Page 1

Beste deelnemer, Het is bijna zover, de derde editie van Rondje Tilburg! Het Rondje Tilburg team heeft hard gewerkt om dit jaar Rondje Tilburg weer tot een groot succes te maken. Wij kijken er naar uit om u welkom te heten op het Ontmoetingsplein, “the place to be” op 5 mei! In dit programmaboekje vindt u alle informatie die u nodig heeft. Heeft u vervolgens nog vragen? Dan kunt u deze per e-mail stellen via info@rondje-tilburg.nl. Ook kunt u op 5 mei met u vragen terecht bij de informatiebalie in de hal van de Ireen Wüst ijsbaan.

-3-


Programma zondag 5 mei 2013

Alle deelnemers starten en finishen rondom het sportcomplex de T-Kwadraat in Stappegoor. Voor elke tak van sport is de precieze start- en finishplaats duidelijk aangegeven. Ook heeft elke sportactiviteit zijn eigen bewegwijzeringsborden. Bij de start ziet u hoe uw bord eruit ziet. U kunt de uitgebreide routes per onderdeel vinden op www.rondje-tilburg.nl onder uw sportactiviteit. Starttijden wandelen/nordic walking 40 km route

08.00 - 08.30 uur

20 km route

09.00 - 11.00 uur

10 km route

09.00 - 13.00 uur

Wij verzoeken u om uiterlijk 17.00 uur te finishen. Starttijden fietstochten 150 km

08.00 - 10.00 uur

100 km

08.00 - 10.00 uur

75 km

09.00 - 11.00 uur

35 km

09.00 - 11.00 uur

Wij verzoeken u om uiterlijk 17.00 uur te finishen.

-4-

-5-


Hoge Hakken Race (start/finish gebied Hardlopen) Voorrondes van 11.00 - 11.45 uur

Starttijden mountainbiken 60 km

08.30 - 09.30 uur

45 km

09.00 - 10.00 uur

25 km

10.00 - 10.30 uur

De finale vindt plaats om 15.45 uur

Wij verzoeken u om uiterlijk 17.00 uur te finishen. Starttijden hardlopen & Barefoot running 21.1 km

12.05 uur

13 km

12.30 uur

7.5 km

12.30 uur

5.0 km

12.30 uur

Let op: U heeft maximaal 2 uur de tijd om over de Ringbanen te lopen. Daarna wordt de weg weer voor het verkeer opengesteld. Dat betekent dat u minimaal 6,5 km per uur moet lopen om op tijd over de finish te komen. De finish sluit dus om 14.30 uur. -6-

-7-


De 21.1 km lopers zullen tussen Ringbaan Zuid & Ringbaan West een stuk door een mooi natuurgebied lopen en via de

Goed om te weten

Bredaseweg weer bij Ringbaan West erop komen. De 5 & 7.5 km lopers gaan ook via Ringbaan Zuid en dan

Voor de hardlopers

linksaf bij het Willem II stadion richting Goirle. Zij komen via

In het kader van het jaar 2013 wordt er 13 kilometer over

de Tatraweg weer uit op de ventweg van Ringbaan Zuid.

de welbekende Ringbanen van Tilburg gelopen. Een uniek evenement in een bijzonder jaar. Schrijft u geschiedenis en

Start/Finish

wordt u de eerste winnaar van de ’13 van Tilburg’?

De Start/Finish van hardlopers bevindt zich op de Stappegoorweg en is herkenbaar aan de start/finishtoren.

De ’13 van Tilburg’ neemt de binnenbocht! De hardlopers zullen de 13 kilometer met de klok mee

Startvakken

gaan lopen. Dit betekent dat de lopers na de start op de

In het start vak zijn de voorste plaatsen gereserveerd voor

Stappegoor-weg linksaf zullen gaan om via de Ringbaan

Barefoot runners en bedrijventeams.

Zuid naar de Ringbaan West te lopen. Door het parcours

De opstelling van de startvakken

deze kant op te laten lopen is de verkeersveiligheid van de

is op volgorde van de afstand,

lopers gegarandeerd en is er een prima doorstroming voor

te weten: 21.1 km, 13 km en

het overige verkeer. Via de Ringbaan Noord en Oost komen

de 7.5 en 5 km in het laatste

de deelnemers weer uit op de Ringbaan zuid om de laatste

startvak. De indeling van de

kilometers naar de finish af te leggen.

startvakken zal met bordjes duidelijk worden aangegeven.

-8-

-9-


Verzorgingsposten 21.1 km

heeft 4 drankenposten

13 km

heeft 2 drankenposten

De 5 & 7.5 km

heeft 1 drankenpost

Uitslagen Voor de hardlopers is er na afloop een speciale uitslagen pagina op www.rondje-tilburg.nl waarop u ook uw persoonlijke video kunt zien. Deze kunt u ook via deze uitslagen pagina of van te voren via het inschrijfformulier bestellen. Verkeersveiligheid Verkeersregelaars houden het verkeer voor u tegen. Wel

In het finish vak krijgt u de speciale

blijven de ringbanen open voor politie, brandweer en

Rondje Tilburg 2013 medaille.

ambulances met sirenes. U wordt dan verzocht om rechts te

Hier ontvangt u ook sportdrank en nog

gaan lopen zodat zij u links kunnen passeren.

een consumptiebon die te besteden is op het ‘Ontmoetingsplein’.

Tijdwaarneming

Het is niet de bedoeling om in het

Bij de hardlopers vindt deze plaats door middel van een

finish vak terug te lopen.

chip van MySports welke achter het startnummer is geplakt. Deze hoeft u bij de finish niet in te leveren. Op de 21.1 km en de 13 km zullen er tussentijden gemeten worden. Tevens worden er op deze punten en op de finish ook film- en foto opnames gemaakt.

- 10 -

- 11 -


Voor de toerfietsers en mountainbikers

Bij de finish krijgt u de speciale Rondje Tilburg 2013 medaille.

Fietsers en mountainbikers ontvangen een stuurbordje en

Hier ontvangt u ook sportdrank en/of water en nog een

een polsbandje met hetzelfde nummer. Alleen diegenen

consumptiebon die te besteden is op het Ontmoetingsplein.

die dit stuurbordje aan hun fiets hebben bevestigd krijgen toegang tot de drank- en verzorgingsposten. Op iedere

Verzorging onderweg Toerfietsen

verzorgingspost zijn toiletten aanwezig.

35 km:

restaurants onderweg

70 km:

1 verzorgingspost

Stempelkaart

100 km: 2 verzorgingsposten

Toerfietsers ontvangen een stempelkaart welke op de start,

150 Km: 3 verzorgingsposten

verzorgingsposten en de finish gestempeld dienen te worden. Verzorging onderweg Start/finish bogen

mountainbikers

De Start/Finish van toerfietsers en mountainbikers bevindt

Voor de mountainbikers is er ĂŠĂŠn

zich op de Stappegoorweg bij de entree van het ROC. De

verzorgingspost bij Rings Specialized Concep Store in Goirle.

Startboog is van het Groene Woud en de finishboog van Noodnummer

NTFU.

In geval van pech of nood kunt u bellen met het noodnumBewaakte fietsenstalling bij finish

mer van de Organisatie (06-3901 7125) of Annelies Osinga

Speciaal voor de fietsers en mountainbikers hebben we

(06-1008 0664).

een bewaakte fietsenstalling. Enkel wanneer uw polsbandje nummer correspondeert met het nummer van uw stuurbordje kunt u uw fiets wegbrengen en ophalen. Hier bevindt zich tevens een afspuitinstallatie.

- 12 -

- 13 -


Voor de wandelaars Toerfietsers opgelet 1:

Wandelaars ontvangen een stempelkaart en uitgebreide

Bij de toerfietstocht zijn er

routebeschrijving. Alleen diegenen de stempelkaart kan

op de diverse oversteekpunten

laten zien krijgt toegang tot de drank- en verzorgingsposten.

geen verkeerregelaars. Let dus

De stempelkaart wordt bij de start, de verzorgingspost van

goed op bij het oversteken!

de 20 en 40 km en finish afgestempeld.

Toerfietsers opgelet 2:

Start/finish bogen

Op de fietsroute komt het voor dat u op een gegeven

De Start van wandelaars bevindt

moment de 100 km en 150 km elkaar tegenmoet komen

zich op de Stappegoorweg aan

rijden. Dit zal via borden duidelijk worden aangegeven.

de overkant van de entree van het ROC. De Startboog is van

Mountainbikers opgelet 1:

Univé. De finish is bij de ingang

Op diverse oversteekpunten staan geen verkeerregelaars.

van ROC Theater aan de Prof.

Let dus goed op bij het oversteken!

Goossenlaans. De Finishboog is van ABN AMRO. Bij de finish krijgt u de speciale Rondje Tilburg 2013

Mountainbikers opgelet 2:

medaille, een aandenken voor uw wandelboekje en een

De routes zijn verdeeld in diverse zones (A t/m O). In

consumptiebon die op het Ontmoetingsplein te besteden

iedere zone rijdt een ‘observatie team’. In geval van pech of

is. Daarnaast ontvangt u van onze sponsor Linberg nog een

nood kunt u bellen met het noodnummer van de Organi-

leuk presentje. Ook is er water beschikbaar.

satie (06-3901 7125) of Annelies Osinga (06-1008 0664). Vermeld dan duidelijk in welk zone u zich bevindt.

- 14 -

- 15 -


mobiele (mountainbikers en motor) EHBO aanwezig. Indien u het noodnummer belt komt de EHBO zo spoedig mogelijk naar u toe. Informatiebalie De informatie balie vindt u links in de Ireen Wüst ijsbaan (vlak voor de uitgangspoortjes). Deze is op zondag de gehele dag geopend. Horeca Op het Ontmoetingsplein zijn er 2 horeca tenten. Hier kunt Verzorging onderweg

u vanaf 07.30 uur lekkere verse koffie en/of thee drinken

10 km:

1 rust post (gezellig eetcafé)

voordat u gaat starten.

20 km:

2 verzorging- en rustposten

De horeca tenten zijn de gehele dag open. Hier kunt u een

40 km:

3 verzorging- en rustposten

hapje en drankje halen door middel van consumptiemuntjes die in deze tenten te verkrijgen zijn.

In geval van pech of nood kunt u bellen met het noodnum-

In de aan het plein aangrenzende horeca gelegenheden

mer van de Organisatie (06-3901 7125) of Annelies Osinga

dient u contant voor u consumpties te betalen.

(06-1008 0664). Vermeld dan duidelijk waar u zich bevindt.

Iedere deelnemer ontvangt na de finish een consumptie bon van Rondje Tilburg waarmee u alleen op het Ontmoe-

Medische verzorging

tingsplein in de horeca tenten een drankje kunt krijgen.

De Medische verzorging wordt gedaan door het Rode Kruis van Tilburg. De centrale EHBO post is ingericht bij de uitgang van de Ireen Wüst ijsbaan. Daarnaast zijn er op alle routes - 16 -

- 17 -


Let op: De organisatie van Rondje Tilburg is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken of beschadigen van Kleedruimtes

uw persoonlijke eigendommen.

U kunt gebruik maken van de kleedruimtes en douches in

Het achterlaten van uw per-

de Ireen W端st ijsbaan. Indien het erg druk is worden de de

soonlijke eigendommen gebeurt

kleedruimtes en douches van het T-kwadraat Sportcomplex

geheel op eigen risico. Wel zal er

(1e etage) ook voor de deelnemers opgesteld.

iemand van de beveiliging rondlopen om de bagagedepot in de gaten te houden.

Garderobe kluisjes Voor deze kleedruimtes bevinden zich kluisjes waar u ge-

Verloren voorwerpen

bruik van kunt maken.

Bent u iets kwijtgeraakt of heeft u iets gevonden tijdens het

In de Ireen W端st ijsbaan staat een tent van de ABN/AMRO

evenement? Dan kunt u dit bij de informatiebalie doorge-

met 750 kluisjes waarin u uw waardevolle voorwerpen kunt

ven of na het evenement per e-mail info@rondje-tilburg.nl.

bewaren. Toiletten Bagagedepot

Toiletten zijn aanwezig in de kleedruimtes en in het

Achter de kluis van de ABN/AMRO bevindt zich het baga-

T-kwadraat en de Ireen W端st ijsbaan. Daarnaast bevinden zich

gedepot waar u uw bagage kunt neerleggen. Voor elke

mobiele toiletten in de buurt van de rotonde Stappegoorweg.

sport is er apart bagagevak. Het bagagevak van hardlopers

Onderweg zijn er voor de fietsers, mountainbikers en wan-

correspondeert met het startnummer. Voor de toerfietsers,

delaars (mobiele)toiletten aanwezig op de rust- en drank-

mountainbikers en wandelaars zijn eigen bagagevakken

posten.

aanwezig.

- 18 -

- 19 -


Inschrijven

Startbewijs en chip

Online voorinschrijven kan nog tot 1 mei. Indien u zich tus-

Materiaal dat u ontvangt na inschrijving:

sen 14 april en 1 mei online heeft ingeschreven ontvangt u

• Hardlopers: Startnummer met chip Mysport & speldjes

uw materiaal dan niet meer per post thuis. U kunt dit opha-

• Toerfietsers: Stuurbordje, tie-rips, polsbandje, een route-

len bij de “pre-registratie alle sportactiviteiten balie” op 4 en 5 mei. Dit is niet mogelijk voor teams & bedrijventeams. U kunt zich op 4 en 5 mei na-inschrijven.

beschrijving en een stempelkaart • Mountainbikers: Stuurbordje, tie-rips en een routebeschrijving • Wandelaars: Stempelkaart en een uitgebreide route-

Na-inschrijfbalies

beschrijving

De na-inschrijfbalies bevindt zich in de Ireen Wüst ijsbaan. U kan zich na-inschrijven op:

Materiaal teams & bedrijven teams

• Zaterdag 4 mei 13.00 - 17.00 uur

De contactpersoon ontvangt al het materiaal en dient deze

• Zondag 5 mei

te distribueren binnen zijn team.

07.30 - 13.00 uur

Wij zouden het prettig vinden indien u met contant geld

Mocht u het juiste materiaal niet voor 1 mei ontvangen

wilt betalen.

hebben dan kunt u contact opnemen met de organisatie.

Na-InschrijvingC.pdf

1

11-04-13

Stuurt u een e-mail naar info@rondje-tilburg.nl.

09:33

Hoe kom ik aan het bestelde T-shirt? Wie het speciale Rondje Tilburg 2013 T-shirt besteld heeft kan deze komen afhalen bij de informatiebalie in de Ireen

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Wüst ijsbaan. U heeft hiervoor geen apart bewijs nodig, wij hebben alle informatie van u reeds in bezit.

- 20 -

- 21 -


Niet besteld en toch een T-shirt

HD streaming video

€ 7,95

Foto als digitaal bestand

€ 8,95

Foto afdruk 13 x 19

€ 8,95

de informatie balie een t-shirt te

Foto afdruk 20 x 30

€ 14,95

kopen, zolang de voorraad strekt. Wilt

Foto afdruk 30 x 45

€ 31,95

willen kopen? Het is mogelijk om op zondag bij

u dus zeker zijn van een T-shirt bestel deze dan nog via de website/inschrij-

Medailles

vingen/bestellen T-shirt. De prijs van dit mooie shirt is

Elke deelnemer ontvangt bij de finish de unieke Rondje

€ 13,00. Indien u dit gepast contact kan betalen zouden wij

Tilburg 2013 medaille.

dat op prijs stellen. Graveerservice voor medailles Bestel uw Foto of Video (enkel voor hardlopers)

Nieuw dit jaar is de graveerservice. Wilt u een persoonlijke

Wilt u letterlijk terug kunnen kijken op Rondje Tilburg? Er

tintje geven aan de medaille? Laat u naam direct

worden foto’s gemaakt en er wordt ook gefilmd! Als u een

graveren in de achterkant van uw medaille.

aandenken wilt bestellen, kunt u dit

De graveerservice vindt u op het Ontmoetingsplein.

aangeven op het inschrijfformulier.

Voor deze service wordt een vergoeding van

Indien u dit niet gedaan heeft

€ 6,00 gevraagd.

maar toch een foto of film wilt bestellen kan dit ook via de uitslagenpagina.

- 22 -

- 23 -


Er zijn ook Tilburgse wethouders die op 5 mei aan de

vernieuwen. De 13 van Tilburg is daar een goed voorbeeld

start staan. Hier leest u over de deelname van wet-

van en Rondje Tilburg is in staat om ook na 2013 te blijven

houders Auke Blaauwbroek (sociale zaken, arbeids-

innoveren op het gebied van sportevenementen.”

markt en sport en Berend de Vries (milieu, wonen, grondzaken en internationale samenwerking).

In het jaar 013 doet Berend de Vries mee aan de speciale ‘13 van Tilburg’. Na een periode van weinig sporten is het nu volop trainen geblazen voor deze unieke afstand. Wel

Het sociale aspect van

even wennen: “Ik had al een tijd lang weinig of niks aan

Rondje Tilburg is volgens

sport gedaan. De 13 van Tilburg vormde meteen een mooi

Auke Blaauwbroek minstens zo

doel om voor te trainen. Het jaar 013 en Rondje Tilburg zijn

belangrijk als het sportieve:

mooie voorbeelden van vernieuwende initiatieven binnen

“Sport is nou eenmaal een sociale

Tilburg.” De plannen voor de ‘13 van Tilburg’ werden ge-

bezigheid. Wat mooi is aan Rondje Tilburg

presenteerd voor het jaar 013. “Na de presentatie bedacht

is dat het niet alleen draait om de prestatie,

ik me hoe we met het college mee konden doen aan een

zoals bij andere sportevenementen, maar dat

evenement van het jaar 013. Een sportevenement dat over

er ook voldoende aandacht besteed wordt aan gezellig-

de ringbanen loopt is een unicum en Rondje Tilburg vormde

heid en ontspanning voor én na de sportieve prestatie.”

daarmee een ideaal evenement om aan deel te nemen.

Blaauwbroek kiest op 5 mei voor de racefiets. Blaauwbroek

Tilburg een stad waar dingen kunnen, waar ruimte is voor

is trots op ‘zijn’ stad: “Denkend aan Tilburg zie ik veel

vernieuwing en waar mensen kansen zien”, aldus De Vries.

betrokkenheid. Door die betrokkenheid lijkt de stad kleiner dan hij is en heerst er een gemoedelijke sfeer. Ik zie ook innovatie en lef. Tilburg is in staat om zichzelf steeds weer te

- 24 -

- 25 -


Locatie • De start en finish van Rondje Tilburg ligt rondom het T-kwadraat sportcomplex. Het adres van het T-kwadraat sportcomplex is Olympiaplein 382, 5022 DX Tilburg. Dit Ontmoetingsplein ligt in het gebied (Nieuw) Stappegoor tussen de Ringbaan Zuid, de Oude Goirleseweg, de A58 en de Stappegoorweg. • De Ireen Wüst ijsbaan ligt direct rechts van het T-kwadraat. De ingang tijdens Rondje Tilburg zit in het midden van deze hal. Dit is duidelijk aangegeven door middel van borden. Het adres is Curlingstraat 15, 5022 DZ Tilburg.

- 26 -

- 27 -


Informatie

Openbaar vervoer Rondje Tilburg stimuleert het gebruik van openbaar vervoer.

Parkeergelegenheden

Door de afzetting van de ringbanen worden de routes en

Direct onder het T-kwadraat bevindt zich een overdekt par-

tijden van de stadsbussen aangepast. Informatie hierover

keergarage Olympiaplein met 700 parkeerplaatsen. Parkeer-

kunt vinden op de website van Tilburg (www.tilburg.nl) en

kosten zijn â‚Ź 1,- per dag. Direct achter Wilkin & Sportief is

www.rondje-tilburg.nl

een niet overdekte parkeergarage voor circa 100 plaatsen. Voor deze plaatsen geldt ook het tarief van â‚Ź 1,- per dag.

Fietsenstalling In parkeergarage Olympiaplein is een overdekte fietsen-

Op de parkeerplaats van Fontys (links achter bij de Professor

stalling aanwezig.

Goosensweg) kan gratis worden geparkeerd. De parkeer-

Voor de Toerfietsers & Mountainbikers hebben we een

plaats bevindt zich aan de Stappegoorweg en telt 500

bewaakte fietsenstalling bij het ROC theater op de Professor

parkeerplaatsen.

Goossenslaan. Hier bevindt zich tevens een afspuitinstallatie. Toegang tot deze fietsenstalling verkrijgt u alleen op

De parkeergelegenheden zijn de gehele dag goed bereikbaar.

vertoon van uw stuurbordje en corresponderende nummer op uw polsbandje. Hiermee heeft u het recht uw fiets te

Omleidingen en afsluitingen

stallen en weer mee te nemen.

Vanaf 10.30 uur is de Stappegoorweg vanaf Ringbaan Zuid

Bij de uitgang wordt gecontroleerd

afgesloten. U kunt het Stappegoorgebied natuurlijk nog steeds

of het nummer van uw polsbandje

goed bereiken, door de omleidingsborden te volgen. Zorgt u

en stuurbordje corresponderen.

er wel voor dat u extra reistijd hiervoor incalculeert. Indien u met de fiets, brommer komt zijn er geen problemen.

- 28 -

- 29 -


Ontmoetingsplein Rondje Tilburg is uniek omdat het naast de diverse sportieve activiteiten ook tijd en ruimte biedt voor gezelligheid op het Ontmoetingsplein. Van 11.00 uur tot 18.00 uur zal het een gezellig feest zijn met optredens van goede Tilburgse bands en artiesten. Programma: 11.00 - 13.15 Mobilae (pop, rock, soul en funk) 13.30 - 14.10 The Fly Sparks & The Do Re Mi’s (kwartfinale van De Grote Prijs van Nederland: pop, rock en jazz) 14.15 - 15.30 Rapper Timmie Tex & DJ DNS 15.30 - 16.10 Prijsuitreiking 13 kilometer en Barefoot race 16.15 - 17.00 Strax (disco, soul, funk). 18.00

Einde programma Er zijn tenten en picknicktafels waar u gezellig een drankje en hapje kunt nuttigen met vrienden, familie en andere deelnemers. Het Ontmoetingsplein is voor iedereen gratis toegankelijk.

- 30 -

Informatieboekje Rondje Tilburg 2013  
Informatieboekje Rondje Tilburg 2013  

Alles wat je moet weten over Rondje Tilburg 2013 staat in het informatieboekje. Deelnemers die zich vóór 15 april hebben ingeschreven krijge...

Advertisement