Page 1


happy lunar new year

Mùa Tết sum vầy, mùa lễ yêu thương, Hamoli gửi ến Quý khách hàng Bộ Quà Tết ý nghĩa, gói ghém sức khỏe trong từng phần hạt dinh dưỡng cao cấp và iểm thêm hiện ại trong dự vị rượu vang nhập khẩu.

20 20


PREMIUM 1 690,000 vnd contains: Rượu Vang Grove Ridge Cabernet Sauvignon 13% Chà Là Ai Cập Cao Cấp

200g

Nho Khô 3 Màu Thượng Hạng

200g

Đậu Nành Hữu Cơ Sấy Giòn

200g

Hạt Bí Xanh Không Vỏ Tự Nhiên

200g

PREMIUM 2 880,000 vnd contains: Rượu Vang Grove Ridge Cabernet Sauvignon 13% Hạt Mắc Ca Úc Thượng Hạng

200g

Hạt Dẻ Cười Mỹ Cao Cấp

200g

Hạnh Nhân Mỹ Rang Bơ Cao Cấp

200g

Hạt Điều Bình Phước Đặc Biệt

200g

Kích thước hộp quà: 41,5 x 33,5 x 9 cm Tặng kèm túi ựng sang trọng

(*) Giá trên chưa bao gồm VAT, phí vận chuyển


PREMIUM 3 780,000 vnd contains: Rượu Vang Bordeaux Cabernet Franc 1982 Hạnh Nhân Mỹ Cao Cấp

200g

Hạt Điều Bình Phước Đặc Biệt

200g

Chà Là Ai Cập Cao Cấp

200g

Đậu Nành Hữu Cơ Sấy Giòn

200g

PREMIUM 4 790,000 vnd contains: Rượu Vang Bordeaux Cabernet Franc 1982 Hạt Điều Bình Phước Đặc Biệt

200g

Hạnh Nhân Mỹ Rang Bơ Cao Cấp

200g

Hạt Bí Xanh Không Vỏ Tự Nhiên

200g

Đậu Nành Hữu Cơ Sấy Giòn

200g

Kích thước hộp quà: 41,5 x 33,5 x 9 cm Tặng kèm túi ựng sang trọng

(*) Giá trên chưa bao gồm VAT, phí vận chuyển


PREMIUM 5 910,000 vnd contains: Rượu Vang Chile Mucho Mas Merlot 12.5% Hạt Dẻ Cười Mỹ Cao Cấp

200g

Nho Khô 3 Màu Thượng Hạng

200g

Hạt Điều Bình Phước Đặc Biệt

200g

Hạt Bí Xanh Không Vỏ Tự Nhiên

200g

PREMIUM 6 950,000 vnd contains: Rượu Vang Chile Mucho Mas Merlot 12.5% Hạt Dẻ Cười Mỹ Cao Cấp

200g

Hạnh Nhân Mỹ Cao Cấp

200g

Hạt Mắc Ca Úc Thượng Hạng

200g

Nho Khô 3 Màu Thượng Hạng

200g

Kích thước hộp quà: 41,5 x 33,5 x 9 cm Tặng kèm túi ựng sang trọng

(*) Giá trên chưa bao gồm VAT, phí vận chuyển


DELUXE 1

DELUXE 2

630,000 vnd

665,000 vnd

contains:

contains:

Hạt Điều Bình Phước Đặc Biệt

200g

Hạt Mắc Ca Úc Thượng Hạng

200g

Chà Là Ai Cập Cao Cấp

200g

Nho Khô 3 Màu Thượng Hạng

200g

Nho Khô 3 Màu Thượng Hạng

200g

Hạnh Nhân Mỹ Rang Bơ Cao Cấp

200g

Đậu Nành Hữu Cơ Sấy Giòn

200g

Hạt Bí Xanh Không Vỏ Tự Nhiên

200g

Hạnh Nhân Mỹ Rang Bơ Cao Cấp

200g

Đậu Nành Hữu Cơ Sấy Giòn

200g

Hạt Bí Xanh Không Vỏ Tự Nhiên

200g

Chà Là Ai Cập Cao Cấp

200g

Kích thước hộp quà: 41,5 x 33,5 x 9 cm Tặng kèm túi ựng sang trọng

(*) Giá trên chưa bao gồm VAT, phí vận chuyển


DELUXE 3

DELUXE 4

695,000 vnd

730,000 vnd

contains:

contains:

Hạt Dẻ Cười Mỹ Cao Cấp

200g

Hạnh Nhân Mỹ Rang Bơ Cao Cấp

250g

Hạnh Nhân Mỹ Cao Cấp

200g

Nho Khô 3 Màu Thượng Hạng

250g

Hạt Điều Bình Phước Đặc Biệt

200g

Chà Là Ai Cập Cao Cấp

250g

Đậu Nành Hữu Cơ Sấy Giòn

200g

Hạt Điều Bình Phước Đặc Biệt

250g

Hạt Bí Xanh Không Vỏ Tự Nhiên

200g

Hạt Bí Xanh Không Vỏ Tự Nhiên

250g

Chà Là Ai Cập Cao Cấp

200g

Đậu Nành Hữu Cơ Sấy Giòn

250g

Kích thước hộp quà: 41,5 x 33,5 x 9 cm Tặng kèm túi ựng sang trọng

(*) Giá trên chưa bao gồm VAT, phí vận chuyển


DELUXE 5 790,000 vnd contains:

Hạt Mắc Ca Úc Thượng Hạng

250g

Hạt Điều Bình Phước Đặc Biệt

250g

DELUXE 6

Hạt Bí Xanh Không Vỏ Tự Nhiên

250g

Đậu Nành Hữu Cơ Sấy Giòn

250g

820,000 vnd

Nho Khô 3 Màu Thượng Hạng

250g

Hạnh Nhân Mỹ Rang Bơ Cao Cấp

250g

contains:

Hạt Dẻ Cười Mỹ Cao Cấp

250g

Hạt Điều Bình Phước Đặc Biệt

250g

Hạnh Nhân Mỹ Cao Cấp

250g

Nho Khô 3 Màu Thượng Hạng

250g

Chà Là Ai Cập Cao Cấp

250g

Đậu Nành Hữu Cơ Sấy Giòn

250g

Kích thước hộp quà: 41,5 x 33,5 x 9 cm Tặng kèm túi ựng sang trọng

(*) Giá trên chưa bao gồm VAT, phí vận chuyển


hamoli.com

0908 149 952 contact@hamoli.com 69 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, TPHCM

Profile for Thanh Bang Bui

HAMOLI NEW YEAR BROCHURE 2020  

HAMOLI NEW YEAR BROCHURE 2020  

Profile for rongbien
Advertisement