Page 1

B e b o e rbl a d fo r A rbe jd e r ne s A nd e l s - B o l i g fo r e ni ng i V e jl e

N U M M E R 04 o kto b e r 2 0 1 1

Vælgermøde Side 3

Fest i Løget Side 5

Hytteby for hjemløse Side 8


4 6 6

Aktuelt

9

Finlandsparken nomineret til Integrationspris

9

Skoleelever og kommunikationsbureau skal hjælpe AAB 10

Form andens pen

7

Nu med bestyrelse

8

Hytteby for hjemløse

8

Det Kulinariske Hus

11 Bagside

TV2 bliver betalingskanal MPEG hvad for noget? Find fem fejl

4

Generel information Gratis internet

6 Hans Helge Andersen

Valget 2011 Folketingsvalget er vel overstået og en ny regering er blevet dannet. AABs vælgermøde i Multisalen på Sofievej var – på trods af vejret – godt besøgt. Alle opstillingsberettigede partier, undtagen Radikale Venstre, havde svaret på de spørgsmål, som boligforeningen havde stillet, ligesom de deltog i vælgermødet. Spørgelysten var stor, og alle politikere var ivrige efter at svare. Vælgermødet forløb godt, da det blev styret med fast, men kærlig hånd af regionsdirektør hos Sydbank, Tina Lyngsøe. Der var mange gode spørgsmål og svar. Et svar, som jeg hæftede mig meget ved, var fra Karina Lorentsen, SF. Karina Lorentsen var inde på, at for dyre lån i eksisterende alment boligbyggeri skal der være en mulighed for statslig refinansiering af lånene, så huslejen kan sænkes. Nu da Karina Lorentsen er kommet i Folketinget, er det spændende at se, hvor langt Karinas forslag kommer.

Der er ingen tvivl om, at AAB ved kommende kommunal- og folketingsvalg igen vil arrangere et ”gammeldags vælgermøde”. Boligpakke

Såvel blå som rød blok gav i valgkampen tilsagn om boligpakker til boligejerne. Efter valget har statsministeren lovet boligejerne en boligpakke. En boligpakke, der skulle give boligkøberne rabat på boligskatter og tinglysningsafgift. Det var planen, at købere af andelsboliger skulle have et kontant tilskud af samme størrelse som dem, der køber ejerbolig. Den nye regering har besluttet, at der ikke gennemføres en boligpakke. Hvor var lejerne? Betyder de ikke noget? Som tidligere nævnt bidrager lejerne, når de flytter, også til samfundsøkonomien ved øget forbrug. Endvidere kræver en flytning håndværkere til større eller mindre istandsættelse af den fraflyttede lejlighed.

Udgiver Arbejdernes Andels-Boligforening, Mindegade 17A, 7100 Vejle. Bladet udkommer 6 gange årligt. Oplag 4.730 stk. Redaktion Hans Lind, afd. 1, Kurt Holt Knudsen, afd. 29, Lone Jensen, afd. 44, Claus Uldall, Udlejningen, Hanne Bredahl, Administrationen. Indleveringfrist til næste AABnyt 07.11.2011. Grafisk design OPENING. Tryk Digitalhuset, Vejle. Syns­punkter, der fremsættes i eksterne indlæg, er ikke nødvendigvis dækkende for AABs holdning. Forsidefoto Tommy Mølgaard.

Markedsføring

De almene boligorganisationer i Vejle er blevet enige om en fælles markedsføringskampagne, der alene har det formål at styrke den almene sektors image i Vejle Kommune. Integrationsprisen 2011

Finlandsparken er blevet nomineret til Integrationsprisen 2011 i kategorien ”Årets Boligområde”. Finlandsparken er blevet indstillet til prisen, og efterfølgende har den uafhængige dommerkomite fundet, at Finlandsparken er blandt de tre bedste. Ved et arrangement den 31. oktober i København vil vinderen blive afsløret. For mig er der ingen tvivl om, at det er beboernes og afdelingsbestyrelsens store fortjeneste, at Finlandsparken er blevet nomineret.


Foto Tommy Mølgaard

Vælgermøde med fokus på lejernes vilkår AAB afholdte et vælgermøde få dage før Folketingsvalget. Arrangementet var velbesøgt, og politikerne blev afkrævet svar om blandt andet boligområdet. Af Hans Lind, formand for Redaktionsudvalget AAB Vejle

Trods rusk og regn var der mødt 40-50 beboere op til AABs vælgermøde den 12. september 2011, som traditionen tro blev afholdt i Multisalen på Sofievej. Det var en god blanding af yngre og ældre beboere, og der var fra starten en god og forventningsfuld stemning. Der var mødt kandidater op fra alle de opstillingsberettigede partier bortset fra Radikale Venstre. Der var både nye og ukendte kræfter samt mere kendte og garvede profiler, som vi har set flere gange før på tidligere AAB-vælgermøder.

Stor spørgelyst

Spørgelysten i salen var stor, og mange emner var oppe at vende i løbet af de godt to timer, som mødet varede. Ikke mindst de boligpolitiske emner blev berørt, og alle kandidater havde på forhånd fået tilsendt fire boligpolitiske spørgsmål. Politikerne havde forstået, at det ikke var de ombejlede husejeres problemer, der var til debat, men at det derimod var lejernes vilkår, der var i fokus. Der var naturligvis ikke tid til, at alle politikerne fik mulighed for at svare på alle spørgsmål. Ordstyrer Tina Lyngsøe fra Sydbank skar igennem, når hun følte, at emnerne var udtømt. Bedre muligheder for lejerne?

glæde af det lave renteniveau, der er i øjeblikket. Det blev påpeget, at boligjob-ordningen også gælder for lejerne. Efter et par timer var der nok stadig flere i salen, der sad med spørgsmål, men tiden tillod ikke mere. Til slut fik politikerne hver to minutter til at uddybe, hvorfor det var netop dem, man skulle stemme på. Mødet sluttede i god ro og orden. Det var rart at kunne konstatere, at traditionelle vælgermøder ikke har overlevet sig selv. I disse TV-tider er der stadig vælgere, der har lyst til at møde politikerne live. Der er derfor god grund til, at AAB fortsætter traditionen i forbindelse med kommende Folketings- og kommunalvalg.

Set fra lejernes synsvinkel var det mest interessante synspunkt, at der skulle være mulighed for nedsættelse af huslejerne ved låneomlægninger. Det vil betyde, at lejerne også kan få

3


AK T UELT

Rettelse til AABnyt nr. 3 Tilføjelse til Sommerhusudvalg – Michael Vibe er også medlem af udvalget.

Work smarter – not harder

Det er temaet på det Lean-kursus, som alle AABs medarbejdere skal deltage i henover efteråret og vinteren. Formålet med kurset er at gøre AABs medarbejdere endnu mere effektive, at få øjnene op for nye arbejdsmetoder og at simplificere og skære unødvendige trin væk. Og altså på den måde arbejde smartere. AABs medarbejdere er opdelt i fem hold, som på skift vil være på kursus. Dette kan betyde, at der i nogle situationer vil være ventetider pga. den reducerede medarbejderstab. I sidste ende vil kurset forhåbentlig vise sig at være en rigtig god investering for AAB, AABs medarbejdere og beboere.

Ny inspektør i Løget

John Spælling Kristensen er fra 1. oktober 2011 den nye inspektør i Løget. John har siden januar 2011 været ansat i Finlandsparken som Byggeteknisk Koordinator. Derfor er han allerede godt inde i de mange funktioner, som inspektørerne varetager. Simon Gade Jensen afløser John Spælling Kristensen i Finlandsparken.

Sammen med dette AABnyt omdeles AABs Feriehuskatalog for 2012

Ansøgning for ophold i lavsæson kan indsendes fra den 1. december 2011. Ansøgning for ophold i højsæson skal være AAB i hænde senest den 25. februar 2012. Lodtrækningen finder sted den 1. marts 2012.

Tilmeld din husleje til Betalingsservice

Fra 1. januar 2012 koster det 30 kroner at betale regninger på posthuset. Hvis du vil nå at tilmelde din husleje til Betalingsservice inden da, skal du gøre dette senest den 7. december 2011.

AABnyt NUMMER 04 oktober 2011

Hyggelig sommerudflugt til Legoland Den 20. august deltog knap 400 AAB beboere i sommerudflugten, som i år gik til Legoland. Nye aktiviteter skulle prøves af, men de gamle populære kendinge blev også prøvet flittigt. Forlystelsesparken bød også på Open Airkoncert, hvor MGP-vinderne fra 2011 optrådte. Derudover underholdte kendte navne som Sukkerchok, Alpha Beat, Medina og Rasmus Seebach de godt 30.000 fremmødte. – Alt i alt en fantastisk god dag for store som små, fortæller Kurt Holt Knudsen, formand for AABs Aktivitetsfond.

Foto Kurt Holt Knudsen

Feriehussæson 2012


Fest i Løget Lørdag den 10. september åbnede Løget for tredje år i træk dørene på vid gab og inviterede inden for til Løget By Day. Fra morgenstunden summede det af liv i Løget, som i dagens anledning var pyntet op. Der var dækket op til et 200 personers morgenbord. Rub og stub blev spist. Det samme var tilfældet med kaffebordet, hvor 20 Løget-borgere konkurrerede med hjemmebag om titlen som årets bedste kage. Der var fest i teltet, hvor Bibbi og Snif underholdte. Der var karrusel, rodeotyr, kørsel med hestevogn og meget mere. – Det var en velbesøgt og vellykket dag. Ikke mindst takket være de mange frivillige, som lagde liv og sjæl i at gøre dagen i Løget til en god dag, siger Ove Hansen, formand for Afdeling 41. Foto Knud Erik Bødker

16 år

i redaktionsudvalget Den 30. september sagde AABs redaktionsudvalg farvel til et skattet medlem af udvalget gennem ikke mindre end 16 år. Det er lige så længe, som AABs redaktionsudvalg har eksisteret. Inspektør Poul Erik Jensen fratræder for at gå på pension efter 25 års lang og tro tjeneste hos AAB. Stor tak til Poul Erik for indsatsen. Som afløser for ham træder Claus Uldall ind i Redaktionsudvalget. Vi glæder os til samarbejdet og byder Claus velkommen.

To fluer med et smæk

Styregruppen fra BolivVejle Nord måtte en tur omkring valglokalet, inden de kunne drage af sted på deres planlagte studietur til Schackenborg, idet Statsminister Lars Løkke Rasmussen havde tilladt sig at udskrive valg selvsamme dag, som gruppen havde valgt at tage på deres årlige studietur. Bussen blev derfor for en kort stund omdøbt til valgbus, hvor første stop var Nørremarkshallen, så alle kunne udøve deres borgerpligt og sætte et velvalgt kryds. Herefter fortsatte turen mod Schackenborg og efterfølgende Højer og Rømø. En god og på flere måder effektiv og funktionel dag.

AABnyt 5


Finlandsparken nomineret til Integrationspris

AABs afdeling 29 i finalen om at blive ”Årets Boligområde” Af Hanne Bredahl, redaktionssekretær AAB Vejle

Den 31. oktober 2011 kårer Integrationsministeriet vinderne af åres Integrationspriser. Blandt de nominerede er Finlandsparken, som er nomineret af den uafhængige dommerkomite til at være blandt de tre bedste på boligområdet. Integrationsministeriet har uddelt Integrationspriser i forskellige kategorier siden 2001. Det er første gang, at kategorien ”Årets Boligområde” er med som priskategori.

tildeles et boligområde – repræsenteret ved en boligorganisation og en kommune – hvor der ydes en særlig vellykket, helhedsorienteret indsats til gavn for området og dets beboere. Formålet med Integrationspriserne er at anerkende det succesfulde integrationsarbejde, der foregår rundt om i landet og at videreformidle alle de gode erfaringer med dette arbejde. Samtidig skal Integrationspriserne skabe positiv opmærksomhed om integrationen og illustrere bredden i integrationsarbejdet.

Bredden i integrationsarbejdet

Film om Finlandsparken

Integrationsministeriet skriver om kategorien: Almene boligområder er bopæl for rigtig mange nydanskere. Prisen

Kriterierne for tildeling af Integrationspriserne i 2011 er bl.a.: • Resultater. En vindende indsats skal gøre en forskel.

• Involvering af etniske minoriteter. Inddragelse af og ejerskab hos borgere med anden herkomst end dansk er et af succeskriterierne for god integration. • Inspiration for andre. I arbejdet med integration er det også vigtigt, at de gode erfaringer deles og videregives til andre. I forbindelse med prisoverrækkelsen bliver der vist en kort filmsekvens, der introducerer publikum for de nominerede, herunder altså også Finlandsparken. Prisen er hæder og ære samt et kunstværk af kunstneren Monica Ritterband. Vi krydser fingre for, at Finlandsparken kåres, men uanset hvordan resultatet bliver, er det godt gået.

Foto Hanne Bredahl

Skoleelever og kommunikationsbureau skal hjælpe AAB De unge mennesker skal finde gode historier i Løget

Sådan lød overskriften for nylig, da VAF fortalte om et nyt samarbejde, som AAB Vejle har fået ”forærende”. Bag idéen står Center for Undervisningsmidler (CFU) i Vejle. Samarbejdet består af tre 9. klasser fra Kirkebakkeskolen, kommunikationsbureauet Opening og CVU Jelling i form af en række lærerstuderende, CFU og altså AAB. Med puljepenge fra Young Enterprise skal eleverne indføres i kunsten ”innovativ kommunikation”. Opgaven går i grove træk ud på, at de unge

AABnyt NUMMER 04 oktober 2011

mennesker fra Kirkebakkeskolen skal finde eller genfinde den gode historie i Løget og formidle denne innovativt.

til at fjerne nogle af fordommene om Løget hos eleverne. Fordomme næres ofte af manglende konkret viden.

Projektet skal fjerne fordomme

Nye øjne og nye løsninger

Som det sikkert er mange bekendt, kæmper boligområdet Løget med mange tomme boliger. Områdets image kunne også trænge til et løft. – Grundidéen i opgaven er at forsøge at vende problemet i Løget. I stedet for at traske rundt i det negative, satser vi på at fortælle historier om Løgets styrker, fortæller projektleder Charlotte Schultz fra CFU. Forhåbentlig kan forløbet være med

Samarbejdet blev skudt i gang den 6. september, og det kører frem til november. Eleverne skal i forløbet på besøg i Løget for at opsnuse styrkerne og de gode historier i Løget. Det bliver spændende at se, hvad de unge mennesker ender med af gode historier. Håbet er, at de nye øjne kan være med til at anvise løsninger, ingen havde tænkt på før. Og at alle aktører efterfølgende får noget positivt at arbejde videre med.


Foto Hanne Bredahl

Nu med bestyrelse Afdeling 51 – Skibet har i en periode været uden afdelingsbestyrelse. Det har en treenighed på tre friske unge mennesker nu lavet om på. Af Hanne Bredahl, redaktionssekretær AAB Vejle

Ved beboermødet i afdeling 51 i maj 2011 lod Jannie Brøchner Rasmussen, Søren Kolind og Julia Kjær Hansen sig vælge ind i afdelingens bestyrelse og konstituerede sig efterfølgende som henholdsvis formand, næstformand og bestyrelsesmedlem. Jannie har boet i afdelingen siden 2007, mens Søren og Julia har boet i afdelingen siden 2010. Man skulle dog tro, at de har kendt hinanden meget længere, da der tales frit fra leveren, men det er på en kærlig og venskabelig måde. Vil tage del i det sociale liv

Alle tre har stor lyst til at engagere sig i afdelingens ve og vel og det sociale liv. Jannie fortæller med et stort grin, at hun blev valgt ind, fordi hun brokkede sig så meget. Hun lod sig vælge, fordi hun gerne ville have indflydelse, så der kunne blive etableret en legeplads til børnene. Søren fortæller, at da han og familien flyttede til Skibet var man enige om, at hvis en af parterne ønskede

at engagere sig, var det ok. Og parret ønsker at tage aktiv del i det sociale liv på stedet, lære naboerne at kende og være med til at gøre en forskel. Komplementerer hinanden godt

Samme incitament gælder for Julia, som engagerer sig, fordi hun føler, at hun også kan bidrage positivt til fællesskabet. Julia synes, at bestyrelsen komplementerer hinanden rigtig godt. Hun sætter pris på, at Søren er der som mandligt reflekterende aktiv. Det er vigtigt, når de kvindelige hormoner bliver alt for dominerende. Søren sørger for, at der også kommer lidt andre perspektiver på bordet. Overordnet er de alle tre meget bevidste om, at selvom gruppen især repræsenterer børnefamilierne, er der også andre i afdelingen med andre ønsker og behov, der også skal tænkes ind. Fleksible formaliteter

Især Jannie er efterfølgende blev rigtig bidt af konceptet, almene boligforeninger, og det arbejde, der ligger bag. Hun er blevet så engageret, at hun

Efter redaktionens slutning har AAB fået meddelelse om, at Jannie er fraflyttet afdelingen, og at Julia herefter er konstitueret formand.

nu er i gang med en uddannelse som Administrationsbachelor, hvor hun kan lære endnu mere om offentlig administration og på sigt komme til at arbejde inden for området. Alle er enige om, at det er et superspændende og sjovt hverv. Også hårdt og tidskrævende, men at det hjælper at være på kurserne for afdelingsbestyrelser. Her lærer man, hvilke ”forpligtelser” man har som afdelingsbestyrelse, og hvad man godt må sige nej til. Mængden af post kan godt stresse, men man må lære at prioritere. Der er også mange regler og reglementer at tage hensyn til, men afdelingsbestyrelsen har lært at overholde formaliteterne på en fleksibel måde, så hverv, job og familieliv kan hænge sammen. Indtil videre synes de, at det går fint. Der er mange planer for fællesskabet og aktiviteter på tegnebrættet. Legepladsen har Jannie ikke fået endnu, for der er mange, der skal tages i ed og lyttes til, og der kommer hele tiden nye idéer til. Men der arbejdes fortsat intenst på sagen.

AABnyt 7


Hytteby for hjemløse klar til jul

Af Hanne Bredahl, redaktionssekretær AAB Vejle

I samarbejde med Vejle Kommune og Kirkens Korshær har AAB i længere tid arbejdet med Projekt Hytteby. Projektet går ud på at etablere en hytteby, hvor særligt udsatte kan bo. Det finansieres via en pulje til bolig for socialt udsatte, som Socialministeriet har afsat til formålet. Nogle mennesker er hjemløse, fordi de har svært ved at finde sig til rette i almindelige boliger. Det kan være pga. sygdom eller misbrug. I Vejle er der cirka 50 hjemløse En social vicevært

De nye boliger er en del af forsøgsordningen ”Skæve huse til skæve eksistenser”, som handler om at afprøve alternative boformer til hjemløse.

Til hyttebyen bliver der tilknyttet en social vicevært, der er ansat af Kirkens Korshær. Den sociale vicevært vil dels skulle have opsyn med beboerne og boligerne dels tilbyde hjælp til beboerne. Målet er, at beboerne på sigt vil blive selvhjulpne. Placeres på Vestre Engvej

Seks socialt udsatte i kommunen skal bo i hyttebyen, der kommer til at bestå af hytter på hver 40 kvadratmeter samt et fællehus. Arbejdet med boligerne er i fuld gang, og de forventes indflytningsklare til jul. Boligerne etableres på en grund beliggende på Vestre Engvej lige efter Rosborg Gymnasium.

Antallet af hyttebyer i vækst

I de seneste år er flere hyttebyer til hjemløse vokset frem i en række større danske byer. Blandt andre Århus, Kolding, Haderslev og Aalborg har opført byer a la den, der er på vej i Vejle for at sikre hjemløse tag over hovedet. – En hytteby er en god ide. De evalueringer, man har lavet af de nuværende byer, viser, at de gør gavn blandt de hjemløse, der har vanskeligt ved at bo i en almindelig lejlighed. De får permanent tag over hovedet og indgår i et socialt fællesskab. Alternativet for mange er et liv på gaden, siger Birger Kruse fra Vejle Kommune

Indvielse af Det Kulinariske Hus Det Kulinariske Hus i Finlandsparken, som allerede har været i brug et stykke tid, er blevet godt og grundigt indviet. Først ved afdelingens egen uofficielle indvielse den 17. september, hvor beboere og afdelingsbestyrelse fejrede

AABnyt NUMMER 04 oktober 2011

huset. Samt ved den officielle indvielse den 28. september, hvor borgmester Arne Sigtenbjerggaard klippede snoren. Huset skal samle områdets beboere på tværs af nationaliteter og sociale skel. Og kodeordet for det nye hus er mad.


Nyt på TV-fronten

TV2

bliver betalingskanal I januar 2012 går TV2 over til at være betalingskanal. Det betyder, at man skal til at betale for at se kanalen. Da AABs beboere modtager kabel-tv fra YouSee, behøver de ikke gøre noget. TV2 vil fortsat være i alle YouSees tv-pakker, men priserne på tv-pakkerne stiger på grund af betalingen til TV2. YouSee sender fortsat både analogt og digitalt, og fra januar sendes TV2 også i knivskarp HD-kvalitet. Hvorfor bliver TV2 betalingskanal?

Folketinget har med godkendelse fra EU besluttet at lave TV2 om til en betalingskanal. Ændringen træder i kraft natten mellem 10. og 11. januar 2012. I dag er TV2 den eneste danske tv-kanal, der er gratis at se. I 2004 stoppede TV2 med at modtage licens og har siden kun været finansieret af reklamer. Der er desværre ikke nok, og TV2’s hovedkanal har årligt haft stort underskud. For

at kanalen fortsat kan lave de gode kvalitetsprogrammer, nyheder, underholdning og sport, som har gjort TV2 til Danmarks mest sete tv-kanal, har Folketinget vedtaget at indføre abonnementsbetaling. Nye priser per 1. februar 2012

Grundpakken stiger kun med 10 kr., selvom betalingen til TV2 er 12,50 kr., men der er øgede udgifter til bl.a. Koda og Copydan, samt service, som giver en samlet ekstra stigning på 4 kr. Mellem- og Fuldpakken stiger begge 25 kr., som dækker TV2 betalingen plus stigende priser på de øvrige kanaler i pakkerne, dyrere ophavsrettigheder og service med 4 kr. Grundpakken stiger med 14 kr. til 127 kr. pr. md. Mellempakken stiger med 29 kr. til 266 kr. pr. md. Fuldpakken stiger med 29 kr. til 369 pr. md.

MPEG hvad for noget? Fra januar 2012 bliver alt tv sendt i MPEG4 i stedet for MPEG2. Hvad betyder det for dig som beboer hos AAB? Det korte svar er … ingenting. I 2009 skiftede Danmark fra det analoge til det digitale sendenet, som var 1. fase af den digitale overgang. Nu er vi nået til 2. fase, som er overgangen fra MPEG2 til MPEG4 på de tv-kanaler, som ikke allerede sendes i MPEG4. MPEG komprimerer filerne

MPEG er betegnelsen for de standarder, der bliver brugt til at komprimere lyd- og videosignaler. Da Danmark i 2009 gik over til digitalt tv, var MPEG2 den benyttede standard. Siden er teknologien udviklet så meget, at der kan opnås store fordele ved at opgradere til MPEG4. Det skyldes, blandt andet at MPEG4 komprimerer filerne

yderligere. Det giver mere plads til flere kanaler, ligesom der bliver plads til mere HDTV og 3D TV, som bliver mere og mere almindeligt. Det er altså for at skaffe mere plads i sendenettet, at politikerne har besluttet at komprimere signalerne. Hvad betyder det for mig?

Som YouSee-kunde behøver du ikke at bekymre dig, for al den snak om MPEG-standarder vil ikke betyde noget for dig. YouSee sender fortsat tv analogt og digitalt og i MPEG2 og MPEG4 indtil videre. Hvis du vil se tv i HD-kvalitet, skal du have et tv med indbygget digital tuner, som kan bearbejde MPEG4. Det kan også ske med en digital modtagerboks som YouSee Plus. Sådan er det i dag, og sådan vil det også være til januar.

9


fi n d fe m fejl

Klip siden ud og send den til AAB, Mindegade 17A, 7100 Vejle. Mrk. Find fem fejl. Senest den 14.11.2011. Vinderne af sidste AABnyts Find fem fejl

1. præmie, gavekort på 200 kr. 2. præmie, gavekort på 150 kr. 3. præmie, gavekort på 100 kr.

1. præmie – Lene Sørensen, afd. 8 2. præmie – Harney Pedersen, afd. 15 3. præmie – Bente Hyldgaard, afd. 44

Navn

Redaktionsudvalget ønsker tillykke. Vinderne har fået direkte besked.

Adresse

Foto Kurt Holt Knudsen

AABnyt NUMMER 04 oktober 2011


generel inform ation

Her finder du navne og kontaktoplysninger på medlemmer af ledelsen, inspektører, beboerrådgivning

Inspektører Afd. 11-17-24-37-46 Glenn Nutkins tlf. 76 43 72 21 gn@aabvejle.dk

Afd. 12-13-15-38-51 Jens Kongerslev tlf. 76 43 72 22 jk@aabvejle.dk

og administrationen i AAB.

Afd. 29-35-44-45-50 Henrik Andersen tlf. 76 43 72 24 ha@aabvejle.dk

AABs ledelse Hovedbestyrelsen: Formand Hans Helge Andersen tlf. 75 83 43 37 hha@aabvejle.dk

Næstformand Lotte Vestergaard tlf. 75 83 86 17 lve@aabvejle.dk

Afd. 41-42-52 John Spælling Kristensen tlf. 76 43 72 25 jsk@aabvejle.dk

Afd. 1-8-26-47-48-49-53 Michael Vibe tlf. 76 43 72 20 mv@aabvejle.dk

Beboerrådgivningen Socialrådgiver Lis Aagaard laa@aabvejle.dk Hans Ole Olesen tlf. 75 83 43 26 hoo@aabvejle.dk

Hans Lind tlf. 21 74 45 99 hl@aabvejle.dk

•M  an. kl. 10.00-12.00, Værestedet, Løget Høj 14B, tlf. 75 72 71 78 • Tirs. kl. 16.00-18.00, Fast telefontid på tlf. 75 82 53 12 • Ons. kl. 10.00-12.00, Svendsgade 13B, tlf. 75 72 71 78 • Fre. kl. 10.00-12.00, Beboerhuset, Finlandsvej 103A, tlf. 75 82 53 12 Administrationen Ledergruppen i AAB

Leif Rasmussen tlf. 75 72 31 15 lr@aabvejle.dk

Udlejningschef Tommy Mølgaard tlf. 76 43 72 09 tm@aabvejle.dk

Kurt Holt Knudsen tlf. 40 14 23 82 khk@aabvejle.dk

Økonomichef Kim Lassen tlf. 76 43 72 19 kl@aabvejle.dk

Knud Aage Thiemer tlf. 24 84 12 80 kaat@aabvejle.dk

Teknisk chef Steen Rosvang Andersen tlf. 76 43 72 23 sra@aabvejle.dk

AABs Administration Foreningens kontor: Mindegade 17A tlf. 75 82 77 00, fax 75 72 46 45 www.aabvejle.dk, post@aabvejle.dk   Telefontider                                                                  Man.-ons. . . . . . . . . kl. 09.00-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-12.00   Åbningstider                                            Man.-ons. . . . . . . . . kl. 11.00-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . kl. 11.00-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-12.00    Inspektørernes telefontider                      Man.-ons. . . . . . . . . kl. 09.00-09.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 14.30-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-09.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 14.30-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-09.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 11.00-12.00    Inspektørernes træffetider                                           Man.-ons. . . . . . . . . kl. 14.30-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . kl. 14.30-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 11.00-12.00    Varmemestrenes telefon-/træffetider              Man.-tirs. . . . . . . . . . kl. 06.45-07.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 15.15-15.45 Ons.-tors. . . . . . . . . . kl. 06.45-07.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 14.15-14.45 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 06.45-07.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 11.15-11.45   Møllevangen Ellevang 1B, tlf. 75 82 17 68 moellevangen@aabvejle.dk Vestbyen Mindegade 14 st., tlf. 75 83 58 79 vestbyen@aabvejle.dk Sandegraven Sofievej 4, tlf. 75 82 77 02 sandegraven@aabvejle.dk Finlandsparken Vaskeribygningen, Finlandsvej  29, tlf. 75 82 65 94 finlandsparken@aabvejle.dk   Løget By Løget Høj 12A, tlf. 75 83 12 63 loegetby@aabvejle.dk Uden for kontortiden kan telefonsvarer benyttes. Falcks vagttelefon tlf. 70 10 20 30, skal/kan kun benyttes ved uopsættelige opgaver/arbejder. YouSee support tlf. 80 80 40 50, www.yousee.dk Dansk Kabel TV tlf. 69 12 13 14, www.danskkabeltv.dk 11


Pga. frafald udkommer AABnyt denne her gang uden Stafetten. Redaktionen har i stedet valgt at informere om "det nye internet”.

Gratis internet til AABs beboere

Sådan lød overskriften for et par uger siden i VAF i en pressemeddelelse fra AAB Vejle. Af Hanne Bredahl, redaktionssekretær AAB Vejle Hvad betyder det så – gratis internet til AABs beboere?

Med et nyt og et optimeret bolignetværk, som størstedelen af AABs beboere* kan få glæde af, betyder det, at AABs Programudvalg har været i stand til at forhandle sig frem til en gratis forbindelse på 256/256 kbit samt hhv. en 10 og 50 Mbit/s til en pris på kun 99 og 189 kr. Det betyder, at man som beboer hos AAB i fremtiden vil kunne logge på internettet, gå på netbank, oprette mail etc., så snart man er flyttet ind hos AAB samt få internet til meget fordelagtige og konkurrencedygtige priser. I et fåtal af lejemålene, primært husene, skal man dog først lige have et modem, men det sørger Dansk Kabel TV for, som er den udbyder, med hvem AABs Programudvalg har lavet en aftale. Selvom man ikke har en computer, vil

man stadig kunne få glæde af aftalen med billig ip-telefoni – dvs. telefoni over internettet. Ønsker man ip-telefoni, vil der de første 3 måneder – fra november 2011 til og med januar 2012 være kampagnetilbud, hvor ip-telefoni inkl. medflytning af telefonnummer og trådløs router tilbydes til kun 99 kr. Hvad skal jeg gøre for at få AABs ”nye internet”?

For at du som beboer hos AAB kan komme med ”på” AABs nye internet, skal Dansk Kabel TV have besked herom – uanset om du allerede får internet fra Dansk Kabel TV, en anden udbyder eller slet ikke har internet. AAB og Dansk Kabel TV vil i nærmeste fremtid sende brev ud til AABs beboere* og fortælle om tilbuddene og hvad man skal gøre. Årsagen til dette er, at aftalen skal ses som et rigtig godt tilbud til AABs beboere, men at det er frit valg og ikke tvang om, man ønsker at tage imod tilbuddet.

To løsninger – ens vilkår

For at få et godt tilbud i hus har AAB været nødt til at operere med to tekniske løsninger, men alle* får samme tilbud. Størstedelen af de tilsluttede lejemål vil få adgang til symmetrisk internet, dvs. samme down- og up-load. Ca. 400 husstande kan af tekniske og økonomiske årsager ikke få symmetrisk internet. Som et plaster på såret får disse – som har en hastighed på 10 Mbit eller derover – til gengæld fri adgang til YouSee Play. Uanset løsning er der grund til at glæde sig over aftalen og kigge efter brev fra AAB og Dansk Kabel TV. Du kan læse meget mere om aftalen og fordelene ved at gå ind på www.aabvejle.dk

* Gælder ikke beboerne i afd. 46, 47, 48, 51 og 52

AABbnyt 4 2011 web  
Advertisement