Page 1

C 100 M 60 Y0 K 20

17

Verschijnt huis-aan-huis in Dinxperlo, De Heurne, Lintelo, Breedenbroek, IJzerlo, Suderwick (D), Voorst en Sinderen

RondomDinxperlo 2

AladnaFM in juni live

Deadline De redactie van RondomDinxperlo ontvangt persberichten graag tijdig, zodat we een goede planning kunnen maken. De deadline voor regulier nieuws is vrijdagochtend, 11.00 uur. Ons e-mailadres is redactie@ rondomdinxperlo.nl.

Stratenschiettoernooi 2012 St. Hubertus BREEDENBROEK - Op woensdag 9 en donderslag 10 mei organiseert schietvereniging St. Hubertus voor de 29 ste maal het stratenschiettoernooi. Aan dit toernooi mogen alle inwoners van de gemeente Aalten en Oude IJsselstreek deelnemen. Er kan worden geschoten in teamverband of in een persoonlijke klasse. De teams kunnen worden gevormd door straten, bedrijven, buurten en families. Jeugdteams (14 t/m 17 jaar) mogen gratis deelnemen. Naast het schieten van de wedstrijdkaarten zijn er ook nog diverse attractiebanen. Een verloting maakt alles compleet. De locatie is café restaurant Koenders aan de Terborgseweg 61 in Breedenbroek. Voor meer informatie, een inschrijfformulier en reglementen: www.sinthubertusbreedenbroek.nl of mail naar info@ sinthubertusbreedenbroek. nl. Contactpersoon is F. Baten, Den Dam 33 in Breedenbroek, 0315-651862.

5

7 Angelique keert terug 23 Lintelose ansicht

Heurnse arbeid

VVNF-vrijwilligers werkten met man en macht

Deel Hogestraat tijdelijk dicht

Oranjefeest barst los

DINXPERLO - In verband met het beachvolleybaltoernooi in Dinxperlo geldt vanaf zaterdag 30 juni tot en met zondag 8 juli een parkeerverbod voor het Kerkplein. Tevens zal de Hoge­ straat vanaf hoek Kerkstraat tot hoek Wilhelminastraat tijdens de toernooiuren afgesloten zijn voor alle verkeer, behalve voor voetgangersverkeer met uitzondering van de vrijdag en de beide zaterdagen.

DINXPERLO - Een paar keer per jaar laten Dinxperloërs zich helemaal gaan. De sleur van alledag wordt opzij gezet om een week te feesten in de Oranjetent. Dat is in 2012 niet anders. Met een cabaretavond in Ons Huis is het rijpere publiek alvast opgewarmd. Op woensdag 25 april barst het feest los voor schooljeugd, die genieten van clownerie en ‘Kids Disco’. De Optimisten verzorgen ‘s avonds de culturele avond, voor een steeds breder publiek. Op donderdag zet de band Q5 een vijf dagen durende finale in. De dagen erna reizen Vangrail, TOF Showband, de Götekapel en de Perfect Showband af naar de Helmkamp om er alle opgekropte oranjespanning van zich af te spelen.

Duitse militair niet gevonden aan Welskerveen

Op Koninginnedag gaan uiteraard de vlaggen uit. Met oranje wimpel! Om 7 uur trekt het tamboerkorps van EMM door het dorp om iedereen te wekken. Wie snel ontbijt, kan om 7.50 uur de opmars van de muziekkorpsen meemaken. Wat niemand mag missen is de vlaggenparade voor het voormalige gemeentehuis, die om 8.30 uur begint. Na een luidkeels Wilhelmus speelt het Oranjekorps nog enkele marsen. Vervolgens is er survival onder leiding van Jochem Bruggink op het plein.

RondomDinxpe

Herdenken

Deze week: Speciale bijlage rondom Koninginnedag

DE HEURNE - Op verzoek van de gemeente Aalten heeft de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht op maandag 23 april 2012 onderzoek gedaan naar het vermeende veldgraf van een Duitse militair uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is, naar verluidt, in 1945 op een perceel aan het Welskerveen in De Heurne begraven. Het onderzoek is uitgevoerd met aanwijzingen van een ooggetuige, die als achttienjarige heeft gezien hoe de Duitser begraven werd.

archieffoto: frank vinkenvleugel

30 april flink uit. De Vesters Walder Muzikanten bouwen vanaf 10.30 uur een feestje in de tent. Op het Prins Clausplein is ‘s middags van alles te beleven. Straatartiesten Noah Chorny en Eddie Only zorgen voor een lach en de ponytrein doorkruist het dorp. De Modelbaugruppe uit Bocholt vertoont radiografische kunsten en wie nog energie over heeft, kan terecht op

De Vereniging Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen pakt op 16

rlo • Woensdag 25 april

2012

de bungeetrampoline of de klimtoren.

Ga snel naar onze uitneembare Oranjespecial in het hart van deze krant > 10

Oranjefeest 2012

Oranjefeest 2012

Er zijn tijdens het onderzoek geen stoffelijke resten aangetroffen. Hiermee is het onderzoek naar de Duitse militair afgerond. Het onderzoek is opgestart naar aanleiding van een melding van drie particulieren aan de gemeente Aalten.

Het team van RondomDinxperlo wenst iedereen een schitterend Koninginnefeest 2012!

Woensdag 25 april

RondomDinxpe

rlo • Woensdag 25 april

Oranjefee Woen sdag 25 april st 2012

2012 • RondomDi nxpe

rlo

2012

2012 • RondomDi nxpe

rlo

11

Vangrail garandeeOrt ptimistische epetto speelt o Tsjechische blaa En dan: vGri p Q u u lt ee ie smuziek m n ’s e m N igh utziekshow jheid! 67 jaar vrede in

Dinxperlo - deel

Nog een paar

dagen

en dan is het Konin ginnedag. De VVN F heeft voor de perio de 25 tot en met 30 april

wederom een uitgeb Dinxperlo: symb reid programma opgezet ool metvoor voorde bevrijding van de hele Achte elk wat wils. rhoek Dinxper

lo ligt op een zeer strategisch ding voor de gealliee punt bij de bevrijrden. De diepe Aa-strang bemoei de doortocht naar lijkt het noorden en - toen nog- twee gen staan symboo brugl voor de bevrijdi ng van de hele hoek. Achter-

De eerstvolgende activiteit is op zaterdag, 21 april a.s. om 20.00 uur in Ontmoetingscen trum Cabaretgroep Hoe? Ons Huis. De Zo! treedt dan voor ons op met het programma ‘FF wat anders’.

De grens overschr

eden

Toen ik die avond boven op de uitkijk zien branden. Het toren klom, kon was in zuidoostelijke ik Dinxperlo en Gendringen richting de hele hemel was rood Midden in de nacht gekleurd. weg richting Gaand ratelden plotseling negen zware Zouden de Duitse eren. Deze kwamen vanuit Dinxp Duitse tanks over de binnenrs weerstand willen erlo, wat stond er rein worden? Het te gebeur bieden? Zou Doetin komende etmaa chem nieuw gevech en? l zou het antwoord Dinxperlo, een van tsterde driekleur weer de eerste Dorpen waar na jaren moeten geven op deze vraag. op wappe Onophoudelijk sloege rde, lag dagenlang onder vuur Goede Vrijdag in de morgen en was zwaar gehave ten met flarden kledin n de projectielen in, vanuit Suderw nd. g aan hun lichaam ick kwamen Duitse de Tommy er al , zelfs soldahalfna was. Deze vlucht ten vanuit Duitsl akt en informeerden angstig of De Britten lieten and deze ting Anholt en Isselbugevangenen door naar achter halsoverkop naar Nederland. en naar het rg lopen. Van hen portie al gehad. was niets meer te verzamelgebied richvrezen, zij hadde n hun in de frontlijn’

U kunt alle inform atie verder vinde n in de Oranjekrant , die vorige week huis-a anhuis bezorgd is. Wij wensen u fijne Het bestuur van

13

2

In de aanloop naar de landel DINXPERLO ij- durft uit tactisch ke bevrijding, Zonda 67 band Gepetto tijdens g 29 april rockt de blikt RondomDinxjaar geleden, schieten voorda oogpunt niet te t de perlo terug bij zaal Old Dutch. de Queen’s Night op de zware schietend trekken avond valt. Al De muzikale feestnadagen van deze zich terug avond in Oranje de richting De oorlog. Dinxp sfeer begint om Omstreeks 11 uur erlo Heurne. Vele tanks, uur en de toegan in de frontlinie. lag in 1945 gesteund door g is vanaf 16 jaar. 21.00 nog één keer onderkomt het dorp groepen infante In de maantreepri De enden februari, rie, js bedraagt 5 euro. liggen. Het zijn Duitsezwaar vuur te maart en april verhinderen donderdag 29 maart van 1945 werd granaten die de verdere gealliee vanuit De Heurne er ‘Jullie wisten al worden geschoten voor de vrijheihard gevoch- alles vernietigende rde opmars. Een dat we ‘s middag ten. Zij vallen d. Dankzij de beschie Koning op de Heelweg ting s op van geallieerden inneda g in oerkroeg en in Suderwick, waarbi mag Nederland de Engelsen vanaf woensdagavon Schiller in Aalten spelen. j weer slachten dus Dinxperlo d tot donderdagmo De offers te betreur nu in 67 jaar rgen moet ervoor Koninginnenacht avond ervoor is het en vrijheid leven. en dan zal Dinxpe sen bieden kleiner zijn. OndertusOpdat wij niet zorgen dat de vijand zich verder haar rlo e groepe grondv op vergeten blikt gaat terugtrekken. n Duitesten trillen met sers nog verbete klassiekers uit de jaren 60 en 70 n weerstand in De Robert-Jan Rijks oorlogskenner van Heurne, dit in de Gepetto weten. ‘Wij de vorige eeuw’, laat omgeving van de donkere dagen terug op de Eén uur ademp boterfabriek en hopen er in Old van Dinxperlo. auze samen Dutch in Breede met Na enige rust volgt nbroek. jullie weer een Dit leidt tot zware stampende en er een nieuwe dampende bende beschietingen Door Robert-Jan beschieting met van te maken!’ van Britse zijde, Rijks telkens één uur waarbij veel huizen er tussen, waarin in brand worden men hoopt dat Dat gaat ongetw geschoten en weer Na felle gevechten de Duitse troepen ijfeld lukken met veel slachtoffers wordt Dinxperzich verder zullen sterking van Bas vallen. de verlo en omgeving bevrijd. Vier dagen terugtrekken. Maar de hele donder een 5-mansformat Trippe, die onlangs houden de Duitse Eindelijk... ie van Gepetto troepen bij Issel- dag ratelen de Duitse tanks over gemaak heeft burg stand. Dan de t. Met zijn Pas laat op de middag wordt de druk te Heelweg en door het dorp en een warme basis Hammond gorgelt hij hoegroot en trekken Generaal Rennie onder ons geluide le gemeente Dinxpe is de gehezij zich terug naar wel de geallieerden op die dag .ket. Hij sneuve nparDat mag verrlo pas echt Dinxperlo. Het ldenatuur tussenlijk Highland Divisio bevrijd. Het dorp zijn zware geschut op der doordringen dit tot op het manne niet ontbrek n van nnumm toen hij ziet er zwaargehaen de bij 51st Beghet Beggelder ers op uit 23 maart deze nie was het voorbe vend uit en wie muzika de Rijn probeert de geal- gelder blijven er bij de ingang le hoogtij overvo eld voor er. RenGepett het dagen. van lieerde opmars o werd de Schotte het dorp en in in augustu meurd. Dennis n en swas ogen heeft gezien niet met eigen te 2000 altijd Hall opgeric goedhtgehuals beschre ‘eigen werk’-b een hevig spervu stoppen, maar Terborgseweg de richting van de ef hem and als ‘de ondanks deze over praten. Meer kan er ook niet Pinocc manhio’s ur en luchtaanvalnog weerstandsnes metFurnitu wat de serieuz glimlac re. len op woensdagmidd e h’, foto. ten waar zich de naten en rakette dan 37.000 graDuitsers met hand ag 28 maart n zijn op dit dorp 1945 dwingen de afgevuurd, praktis Duitsers zich ver- en tand verzetten. De hele De Achterhoekse ch don- vooral wanne der terug te trekken derdag ligt Dinxpe band besloot in dat onbeschadigd is er geen huis Britse ogranaa 2005 als is gebleven. Ook de 51st Highland . Dan forceert vuur dat steeds rlo zwaar onder vuur weer er het Gepett een tnieuwe liggen. aan geallieerde startEen in de straten Divisio te maken kleine groep fatalere gevolzijde zijn er veel met Duitsers Strang en de Holtwi n de Aa- gen heeft voor uitRond de jarenhoudt tien uur ’s avonds coversligt. ’60 en nog stand ’70. trekken Na diverse in een aantal hui- doden te betreuren. Rondom Dinxbezettingen de Duitbereikt de Brugge ckerbach en avond bereike het dorp. Tegen de se eenhed is hetzen, perlo zijn de graven kwinte maar en n deze worden t sinds ber 2011 decem- uitgescham comple Duitse verdediger ndijk. Maar de rand van het de geallieerden de uit het dorp, zich langzaa terug etkeld typische witte veldkrute zien met de en klaar of gevang dorp, steeds dichter richting decenn vooren hetgenom de Heurne nieu-en. tegenstand bieden blijft verwoed bij komen hun isen. Ook bij - Een aantal zware we ium.. Naast Gedure de twee nieuwk nde , tanks brugge zware de nacht omer tanks en voortdun en over de Aa- DINXPERLO - Aan bravoure artillebestaat Trippetrekken de houdt rie en verrijdbaar de format nog bevrijd geen en ie uit Bram Holtwickerbach. muzikanten van ers voorzic geschut dat ach- rend trekken Duitse troepen door stand op de Heelwe Wendehtig g en er (zang/g De jongens uit Vangrail. De band gebrek bij de rich het dorp ter de tapijtfabriek itaar), wor-Meind het dorp, zich telkens den binnen ert .Bussin noemt zichVroegkin(gitaar/ staat opgesteld verschuilend ren door Fallschirmjäge de morgen bege- Schotland, Engeland en Canadazelf op de website de beste live zang), r-pioni Jan-Wiein de kelders van llem ven gaten in de wegen band van de , nelux. Wisseli wat zijn wij hen de eerste nk tanks Nou, dat mogen de huizen. Dit veel verschuldigd. gehakt enen ng) ander Hofs, (drums hier- materiaal (bas/za ze komen bewijz Bein komen verrade Han vrijdag 27 april zich door het dorpzwaar en op rlijke mijnen te /zang). in rich- and Rockb ting De Heurne. Lennart, Wiebe, de Oranjetent. Raynaud, Dirk Gebase Gepet erdto opstaat het boek Jort en Sander op Erop zonda of gavon Eronbliek der. d 29steil achtero april bij ver te spelen. beloven het pu. Dat doen ze die dag vanaf 20.00 Old Dutch uur. De tent gaat uur. open om 19.30

Uit: ‘Doetinchem

Jaargang 2 25 april 2012

oranjedagen toe.

de VVNF

PS: De ontspannin gsmiddag van het RodeKruis is niet op april, maar op zater zaterdag 21 dag 28 april in Ontmoetingscen trum Ons Huis.

Vangrail brengt een een diepe indruk show vol energie en laat overal achter. Een avondj inmiddels een begrip. e Vangrail, is ‘Wat we doen pel. We hebben een uitgebalanceer lijk heel simbekende klassiek ers en hedendaagsede show met de band. Doorda hits‘, schrijft t ze gaat elke tent, elke constant blijven vernieuwen, kop. In Dinxpe zaal of elk plein volledig op z’n rlo zijn ze nog niet echt bekend maar het wordt , vast tainmentbeleving! een ultieme muziek- en enter-

BREEDENBROEK VVNF presenteert - De culturele avond van de dit jaar de Optim denbroek. Al 38 isten uit Breejaar omlijsting van feestelizorgt de kapel voor de muzika le van harmonie Sint jke evenementen. Enkele leden sche blaasmuziek Antonius begonnen met böhmiin jaren tachtig lieten de stijl van Ernst Mosch. Begin de Optimisten blaaskapellen uit zich inspireren Tsjechië, zoals Morava trinanka. nka en Mis-

Met hun live optrede ns oogst de blaaska 2012 nog veel succes. pel ook anno Ook thuis valt genieten. In 1990 er genoeg te duceerd, die gretig werd een muziekcassette gepro25-jarig bestaan aftrek vond. In het kader van het volgde de eerste cd met de titel ‘25 jaar de Optimisten‘. verkocht raakte, Omdat de geluidsdrager snel uitwerd in het jaar cd geproduceerd 2001 een tweede met de titel ‘Hier Deze cd beleefde sind wir wieder ‘. zelf een herdruk. In juli 2004 gingen

De Tent FOTO: RONDOMD

INXPERLO

Met man en macht de VVNF de afgelo hebben vrijwilligers van pen week gewer Oranjetent op kt om de te bouwen. Op de Helmkamp staat alles klaar voor een geweld feest 2012. Nu is ig Oranjehet duizenden koning alleen nog wachten op de sgezinde feestv Dinxperlo en omligg ierder ende kleine kernen s uit .

Q5 zet Oranjete

nt op zijn kop!

FOTO: PR

pen met de Gö

DINXPERLO - Een is er bij de VVNF uitbundig avondfeest op zondag nooit. Deze Oranje echter wel met de tijd mee. Koningvereniging gaat maakt daarom kennis innefeest 2012 met een nieuwe spätshoppen heet. Het muzikale vertier ‘traditie’ die middag 29 april op zondagkomt van dichtbi j: de een gelikt ensemb le uit de gelederen Götekapel is van Psalm 150. Göte is Dinxpers plat een kapel die feesteli voor Grens. De Götekapel is grens en wie weet jke blaasmuziek brengt langs de straks door heel initiatief werd uit Nederland. Het nood in, naast de gemeen geboren. ‘In deze tijd waarte, ook de landeli de subsidies op jke overheid cultuur maar blijft het voor een muziek terugdraaien, is maar weer nieuwe vereniging belangrijk om steeds lezen op de websitedingen te verzinnen‘, zo staat te van de fanfare. Psalm 150 wil

Café • Cafeta ria • Zaal

Ook voor bruiloft en, feestjes en par jubilea, tijtjes

Maurits Prinss traat 28 7091 CU Dinxpe rlo Tel: 0315 - 651 334

DINXPERLO - De band Q5 is moder n, energiek en interactief. Dat hoor professionele band je, dat zie je en dat voel je. De met roots in de een graag gezien Achterhoek is e act op feesten van divers formaat. De band heeft een eindelo os repertoire met de nadruk op de nieuwste pop-, dance- en rockhits.

FOTO: PR

Nieuw: spätshop

Old Dutch

Naast het coverw erk heeft Vangra mogen tekenen il een contract bij dat bekend is van platenmaatschappij Red Bullet, Golden Earring, Het Goede Doel en Shocking Blue. we plaat geschre Het afgelopen jaar is een nieuven, waarvan al twee singles in de Nederlandse Top 100 ook te gast bij Radio zijn gekomen. Vangrail was 3FM, Radio 2, De Wereldomroep en alle grote ook aan Vangrail regionale stations. ’We werken in alle markten thuis. het Theater. Vangrail is dus van ’

de Optimisten terug naar de roots van Ze maakten een hun muziek. muzikale reis gemaak waar ze in Drevoh t naar Tsjechië, daags blaasmuziekfeostice deelnamen aan een tweestival. Een hoogte punt! De kapel heeft vanaf van Jan Huls gestaan de beginjaren onder leiding ding over aan zijn . In april 2005 droeg hij de leire bevat walsen en zoon Freddy Huls. Het reperto ipolka´s van bekend als Antonin Zvacek e componisten , Ladislav Kubes zangduo doet regelm en anderen. Een atig mee en de over uitstekende solisten die bij iederkapel beschikt beste van zich laten optreden het pel de Optimisten horen. Een optreden van blaaska staat daarom garant uur blaasmuziek voor een paar van te horen in de Oranje de bovenste plank! Op 25 april tent en 28 april dens de ontspan ningsmiddag van in Ons Huis tijMeer informatie het staat op www.sint-anto Rode Kruis. misten. nius.nl/opti-

tekapel

blijven meedoen aan allerlei activite certen geven en optochten lopen. iten, zoals congevulde clubkas Daarvoor is een nodig. doen dan met datgen ‘Hoe kunnen we dat beter e waar we goed in maken!’ zijn? Muziek Een mooie gelegen heid deed zich 40-jarig huwelijksfeest voor bij het van Henk Schreu de muziek tijdens rs. Hij wilde voltallig orkest zou receptie van ‘zijn Psalm’. Een moest een soort te groot en luidruchtig zijn; het ensemble worden kapel geboren. . Zo is de GöteMet leden muziek uitgezoveel enthousiasme hebben de cht, geschik t voor feesten en partijen. ‘We hebben ook bekende muziek mooie polka’s en walsen, maar ne café aan de haven’ van nu, zoals ‘Daar in dat kleien ‘Heb je even Frans Bauer.’ voor mij’ van

Oranjebond hu ld

DINXPERLO - De cabaretavond van de een extra feestel ijk tintje. Uit handen VVNF op 21 april kreeg den, bestuurslid van Ruud van van de Algeme ne Bond van Oranje der Lingingen, ontvin gen vijf bestuu rsleden een medail vereniselink werd gehuld le. Jan Masigd voor 40 jaar Bruntink voor lidmaatschap en 30 jaar ledentr Annie ouw en inzet. Wim Henk Vreeman Zweerink, en Annie Freriks zetten zich al 25 Vereniging Viering jaar voor de Nationale Feestperlo in. en Gedenkdagen Dinx-

FOTO: PR

Interactie is één van de beste eigensc Q5. Geïnspireerd happen van door de flexibilit jay, speelt de band eit van een deede reacties in het zonder vaste setlist direct in op publiek. Hierdoor uniek. Q5 speelt is elk optreden dus maal ‘on stage’ gaan vooral mét het publiek. EenQ5: de tent moet alle remmen los. Het doel van op z’n kop! Met energie en enthou een flinke dosis siasme zorgt Q5 voor een spetter steeds opnieuw end feest. Live enterta naar te kijken, te luisteren en te beleven inment om en horen spelen? Kom dan op donder. Q5 live zien naar de Oranjetent dag 26 april in Dinxperlo. Toegan jaar uitsluitend g vanaf 12 met geldige ledenp uur. Het optrede n start 20.00 uur. as vanaf 19.30

igt VVNF-jubila

rissen

ALLEEN OP KONINGI

NNEDAG: Van links naar rechts Ruud van der Linden, Marja Jan Masselink, Annie Disveld, man en Wim Zweeri Freriks, Annie Bruntink, Henk Vreenk.

Geopend vanaf 11.00 uur, keuke Dr. v.d. Meers traat 1 - 7091 n geopend tot CS Dinxperlo - Tel. 0315 - 65 21.30 uur 45 49 - www.

FOTO: FRANK VINKENVL

bonebo.nl

EUGEL


RondomDinxperlo • Woensdag 25 april 2012

2

Rondom Dinxperlo

antenne op ondernemershuis de pol

AladnaFM: uiterlijk 1 juni de ether in verbouw aanbouw nieuwbouw verbouw aanbouw

voor al uw elektra nieuwbouw

elektrotechniek@thbussink.nl www.thbussink.nl

DINXPERLO

voor al uw elektra elektrotechniek@thbussink.nl www.thbussink.nl

DINXPERLO

tel mob fax

0315-652186 06-20434137 0315-653999

tel mob fax

0315-652186 06-20434137 0315-653999

DINXPERLO - Vrijwilligers van Aladna FM staan te trappelen om weer aan hun grootste hobby te beginnen: radio maken. Eerst moet de techniek in orde zijn. Dinsdag 24 april was de laatste techniek­bijeenkomst, waar is besloten over aanschaf van mengpaneel en andere apparatuur. Zender en antenne komen op het Rabobankpand aan de rotonde.

sterk Dinxpers signaal. De zender komt te staan in ondernemershuis De Pol; de antenne verrijst op het dak. ‘We krijgen alle medewerking van ondernemer Fred Sessink. Hij is er van overtuigd dat Aladna FM niet alleen maar een Aaltense aangelegenheid is’, legt Harry Deckert uit. Ook de kelder van het ondernemershuis is beschikbaar. ‘Bijvoorbeeld voor een politiek café.’

De lokale omroep Aladna FM richt zich evenzeer op Dinxperlo als op Aalten. Om dat te onderstrepen, investeert de SLOAD in een

Nieuwe studio De reguliere uitzendingen komen straks uit een nieuwe radiostudio in Aalten. Aladna FM betrekt het pand

Marion Schepers exposeert in de Dinxperlose bieb

foto: pr

Rood, kleur van Passi(onata). Lingerlo, voor de mode op uw huid. Ondermode voor zowel dames als heren. Lingerlo Lingerie Speciaalzaak Kerkstraat 3 • 7091 CH Dinxperlo tel. 0315 - 655248 • info@lingerlo.nl

DINXPERLO - In de bibliotheek Dinxperlo is een expositie ingericht met olieverfschilderijen van Marion Schepers-Lovendaal uit Doetinchem. Marion is in 1994 begonnen met realistisch schilderen op basis van ‘nat in nat’ techniek met olieverf. Door de jaren heen is zij steeds blijven schilderen en heeft zij les gehad van Marian Schuurman, waar zij later ook mee samenwerkte. De passie van Marion Schepers was altijd om zelfstandig te beginnen. In 2010 heeft ze die wens uitgevoerd. Ze begon met het geven van schilderlessen in Het Klooster in Ulft. In oktober 2012 exposeert ze vier zondagen lang samen met haar cursisten in het oude kerkje te Etten. De website www.mjhg-lovendaalart.magix.net/website/ biedt alvast een inkijk. De expositie in de bibliotheek in Dinxperlo is tijdens openingsuren te bewonderen tot eind mei.


r s t g j M t -

n n d

t . n e

n n

n n

Woensdag 25 april 2012 • RondomDinxperlo

foto: Frank vinkenvleugel

De Dinxperlose zendmast van lokale omroep Aladna FM komt op het dak van het voormalige Rabobank-gebouw, zodat iedereen een goede ontvangst heeft.

waar de Gelderlander gevestigd is, aan de Lichtenvoordsestraatweg 2. Deckert: ‘De oplevering van onze studio is op 1 juni; dan gaat Wegener eruit. We hopen dat we enkele weken ervoor in ieder geval de mast en zender kunnen plaatsen.’ De officiële opening is waarschijnlijk op 30 juni met een ludieke activiteit. Kennismakingsgesprek Op maandag 2 april heeft al een kennismakingsgesprek tussen Aladna FM en de gemeente Aalten plaatsgevonden. Burgemeester Berghoef feliciteerde de radiomakers met de toewijzing van de licentie door het Commissariaat voor de Media. Daar moest wel een bezwaarprocedure aan te pas komen. Op 28 februari 2012 is Aladna FM met terugwerkende kracht aangewezen als publieke omroep voor de

gemeente Aalten. Deze aanwijzing geldt voor de periode van 30 mei 2011 tot 30 mei 2016. 105.9 MHz Het programma is gevarieerd en afgestemd op alle doelgroepen. Door plaatsing van een zender en antenne bij ondernemershuis De Pol is Aladna FM goed te ontvangen op de frequentie 105.9 MHz (Dinxperlo) en 107.2 MHz (Aalten). ‘Een zender in Dinxperlo biedt de mogelijkheid om bij Dinxperlose evenementen de zender alleen in Dinxperlo te laten horen’, legt Harry Deckert uit. Hij maakt meteen van de gelegenheid gebruik om aspirant-radiomakers te werven. ’We zoeken nog medewerkers uit onze plaats.’ Volg de ontwikkelingen op internet: www.aladnafm.nl.

Visspecialist JAN Marktplein - Dinxperlo

2 50 1 50

Lekkerbek Maatje

N U T S

B N A TA

G N I IED

reclame geldig op donderdag actiemaanden: MAART en APRIL

Integraal jeugdbeleid gaat tweede fase in DINXPERLO - In juni 2009 stemde de gemeenteraad in met de integrale nota jeugdbeleid fase 1. De prestaties, zoals geformuleerd in fase 1, zijn uitgevoerd. In de notitie ‘Integraal jeugdbeleid gemeente Aalten tweede fase’ worden drie nieuwe beleidsthema’s en beleiduitgangspunten uitgewerkt. Deze notitie is door de raad aangenomen met 17 stemmen voor en 3 stemmen tegen (fractie PvdA).

Samen bouwen aan uw toekomst.

Nog even wegwerkzaamheden... Maar wij blijven bereikbaar via het trottoir!

Veranstaltungen für Kinder im Michaelstreff SUDERWICK - Am Donnerstag, 26.04. dekorieren wir den Michaelstreff und am Freitag, 27.04. ist der Jugendkeller geöffnet. Freitag, 4.05. Basteln Wir ein Muttertagsgeschenk. Kosten sind 2,50 euro. Anmeldung bitte bis zum 3.05.2012.

Slagerij van Schie

Heelweg 37 (0315) 65 12 89 Aanbiedingen deze week: malse bieflapjes 500 gr € 6,98 verse tartaartjes: 100 gr € 1,20 echte knakworst: 5 halen, 4 betalen kippenpoot zonder rug: 500 gr € 2,50 Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag

Bouwen, samen met Klomps. Klomps bouwbedrijf is gespecialiseerd in bouwen voor wonen, werken, leren en zorgen. Bouwen doe je samen, dat weten we uit ervaring. Iedere woning, iedere verbouwing of renovatie staat in dienst van de mensen die er gaan wonen, werken of verblijven. U heeft uw ideeën, plannen, wensen en dromen. Wij combineren deze graag met onze vakmanschap, kennis en ervaring. Dat verstaan we onder “samen bouwen aan uw toekomst!”

www.klomps.nl

Klomps bouwbedrijf Meniststraat 2 Dinxperlo tel. 0315 65 70 00 fax 0315 65 17 77 info@klomps.nl

3


4

RondomDinxperlo • Woensdag 25 april 2012

Familieberichten Beetje bij beetje moesten we je verlaten, we konden uiteindelijk niet meer met je praten. Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer, de mama van vroeger was je niet meer. We zagen heel goed je stille verdriet, maar helpen konden we je niet. Verdrietig dat zij er niet meer is, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder en oma

Riek Demkes - van Ottele echtgenote van Wim Demkes * 26 juli 1928

† 17 april 2012

De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu af tot in der eeuwigheid. Psalm 121 : 8 Wim Demkes Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gelkinkweg 16, 7095 CB De Heurne De crematie heeft zaterdag 21 april plaatsgevonden in het crematorium Berkenhove te Aalten.

Vorige week ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden van ons oud- bestuurslid

Hans Tebeest Wij blijven ons Hans herinneren als een betrokken bestuurslid, die zich ruim 20 jaar heel actief heeft ingezet bij alle activiteiten van de vereniging. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Bestuur VVNF Dinxperlo

Je hart was gul en breed en diep bood ruimte aan zovelen een ruimte die vaak overliep van warmte om te delen Met droefheid delen wij u mede dat is overleden mijn lieve man en onze vader

Jan Heijink

- Hendrik Jan echtgenoot van Gerrie Bruijel * 5 augustus 1957

† 19 april 2012

Te jong en te vroeg is van mij heengegaan, mijn onuitputtelijke bron van spirit, vechtlust, mijn levensvreugd, mijn maatje, mijn held, mijn alles. Gerrie.

Gerrie Heijink - Bruijel Sabrine en Wouter Roy en Leonie De Bijvank 53, 7091 TB Dinxperlo De crematie heeft woensdag 25 april plaatsgevonden in het crematorium Berkenhove te Aalten.

Familiebericht opgeven? Kosten: 35 euro (tot 60 mm), 65 euro (tot 120 mm) • Mail tekst + uw factuuradres naar adverteren@rondomdinxperlo.nl. • Geen e-mail? Bezoek de VVV aan de Raadhuisstraat voor meer info.

Langzaam achteruit, telkens een beetje herinneringen vervagen, steeds meer vergeet je. Het kaarsje is plotseling uitgegaan rust nu maar uit, je hebt het goed gedaan

Der binne goede machten om ûs hinne Wy wurde treaste, en wat ek barre mei, De Hear is alle dagen wêr’t wy binne, De Hear is mei ús elke nije dei.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat in alle rust is overleden onze lieve moeder en oma

Na een arbeidzaam maar gelukkig en lang leven is, toch nog onverwacht, ingeslapen onze lieve moeder en oma

Ida Bernardina Roelofs - Bolwerk sinds 7 januari 1996 weduwe van Hermanus Johannes Willebrordus Roelofs op de leeftijd van 83 jaar. Een extra woord van dank aan de medewerkers van zorgcentrum Maria Magdalena Postel te Gendringen voor de liefdevolle verzorging. Voorst:

Harrie en Marian Bart, Harm - Femke, Willem

Delden:

André en Tanja Vincent, Koen, Teun, Marco 18 april 2012 Correspondentieadres: Grensweg 15, 7083 AM Voorst

De begrafenis heeft maandag 23 april plaatsgevonden op het RK Parochiekerkhof te Ulft.

(Bonhoeffer)

Akke Föcking van der Veen weduwe van Hendrik Willem Föcking op de gezegende leeftijd van 89 jaar. Frits Föcking Riky Föcking - Colenbrander Chris - Marianne Geert - Lieke Gerda Roes - Föcking Johnny Roes Marjolein - Dirk Jaap - Elske Eelco - Jolijn Sietske Föcking Kees van Slobbe Niek - Eva Erik Bas Henk van der Veen Jeanette - Dowling Megan 21 april 2012 Julianastraat 29, 7091 BG Dinxperlo

Wat is mijn wereld wazig, wat wordt mijn wereld klein. Ik kan mij soms niet herinneren, wie jullie allemaal zijn. Soms zie ik iets bekends, of voel ik wat vertrouwds. Dan is het weer heel even, net zoals vanouds.

(O)ma is overgebracht naar het D.L.E. uitvaartcentrum, Kerkhofpad 10 te Dinxperlo, waar woensdag 25 april van 19.00 uur tot 19.30 uur gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren.

Na een liefdevolle verzorging in het Careaz Dr. Jenny Zorgcentrum, verpleegafdeling ‘t Hesselink te Dinxperlo is ontslapen in zijn Heer en Heiland onze broer, zwager en oom

Gelegenheid tot condoleren is er vanaf 13.00 uur in de kerk.

Gerrit Willem Ruesink op de leeftijd van 85 jaar.

De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op donderdag 26 april om 13.30 uur in de Dorpskerk, Markt 2 te Dinxperlo.

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de nieuwe begraafplaats aan de Aaltenseweg. Indien u geen persoonlijk bericht van overlijden mocht ontvangen, hopen wij u met deze kennisgeving toch te bereiken.

Gerda Kwerreveld - Ruesink Wiesje Schwiening - Telman Henk Schwiening Neven en nichten 22 april 2012 Correspondentieadres: Gera Knipscheer - Kwerreveld Hoge Veld 28, 7091 VH Dinxperlo Er is gelegenheid tot afscheid nemen en uitsluitend schriftelijk condoleren in het D.L.E. uitvaartcentrum, Kerkhofpad 10 te Dinxperlo, donderdag 26 april van 19.00 uur tot 19.30 uur. De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 27 april om 10.30 uur in het uitvaartcentrum. Vanaf 10.00 uur tot 10.20 uur is er de mogelijkheid om ook nog afscheid te nemen.

Dankbetuiging Het was fijn om te merken dat er zoveel mensen met ons meeleefden na het overlijden van mijn dierbare man, onze lieve vader, opa en opi

Joep Pöpping De vele kaarten, bezoekjes en uw aanwezigheid bij de uitvaart hebben ons erg gesteund en getroost. A.W. Pöpping - Koenders Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Dinxperlo, april 2012

De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de nieuwe begraafplaats aan de Aaltenseweg. Indien u geen persoonlijk bericht van overlijden mocht ontvangen, hopen wij u met deze kennisgeving toch te bereiken.

Vaste lage prijs geldt voor alle familieberichten

Tot 60 mm hoog €35 en van 60 tot en met 120 mm €65 (inclusief btw). Voor grotere familieberichten rekenen wij een vast laag bedrag per millimeter. Opgeven kan via adverteren@rondomdinxperlo.nl. Vermeld de advertentietekst en uw factuuradres.

Voor wie zijn de bloemen? DINXPERLO - George en Tineke Donkersloot werden afgelopen week verrast met een bos bloemen. ‘Als dank voor het vinden en teruggeven van een portemonnee. Dat is een heel aardig gebaar. Echter wij weten nergens van‘, laat het stel van de Keupenstraat 21 weten. ‘Onze buren weten ook nergens van. Voor wie is deze bos bloemen wel bestemd?’ Weet u voor wie de bloemen eigenlijk zijn? Mail het onze redactie via redactie@rondomdinxperlo.nl.

D t t v r a b l v m

‘ A o o e t w h v w z r n h a a a r


Woensdag 25 april 2012 • RondomDinxperlo

5

Rondom Dinxperlo

Kunst in ander licht Voor Dinxperlo en omstreken Derksen Uitvaartzorg Beggelderdijk 37 7091 HE Dinxperlo Telefoon (0315) 652664 www.derksenuitvaart.nl info@derksenuitvaart.nl

DE HEURNE - Een paar weken geleden stond er een reportage in RondomDinxperlo over het Heurnse kunstwerk, dat op een voetstuk komt. Vrijwilligers uit De Heurne hebben samen met loonbedrijf Wissink een start gemaakt. De verandering is groots aangepakt; het kunstwerk werd zelfs tijdelijk verplaatst. Nadat de stoere mannen het terrein hadden aangepast volgens de tekening van Harry Esselink, is het kunstwerk teruggeplaatst. De komende weken verschijnt rondom de kunstige spoorrails onder meer een haag. foto: pr

Gemeente nummert iedere boom DINXPERLO - De oplettende natuurgenieter heeft het al gezien; talloze bomen in de gemeente zijn voorzien van een nummer. Op de redactie kwamen verontruste reacties binnen over grootschalige bomenkap. Wethouder Teeuwsen laat naar aanleiding van vragen van het CDA weten waarom de maatregel nodig is. ‘Alle bomen binnen de gemeente Aalten worden genummerd om ze op deze wijze te kunnen duiden in onze digitale systemen. Er bestaat een verplichting voor de gemeente om geregeld de bomen te schouwen op veiligheid. De gegevens van het schouwen en eventueel hieruit voortvloeiende werkzaamheden worden per boom geregistreerd, zodat bij calamiteiten de historie zichtbaar is. Tot op heden is dit niet mogelijk.’ Het aanbrengen van het nummer met een spijker lijkt achterhaald. Teeuwsen denkt daar anders over. ‘Uiteraard zijn diverse alternatieven mogelijk; het spijkeren is de minst belastende manier

voor de boom.’ Het handmatig nummeren van de bomen kost de gemeente eenmalig ruim 20.000 euro. Deze kosten worden gedekt vanuit reguliere budgetten. Jaarlijkse controle of de nummers nog aan de boom zitten, kost niets, laat de wethouder weten. ‘Aangezien op gezette tijden een schouw van de bomen plaats vindt. Tijdens deze schouw vindt gelijk controle plaats op aanwezigheid van de nummers.’ Het CDA wil weten of de maatregel geen ‘zichtbare bureaucratische vervuiling van het buitengebied‘ is. Het antwoord laat zich raden: ‘Niet naar onze (college, red.) mening, de nummers worden op ruim 2,5 meter hoogte buiten het directe zicht aangebracht.’ Houtverwerkers zijn bekend met het fenomeen van genummerde bomen. Bovendien worden de bomen door gemeente Aalten afgevoerd naar een vast adres. ‘Voordat ze worden afgevoerd, wordt het nummer verwijderd en in ons digitale bestand geregistreerd dat de kap heeft plaats gevonden.’

Harmeling

Bestemmingsplan woningen De Pas DINXPERLO - Met ingang van vrijdag 20 april 2012 ligt gedurende zes weken het ontwerp van het bestemmingsplan ´De Pas Dinxperlo´ ter inzage. Dit plan maakt de bouw van een vijftal woningen mogelijk op De Pas, naast huisnummer 20 te Dinxperlo. Het plan staat op de website www.aalten.nl en is tijdens openingstijden in te zien in het gemeentekantoor, locatie Nassaustraat 5 in Aalten.

foto: pr

Zienswijze Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke zienswijze sturen kan naar de gemeenteraad, postbus 119, 7120 AC Aalten, o.v.v. ´zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Pas Dinxperlo’. Voor meer info of het indienen van een mondelinge zienswijze kan men contact opnemen met het team Ruimte en Economie, telefoonnummer (0543) 493154.

Fietsen

Inh. G. Kleinhesseling

Fietsen • Bromfietsen • Reparatie

Gazelle maaktmacht dromen waar!

Träume wahr! b.v. Mugello S-Class z. B. Mugello S-Class macht macht Sportieve lichtgewicht met carbon, Shimano XT-27 versnelling-schakeling, Träume Träume Shimano XT lichtloopnaaf, Magura wahr! hydraulisch remsysteem en veel meer. wahr!

Sportives „Leichtgewicht“ mit Carbon, Gabel Shimano XT 27-Gang-Schaltung, Shimano XT Leichtlaif-Naben, MaguraHydraulik-Bremssystem u.v.m.

z. B. Mugello S-Class z. B. Mugello S-Class

„Leichtgewicht“ mit Carbon, SportivesSportives „Leichtgewicht“ mit Carbon, Gabel Shimano XT 27-Gang-Schaltung, Gabel Shimano XT 27-Gang-Schaltung, Shimano XT Leichtlaif-Naben, Shimano XT Leichtlaif-Naben, Magura- MaguraHydraulik-Bremssystem Hydraulik-Bremssystem u.v.m. u.v.m.

n!n! roberete

u pt tes jeNtz

Sporker Str. 33 • Bocholt-Suderwick Sporker Str.Tel. 330•28Bocholt-Suderwick 74 / 8 30 Tel. 0049-2874 830 • zweirad-harmeling.de www.zweirad-harmeling.de

n! ten! jestztet tes jetzt te Sporker Str. 33 • Bocholt-Suderwick Sporker Str. 33 • Bocholt-Suderwick Tel. 28 74 / 8 30 Tel. 0 28 74 / 8030 www.zweirad-harmeling.de www.zweirad-harmeling.de

Besluiten van de gemeenteraad DINXPERLO - De gemeenteraad van Aalten heeft tijdens de vergadering op 17 april het bestek voor de aanbesteding van de exploitaties van zwembaden ’t Walfort en het Blauwe Meer besproken. Ook is het bestemmingsplan Buitengebied Aalten, Grevinkweg vastgesteld. Daarnaast is ingestemd met de nota Integraal Jeugdbeleid fase twee en is kennisgenomen van het Herstructureringsplan Hameland. Bestek zwembaden ’t Walfort en het Blauwe Meer Op 13 december 2011 heeft de raad besloten om een voorkeur uit te spreken voor een nieuwe aanbesteding van de exploitatie van ’t Walfort. In de aanbestedingsprocedure is ook de exploitatie van zwembad Het Blauwe Meer opgenomen. Voordat het college overgaat tot het vaststellen van het bestek, wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Dat is gebeurd tijdens

de raadsvergadering. Het college zal deze wensen bezien en waar mogelijk opnemen in het bestek. Herstructureringsplan Hameland De gemeenteraad heeft het Herstructureringsplan Hameland besproken. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 400 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening. Het doel hiervan is om de transformatie richting een efficiëntere bedrijfsvoering van de sector te ondersteunen. Om in aanmerking te komen voor de beschikbare middelen dient vóór 30 april 2012 een herstructureringsplan te worden ingediend. Het Algemeen Bestuur van Hameland heeft, namens de vijf deelnemende gemeente, een herstructureringsplan opgesteld. Op basis van dit plan kunnen de colleges hun recht doen gelden op 6,4 miljoen euro uit de herstructureringsfaciliteit.


6

C 100 M 60 Y0 K 20

RondomDinxperlo • Woensdag 25 april 2012

Dinxpertjes

Schutterij E.M.M. Dinxperlo 175 jaar In het kader van ons jubileum organiseren wij een weekend vol muziek en schutterstradities: 5 mei 2012 13.30 - 16.30 uur: Gemeentelijk Keizerschieten, koningschieten met verenigingen uit de gemeente Aalten 17.00 - 18.00 uur: Receptie, waarvoor u van harte bent uitgenodigd 18.00 - 00.30 uur Grootse feestavond m.m.v. Bolero en de Powerhosen Deze avond is voor leden en niet-leden en de entree is gratis 6 mei 2012 11.30 uur: Officiële opening concours Kring Achterhoek 12.00 uur: Aanvang Marswedstrijden door Dinxperlo met aansluitend defile 13.30 uur: Aanvang wedstrijden met o.a. Schieten, Muziek, Bielemannen etc 17.15 uur: Huldiging kringkoning en keizer en daarna prijsuitreiking Al deze activiteiten vinden plaats op het terrein ’t Welink van SV Dinxperlo.Voor meer informatie kijk op onze website www.emmdinxperlo.nl U bent van harte welkom. Bestuur Schutterij E.M.M.

FIETSTOCHT St. BEWAAR ‘t OLDE organiseert een fietstocht langs bijzondere plekken rondom DINXPERLO op ZATERDAG 12 mei a.s.

Openstelling zwembad ‘Het Blauwe Meer’ Helmkamp 13, 7091 HR Dinxperlo telefoon: 0315-651555

Voorverkoop abonnementen Wanneer: dinsdag 1 mei tot en met zondag 6 mei De voorverkoop vindt plaats aan de kassa van het zwembad tijdens de openingsuren De prijzen voor 2012 bedragen: In de voorverkoop: gezinsabonnement (ook voor kinderen tot en met 17 jaar) 73,35 abonnement volwassenen 32,40 abonnement jeugd (5 tot en met 17 jaar) 19,45 Tijdens het seizoen: gezinsabonnement (ook voor kinderen tot en met 17 jaar) € 91,70 abonnement volwassenen € 40,50 abonnement jeugd (5 tot en met 17 jaar) € 24,30 10-badenkaart volwassenen € 20,25 10-badenkaart jeugd € 12,15 dagkaarten volwassenen € 2,70 dagkaarten jeugd (5 tot en met 17 jaar) € 1,60 kinderen tot en met 4 jaar gratis toegang Openingsuren zwembad “Het Blauwe Meer”: Maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur 19.00 uur Zaterdag van 10.00 uur - 18.00 uur Zondag van 11.00 uur - 18.00 uur Bij slecht weer wordt het bad 1 uur eerder gesloten, bij goed weer blijft het 1 uur langer open.

DATUM: Zaterdag 12 mei a.s.

31 augustus sluiten we weer.

START: Het Grenslandmuseum op de Markt in Dinxperlo 10.30 – 11.30 uur

KOSTEN: Donateurs gratis, overige deelnemers € 5,00 per persoon OPGAVE: t/m woensdag 9 mei a.s. bij:

Willem van Weelden tel: 0315-653618 of info@kerkjederietstap Diny Caspers tel: 0315-617374 of dicasja@hetnet.nl

LET OP: Voor een goede organisatie is opgave erg belangrijk!

D

t

Vanaf dinsdag 1 mei is het zwembad weer geopend

Tijdens de ± 25 km lange tocht wordt op een vijftal verrassende plekken o.a. op ambachtelijke wijze brood gebakken en iets lekkers aangeboden.

TIJD:

Volleybal zaterdag 28 april Eurohal P/D wedstrijd 16.00 uur heren 1 Favorita - heren 1 VVHarderwijk

A.H.O.V. Algemene Heurnse Oranje Vereniging Koffieconcert A.H.O.V. op maandag 30 april a.s. Het bestuur van de Algemene Heurnse Oranje Vereniging nodigt u uit voor het koffieconcert dat wordt gehouden op maandag 30 april 2012. De aanvang van het koffieconcert is 12.00 uur en zal plaatsvinden in Zaal Bruggink in De Heurne. De muzikale noot wordt dit jaar verzorgd door de “Landerkapel”. De toegang is vrij.

Zeker zijn van een plek in RondomDinxperlo? Voor verenigingen en non-profitinstellingen hanteren wij extra scherpe tarieven. Een klein ‘Dinxpertje’ tot 60 mm hoog (74 mm breed) plaatst u al voor 25 euro. Een groter Dinxpertje kost 40 euro. Een verenigingsadvertentie opgeven kan via: adverteren@rondomdinxperlo.nl.

PETER´ S SPECIA LITEITE

N

Mei Knaller! Noord Hollandse Oude Kaas

500 gram

4,98

Yorkham

100 gram

0,98

Kipfilet

100 gram

1,59

Chocolade Brokken

100 gram

0,50

Restaurant van Hal Wij  zijn  geopend  op  30  april,     vanaf  15.00  uur     Nu  voorjaarskaart  met  o.a.  asperges   gerechten,  maaltijdsalades  en  natuurlijk  het   halve  haantje.     Hap  en  Trap  arrangementen  va.€  22  p.p.   Leuke  groepsarrangementen  voor  familie   en  of  personeelsfeest   Kijk  voor  uitgebreide  info  op  de  website  

www.vanhal.nu

Bezoek  ook  eens  onze  facebook  pagina    

Grensweg 13   7083  AM  Voorst     Gendringen   0031-­‐(0)315-­‐681262   info@vanahl.nu  

D 2 n m G s t e d g w e

A m k m c j t e d g t d t v

H R l m m s h

D d B D v r b D w w v u d k

‘ n D k o ‘ b o c m m d

H k


Woensdag 25 april 2012 • RondomDinxperlo

Rondom Dinxperlo

Doe mee aan Zomer in Gelderland tv gelderland komt terug voor televisieopnames in dinxperlo DINXPERLO - Op 13 augustus 2012 komt TV Gelderland opnieuw naar Dinxperlo voor opnames van tv-programma Zomer in Gelderland. RondomDinxperlo stelt een team samen van tien enthousiaste dorpelingen met uiteenlopende talenten. Ook mogen de lezers van deze krant zelf een goed doel aandragen. Het nieuwe team probeert daarvoor 1000 euro bij elkaar te spelen. Angelique Krüger en de werknemers van de Gelderse omroep denken met plezier terug aan de opnames in Dinxperlo. Het team van coach Maarten Hospes legde vorig jaar een voetbalveld aan met heuse tribunes. Ook werd een Nederlands en een Duits team opgetrommeld, dat met bladblazers een bal te lijf ging. De opdracht voor 2012 blijft tot de opnamedag geheim. Het is daarom zaak een zo breed mogelijk team te formeren met ‘denkers’ en vooral ‘doeners’. Handig RondomDinxperlo zoekt Dinxperloërs die willen meedoen. Een timmerman hebben we sowieso nodig, maar ook iemand die een decor kan schilderen. Iedereen met handige handjes of goede contacten bij loka-

foto: rondomdinxperlo

le bedrijven komt in aanmerking. Uit de kandidaten stellen we een gevarieerd team samen van 10 personen, waaronder één coach. Op 13 augustus zijn ook anderen welkom om het team te ondersteunen. De hele dag doet de omroep op Radio Gelderland en op www.gld.nl live verslag vanuit Dinxperlo. Een radioverslaggever en cameraman volgen het team op de voet. Om 18.15 uur begint de televisieuitzen-

Vorig jaar was Zomer in Gelderland in Dinxperlo een groot suc ces. TV Gelderland komt graag terug in het gezellige grensdorp.

ding, waarin ook wordt beoordeeld of de opdracht is volbracht. Met Zomer in Gelderland kan het team maximaal 1000 euro verdienen. Dat geld wordt besteed aan een lokaal doel dat de gemeenschap ten goede komt. Iedereen mag via de website van RondomDinxperlo een goed doel

Kinderen BSO Voorleestalent Jolijn namens ontdekken Gelderland naar Dinxperlo Read2Me DINXPERLO - ‘Dinxperlo ons dorp’ is dit jaar het thema van Buitenschoolse opvang (BSO) De Wensboom van Kinderopvang Humanitas. Alle BSO-kinderen hebben hun eigen huis nagebouwd en op de plattegrond van Dinxperlo hebben ze aangegeven waar ze wonen. Het komend jaar willen ze samen met inwoners van- en bedrijven of verenigingen uit Dinxperlo de geschiedenis en de toekomst van het dorp leren kennen. ‘Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar een traditioneel recept uit Dinxperlo en willen we met een kunstenaar een kunstwerk maken over ons dorp‘, laat de leiding weten. ‘Denkt u iets voor ons te kunnen betekenen? Mogen we bijvoorbeeld op bezoek komen bij uw bedrijf of club. Of wilt u naar de BSO komen met een leuke activiteit? Neem dan met uw ideeën contact op met BSO de Wensboom.’ Het e-mailadres is: bsowensboom@ kinderopvanghumanitas.nl.

DINXPERLO - Op woensdag 25 april reist Jolijn Tuenter uit Dinxperlo naar Amsterdam. Daar vindt de landelijke finale plaats van de voorleeswedstrijd Read2Me. Jolijn mag daar de provincie Gelderland vertegenwoordigen. Ter voorbereiding kreeg ze van de bibliotheek een coaching aangeboden bij Remke de Beukelaer, pedagogisch medewerkster bij kinderdagverblijf de Kabouter in Aalten. De afgelopen maanden hebben duizenden leerlingen strijd geleverd in de voorrondes. Na zenuwslopende lokale en provinciale finales zijn er acht voorleestalenten over. De voorleeswedstrijd Read2Me! is een paar jaar geleden begonnen in Brabant, maar vanwege het grote succes inmiddels over het hele land verspreid. Jolijn Tuenter, leerling van het Almende College Isala uit Silvolde, mag met haar klas, een docent en twee bibliotheek­ medewerkers naar Amsterdam. De landelijke finale is in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Een vakjury én het publiek bepalen wie het grootste voorleestalent van Nederland is. De vakjury bestaat uit schrijfster Caja Cazemier. Ook actrice Fatma Genç, bekend van de televisieserie Spangas, geeft haar oordeel. Nestor van de jury is Christiaan van Willenswaard. Ook het publiek wijst een winnaar aan; er zijn dus twee hoofdprijzen te winnen. De voorleeswedstrijd begint om 14.00 uur en de presentatie is in handen van MTV-presentatrice Nadia Palesa Poesch­mann.

aandragen. Op de doelen die voldoen aan de voorwaarden van TV Gelderland, kan binnenkort online worden gestemd. Ook aanmelden als nieuw teamlid kan via de website www.rondomdinxperlo.nl tot en met vrijdag 4 mei. Doe mee en help ons Dinxperlo te promoten op televisie!

Van onze lezers Aalten op de schop Hoe is dit mogelijk, denk je meteen. In moeilijke tijden heeft wethouder Teeuwsen volgens de Gelderlander van 21 april - 8,2 miljoen euro over voor een herinrichting van Aalten. De wethouder rekent op veel subsidie en gaat het geld besteden aan het opknappen en uitbreiden van parkeerplaatsen, terwijl hij ook de weekmarkt (weer) wil verplaatsen. Bij het ‘opknappen’ zullen ook veel bomen en ander schaars groen gekapt worden. Dan kun je zo veel mogelijk auto’s kwijt van het talrijke publiek, dat blijkbaar verwacht wordt. Op De Hoven zullen de plannen resulteren in een grote asfaltvlakte voor het ouderencentrum. Ondertussen ligt er al jaren een bouwval aan de Hofstraat met geen enkel uitzicht op verbetering. Verder wordt er op sociale voorzieningen als bibliotheken en sportverenigingen keihard bezuinigd. Bezuinigen is echt nodig, zeggen de bestuurders zonder blikken of blozen. Duidelijker kan niet gedemonstreerd worden dat geldgebrek een betrekkelijk begrip, en politiek een vorm van selectief winkelen is. Gerrit Krajenbrink De Heurne

Uw NVM makelaar in Dinxperlo Plan Eskes

Start verkoop Plan Eskes BEKIJK ONZE GEHEEL VERNIEUWDE WEBSITE Seesink makelaars Hogestraat 60 Telefoon: 0315-653119

www.seesink.nl info@seesink.nl

Koopsommen vanaf € 247.500,- von. Doorstromen naar een nieuwbouwwoning in Dinxperlo? Wilt u royaal en statig wonen? Het kan op plan Eskes. Plan Eskes omvat de bouw van

6 halfvrijstaande woningen Verkoopstart bouwnummers 1 en 2. Kenmerken: • Straatgerichte woonkamer • Halfopen keuken en bijkeuken • Dubbel openslaande deuren naar achtertuin • Drie ruime slaapkamers • Kavelgrootte variërend van ca. 240 m2 tot 400 m2 • Bruto inhoud circa 560 m3 (inclusief garage / berging)

Inruilgarantie voor woningen tot € 200.000,- bespreekbaar

Hogestraat 60 Telefoon: 0315 - 653119

www.seesink.nl info@seesink.nl

7


8

C 100 M 60 Y0 K 20

RondomDinxperlo • Woensdag 25 april 2012

Serviceberichten Medisch en zorg Huisartsenpraktijken • R F W Schuurman en D Teunissen Nieuwstraat 2/A, Dinxperlo, Tel: 0315-651041 • Valk vd en Boer De Huisartsenpraktijk Burg Haverkampstraat 7, Dinxperlo Tel: 0315-652203 Huisartsenpost Doetinchem Telefoon (0314) 32 98 88 Bereikbaar: alleen op afspraak, weekend, avond en nacht. Bel tijdens kantooruren uw eigen huisarts. Escura Apotheek Telefoon (0315) 65 24 25, bereikbaar: ma t/m vr van 8-18 uur en zaterdag van 10-12 uur Careaz Dr. Jenny Veensgracht 1, 7091 BR Dinxperlo. Tel. 0315657500, info@careazdrjenny.nl Voor vragen over wonen, maaltijden, dagverzorging, thuiszorg en vrijwilligerswerk. Careaz Thuiszorg Voor al uw vragen m.b.t. thuiszorg en huishoudelijke verzorging. Careaz Thuiszorg, tel 0544 397010. Website www.careaz.nl Buurtzorg Buurtzorg is voor verpleging en verzorging 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-20611818. Elke maandagmiddag houden wij inloopspreekuur in de bibliotheek te Dinxperlo van 15.30-16.30 uur. Sensire Dinxperlo Sensire thuishulp, wijkzorg, nachtzorg, verpleging

en verzorging. Tel. 0900-88 56 (10 ct/min, 24 uur per dag) Voor meer informatie kijk op www.sensire.nl Sensire Maatschappelijk Werk Tel. 0900-6228 724 (10ct/min) Voor spreekuurtijden kijk op www.sensire.nl. E-mail: info@sensire.nl Verloskundigen Verloskundigen Praktijk Ulft Telefoon (0315) 64 19 05, Spoedlijn (06) 51 61 52 02. Telefonisch spreekuur: ma 13.30-14.30 uur, di-wo-do: 13.00-17.00 uur Alarmlijn politie, brandweer en ambulance Telefoon: 112, bereikbaar: 24 uur per dag Sensire Thuiszorg, wijkzorg, nachtzorg, verpleging en verzorging. Telefoon (0900) 88 56, bereikbaar: 24 uur per dag Diergeneeskundig Centrum De Slinge Telefoon (0543) 47 33 40 Yunio Jeugdzorg Kraamzorg en jeugdgezondheidszorg Telefoon (0900) 98 64, bereikbaar: 24 uur per dag Menzis De Menzis-bus staat iedere maandagochtend van 09:00 uur tot 10:30 uur op de parkeerplaats aan de Minister Ringersstraat.

Overige service VVV DInxperlo - Raadhuisstraat 8, 7091 AE Dinxperlo. Open: ma-vr van 10.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur. Op zaterdag alleen van 10-12 uur. Bioscoopbonnen en VVV-cheques buiten de openingstijden via Boland Schoenmode. Figulus Welzijn - Locatie Dinxperlo: Terborgseweg 5, 7091 DP Dinxperlo. Tel.: 0315655282 e-mail: a.visser@figulus-welzijn.nl. website: www.figulus-welzijn.nl Wetswinkel - Eénmaal per twee weken (even weken) op dinsdag van 18.30-20.00 uur, locatie: Figulus Welzijn. Terborgseweg 5, 7091 DP Dinxperlo. Tel.: 0315-65 52 82 Huiswerkbegeleiding - Huiswerkbegeleiding nodig? Meer informatie bij Dini Veerbeek. www. huiswerk-dinxperlo.nl

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Uitvaartverzorger: R. Derksen, Beggelderdijk 37, tel. 0315-652664 Politiebureau Dinxperlo - De politie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur aan de Raadhuisstraat 4, Dinxperlo. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Telefoon (0315) 61 70 20, b.g.g. (0900) 88 44. Polizei Suderwick - Politie Suderwick bereikbaar via tel.nr. 02874-98 94 80. Bibliotheek Dinxperlo - Nieuwstraat 47, Dinxperlo, 0315-653100. Open: Ma: 14.00 uur - 17.00 uur, di 14.00 uur - 20.00 uur, wo 14.00 - 17.00 uur, do 10.00 uur - 12.00 uur, vr 14.00 uur - 20.00 uur.

Kerkdiensten RK-kerk De Goede Herder Dinxperlo Zaterdag 28 april 19.00 uur Eucharistieviering, celebrant pastor Zemann, m.m.v. herenkoor Protestantse Gemeente Dinxperlo Zondag 29 april 2012, Uitgangscollecte: diaconaal doel 09.30 uur Dorpskerk, ds. P.Bochanen, dopen, oppasdienst, kindernevendienst Evangelisch Ref. Kirche Suderwick 29. April 2012 10:30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. B. Lehmann Gemeinde St.-Michael, Suderwick Donnerstag, 26.04.2012 19.00 Uhr Abendmesse, Messgedenken für Leb. u. Verstorb. der Familien Jansen u. Güldenberg, Hermann Schlütter, Verstorb. der Familie Ernsten Sonntag, 29.04.2012 9.30 Uhr Hl. Messe, Messgedenken für Hein Jansen

H.H Petrus en Paulus Breedenbroek Vanaf 25 april tot en met 2 mei zijn er geen vieringen Vrije Baptistengemeente Dinxperlo De Vrije Baptistengemeente Dinxperlo houdt iedere zondag om 10.00 uur een dienst in gebouw De Bron, Ottenshof 9 Dinxperlo. Er is zondagsschool en crèche. Voor inlichtingen: 0315-651320 of 0315-654871 of www.baptistendinxperlo.nl Vergadering van Gelovigen Dinxperlo Zondagsdienst 9.30 uur met avondmaalviering (créche aanwezig), 11.15 uur preek wo. av. 19.30 uur gebedsdienst, Locatie: Kerkhofplein 7 voor info: 0315-652336 De Christelijke Gereformeerde Kerk Berkenhovestraat 9, 7122 ZX Aalten. Iedere zondag zijn de diensten om 9.30 uur en 15.00 uur o.l.v. predikant ds. R.Bikker. Er is oppasdienst voor de kinderen.

Meniststraat 27 7091 ZZ Dinxperlo Mail of bel ons vandaag nog voor een vrijblijvende offerte! T 0315 - 71 40 80 E joost@vandijkachterhoek.nl


Woensdag 25 april 2012 • RondomDinxperlo

Oranjefeest 2012

Het Oranjeprogramma Woensdag 25 april Culturele avond met de Optimisten, 19.30 uur, nietleden betalen 5 euro Donderdag 26 april Band Q5, aanvang 20.00 uur, toegang vanaf 12 jaar Vrijdag 27 april Band Vangrail, aanvang 20.00 uur, toegang vanaf 14 jaar Zaterdag 28 april TOF partyband, aanvang 20.00 uur, toegang vanaf 16 jaar Zondag 29 april • Gezinsfietstocht, start 13.00 tot 14.00 uur • Spätshoppen met Götekapel vanaf 15.00 uur • Queen’s Night met Gepetto, Old Dutch, 21.00 uur Maandag 30 april • Vlaggenparade, 8.30 uur • Kinderspelen, 9.00 uur • Frühshoppen VVNF Oranjetent, 10.30 uur • Koffieconcert AHOV, Bruggink, 12.00 uur • Middagspelen op de Markt, 14.30 uur • Perfect Showband, tent, 20.00 uur, Toegang vanaf 16 jaar

In deze Oranjekrant onder meer: • • • • • •

Alles over de oranjefeesten Gepetto bij Old Dutch De Optimisten TOF Showband Straattheater Oranjepuzzel met kans op een diner voor 2!

4 mei 2012 Dodenherdenking 14, 15 en 16 september Dinxpersen Tref op het marktplein

Koninginnefeest 2012

9


10

RondomDinxperlo • Woensdag 25 april 2012

Oranjefeest 2012

Optimistische Tsjechische blaasmuziek BREEDENBROEK - De culturele avond van de VVNF presenteert dit jaar de Optimisten uit Breedenbroek. Al 38 jaar zorgt de kapel voor de muzikale omlijsting van feestelijke evenementen. Enkele leden van harmonie Sint Antonius begonnen met böhmische blaasmuziek in de stijl van Ernst Mosch. Begin jaren tachtig lieten de Optimisten zich inspireren blaaskapellen uit Tsjechië, zoals Moravanka en Mistrinanka. Met hun live optredens oogst de blaaskapel ook anno 2012 nog veel succes. Ook thuis valt er genoeg te genieten. In 1990 werd een muziekcassette geproduceerd, die gretig aftrek vond. In het kader van het 25-jarig bestaan volgde de eerste cd met de titel ‘25 jaar de Optimisten‘. Omdat de geluidsdrager snel uitverkocht raakte, werd in het jaar 2001 een tweede cd geproduceerd met de titel ‘Hier sind wir wieder‘. Deze cd beleefde zelf een herdruk. In juli 2004 gingen

De Tent

de Optimisten terug naar de roots van hun muziek. Ze maakten een muzikale reis gemaakt naar Tsjechië, waar ze in Drevohostice deelnamen aan een tweedaags blaasmuziekfestival. Een hoogtepunt! De kapel heeft vanaf de beginjaren onder leiding van Jan Huls gestaan. In april 2005 droeg hij de leiding over aan zijn zoon Freddy Huls. Het repertoire bevat walsen en polka´s van bekende componisten als Antonin Zvacek, Ladislav Kubes en anderen. Een zangduo doet regelmatig mee en de kapel beschikt over uitstekende solisten die bij ieder optreden het beste van zich laten horen. Een optreden van blaaskapel de Optimisten staat daarom garant voor een paar uur blaasmuziek van de bovenste plank! Op 25 april te horen in de Oranjetent en 28 april in Ons Huis tijdens de ontspanningsmiddag van het Rode Kruis. Meer informatie staat op www.sint-antonius.nl/optimisten.

foto: rondomdinxperlo

Met man en macht hebben vrijwilligers van de VVNF de afgelopen week gewerkt om de Oranjetent op te bouwen. Op de Helmkamp staat alles klaar voor een geweldig Oranjefeest 2012. Nu is het alleen nog wachten op de duizenden koningsgezinde feestvierders uit Dinxperlo en omliggende kleine kernen.

Q5 zet Oranjetent op zijn kop! DINXPERLO - De band Q5 is modern, energiek en interactief. Dat hoor je, dat zie je en dat voel je. De professionele band met roots in de Achterhoek is een graag geziene act op feesten van divers formaat. De band heeft een eindeloos repertoire met de nadruk op de nieuwste pop-, dance- en rockhits.

foto: pr

Interactie is één van de beste eigenschappen van Q5. Geïnspireerd door de flexibiliteit van een deejay, speelt de band zonder vaste setlist direct in op de reacties in het publiek. Hierdoor is elk optreden uniek. Q5 speelt dus vooral mét het publiek. Eenmaal ‘on stage’ gaan alle remmen los. Het doel van Q5: de tent moet op z’n kop! Met een flinke dosis energie en enthousiasme zorgt Q5 steeds opnieuw voor een spetterend feest. Live entertainment om naar te kijken, te luisteren en te beleven. Q5 live zien en horen spelen? Kom dan op donderdag 26 april naar de Oranjetent in Dinxperlo. Toegang vanaf 12 jaar uitsluitend met geldige ledenpas vanaf 19.30 uur. Het optreden start 20.00 uur.

Oranjebond huldigt VVNF-jubilarissen DINXPERLO - De cabaretavond van de VVNF op 21 april kreeg een extra feestelijk tintje. Uit handen van Ruud van der Linden, bestuurslid van de Algemene Bond van Oranjeverenigingen, ontvingen vijf bestuursleden een medaille. Jan Masselink werd gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap en Annie Bruntink voor 30 jaar ledentrouw en inzet. Henk Vreeman (31 jaar), Wim Zweerink (27 jaar), Annie Freriks (27 jaar) en Marja Disveld (27 jaar) zetten zich ook al decennia in voor de Vereniging Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen in Dinxperlo.

Van links naar rechts Ruud van der Linden, Marja Disveld, Jan Masselink, Annie Freriks, Annie Bruntink, Henk Vreeman en Wim Zweerink.

foto: frank vinkenvleugel


Woensdag 25 april 2012 • RondomDinxperlo

Oranjefeest 2012

Vangrail garandeert ultieme muziekshow

DINXPERLO - Aan bravoure geen gebrek bij de muzikanten van Vangrail. De band noemt zichzelf op de website de beste live band van de Benelux. Nou, dat mogen ze komen bewijzen op vrijdag 27 april in de Oranjetent. Raynaud, Dirk Lennart, Wiebe, Jort en Sander beloven het publiek steil achterover te spelen. Dat doen ze die dag vanaf 20.00 uur. De tent gaat open om 19.30 uur. Vangrail brengt een show vol energie en laat overal een diepe indruk achter. Een avondje Vangrail, is inmiddels een begrip. ‘Wat we doen lijk heel simpel. We hebben een uitgebalanceerde show met bekende klassiekers en hedendaagse hits‘, schrijft de band. Doordat ze constant blijven vernieuwen, gaat elke tent, elke zaal of elk plein volledig op z’n kop. In Dinxperlo zijn ze nog niet echt bekend, maar het wordt vast een ultieme muziek- en entertainmentbeleving! Naast het coverwerk heeft Vangrail een contract mogen tekenen bij platenmaatschappij Red Bullet, dat bekend is van Golden Earring, Het Goede Doel en Shocking Blue. Het afgelopen jaar is een nieuwe plaat geschreven, waarvan al twee singles in de Nederlandse Top 100 zijn gekomen. Vangrail was ook te gast bij Radio 3FM, Radio 2, De Wereldomroep en alle grote regionale stations. ’We werken ook aan Vangrail in het Theater. Vangrail is dus van alle markten thuis.’

foto: pr

Nieuw: spätshoppen met de Götekapel DINXPERLO - Een uitbundig avondfeest op zondag is er bij de VVNF nooit. Deze Oranjevereniging gaat echter wel met de tijd mee. Koninginnefeest 2012 maakt daarom kennis met een nieuwe ‘traditie’ die spätshoppen heet. Het muzikale vertier op zondagmiddag 29 april komt van dichtbij: de Götekapel is een gelikt ensemble uit de gelederen van Psalm 150. Göte is Dinxpers plat voor Grens. De Götekapel is een kapel die feestelijke blaasmuziek brengt langs de grens en wie weet straks door heel Nederland. Het initiatief werd uit nood geboren. ‘In deze tijd waarin, naast de gemeente, ook de landelijke overheid de subsidies op cultuur maar blijft terugdraaien, is het voor een muziekvereniging belangrijk om steeds maar weer nieuwe dingen te verzinnen‘, zo staat te lezen op de website van de fanfare. Psalm 150 wil

blijven meedoen aan allerlei activiteiten, zoals concerten geven en optochten lopen. Daarvoor is een gevulde clubkas nodig. ‘Hoe kunnen we dat beter doen dan met datgene waar we goed in zijn? Muziek maken!’ Een mooie gelegenheid deed zich voor bij het 40-jarig huwelijksfeest van Henk Schreurs. Hij wilde muziek tijdens de receptie van ‘zijn Psalm’. Een voltallig orkest zou te groot en luidruchtig zijn; het moest een soort ensemble worden. Zo is de Götekapel geboren. Met veel enthousiasme hebben de leden muziek uitgezocht, geschikt voor feesten en partijen. ‘We hebben mooie polka’s en walsen, maar ook bekende muziek van nu, zoals ‘Daar in dat kleine café aan de haven’ en ‘Heb je even voor mij’ van Frans Bauer.’

ALLEEN OP KONINGINNEDAG:

Geopend vanaf 11.00 uur, keuken geopend tot 21.30 uur Dr. v.d. Meerstraat 1 - 7091 CS Dinxperlo - Tel. 0315 - 65 45 49 - www.bonebo.nl

11


12

RondomDinxperlo • Woensdag 25 april 2012

Oranjefeest 2012

Perfect Showband komt hier graag DINXPERLO - Al jaren staat het bij 30 april in de agenda van de Perfect Showband: Oranjetent Dinxperlo. De muzikanten komen telkens met plezier naar het grensdorp om de feestvierders in het zweet te spelen. Ze staan op 30 april vanaf 20.00 uur op het podium in de Oranjetent op de Helmkamp. Toegang vanaf 16 jaar met geldige ledenpas! In 1992 werd Perfect Showband opgericht. In de beginjaren werden 150 optredens per jaar gedaan en ook het begeleiden van artiesten was de showband niet vreemd. Grondleggers Erik en Appie gingen daarna op zoek naar een nieuwe koers. In 1999 kwam Jeroen als nieuwe drummer en zanger bij Perfect Showband, het jaar daarop werd Robin als frontman aangetrokken voor gitaar en zang. In 2004 kwam André de bas bespelen en vanaf dat moment stond Perfect Showband muzi-

kaal als een huis. Eind 2009 was de cirkel weer rond toen Gilbert terugkwam. Het doel van Perfect Showband is om elk optreden een tevreden en feestende menigte achter te laten. In het repertoire zit voor iedereen wel iets. Op de bedrijfsfeesten kan het wat beschaafder, maar in de feesttenten wordt de zaak volledig op zijn kop gezet. Geen enkele van de 150 optredens per jaar is hetzelfde en een vaste setlijst kent men niet. Van dans, naar tropisch en rock; alles komt voorbij. Perfect Showband bestaat uit Jeroen Pothof (drums em vocals), Albert Pothof (keyboards, tuba, vocals), Gilbert van Zolingen (gitaar, vocals), Erik Dollekamp (trompet, trombone, alt- en tenorsax, percussie) en Andre van Ham (basgitaar, vocals).

Burgemeester Berghoef ontvangt lintjesdragers AALTEN - Burgemeester Berghoef ontvangt op donderdag 26 april alle inwoners uit de gemeente Aalten die ooit een Koninklijk Onderscheiding hebben ontvangen. Voor de gemeenschap zijn dit mensen met een bijzondere waarde. Zij worden daarom tijdens deze informele bijeenkomst nog eens extra in het zonnetje gezet. Elk jaar, onder meer tijdens de jaarlijkse lintjesregen, worden mensen Koninklijk onderscheiden. Burgemeester Berghoef: ‘Ik ben er trots op dat wij zo veel gedecoreerden in onze gemeente hebben. Voor ons reden om deze mensen dit jaar weer uit te nodigen voor een Oranjeontvangst.’ Deze vindt plaats op donderdag 26 april in ’t Schepersveld, Loohuisweg 5 in Aalten. Het programma begint om 15.30 uur met een inloop en ontvangst van de gedecoreerden. Rond 16.00 uur begint het officiële programma met een toespraak van burgemeester Berghoef en gezamenlijk toasten. Daarna is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. Op vrijdag 27 april reikt burgemeester Berghoef, tijdens de jaarlijkse lintjesregen, de Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Aalten. De uitreikingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten. Het officiële gedeelte begint rond 9.30 uur.

Muzikale comedy met Eddie Only DINXPERLO - Muzikaal is Eddie Only zeker en hij weet met zijn gehannes ook de lachers op zijn hand te krijgen. Op 30 april is hij te zien in het centrum van Dinxperlo, waar de Markt is omgedoopt tot Prins Clausplein. Eddie brengt een programma vol slapstick, zang, intimiteit, tragedie en comedy. De show heet Zigzag. Eddie Only zoekt naar een manier om een paar nieuwe nummers uit te voeren. Eddie heeft een ongelooflijk mobiel podium om zijn solo-optreden te ondersteunen, maar helaas heeft hij grote moeite om deze zaak op te bouwen. Tijdens de show worstelt Eddie met de apparatuur, hij valt van zijn eenwieler, breekt zijn favoriete ukelele en vindt uiteindelijk een manier om een aantal hartverscheurende liedjes toch uit te voeren in een prachtige Grande Finale. Jarenlang speelde Eddie in shows over de hele wereld met The Slampampers en anderen. Nu is hij solo even succesvol. Komt dat zien!

Noah Chorny doet het verticaal DINXPERLO - Een onwaarschijnlijk straffe acrobaat en lantaarnpaalklimmer met een fantastisch gevoel voor humor. Dat is Noah Chorny in ‘Drunken Master’. Balancerend op zijn flexibele paal van 4 tot 6 meter, moet Noah zich soms aan de gekste dingen vastgrijpen. Ook het publiek spaart hij daarbij niet. In Duitsland en Frankrijk is Noah al jaren een superster met zijn verticale theater; nu is Nederland aan de beurt. Op Koninginnedag in het centrum van Dinxperlo.

Stangenakrobat Noahs Spezialgebiet ist die 2000 Jahre alte chinesische Kunst der vertikalen Stangenakrobatik. Dabei erklimmt Noah einen 5 Meter hohen Mast auf die verschiedensten und unmöglichsten Weisen und stellt mit seinem Körper ‘Fahnen’ dar, die den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen scheinen. Seine atemberaubende Luftakrobatik bettet er in moderne und klassische Geschichten ein, wie z.B. ‘Der Laternenanzünder’, eine einzigartige Darbietung im Stile der alten Stummfilme. Erlebe es am 30. April in Dinxperlo.


Woensdag 25 april 2012 • RondomDinxperlo

Oranjefeest 2012

Gepetto speelt op Queen’s Night DINXPERLO - Zondag 29 april rockt de band Gepetto tijdens de Queen’s Night bij zaal Old Dutch. De muzikale feestavond in Oranjesfeer begint om 21.00 uur en de toegang is vanaf 16 jaar. De entreeprijs bedraagt 5 euro. ‘Jullie wisten al dat we ‘s middags op Koninginnedag in oerkroeg Schiller in Aalten spelen. De avond ervoor is het Koninginnenacht en dan zal Dinxperlo op haar grondvesten trillen met klassiekers uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw’, laat Gepetto weten. ‘Wij hopen er in Old Dutch samen met jullie weer een stampende en dampende bende van te maken!’ Dat gaat ongetwijfeld lukken met de versterking van Bas Trippe, die onlangs een 5-mansformatie van Gepetto heeft gemaakt. Met zijn Hammond gorgelt hij een warme basis onder ons geluidenparket. Dat mag natuurlijk niet ontbreken bij nummers uit deze muzikale hoogtijdagen. Gepetto werd in augustus 2000 opgericht als ‘eigen werk’-band Pinocchio’s Furniture. De Achterhoekse band besloot in 2005 als Gepetto een nieuwe start te maken met covers uit de jaren ’60 en ’70. Na diverse bezettingen is het kwintet sinds december 2011 compleet en klaar voor het nieuwe decennium. Naast nieuwkomer Trippe bestaat de formatie uit Bram Wenderich (zang/gitaar), Meindert Bussink (gitaar/ zang), Jan-Willem Wisselink (bas/zang) en Han Hofs (drums/zang).

Rockband Gepetto staat op zondagavond 29 april bij Old Dutch.

Nog een paar dagen

en dan is het Koninginnedag. De VVNF heeft voor de periode 25 tot en met 30 april wederom een uitgebreid programma opgezet met voor elk wat wils. De eerstvolgende activiteit is op zaterdag, 21 april a.s. om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum Ons Huis. De Cabaretgroep Hoe? Zo! treedt dan voor ons op met het programma ‘FF wat anders’.

U kunt alle informatie verder vinden in de Oranjekrant , die vorige week huis-aanhuis bezorgd is. Wij wensen u fijne oranjedagen toe. Het bestuur van de VVNF PS: De ontspanningsmiddag van het RodeKruis is niet op zaterdag 21 april, maar op zaterdag 28 april in Ontmoetingscentrum Ons Huis.

foto: pr

Old Dutch Café • Cafetaria • Zaal Ook voor bruiloften, jubilea, feestjes en partijtjes

Maurits Prinsstraat 28 7091 CU Dinxperlo Tel: 0315 - 651 334

13


RondomDinxperlo • Woensdag 25 april 2012

14

- advertorial -

‘Grei in de Wei’ bij de Meubelvakman Grote kunstexpositie aan de Lage Heurnseweg

illustratie: PR

DE HEURNE - Op zaterdag 5 mei en zondag 6 mei is er ‘Grei in de Wei’ bij de Meubelvakman aan de Lage Heurnseweg 22 in De Heurne. Het evenement bestaat uit een gezellige markt met veel kraampjes vol uiteenlopende waren. Er zijn kramen van kunstenaars tot en met oude ambachten en diverse demonstraties, dus voor elk wat wils.

gaat om nieuwe of oude dingen, is welkom om een kraam te huren. De entree voor bezoekers is gratis en het parkeren ook. Maar de Meubelvakman adviseert om liever op de fiets te komen, als dat mogelijk is. In de showroom van de Meubelvakman staan allemaal nieuwe modellen kasten en tafels. Er zijn op deze twee dagen een paar zeer aantrekkelijke aanbiedingen. Ook mag de zolderopruiming niet onvermeld blijven:

Iedereen die wat heeft te verkopen of te promoten van hobby tot zolderopruiming, of het nou

ALLE STOELEN OP ZOLDER VOOR MAAR 89 EURO PER STUK

‘Tijdens Grei in de Wei hangen er ook prachtige schilderijen en er staan mooie beelden van onze kunstenaressen. Verder is er buiten een gezellig terras voor het eten of drinken van een lekker hapje en/of drankje.’ Opgeven voor de huur van een kraam voor 1 of 2 dagen kan nog steeds. ‘Wilt u wat meer info? Bel gerust op telefoonnummer 0315-652939 of 06-30816959. De poort is op beide dagen open van 09.00 uur tot 17.00 uur.’

WIJ ZIJN VERHUISD! Dinsdag 1 mei 2012 feestelijke opening Deco Home Mazzone is verhuisd naar Hogestraat 81 A in Dinxperlo. Kom dinsdag 1 mei naar de feestelijke opening. Onder het genot van een hapje en drankje kunt u de hele dag een kijkje komen nemen in onze winkel. U kunt t/m 15 mei profiteren van 20% korting* op al uw aankopen. Voor de kinderen is er een leuke attentie.

Verf

Behang

Raamdecoratie

20%

KORTING op al uw aankopen!*

Gordijnen

* Actie geldig t/m 15 mei 2012. Niet geldig i.c.m. andere acties en arbeidsloon. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Hogestraat 81 A, 7091 CC Dinxperlo, Tel.: 0315 - 65 33 40

Tapijt


Woensdag 25 april 2012 • RondomDinxperlo C 100 M 60 Y0 K 20

Oranjefeest 2012

Oranjepuzzel

Win een diner voor 2 bij

Deze week staat RondomDinxperlo in het teken van oranje. Ook de puzzel bevat vragen over het Koninginnefeest 2012 in Dinxperlo en de Koninklijke familie. Een pittige puzzelklus, maar de winnaar mag dan ook smakelijk uit eten bij restaurant Engbergen. Van eerdere winnaars horen we verhalen om van te watertanden…

De winnaar van de advertentiepuzzel van vorige week is R. Schreurs. Margrietstraat 13, 7091 AR Dinxperlo. Lever deze puzzel met uw naam en adres in voor aanstaande zaterdag 12.00 uur in bij Boekhandel Heezen, Hogestraat 25, 7091 CB Dinxperlo of bij de VVV aan de Raadhuisstraat en maak kans op een diner voor 2! Mailen kan ook: puzzel@rondomdinxperlo.nl. Schrijf dan de nummers even onder elkaar met daarachter de goede oplossing. Vergeet uw naam en adres niet te vermelden.

Horizontaal 1. Welke band speelt al jaren op 30 april in de Oranjetent? 3. Zijn vroege jeugd bracht de Prins van Oranje door op Kasteel … 10. Met wie vormt de Koningin samen de regering? 15. Het werkpaleis van de koningin heet… 17. Met welke achternaam werd Máxima op 17 mei 1971 geboren in Buenos Aires? 18. Wat was de voorloper van Koninginnedag? 19. Wie was er jarig op 31 augustus? 20. Dit is de grootste Oranjevereniging van Nederland 21. In welk Europees land heeft het kroonprinselijk paar onlangs een huis gekocht? 22. Het marktplein in Dinxperlo staat ook wel bekend als het … 23. Wat begint op Koninginnedag om 8.30 uur voor het voormalige gemeentehuis?

Verticaal 2. Welke blaaskapel verzorgt de culturele oranjeavond? 4. Wie ontving in 2005 een eredoctoraat van de Universiteit Leiden? 5. In welke plaats woont de kroonprins met zijn familie? 6. In welke plaats trouwden kroonprins Willem-Alexander en Máxima op 2 februari 2002? 7. Van 14 tot 16 september 2012 houdt de VVNF de … 8. Welke prins werd op 29 juni 1911 te Jena (Duitsland) geboren? 9. Sinds 1997 houdt de Prins van Oranje zich bezig met… 11. Op welk instrument geeft Prof. mr. Pieter van Vollenhoven concerten? 12. De Koningin viert Koninginnedag 2012 in Rhenen en … 13. Zonder dit kaartje heeft niemand toegang tot de Oranjetent 14. Welke erefunctie bekleedt Beatrix bij een groot aantal organisaties? 16. Hoe heet de jongste dochter van Willem-Alexander en Maxima?

Van Langen Hoveniers hoveniersbedrijf - ontwerpbureau Dinxperlo tel. 0315-65 11 77 GROEN G KEUR GECERTIFICEERD BEDRIJF

www.vanlangenhoveniers.nl

15


16

RondomDinxperlo • Woensdag 25 april 2012

Herdenken

67 jaar vrede in Dinxperlo - deel 2

En dan: vrijheid! In de aanloop naar de landelijke bevrijding, 67 jaar geleden, blikt RondomDinxperlo terug op de zware nadagen van de oorlog. Dinxperlo lag in 1945 in de frontlinie. In de maanden februari, maart en april van 1945 werd er hard gevochten voor de vrijheid. Dankzij de geallieerden mag Nederland en dus Dinxperlo nu in 67 jaar vrijheid leven. Opdat wij niet vergeten blikt oorlogskenner Robert-Jan Rijks terug op de donkere dagen van Dinxperlo. Door Robert-Jan Rijks Na felle gevechten wordt Dinxperlo en omgeving bevrijd. Vier dagen houden de Duitse troepen bij Isselburg stand. Dan wordt de druk te groot en trekken zij zich terug naar Dinxperlo. Het zware geschut op het Beggelder probeert de geallieerde opmars te stoppen, maar een hevig spervuur en luchtaanvallen op woensdagmiddag 28 maart 1945 dwingen de Duitsers zich verder terug te trekken. Dan forceert de 51st Highland Division de AaStrang en de Holtwickerbach en bereikt de Bruggendijk. Maar de Duitse verdediger blijft verwoed tegenstand bieden, zware artillerie en verrijdbaar geschut dat achter de tapijtfabriek staat opgesteld

Omstreeks 11 uur komt het dorp nog één keer onder zwaar vuur te liggen. Het zijn Duitse granaten die vanuit De Heurne worden geschoten. Zij vallen op de Heelweg en in Suderwick, waarbij weer slachtoffers te betreuren zijn. Ondertussen bieden kleinere groepen Duitsers nog verbeten weerstand in De Heurne, dit in de omgeving van de boterfabriek en in Breedenbroek. Dit leidt tot zware beschietingen van Britse zijde, waarbij veel huizen in brand worden geschoten en weer veel slachtoffers vallen.

durft uit tactisch oogpunt niet te schieten voordat de avond valt. Al schietend trekken deze zich terug richting De Heurne. Vele tanks, gesteund door groepen infanterie, verhinderen donderdag 29 maart de verdere geallieerde opmars. Een alles vernietigende beschieting van de Engelsen vanaf woensdagavond tot donderdagmorgen moet ervoor zorgen dat de vijand zich verder gaat terugtrekken. Eén uur adempauze Na enige rust volgt er een nieuwe beschieting met telkens één uur er tussen, waarin men hoopt dat de Duitse troepen zich verder zullen terugtrekken. Maar de hele donderdag ratelen de Duitse tanks over de Heelweg en door het dorp en hoewel de geallieerden op die dag verder doordringen dit tot op het Beggelder blijven er bij de ingang van het dorp en in de richting van de Terborgseweg nog weerstandsnesten waar zich de Duitsers met hand en tand verzetten. De hele donderdag ligt Dinxperlo zwaar onder vuur dat steeds fatalere gevolgen heeft voor het dorp. Tegen de avond bereiken de geallieerden de rand van het dorp, steeds dichterbij komen hun tanks en voortdurend trekken Duitse troepen door het dorp, zich telkens verschuilend in de kelders van de huizen. Dit

Generaal Rennie. Hij sneuvelde tussen zijn mannen van de 51st Highland Division toen hij op 23 maart de Rijn overvoer. Rennie was het voorbeeld voor de Schotten en was altijd goed gehumeurd. Dennis Hall beschreef hem als ‘de man met de glimlach’, ondanks deze wat serieuze foto.

vooral wanneer het Britse granaatvuur weer in de straten ligt. Rond tien uur ’s avonds trekken de Duitse eenheden zich langzaam terug uit het dorp, richting de Heurne. Een aantal zware tanks houdt nog stand op de Heelweg en er worden door Fallschirmjäger-pionieren gaten in de wegen gehakt, hierin komen verraderlijke mijnen te

liggen. Een kleine groep Duitsers houdt nog stand in een aantal huizen, maar deze worden uitgeschakeld of gevangen genomen. Gedurende de nacht trekken de bevrijders voorzichtig het dorp binnen. Vroeg in de morgen begeven de eerste tanks en ander zwaar materiaal zich door het dorp richting De Heurne.

Eindelijk... Pas laat op de middag is de gehele gemeente Dinxperlo pas echt bevrijd. Het dorp ziet er zwaargehavend uit en wie het niet met eigen ogen heeft gezien kan er ook niet over praten. Meer dan 37.000 granaten en raketten zijn op dit dorp afgevuurd, praktisch is er geen huis dat onbeschadigd is gebleven. Ook aan geallieerde zijde zijn er veel doden te betreuren. Rondom Dinxperlo zijn de graven te zien met de typische witte veldkruisen. Ook bij de twee bruggen en over de Aa- en Holtwickerbach. De jongens uit Schotland, Engeland en Canada, wat zijn wij hen veel verschuldigd. Gebaseerd op het boek Erop of Eronder.

Dinxperlo: symbool voor de bevrijding van de hele Achterhoek Dinxperlo ligt op een zeer strategisch punt bij de bevrijding voor de geallieerden. De diepe Aa-strang bemoeilijkt de doortocht naar het noorden en - toen nog- twee bruggen staan symbool voor de bevrijding van de hele Achterhoek.

De grens overschreden Toen ik die avond boven op de uitkijktoren klom, kon ik Dinxperlo en Gendringen zien branden. Het was in zuidoostelijke richting de hele hemel was rood gekleurd. Midden in de nacht ratelden plotseling negen zware Duitse tanks over de binnenweg richting Gaanderen. Deze kwamen vanuit Dinxperlo, wat stond er te gebeuren? Zouden de Duitsers weerstand willen bieden? Zou Doetinchem nieuw gevechtsterrein worden? Het komende etmaal zou het antwoord moeten geven op deze vraag. Dinxperlo, een van de eerste Dorpen waar na jaren op Goede Vrijdag in de morgen de driekleur weer wapperde, lag dagenlang onder vuur en was zwaar gehavend. Onophoudelijk sloegen de projectielen in, vanuit Suderwick kwamen Duitse soldaten met flarden kleding aan hun lichaam, zelfs halfnaakt en informeerden angstig of de Tommy er al was. Deze vluchtten vanuit Duitsland halsoverkop naar Nederland. De Britten lieten deze gevangenen door naar achteren naar het verzamelgebied richting Anholt en Isselburg lopen. Van hen was niets meer te vrezen, zij hadden hun portie al gehad. Uit: ‘Doetinchem in de frontlijn’


Woensdag 25 april 2012 • RondomDinxperlo

17

Rondum Strang en Iesel

Rondum Strang en Iesel is een verhalenbundel geschreven door D’eigenspraok, de werkgroep dialect van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen. De schrijvers legden herinneringen uit hun jeugd in hun eigen dialect vast in een aantal korte verhalen. Ze gaan over alledaagse dingen en gebeurtenissen, zoals Mien laegereschooltied, De boerderi-j van mien jeugd, De grote schoonmaak en verhalen over Sinterklaas, kermissen en andere feesten. De verhalen zijn met gevoel voor humor en soms met een vleugje weemoed geschreven. Ze geven de lezer een bijzonder inkijkje in het alledaagse leven rondum Strang en Iesel, zoals het vijftig jaar geleden in de voormalige gemeente Gendringen was.

ang en

Rondum S t r a n g en Iesel

Iesel is ee n verhal door D’e enbund igenspra el ok, de w eidkund erkgroep ige Veren dialect ig ing Gem De schri eente jvers le gden h un eigen erinner ingen u dialect it vast in Ze gaan een aan over alle tal daagse zoals M dingen ien laeg en erescho mien je oltied, ugd, De grote sc terklaas hoonm , kermis aak en sen en met gev andere oel voo feesten r h . u m o oed ges r en som chreven s met . Z e geven d kje in h et alled e lezer aagse le s het vi ven ron jftig jaar dum geleden te Gend in de ringen was.

ISBN 978-94-90085-162

Rondum Strang en Ie

Kötte vehaaltjes uut de olde gemeent

ISBN 97

8-94-9

0085-16

2

Rondum Strang en Iesel

Kötte ve haaltjes uut de o lde gem eente G end

ringen

20% korting

Voor lezers van RondomDinxperlo. Ga naar RondomDinxperlo.nl, bestel het boek en laat het gratis thuisbezorgen. Alleen deze week: van €19,95 voor €15,95


18

RondomDinxperlo • Woensdag 25 april 2012

Sport in en rondom Dinxperlo

FCD / ’t Sportcafé boekt makkelijke zege op WZV/’t Weurden le Eurohal werd het uiteindelijk slechts 5-1.

ZAALVOETBAL Door onze redactie

DINXPERLO - In de op één na laatste thuiswedstrijd van dit seizoen heeft FCD/’t Sportcafé een makkelijke overwinning behaald tegen het laaggeklasseerde WZV/’t Weurden uit Winterswijk. Ondanks een vroege achterstand kwamen de Dinxperloërs gedurende de hele wedstrijd niet in de problemen. In een wederom vol-

FCD trad aan met een jonge selectie. Axel Wolsink verving Barry Mateman in de goal en Jeffry Simons verving Mark Spoor. De tegenstander trad juist aan in een oudere, meer ervaren ploeg. Deze grote leeftijdsverschillen waren zichtbaar in de beide speelstijlen. FCD zette de tegenstander onder druk en probeerde met snel combinatiespel de tegenstander ‘kapot’ te spelen. WZV beperkte zich tot compact verdedigen en het loeren op de counter.

De beginfase was slordig van FCDkant. Een verkeerde pass achterin zette de spits van de tegenstander alleen voor keeper Axel. Hij bleef rustig en scoorde beheerst: 0-1. Deze voorsprong was voor de Winterswijkers aanleiding om, voor zover mogelijk, nog verder in te zakken. Toch werd het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen al snel duidelijk. FCD kreeg genoeg kansen om te scoren. De gelijkmaker kwam op naam van Jeffry Simons en dit was gelijk de mooiste goal van de avond. Hij passeerde eerst zijn directe tegenstander door de benen en verschalkte toen de keeper met een fraaie schijnbe-

weging. Een luid applaus van het publiek kwam hem ten deel.

binnen schoot. De 5-1 werd binnen gepunterd door Rob Overgoor.

Na de gelijkmaker ging FCD door. Niet veel later leidde dit tot een 2-1 voorsprong, na een doelpunt van Rob Overgoor. Dit doelpunt ontstond door goed druk zetten, waardoor WZV er verdedigend niet uit kwam. Voor rust viel ook nog de 3-1 en dit was tevens de ruststand. In de tweede helft was het spelbeeld onveranderd. WZV kon niet anders dan zich beperken tot verdedigen. De kansen bleven komen en dat resulteerde dan ook in de 4-1 en 5-1. De 4-1 kwam op naam van Ramon Radstaak, die overtuigend

In het restant van de wedstrijd kreeg FCD nog een aantal kansen, maar de scherpte ontbrak voor de goal. Ook waren er lichte blessures voor Niels van Ree en Kevin Nieuwenhuis, waardoor er niet veel risico meer werd genomen. Zo wint FCD/’t Sportcafé dus haar achtste wedstrijd op rij en heeft het nog twee wedstrijden te spelen dit seizoen. Reünie 3 is volgende week bij een overwinning kampioen en FCD lijkt inmiddels zeker te zijn van de tweede plaats op de ranglijst.

Fukkert Basterds winnen Q-Man Toer 2012

Activiteiten Nationale Sportweek DINXPERLO - Bewegen is gezond. Dat weet iedereen, maar daadwerkelijk beginnen met een nieuwe sport is soms lastig. Tijdens de Nationale Sportweek krijgen twijfelaars een zetje. Deze sportweek wordt gehouden van 21 tot en met 28 april 2012. Ook in Dinxperlo zijn er bedrijven en verenigingen die meedoen. Fitnesscentrum Ponsen weet dat iedereen kan deelnemen aan fitness. De trainingen worden afgestemd op de individuele wensen, maar ook op mogelijkheden en beperkingen. Wie deze week de stap neemt, betaalt niet de gebruikelijke 15 euro inschrijfkosten. Survival is ook al zo’n gezonde bezigheid. Op woensdag 25 april geeft survivalvereniging Ropes & Running kosteloos een looptraining van 19.00 tot 20.00 uur. Dat gebeurt op het buitensportterrein van Try Out aan de Bargerdijk 2 in De Heurne. Manege de Achterhoek Ook op woensdag 25 april is er een kennismaking met paard bij Manege de Achterhoek in IJzerlo. De kennismaking voor jong en oud is van 9.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten zijn 5 euro per persoon inclusief koffie/fris. Het Hippisch Centrum is gevestigd aan de Dinxperlosestraatweg 122a en contactpersoon is Eddie Sticker 06-29501776, 0543-466693, info@ manegedeachterhoek.nl, www. manegedeachterhoek.nl. Wel vooraf opgeven en makkelijke kleding meenemen.

Deelnemers aan de Q-Man Toer 2012 moesten diep gaan in nat en koud weer. Het team rond Jochem Bruggink eindigde bovenaan.

foto: harrie Ligtvoet

DE HEURNE - De Fukkert Basterds hebben in een tijd van 2:25:54 de Q-Man Toer 2012 op hun naam geschreven. De estafette-survivalrun vond plaats op een nieuwe locatie, na de kap van het Heurnse survivalbos. Toch wisten lopers Coen van Zantvoort, Niek Heijink, Jochem Bruggink en Hans Waalder in deze thuiswedstrijd te presenteren op de toppen van hun kunnen.

Tweede werd Hang-On, een jeugdteam uit Veenendaal, in een tijd van 2:41:30. De derde plaats was voor Apple Egg, een groep jonge mannen uit Vragender. Zij klokten een totale tijd van 2:49:57. Olde Tijgers en Fit Zeist 001 werden respectievelijk vierde en vijfde op een parcours van ongeveer 3,5 kilometer met 25 hindernissen. De organisatie was in handen van Stichting Survival Dinxperlo. Zij zijn ook op internet te vinden: http:// stichtingsurvivaldinxperlo.blogspot.com.

Ropes & Running Op donderdag 26 april is er opnieuw een survivaltraining voor senioren bij Ropes & Running. Deze training is van 19.00 tot 20.30 uur op buitensportterrein Try Out. Contactpersoon is Wilma Hoftijzer (0315) 65 36 45, secretaris@ropes-running. nl, www.ropes-running.nl. Op vrijdag 27 april geeft de Dynamic Tennisvereniging een gastles van 10.30 tot 11.45 uur in de Eurohal aan de Europastraat in Dinxperlo. De les is gratis. Contactpersoon is H. Sabee (0543)461493, h.sabee@gmail.com, www.ttv-atak.nl.


n

d , e s t e g k n n .

-

n -

e n k

, n

-

n p

n e

0 o .

a r @ . g

w

-

0 e s

,

Woensdag 25 april 2012 • RondomDinxperlo

19

Sport in en rondom Dinxperlo

Heren van Favorita sluiten verrassend

Favorita-dames handhaven zich in eerste volleybaldivisie

DINXPERLO - De heren van Favorita speelden zaterdag eveneens hun laatste reguliere competitiewedstrijd. Tegenstander was Scylla uit Wageningen, dat op de vierde plaats stond. Vooraf was duidelijk dat Favorita zich moet gaan richten op het spelen van een nacompetitie. Dat maakte wellicht dat de ploeg z’n ritme wilde behouden. Het werd dan ook een verrassende 3-1 overwinning.

DINXPERLO - Afgelopen zaterdag speelden de dames van Favorita hun laatste wedstrijd van het seizoen. Tegen SVS uit Schalkhaar werd met 1-3 verloren. Op voorhand was duidelijk dat er voor beide teams niets meer te winnen of verliezen was. SVS kon hooguit als derde eindigen (waar ze ook keurig in slaagden), en Favorita wist dat het zich zou handhaven in de eerste divisie.

De terugkeer van Stefan Heusinkveld na een lastige blessure was zeer welkom voor het team. Aanvallend toonde hij gretig en speelde hij een sterke wedstrijd. In de eerste set was al gelijk te zien dat Favorita er zin in had. Met ontspannen en sterk spel werd een 17-7 voorsprong genomen en werd de set eenvoudig met 25-14 gewonnen. In de tweede set waren de teams wat meer aan elkaar gewaagd en nam Scylla een 11-12 voorsprong. Favorita counterde erg sterk en dwong op 17-14 de tegenstander tot een time out. Dit haalde echter weinig uit, want Favorita won ook de tweede set met 25-22. De derde set was er één die bol stond van spanning. De ploegen gaven elkaar geen duimbreed toe. Tot 17-17 ging het gelijk op en leek Scylla een 17-19 voorsprong te nemen. Er werd echter een opstellingsfout geconstateerd, waardoor er opeens weer de 18-18 tussenstand op het scorebord kwam. Scylla leek echter vastberaden om de set te winnen en nam weer twee punten voorsprong, die ze vasthielden tot 21-23. Favorita wist opnieuw langszij te komen, maar op 26-28 besliste Scylla de set in hun voordeel. De vierde set was het wederom een gelijkopgaande strijd. Tot 22-22 was geen van de ploegen sterker. Favorita trok echter aan het langste eind en won de set met 25-22 en verraste dus met een 3-1 winst.

Het leek de nodige ontspanning te geven bij Favorita, want in de eerste set werd er sterk en geconcentreerd gestart. Met goed verzorgd spel werd SVS vanaf het begin gelijk onder druk gezet. De voorsprong werd door Kirsten Berenpas genomen, die op haar service beurt zeven punten maakte. Hierna werd deze set gedegen uitgespeeld (2517). Met hetzelfde zestal werd de tweede set aangevangen. Maar deze

set was het SVS die het initiatief nam. Na één rotatie stond het 6-15 voor SVS. Veel persoonlijke fouten waren hier de oorzaak van. Het was dan ook SVS dat de set met 13-25 naar zich toetrok. Derde set Favorita speelde in de derde set goed mee met SVS. Tot aan 17-18 ging het gelijk op. Alleen de spreekwoordelijke eindsprint kon niet ingezet worden door Favorita, waardoor SVS ook de derde set met 19-25 won. Vanuit de vertrouwde basisopstelling wilde Favorita nog een mooi slot aan deze wedstrijd maken. Dat lukte tot 13-13. Hierna scoorde SVS een mini-break van zes punten, die Favorita ondanks alle inspanningen niet meer goed kon maken. Ook de vierde set ging daardoor naar SVS (21-25). Aan het eind van deze vierde set werd door een wissel afscheid genomen

van Maud van Koot. Maud heeft één seizoen bij Favorita gespeeld en gaat haar geluk nu over de grens beproeven bij TV Gladbeck. Het commentaar van Floris Verhijde: ‘We hebben gespeeld naar behoren. Met strijd en inzet werden er mooie rally’s gespeeld. Dit was een mooie afsluiting van dit seizoen. Een seizoen van ups en downs, goede periodes werden afgewisseld met mindere. Mooie acties werden afgewisseld met slechte. Maar samenvattend: met een totaal nieuw team handhaven in de eerste divisie stemt tevreden. Na komende week gaat de knop om richting volgend seizoen. Rest ons nog om nogmaals ons publiek te bedanken voor hun steun en support het afgelopen seizoen. Tot volgend seizoen in de Euro-Arena!’

Kampioensteams biljarten bij BVV 75

DINXPERLO - Biljartvereniging BVV 75 Dinxperlo heeft dit jaar twee kampioenen. Het tweede team in de klasse B1 Driebanden bestaat uit L. Klein Sessink, H. Feukkink, M. Hofs (afwezig G.J. Veerbeek). foto’s: pr

Sportprogramma’s SVD

26 april 2012 19:00 Dinxperlo 3 - Grol 3 28 april 2012 14:30 AD ‘69 A1 - Dinxperlo A1D 14:30 Dinxperlo B1D - AD ‘69 B1 12:30 Zelos C1 - Dinxperlo C1D 13:00 Dinxperlo C2 - Longa ‘30 C6 11:30 Dinxperlo D1 - DZSV D1 10:30 Grol D6 - Dinxperlo D2 10:00 Dinxperlo E1 - Silvolde E2 10:00 Dinxperlo E2 - Varsseveld E5 9:00 Gendringen E4 - Dinxperlo E3 9:30 Dinxperlo F1 - Gendringen F1 9:30 Dinxperlo F2 - SC Meddo F2G 9:30 Den Dam F1 - Dinxperlo F3 12:45 DZC ‘68 MC1D - Dinxperlo MC1 10:30 GrolMB1 - DZSV/SVDinxperlo MB1 10:00 Dinxperlo ME1 - AZSV ME2 29 april 2012 14:30 KSV 1 - Dinxperlo 1 11:00 Dinxperlo 2 - Witkampers 2 10:00 Dinxperlo 3 - RKZVC 3 12:00 Vosseveld 3 - Dinxperlo 4 10:00 VVL 3 - Dinxperlo 5

DZSV

28 april 2012 Heren 15:00 DZSV 1 - BZSV de Blauwwitters 1 12:30 DZSV 2 - HHC 3 15:00 DZSV 3 - AZSV 3 19:00 Doetinchem 2 - DZSV 4 13:00 DZSV 5 - Haarlo SP 2 Dames 14:30 Flevo Boys DA1 - DZSV DA1 11:00 DZSV DA2 - FC Eibergen DA1 13:00 DZSV DA3 - Almen DA1 Junioren 15:00 DZSV A1 - Longa ‘30 A3 15:00 DCS B1 - DZSV B1 11:00 DZSV B2D - ‘t Peeske B1D 12:45 Grol MB1 - DZSV/Dinxperlo MB1 13:30 Ajax B C1GD - DZSV C1 Pupillen 11:30 Dinxperlo D1 - DZSV D1 10:15 FC Eibergen D4 - DZSV D2GD 10:30 FC Eibergen E3 - DZSV E2 11:15 Varsseveld E7 - DZSV E3 8:30 DZSV E4 - Ulftse Boys E5 9:45 DZSV F1 - KSV F1 9:45 DZSV F2 - SVGG F1G 11:00 Bredevoort F2G - DZSV F3G 10:30 Grol F8 - DZSV F4

Ajax-B

Zaterdag 28 april 2012 13:30 uur Ajax-B A1 – MEC/B’voort A1 13:30 uur Ajax-B C1 – DZSV C1 12:00 uur Ulftse Boys C2 – Ajax-B C2 09:00 uur Gendringen D2 – Ajax-B D1 11:00 uur SDOUC E1 – Ajax-B E1 10:00 uur AD’69 E2 – Ajax-B E2 09:45 uur Ajax-B E3 – AD’69 E3 11:15 uur Ajax-B E4 – Bredevoort E2 Zondag 29 april 2012 14:00 uur Ajax-B 1 – VVG’25 1 14:30 uur Grol 3 – Ajax-B 2 11:00 uur Ajax-B 3 – SC Meddo 3 10:00 uur Ajax-B 4 – Ulftse Boys 6

De competitie krijgt voor Favorita een staartje. Via de nacompetitie moeten ze hun plaats in de tweede divisie veilig stellen. In twee wedstrijden tegen teams uit de regiodivisie moet dit gebeuren. Aanstaande zaterdag wordt in Dinxperlo de eerste van deze twee wedstrijden gespeeld. Tegenstander is dan VVH uit Harderwijk. De wedstrijd begint op 28 april om 17.00 uur in de Eurohal. De tweede wedstrijd wordt gespeeld tegen Krekkers uit Maria Parochie. Op dinsdag 1 mei om 20.00 uur wordt deze uitwedstrijd gespeeld. En het eerste kampioensteam in C2B Libre wordt gevormd door R. Stienezen, F. Dijkman, B. Prinzen (afwezig B. Wassink).


20

RondomDinxperlo • Woensdag 25 april 2012

Zakennieuws

O

Toys2Play viert tiende verjaardag

s

Verschillende kortingsacties bij warenhuis Raterink DINXPERLO - Het tienjarig bestaan van Toys2Play gaat gepaard met spectaculaire kortingsacties. Met Lego-spaarpunten zijn er enorme kortingen op zes nieuwe Lego-producten. Bij iedere speelgoedaankoop krijgen klanten het tweede kaartje voor Movie Park Germany of Bobbejaanland gratis. En er zijn honderden prijzen voor de mooiste kleurplaat. ‘We waren een van de eerste winkels in Nederland die zich aansloten bij Toys2Play’, vertelt Ben Raterink. Inmiddels heeft de winkelketen meer dan 250 vestigingen in heel Nederland. De nieuwe speelgoedfolder toont alle trends in speelgoed. Daarbij zijn ook artikelen die al eerder populair waren, zoals de lolobal en hippe springtouwen. ‘We hebben een standaard in de winkel met allerlei kleuren springtouw. We snijden het af op de gewenste lengte.’ Vertrouwde naam Raterink is al decennialang een bekende naam in Dinxperlo. Met een breed assortiment huishoudelijk, tuinmeubelen en speelgoed bereikt het familiebedrijf aan de Raadhuisstraat 3 uiteenlopende doelgroepen. Kwaliteit gaat er gepaard met ser-

D z u d d o s n e d

vice en een persoonlijke benadering. In die omgeving past de vrolijke speelgoedformule Toys2Play uitstekend. De bouwmarkt en ijzervakhandel maken het assortiment compleet, waarbij parkeren voor de deur zorgt voor extra gemak. Box ‘Kinderen die jarig zijn, kunnen bij ons ook een verjaardagsbox vullen met hun favoriete cadeaus. Ze krijgen kaartjes mee om uit te delen aan de genodigden. In de winkel vragen ze naar de box en kiezen er iets uit’, vertelt Ben Raterink. ‘Het idee komt oorspronkelijk uit Duitsland, maar wordt in Nederland steeds populairder. ‘Op deze manier krijgt de jarige alleen cadeautjes die hij leuk vindt. En nooit twee keer hetzelfde.’

‘ h k h k E o k r t G i k

Bij iedere aankoop geeft Toys2Play een kleurplaat. Bij inlevering ontvang je sowieso het tweede kaartje voor Bobbejaanland of Movieword gratis. Daarnaast zijn er meer dan 500 prijzen. De hoofdprijs is voor 250 euro aan speelgoed! Meer weten over de acties van Toys2Play? Kijk op www. toys2play.nl. Ook op de eigen website www. raterinkwarenhuis.nl staat ook een link.

R D w p m z t l m m t D ‘ l

Wie jarig is, trakteert! Van Langen Hoveniers: ‘Exclusief Geselecteerd’

    

              

   

Dinxperlose hovenier voldoet aan eisen De Tuinen van Appeltern DINXPERLO - Van Langen Hoveniers heeft onlangs het predicaat ‘Exclusief Geselecteerd door De Tuinen van Appeltern’ ontvangen. Van Langen Hoveniers heeft dit predicaat ontvangen op basis van hoogstaande kwaliteit, creatieve ontwerpkunst en ambitie. Met dit predicaat behoort het bedrijf tot een groep van 48 bedrijven in Nederland die voldoen aan de, door De Tuinen van Appeltern opgestelde, strenge criteria. In Nederland zijn meer dan 7.000 hoveniersbedrijven, dus kiezen is niet altijd eenvoudig. De Tuinen van Appeltern, een objectief tuininspiratiepark, wordt daarom overstelpt met vragen van mensen die op zoek zijn naar een betrouwbare hovenier voor hun tuin. Appeltern heeft een aantal criteria opgesteld en is vervolgens hoveniersbedrijven gaan bezoeken die het predicaat ‘Exclusief Geselecteerd door De Tuinen van Appeltern’ verdienen. Het gaat niet alleen om creativiteit en vakbekwaamheid, ook zaken als ambitie, betrokkenheid en liefde voor het vak spelen mee. Van Langen Hoveniers past helemaal in het plaatje van Appeltern. Exclusief geselecteerd Het predicaat ‘Exclusief Geselecteerd’ heeft ook voordelen voor de klantenkring, indirect vanwege de gegarandeerde kwaliteits- en kennisinnovatie van de hovenier, maar ook direct door de band met Nederlands grootste tuininspiratiepark, waar naast de ruim 200 voorbeeldtuinen steeds de nieuwste planten en producten in de praktijk worden toegepast. Voor Van Langen Hoveniers wordt Appeltern als het ware een eigen showroom waar relaties gratis naar toe kunnen voor inspiratie, cursussen, evenementen en andere activiteiten. Met Appeltern hebben opdrachtgevers een extra stukje zekerheid. Zij kunnen er terecht voor vragen en aanvullende adviezen bij aanleg- en onderhoudstrajecten. Tuingeluk.info Kijk voor meer info op www.tuingeluk.info.

U s b a H t w r e

H u e i p d i 2 i S o p 2 ‘ a v t


Woensdag 25 april 2012 • RondomDinxperlo

21

Kunst en cultuur

Open repetitieavond voor iedereen

Miss Montreal

sander spaan dirigeert popkoor popcorn

en Racoon naar Ulft

DINXPERLO - Na een intensieve zoektocht heeft popkoor Popcorn uit Dinxperlo een dirigent gevonden die zowel de Nederlandse als de Duitse leden tot grote hoogte opstuwt. Met posters bij muziekscholen en advertenties op internet ging het koor op zoek naar een enthousiaste muzikale leider. Sander Spaan heeft alles in huis.

ULFT – Crystal Fighters, Racoon, Reel Big Fish, Miss Montreal, Shaking Godspeed, Muchachito Bombo Infierno en Vintage Trouble maken hun opwachting op zaterdag 11 augustus in Ulft. Het tweedaagse festival Huntenpop bevestigde eerder al de komst van Triggerfinger, Bellowhead en Dope D.O.D.

‘We zochten iemand die verstand heeft van muziek. Ook moet hij de koorleden onder de duim kunnen houden’, grapt Miranda Siemes. De klik was er vanaf de eerste minuut. En ondanks dat Sander pas 22 jaar oud is, heeft hij al een indrukwekkende CV. Hij dirigeert meerdere koren en leidde ook het kindertheaterkoor van Musical Producties Gelderland. Op hogeschool Artez is hij afgestudeerd in de discipline koordirectie. Repertoire De muzikale koers van Popcorn wordt een beetje bijgesteld. ‘We proberen nu van alles uit. Nummer die in ons repertoire blijven zijn ‘Wonderful World’ en ‘Take me to your heaven’. Nieuw zijn ‘A night like this’ en ‘She couldn’t laugh anymore’ van Twarres’, legt Elwy Postma uit. Sander Spaan weet een brug te slaan tussen de Nederlandse en Duitse zangers. Dagmar Eissing: ‘Duitsers houden van een strakke lijn; Nederlanders zijn wat vrijer.

Met een nieuwe dirigent gaat popkoor Popcorn op volle kracht vooruit.

Maar we vormen wel een gezellig geheel hoor.’ De voorgaande dirigenten hadden allemaal hun eigen kwaliteiten. Sander gaat voor de lange termijn en dat stimuleert. ‘We kijken allemaal de hele week uit naar de volgende repetitie’, laat Elwy Postma weten. ‘Sander begeleidt ons op de piano. Hij kan ook arrangeren. Als het niet klinkt zoals hij het wil,

dan past hij de stemmen aan’, merkt Dagmar Eissing op. Miranda Siemes: ‘Veel optreden hoeft van ons niet. Maar we willen wel een keer met de andere koren van Sander gaan zingen.’ Op zaterdag 21 april bestond Popcorn precies een jaar. Met 32 leden heeft het popkoor voldoende body, maar er mogen best wat mannen

foto: frank vinkenvleugel

en vrouwen bij. Op 26 april is er daarom een open repetitieavond om laagdrempelig kennis te maken. De koffie staat klaar in de Kukel om 20.00 uur. Het zingen start om 20.30 uur. Over één ding zijn de bestuursleden het eens: ‘Iedereen kan zingen!’ Meer informatie staat binnenkort op de nieuwe website: www.popcornchor.de.

Muzikale cabaretgroep Piepschuim bespeelt de DRU

ULFT - Op donderdag 10 mei speelt de succesvolle muzikale cabaretgroep Piepschuim in het theater van de DRU Cultuurfabriek. Het theaterprogramma ‘In veel te strakke broeken’ staat vol van wonderlijke gedachtekronkels, geraffineerde muziek en aanstekelijk enthousiasme. Het trio Piepschuim, dat bestaat uit Cor Burger, Jacco Westeneng en Robbert Koekoek, doet het goed in Nederland. Ze wonnen de eerste prijs op Nederpop en werden tweede bij het Singer-Songwriter festival in Nijmegen. Het brein achter de in 2002 opgerichte groep Piepschuim is de tekstschrijver Cor Burger. Samen met Jacco Westeneng is hij ook verantwoordelijk voor de composities en de arrangementen. In 2005 brengt Piepschuim het album ‘Ergernis’ uit en nu staat de groep alweer met hun tweede show ‘In veel te strakke broeken’ in de theaters.

In veel te strakke broeken is een alles onthullende en niets maskerende voorstelling over knellende zaken. Er wordt van alles gesuggereerd, maar uiteindelijk niets blootgelegd, want Piepschuim stelt dat het allemaal wel wat ruimer gezien mag worden. Met een enorme dosis energie spelen Cor, Jacco en Robbert een prikkelende en hilarische voorstelling! De voorstelling van Piepschuim vindt plaats op donderdag 10 mei 2012 om 20.00 uur in de theaterzaal van de DRU Cultuurfabriek. Tickets zijn voor 17,50 euro verkrijgbaar aan de receptie, Hutteweg 24 in Ulft. Telefoonnummer is (0315) 714358. Tevens zijn kaarten te bestellen via de website www. drucultuurfabriek.nl.

foto: piepschuim

De vijfkoppige Spaans/Engelse band Crystal Fighters maakt electro(pop) met Baskische invloeden en zal, na hun geweldige show op Lowlands 2011, ook het Huntenpop-publiek in extase willen brengen. De band brak vorig jaar in Nederland definitief door met het nummer ‘Plage’, door luisteraars van 3FM gekozen tot zomerhit van 2011. Racoon is een band die eigenlijk helemaal geen introductie nodig heeft gezien hun overvolle prijzenkast en waslijst aan hits. Zo bereikte het laatste album ‘Liverpool Rain’ de gouden status en werden ook de singles No Mercy, Took a Hit en Don’t Give Up the Fight grijsgedraaid op de radio. Reel Big Fish is een Amerikaanse ska-punk band uit Zuid-Californië die in 1997 internationaal doorbraken met hun hit ‘Sell Out’.Deze ontdekkers en vrienden van Sum41 hebben inmiddels meer dan een miljoen cd’s verkocht en toch vinden ze toeren belangrijker dan in de studio zitten. Sanne Hans is voor Huntenpop geen onbekende. Zo stond ze in het verleden al eens op het festival met haar voormalige band Ysis, als winnaar van de demo-contest. Na haar grote doorbraak in 2008 met het nummer ‘Just a Flirt’ en het nieuwe album ‘I Am Hunter’ op komst, zal ze echter terugkeren naar Huntenpop met haar band Miss Montreal. Shaking Godspeed mag natuurlijk niet ontbreken op Huntenpop. Deze Achterhoekse blues- en rock band, van frontman Wout Kemkens, staat de trappelen om de nummers van hun nieuwe, zeer goed ontvangen, album ‘Hoera’ live ten gehore te brengen. Er is geen hardere leerschool voor muzikanten dan het spelen op straat. Muchachito (Jairo Perera Viedma) is een Spanjaard in hart en nieren en leerde het vak door in Barcelona alleen in kleine kroegen in de buitenwijken en het centrum van de stad te spelen. Na een succesvol debuut in Nederland op Eurosonic afgelopen januari, komt Muchachito Bombo Infierno als tienkoppige band inclusief live-schilder, naar Huntenpop.


RondomDinxperlo • Woensdag 25 april 2012

Leuke

Openingstijden: maandag gesloten Kerkhofpad Dinxperlo Steeds meer mensen 13, 7091 CG Di t/m vr: 10.00 - 12.00 en 13.30 - 17.00 uur Tel.: de 0315 - 65 11 12, Mob.:Zaterdag 06 - 20 03 25uur 55, 9.00 - 13.30 ontdekken PVC-vloer!

Lief!fietsen

- 65veel 66 te 65, E-mail: info@tapijthal-siemes.nl PVCFax: heeft0315 ontzettend bieden: Buiten deze tijden op afspraak open, ook in de avonduren! bijzonder sterk en duurzaam, eenvoudig Openingstijden: Telefoon (06) 2003 2555 in onderhoud, hygiënisch, stil, warm en Frank en Jolande Siemes Ma: gesloten levensecht! Bovendien is PVC zeer geschikt Di t/m Vr: 10.00 - 12.00 u. in combinatie met vloerverwarming en 13.30 - 17.00 u. mogelijk in alle ruimtes van het huis!

vindt u bij:

Za:

09.00 - 13.00 u.

tijden op afspraak Bij onsBuiten al eendeze complete PVC-vloer Ook in de avonduren mogelijk (PVC, egaliseren, lijm, legloon ) ( 06-20032555 )

Harm Takke Tweewielers Weverstraat 4 • Dinxperlo Telefoon (0315) 65 16 85 www.harmtakke.nl

Siemes

vanaf € 49,95 per m2!!!

Lifestyle

www.tapijthal-siemes.nl

Schilderen in poëtisch grijs

Openingstijden: Ma: gesloten Di t/m Vr: 10.00 - 12.00 u. 13.30 - 17.00 u. Za: 09.00 - 13.00 u.

Bijzondere tentoonstelling van jonge kunstenaar in GrenzBlickAtelier SUDERWICK - Waarom vinden we zwart-witfoto’s vaak mooier dan kleurenfoto’s? Maar waarom wordt er dan nauwelijks in zwartwit geschilderd? Het zijn vragen die men zich stelt bij het bekijken van de schilderijen van Amir Tirandaz in het GrenzBlick Atelier in Suderwick. De veelal kleine, monochrome doeken hebben een grote poëtische kracht en zetten je fantasie als vanzelf in beweging. Een witte vrouw buigt zich over iets heen. Ze draagt een kapje. Is het een klederdracht? Een boerin op het land? Amir Tirandaz laat ons daarover in onzekerheid. Het is voor hem niet belangrijk wát hij precies heeft geschilderd. Het is hem belangrijk wat het beeld bij hem oproept. In dit geval was de aanleiding tot het schilderij een foto van een verpleegster op het slagveld. ‘Maar wat me vooral intrigeerde was het gebaar en de houding, waarin een bepaalde zorgzaamheid en kwetsbaarheid steekt. Maar als jij er Frau Antje in wilt zien, is dat ook goed hoor!’, antwoordt hij lachend. Amir Tirandaz lacht graag. Het tijdschrift Kunstbeeld omschreef zijn schilderijen - naar aanleiding van zijn debuut op ‘Art Rotterdam’ - zelfs als: “Laconiek en ontwape-

Buiten deze tijden op afspraak Ook in de avonduren mogelijk ( 06-20032555 )

bezoekt carillon en wereldwinkel

DINXPERLO - Al jaren gaan www.tapijthal-siemes.nl kinderen van de basisscholen

foto’s: pr

nend”. Humor en relativering sluipen ook in iedere zin die hij uitspreekt. Maakt hij daarmee zijn achtergrond van vluchten en veelvuldig verhuizen draaglijk? Geboren in de stad Shiraz in Iran in 1984, groeit hij op in een land van oorlog en onderdrukking. Of zoals Amir het zelf verwoordt: “In een prachtig

land met 70 miljoen gevangenen”. 17 jaar later belandt Amir in Nederland, waar hij naturaliseert. Amir droomt ervan daar te mogen studeren. En dat is wat hij later, na een omweg via een studie bouwkunde, dan ook doet. Amir Tirandaz ontwikkelde voor zijn schilderijen een eigen techniek. Hij

schildert nat-in-nat en zet zijn doek op in verschillende ‘kleuren’ grijs. Daarin schildert hij vervolgens in één dag zijn onderwerp. ‘Het gaat heel snel maar het moet wel helemaal perfect. Het is een spel. Het móet op dat moment gebeuren.’ Het resultaat is een jong en veelbelovend oeuvre, dat in zijn ogenschijnlijke eenvoud heel rijk is. De tentoonstelling van Amir Tirandaz is van 6 mei tot en met 1 juli te zien in GrenzBlickAtelier, Hahnenpatt 15a, Bocholt-Suderwick. De opening in aanwezigheid van de kunstenaar - is op zondag 6 mei om 15.00 uur. Zie ook www.grenz-blick.eu.

in Dinxperlo, Breedenbroek en De Heurne naar de toren van de Grote Kerk in Dinxperlo om het carillon te bekijken en te beluisteren. Dit jaar vindt de torenbeklimming plaats op 25 en 26 april en op 10 mei. Beiaardier Jan Willem Achterkamp ontvangt dit jaar de leerlingen van groep 5. De kinderen zijn al goed voorbereid. Op school hebben ze een boekje doorgewerkt over de klokken en de historie ervan. In groepjes van zes of zeven mogen ze straks naar boven, want de ruimte is beperkt. Ook gaan de kinderen op bezoek bij de Wereldwinkel, waar ze van vrijwilligers informatie krijgen over de achtergronden en de werkwijze van de Wereldwinkel.

Di a:

Kerkhofpad 13, 7091 CG Dinxperlo Tel.: 0315 - 65 11 12, Mob.: 06 - 20 03 25 55, Fax: 0315 - 65 66 65, E-mail: info@tapijthal-siemes.nl Schooljeugd

M

Kunst en cultuur

: 0 Tel K 3 .: e O 1 03 rk

Kerkhofpad 13 • Tel. (0315) 65 1112 • www.tapijt-siemes.nl

Fa x

22


Woensdag 25 april 2012 • RondomDinxperlo

C 100 M 60 Y0 K 20

23

Agenda voor RondomDinxperlo

RondomDinxperlo

Huis-aan-huiskrant voor Dinxperlo, De Heurne, Lintelo, IJzerlo, Breedenbroek, Voorst, Sinderen en Suderwick (D).

Tips?

Oplage: 6.100 stuks Uitgever Het Boekenschap Bladmanager Maarten Boland Verkoop André Veldhuis

andreveldhuis@rondomdinxperlo.nl

Redactie Maarten Boland

maartenboland@rondomdinxperlo.nl

Internet Helma Folman-ten Pas Fotografie Frank Vinkenvleugel Harrie Ligtvoet Fotografie Druk Janssen Rotadruk, Gennep Krant niet ontvangen? Voer het adres met postcode in op www.rondomdinxperlo.nl. Heeft u geen internet? Bel AVO Verspreiding: 0314 - 394613. Tips? redactie@rondomdinxperlo.nl Adverteren? adverteren@rondomdinxperlo.nl of bel 06-5884 9298 Wilt u een foto bijbestellen? De kosten zijn €7,50 per foto-afdruk voor eigen gebruik. Mail daarvoor direct naar onze fotograaf: foto@rondomdinxperlo.nl.

redactie

@ rondomdinxperlo.nl

Disclaimer RondomDinxperlo is een uitgave van Het Boekenschap. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die krant. Voor onze advertenties gelden de Algemene Advertentievoorwaarden van Het Boekenschap, zie hetboekenschap.nl/advertentievoorwaarden.

Rondum Dinxpers Huuksken

Ben. Ben

Donderdag 26 april ORANJETENT - De band Q5 speelt vanaf 20.00 uur. Toegang vanaf 12 jaar alleen voor VVNF-leden op vertoon van de ledenkaart. UIT - Jaarlijkse Lentetocht van De Zonnebloem naar de Floriade in Venlo. Vertrek uit Dinxperlo om 9.00 uur. Verwachte thuiskomst 18.30 uur. Kosten 25 euro p.p. Inlichtingen en opgave: W. te Beest, 0315-654062 Vrijdag 27 april ORANJETENT - Optreden van de band Vangrail om 20.00 uur. Toegang vanaf 14 jaar alleen voor VVNF-leden op vertoon van persoonlijke ledenkaart. Zaterdag 28 april ORANJETENT - Optreden van TODF partyband om 20.00 uur. Toegang vanaf 16 jaar alleen voor leden van de VVNF op vertoon van de ledenkaart. Zondag 29 april ORANJETENT - Fietstocht door VVNF vanaf de Oranjetent: starten tussen 13.00 en 14.00 uur. Vanaf 15.00 uur spätshoppen met de Götekapel. . Maandag 30 april KONINGINNEDAG - Vlaggenparade, Kinderspelen, Frühshoppen en Middagspelen. ‘s Avonds in de Oranjetent feest met de Perfect showband. Toegang vanaf 16 jaar op vertoon van de VVNF-ledenkaart.

voortvloeit uit het verschijnen en het niet verschijnen van deze

Groeten Lintelo Ook in De uit Heurne beginnen we met een wij Ook in Lintelo beginnen fantasiekaart in Rondum met een fantasiekaart, verDinxpers Huuksken, zonden aan J.B. en G. Becking C65 ‘bij de kerk’ in Varsseveld verstuurd op 1 augustus op 5 januari 1916. 1912 aan mejuffrouw Seesink op ’t Loor in Voorst (Gendringen).

Woensdag 25 april ORANJETENT - Optredens van Clown Flapipo en Annapiponia in de feesttent. ‘s Middags kinderdisco van 13.30 tot 15.30 uur. ‘s Avonds culturele avond met De Optimisten, 19.30 uur. VVNF-leden: gratis toegang met ledenkaart. Niet-leden: 5 euro.

In de rubriek Rondum Dinxpers Huuksken verschijnt elke veertien dagen een foto of prentbriefkaart. De kaarten komen uit de collectie van verzamelaar Ben Maandag, Burg. Schepersstraat 1, Dinxperlo. Wie meer weet over onderstaande kaart, kan bij hem terecht, ook voor het beschikbaar stellen van archiefmateriaal. Telefoon (0315) 65 34 49.

Week 23 BEWEGEN - Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 juni vindt de avondvierdaagse in Dinxperlo plaats. De inhaalavond is op 4 juni. Voorinschrijving op een nader te bepalen datum in mei 2012.

Heurne. Inloop met koffie / thee vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Vrijdag 11 mei WANDELEN - De voorinschrijving voor de Dinxperlose avondvierdaagse is op vrijdag 11 mei 2012 van 19:00 uur tot 20:30 uur bij Ons Huis, ingang Terborgseweg 5. Zaterdag 12 mei FIETSTOCHT - Op 12 mei houdt Stichting Bewaar ‘t Olde een fietstocht van ongeveer 25 kilometer langs bijzondere plekjes in Dinxperlo en omgeving. Op de route liggen kerkje de Rietstap en de bakoven met vers brood. Starten kan tussen 10.30 tot 11.30 uur bij het Grenslandmuseum, dat tevens is geopend. WANDELEN - De Grenswandelaars houden hun Euro Wandeltocht op 12 en 13 mei door de groene grensstreek. Start bij het Blauwe Meer. Er zijn routes van 6, 10, 15, 20 en 35 kilometer. Meer info op www.degrenswandelaars.nl. Dinsdag 15 mei PCOB - Esther Lammers vertelt over de problemen van jongeren die ontsporen. Wat wordt er gedaan om die jeugd weer in het goede spoor te brengen. Iedereen is welkom in Ons Huis om 14.30 uur. Info bij de secr. H.Wassink, 0315-652235. Donderdag 17 mei SPORT - Hemelvaart-Dauwtrapfietstocht vanaf de sportzaal in Breedenbroek. Tijdstip nog niet bekend. Zaterdag 19 mei MUZIEK - Dinxrock en Blues Café met medewerking van o.a. High Water. Locatie ‘t Sportcafé, aanvang 20.30 uur. Zondag 27 mei MUZIEK - PinkRock bij café De Sander. Minifestival op eerste Pinksterdag in de tuin van het café. Aanvang 15.30 uur, gratis entree.

Zaterdag 2 juni MARKT - Achter de dorpskerk is een rommelmarkt van De Zonnebloem afdeling Dinxperlo - Breedenbroek. Aanvang 10.00 Vrijdag 4 mei uur tot 16.00 uur. De organisatie kan nog DODENHERDENKING - Om 18.00 uur bruikbare spullen gebruiken, echter geen grogaan de vlaggen halfstok. Vanaf 19.00 uur verzamelen bij het Dr. Jenny WZC. Om 19.20 te meubelen. Contact: Willemien Roes, 0315617484 of Henk Veerbeek, 0315-654822. uur stille tocht naar het Joodse Monument, waar gelegenheid is tot bloemen leggen. VerZaterdag 9 juni volgens vertrekt de stoet naar het algemene MARKT - Tuinfeest en rommelmarkt van de herdenkingsmonument aan de Kerkstraat. 19.45 uur: luiden van de klok, 19.50 uur tap- stichting Vrienden van het Dr. Jenny woonzorgcentrum van 10.00 tot 15.00 uur. toesignaal, 20.00: twee minuten stilte. Aansluitend het Wilhelmus. Dinsdag 19 juni MUZIEK - Zomeravondconcert door harZaterdag 5 mei monie Sint Antonius uit Breedenbroek. Meer FEEST - Jubileumfeest van schutterij EMM informatie op www.sint-antonius.nl. Dinxperlo met om 13.30 uur gemeentelijk keizerschieten en ‘s avonds optredens van Zaterdag 18 augustus Bolero en Die Powerhosen op het SVD-terMUZIEK - Sander Open Air. Minifestival rein. in de tuin van het café. Aanvang 20.00 uur, entree gratis. Zondag 6 mei FEEST - Kringconcours 2012 met o.a. schietZaterdag 13 oktober en vaandelwedstrijden op het SVD-terrein. Om 9.00 uur komen alle koningsparen, voor- MARKT - Boekenmarkt van de stichting Vrienden van het Dr. Jenny woonzorgcenzitters, commandanten en tambour-maîtres trum tussen 10.00 en 14.00 uur. aan om in de feesttent de erewijn in ontvangst te nemen. Officiele opening om 11.30 uur, aanvang marswedstrijden door het dorp Zaterdag 20 oktober MUZIEK - Rocktailnight met twee bands bij om 12.00 uur. café De Sander. Aanvang 21.00 uur, entree gratis. Woensdag 9 mei SPORT - Straatschieten 2012 door schietverZaterdag 8 december eniging Sint Hubertus Breedenbroek. ToerMARKT - Adventsmarkt van de stichting nooi wordt op woensdag 9 en donderdag 10 mei 2012 voor de 29ste keer gehouden. Meer Vrienden van het Dr. Jenny woonzorgcentrum tussen 10.00 en 14.30 uur. info over het Straatschietentoernooi tzt op www.sinthubertusbreedenbroek.nl.. Zaterdag 15 december MUZIEK - Popquiz Alive bij café De Sander. Donderdag 10 mei Zevende editie van de popquiz met rockband NBvP, Vrouwen van Nu: diaklankbeeld Panic Rainworm. ‘Zwerven over de Veluwe’ door Rien Mouw uit Doornspijk. Locatie: zaal Bruggink, De


24

23-04-12 10:17 RondomDinxperlo •1 Woensdag 25 april 2012

70803_ADV_WK17_1-FC kopie.pdf

Hertog Jan of Warsteiner krat 24 flesjes van voor

9.00

12.79/12.29

C1000 Arentz, Heelweg 73, Dinxperlo • C1000 Hogestraat 32, Dinxperlo

Week17_RondomDinxperlo_24-04-2012  

Rondom Dinxperlo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you