Page 52

ÅPENT 13. juNi – 03. okTobEr 2014 MATSErVEriNG HELE DAGEN bÅDE TiL GjESTEr oG forbiPASSErENDE GJENDESHEIM, 2680 VÅGÅ TElEfoN +47 61 23 89 10 GJENDESHEIM@TurISTforENINGEN.No www.GJENDESHEIM.No

PLASSGArANTi – ALLE fÅr EN PLASS Å SoVE! NærMESTE NAbo TiL bESSEGGEN oG GjENDEbÅTEN

www.bessheim.no

overnatting i dobbeltrom med dusj og toalett i tre netter for Kr 770 PP/natt inKludert 3-retters middag, fruKost og nistePaKKe

Profile for Nasjonalparkriket

FJELL #5 - Destinasjonsmagasinet for Nord-Gudbrandsdalen 2014  

Destinasjonsmagasin for Nasjonalparkriket, med turforslag, inspirerende reportasjer og guide til nasjonalparkene Dovrefjell, Jotunheimen og...

FJELL #5 - Destinasjonsmagasinet for Nord-Gudbrandsdalen 2014  

Destinasjonsmagasin for Nasjonalparkriket, med turforslag, inspirerende reportasjer og guide til nasjonalparkene Dovrefjell, Jotunheimen og...