Page 1

B e b o e rbl a d fo r A rbe jd e r ne s A nd e l s - B o l i g fo r e ni ng i V e jl e

N U M M E R 05 d e c e mb e r 2 0 1 1

AABs mindste afdeling Side 6

Informationsmøde med Dansk Kabel TV Side 9

Vind flotte prĂŚmier i AABs store julekonkurrence Side 10


3 4 6 8

9

Et unikt fællesskab og sammenhold

10

Aktuelt Afdeling 11 på Florasvej er AABs mindste afdeling

Form andens pen

Ny fælles offentlig digitaliseringsstrategi

11 Bagside

Nyt på TV-fronten AABs store julekonkurrence Generel information Snerydning

4

6 Hans Helge Andersen

Arkitektur med klasse By- og Boligminister

Folketingsmedlemmernes boliger

Nybyggeri og renoveringer

Med den nye regeringsdannelse i oktober i år har vi igen fået en Boligminister, da Carsten Hansen (S) er udnævnt til minister for By, Bolig og Landdistrikter. Siden By og Bolig-ministeriet blev nedlagt i 2001 har boligpolitikken ikke rigtigt haft 'hjemme' i nogle af de tidligere ministerier, og det har ikke været befordrende for den boligpolitiske udvikling. Den nye minister har i ca. 10 år været varmemester på Fyn, hvilket må betyde, at ministeren har kendskab til boligsektoren.

I Danmark har vi ret til at bo, hvor vi vil, og som vi vil. Alligevel mener jeg, det er tankevækkende, at intet folketingsmedlem bor alment. De almene boliger udgør trods alt ca. 20 % af alle boliger i Danmark. Hvis Folketinget havde samme sammensætning som befolkningen, skulle ca. 35 folketingsmedlemmer bo i en almen bolig. Jeg mener, det er problematisk, at de folketingsmedlemmer, der skal lovgive på det almene boligområde, ikke kender disse boligområders muligheder, svagheder og udfordringer i det daglige.

Et stop for venstrehåndsarbejde

Godt fald i udsættelser

Jeg er overbevist om, at det vil blive en fordel for den almene boligbevægelse, at der nu kommer en minister med boligpolitikken som ressortområde, således at det ikke, som i de forgangne 10 år, bliver 'venstrehåndsarbejde'. Vi har brug for en minister, der kan styrke indsatsen på boligområdet.

I regnskabsåret 2009/2010 havde AAB 44 udsættelser, men i det netop afsluttede regnskabsår var der kun 37 – et fald på 16 %! Det er en god udvikling, som vi håber vil fortsætte i det kommende regnskabsår. Med faldet i udsættelser går AAB imod udviklingen af udsættelser på landsplan.

Den 28. september afholdt BoLiv Midtvejskonference. På konferencen oplevede deltagerne at høre planchef Henrik Stjernholm fra Vejle Kommune fortælle engageret om de vejlensiske boligorganisationernes nybyggerier og renoveringer. Dagen efter – på Arkitekturens Dag i Vejle, hvor temaet var ”Almene boliger i Vejle Kommune, arkitektur med klasse” – fortalte formanden for teknisk udvalg også om de vejlensiske boligorganisationernes nybyggerier og renoveringer. Det var for et noget andet publikum, men jeg mener, det var sundt for dem at høre, hvad boligorganisationerne har gang i. På Arkitekturens Dag i København – i Arkitekt-foreningen – holdt Michael Larsen, arkitekt i Vejle Kommune, et indlæg om almene boliger i Vejle, ­ bl.a. om Sandegraven Årets ­boligbyggeri i 2003.

Udgiver Arbejdernes Andels-Boligforening, Mindegade 17A, 7100 Vejle. Bladet udkommer 6 gange årligt. Oplag 4.730 stk. Redaktion Hans Lind, afd. 1, Kurt Holt Knudsen, afd. 29, Lone Jensen, afd. 44, Claus Uldall, Udlejningen, Hanne Bredahl, Administrationen. Indleveringfrist til næste AABnyt 16.01.2012. Grafisk design OPENING. Tryk Digitalhuset, Vejle. Syns­punkter, der fremsættes i eksterne indlæg, er ikke nødvendigvis dækkende for AABs holdning. Forsidefoto Tommy Mølgaard.


Foto Charlotte Agerby Schultz

Et unikt fællesskab og sammenhold Det er ét af de mange prædikater, som Løget har fået forærende af 60 unge Kirkebakkeskoleelever, som i tre måneder har haft mulighed for at komme ind under huden på beboerne og hverdagen i Løget. Af Hanne Bredahl, Redaktionssekretær, AAB Vejle

Under supervision af Charlotte Agerby Schultz, CFU, har de 60 elever i forbindelse med en innovationsopgave skullet lære at træde ud af deres komfortzone, at fokusere på det positive og dét, der fungerer, og på at finde de gode historier i Løget. Det er lykkedes over al forventning. En øjenåbner for de unge

For de unge fra Kirkebakkeskolen har mødet med Løget været en øjenåbner. De er blevet mødt med venlighed og åbenhed fra beboere i alle aldre, og de har fået en indsigt i livet i Løget. Mange af deres fordomme er herved blevet skudt i sænk. I deres søgen

efter den gode historie har de unge fra Kirkebakkeskolen oplevet, hvordan forskellighed er lig med fællesskab i Løget. At trivsel i allerhøjeste grad bæres af sammenhold. At mangfoldigheden og de mange forskellige kulturer, der lever i Løget, er en force, der – hvis man vil det – giver grobund for kreativitet, nytænkning og personlig udvikling. Og det er medvirkende til at skabe et rummeligt samfund. En af eleverne fra Kirkebakkeskolen har med et skævt smil udtalt, at Pia Kjærsgård ville have godt af et besøg i Løget. En anden elev udtaler ligefrem, at sammenholdet i Løget er bemærkelsesværdigt. Løget får rigtig mange fine bedømmelser med på vejen fra de unge fra Kirkebakkeskolen. Plads til forbedringer

De mange positive betragtninger til trods, er der selvfølgelig også plads til forbedringer, som kan medvirke til at trække nye beboere til Løget. Bl.a. falder det mange af eleverne i øjnene, at bebyggelserne i Løget er meget gamle og slidte, hvilket trækker ned i bedømmelsen. Det synes vi også her i AAB, og

det kan der heldigvis gøres noget ved, og en renovering af Løget er rent faktisk godt på vej. Naturen i og omkring Løget har til gengæld gjort stort indtryk på eleverne, der giver bedømmelser som ”smukt og fredfyldt” og ”dejligt stille”. Et andet konstruktivt kritikpunkt er, at flere af eleverne synes, det er besværligt at komme til Løget med offentlige transportmidler. Og at Løgets hjemmeside er lidt uoverskuelig og ikke særligt brugervenlig. Igen punkter, der kan gøres noget ved. Viser at fordomme kan vendes

Alt i alt er resultatet af Kirkebakkeskoleelevernes møde med Løget forløbet over alt forventning. Også de mange frivillige fra Løget, som har deltaget i samarbejdet, har fået udvidet horisonten og vist, at man kan vende fordomme, hvis man tør stå frem og invitere indenfor. Den 8. december bliver der sat et foreløbigt punktum i samarbejdet, når eleverne fremlægger deres resultater.

3


AK T UELT

AAB har fået ny hjemmeside AAB har længe ønsket sig en ny hjemmeside. Dette ønske er nu gået i opfyldelse. AABs hjemmeside er dog langt fra færdig, og vil være under udvikling det næste års tid. På sigt er målet at få en hjemmeside hvor graden af selvbetjening er optimal for brugerne. Du kan følge med i udviklingen på www.aabvejle.dk Den nye hjemmeside er 1. etape af et samlet projekt hvor der til næste år bl.a. også vil blive oprettet intranet og meget mere selvbetjening. Følg med ...

Julebankospil Afdeling 44 inviterer til julebankospil den 4. december kl. 14.00 i gildesalen Valdemarsgade. Der vil ose af julehygge med gløgg og æbleskiver.

Integrationsprisen til Årets Boligområde Integrationsprisen gik ikke til Finlandsparken som håbet. Men når det regner på præsten, drypper det også på degnen. Prisen til Årets Forening gik til Ungdomsfabrikken i Vejle. Begrundelsen lød, som følger: "Ungdomsfabrikken har formået at skabe et rum, hvori unge mennesker har kunnet udvikle deres evner til at tage ansvar, deltage i forpligtende fællesskaber og tage hensyn til andre. Evner, som binder samfundet sammen, og får det til at fungere. Ungdomsfabrikken i Vejle har vendt skoletrætte unge til driftige forretningsmænd, der med sæbe, spand og vand er klar til at bryde med statistikkerne i det udsatte boligområde, de bor i, og blive en aktiv del af arbejdsmarkedet." Et tillykke herfra til Ungdomsfabrikken og så absolut også til Finlandsparken for den flotte nominering.

AABnyt NUMMER 05 december 2011

Mangler du en julegaveidé eller vil du bare forkæle dig selv? Så har AAB julegaven. AABs Aktivitetsfond har købt en håndfuld billetter til to forestillinger på Vejle Musikteater; nemlig til "ABBA the Show" den 6. marts 2012 og til "Lord of the Dance" den 10. april 2012. Billetterne sælges efter 'først til mølle'-princippet. Billetterne kan købes fra onsdag den 7. december kl. 13. i administrationen i Mindegade og koster 200 kr. pr. stk. Der kan max købes 2 billetter pr. husstand.


AAB ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Foretrækker lejeboliger i krisetider Ifølge lektor Morten Skak fra Syddansk Universitet, som har forsket i fremtidens boligefterspørgsel, viser en undersøgelse, at selvom hver femte lejer har råd til at bo i ejerbolig, foretrækker de fleksibiliteten ved en lejebolig. Som lejer kan man med lethed opsige et lejemål og flytte, mens mange boligejere er stavnsbundet, fordi boligsalget nærmest er gået i stå.

Første spadestik til Kvartershuset i Løget Den 5. december finder den officielle markering af starten på helhedsplanen i Løget sted. Den rådgivende del af projektet vandt Pluskontoret som arkitektfirma, og som ingeniør vandt Søren Jensen, Vejle. Afdelingens ejendomsfunktionærer er allerede i fuld gang med at fælde træer dér, hvor Kvartershuset skal ligge. Det er planen, at beboermøderne i 2012 skal holdes i det nye Kvartershus.

Foto ABBA the Show

AABnyt 5


Foto Hanne Bredahl

Afdeling 11 på Florasvej er AABs mindste afdeling Af Hanne Bredahl, Redaktionssekretær, AAB Vejle

Afdeling 11 er bygget i 1941/42 og består af 2 blokke i 2 etager – i alt 12 rækkehuse med fuld kælder. Der hører en have til hver bolig, som består af 4-værelses lejemål på henholdsvis 83 og 87 m2. AAB købte grunden til Florasvej i 1941 af Overretssagfører O. Bindslev til den formidable sum af kr. 5.378. Kirsten Lindenberg, som har boet i afdelingen siden 1999, er formand for afdelingen og har været det siden 2000. Hun fortæller, at der inden for de seneste år er kommet nyt tag, nye vinduer og døre samt nyt udhæng over havedøren og hegn imellem haverne. Sidstnævnte var der delte meninger om, da nogle mente, at et hegn ville forringe det sociale liv i afdelingen. Herudover bliver lejemålene renoveret efter behov ved fraflytning. Her kommer man hinanden ved

Ifølge Kirsten er sammenholdet i afdelingen godt – man kommer hinanden ved, hjælper hinanden og mødes i større eller mindre omfang. Om sommeren plejer man at holde en sommerfest, men de senere år har tilslutningen været aftagende, og derfor snakker man om at nedsætte et festudvalg, der skal finde på noget nyt, der kan samle afdelingen. Kirsten har boet alment i mange år og kunne ikke tænke sig andet som situationen er pt. Sammenholdet og det sociale tæller højt; der er altid nogen, man kan bede om hjælp, man kender hinanden relativt godt og samværet er uhøjtideligt og hyggeligt. Derudover er det rart, at man ikke er bundet på samme måde som med eget AABnyt NUMMER 05 december 2011

hus. Har man problemer med praktiske ting, kan man bare ringe efter en gårdmand. Og man føler sig aldrig ensom, fortæller Kirsten. I de gamle dage – et historisk ­perspektiv

Da boligerne blev bygget i 1941/42 var det luksusboliger til det arbejdende folk. Efter en periode, hvor etagebyggeri havde været in, begyndte man at bygge de små, men på den tid eftertragtede og luksuriøse boliger på bl.a. Florasvej. I AABs Regnskab & Beretning for Aaret 1942 står skrevet om afdeling 11: Endvidere er der paa Søndermarken opført 12 Rækkehus til børnerige Familier; hvert hus indeholder 2 Værelser med 2 Kamre, og Boligafgiften er 800 Kr. Aarlig, men heri fragaars saa Tilskudet for Børnene henholdsvis 30, 40, 50 og 60% for 3, 4, 5 og 6 Børn. Tankevækkende ... AABs lejemål på Florasvej har altid været eftertragtede, og det har været svært at 'komme ind' i afdelingen. Beboerne fraflytter kun nødtvunget, og sker det, skyldes det i de fleste tilfælde alderen, og fordi trapperne i husene er blevet for stor en belastning. Aldersfordelingen i afdelingen ligger i 40+ segmentet, og der bor ikke længere børnefamilier. Det kunne gå vildt for sig

For en del år siden var afdelingen ifølge forlydender fra beboere som har boet i afdelingen i rigtig mange år delt op i den fine ende og den anden ende. Og indimellem kunne det gå vildt for sig. Det var i de gode gamle dage. I dag hygger beboerne sig i hinandens selskab, og der hersker fred og ro i denne her idylliske afdeling på Florasvej.


Tillykke alligevel ... Af Kurt Holt Knudsen, Redaktionsudvalget AAB Vejle

AAB Afdeling 29 var blevet indstillet til at modtage Integrationsprisen 2011, som en af de tre Bolig­­organisa­tioner i Danmark, som skulle deltage i afsløringen af vinderne på Østre Gasværk i København mandag d. 31. oktober. Forud for deltagelsen blev der lavet en TV optagelse fredag d. 14 oktober, som Integrationsministeriet bla. skulle bruge i forbindelse med udvælgelsen af vinderne. Der blev lavet optagelse forskellige steder i Finlandsparken, hvor bla. en af Opgangsambassadørene skulle overrække en buket blomster til en ny beboer. Derudover blev der filmet forskellige steder i området, hvor Formand Knud Aage Thimer fortalte hvad der var i gang i Finlandsparken omkring renoveringen, hvor meget der blev gjort for beboerne, og hvad Klyngerådenes store arbejde består i. Dagen oprandt, hvor en delegation tog til København for at deltage i afsløringen af vinderne, men desværre lykkedes det ikke denne gang at løbe af med sejren, men det var rigtig flot trods alt, at blive indstillet som en af de 3 bedste i Danmark, Så det skal AAB Afdeling 29 Finlandsparken være stolte af Optagelse fra Finlandsparken kan ses på www.sm.dk

AABnyt 7


Ny fælles offentlig digitaliseringsstrategi Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har lanceret en ny fælles offentlig digitaliseringsstrategi for 2011-15.

møde borgerne i øjenhøjde – f.eks. ved at være tilgængelige på mobile platforme. Borgere, der ikke er fortrolige med teknologien, skal have mulighed for at få hjælp på deres borgerservicecenter eller over telefonen. I skemaet herunder ses den foreløbige plan for den offentlige digitalisering og overgang til selvbetjeningsløsninger. Med det nye Bolignetværk og gratis adgang til internettet for AABs bebeoere, har AAB banet vejen for en nemmere adgang for at AABs beboere kan komme med på vognen og kommunikere med det offentlige.

Kilde Finansministeriet

Danskerne bruger deres computere, mobiltelefoner og internettet hver dag. De mange nye digitale muligheder har på kort tid forandret hverdagen for mange borgere og virksomheder. På samme måde i den offentlige sektor, hvor Danmark er blandt de lande i verden, der er kommet længst med at bruge it og ny teknologi til at forny og forbedre velfærdssamfundet.

Med denne nye fælles digitaliseringsstrategi ønsker regeringen, kommuner og regioner at sætte endnu mere fart på at anvende digitalisering til at forny den offentlige sektor og gøre den mere effektiv. Vi skal bruge vores digitale førerposition til at tage de næste store skridt på den digitale vej til fremtidens velfærd. Strategien er udarbejdet med henblik på at skabe en mere velfungerende og effektiv offentlig sektor. Centralt står ambitionen om, at de digitale kanaler i 2015 skal være danskerne førstevalg, når de skal i kontakt med det offentlige. Selvbetjeningsløsningerne skal være intuitive, brugervenlige og i stand til at

AABnyt NUMMER 05 december 2011


Nyt på TV-fronten YouSee har i november foretaget forskellige ændringer i TV-udbuddet. Det betyder, at kanalerne har byttet plads, så de kanaler, der bliver set mest, nu ligger først i kanallisten. På grund af YouSees ændringer vil det for nogle være nødvendigt at genindlæse TV-kanalerne efter november. Sådan gør du

Det du skal gøre, afhænger helt af, hvordan du ser TV: a) Fladskærm med DVB-C og MPEG2-modtager til SDTV – Genindlæs dine TV-kanaler digitalt med netværks-id 110 b) F  ladskærm med DVB-C og MPEG4-modtager – Genindlæs dine TV-kanaler digitalt med netværks-id 100 c) Billedrørs-TV eller fladskærm uden DVB-C modtager – Du behøver ikke genindlæse, hvis du ikke har noget imod, at der er sne på de kanaler, der er udgået. Genindlæsningen af dine kanaler vil fremgå af din TV-manual. d) T  V med YouSee-boks – Din YouSee-boks finder automatisk kanalerne for dig. En ny kanalnøgle med frekvens- og kanalpladser omdeles sammen med AABnyt til alle, som har kabel-TV fra YouSee.

De TV-kanaler, der udgår, er TV 5 Monde, den analoge version af NDR samt Ekstrakanalen. Nye radio- og TV-kanaler

Radio 24syv + 8 DAB-kanaler fra DR, ny kanal fra TV 2 Regionerne og HD-versioner af TV2, SV2 og ARD. I fuldpakken kommer der desuden TLC – nye kvindekanal, som byder på masser af magasinprogrammer og udsendelser om livsstil, sundhed og mode m.m., TNT-7 – en amerikansk TV-kanal, der sender film, serie, livsstilsprogrammer og reality og Disney Junior samt HD-versioner af TV 2, SVT2, ARD, TLC, TNT7. Læs mere om ændringerne på www.yousee.dk. Ændrede TV-forhold i Højen

AABs beboere i Højen skal være opmærksomme på, at Højen Antennelaug slukker for de analoge udgaver af DR1, DR2 og TV2. Vil man som beboer i Højen også efter den 1. januar 2012 kunne se DR1, DR2 og TV2, skal man enten købe et nyt fjernsyn eller en digital modtager. Husk at det nye fjernsyn eller den digitale modtager skal være af DVB-T typen med mulighed for MPEG4. Læs mere om ændringerne i Højen på www.hojen-al.dk

Invitation til informationsmøde med DanskKabelTV

Hvordan bliver jeg tilmeldt det nye Bolignetværk? Kan jeg også få gratis internet? Hvordan kommer jeg ”på”? Har du ligesom mange andre af AABs beboere en masse spørgsmål i forbindelse med overgangen til det nye Bolignetværk? Så sæt kryds i kalenderen den 11. eller 12. januar 2012. For disse 2 dage vil 3 energiske og hjælpsomme medarbejdere fra Dansk Kabel TV komme til Vejle for helt specielt at tage sig af AABs beboere. De vil svare på alle dine spørgsmål, hjælpe med at finde den rigtige løsning til dig og hjælpe med at få dig tilmeldt.

Hvis du tilmelder dig denne dag, eller bare inden den 31. januar 2012 vil du få rabat på din ­tilmelding. SÅ husk at sætte kryds i kalenderen og mød op. Yderligere oplysninger om tid og sted vil blive meldt ud snarest. Informationsmøderne vil blive lagt forskellige steder i AABs boligområder og ligge både formiddag, eftermiddag og aften, således at så mange som mulig kan komme.

9


a a bs sto r e jul e ko n ku r r e n c e

AABs store julekonkurrence

Tak til YouSee, DanskKabelTV, Discovery Networks, MTV Networks, Viasat samt AABs Program- og Redaktionsudvalg for de flotte præmier.

Svar rigtigt på de 10 spørgsmål herunder og deltag i lodtrækningen om et TV, en iPad eller en notebook samt mange andre spændende præmier 1

Hvad hedder YouSees nye kvindekanal?  TDC  TLC

6

På hvilken dato falder juleaften i år?  Den 22. december  Den 24. december

2

Hvilken dansk TV-kanal bliver betalingskanal pr. 1. januar 2012?  DR2  TV2

7

3

Hvilken internetudbyder har AAB indgået en ny aftale med pr. 1. november 2011?  MTV  Dansk Kabel TV

Hvad koster en 10/2 eller en 10/10 internetforbindelse, hvis du er beboer hos AAB?  99 kr.  999 kr.

8

Hvornår er inspektørernes telefontid?  Kl. 23.00-01.00  Kl. 09.00-09.30

9

Hvad står AAB for?  Attraktive Almene Boliger  Arbejdernes Andels-Boligforening

4

5

Kan du få gratis internet, hvis du er beboer hos AAB?  Ja  Nej På hvilken kanal kan du se Champions League, Superliga og F1?  TV3+  TV2

10

Har AAB fået ny hjemmeside?  Ja  Nej

Navn Alder Adresse Klip siden ud og send den til AAB Vejle, Mindegade 17A, 7100 Vejle senest den 20. december 2011. Der trækkes lod blandt de indsendte besvarelser hver dag fra den 5. december til og med den 24. december. Vindernavnene vil blive offentliggjort på AABs hjemmeside www.aabvejle.dk. For at deltage skal man bo hos AAB Vejle. AABs personale, Redaktionsudvalg, Programudvalg og Hovedbestyrelse kan ikke deltage i konkurrencen. Præmierne skal være afhentet senest den 15. januar 2012. AABnyt NUMMER 05 december 2011

Vinderne af sidste AABnyts Find fem fejl 1. præmie – Bertram Vilhelm Hansen, afd. 51 2. præmie – Ahmad Dache, afd. 41 3. præmie – Kefah Jasim Sabhan, afd. 26 Redaktionsudvalget ønsker tillykke. Vinderne har fået direkte besked.


generel inform ation

Her finder du navne og kontaktoplysninger på medlemmer af ledelsen, inspektører, beboerrådgivning

Inspektører Afd. 11-17-24-37-46 Glenn Nutkins tlf. 76 43 72 21 gn@aabvejle.dk

Afd. 12-13-15-38-51 Jens Kongerslev tlf. 76 43 72 22 jk@aabvejle.dk

og administrationen i AAB.

Afd. 29-35-44-45-50 Henrik Andersen tlf. 76 43 72 24 ha@aabvejle.dk

AABs ledelse Hovedbestyrelsen: Formand Hans Helge Andersen tlf. 75 83 43 37 hha@aabvejle.dk

Næstformand Lotte Vestergaard tlf. 75 83 86 17 lve@aabvejle.dk

Afd. 41-42-52 John Spælling Kristensen tlf. 76 43 72 25 jsk@aabvejle.dk

Afd. 1-8-26-47-48-49-53 Michael Vibe tlf. 76 43 72 20 mv@aabvejle.dk

Beboerrådgivningen Socialrådgiver Lis Aagaard laa@aabvejle.dk Hans Ole Olesen tlf. 75 83 43 26 hoo@aabvejle.dk

Hans Lind tlf. 21 74 45 99 hl@aabvejle.dk

•M  an. kl. 10.00-12.00, Værestedet, Løget Høj 14B, tlf. 75 72 71 78 • Tirs. kl. 16.00-18.00, Fast telefontid på tlf. 75 82 53 12 • Ons. kl. 10.00-12.00, Svendsgade 13B, tlf. 75 72 71 78 • Fre. kl. 10.00-12.00, Beboerhuset, Finlandsvej 103A, tlf. 75 82 53 12 Administrationen Ledergruppen i AAB

Leif Rasmussen tlf. 75 72 31 15 lr@aabvejle.dk

Udlejningschef Tommy Mølgaard tlf. 76 43 72 09 tm@aabvejle.dk

Kurt Holt Knudsen tlf. 40 14 23 82 khk@aabvejle.dk

Økonomichef Kim Lassen tlf. 76 43 72 19 kl@aabvejle.dk

Knud Aage Thiemer tlf. 24 84 12 80 kaat@aabvejle.dk

Teknisk chef Steen Rosvang Andersen tlf. 76 43 72 23 sra@aabvejle.dk

AABs Administration Foreningens kontor: Mindegade 17A tlf. 75 82 77 00, fax 75 72 46 45 www.aabvejle.dk, post@aabvejle.dk   Telefontider                                                                  Man.-ons. . . . . . . . . kl. 09.00-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-12.00   Åbningstider                                            Man.-ons. . . . . . . . . kl. 11.00-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . kl. 11.00-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-12.00    Inspektørernes telefontider                      Man.-ons. . . . . . . . . kl. 09.00-09.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 14.30-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-09.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 14.30-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-09.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 11.00-12.00    Inspektørernes træffetider                                           Man.-ons. . . . . . . . . kl. 14.30-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . kl. 14.30-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 11.00-12.00    Varmemestrenes telefon-/træffetider              Man.-tirs. . . . . . . . . . kl. 06.45-07.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 15.15-15.45 Ons.-tors. . . . . . . . . . kl. 06.45-07.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 14.15-14.45 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 06.45-07.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 11.15-11.45   Møllevangen Ellevang 1B, tlf. 75 82 17 68 moellevangen@aabvejle.dk Vestbyen Mindegade 14 st., tlf. 75 83 58 79 vestbyen@aabvejle.dk Sandegraven Sofievej 4, tlf. 75 82 77 02 sandegraven@aabvejle.dk Finlandsparken Vaskeribygningen, Finlandsvej  29, tlf. 75 82 65 94 finlandsparken@aabvejle.dk   Løget By Løget Høj 12A, tlf. 75 83 12 63 loegetby@aabvejle.dk Uden for kontortiden kan telefonsvarer benyttes. Falcks vagttelefon tlf. 70 10 20 30, skal/kan kun benyttes ved uopsættelige opgaver/arbejder. YouSee support tlf. 80 80 40 50, www.yousee.dk Dansk Kabel TV tlf. 69 12 13 14, www.danskkabeltv.dk 11


Pga. frafald udkommer AABnyt denne her gang uden Stafetten. Redaktionen har i stedet valgt at informere om snerydning.

Snerydning og glatførebekæmpelse

Snerydning og glatførebekæmpelse i AABs områder udføres efter nedenstående retningslinier: AABs områder inddeles i primære og sekundære veje, stier, trapper mv. Primære områder:

1. Adgangsveje til og fra boligerne. 2. Trapper og adgangsveje til kældre med renovationsrum, cykelskure og barnevognsrum. 3. Fortove og stier til opretholdelse af adgangsforholdene til bebyggelsen og eventuelle bybusforbindelser.

Sekundære områder:

4. V  eje og stier, som ikke er nødvendige for at opretholde den normale adgang til og fra boligerne. 5. P  arkeringspladser og veje for kørende trafik. Inden for normal arbejdstid vil sne-rydningen og glatførebekæmpelsen blive udført efter ovenstående rækkefølge.

Uden for normal arbejdstid og i weekender vil der blive udført snerydning og glatførebekæmpelse efter behov og kun af de primære områder ud fra ovennævnte prioriteringsrækkefølge. På veje og stier, som hører under kommunens vedligeholdelsesansvar, foretages snerydning og glatførebekæmpelse af kommunen efter Vejle Kommunes gældende retningslinier.

AABnyt 5 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you