Page 12

i

U d i bY g

n

d

r et

ss til fleire

s i v e s å g o dt

p ole

“U n

sk

ge

er

pla et

å

da

n og i f ri

ed

et ”

ti

og

lk

ie

h

ra, gjes er b tf r r e

l e t te å k

“f o

“v

v

tilb drømmest

er

lY

hit

om e i

ak t med”

“d

ds

t an f i

h

if

a tt

nt

e

fr

ko

sevis a v

da

mas

ti

t

er

p ss

ns åi

ta

a gr

m!

et len liv sda do e d m me nd im bl fra ste bra vis t be gud de ord in

#2

0

d 0le

ig

u eh

s

:

Profile for Nasjonalparkriket

FJELL #5 - Destinasjonsmagasinet for Nord-Gudbrandsdalen 2014  

Destinasjonsmagasin for Nasjonalparkriket, med turforslag, inspirerende reportasjer og guide til nasjonalparkene Dovrefjell, Jotunheimen og...

FJELL #5 - Destinasjonsmagasinet for Nord-Gudbrandsdalen 2014  

Destinasjonsmagasin for Nasjonalparkriket, med turforslag, inspirerende reportasjer og guide til nasjonalparkene Dovrefjell, Jotunheimen og...