Page 8

MYTER OG EVENTYR

Dovre og Dovrefjell nevnes i mange eventyr og historiske fortellinger. I motsetning til steder i mange andre myter og historier, er Dovre et sted som finnes i virkeligheten. I følge mytene var det jotnene som regjerte fjellene i vikingtidens mytologiske verdensbilde. Dovrefjell var et «farlig» og annerledes land, og dit ble kongssønner sendt for å gå gjennom prøvelser og vise seg verdige som konger. «Høna som skulle til Dovre så ikke verden skulle forgå» og «Kjetta på Dovre» er to kjente folkeeventyr som du kanskje har lest?

Snøfrid og Harald var motiv på Posten sine frimerker i 2008

NORRØNE SKAPELSESBERETNING. Søsknene Nor, Gor og Goe stammer fra den norrøne skapelsesberetningen. De to sønnene Nor og Gor og søsteren Goe er barna til Torre, en jotunkonge som bodde i nord. Goe blir borte, og Nor og Gor deler landet mellom seg for å lete etter henne. Nor tar innlandet og Gor kysten og øyene. Nor finner Goe i Hedmark, hvor hun har giftet seg med en Rolf fra Berg, sønn av jotunkongen Svade fra Dovrefjell. I følge myten var det Nor som ga landet navnet Norge, og nordmennene stammer derfra. GJENSKAPT PÅ FRIMERKE. Harald Hårfagre, kongen som samlet Norge til ett rike, er også kjent som Harald Dovrefostre eller Dovresønn. Historien forteller at

PILEGRIMSDAGER PÅ DOVREFJELL 12. – 20. JULI 2014 Pilegrimsdager på Dovrefjell arrangeres i 2014 for 20. gang. Arrangementet følger pilegrimene som er på vei mot Trondheim, Olsok og Olavsfest. Vi følger dem i 9 dager på veien over Dovrefjell og tilbyr alle interesserte ulike arrangement; konserter, foredrag, gudstjenester, utstillinger, teater, samtalekvelder med mer.

han ble oppfostret og opplært av en jotun på Dovre. Historien om Harald og hans erobringer går helt frem til Norge ble samlet til ett rike. Etter å ha innlemmet alle landsdeler i sitt rike, gjenstod samene. I følge Snorres «Heimskringla» møtte Harald den fagre samekvinnen Snøfrid. Han ble besatt av henne, og da hun tok Haralds hånd, ble det dannet en norrøn og samisk allianse som fikk rikspolitiske konsekvenser. Snøfrid døde, og etter tre år i sorg ble Harald vekket fra besettelsen og han styrte igjen riket som han hadde forsømt under sin ville forelskelse. LOKOMOTIV OG SKUESPILL. Dovregubben, fra Henrik Ibsens kjente skuespill «Peer Gynt», er en kjent figur for mange. I andre akt blir skikkelsen fremstilt som en mektig trollkonge som bor i Dovregubbens Hall sammen med sitt hoff av underjordiske vesener. I femte akt fremstår gubben som «den grønnkledte», en utplyndret vandrer. NSBs lokomotiv type 49 er et damplokotiv som også er kjent under navnet «Dovregubben». Lokomotivene fraktet passasjerer og gods mellom Otta og Trondheim fra 1935 til 1958. 

«Enig og tro til Dovre faller» Det kjente uttrykket ble sagt av fedrene på Eidsvoll etter at Riksforsamlingens forhandlinger var over. For å være mer nøyaktig var det sjøoffiser Jens Schow Fabricius som avsluttet sin avskjedsapell med dette utsagnet.

8

Profile for Nasjonalparkriket

FJELL #5 - Destinasjonsmagasinet for Nord-Gudbrandsdalen 2014  

Destinasjonsmagasin for Nasjonalparkriket, med turforslag, inspirerende reportasjer og guide til nasjonalparkene Dovrefjell, Jotunheimen og...

FJELL #5 - Destinasjonsmagasinet for Nord-Gudbrandsdalen 2014  

Destinasjonsmagasin for Nasjonalparkriket, med turforslag, inspirerende reportasjer og guide til nasjonalparkene Dovrefjell, Jotunheimen og...