kigger ind i sig selv og husker på, at vi alle er mennesker, der har fortjent en chance. Hvad vil jeg med det her indlæg? Jo, måske kan vi i fællesskab gøre en forskel. Måske kan vi tænke en ekstra gang over, hvordan vi taler og behandler hinanden. Hvorfor ikke sige ”Hej” når vi går forbi en nabo eller en anden person? Mit håb i alt det her er, at vi i fællesskab kan løfte det gode budskab op i mangfoldigheden. Så vores sted bliver et bedre sted for alle. Smil, og verden smiler tilbage.

AABnyt 5 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you