Page 1

Felles lufthavn – midt på Helgeland


Helgeland Lufthavn Helgeland Lufthavn er en felles lufthavn midt på Helgeland til erstatning for Stokka, Røssvoll og Kjærstad. Geografisk unikt plassert midt i mellom de tre byene Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen. Helgeland Lufthavn vil sikre like rammevilkår for utviklingen av næringslivet i og rundt de tre regionsentrene. Det vil åpne for nye og større flytyper, direkteruter, chartertrafikk og lavere priser. Verdens vakreste kyst kan gjøres tilgjengelig for nye markeder, og Helgelendingene kan i større grad fortsette trenden med å reise mer i både inn- og utland.

Under én times reisetid Fra byene Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen vil det være tilnærmet lik reisetid til Helgeland Lufthavn. Helgeland Lufthavn vil ha 63 000 innbyggere i dekningsområdet sitt. Over 80 % av disse vil kunne nå lufthavnen på under 1 time.

Avstander Mo i Rana – Helgeland Lufthavn Mosjøen – Helgeland Lufthavn Sandnessjøen – Helgeland Lufthavn Flytog fra Mo i Rana og Mosjøen

55 km 38 km 49 km –

44 minutter 30 minutter 39 minutter 30 – 35 minutter

Det eneste alternativet Et samlet næringsliv i Vefsn-regionen er enige om at Helgeland Lufthavn er det eneste reelle alternativ som felles flyplass på Helgeland på grunn av den sentrale plasseringen.

Ytre Helgeland Enig – ”Bare prosjektet ved Elsfjord kan gi Helgeland felles flyplass”, uttaler ordfører i Herøy, Arnt-Frode Jensen. Begrunnelsen er den sentrale beliggenheten.

Avinor uttalte i 2003 om felles lufthavn: – ”Det er kun ett alternativ, Alternativ 5, Kråkstad (Helgeland Lufthavn) i Vefsn kommune, hvor det i rimelig grad kan oppnås tilfredsstillende flyoperative, regularitetsmessige og lokaliseringsmessige forhold.”


Stokkvågen

Mo i Rana

Hemnes

Nesna Dønna

Leirfjord Herøy

Korgen

Sandnessjøen

Mosjøen

Hattfjelldal

Trofors


Viktig å vite om lufthavnen Helgeland Lufthavn vil få en rullebane på 2400 meter, med mulighet for forlengelse til 3000 meter. Dette vil gi Helgeland tilgang til alle flytyper som Norwegian, SAS Norge og Widerøe opererer med i dag. Jernbanen ligger parallelt med rullebanen, og man vil få stasjon i terminalbygget.

Samfunnsøkonomisk gevinst Transportøkonomisk Institutt har utført en samfunnsøkonomisk analyse av Helgeland Lufthavn. Analysen viser at man kan få en samfunnsøkonomisk nytte på nesten 5 milliarder (over 25 år) av å bygge en felles lufthavn i Elsfjord. Da er ikke restverdien av lufthavnen medregnet.

Samferdsel på Helgeland Det er gjort store økonomiske løft på samferdselen på Helgeland, og store investeringer er på gang (E6, RV 17 og FV 78). I følge stortingsmelding 15 (1994-95), skal man hente ut gevinster av slike investeringer. Helgeland Lufthavn er en naturlig konsekvens av å ta i bruk disse investeringene.

Forsvaret Forsvaret har sin øvingsleir, Drevjamoen, rett sør for lufthavnen. Helgeland Lufthavn åpner for enklere transport inn og ut av utstyr og personell, og er svært sentralt plassert for å sikre fortsatt drift av leiren.

Miljøvennlig Helgeland Lufthavn vil være et meget godt miljøtiltak. Tilbringing med tog helt inn til terminalen, og bedre kapasitetsutnyttelse på flyrutene gir lavere utslipp pr. reisende.


Helgeland Lufthavn retning syd-vest.

Helgeland Lufthavn retning nord.

Helgeland Lufthavn retning nord.


Prøv befolkningssimulatoren Gå inn på www.helgelandlufthavn.no

Kontakt:

Helgeland Lufthavn c/o MON, Fearnleysgt. 7-9 8656 Mosjøen Tlf: 75 11 13 05 luftpost@helgelandlufthavn.no.

Bjørn Larsen, Daglig leder Mob: 91 58 24 28

www.helgelandlufthavn.no

Prinfo Rønnes – 75 17 53 00

Mer info:

Helgeland Lufthavn  

Helgeland Lufthavn

Helgeland Lufthavn  

Helgeland Lufthavn

Advertisement