Page 1

‫מדינת ישראל‬ ‫משרד החינוך‬ ‫האגף לחינוך קדם יסודי‬ ‫האגף לזהירות ובטיחות בדרכים‬

‫האגף לחינוך מבוגרים‬ ‫שרות לאומי למבוגר‬ ‫החברה למתנ"סים‬

‫עניבת זהירות בדרכים‬ ‫הכינו‪ :‬עמותת ש"ל – שרות אזרחי‬

‫החומרים‪:‬‬ ‫ נייר קרטון גזור בצורה של עניבה‬‫ תמונות הקשורות לזהירות בדרכים ומשפט הקשור לתמונה‬‫ צבעים‬‫‪ -‬ניילון להגנה על הנייר‬

‫אופן ההכנה‪:‬‬ ‫ יוצרים דגם של עניבה‪ .‬ניתן לתת לילדים לקשט את העניבה באיורים וציורים בנושא בטיחות בדרכים‪ ,‬או‬‫להכין דגם אחיד לצביעה‪.‬‬ ‫ צובעים את התמונות ומקשטים‪.‬‬‫מניילנים את כל העניבה ותולים כקישוט בגן‪.‬‬

‫‬‫הערה‪:‬‬ ‫ניתן לחבר שרוך ולקשור לכל אחד את העניבה על הבגד‪.‬‬

‫בהצלחה !!!‬

עניבת זהירות בדרכים  

‫שרותאזרחי–ל"עמותתש:הכינו‬ ‫!!!בהצלחה‬ ‫:החומרים‬ ‫ההכנה‬ ‫:אופן‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫יסודי‬ ‫קדם‬ ‫לחינוך‬ ‫האגף‬ ‫בדרכים‬ ‫וב...

Advertisement