Page 1

Gedragstijlen Workshop

 Inleiding gedragstijlen  Workshop programma  Individuele gedragstijltest  Teamscan

LE-Behaviour is een product van LE-Network | www.le-network.nl | rpzuidema@le-network.nl Copyright Š 2013 | Niets van de inhoud en van de publicaties mag worden overgenomen of gereproduceerd zonder toestemming van de auteurs. | Aan fouten kunnen geen rechten worden ontleend.


Inleiding Gedragstijlen Als achtergrondinformatie volgt hier een korte toelichting op het begrippenkader. Uiteindelijk gaat het erom dat een ieder één of meerdere zogenaamde ‘gedragskleuren’ heeft. En die gedragskleuren zijn allemaal weer combinaties van bepaalde ‘psychologische typen’. In hoofdlijn zijn er vier typen: introverten, extraverten, denkers, voelers. In diverse publicaties en theoretische modellen worden gedragstijlen ingedeeld in kleuren, zo ook bij LE-Behaviour: • Rood : dominant, is sterk resultaatgericht: effectiviteit! • Blauw : conformiteit, is gericht op beheersing, control: efficiency • Groen : stabiel, flexibiliteit • Geel : invloed, creativiteit Introverten Introverten ontlenen hun energie uit de afzondering. Ze voelen zich op hun gemak als ze alleen zijn en met rust worden gelaten. Ze nemen graag tijd om goed de zaken te overdenken, en doen dat het liefst alleen. Ze prefereren ‘één op één contacten’ boven contacten met grotere groepen. Ze zijn systematisch, georiënteerd op feiten, en behoudend: ze houden graag vast aan wat er al is. Ik stel vaak dat je dit het beste kunt zien aan de actie die je onderneemt als je moe bent. Wat doe je als je moe bent: zoek je dan een rustig plekje voor jezelf op? Pak je een boek of tijdschrift en ga je even een rustig hoekje zitten lezen?

Extraverten Extraverten ontlenen hun energie aan contacten met anderen. Ze voelen zich dus vooral op hun gemak als ze veel mensen om zich heen hebben. Als ze moe zijn gaan ze stappen met vrienden of bellen mensen op: zo laden zij zichzelf weer op. Ze denken terwijl ze praten (terwijl introverten altijd eerst nadenken), en zijn dol op brainstormen. In tegenstelling tot de introverten houden zij juist van verandering: ze zijn creatiever en staan meer open voor andere ideeën. Op de vraag “wat doe je als je moe bent?”, geven deze het antwoord dat ze op zoek gaan naar andere mensen, ze gaan de kroeg in! Of op bezoek bij vrienden.

Denkers Denkers beslissen met het hoofd. Ze hebben wel gevoelens, maar ze beslissen op basis van analyse en logica. Ze zijn door goed onderbouwde en logische argumenten te overtuigen. Ze willen feiten zien, cijfers, geen subjectieve ideeën. Ze zijn meer op de taak gericht dan op de relatie. Ze zullen nooit van gedachten veranderen om de ander een plezier te doen. Zij streven naar objectiviteit. Hier vraag ik: Gebeurt het wel eens dat je denkt: “Dat moet ik niet doen, maar doe het lekker toch?” Dat gebeurt denkers namelijk vrijwel “nooit”.

Voelers Voelers beslissen met het hart. Ze kunnen ook wel denken, maar de basis voor hun beslissingen is hun gevoel. Ze veranderen van mening op basis van gevoel (terwijl een denker juist argumenten nodig heeft). Ze zijn meer op de relatie gericht dan op de taak. Zij zullen dus juist wel van gedachten veranderen om de ander een plezier te doen. Hun beslissingen zijn vrij subjectief en persoonlijk. Hier vraag ik: “Gebeurt het wel eens dat je denkt: “Dat moet ik niet doen, maar doe het lekker toch?” Voelers gebeurt dit regelmatig, in tegenstelling tot de denkers

LE-Behaviour is een product van LE-Network | www.le-network.nl | rpzuidema@le-network.nl Copyright © 2013 | Niets van de inhoud en van de publicaties mag worden overgenomen of gereproduceerd zonder toestemming van de auteurs. | Aan fouten kunnen geen rechten worden ontleend.


Workshop programma Onderstaande workshop programma is een introductie van gedragstijlen voor de student en kan aangeboden worden als dagdeel in het lesprogramma of als introductie workshop van het schooljaar. Doelstellingen • Kennismaking • Inzicht verwerven in eigen gedrag en het effect ervan • Inzicht verwerven in groepsprocessen en het effect ervan • Oefenen en geïnspireerd raken

Begin / opstarten; 20 min • • • •

Ontvangst deelnemers. Welkomstwoord. Doelstelling en benoemden. Invullen formulieren Responsstijl en Basisstijl (indien gereed, formulier innemen en basisstijl formulier geven) (uitleg op papier in dossier, aan het eind meegeven);

Introductie gedragstijlen; 10 min Korte uitleg wat gedrag is en hoe je gedrag kunt herkennen. • • • • •

Wat is gedrag Wat is aangeleerd gedrag Wat is onbewust aangeleerd gedrag Wat is bewust aangeleerd gedrag Wat is introvert of extravert gedrag aan de hand van konijnen en kikkers

Groepsopdracht: persoonlijke gedragsstijl herkennen deel 1; 10 min • Lijn [introvert – extrovert] met zwart touw van 7 meter (uiteinden kleuren rood en groen), zodat er een tweedeling ontstaat in het lokaal • Studenten delen zich zelf in bij een van deze kenmerken. Uitleg stereotypen: konijnen & kikkers (introvert/extrovert) • Aan de hand van de vraag “Wat maakt dat …” legende enkele studenten uit waarom zij zijn gaan staan waar ze zijn gaan staan. Controlevragen stellen of dat klopt.

Groepsopdracht: persoonlijke gedragstijl herkennen deel 2; 10 min • Lijn [denken – voelen] uitzetten met zwart touw van 5 meter (uiteinden blauw en geel), zodat twee nieuwe helften ontstaan en daarmee ook kwadranten • Studenten delen zich in bij een van de kenmerken op basis van de uitleg stereotypen (emotioneel/rationeel), door binnen hun gekozen helft van groepsopdracht 1 een nieuwe keuze te maken. • Aan de hand van de vraag “Wat maakt dat …” legende enkele studenten uit waarom zij zijn

gaan staan waar ze zijn gaan staan. Controlevragen stellen of dat klopt.

Duiding groepsopdrachten delen 1 en 2; 10 min • De groep heeft zichzelf twee keer gesplitst en daarmee in 1 van de 4 kleuren ingedeeld. • Hun gekozen gedragstijl wordt aangeduid aan de hand van een A3 poster aan de muur. • Uitleg kwadranten en relatie leggen met 4 gedragsstijlen rood (dominant) - geel (invloed)groen (stabiel) – blauw (conformiteit). • Verder duiden we het belang van de bontgekleurde groepssamenstelling als het gaat om de effectiviteit van de groep.

Pauze; 10 min • Studenten blijven in het lokaal om van gedachten te wisselen en voor het stellen van vragen.

Groepsopdracht in subgroepen; persoonlijke gedragsstijl ervaren 50 min • Groepsindeling willekeurig; studenten in circal opstellen om ze in volgorde een cijfer te laten zeggen tussen 5 of 6 studenten per groep (5 min). • Groepsoefening: Organiseer een opleidingsexcursie voor CE / IBL 1e jaar (15 min). • Plenair: per groep presenteert hun resultaat en hun proces (5 min per groep). • Zichtbaar maken en verdiepen van de vier basisstijlen in de feedbackronde door coach met verwijzing naar de vier posters in de vier hoeken van het lokaal met de begrippen uit het diagram behaviourstyle / gedragsstijl.

Uitsmijter “Stressbalk” 15 min • Uitleg opdracht. • Oefening met ijzeren balk.

Afsluiting 10 min • Uitreiking map met daarin: • persoonlijke gedragsstijl (print van basis en responsestijl en de verschillenanalyse); • de diagrammen van introvert-extravert – denken-voelen; • tips van elke gedragsstijl; • uitleg basisstijl (natuurlijk gedrag) – responsestijl (aangepast gedrag) – verschillenanalyse.

LE-Behaviour is een product van LE-Network | www.le-network.nl | rpzuidema@le-network.nl Copyright © 2013 | Niets van de inhoud en van de publicaties mag worden overgenomen of gereproduceerd zonder toestemming van de auteurs. | Aan fouten kunnen geen rechten worden ontleend.


Individuele gedragstijltest Als onderdeel van het opstarten van de workshop wordt de studenten verzocht om de Basisstijl en Responsstijl formulieren in te vullen. Zie onderstaande afbeeldingen.

Het resultaat zijn twee formulieren of 1 PDF document met daarop de uitkosten van de test: • • • •

Basisstijl diagram Responsstijl diagram Basiskleur van gedrag Verschillen analyse

LE-Behaviour is een product van LE-Network | www.le-network.nl | rpzuidema@le-network.nl Copyright © 2013 | Niets van de inhoud en van de publicaties mag worden overgenomen of gereproduceerd zonder toestemming van de auteurs. | Aan fouten kunnen geen rechten worden ontleend.


LE-Behaviour is een product van LE-Network | www.le-network.nl | rpzuidema@le-network.nl Copyright Š 2013 | Niets van de inhoud en van de publicaties mag worden overgenomen of gereproduceerd zonder toestemming van de auteurs. | Aan fouten kunnen geen rechten worden ontleend.

LE-Network brochure gedragstijlen workshop  

Onderdeel van de workshop is de gedragsstijlen test. In de workshop ervaren kandidaten spelenderwijs hun persoonlijke gedrag. De workshop i...