Page 1

Beboerblad fo r A r b e jd e r ne s A n d e l s - B o l i g fo r e n i n g i V e jl e

N U M M ER 0 2 m a j 2 0 1 1

Helhedsplan for Løget Side 3

Familiedag i Løget Side 4

Meget tilfredse beboere Side 6


aabs FerielejligheD

vinterrabat i blokhus

PriSer for feriehuSe:

(november til og med februar – dog ikke uge 52 og 7)

uge, højsæson: uge, lavsæson:

2.700 kr. 1.700 kr.

1.200 kr.

Weekend: hverdagsdøgn:

700 kr. 250 kr.

500 kr. 175 kr.

Fra søndag til fredag

1.250 kr.

Lej ferieboliger hos AAB

875 kr.

PriSer for ferieLejLighed i køBenhAvn:

4

dAvid BALfourS gAde 1, 2.th., ChriStiAnShAvn, køBenhAvn k, (LøvenS gård), 94 m 2

Aktuelt

højsæson pr. overnatning Weekend pr. overnatning

600 kr. 600 kr.

hverdage pr. overnatning

400 kr.

udlejning i mindst 2 døgn (priserne er inkl. én P-plads og elforbrug)

2 soveværelser samt opholdsstue med i alt 6 sovepladser, køkken med opvaskemaskine.

højSæSon: uge 7, 13, 26-32, 42 og 52.

Der er garageanlæg i forbindelse med byggeriet – leje af én P-plads og elforbrug er inkluderet i prisen. Det er ikke tilladt at medbringe

LejemåLetS vArighed:

6

husdyr.

Meget tilfredse beboere

uge: Weekend: hverdag:

Fra fre. kl. 17.00 til efterfølgende fre. kl. 16.00 Fra fre. kl. 17.00 til søn. kl. 16.00 efter aftale

Bemærk:

10

Bolignetværket

12

Ikke to dage er ens

veLkommen tiL SæSonen 2010 aab byder alle vore beboere velkomne til sæsonen 2010.

aab råder over ferieboliger i blokhus og juelsminde samt en hyggelig ferielejlighed på Christianshavn i københavn.

SådAn gør du Fordeling af ferieboligerne sker ved lodtrækning. udfyld ansøgningen

vores ferieboliger kan ikke lejes nytårsaften. i perioden 1. juni -1. september 2010 samt skolernes ferier kan der kun udlejes hele uger. er der ikke ansøgere til hele uger, kan der blive udlejet i min. 2 døgn. Man kan ikke leje ferieboligerne mere end én uge ad gangen. Detaljerede regler for lejemålet og betalingen vil blive fremsendt i forbindelse med

henvendelse om udlejning kan ske til aabs sekretariat i kontorets åbningstid.

i folderen og indsend den til aab. alle ønsker om leje af husene i højsæson skal indsendes skriftligt, og der kan ikke forhåndsreserveres på

Arbejdernes Andels-Boligforening

telefon eller anden måde.

Mindegade 17a, 7100 vejle, tlf. 75 82 77 00 fax: 75 72 46 45, post@aabvejle.dk, www.aabvejle.dk

Form andens pen

14

Find fem fejl

15

Generel information

Bagside

5

bekræftelse af lejemålet.

SæSon 2010

7814_Feriehuse 2010.indd 1

Stafetten

12 Hans Helge Andersen

Ledige lejligheder – hvorfor? På landsplan er antallet af ledige lejligheder den 1. april 2011 3.137, hvilket svarer til 0,57 % af samtlige almene boliger. Siden finanskrisens start i Danmark i januar 2008, hvor ledighedsprocenten var 0,24 %, har lejeledigheden været jævnt stigende til det nuværende niveau. I samme periode er antallet af ledige almene boliger i Vejle Kommune steget fra 64 (0,61 %) til 191 ledige lejligheder. Det svarer til 1,81 % af alle almene boliger i kommunen. Hvorfor er der lejeledighed i de almene boliger?

Man skulle tro, at der på grund af finanskrisen var ejere af private boliger, der ikke kunne betale deres husleje (dvs. deres kreditforeningslån), og derfor var nødt til at få en lejebolig. Vejle Kommune er en del af Trekantområdet, der er et vækstområde, hvilket også bekræftes af tilflytningen til Vejle Kommune. Det burde have øget efterspørgslen efter de

almene boliger i Vejle Kommune. Tilbage til spørgsmålet. Det er min holdning, at ’vi’ = alle ansatte og beboere i de almene boliger, skal være endnu bedre til at oplyse omverdenen om, hvad de almene boliger kan tilbyde. Kun derved kan vi nedbringe antallet af ledige lejligheder. De almene boliger bliver alt for ofte kædet sammen med negative emner, som f.eks. ghettoproblematikker og udsættelser. For hvor mange, udover nuværende og tidligere lejere, er klar over, at de almene boliger tilbyder så meget – f.eks. omkostningsbestemt husleje, beboerdemokrati og kompetente medarbejdere, der sørger for, at alt fungerer, og alle ting kører, som de skal. Dét, som ’vi’ er gode til, skal kommunikeres meget bedre ud til vore kommende lejere. Vore lejligheder skal til stadighed have en standard, så de ikke fravælges. Det er min holdning,

Udgiver Arbejdernes Andels-Boligforening, Mindegade 17A, 7100 Vejle. Bladet udkommer 6 gange årligt. Oplag 4.730 stk. Redaktion Hans Ole Olesen, afd. 37, Kurt Holt Knudsen, afd. 29, Lone Jensen, afd. 44, Poul Erik Jensen, inspektør, Hanne Bredahl, Administrationen. Indleveringfrist til næste AAB nyt 28. juni 2011. Grafisk design Aakjærs a/s, Vejle. Tryk Digitalhuset, Vejle. Syns­punkter, der fremsættes i eksterne indlæg, er ikke nødvendigvis dækkende for AABs holdning. Forsidefoto Susie Kirkegaard.

at vi fremover skal være meget mere ’kundeorienterede’. ’Vi’ skal øge vores viden om vore fremtidige lejere – deres ønsker og behov, udover en god lejlighed. AAB har taget konsekvensen heraf og arbejder derfor på, at vi i efteråret 2011 kan ansætte en 9. semesters praktikant fra et universitet, der kan foretage analyser og ikke mindst ”afdække nye former for formidling af vore styrker og muligheder i forhold til ejerboligmarkedet og den private udlejningssektor”, som det hedder. AAB forventer sig meget af dette tiltag. Må alle læsere ha’ en god sommer.


14/10/09 14:12:09

Foto: Susie Kirkegaard

Ny helhedsplan for Løget vedtaget Af afdelingsbestyrelserne for afdeling 41 og 42

I anledning af at begge afdelingsbestyrelser fremsatte forslag om en fysisk helhedsplan for Løget, var der den 16. og 17. marts ekstraordinære beboermøder i henholdsvis afdeling 41 og 42. Afstemningsresultatet for afdeling 41 blev 87 % ja og 13 % nej. For afdeling 42 var afstemningsresultatet 93 % ja og 7 % nej. Den fysiske helhedsplan har været længe undervejs. De første spæde tanker blev fostret i afdelingsbestyrelserne i 2002. Til at arbejde med de enkelte elementer i helhedsplanen blev der i 2008 nedsat arbejdsgrupper, bestående af engagerede beboere. I 2009 blev der foretaget byggetekniske undersøgelser, der efterfølgende blev suppleret med flere i 2010. Kvartershuset, der er et meget centralt element i helhedsplanen, har optaget begge afdelingsbestyrelser meget. Kulminationen på arbejdet

med kvartershuset var en studietur den 1. oktober 2010 med deltagelse af begge afdelingsbestyrelser, AABs tekniske afdeling, Vejle Kommune samt Pluskontoret. Medio januar 2011 kunne begge afdelinger på et fællesmøde se det endelig resultat fra Pluskontoret – et resultat, der var fuld enighed om. Begge beboermøder var meget velbesøgte, da 25-30 % af lejemålene deltog. Først gennemgik Suna fra Pluskontoret det byggetekniske i helhedsplanen, og efterfølgende gennemgik Steen, AABs teknisk chef, de økonomiske konsekvenser for gennemførelsen af helhedsplanen. Steen afsluttede med de økonomiske konsekvenser for de enkelte lejemål. I pausen var der rig mulighed for at stille spørgsmål til Suna, Kathrine og Louise fra Pluskontoret, AABs ledergruppe samt medlemmerne fra afdelingsbestyrelserne. Efter pausen var der lejlighed til at stille spørgsmål til Suna og Steen.

Hvad nu?

Tidligere er kvartershuset nævnt som et meget centralt element i helhedsplanen. Begge afdelingsbestyrelser håber meget på, at første spadestik kan tages ”midt/sidst på efteråret 2011”. Det er meget vigtigt, at komme i gang – det skylder vi alle, men især de, der deltog i arbejdsgrupperne. Selve helhedsplanen for bebyggelsen har et økonomisk omfang, der gør det nødvendigt med EU-udbud af først arkitekt- og ingeniørydelsen og efterfølgende af de fysiske arbejder. Afdelingsbestyrelserne er overbeviste om, at den vedtagne helhedsplan for Løget vil være med til at højne boligstandarden, således at Løget igen bliver et attraktivt boligområde. Alle beboere skal dagligt være med til at promovere Løget som et dejligt og naturskønt boligområde. Husk: Fra Løget kan du nå 587.000 arbejdspladser inden for blot én time!

3


AK TUELT

AAB holder Kristi Himmelfartsdag lukket den 2. og 3. juni.

Sund og festlig Familiedag i Løget Lørdag den 5. marts 2011 afholdt Hjerterum i Løget Familiedag, hvor godt 100 beboere deltog. Dagen var blevet til i et samarbejde med Løgets Sundhedsagenter, Vejle Kommunes sundhedsafdeling samt Fødevarestyrelsens Alt om Kost. Temaet var bevægelse og sund mad. Dagen startede med fælles lege og aktiviteter for børn og forældre under ledelse af Linda Kruse fra Vejle Kommune. Herefter gav Vickie Sønderby fra Alt om Kost gode råd til forældrene om sund mad, med særligt fokus på den sunde madpakke. Herudover var der en række stande, man kunne besøge for at få yderligere oplysninger om motion og sund mad. Alt i alt en festlig og vellykket dag, som sluttede med en buffet bestående af lækre, sunde retter, som kan bruges i en madpakke.

Nye priser på leje af festsale Da der efter flere år ingen prisstigning har været på leje af festsalene, har afdelingerne været nødt til at hæve priserne, så der ikke er underskud på de faktiske udgifter ved en udlejning. Løget

900,00 kr. + 300,00 kr. i depositum (dobbelt pris for leje af 2 sale) Valdemarsgade (pris pr. 1. oktober 2011)

Beboere i afdeling 44/45 1000,00 kr. + 300,00 kr. i depositum (dobbelt pris for leje af 2 sale) Øvrige beboere i AAB 1200,00 kr. + 300,00 kr. i depositum (dobbelt pris for leje af 2 sale) Multisalen Sofievej

Beboere i afdeling 47/48 1200,00 kr. + 500,00 kr. i depositum Øvrige beboere i AAB 1800,00 kr. + 500,00 kr. i depositum Beboerhuset på Finlandsvej

(kun til udlejning blandt beboerne i afdeling 29) Al henvendelse vedrørende leje skal foregå til Beboerhuset på Finlandsvej 103A, telefon 7572 3242

AABnyt NUMMER 02 maj 2011

Nye Sundhedsagenter i Løget Løget har nu fået deres helt egne agenter – Sundhedsagenter. Frivillige beboere har fra oktober sidste år til april i år gennemgået en ambassadøruddannelse inden for sundhed. De har afsluttet uddannelsen med eksamen i april med flotte resultater.


AAB holder lukket mandag den 13. juni – 2. pinsedag.

Ingen grillning på altaner

52 og 7) og ikke uge

Den søde sommertid nærmer sig, og det kan være fristende at grille på altanen. Desværre kan det ikke lade sig gøre, da åben ild på altanerne er forbudt. Forbuddet skyldes ikke urimelighed fra boligforeningens side, men simpelthen blot, at det er alt for farligt med åben ild og i følge Beredsskabsstyrelsen derfor også forbudt. Forbryder man sig mod forbuddet, kan det koste den skyldige en bøde, idet et besøg af brandvæsnet i sådanne sager udløser bøder. Der henvises i stedet til bålpladserne i afdelingen og et ønske om en god sommerferie.

Lej ferieboliger hos AAB

(priserne er

ug)

16.00

s hele uger. der kun udleje døgn.

med dt i forbindelse

rets åbningstid.

SæSon 2010

Nettet strammes om ulovlige paraboler

0

abvejle.dk

9 14/10/09 14:12:0

Lej en feriebolig til en attraktiv pris Har du ikke planlagt din ferie endnu? Måske står et af AABs i alt fem ferieboliger til beboerne ledigt til lige netop din ferie. De fire af de fem ferieboliger er sommerhuse, der især er meget velegnede til børnefamilier og ældre beboere, idet de alle ligger i naturskønne omgivelser, hvor der ikke er langt til hverken strand, bade- og sommerland samt hyggelige feriebyer. Den femte feriebolig, en lejlighed med elevator i København, ligger meget centralt med kort afstand til Strøget, Tivoli og andre af Københavns mange muligheder. Da AAB selv ejer ferieboligerne og ikke skal tjene penge på dem – det skal bare kunne løbe rundt – kan AABs beboere leje ferieboligerne til meget favorable priser. Ring og hør mere om vores ferieboliger eller klik ind på vores hjemmeside for at læse mere: www.aabvejle.dk.

Om kort tid vil de beboere, som har paraboler opsat, få besøg af deres inspektør. Formålet med dette besøg er dels at stramme op på situationen med de mange paraboler – efter ønske fra afdelingsbestyrelserne – samt at få tyndet ud i de ulovligt opsatte paraboler. Har man opsat en parabol i henhold til reglerne herfor, vil man få udleveret en sticker, som skal sættes på parabolen som godkendelse. Er det modsatte tilfældet, vil man blive beordret til at nedtage parabolen eller få sagen bragt i orden.

Nye regler

for omdeling af post Borgere over 65 år, der bor i ældre etageejendomme, har ret til at få bragt post til døren, alene i kraft af deres alder. Men fra den 1. maj 2011 er det slut. Så gælder alderen ikke længere. Til gengæld skal man være så handicappet eller gangbesværet, at man ikke er i stand til at hente posten i postkassen, før man kan få "Post Til Døren". Det er ens egen kommune, man skal ansøge for at få post til døren. Kommunen modtager ansøgningerne om "Post til Døren" og videregiver de godkendte ansøgninger til postvæsenet.

AABnyt 5


Foto Jan Grarup

AAB Vejle har tilfredse

og meget tilfredse beboere Der er smil over hele linjen. Meget tilfredshed eller tilfredshed hos beboerne lyser ud af AABs brugerundersøgelse. Der er ikke meget negativt at komme efter, og det får naturligvis smilet frem på formandens læber. Brugerundersøgelsen, der blev foretaget i december 2010, viser, at AABs beboere generelt er meget tilfredse med deres boliger og med AABs måde at drive boligforeningen på. Mere end 85 procent af dem, der har deltaget i undersøgelsen, svarer, at de alt i alt er meget tilfredse eller tilfredse med at bo, hvor de bor i dag. Det er mere end ti gange flere end dem, som er utilfredse. AAB Vejles formand Hans Helge Andersen lægger især vægt på, at ni ud af ti er meget glade for AABs medarbejdere, som han modtager mange roser for. Jeg hører tit, at folk er glade, når de henvender sig til ejendomsfunktionærerne. De er altid hurtige og hjælpsomme. Det samme gælder administrationen, hvor folk også får en god behandling, når de henvender sig, siger Hans Helge Andersen, der selv har boet i den samme AAB-bolig i 30 år. Ordnede forhold har stor betydning

Formanden mener, at den generelle tilfredshed hos beboerne meget vel kan skyldes de ordnede forhold, som en boligforening byder på. Og det stemmer godt overens med svarene i spørgsmål tre om, hvorfor folk flyttede i en almen bolig. Her svarer omtrent 38 procent, at det er på grund af de ordnede forhold. – Man hører jo om private udlejere, der kan være månedsvis om at udbedre fejl, når lejerne ringer. Sådan er det ikke

AABnyt NUMMER 02 maj 2011

hos en almen boligforening. Vi vil have tilfredse kunder, siger formanden. Han forklarer videre, at AAB er på forkant med mange af de konkrete ønsker, der er kommet ind i forbindelse med undersøgelsen. Under spørgsmål 16 skulle man svare på, hvad der skulle til, for at ens bolig blev til ens drømmebolig. Og mange af de ønsker – nye køkkener og badeværelser – er allerede på tegnebrættet i de afdelinger, hvor ønskerne kommer fra. Samtidig hæfter Hans Helge Andersen sig ved, at mere end otte ud af ti er meget trygge eller trygge ved at bo, hvor de bor, og han understreger da også, at kriminaliteten ikke er højere i AABs områder, end den er andre steder. Selv i Løget, der lider under et lidt dårligt ry. – Løget kan være lidt svært at leje ud. Det har et lidt dårligt image, men en undersøgelse viser alligevel, at der er noget mindre kriminalitet der, end der er andre steder, siger Hans Helge Andersen. Og det samme antal – otte ud af ti – er tilfredse eller meget tilfredse med renholdelsen af udearealerne. – Igen, understreger Hans Helge Andersen, har vi de rigtige medarbejdere. AABs beboere er gode ambassadører

Brugerundersøgelsen er foretaget blandt AABs beboere, hvoraf mange har boet hos AAB i rigtig mange år. Besvarelserne viser, at 11 procent af

beboerne har deres kendskab til AAB fra annoncer og reklamer. Langt de fleste fra besvarelserne har dog deres kendskab til boligforeningen fra venner, mens en del har det fra andre AAB beboere, og andre fra almindelig omtale i pressen. – Det betyder, at vores beboere er gode ambassadører, men uanset hvorfra vores beboere har deres kendskab til os, satser vi i endnu højere grad på synlighed, så alle i Vejle Kommune er klar over, at AAB i Vejle er lejernes førstevalg. Der skal nyt input ind i måden at kommunikere med omverden på, og derfor arbejder AAB lige nu på at få en kommunikationspraktikant fra Aalborg Universitet. – Vi skal have en, der kan se på vores kommunikation med friske øjne, en, der ikke sidder fast i vores systemer, og som aldrig har haft noget med en boligforening at gøre. En, der kan stille de nye og anderledes spørgsmål, lyder det fra Hans Helge Andersen. Et andet, men beslægtet indsatsområde, er hjemmesiden. Her er der flere beboere, som lægger sig i hverken/ellerkategorien end i meget tilfreds. Derfor skal hjemmesiden redesignes, med langt større brugervenlighed og selvbetjening for øje. Arbejdet er allerede igangsat med en arbejdsgruppe, hvor også et medlem af hovedbestyrelsen er med. Positive tal luner

Alt i alt vækker undersøgelsesresultatet glæde og begejstring hos AAB.


Foto Jan Grarup

Både de positive tal og de mange positive og konstruktive kommentarer, der er kommet ind med svarene. Der er ikke et eneste spørgsmål, hvor folk ikke svarer overvejende positivt. Under spørgsmålet ”Hvad skal der til,

for at din bolig kan blive din drømmebolig,” skrev en: ”Det er det allerede.” – Det varmer, når man læser sådan noget, det gør en glad. Så ved man, at vi gør noget rigtigt, slutter Hans Helge Andersen.

Det betyder, at vores beboere er gode ambassadører, men uanset hvorfra vores beboere har deres kendskab til os, satser vi i endnu højere grad på synlighed, så alle i Vejle Kommune er klar over, at AAB i Vejle er lejernes førstevalg.

Pressemeddelelse fra AAB Vejle

Søndermarken kan blive fremtidens forstad Vejle Kommune er af Realdania udvalgt, sammen med 5 andre kommuner, til en stor arkitektkonkurrence om fremtidens bæredygtige forstæder. Arkitektkonkurrencen skal skabe debat om og give visioner for, hvordan kommunerne kan løse nogle af de udfordringer, forstæderne står over for i dag – og i fremtiden. Konkurrencen forventes udskrevet i slutningen af året. Vejle Kommune har i samarbejde med AAB Vejle og Boliv Vejle skrevet ansøgningen. Den peger på, at hovedproblemet i dag er, at Søndermarken ikke opfattes og fungerer som en sammenhængende bydel. Søndermarken har ikke den fælles identitet, der gør, at området i dag betragtes lige så attraktivt, som det egentlig har potentiale til. Men det skal der laves om på! Borgmester Arne Sigtenbjerggaard og Hans Helge Andersen, formand for AAB Vejle, er derfor meget begejstrede for, at kommunen nu gennem en arkitektkonkurrence kan få helt nye bud på, hvordan Søndermarken kan udvikle sig til en meget attraktiv forstad – fremtidens forstad.

AABnyt NUMMER 02 maj 2011

Store forventninger

Både borgmesteren og formanden for AAB Vejle har store forventninger til konkurrencen, fordi der allerede er flere planer, der er med til at skubbe på udviklingen i området. Om få år vil Søndermarken således via Grønlandsvej blive knyttet til motorvejen. – Søndermarken ligger i et helt fantastisk naturområde med et stort potentiale, som vi skal forstå at udnytte. I dag er Søndermarken et byområde med flere forskellige, ret isolerede og monotone bydele – parcelhuse og blokke, der er opbygget gennem flere årtier, siger Arne Sigtenbjerggaard. – Vi ønsker, at Søndermarken skal udvikle sig til en attraktiv og sammenhængende bydel med liv mellem husene og med et godt bycenter med butikker, service, pladser og samlingssteder. Søndermarkens eksisterende erhvervsområde bør forskønnes, og bebyggelsen kan flere steder omdannes, så der bliver nye rammer for mindre virksomheder, håndværkerhuse og mikrovirksomheder. Det kan være med til at skabe mere liv og flere arbejdspladser for beboerne i området. Bydelen og bycentret skal på en spændende måde vise det multietniske liv og de store kvaliteter, der er i

området, siger Arne Sigtenbjerggaard. Hans Helge Andersen, formand for AAB Vejle, håber også, at områdets sociale og kulturelle mangfoldighed vil udvikle sig til en styrke og en attraktion for bydelen og for hele Vejle. – Vi har gennem mange år arbejdet for at åbne vores boligområde for hele Søndermarken – så vi ser frem til at være en del af det kommende arbejde. Sammenfaldet mellem vores egen store renovering i Løget og etableringen af et nyt kvarterhus gør, at det er det helt rigtige tidspunkt at arbejde med en fælles identitet for hele Søndermarken, siger Hans Helge Andersen, der ser frem til et positivt og konstruktivt samarbejde med områdets grundejerforeninger og andre parter på Søndermarken. – Det storslåede grønne landskab med Højen Ådal og Mølholms Ådal omkring bydelen kan blive en meget større attraktion med nye rekreative anlæg. Det er vigtigt, at de rekreative områder er nemme at komme til, og at veje og stier på en tryg og logisk måde samler alle boligområderne og fører omkring et måske fremtidigt bycenter og nye samlingssteder, siger Hans Helge Andersen. Han ser også gerne flere kommunale institutioner og arbejdspladser i kvarteret.


Seneste nyt vedr. Bolignetværket De seneste 2-3 år har AABs Programudvalg arbejdet intenst på at fremtidssikre AABs antennenet og bolignetværk. Af Hanne Bredahl, redaktionssekretær AAB Vejle AABs antennenet

På tv-fronten gik vi i 2010 fra á la carte tv-udbud (= AAB sammensatte selv programpakkerne) til YouSee’s forudbestemte regionsudbud (som sammensættes efter brugerafstemninger i regionen). Beslutningen herom blev taget på grundlag af en erkendelse af, at hele båndbredden efterhånden var godt fyldt op, så det var blevet både dyrt og teknisk krævende at ændre i programsammensætningen. Den nye løsning er nemmere at administrere og giver AABs beboere og eksterne signalmodtagere nye, flere og bedre muligheder på tv-fronten end tidligere. Antennenettet er herudover blevet opgraderet til den såkaldte Docsis 3.0 løsning og er gået ”Clear”, således at man, udover blot at se tv, nu kan se ukodet digitalt tv direkte – hvis altså man har et tv med digitalt kabeltuner. Og herudover kan man benytte sig af muligheder som start-forfra, optage, pause, spole, leje film etc.

AABnyt NUMMER 02 maj 2011

AABs Bolignetværk

Fremtidssikring

På internetfronten sker der også rigtig meget lige nu. I skrivende stund er arbejdet med både det overordnede netværk samt infrastrukturen i de enkelte afdelinger ved at være afsluttet, og alle AABs lejemål* har fået installeret et nyt data-stik. Som rosinen i pølseenden skal der nu findes en leverandør af internet m.m. til det nye bolignetværk; dette foregår ved, at opgaven sendes i udbud, hvorefter tilbuddene nærlæses, og der findes en udbyder, som kan leve op til de krav, AABs Programudvalg har opstillet. Denne opgave har af forskellige tekniske årsager desværre taget lidt længere tid end beregnet, men man forventer at være klar ’to go’ per 1. september. Når tiden nærmer sig, vil der blive sendt materiale ud til alle AABs beboere – forhåbentlig med rigtig gode tilbud på høje hastigheder til favorable og konkurrencedygtige priser på et nyt fremtidssikret stabilt og driftssikkert bolignetværk.

Med opgraderingerne er AABs beboere og eksterne signalmodtagere sikret meget langt ind i fremtiden, hvad angår tv og internet. Herudover kan man også se opgraderingerne som en værdiforøgelse af AABs lejemål, idet det alt andet lige er en væsentlig faktor i udlejningsøjemed, at lejemålene også teknologisk er up-to-date og lidt til. *Opgraderingerne af såvel antennenet som bolignetværk gælder ikke afdeling 46, 51 og 52, som får internet og tv fra et andet net og udbyder. Samt afdeling 47, som valgte at stemme nej til opgraderingerne på beboermødet i 2010, hvorved de har udelukket afdelingen fra de mange muligheder opgraderingerne giver.


AABs Sommerudflugt 2011

Turen går til Legoland lørdag den 20. august

AABs sommerudflugt 2011

Turen er for familier, der bor i AAB, som også sørger for transport i lejede busser

Antal billetter (fra og med 3 år)

Start kl. 9.00 – hjemkørsel kl. 17.30 • Skolegade ved fritidscentret • Finlandsvej ved fritidscentret

Navn

Start kl. 10.30 – hjemkørsel kl. 19.00 • Løget Høj ved flagstangen • Hasselvænget ved fritidscentret

Adresse

Er der nogle, der vil blive til aftenens Open Air er der mulighed for at blive i Legoland til kl. 22.00.

Ja tak

Nej tak (kører selv)

Pris For deltagere fra og med 3 år er prisen 150,00 kr. (normalpris 279,00 kr.). Din afdeling og aktivitetsfonden har givet tilskud til billetten og bussen. Billetter købes hos AAB, Mindegade 17A fra mandag den 6. juni til og med fredag den 5. august 2011.

Telefon

Bustransport

Vil gerne blive til Open Air og køre med bussen hjem kl. 22.00 Ja tak (antal)

Nej tak (antal)

Kuponen afleveres ved køb af billetter. 13


Ikke to dage er ens AABnyt NUMMER 02 maj 2011


Af Hanne Bredahl, redaktionssekretær AAB Vejle

Sådan lyder det enstemmigt fra de fire 25 års jubilarer hos AAB Vejle, som AABnyt har sat stævne til en snak om de forgangne 25 år. De fire jubilarer er henholdsvis økonomichef Kim Lassen, udlejningsmedarbejder Diana Kristensen, inspektør Poul Erik Jensen og ejendomsfunktionær Jens Ole Hedensted. Alle er enige om, at netop dét, at ikke to dage er ens, er det, der gør og har gjort deres job så spændende, når hver dag byder på nye udfordringer og oplevelser. Jobfunktionerne har skiftet karakter med omskiftningerne i samfundet, og i følge alle fire føles 25 år faktisk ikke som særlig lang tid under disse betingelser. Nye tider

”Der er ikke noget, der skal gå hurtigere, end at man kan vente på et brev”. Sådan sagde forretningsfører Carl Lorenzen til Kim Lassen, da Kim startede hos AAB den 1. juni 1986. – For 25 år siden havde vi kun lige fået edb, og havde slet ikke de samme hjælpemidler som i dag. Alt foregik manuelt med regnemaskine, blyant og viskelæder. Men til trods herfor oplevedes det alligevel, som om man havde god tid, synes Kim. Diana Kristensen fortæller, at man i AABs udlejningsafdeling annoncerede ledige lejemål ved hver torsdag at hænge opslag op på en opslagstavle i forgangen. Interesserede kunne således byde specifikt ind på de opslåede ledige lejligheder. Udenbys medlemmer, som ikke havde sin gang i byen hver uge, fik tilsendt en oversigt over ’ugens tilbud’. Men med ny lovgivning, overgang til edb og den generelle udvikling i samfundet, fik denne overskuelige måde at udleje lejligheder ikke lov til at vare ved. I 1988/1989, med implementering af edb hos AAB, skulle 23.000 medlemmer kodes ind i det nye edb-system; dette kæmpearbejde blev gennemført i løbet af 3 måneder, ved at hver morgen startede med 2 timers indtastningsarbejde.

Øget effektivitet – øget travlhed?

Også ude i afdelingerne har man kunnet mærke udviklingen i samfundet. Inspektør Poul Erik Jensen fortæller, at antallet af trillebører er faldet støt i takt med den teknologiske udvikling. Og maskinparken er blevet betydelig større. Med den konstant øgede miljøbevidsthed hører de skrappe ukrudtsmidler også fortiden til, fortæller ejendomsfunktionær Jens Ole Hedensted. I dag bruger man en ukrudtsbrænder til at klare ukrudtet. Men det er ikke kun miljøet, der er blevet større bevidsthed om, også gårdmændenes helbred er i fokus. Således må man f.eks. kun bruge en ukrudtsbrænder i et begrænset tidsrum ad gangen, da det er et belastende arbejde, og operatøren kan blive dårlig, da gasbrænderen tager ilten. For 25 år siden blev der om vinteren håndstrøet store mængder salt. I dag bruger man kun ¼ af den mængde, man brugte tidligere, og nu bruger man maskiner til at gøre det hårde arbejde. Men med de nye og mere effektive hjælpemidler og ny teknologi ’i marken’ såvel som i administrationen, er kravene fra omverdenen, beboere og medlemmer også steget, og der skal løbes stærkt for at følge med, er alle fire jubilarer enige om. – Tempoet øges på alt, også selvom det ikke altid er strengt nødvendigt og i og for sig sagtens kan vente til f.eks. dagen efter, mener Poul Erik og tilføjer, at folk er mere krævende i dag, og at vi lever i et forjaget samfund. Ifølge Poul Erik har de ældre beboere dog stadig fuld forståelse for, at man kun kan lave én ting ad gangen, og at ting tager tid, selvom man har den nyeste teknologi til rådighed. Antallet af lejemål er også steget markant. I de seneste 25 år har AAB ”udvidet” med 625 lejemål fordelt på 9 afdelinger, så der i dag er 4.200 lejemål fordelt på 24 afdelinger. – Alle ansatte prøver efter bedste evne at imødekomme beboernes ønsker og forventninger.

Boligforeningen er et spejlbillede af samfundet

Boligforeningen er et tydeligt spejlbillede af samfundet; folk har travlt, og forventningerne er høje. Denne tendens og forskel fra tidligere tider mærker man tydeligt i boligforeningen. En anden tendens er, at der er kommet betydeligt flere beboere til AAB med anden etnisk baggrund, end der var for 25 år siden. AAB er også den boligforening i Vejle, hvor der er flest beboere med anden etnisk baggrund. Man kan godt mærke forskel på beboernes forventninger og krav, ud fra hvilken kultur de kommer fra. Beboere med anden etnisk baggrund end dansk fordrer ofte lidt ekstra ressourcer og forståelse, da mødet med dansk kultur og demokrati for nogle kan virke som en underlig og uforståelig størrelse, som lige kræver lidt tilvænning. Overordnet er panelet enige om, at stigningen i antallet af beboere med anden etnisk baggrund end dansk nok er den mest markante forskel fra dengang og til i dag. Men er samtidig også enige om, at det med 4.200 lejemål går forrygende godt, og de positive oplevelser både opvejer og overstiger de negative. Det er godt at være hos AAB

For alle fire har de 25 år været en god tid, som de vil se tilbage på med stor glæde. Det har været en ualmindelig god arbejdsplads; der er en god ånd og stemning og forholdet til kollegerne er i top. Det er ærgerligt, at boligforeningen i forbindelse med finanskrisen har oplevet en vis tilbagegang i udlejningen af lejemål. Såvel Kim som Poul Erik og Jens Ole har selv boet hos AAB i mange år, og alle kan sagtens se sig selv som en af AABs beboere, når de går på pension. For det at bo alment, er de alle enige om, er rigtig godt, og de håber, at lidt flere vil få øjnene op for de fordele, der er forbundet med et lejemål hos AAB.

13


fi n d fe m fejl

Klip siden ud og send den til AAB, Mindegade 17A, 7100 Vejle. Mrk. Find fem fejl. Senest den 5. juli 2011. Vinderne af sidste AABnyts Find fem fejl

1. præmie, gavekort på 200 kr. 2. præmie, gavekort på 150 kr. 3. præmie, gavekort på 100 kr.

1. Præmie – Lise Mejer Pedersen, Afd. 15 2. Præmie – Leif Berg, Afd. 12 3. Præmie – Hanne Pedersen, Afd. 44

Navn

Redaktionsudvalget ønsker tillykke. Vinderne har fået direkte besked.

AABnyt NUMMER 02 maj 2011

Adresse


generel inform at ion

Her finder du navne og kontaktoplysninger på medlemmer af ledelsen, inspektører, beboerrådgivning

Inspektører Afd. 11-17-24-37-46 Glenn Nutkins tlf. 76 43 72 21 gn@aabvejle.dk

Afd. 12-13-15-38-51 Jens Kongerslev tlf. 76 43 72 22 jk@aabvejle.dk

og administrationen i AAB.

Afd. 29-35-44-45-50 Henrik Andersen tlf. 76 43 72 24 ha@aabvejle.dk

AABs ledelse Hovedbestyrelsen: Formand Hans Helge Andersen tlf. 75 83 43 37 hha@aabvejle.dk

Næstformand Lotte Vestergaard tlf. 75 83 86 17 lve@aabvejle.dk

Afd. 41-42-52 Poul Erik Jensen tlf. 76 43 72 25 pej@aabvejle.dk

Afd. 1-8-26-47-48-49 Michael Vibe tlf. 76 43 72 20 mv@aabvejle.dk

Beboerrådgivningen Socialrådgiver Lis Aagaard laa@aabvejle.dk Hans Ole Olesen tlf. 75 83 43 26 hoo@aabvejle.dk

Hans Lind tlf. 21 74 45 99 hl@aabvejle.dk

•M  an. kl. 10.00-12.00, Værestedet, Løget Høj 14B, tlf. 75 72 71 78 • Tirs. kl. 16.00-18.00, Fast telefontid på tlf. 75 82 53 12 • Ons. kl. 10.00-12.00, Svendsgade 13B, tlf. 75 72 71 78 • Fre. kl. 10.00-12.00, Beboerhuset, Finlandsvej 103A, tlf. 75 82 53 12 Administrationen Ledergruppen i AAB

Leif Rasmussen tlf. 75 72 31 15 lr@aabvejle.dk

Udlejningschef Tommy Mølgaard tlf. 76 43 72 09 tm@aabvejle.dk

Kurt Holt Knudsen tlf. 40 14 23 82 khk@aabvejle.dk

Økonomichef Kim Lassen tlf. 76 43 72 19 kl@aabvejle.dk

Knud Aage Thiemer tlf. 24 84 12 80 kaat@aabvejle.dk

Teknisk chef Steen Rosvang Andersen tlf. 76 43 72 23 sra@aabvejle.dk

AABs Administration Foreningens kontor: Mindegade 17A tlf. 75 82 77 00, fax 75 72 46 45 www.aabvejle.dk, post@aabvejle.dk   Telefontider                                                                  Man.-ons. . . . . . . . . kl. 09.00-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-12.00   Åbningstider                                            Man.-ons. . . . . . . . . kl. 11.00-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . kl. 11.00-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-12.00    Inspektørernes telefontider                      Man.-ons. . . . . . . . . kl. 09.00-09.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 14.30-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-09.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 14.30-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00-09.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 11.00-12.00    Inspektørernes træffetider                                           Man.-ons. . . . . . . . . kl. 14.30-15.30 Tors. . . . . . . . . . . . . kl. 14.30-17.00 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 11.00-12.00    Varmemestrenes telefon-/træffetider              Man.-tirs. . . . . . . . . . kl. 06.45-07.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 15.15-15.45 Ons.-tors. . . . . . . . . . kl. 06.45-07.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 14.15-14.45 Fre. . . . . . . . . . . . . . kl. 06.45-07.30 . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 11.15-11.45   Møllevangen Ellevang 1B, tlf. 75 82 17 68 moellevangen@aabvejle.dk Vestbyen Mindegade 14 st., tlf. 75 83 58 79 vestbyen@aabvejle.dk Sandegraven Sofievej 4, tlf. 75 82 77 02 sandegraven@aabvejle.dk Finlandsparken Vaskeribygningen, Finlandsvej  29, tlf. 75 82 65 94 finlandsparken@aabvejle.dk   Løget By Løget Høj 12A, tlf. 75 83 12 63 loegetby@aabvejle.dk Uden for kontortiden kan telefonsvarer benyttes. Falcks vagttelefon tlf. 70 10 20 30, skal/kan kun benyttes ved uopsættelige opgaver/arbejder. YouSee support tlf. 80 80 40 50, www.yousee.dk A+/Dansk Kabel TV tlf. 69 12 13 14, www.aplus.dk 15


Stafet t en Den, som har stafetten, får lov at dele, hvad han eller hun har på hjerte. Der kan skrives om stort og småt, godt eller skidt, når bare det handler om livet i en boligforening. I dette AABnyts ordstafet får udlejningschef Tommy Mølgaard lov at løbe med stafetten – og ordet.

Selvfølgelig kan du også få lov til at være dig selv, men nærheden og samværet med andre mennesker er ofte det, der gør den store forskel.

Sammen finder vi hjem En lidt kryptisk overskrift, men den siger faktisk rigtig meget om AAB og den almene boligbevægelse. Sætningen kom, da jeg sad med min datter og fortalte om de udfordringer, som AAB for tiden har med at udleje alle vores boliger, og vi skulle prøve at finde et godt slogan, der på en kort måde udtrykte, hvad vi står for. AAB har en masse boliger i alle forskellige størrelser og meget forskellig beliggenhed, men alligevel kniber det med at få dem alle udlejet, så vi bliver nødt til at tænke i andre baner, for at andre kan få øje på vores kvaliteter. Vores boliger er nemlig ikke kun en fysisk ramme, hvor der er køkken og badeværelse og måske også en altan. Nej – vores boliger har netop noget mere, og det er det, der gør dem til mere end blot en bolig, nemlig et hjem. Et sted, som danner rammen om livet for unge mennesker, for familier og for ældre medborgere. Det, der gør forskellen, er de mange forbindelser, der er på kryds og tværs mellem lejerne – selvfølgelig kan du

også få lov til at være dig selv, men nærheden og samværet med andre mennesker er ofte det, der gør den store forskel. Naboen, der lige kigger efter dine børn, mens du er ude at handle, underboen, der sørger for, at dine blomster også ser flotte og friske ud, når du kommer hjem efter en rejse, overboen, der hjælper nogle naboer med at tyde, hvad det er for et budskab, kommunen vil meddele dig, men gør det i et sprog, der gør det svært at tyde, og afdelingsbestyrelsen, som arrangerer den årlige grillfest, hvor naboer kommer sammen og hygger sig i hinandens selskab. Jo, eksemplerne er utallige, og jeg glæder mig, hver gang jeg hører om nye måder at hjælpe og være sammen med hinanden på. Jeg ved godt, at sådanne eksempler også findes andre steder, men jeg er sikker på, at måden, en boligforening som AAB er bygget op på, bare skaber endnu bedre rammer og muligheder for at opleve netop dette.

I dette nummer af AABnyt er der en omtale af resultatet af en undersøgelse blandt vores beboere, hvor de svarer på spørgsmål om, hvorfor de bor hos AAB, og om tingene fungerer. Det er dejlig positiv læsning, da en meget stor del er tilfredse eller meget tilfredse, og der er også et klart budskab om, at kendskabet til AAB og vores boliger primært kommer fra familie, venner og bekendte – så i fællesskab er vi alle sammen med til at udbrede kendskabet til AAB. Jeg vil derfor gerne viderebringe min store tak til alle, der på denne måde viderebringer budskabet – sammen finder vi hjem – til mange andre. God sommer til jer alle ønsker udlejningschef Tommy Mølgaard – og giver stafetten videre til integrationskoordinator i Vejle Kommune, Ulla Varneskov.

AABnyt 2 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you